<![CDATA[Reacties Fietsberaad kennisitems]]> (2024)

<![CDATA[Reacties Fietsberaad kennisitems]]><![CDATA[http://fietsberaad.nl/kennisbank/de-juiste-richtlijn-voor-de-juiste-functie-op-de-j?page=628&aliaspath=%2Fkennisbank%2Ffietspaden-en-fietsoversteekplaatsen&rss=reacties]]><![CDATA[Reacties op kennisitems op Fietsberaad]]><![CDATA[nl-NL]]> <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["verlagen van de omrijdfactor, deze is 1,26 gebleven waar de streefwaarde 1,2 was"
Wordt ook de vertragingstijd, zoals wachten bij verkeerslichten e.d. verminderd?
Met een betere ruimtelijke inrichting en minder schaalvergroting kan ook de gemiddelde ritlengte verkort worden, nog effectiever!]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Utrechters-pakken-voor-ritten-tot-15-kilometer-vak/quot;-strong-verlagen-va]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Utrechters-pakken-voor-ritten-tot-15-kilometer-vak/quot;-strong-verlagen-va]]> 2024-07-02T13:35:01.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Altijd goed om meer onderzoek te doen naar fietsongevallen. Ik vraag me wel af op basis van welke data het SWOV haar uitspraken gaat baseren. Het beste onderzoek in NL vindt naar mijn mening elke 6 jaar plaats door VeiligheidNL als vervolgonderzoek op het LIS. Daar kwamen in 2022 een paar opmerkelijke resultaten uit mbt de relatie fietsongevallen en gezondheid. Wellicht goed te verklaren door de risicocompensatie theorie van Wild, bekend in de verkeerspsychologie. Zoals dat:
 • Medicijngebruik geen significant verschil is in oorzaak fietsverkeerslachtoffers
 • Overgewicht en Lichamelijke ongemakken zijn zelfs voordelig voor het risico op fietsongevallen.
In de vraagstelling lijkt er al van te worden uitgegaan dat een slechte gezondheid fietsers kwetsbaarder maakt in het verkeer. Misschien is dus het tegendeel wel het geval, doordat zij zichzelf al voorzichtiger gedragen. Waarbij ongetwijfeld een lagere snelheid een rol zal spelen. In dat licht kan de aandacht zich misschien juist beter richten op de "gezondere" want sportieve racefietsers en MTB'ers, Die zijn met een aandeel van 26% juist weer oververtegenwoordigd in de fietsongeval statistieken. En die dragen ook nog eens bijna allemaal een helm. Dat lijkt ook hier te verklaren door risicocompensatie.

https://www.veiligheid.nl/sites/default/files/2022-06/Rapportage%20%28Snor-%20en%20brom%29fietsongevallen%20in%20Nederland.pdf
]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SWOV-onderzoekt-ongevalsrisico-Noord-Nederlandse-f/Altijd-goed-om-meer-onder]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SWOV-onderzoekt-ongevalsrisico-Noord-Nederlandse-f/Altijd-goed-om-meer-onder]]> 2024-06-18T16:45:37.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[En wat te denken van de huidige hype om van een gewoon fietspad een snelfietspad te maken met fatbikes, bromfietsers ( met het gele plaatje) en de speed pedelecs ( 45 km of meer!)?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aantal-letselongevallen-met-fatbike-stijgt-snel/En-wat-te-denken-van-de-h]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aantal-letselongevallen-met-fatbike-stijgt-snel/En-wat-te-denken-van-de-h]]> 2024-06-17T22:59:25.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wij hebben met het gezin jaren fietsvakantie gedaan in NL en dan ook veel langs de rivieren gefietst en ja het is mooi fietsen daar, maar ook zie je idd veel motoren en trimfietsers. Toen was er nog geen E-bike. Maar ook mensen met de auto gaan graag eens langs de dijken rijden. Al gezien dat men op den duur op bepaalde stukken de weg 1-richting voor gemotoriseerd verkeer maakte, om dat doorgaande eruit te halen. En sinds enige tijd is het overal drukker geworden, dus ja. Sommige mensen willen echt niet dat wegen of pleinen e.d. afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer en zeker in het vakantieseizoen moet het gewoon om wandelaars en fietsers (denk ook aan kleine kinderen) te beschermen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-voelen-zich-onveilig-op-dijkwegen-door-te/Wij-hebben-met-het-gezin]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-voelen-zich-onveilig-op-dijkwegen-door-te/Wij-hebben-met-het-gezin]]> 2024-06-17T10:07:26.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wat heeft de fietser hieraan??]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Afstudeeronderzoek-simulatie-van-fietsgedrag/Wat-heeft-de-fietser-hier]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Afstudeeronderzoek-simulatie-van-fietsgedrag/Wat-heeft-de-fietser-hier]]> 2024-05-24T14:58:06.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["hoe de doorfietsroute bijdraagt aan de groei van de combinatie fiets-ov" Waarom deze beperking, is lokale bereikbaarheid onbelangrijk?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/18-miljoen-voor-doorfietsroutes/quot;-em-strong-hoe-de]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/18-miljoen-voor-doorfietsroutes/quot;-em-strong-hoe-de]]> 2024-05-24T14:53:59.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik vind het fietsknooppunten een prima systeem en dat wordt redelijk onderhouden. Tip om de knooppunt nummers hoger te plaatsen. Hoog grasgewas ontneemt het zicht. Wat ik hier wil uiten dat niet alle plaatsen waar je mag fietsen zijn opgenomen in dit systeem van fietsknooppunten. Ik kan mij zo dat het netwerk nog veel meer wordt verfijnd en dat echt alle wegen waar je mag fietsen worden opgenomen.
Langs die wegen wonen immers ook mensen die je met de fiets wilt bereiken.
Zoals dit 25 jaar is opgestart ook verfijnen voor eigenlijk geheel Europa en dan natuurlijk ook Nederland]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/25-jaar-fietsknooppunten/Ik-vind-het-fietsknooppun]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/25-jaar-fietsknooppunten/Ik-vind-het-fietsknooppun]]> 2024-05-17T09:06:34.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Dag , kan door mijn beperking op 15 en 26 mei niet aanwezig zijn heb wel ideen.
O.a vraag informatie bij de Fietswerkplaatsen die vaak met weesfietsen werken en met mensen die na het opknappen van een weesfiets deze mee mogen nemen.
In Den Bosch hebben ze bij deze fietswerkplaats "vreemd vormende "fietsen gemaakt.
Goede sesssie en fietsgroet, Liesbeth.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Brainstormen-over-Fietsers-Museum/Dag-,-kan-door-mijn-beper]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Brainstormen-over-Fietsers-Museum/Dag-,-kan-door-mijn-beper]]> 2024-05-15T15:56:21.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Ook is de diversiteit aan fietsen toegenomen en fietst men harder, verder en tot op hogere leeftijd. Tegelijk neemt de beweegruimte af en is de infrastructuur minder berekend op het veranderlijke gebruik.

Minder? Helemaal niet kun je beter zeggen. Mijn man 85 vindt het steeds moeilijker om met de fiets te gaan. Een auto hebben we niet maar er moeten wel boodschappen gedaan worden. En achter de geraniums blijven is zo fout.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsplatform-organiseert-herijking-kwaliteitskade/quot;Ook-is-de-diversite]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsplatform-organiseert-herijking-kwaliteitskade/quot;Ook-is-de-diversite]]> 2024-05-01T23:00:54.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De Statenlaan in Middelburg. Veel te smal om elkaar te passeren en de snelheid van de auto's op deze drukke weg is ook veel te hoog. Vooral als fietsers moeten afslaan. (Dat moeten ze allemaal) Ze mogen dar 50 niet meer van deze tijd.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Enquete-breedte-fietspaden-in-de-praktijk/Ik-zou-het-fijn-vinden-al/De-Statenlaan-in-Middelbu]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Enquete-breedte-fietspaden-in-de-praktijk/Ik-zou-het-fijn-vinden-al/De-Statenlaan-in-Middelbu]]> 2024-05-01T22:30:42.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Misschien deze kanteldriewieler promoten bij de gehandicaptenplatforms.
]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kanteldriewieler-scoort-goed-in-eerste-praktijktes/Misschien-deze-kanteldrie]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kanteldriewieler-scoort-goed-in-eerste-praktijktes/Misschien-deze-kanteldrie]]> 2024-05-01T16:55:23.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wat in deze erg belangrijk is, is het VEILIG stallen van je fiets.
Er worden op dit moment veel fietsen uit de BEWAAKTE fietsstallingen bij de treinstations gestolen.
Groet, Liesbeth.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Combinatie-fiets-ov-kan-maximaal-3,4-procent-autor/Wat-in-deze-erg-belangrij]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Combinatie-fiets-ov-kan-maximaal-3,4-procent-autor/Wat-in-deze-erg-belangrij]]> 2024-05-01T16:52:57.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["7,8% van de afgelegde afstand" Is dat zo nauwkeurig te bepalen, waarom niet 8%?
"dat de reistijd en de fietsafstand tot stations en halte belangrijk zijn" ook de wachttijd op dat station of die halte!]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Combinatie-fiets-ov-kan-maximaal-3,4-procent-autor/quot;-em-strong-7,8-va]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Combinatie-fiets-ov-kan-maximaal-3,4-procent-autor/quot;-em-strong-7,8-va]]> 2024-04-28T15:28:57.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In Utrecht is iets vergelijkbaars gedaan bij een fietsoversteek in de voorrang, waar veel ongevallen waren. Het helpt wel.
Tot die week dat het systeem was uitgevallen. De automobilisten zagen geen lampjes en dachten dat er geen fietsers aan kwamen. Dan werkt het averechts.
Het moet net als verkeerslichten bij storingen binnen een paar uur worden gerepareerd.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Oplichtende-haaientanden-voor-veilig-oversteken-in/In-Utrecht-is-iets-vergel]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Oplichtende-haaientanden-voor-veilig-oversteken-in/In-Utrecht-is-iets-vergel]]> 2024-04-16T21:36:27.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Het lijkt me een vergissing dat niet is gereguleerd dat wanneer de fiets op de rijbaan rijdt, deze in het midden van de rijstrook moet rijden, wat de veiligste positie is. Het rijden langs de rechterkant van de rijbaan zal tal van problemen veroorzaken en er is geen enkele rechtvaardiging voor op straten met een snelheidslimiet van 30 km/u.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Proef-snelle-fietsers-op-rijbaan-in-Amsterdam/div-class-flex-flex-gro-(2)]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Proef-snelle-fietsers-op-rijbaan-in-Amsterdam/div-class-flex-flex-gro-(2)]]> 2024-04-16T09:58:41.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Het lijkt me een vergissing dat niet is gereguleerd dat wanneer de fiets op de rijbaan rijdt, deze in het midden van de rijstrook moet rijden, wat de veiligste positie is. Het rijden langs de rechterkant van de rijbaan zal tal van problemen veroorzaken en er is geen enkele rechtvaardiging voor op straten met een snelheidslimiet van 30 km/u.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Proef-snelle-fietsers-op-rijbaan-in-Amsterdam/div-class-flex-flex-gro-(1)]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Proef-snelle-fietsers-op-rijbaan-in-Amsterdam/div-class-flex-flex-gro-(1)]]> 2024-04-16T09:55:05.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Het lijkt me een vergissing dat niet is gereguleerd dat wanneer de fiets op de rijbaan rijdt, deze in het midden van de rijstrook moet rijden, wat de veiligste positie is. Het rijden langs de rechterkant van de rijbaan zal tal van problemen veroorzaken en er is geen enkele rechtvaardiging voor op straten met een snelheidslimiet van 30 km/u.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Proef-snelle-fietsers-op-rijbaan-in-Amsterdam/div-class-flex-flex-gro]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Proef-snelle-fietsers-op-rijbaan-in-Amsterdam/div-class-flex-flex-gro]]> 2024-04-16T09:52:15.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ja als er nou eens goede bewegwijzering was voor fietsers zou dat al een hoop schelen. Moest gisteren naar Kamperland en als er al goede borden stonden dan waren ze soms omgedraaid en wist je nog niks. Enige jaren terug was er een project fietsbewegwijzering op Walcheren. Ik ontdek tot mijn spijt dat dit nauwelijks onderhouden wordt. Ik moest dus constant mijn telefoon er bij hebben. Helaas nog een eind omgereden.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Mobiele-telefoongebruik-op-de-fiets-neemt-toe/Ja-als-er-nou-eens-goede]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Mobiele-telefoongebruik-op-de-fiets-neemt-toe/Ja-als-er-nou-eens-goede]]> 2024-04-15T17:26:41.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik zou het fijn vinden als de breedte van fietspaden in Nederland zijkant markering heeft. Tot aan de markering moet het fietspad dan door de aannemer en wegbeheerder onderhoud krijgen. Dus geen blaadjes, los affalt, Ook zie ik graag dat het asfalt om te fietsen altijd in rood asfalt wordt uitgevoerd. Dus dan geen plek voor (vracht)auto.
Ook een verbod om op fietspaden te parkeren.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Enquete-breedte-fietspaden-in-de-praktijk/Ik-zou-het-fijn-vinden-al]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Enquete-breedte-fietspaden-in-de-praktijk/Ik-zou-het-fijn-vinden-al]]> 2024-04-15T15:43:55.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Sinds wanneer geldt er, afgezien van een erf, een maximum snelheid voor fietsers?
Op de hoofdrijbaan 30 km/h is niet van toepassing voor fietsers.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Proef-snelle-fietsers-op-rijbaan-in-Amsterdam/Sinds-wanneer-geldt-er,-a]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Proef-snelle-fietsers-op-rijbaan-in-Amsterdam/Sinds-wanneer-geldt-er,-a]]> 2024-04-15T13:48:09.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Vind eigenlijk de E-bike ook niet kunnen, alleen voor een kind wat anders niet kan deelnemen aan het verkeersexamen, door gebreken. Lijkt wel of kinderen niets meer afkunnen tegenwoordig. Onze kinderen 7-13 jaar toen fietsten met gemak 80 km en gingen met de fiets naar school (VMBO) op 20 km van huis.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/VVN-weert-fatbike-van-verkeersexamen/Vind-eigenlijk-de-E-bike]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/VVN-weert-fatbike-van-verkeersexamen/Vind-eigenlijk-de-E-bike]]> 2024-04-05T09:15:46.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Victim blaming is weer aan de gang.

Wanneer dringt nou eens door dat de fietshelm op zijn best in een enkel geval blauwe plekken bespaard, maar door risico-compensatie, verkeerd gebruik en intrinsieke risico's vooral schade kan opleveren?

ALS een helm al iets zou bijdragen, dan pas na een hele reeks andere maatregelen zoals betere infrastructuur, betere handhaving van snelheid (en plek) van motorvoertuigen, alcohol in het verkeer, betere kwaliteit fietsen en ga zo maar door.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/10-april-Dag-van-de-Fietshelm/p-Victim-blaming-is-weer]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/10-april-Dag-van-de-Fietshelm/p-Victim-blaming-is-weer]]> 2024-04-03T08:19:11.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In het document wordt er gesproken over een inleidende markering van minimaal 15 meter, waarom is er dan in de diverse afbeelding een lengte van 10m aangegeven? dat is best verwarrend.
De vraag is natuurlijk of 15 meter haalbaar is, in veel situaties niet.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Geactualiseerde-aanbevelingen-voor-afsluitpalen-op/In-het-document-wordt-er]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Geactualiseerde-aanbevelingen-voor-afsluitpalen-op/In-het-document-wordt-er]]> 2024-03-27T09:01:17.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[He dat zouden ze nou in Utrecht ook moeten doen met die hulpvoertuigen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Groningen-stimuleert-fietsen-tijdens-werkzaamheden/He-dat-zouden-ze-nou-in-U]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Groningen-stimuleert-fietsen-tijdens-werkzaamheden/He-dat-zouden-ze-nou-in-U]]> 2024-03-16T20:20:58.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Als hulpdiensten gebruik kunnen maken van fietspaden kunnen ze daarmee verkeersopstoppingen mijden. "

Ongelooflijk je zult als fietser zo'n snelrijdende ambulance of brandweer naast je krijgen. Lijkt op de parallelwegen waar je op moet gaan fietsen omdat het te druk werd op de autowegen.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Uitbreiding-fietsinfra-hoeft-snelle-respons-hulpdi/quot;Als-hulpdiensten-ge]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Uitbreiding-fietsinfra-hoeft-snelle-respons-hulpdi/quot;Als-hulpdiensten-ge]]> 2024-03-16T20:11:47.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Helemaal mee eens. Absurd de auto is nog steeds het meest gevaarlijk. En zo moeilijk kan het niet zijn. Maar ja de automobilist wil geen baal stroo op zijn bumper. En dus gebeurt het niet.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdam-onderzoekt-intelligente-snelheidsaanpass/Ik-begrijp-nog-steeds-nie/Helemaal-mee-eens-Absurd]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdam-onderzoekt-intelligente-snelheidsaanpass/Ik-begrijp-nog-steeds-nie/Helemaal-mee-eens-Absurd]]> 2024-03-16T19:47:54.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Hadden ze dat voor de oorlog al niet eens eerder gedaan in Amsterdam met gewone fietsen in de Leidsestraat. En uiteraard wist men dat ook weer slim te omzeilen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdam-onderzoekt-intelligente-snelheidsaanpass/Hadden-ze-dat-voor-de-oor]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdam-onderzoekt-intelligente-snelheidsaanpass/Hadden-ze-dat-voor-de-oor]]> 2024-03-16T19:45:04.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Dat kan door rekening te houden met snelheden, de intensiteit vanhetgemotoriseerd verkeer endewegbreedte."

Ik zou zeggen het omgekeerde: rekening houden met fietsers.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsberaad-Vlaanderen-wint-Vlaamse-Verkeersveilig/quot;Dat-kan-door-rekeni]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsberaad-Vlaanderen-wint-Vlaamse-Verkeersveilig/quot;Dat-kan-door-rekeni]]> 2024-03-16T19:34:08.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Allemaal leuk en aardig maar wanneer komen er parkeerplaatsen voor de bakfiets ??
Hier in Den Bosch is het, net zoals in de meeste steden slecht gesteld met het parkeren van de fiets bv in de buurt van de markt en of supermarkt in de stad.
Om over het parkeren bij scholen en nieuw gebouwde woonwijken met hoogbouw nog maar te zwijgen.
Wie gaat deze lans breken.
Veel fietsplezier, Liesbeth.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Bakfiets-reeel-alternatief-voor-auto/Allemaal-leuk-en-aardig-m]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Bakfiets-reeel-alternatief-voor-auto/Allemaal-leuk-en-aardig-m]]> 2024-03-15T18:03:38.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik begrijp nog steeds niet waarom de prioriteit bij afgedwongen sneheidsbegrenzing voor fietsers ligt. Werkelijk alle verzamelde kennis wijst op de snelheid, omvang en gewicht van auto's als belangrijkste risicofactor voor fietsers en voetgangers. Dat geldt met name bij slecht weer als ook voor automobilisten het zicht beperkt is. Slecht weer als argument voor afgedwongen snelheidsbeperking van fietsers is een paternalistisch gelegenheidsargument.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdam-onderzoekt-intelligente-snelheidsaanpass/Ik-begrijp-nog-steeds-nie]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdam-onderzoekt-intelligente-snelheidsaanpass/Ik-begrijp-nog-steeds-nie]]> 2024-03-15T12:05:45.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik snap niet dat het fietsberaad zo'n onderzoek op deze manier presenteert. Het is een zeer beperkt labexperiment geweest waarvan je geen enkele conclusie kunt trekken hoe het zich vertaald naar de echte wereld.

Zoals Tom al aangeeft zijn er zeer goede redenen om knipperende verlichting te verbieden. En wat de Fietsersbond (en hopelijk ook de rest van de verkeerswereld) blijft dat ook zo. We krijgen tegenwoordig veel klachten over hinderlijke verlichting. Niet alleen over verblindende koplampen maar ook over hinderlijke knipperende verlichting. Zelfs een keer van iemand die een epileltische aanval daardoor had gekregen.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Knipperend-achterlicht-maakt-fietser-beter-zichtba/Ik-snap-niet-dat-het-fiet]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Knipperend-achterlicht-maakt-fietser-beter-zichtba/Ik-snap-niet-dat-het-fiet]]> 2024-03-05T15:18:38.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Eens, Tom. Bovendien werd in dit onderzoek gevraagd om op een knop te drukken als een fietser werd gezien. als iedereen zo goed op fietsers zou letten, dan waren de problemen al stukken minder.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Knipperend-achterlicht-maakt-fietser-beter-zichtba/Op-basis-van-deze-samenva/Eens,-Tom-Bovendien-werd]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Knipperend-achterlicht-maakt-fietser-beter-zichtba/Op-basis-van-deze-samenva/Eens,-Tom-Bovendien-werd]]> 2024-03-05T14:21:23.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Een voorwaarde hiervoor is wel dat het bolle fietspad bij gladhied altijd gestrooid wordt. Fietsen op een glad bol wegdek leidt namelijk geheid tot valpartijen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Bolle-bestrating-tegen-hinderlijk-geparkeerde-fiet/Een-voorwaarde-hiervoor-i]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Bolle-bestrating-tegen-hinderlijk-geparkeerde-fiet/Een-voorwaarde-hiervoor-i]]> 2024-03-04T07:36:36.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik had eigenlijk liever gezien dat ze de krujspunten autovrij gemaakt hadden. Die auto's staan hier heel erg vaak tot het uiterste hoekje van de kp en dat mag niet vanwege het zicht. Dat zicht wordt nu dus heel vaak belemmerd als je op deze belangrijke fietsroute af wil slaan. Bovendien krijg je dan ook heel vaak nog geen voorrang van auto's van links.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Bolle-bestrating-tegen-hinderlijk-geparkeerde-fiet/Ik-had-eigenlijk-liever-g]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Bolle-bestrating-tegen-hinderlijk-geparkeerde-fiet/Ik-had-eigenlijk-liever-g]]> 2024-03-03T14:11:10.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik fiets regelmatig in het donker en bij slecht weer met dito slecht zicht op (te) smalle landbouwwegen. Knipperend achterlicht zorgt voor duidelijk lagere passeersnelheden en een grotere afstand. Een statisch lichtje wordt makkelijk verward met refelctoren op lage paaltjes bij inritten en obstakels in de berm.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Knipperend-achterlicht-maakt-fietser-beter-zichtba/Ik-mag-toch-hopen-dat-dit/Ik-fiets-regelmatig-in-he]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Knipperend-achterlicht-maakt-fietser-beter-zichtba/Ik-mag-toch-hopen-dat-dit/Ik-fiets-regelmatig-in-he]]> 2024-03-02T21:52:40.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

In nederland is een knipperend achterlicht (nog) niet toegestaan.

Wat gaat er met de uitkomst van dit onderzoek gebeuren?

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Knipperend-achterlicht-maakt-fietser-beter-zichtba/p-In-nederland-is-een-kn]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Knipperend-achterlicht-maakt-fietser-beter-zichtba/p-In-nederland-is-een-kn]]> 2024-03-02T21:48:50.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik mag toch hopen dat dit niet algemeen aangenomen gaat worden in fietsend nederland ,want ziet u het al voor u als het avond is al die knipperende lichtjes in een overvolle stad als Den Haag ? nog meer onrust op de weg en dan heb ik het nog niet over de Hinderlijke Led verlichting van die fietsen en AUTO's die ongwone scherpe verlichting voeren .
Het is echt waanzin,in dit te drukke verkeer , veel te veel prikkels voor de mens .
Dhr R.W.Krijgsman Delfgauw]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Knipperend-achterlicht-maakt-fietser-beter-zichtba/Ik-mag-toch-hopen-dat-dit]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Knipperend-achterlicht-maakt-fietser-beter-zichtba/Ik-mag-toch-hopen-dat-dit]]> 2024-03-01T23:40:13.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Op basis van deze samenvatting heb ik ernstige twijfels bij enkele conclusies uit dit onderzoek, met name wat betreft het knipperen van achterlichten. De bevindingen zijn in elk geval in tegenspraak met het IWACC-rapport 'Visuele waarneming in het verkeer' uit de jaren '80. Daarin stond dat knipperende signalen slechter localiseerbaar zijn, en voor een onrustig verkeerstafereel leiden. Je kunt je afvragen hoe representatief de 32 proefpersonen uiy Brunei zijn, en hoe hun instructie precies luidde. Maar sowieso gaat het bij visuele waarneming in het verkeer om meer dan alleen opgemerkt worden. Herkenbaarheid van het verkeerstafereel en het vermijden van een overdaad aan visuele prikkels zijn ook elementen die in beschouwing genomen moeten worden. Kortom, ik zou dit onderzoek graag in een bredere context kritisch tegen het licht willen houden. Daarbij moeten elementen als 'detecteerbaarheid', 'relatieve opvallendheid', 'localiseerbaarheid' en 'herkenbaarheid' in de afwegingen betrokken worden.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Knipperend-achterlicht-maakt-fietser-beter-zichtba/Op-basis-van-deze-samenva]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Knipperend-achterlicht-maakt-fietser-beter-zichtba/Op-basis-van-deze-samenva]]> 2024-03-01T19:54:26.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Kijk ook eens hoe die fietser door de bocht gaat. Juist in bochten staan vaak hinderlijk, zelfs gevaarlijk geplaatste paaltjes of borden waarmee je met hoofd of schouders in botsing dreigt te komen. Dat een fietser schuin hangt in de bocht wordt kennelijk niet begrepen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Terugblik-Kenniscafe-Profiel-van-vrije-ruimte-van/Kijk-ook-eens-hoe-die-fie]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Terugblik-Kenniscafe-Profiel-van-vrije-ruimte-van/Kijk-ook-eens-hoe-die-fie]]> 2024-02-19T16:00:44.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als het voor de fietser is staat er altijd een prijs bij. Ook hier weer.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsbrug-over-Amsterdam-Rijnkanaal-gaat-pont-verv/Als-het-voor-de-fietser-i]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsbrug-over-Amsterdam-Rijnkanaal-gaat-pont-verv/Als-het-voor-de-fietser-i]]> 2024-02-15T16:00:56.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De fiets de aandacht die het verdient? Nou dat is hier niet veel. De fiets komt alleen maar aan de orde als er een probleem is met fietsen. En alsof er geen Parijs is wordt in mijn wijkje het aantal autoparkeerplaatsen met de helft uitgebreid. Maar als je geen auto hebt heb je het nakijken.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Landelijke-enquete-fietsbeleid-Op-zoek-naar-inzich/De-fiets-de-aandacht-die]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Landelijke-enquete-fietsbeleid-Op-zoek-naar-inzich/De-fiets-de-aandacht-die]]> 2024-02-15T11:51:41.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mooi hoor, zo'n nieuw profiel van vrije ruimte. Maar ik zou al heel blij zijn wanneer ontwerpers het oude profiel correct zouden toepassen bij het ontwerpen van fietsinfrastructuur. Dat zou al een hele verbetering zijn, want in de praktijk ontbreekt het daar nog al aan. Natuurlijk zou toepassing van het nieuwe profiel nog meer kwaliteitswinst opleveren.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Terugblik-Kenniscafe-Profiel-van-vrije-ruimte-van/Mooi-hoor,-zo-39;n-nieuw]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Terugblik-Kenniscafe-Profiel-van-vrije-ruimte-van/Mooi-hoor,-zo-39;n-nieuw]]> 2024-02-15T09:15:00.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Domme conclusie om het verhaal mee af te sluiten. Aantallen slachtoffers per rotonde vs andere kruisingen zegt helemaal niets, indien niet gekeken is naar de intensiteit van het verkeer. Heel veel "gewone" kruisingen zijn straatjes in stille woonwijken. Logisch dat daar geen/weinig ongevallen zijn. Daar worden ook geen rotondes aangelegd.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijn-rotondes-onveiliger-voor-fietsers/Domme-conclusie-om-het-ve]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijn-rotondes-onveiliger-voor-fietsers/Domme-conclusie-om-het-ve]]> 2024-02-12T12:12:15.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Haaientanden op de aanrijwegen vlak voor rotondes worden aangebracht vòòr het zebrapad. Dat is vreemd, want personen op een zebrapad hebben al voorrang. Ook zegt de CROW (of SWOV?) dat weggebruikers pas op het laatste moment naar verkeerstekens kijken. Dus is het logischer de haaientanden aan te brengen voor het fietspad op de rotonde! Een plek waar veel fietsers onderstboven worden gereden door auto's.
(Opnieuw geplaatste reactie.)]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/CROW-Fietsberaad-publiceert-aanbevelingen-fietsrot/strong-Haaientanden-str]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/CROW-Fietsberaad-publiceert-aanbevelingen-fietsrot/strong-Haaientanden-str]]> 2024-02-12T08:30:15.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Geachte redactie, de 'onderbrekingen vertraging op fietsroutes' vallen NIET onder de hoofdeis Aantrekkelijkheid (1 van de 5), maar onder hoofdeis Directheid. Directheid is al sinds 1993 (CROW-Teken vd Fiets) gedefinieerd ( met parameters ) zowel voor omrijden als voor tijdsverlies, zoals te vaak moeten stoppen bij VRI's. Hoofdeis Aantrekkelijkheid is 'alles' rondom fietsinfrastructuur dat het fietsen (on)prettiger kan maken, met name merkbaar en meetbaar via zintuiglijke waarnemingen. Me fietsvriendelijke groet - André PETTINGA]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/ECF-publiceert-factsheet-over-vertraging-en-stops/Geachte-redactie,-de-39]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/ECF-publiceert-factsheet-over-vertraging-en-stops/Geachte-redactie,-de-39]]> 2024-02-08T17:02:54.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Onvolledige cijfers geven een kennelijk wenselijk beeld. Zonder enig inzicht in hoeveel er gefietst wordt, zegt het percentage fietsers met helmen niets. Als door het toenemende helmgebruik het fietsgebruik ook maar een paar % is gedaald, is de toegenomen sterfte door bewegingsarmoede veel groter dan alle fataliteiten van fietsers bij elkaar. Met of zonder helm.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Denen-zetten-steeds-vaker-vrijwillig-fietshelm-op/p-Onvolledige-cijfers-ge]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Denen-zetten-steeds-vaker-vrijwillig-fietshelm-op/p-Onvolledige-cijfers-ge]]> 2024-02-07T15:35:57.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Hé, mijn reactie zie ik niet meer...]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/CROW-Fietsberaad-publiceert-aanbevelingen-fietsrot/He,-mijn-reactie-zie-ik-n]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/CROW-Fietsberaad-publiceert-aanbevelingen-fietsrot/He,-mijn-reactie-zie-ik-n]]> 2024-02-06T12:48:09.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[
Rotondes
De haaietanden voor zebrapaden zijn overbodig. Voetganders op zebra's hebben sowieso voorrang. Het is ook in strijd met de bevindingen van de Crow (of Swov?): verkeersdeelnemers kijken pas op het laatste moment naar verkeerstekens. Dus de haaietanden moeten niet voor de zebra, maar voor het fietspad!

Veel aanrijdingen met fietsers op rotondes worden veroorzaakt door auto's die rechtsafslaan. Zitten er voordelen aan om fietsers tegengestelde, ongebruikelijke richting dan het overige verkeer te laten rijden?

Het vreemde van rotondes is dat fietsers altijd de grootste ronde moet nemen. Kan daar niet iets fietsvriendelijkers voor bedacht worden? Bijvoorbeeld alleen het andere verkeer dan fietsers rond laten rijden en fietsers op een kruispunt of zo. Laat jullie creativiteit er op los!
Steeds wordt de zwakke verkeersdeelnemer namelijk op rotondes in het nadeel gezet.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/CROW-Fietsberaad-publiceert-aanbevelingen-fietsrot/br--strong-Rotondes]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/CROW-Fietsberaad-publiceert-aanbevelingen-fietsrot/br--strong-Rotondes]]> 2024-02-05T12:46:41.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Veel te veel stops en vertraging accepteren als goed op fietssnelwegen en hoofdfietsroutes is capitulatie voor de automobilist. Elke 2.5 km een stop op een fietssnelweg en dan 38 seconden wachttijd is natuurlijk niet te combineren met een fietssnelweg. Bij een autosnelweg zou dat vertaald neerkomen op elke 12.5 km een stop met 38 s wachttijd. Bij hoofdroutes is het nog veel erger.

Neem je de benaming fietssnelweg serieus, dan ga je naar 1 stop per 10 km en max 30 s wachttijd per stop.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/ECF-publiceert-factsheet-over-vertraging-en-stops/p-Veel-te-veel-stops-en]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/ECF-publiceert-factsheet-over-vertraging-en-stops/p-Veel-te-veel-stops-en]]> 2024-02-02T13:05:11.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Victim blaming meteen weer paraat. Wel of niet een helm op is GEEN gedrag. Het helpt ook niets om ongevallen te voorkomen. In tegendeel: risicocompensatie leidt er toe dat een aantal mensen met helm meer risico's nemen dan ze zonder helm zouden nemen.

Investeer in goede, fietsvriendelijke infrastructuur. Minimaliseer de punten waar fietsers kruisen met gemotoriseerd verkeer en handhaaf op snelheid en alcohol. Dat helpt allemaal wel in het verminderen van ongevallen.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Verkeersveiligheidscoalitie-investeer-in-fietsveil/Victim-blaming-meteen-wee]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Verkeersveiligheidscoalitie-investeer-in-fietsveil/Victim-blaming-meteen-wee]]> 2024-02-02T12:10:57.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Dus: je ziet niet wat je ziet.
Als gender het grootste verschil maakt, dan gaat het zeker om het (rij)gedrag. Mannen zijn (weten we uit de auto-risico's) meer geneigd tot risicovol gedrag dan vrouwen, die in het verkeer aantoonbaar voorzichtiger en minder assertief zijn. De extra snelheid van e-bikes lijkt een risicofactor, maar kan ook aanrijdingen met auto's verminderen door snellere oversteek. E-bikers zijn mogelijk meer ervaren want frequentere fietsers dan oudere mannen/automobilisten die zelden de fiets gebruiken en dan minder kundige reflexen hebben in risicosituaties zoals oversteken, multitasken of bochtgedrag.
En er zal mogelijk vaker drank en drugs in het geding zijn bij gewone (studenten)fietsen dan bij e-bikes. Gewone fietsen zijn vaker in bar slechte staat van onderhoud en worden frequenter bibeko gebruikt en niet voor lange afstanden op veilige gescheiden fietspaden. Allemaal factoren die in combinatie tot verschillende fatalities per km kunnen leiden! Alleen onderzoek van concrete ongevalscondities/factoren kan beter causale relaties aangeven.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-fiets-zelf-geen-oorzaak-voor-toename-v/Dus-je-ziet-niet-wat-je]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-fiets-zelf-geen-oorzaak-voor-toename-v/Dus-je-ziet-niet-wat-je]]> 2024-02-01T22:13:15.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Ten onrechte worden hier oorzaak en coincidentie weer eens door elkaar gehaald. Dat er meer ongelukken zijn waarbij de fietser op een e-bike reed zegt niets over de oorzaak als niet tegelijk ook gekeken wordt naar hoe groot het aantal e-bikers is bij de fietsers. Idem voor de andere typen fietsen. Dus normaliseren van aantallen, dus ongevallen PER xx ebikers/MTB-ers/Racefietsers en dan is er misschien iets te zeggen over of het type fiets iets te maken heeft met aantallen ongevallen.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ernstig-letsel-12-17-jarigen-flink-toegenomen-door/p-Ten-onrechte-worden-hi]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ernstig-letsel-12-17-jarigen-flink-toegenomen-door/p-Ten-onrechte-worden-hi]]> 2024-01-22T17:56:26.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Verminderen intersecties is nog veel beter, zoals ook al aangetoond door Bialkova et al (2022, ref in het wetenschappelijke artikel). Dus ongelijkvloerse kruisingen etc.

Verder zijn de genoemde apps geen garantie dat je soepel door kunt rijden (de "ik fiets" app doet iets vergelijkbaars in de provincie Utrecht). Leuk als je eerder groen hebt, maar het bepaalt niet je route.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slimme-kruispuntinnovaties-beinvloeden-routekeuze/p-Verminderen-intersecti]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slimme-kruispuntinnovaties-beinvloeden-routekeuze/p-Verminderen-intersecti]]> 2024-01-22T17:53:02.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het mag tegenwoordig geen inspanning meer kosten. Ieder beetje kracht wat je moet gebruiken op een gewone fiets is teveel. Mijn indruk is niet dat er veel mensen zijn die de e-fiets gebruiken voor de auto. Als ik in mijn omgeving kijk zijn het gewone kleine ritjes. Die je dus vroeger met een gewone fiets deed. (En sommigen nog steeds doen).]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-laat-je-mensen-hun-e-fiets-zo-veel-mogelijk-be/Het-mag-tegenwoordig-geen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-laat-je-mensen-hun-e-fiets-zo-veel-mogelijk-be/Het-mag-tegenwoordig-geen]]> 2024-01-18T23:39:27.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ja en dan vraag ik me ook nog af hoe het zit met de registratie van ongevallen. Jaren geleden kreeg mjin dochter een letselongeluk op de fiets. Ik ben het nagegaan in de boeken bij het ROVZ maar was -uiteraard- niet geregisgtreeerd, hoewel er nog een politie bij was geweest maar weer was weggegaan.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ernstig-letsel-12-17-jarigen-flink-toegenomen-door/Er-zijn-meer-letsels-bij/Ja-en-dan-vraag-ik-me-ook]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ernstig-letsel-12-17-jarigen-flink-toegenomen-door/Er-zijn-meer-letsels-bij/Ja-en-dan-vraag-ik-me-ook]]> 2024-01-18T23:31:08.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik vind het echt treurig dat die 50 km geen 30km zou worden. Ik zelf moet regelmatig naar links afslaan op een drukke weg waar veel auto's rijden. Ik vind dat, zeker nu ik ouder ben, echt heel onveilig. Met 50 km zijn ze zo snel bij je dat je vrijwel altijd moet gaan afstappen. Fietspaden met 50 km is kiezen voor de auto. Hebben ze geen last meer van remmend vlees. Niet voor de fietser.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vrijliggende-fietspaden-mogelijk-effectiever-voor/Ik-vind-het-echt-treurig]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vrijliggende-fietspaden-mogelijk-effectiever-voor/Ik-vind-het-echt-treurig]]> 2024-01-18T23:20:43.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Woon zelf in een dorp <2000 inw. En wij hebben al vele jaren 30km/u in hele bebouwde kom, hier gebeurd zelden iets. Sinds de komst van de E-bike en andere soorten van fiets/step e.d. is men steeds voorzichtiger geworden. Er wordt nog wel eens door menigeen harder gereden dan de 30km/u met een auto of motor, Meest zorg hebben we over de Speed Pedelec. Die bestuurders fietsen echt op de max. en als er iets plotseling voor ingrijpen zou gebeuren, kans dat het dan flink mis kan gaan. Alles van rechts heeft eigenlijk voorrang, Maar vooral op de dijk, waar op een stuk de woningen tot tegen de weg staan, hier en daar maar met enkele tegels trottoir, best link. Kinderen fietsen hier gewoon en met de ouderen wordt met rolstoelen op de weg gewandeld. In de stad goed kijken welke wegen met vrijliggend fietspad, je beter aan 50km/u kunt houden en voor fietsers verkeersvriendelijke VRI]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vrijliggende-fietspaden-mogelijk-effectiever-voor/Woon-zelf-in-een-dorp-lt]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vrijliggende-fietspaden-mogelijk-effectiever-voor/Woon-zelf-in-een-dorp-lt]]> 2024-01-17T15:51:17.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Er zijn meer letsels bij mensen die op een e-bike reden. Maar als er ook meer mensen op een e-bike rijden, kan het risico per uur (of per km) misschien zelfs kleiner zijn voor de e-bike.
Ik vind het nogal een boude stelling dat ernstig letsel is toegenomen DOOR de e-bike. Dat valt op basis van deze cijfers niet hard te maken.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ernstig-letsel-12-17-jarigen-flink-toegenomen-door/Er-zijn-meer-letsels-bij]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ernstig-letsel-12-17-jarigen-flink-toegenomen-door/Er-zijn-meer-letsels-bij]]> 2024-01-16T21:14:49.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Grafiekschaal misleidt
Het is wel oppassen met het lezen van de grafieken! In de verticale as is tussen de gewone fiets en de overige fietstypes in beide grafieken een gat van duizenden personen en bovendien is de schaal bij de gewone fietsers circa acht resp. 3,5 keer verkleind. Visueel vergelijken is daarmee onmogelijk, je moet wel even rekenen.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ernstig-letsel-12-17-jarigen-flink-toegenomen-door/Grafiekschaal-misleidt-br]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ernstig-letsel-12-17-jarigen-flink-toegenomen-door/Grafiekschaal-misleidt-br]]> 2024-01-16T12:25:17.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De links in de download werken niet.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/PVR-Fiets/De-links-in-de-download-w]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/PVR-Fiets/De-links-in-de-download-w]]> 2024-01-16T12:09:10.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Voor overstekende voetgangers en fietsers is 30 km met handhaving zeker beter.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vrijliggende-fietspaden-mogelijk-effectiever-voor/Voor-overstekende-voetgan]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vrijliggende-fietspaden-mogelijk-effectiever-voor/Voor-overstekende-voetgan]]> 2024-01-14T14:38:24.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Goed advies, verkort de reistijd zoals door minder en beter afgestelde verkeerslichten en maak de fietsroute aantrekkelijk en afwisselend.
-. Hoogstandjes als FLO begrijpen weinig fietsers, zoals te zien in Utrecht.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slimme-kruispuntinnovaties-beinvloeden-routekeuze/Goed-advies,-verkort-de-r]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slimme-kruispuntinnovaties-beinvloeden-routekeuze/Goed-advies,-verkort-de-r]]> 2024-01-14T14:34:22.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Positieve geluiden!
Toch ontbreekt het hart van de kaart! Daar waar knooppunt Deil vol staat met files van auto's zijn er geen plannen voor doorfietsroutes. De gemeente West Betuwe heeft haar handen vol met het (auto)sluipverkeer. De provincie Gelderland is trots op haar snelfietsroutes van Nijmegen naar Cuijk en naar Arnhem.
Er ligt eeen schone taak voor tour de force om Fietsend Nederland een kloppend hart te geven.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Doorfietsroutes-nl/Positieve-geluiden!-br]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Doorfietsroutes-nl/Positieve-geluiden!-br]]> 2024-01-09T17:13:42.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Uniform en houdt rekening met kennis van elke verkeersdeelnemer.
Dus uniforme wegen en geen losse tips en adviezen. Standdaard vaste maatgeving van de weg, Standaard bestuurders van rechts gaan ALTIJD voor zowel binnen de kom als daarbuiten. Wijk daar niet vanaf want dat schept onduidelijkheid.
Niet elke fietser en voetganger heeft kennis van voorrangsregels (denk aan een kind tot 10 jaar en de oudere die aan geheugenverlies lijdt.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-aandacht-voor-fietsen-nodig-in-Duurzaam-Veili/Overal-in-europa-rijden-v/Uniform-en-houdt-rekening]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-aandacht-voor-fietsen-nodig-in-Duurzaam-Veili/Overal-in-europa-rijden-v/Uniform-en-houdt-rekening]]> 2023-12-29T19:02:49.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Overal in europa rijden verkeersdeelnemers anders. De wegen en met name de kruispunten zorgen voor verwarring en dus een grote kans op fouten. Vaak zie je de belijning op de weg die weg is. asfalt wat overal te koud is aangebracht en dat het bitumen grint niet kan vasthouden. Veel te smalle fietspaden, overal weer anders van kleur en soort bestrating. Losliggende straat elementen en verkeer dat veel te hard rijdt.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-aandacht-voor-fietsen-nodig-in-Duurzaam-Veili/Overal-in-europa-rijden-v]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-aandacht-voor-fietsen-nodig-in-Duurzaam-Veili/Overal-in-europa-rijden-v]]> 2023-12-29T18:55:33.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Safe System approach for cyclists in the Netherlands: Towards zero fatalities and serious injuries? (tudelft.nl)

Dit linkje doet het wel]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-aandacht-voor-fietsen-nodig-in-Duurzaam-Veili/a-href-https-pure-tud]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-aandacht-voor-fietsen-nodig-in-Duurzaam-Veili/a-href-https-pure-tud]]> 2023-12-18T13:48:16.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De link naar de artikelen loopt dood]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-aandacht-voor-fietsen-nodig-in-Duurzaam-Veili/De-link-naar-de-artikelen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-aandacht-voor-fietsen-nodig-in-Duurzaam-Veili/De-link-naar-de-artikelen]]> 2023-12-18T10:22:49.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Dit is een mooie cheste maar belangrijker lijkt mij om de vele rotondes in ons land bij de vele gemeenten gelijk te schakelen en dat er geen willekeur is van de gemeenten om het maar in te richten zoals hun dat goeddunkt , dat dus niet in gemeente A de fietser voorang heeft op het autoverkeer en bi 3 km verderop gemeente B dit weer niet toepast . Vindt u het gek dat er zoveel ongelukken gebeuren . Het is de willekeur van gemeenten sinds dit is toegestaan door het Rijk der Nederlanden , wat echt belachelijk is natuurlijk en geen enkele lochica bevat .
Vriendelijke Groet R.W.Krijgsman Delfgauw
]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Pilot-slimme-fietssensor-in-Utrecht/Dit-is-een-mooie-cheste-m]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Pilot-slimme-fietssensor-in-Utrecht/Dit-is-een-mooie-cheste-m]]> 2023-12-15T19:50:59.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Beste lezer ,
Alle lof voor uw geschreven artikel ,maar ik ben het maar weinig met u eens hoe deze verkeersdoden geteld worden met de hedendaagse kijk op de veiligheid .
Gezien de enorme toename van electrische fietsen in dit tijdvak en hiervoor zal blijken dat er erg veel ouderen betrokken zijn en verongelukken ,kortom een gebrek aan voorlichting of van rijkswege een rijbewijs voor deze groep .
Dit benadruk ik nogmaals dat hier aan gewerkt moet worden ongeacht de protesten die zullen komen . maar laat dit nu eens goed geregeld worden ! En Snel !
Ik vraag mij wel eens af in wat voor een land wij wonen in het licht van veiligheid .
En dan weet ik nog wel iets over te felle verlichting voeren op deze fietsen en ook auto's niet uitgesloten ,maar dat is een 2e stap .
Voldoet onze Rijks GoedKeuring nog wel ? Ik betwijfel het sterk .

Vriendelijke Groet R.W.Krijgsman .]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SWOV-8-300-ernstig-verkeersgewonden-in-2022-waarva/Beste-lezer-,-nbsp;-br]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SWOV-8-300-ernstig-verkeersgewonden-in-2022-waarva/Beste-lezer-,-nbsp;-br]]> 2023-12-15T19:41:11.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Eenzijdige ongevallen zullen [ook in 2050] blijven gebeuren door het simpele feit dat de zwaartekracht moeilijk met een voertuig op twee wielen te combineren is - zeker op hogere leeftijd en met afnemende voertuigbeheersing.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-aandacht-voor-fietsen-nodig-in-Duurzaam-Veili/Eenzijdige-ongevallen-zul]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-aandacht-voor-fietsen-nodig-in-Duurzaam-Veili/Eenzijdige-ongevallen-zul]]> 2023-12-15T11:39:36.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Opvallend is dat in de laatstee alinea van de samenvatting alleen de veiligheid op het fietspad of de weg voor speed pedelecs wordt genoemd. Evenzo of eigenlijk belangrijker is de veiligheid voor fietsers en e-bikers op fietspaden. De invloed van de speed pedelec op het fietspad op de veiligheid en het veiligheidsgevoel van mede fietsers wordt gemist. Zo lang dit niet goed is onderzocht is terughoudendheid geboden voor speed pedelec op het fietspad ter beperking van de snelheid verschillen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Europese-landen-verschillen-sterk-in-regelgeving-s/Opvallend-is-dat-in-de-la]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Europese-landen-verschillen-sterk-in-regelgeving-s/Opvallend-is-dat-in-de-la]]> 2023-12-15T10:50:23.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Blijkbaar krijgt de fietser alleen meer groen, als er ruimte is (!) EN als deze in een "groep" fietst. Waarom niet altijd?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slimme-fietsverkeerslichten-in-Amersfoort-en-Breda/Blijkbaar-krijgt-de-fiets]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slimme-fietsverkeerslichten-in-Amersfoort-en-Breda/Blijkbaar-krijgt-de-fiets]]> 2023-12-13T16:39:32.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["De fiets maakt als integraal onderdeel van het mobiliteitsaanbod deel uit van de oplossingsrichtingen" klink mooi, maar de gevraagde miljarden zijn nog steeds voor auto en ov. Fietsen voor een koopje?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Mobiliteitsalliantie-roept-kabinet-op-tot-stabiel/quot;-em-strong-De-fiet]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Mobiliteitsalliantie-roept-kabinet-op-tot-stabiel/quot;-em-strong-De-fiet]]> 2023-11-03T16:12:47.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Heb gemerkt dat er in de Scandinavische landen meestal ook, door minder geplaveide wegen, al veel beter en rustiger verkeer is. Uitzonderingen heb je overal. Vooral ook de snelheden van het wegverkeer. Toen er eens een groep motoren van de veerboot was gekomen, werden die overal gespot een doorgegeven. Ze reden veel te hard en wordt daar niet getolereerd. Dat mensen een helm gaan dragen omdat ze bang zijn om te vallen!? Neen dat denk ik niet, je valt wel eens meer en dan nog nooit op hoofd terecht gekomen. Veel breuken zijn toch andere lichaamsdelen. Daarbij zie ik in mijn eigen omgeving Zeeuws Vlaanderen, ook best al veel helmgebruik op de E-bike. Zelf zal ik er nooit aan beginnen. Vind het vreselijk.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Denen-zetten-steeds-vaker-vrijwillig-fietshelm-op/Heb-gemerkt-dat-er-in-de]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Denen-zetten-steeds-vaker-vrijwillig-fietshelm-op/Heb-gemerkt-dat-er-in-de]]> 2023-11-01T11:15:36.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Superfijn dat ik dit kenniscafé kon terugkijken!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Terugblik-kenniscafe-Schoolstraten/Superfijn-dat-ik-dit-kenn]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Terugblik-kenniscafe-Schoolstraten/Superfijn-dat-ik-dit-kenn]]> 2023-10-31T09:17:47.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wat we willen is: makkelijk parkeren. Ik stel daarom voor om te stoppen met in- en uitchecken. Ik denk dat 90% van alle klanten stadsstallingen korter dan 24 uur gebruiken. Voor die mensen is in- en uitchecken een vervelende en overbodige handeling. Gebruik van de stalling is de eerste 24 uur gratis. In- en uitchecken is sowieso gedoe met kans op rijvorming en falende systemen. In- en uitchecksystemen kosten gemeenten alleen maar geld. Naast de investering zijn er jaarlijkse kosten voor onderhoud van het systeem. Deze kosten overstijgen de opbrengsten van klanten die langer dan 24 uur stallen aanzienlijk, dat is zeker. Dat geldt helemaal voor systemen die parkeerduur meten. Zinloze techniek die, als je toch parkeerduur wil vaststellen, heel simpel vervangen kan worden door... het bandenkrijtje. Ik pleit voor volledig gratis stallen, zonder in- en uitchecken, gekoppeld aan een maximale parkeerduur. Die parkeerduur maak je in heel drukke stallingen wat korter, maar er zijn genoeg stallingen die nog meer dan genoeg ruimte hebben: daar kun je een langere parkeerduur toepassen om weesfietsen te weren. Stallingmedewerkers krijgen de handen vrij voor service: helpen de fietsen in de bovenrekken stallen, mensen helpen de trap op en af te komen, een praatje maken, een rondje door de stalling lopen. Dit in plaats van de controlerende functie bij de incheckzuil om te kijken of dat wel goed gaat (...).

Nog even op een rij waarom we moeten stoppen met in- en uitchecken en parkeerduurmeetsystemen:

1. Technisch falen uitgesloten
Geen in- en uitchecksysteem of parkeerduurcontrolesysteem,

2. Klantvriendelijk
Simpel, aantrekkelijk en snel,

3. Optimale doorstroming
Geen rijen door stoppen met in- en uitchecken,

4. Goedkoop
Minder medewerkers nodig, geen systemen, minder verzuim,

5. Effectief
Parkeerduurcontrole dmv krijtstreepmethode is snel, eenvoudig uitvoerbaar, betrouwbaar en goedkoop,

6. Veilig
Minder kans op agressie naar stallingmedewerkers,

7. Humaan
De mens staat centraal. Collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt komen opnieuw en op prettiger manier in aanraking met de maatschappij. Het werk wordt aantrekkelijker en dankbaarder.

Is er iemand die mij uit kan leggen waarom we doorgaan met het in- en uitchecken? Ik ga het gesprek graag aan!

Paul Rijnders, adviseur fietsparkeren.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gratis-fietstag-in-stallingen-Amsterdam/Wat-we-willen-is-makkeli]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gratis-fietstag-in-stallingen-Amsterdam/Wat-we-willen-is-makkeli]]> 2023-10-18T08:38:48.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Er staat "Onder de knop 'download' vind je de presentatie van de sprekers in één pdf-bestand."
Ik zie nergens een knop 'download']]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Terugblik-kenniscafe/Er-staat-quot;Onder-de-k]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Terugblik-kenniscafe/Er-staat-quot;Onder-de-k]]> 2023-10-17T14:45:04.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik zou zó graag willen dat zo'n tag wordt gecombineerd met de pas waarmee je incheckt.
Bij automatische stallingen is er dan een check of degene die incheckte met een bepaalde fiets, ook degene is die die fiets weer meeneemt.
Dán staat je fiets veilig (afgezien van vandalisme in de stalling, maar daar is met geluidsgevoelige camera's wat aan te doen)

Ja, ik weet het. Privacy, wie wil een chip op zijn fiets?
Als je incheckt met een OV-kaart of bankpas is ook bekend dat je op dat moment in die stalling bent.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gratis-fietstag-in-stallingen-Amsterdam/Ik-zou-zo-graag-willen-da]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gratis-fietstag-in-stallingen-Amsterdam/Ik-zou-zo-graag-willen-da]]> 2023-10-16T13:14:41.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Een belangrijke fietsroute in Middelburg loopt langs de Statenlaan. Deze weg is waar veel mensen links afslaan richting centrum uitgebogen naar rechts (waarschijnllijk ten dienste van de automobilist). Waardoor het voor fietsers, vooral voor ouderen nog moeilijker wordt om links achterom te kijken. Typisch zo'n punt waarbij totaal geen rekening wordt gehouden met ouderen. Ook zie je niet goed waar je van het fietspaf af kan bij de verlaging (slecht zichtbaar) omdat het fietspad verhoogd is. 2 knelpunten voor ouderen ineen. En dan is het ook nog een drukke 50 km-weg waardoor die auto veel eerder bij je is dan je denkt. Ik denk dat deze constructies vaak voorkomen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsersbond-start-brievenactie-Onbeperkt-fietsen/Een-belangrijke-fietsrout]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsersbond-start-brievenactie-Onbeperkt-fietsen/Een-belangrijke-fietsrout]]> 2023-10-16T12:26:41.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["stimuleren van lopen, fietsen en ov heeft weinig effect op autogebruik" Als dat gekoppeld is aan een ruimtelijke inrichting met nadruk op nabijheid en de hinder van het autoverkeer geminimaliseerd wordt, kan er best een duidelijk effect zijn.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Effecten-van-gemeentelijk-autoluw-beleid/quot;stimuleren-van-lope]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Effecten-van-gemeentelijk-autoluw-beleid/quot;stimuleren-van-lope]]> 2023-10-05T17:32:01.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Terechte opmerking! Fietsers rijden ook over meer hobbels dan automobilisten.! Fietspaden worden nooit in de prioritering van gemeenten meegenomen.
Eerst wordt het asfalt voor autoverkeer vervangen of gaten gevuld. En slechts mondjesmaat maat, in ROERMOND bij hoge uitzondering, worden fietspaden obstakelvrij, (boomwortels zijn ook een boosdoener) , gemaakt.
]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsrotonde-onderwerp-van-onderzoeken/De-haaietanden-liggen-al/Terechte-opmerking!-Fiets]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsrotonde-onderwerp-van-onderzoeken/De-haaietanden-liggen-al/Terechte-opmerking!-Fiets]]> 2023-09-29T19:39:43.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Voor fietsers binnen en buiten de bebouwde kom mag het fietspad zo zijn ingericht dat wanneer automobilisten dit fietspad kruisen zij ook er zeker van mogen zijn dat automobilisten hun zien aankomen fietsen. Vaak zijn er ook nog teveel obstakels, een boom of haag en afleidende bebording aanwezig.

Ook fietsers moeten de aankomende auto op tijd kunnen zien.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Autobestuurders-kijken-te-laat-naar-kruisende-fiet/quot;Kruisingen-waarop-h/p-Voor-fietsers-binnen-e]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Autobestuurders-kijken-te-laat-naar-kruisende-fiet/quot;Kruisingen-waarop-h/p-Voor-fietsers-binnen-e]]> 2023-09-17T12:21:36.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Er worden te vaak 2-richtingen fietspaden aangelegd op onmogelijke plaatsen. Bij uitritten van parkeerplaatsen waar automobilisten niet in de gelegenheid zijn om ruim vóór de uitrit de fietsers te zien aankomen rijden. Op drukke plaatsen letten automobilisten dan op het overige autoverkeer en zien fietsers over het hoofd of blokkeren het fietspad. Het nieuwe ontwerp van de Oranjelaan in ROERMOND is daar een voorbeeld van.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Autobestuurders-kijken-te-laat-naar-kruisende-fiet/p-Er-worden-te-vaak-2-ri]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Autobestuurders-kijken-te-laat-naar-kruisende-fiet/p-Er-worden-te-vaak-2-ri]]> 2023-09-17T12:15:45.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mooi idee, en zeker een verbetering t.o.v. het buigen voor het primaat van "de auto". maar het blijft dus zo dat "de transport en mobiliteitsbehoefte" geplaatst worden boven de verblijfsfunctie van "de stad" (de buurt, de wijk, het centrum, andere verblijfsgebieden etc. kortom: de leefkwaliteit.
Dus nee: dit is NIET de principieel goede benadering. Leren de verkeerskundigen / tegenwoordig mobiliteits expers het dan nog steeds niet? Ik zou zeggen; stel de MENS voorop en laat mobiliteit in welke vorm dan ook toe voorzover die de verblijfs - of liever de leefkwaliteit niet schaadt..En de mens is iemand die zich te voet verplaatst, die buiten wil verblijven. anderen ontmoeten.......Jong, oud, gehandicapt of niet
]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-e-fietsstad-als-startpunt-voor-duurzaam-transpo/Mooi-idee,-en-zeker-een-v]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-e-fietsstad-als-startpunt-voor-duurzaam-transpo/Mooi-idee,-en-zeker-een-v]]> 2023-09-15T23:19:01.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[I would be interested in an English translation of the Excel tool with which the width label can easily be determined for any cycle path, if one becomes available.
thank you!]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Breedtetool-Fietspaden/I-would-be-interested-in]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Breedtetool-Fietspaden/I-would-be-interested-in]]> 2023-09-12T16:58:15.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Bovenstaand artikel geeft een mooi overzicht en een goede indeling van de stand van de smart cycling technologie. Het betreft echter uitsluitend een overzicht vanwetenschappelijkeartikelen.
Een mooie aanvulling hierop vormt het overzicht met 'lessons learnt' geproduceerd door Mobycon op basis van de ervaringen in het Bicycles and ITS Project (BITS). In dit project (2019-2022) werden meer dan 30 smart cycling toepassingen gedemonstreerd in de praktijk. Het boekje is te downloaden ophttps://www.interregnorthsea.eu/megabits/news/bits-legacy-brochure-released]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Stand-van-zaken-rond-slimme-fietstechnologie/Bovenstaand-artikel-geeft]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Stand-van-zaken-rond-slimme-fietstechnologie/Bovenstaand-artikel-geeft]]> 2023-08-21T11:45:27.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Met fietstechnologie heeft dit niets te maken en het is ook twijfelachtig hoe "slim" dit is. Tegenwoordig wordt alles waar een chip in zit al slim genoemd, terwijl het dat lang niet altijd is.

Dit wordt wel het beste geillustreerd door het zogenaamd hoogste niveau, waarop - al is het in theorie - ingegrepen kan worden op de snelheid van de fietser. Juist zoiets is levensgevaarlijk!]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Stand-van-zaken-rond-slimme-fietstechnologie/Met-fietstechnologie-heef]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Stand-van-zaken-rond-slimme-fietstechnologie/Met-fietstechnologie-heef]]> 2023-08-17T14:56:48.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Met iets vaags als "autoluwere inrichting" is het STOP principe wel erg verengd, zeker zonder aantrekkelijk loopnetwerk. Zolang lopen en fietsen niet echt aantrekkelijk worden mede door de ruimtelijke inrichting zijnopknippen van gebiedsontsluitingswegen en het vergroten van de afstand tot parkeren moeilijk uitvoerbaar.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Afstudeeronderzoek-naar-toepassing-STOMP-in-middel/Met-iets-vaags-als-quot;]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Afstudeeronderzoek-naar-toepassing-STOMP-in-middel/Met-iets-vaags-als-quot;]]> 2023-08-06T14:00:14.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mijn kleindochter was jarig en hield een feestje. Wat schetst onze verbazing dat verschillende kinderen niet konden of durfden (door ouders) niet mee te fietsen naar een locatie 2 km verderop in Deventer. Ouders vonden het nogal gevaarlijk. We stonden versteld want de kinderen waren 8 of 9 jaar oud. Onze kleindochter van 4 fietst al elke dag naar school en kinderen van die leeftijd .... te gevaarlijk? Uiteindelijk is de hele groep meegefietst met mijn dochter en man. (ook al als statement) En het ging prima. Gelukkig had mijn dochter nog wel een paar extra kinderfietsen staan. Ongelooflijk en tijd om het autoverkeer eens flink te verminderen voor het nog erger wordt. Ik vind het sowieso al absurd dat je bijna een auto moet gaan hebben voor een kinderpartijtje.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Jonge-kinderen-leerden-beter-en-eerder-fietsen-in/Mijn-kleindochter-was-jar]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Jonge-kinderen-leerden-beter-en-eerder-fietsen-in/Mijn-kleindochter-was-jar]]> 2023-08-01T22:42:13.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Is er ook een link naar de betreffende studie beschikbaar? Ik zou graag wat meer in detail naar de plaatjes kijken en de studie lezen. Ook zeer interessant voor ons.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Omwegratio’s-als-maat-voor-bereikbaarheid/Is-er-ook-een-link-naar-d]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Omwegratio’s-als-maat-voor-bereikbaarheid/Is-er-ook-een-link-naar-d]]> 2023-07-31T09:48:17.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Treffende voorbeelden. De Meeuwenlaan Zwolle ligt naast de snelweg en is blijkbaar bestemd voor dure woningen dus veel parkeren en een hoog autogebruik. - Voor Pampus Almere is de IJmeerverbinding voor OV en mogelijk de auto belangrijk. Die route staat haaks op de "15 minuten" benadering, immers ongeschikt voor lopen en weinig aantrekkelijk voor fietsen. Vreemd is , dat het benutten van werkplekken voor de naastgelegen woonwijken onbesproken blijft. Dat zou deze slaapstad met veel wonen en weinig werken kunnen veranderen! Beide voorbeelen laten zien dat de 15 minuten stad weinig kansrijk is.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-15-minuten-minutenstad,-hoe-doe-je-dat/Treffende-voorbeelden-De]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-15-minuten-minutenstad,-hoe-doe-je-dat/Treffende-voorbeelden-De]]> 2023-07-30T16:15:41.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["geen bewijs dat de verlaging van de snelheid zal leiden tot meer gebruik van actieve modaliteiten .. In combinatie met andere maatregelen lijkt een verlaging van de snelheid wel tot een toename van het aantal fietsers en wandelaars te leiden" dus breder gezien toch wel "bewijs"?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/30-km-h-in-de-bebouwde-kom-leidt-niet-direct-tot-m/quot;-em-strong-geen-be]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/30-km-h-in-de-bebouwde-kom-leidt-niet-direct-tot-m/quot;-em-strong-geen-be]]> 2023-07-30T15:20:21.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als het over fietsinfra gaat staat er vrijwel altijde de prijs bij. Zie ik nooit als het om autoinfra gaat die toch echt heel wat duurder is.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/37-miljoen-voor-doorfietsroute-Dordrecht-Rotterdam/Als-het-over-fietsinfra-g]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/37-miljoen-voor-doorfietsroute-Dordrecht-Rotterdam/Als-het-over-fietsinfra-g]]> 2023-07-17T20:28:37.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik kwam het ook tegen, een kraamzorg die voor zeer kleine ritjes de auto pakte, want de werkgever vergoed de e-fiets niet. Kennelijk is de auto nog veel te goedkoop.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Potentie-voor-de-fiets-onder-autoforensen-in-Zuid/Ik-kwam-het-ook-tegen,-ee]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Potentie-voor-de-fiets-onder-autoforensen-in-Zuid/Ik-kwam-het-ook-tegen,-ee]]> 2023-07-17T20:15:50.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wat een bureaucratie. Het was een foute beslissing om snelfietsers als levensgevaarlijke racers te zien en er vanuit te gaan dat ze altijd 45 km/u zouden rijden en meestal naar de autorijbaan te verbannen.
Snel de wet aanpassen voordat er doden vallen onder snelfietsers pedelec (vreselijk woord) die als porselein tussen olifanten in moeten manoeuvreren.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ontheffing-voor-speedpedelec-in-Utrechtse-en-G-(1)/Wat-een-bureaucratie-Het]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ontheffing-voor-speedpedelec-in-Utrechtse-en-G-(1)/Wat-een-bureaucratie-Het]]> 2023-07-17T07:38:22.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["onder de voorwaarden dat ze hun snelheid aanpassen en niet harder fietsen dan 30 km/h." Wie toetst dat? Andere fietsers voelen zich kwetsbaar met die flits fietsers op de soms heel smalle fietspaden.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ontheffing-voor-speedpedelec-in-Utrechtse-en-G-(1)/quot;-strong-em-onder-d]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ontheffing-voor-speedpedelec-in-Utrechtse-en-G-(1)/quot;-strong-em-onder-d]]> 2023-07-10T19:06:50.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Vreemd dat de beleidsmakers ervan uit gaan dat een snelfietser meestal 45 km/u fietst. Bij minder volle accu, tegenwind of gewoon geen zin in flink meetrappen ligt de snelheid veel lager en als de accu leeg nog lager. Lekker dan, al die geïrriteerdere automobilisten die bijna tegen het achterspatbord aan zitten te drukken of na inhaal gaan snijden.
Gauw de snelfietser terug op het fietspad of hen de keuze laten: fietspad of autorijbaan.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speedpedelec-rijder-laat-auto-staan/Vreemd-dat-de-beleidsmake]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speedpedelec-rijder-laat-auto-staan/Vreemd-dat-de-beleidsmake]]> 2023-07-03T13:17:06.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Minder parkeerplekken en beprijzing zijn onvoldoende blijkt. Aantrekkelijke fietsroutes met voorrang voor de fiets (en voetganger) op de kruisingen, waarmee de fietsrit minder tijd vergt dan de autorit, helpen beter.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fiets-als-standaard-voor-afstanden-tot-10-kilomete/Minder-parkeerplekken-en]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fiets-als-standaard-voor-afstanden-tot-10-kilomete/Minder-parkeerplekken-en]]> 2023-06-29T20:53:42.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik vraag me zo langzaam af wie er nou nog niet gevallen is door paaltjes op de weg. Ik al meerdere malen, zelfs n.b als voetganger.

En fietspaden zijn veel te smal. Ik herinner me nog dat ik op een smal fietspad waar ik af moest slaan en ternauwernood een botsing met een rechtdoorgaande fietser kon voorkomen. Slechts een scheldpartij omdat ik ruimte innam die er vrijwel niet was, was het resultaat.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ongevalsrisico-e-fiets-lijkt-vergelijkbaar-met-gew/Ten-onrechte-wordt-de-inv/Ik-vraag-me-zo-langzaam-a]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ongevalsrisico-e-fiets-lijkt-vergelijkbaar-met-gew/Ten-onrechte-wordt-de-inv/Ik-vraag-me-zo-langzaam-a]]> 2023-06-18T14:51:50.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ongelooflijk dat op deze manier toch weer de verantwoording bij de (jonge) fietsers gelegd wordt. Je zou ook het grootste probleem, de automobilist eens aanpakken. Stle je voor. Nou ja ze kunnen leren van Zeeland. Voor zover ik zie draagt niemand van de fietsende scholieren nog een helm die destijds zijn uitgereikt. (Inderdaad passen ze vaak niet of worden verkeerd op gezet).]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/30-000-fietshelmen-uitgedeeld-aan-basisschoolleerl/Ongelooflijk-dat-op-deze]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/30-000-fietshelmen-uitgedeeld-aan-basisschoolleerl/Ongelooflijk-dat-op-deze]]> 2023-06-18T14:42:56.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Uit enkele e-bike ongevallen (allen vrouw) in mijn omgeving maak ik op, dat het extra gewicht van de e-bike bij deze oudere dames m.i. tot de zware ongevallen geleid moet hebben, omdat ze in plotselinge situaties (ander verkeer, oneffenheden, flauwtes) de fiets niet meer konden corrigeren en ten val kwamen. Ook de snelheid (+ of = 25 km/u) brengt q.q. extra risico doordat andere weggebruikers erdoor verrast worden, en doordat extra letsel optreedt bij een val bij die snelheden. Ik zou 70-plussers dus aanraden om de topsneleid verder te begrenzen, om niet steeds op hoogste versterking te fietsen en ook om een helm te dragen. Sowieso is beter anticiperen en eerder af te remmen ook nodig (net als in de auto). En oefenen met remmen in bochten en in de regen is ook voor veel onervaren fietsers nodig.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ongevalsrisico-e-fiets-lijkt-vergelijkbaar-met-gew/Uit-enkele-e-bike-ongeval]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ongevalsrisico-e-fiets-lijkt-vergelijkbaar-met-gew/Uit-enkele-e-bike-ongeval]]> 2023-06-15T19:10:52.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ten onrechte wordt de invloed van andere weggebruikers klein genoemd op basis van de 70% enkelzijcige ongevallen. Een niet onaanzienlijk deel daarvan is vallen door paaltjes en hekjes en andere maatregelen die moeten zorgen dat gemotoriseerd verkeer wegblijft van fietspaden.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ongevalsrisico-e-fiets-lijkt-vergelijkbaar-met-gew/Ten-onrechte-wordt-de-inv]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ongevalsrisico-e-fiets-lijkt-vergelijkbaar-met-gew/Ten-onrechte-wordt-de-inv]]> 2023-06-15T10:17:34.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Victim blaming blijft maar doorgaan. In plaats van te benoemen dat gemotoriseerd verkeer het gevaar oplevert voor alle verkeersdeelnemers, wordt er gedaan alsof je een helm zou moeten opzetten om veilig over straat te kunnen. De wereld op z'n kop! (pun intended).

Tel daarbij op dat de meeste 6 en 7 jarigen (leerlingen groep 3 en 4) een fietshelm niet goed opzetten: te ver achterop het hoofd, riempje te los EN dat ze door de gedachte van veiliger met helm meer risico's nemen en het is vragen om meer slachtoffers.

Schandalig dat Fietsberaad dit als een positief bericht plaatst.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/30-000-fietshelmen-uitgedeeld-aan-basisschoolleerl/p-Victim-blaming-blijft]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/30-000-fietshelmen-uitgedeeld-aan-basisschoolleerl/p-Victim-blaming-blijft]]> 2023-06-15T10:10:21.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Mensen-met-migratieachtergrond-fietsen-minder/nbsp;]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Mensen-met-migratieachtergrond-fietsen-minder/nbsp;]]> 2023-06-01T15:52:39.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Van een Pakistaanse collega weet ik dat hij fietsen minacht. Als je enigszins succes in de matschappij hebt koop je en auto. Fietsen relateert hij aan armoede, de onderklasse.
Op z'n minst heb je een brommer of je laat je eventueel vervoeren (riksha's, taxi's en Bykea).
Een minister-president op de fiets naar z'n werk is onbestaanbaar - dat hóórt niet bij zijn functie. Cultuur speelt dus een belangrijke rol.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Mensen-met-migratieachtergrond-fietsen-minder/Van-een-Pakistaanse-colle]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Mensen-met-migratieachtergrond-fietsen-minder/Van-een-Pakistaanse-colle]]> 2023-06-01T15:51:43.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Het artikel "Look right!" in Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, volume 95

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136984782...

is interessant en zorgwekkend. De onderzoekers hebben onderzocht hoe autobestuurders in een rijsimulator uitkijken als ze een fietsoversteekplaats (fop) benaderen.

Eerst wat achtergrondinformatie. We weten allemaal dat de stopafstand toeneemt met het kwadraat van de beginsnelheid. Omgekeerd neemt de "onvermijdelijkheidssnelheid" toe met de wortel van de afstand tot de fop. De onvermijdelijkheidssnelheid is de laagste snelheid waarmee de automobilist niet kan vermijden dat hij de fop oversteekt. Elke automobilist benadert een fop met op elke afstand een bepaalde snelheid. Op grote afstand zal die snelheid lager zijn dan de onvermijdelijkheidssnelheid en kan de automobilist zijn voertuig tot stilstand brengen voor de fop. Maar als de automobilist zijn snelheid altijd onder de onvermijdelijkheidssnelheid houdt, kan hij de fietsoversteekplaats nooit oversteken; wil hij wel oversteken moet hij op een gegeven afstand de onvermijdelijkheidssnelheid overschrijden. Op deze (onvermijdelijkheids)afstand wordt het oversteken van de fop onvermijdelijk. In het Engels heet dat het decision point of point of no return.

Om een conflict te voorkomen moet de automobilist voor de onvermijdelijkheidsafstand alle fietsers waarnemen die het conflictpunt kunnen bereiken op hetzelfde moment als hijzelf. Als hij deze fietsers waarneemt kan hij op tijd stoppen. Om de fietsers te kunnen zien moet zijn zicht op het fietspad links of rechts van de fop voldoende zijn. (1) Als het oversteekzicht beperkt is moet hij de fop langzamer benaderen. (2) En als het oversteekzicht voldoende is moet de automobilist daadwerkelijk kijken.

Wat de onderzoekers hebben ontdekt is dat heel veel bestuurders in de simulator niet zodanig kijken dat ze conflicterende fietsers kunnen zien. (1) Wanneer het oversteekzicht beperkt was, pasten de deelnemers hun benadersnelheid niet aan. (2) Ervan uitgaand dat automobilisten rechtstreeks naar de fietsers moeten kijken om hen te zien, keken tweederde te laat. Anderzijds, ervan uitgaand dat automobilisten de fietsers ook kunnen zien met perifeer zicht, keken 99% wel op tijd als het oversteekzicht voldoende was.

Bevindingen 1 en 2 zijn zorgwekkend. Ze moeten aanleiding geven tot vervolgonderzoek.

1. Onder welke omstandigheden is perifeer zicht voldoende voor het waarnemen van aankomende fietsers waarmee men in conflict kan komen op een fop?

2. Passen automobilisten ook in de werkelijkheid hun snelheid niet aan wanneer het oversteekzicht onvoldoende is? Of gebeurt dat alleen in de rijsimulator?

3. Vertonen automobilisen die gewend zijn aan het Nederlandse verkeer hetzelfde gedrag als automobilisten die gewend zijn aan het Duitse verkeer?

De onderzoekers hadden eigenlijk als een van hun primaire doelen de effecten van verschillende fop-ontwerpen te onderzoeken. Zij hebben gezien dat opvallende fop-ontwerpen tot iets kleinere onvermijdelijkheidsafstanden leidden, maar ook tot harder afremmen tussen de onvermijdelijkheidsafstand en de fop, en dus tot meer vertraging, en dus tot een kans op conflict die niet veel minder was dan bij niet-opvallende fop-ontwerpen. Ook een interessante bevinding.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Autobestuurders-kijken-te-laat-naar-kruisende-fiet/quot;Kruisingen-waarop-h/p-Het-artikel-quot;Look]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Autobestuurders-kijken-te-laat-naar-kruisende-fiet/quot;Kruisingen-waarop-h/p-Het-artikel-quot;Look]]> 2023-06-01T13:15:16.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Bij alle redenen voor niet-fietsgebruik moet je ook kijken naar de affectieve motivatoren voor autobezit/autogebruik. Mogelijk speelt juist bij immigranten meer dan bij autochtonen mee dat een auto status en identiteit (succes) geeft en de fiets juist iets is voor losers met minder (economisch) succes [?].]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Mensen-met-migratieachtergrond-fietsen-minder/Bij-alle-redenen-voor-nie]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Mensen-met-migratieachtergrond-fietsen-minder/Bij-alle-redenen-voor-nie]]> 2023-06-01T12:05:24.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Zo mee eens Ria Glas. Helaas heb ik ervaren dat dit VN verdrag van 2016 alweer eigenlijk niet meer dan een vodje papier is voor de plee. Ik heb iets aangevochten voor mijn broer maar het mocht niet baten.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsroute-voor-driewiel-en-duofietsen-in-Groninge/Er-is-een-VN-verdrag-hand/Zo-mee-eens-Ria-Glas-Hel]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsroute-voor-driewiel-en-duofietsen-in-Groninge/Er-is-een-VN-verdrag-hand/Zo-mee-eens-Ria-Glas-Hel]]> 2023-05-17T22:48:14.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik herinner me een paar jaaar geleden een fietsende groep Engelse vrouwen gesproken te hebben in Frankrijk. En in die groep ook nog zwarte vrouwen. Ze wilden het fietsen in hun land met name voor vrouwen stimuleren. Want te weinig vrouwen die fietsten. Laat staan dat ze op fietsvakantie gingen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-vrouwen-op-de-fiets-bij-veilige-fietsinfra/Ik-herinner-me-een-paar-j]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-vrouwen-op-de-fiets-bij-veilige-fietsinfra/Ik-herinner-me-een-paar-j]]> 2023-05-17T22:37:49.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Tja als je dan de helft meer parkeerplaatsen aan gaat leggen zoals in mijn wijk in Middelburg, dan gaat het niet erg lukken om de fiets te pakken. En zeker als je de stroom gratis uit het stopcontact haalt voor je automobiel.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Keuze-voor-de-fiets-makkelijker-bij-nieuwe-baan-of/Tja-als-je-dan-de-helft-m]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Keuze-voor-de-fiets-makkelijker-bij-nieuwe-baan-of/Tja-als-je-dan-de-helft-m]]> 2023-05-17T22:32:48.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Er is een VN verdrag handicap en allerlei beleid voor inclusiviteit. Gehandicapten moeten gewoon deel kunnen nemen aan het verkeer, ook als ze een driewielers gebruiken. Dat betekent dat álle nieuwe infra geschikt moet zijn voor die fietsen.

Dus wég met die verhoogde inzitten van zijstraten. Driewielers en scootmobielen vliegen toch al makkelijk uit de bocht. Laat staan als de wielen een voor een zo'n drempel nemen bij het afslaan naar de zijstraat. Om maar eens wat te noemen.
Bredere fietspaden. Toegankelijke toiletten. Het hoort er gewoon bij. Overál.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsroute-voor-driewiel-en-duofietsen-in-Groninge/Er-is-een-VN-verdrag-hand]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsroute-voor-driewiel-en-duofietsen-in-Groninge/Er-is-een-VN-verdrag-hand]]> 2023-05-16T07:36:33.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Je hebt vást geen e-fiets.
Bij onderzoek door de Fietsersbond bleken de voorstanders van een helmplicht die alleen te willen voor groepen waar ze zelf niet bijhoren. Oudren vinden het iets voor kinderen. Racefietsers voor e-bikes (en andersom). Jongeren voor ouderen.
zodra er een draagplicht is voor een groep, kun je er van uitgaan dat die uitgebreid zal worden als er weer relatief veel slachtoffers te betreuren zijn.
De stijging in fietsdoden schijnt vooral door het toegenomen aantal botsingen te komen. ISA en minder appen achter het stuur voorkomt de ongevallen en niet alleen een deel van het letsel.
Voor ouderen is het breken van een heup mogelijk net zo dodelijk (alleen langzamer) dan hersenletsel.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-kun-je-fietshelmgebruik-stimuleren/Naar-ik-meen-is-iedereen/Je-hebt-vast-geen-e-fiets]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-kun-je-fietshelmgebruik-stimuleren/Naar-ik-meen-is-iedereen/Je-hebt-vast-geen-e-fiets]]> 2023-05-08T21:46:05.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Prima idee van de Fietsersbond. Maar stel je voor....]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aantal-fietsplekken-in-trein-kan-verdubbeld-volgen/Prima-idee-van-de-Fietser]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aantal-fietsplekken-in-trein-kan-verdubbeld-volgen/Prima-idee-van-de-Fietser]]> 2023-05-07T17:11:55.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["BOVAG en RAI vereniging voeren een week lang campagne om aandacht te vragen voor de voordelen van de fietshelm bij kinderen".

Ja natuurlijk kunnen automobilisten weer de verantwoording aan kinderen geven. Helmplicht zorgt er voor dat mensen meer met de auto gaan. Laat de automobilst maar een helm opzetten (waarom zij niet?) zal het autogebruik fors afnemen. Zeker weten.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Woensdag-19-april-Dag-van-de-Fietshelm/quot;BOVAG-en-RAI-vereni]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Woensdag-19-april-Dag-van-de-Fietshelm/quot;BOVAG-en-RAI-vereni]]> 2023-05-07T17:05:32.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Alweer promotie van de fietshelm. Ik word er strontziek van. En dan als iedereen vrijwillig zo'n helm op kop zet dan is het binnen no-time een verplichting. Maar het zal ze niet lukken want de scholen zien dat helemaal niet zitten al die fietshelmen. Ze hebben voor de meest noodzakelijk zaken al geen ruimte laat staan dat er ook nog een helmen bij komen. Zeeland was een proefgebied voor helmen. In het begin reden er veel kinderen met zo'n helm op maar nu nooit meer.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-kun-je-fietshelmgebruik-stimuleren/Alweer-promotie-van-de-fi]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-kun-je-fietshelmgebruik-stimuleren/Alweer-promotie-van-de-fi]]> 2023-05-07T17:01:24.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Kruisingen waarop het fietspad duidelijk omlijnd is en kruisingen waarbij het fietspad verhoogd ligt als een verkeersdrempel benaderden de automobilisten met een lagere snelheid en ze keken eerder."

Ze naderden inderdaad met een lagere snelheid. Maar je kunt niet uit rapport concluderen dat ze eerder keken. Met een lagere nadersnelheid bereikten ze de kritische afstand *later* en konden ze dus *later* een blik op de weg werpen voor ze de kritische afstand bereikten, wat hen in staat stelde om *later* alsnog te stoppen voor de fietsoversteekplaats.

Maar omdat automobilisten na de kritische afstand (krachtiger) afremde voor een duidelijk omlijnd fietspad, kwamen ze bij het conflictpunt relatief later aan, wat het risico vergrootte dat een eerder ongeziene fietser het conflictpunt bereikte op hetzelfde moment als de auto. Gevolg: "The design of the bicycle crossing did not significantly contribute to the criticality classification."]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Autobestuurders-kijken-te-laat-naar-kruisende-fiet/quot;Kruisingen-waarop-h]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Autobestuurders-kijken-te-laat-naar-kruisende-fiet/quot;Kruisingen-waarop-h]]> 2023-05-02T09:13:21.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wat men in NL maar niet wil toepassen is autoluwe polderwegen. Een weg die nergens heen gaat, geen woningen staan, daar hoeven geen auto's te rijden. Geef die aan de voetgangers/fietsers en sluit af voor gemotoriseerd verkeer, geen auto's, motoren enzz. Duitsland; Anliger Frei = aangelanden mogen erin. Doorgaand, gemotoriseerd, verkeer heeft er niets te zoeken. Wijken ontsluiten langs een weg die ze direct naar de grote wegen leiden en voor langzaamverkeer via fiets- en voetpaden.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vergeet-de-fiets-niet-in-het-landelijk-gebied/Wat-men-in-NL-maar-niet-w]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vergeet-de-fiets-niet-in-het-landelijk-gebied/Wat-men-in-NL-maar-niet-w]]> 2023-05-01T12:36:12.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Naar ik meen is iedereen het erover eens dat het dragen van een fietshelm de kans op letsel vermindert. Aan de andere kant heeft een draagplicht ook zijn nadeel en zou het gebruik dus slechts gestimuleerd moeten worden. Volgens mij is dit ook het standpunt van de Fietsersbond. Wel zou een draagplicht kunnen worden voorgesteld voor berijders van e-fietsen. Vooral bij ouderen die vaak met een hogere snelheid rijden dan bij hun vaardigheden past, zou dit een behoorlijke winst kunnen opleveren. Bovendien vinden 'gewone' fietsers het dan ook niet zo gek om zich met zo'n hoofddeksel te tooien.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-kun-je-fietshelmgebruik-stimuleren/Naar-ik-meen-is-iedereen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-kun-je-fietshelmgebruik-stimuleren/Naar-ik-meen-is-iedereen]]> 2023-05-01T12:04:33.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Goedendag,
Als probleem bij de invoering van 30 km/h wordt vaak naar voren gebracht dat de infrastructuur hier meestal niet toe uitnodigt en dus eerst moet worden aangepast. Ik zou hier tegenover willen stellen dat er in de bebouwde kom talloze wegen en straten van 50 km/h zijn, waar de infrastructuur snelheden van wel 80 km per uur toestaat. Toch rijden de automobilten daar niet (veel) harder dan 50 km/h.
Indien 30 de norm wordt, zal men niet zo gauw per ongeluk te hard gaan rijden, terwijl in 30 km/h-zônes deze limiet nogal eens wordt vergeten.
Wellicht helpen camera's. Goedkoper dan straten ombouwen met voor o.a. hulpdiensten onaangename verkeersdrempels of chicanes.
Met vriendelijke groet.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Veilig-Verkeer-Nederland-wil-vaart-achter-30-km-h/Goedendag,-br-Als-pro]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Veilig-Verkeer-Nederland-wil-vaart-achter-30-km-h/Goedendag,-br-Als-pro]]> 2023-05-01T11:55:12.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Dat het aantal publicaties over fietsveiligheid voor uit de Verenigde Staten komen (257 van de 1066) vind ik ergens wel opmerkelijk. In hoeverre dienen die als basis voor fietsbeleid in Nederland?

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wetenschappelijk-onderzoek-fietsveiligheid-ruim-ve/p-Dat-het-aantal-publica]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wetenschappelijk-onderzoek-fietsveiligheid-ruim-ve/p-Dat-het-aantal-publica]]> 2023-04-22T08:40:42.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Vanuit mijn eigen ervaring : een Speed-Pedelec blijft een fiets en rijdt zeker niet als een brommer waar draaien aan de gashendel voldoende is om vooruit te geraken. De SP past dus volledig op het fietspad, of in éénrichtingsstraten waar fietsen in twee richtingen toegelaten zijn, of op jaagpaden. Wel moet de fietser zijn snelheid en zijn gedrag aanpassen aan de omstandigheden, drukte, voetgangers, inritten, etc. De extra power van de SP wordt eigenlijk vooral gebruikt om grotere afstanden mogelijk te maken binnen een redelijke tijd, en de extra snelheid komt eigenlijk alleen buiten de bebouwde kom tot zijn recht.

Wellicht bestaan er een aantal heethoofden die de snelheid onvoldoende aanpassen (hier heb je soms een STRAVA effect, zoals met racefietsen trouwens), maar hiervoor iedereen naar de rijweg met de auto’s verbannen op 50 km/u wegen is ook overdreven. Het verlaagt de aantrekkelijkheid om een SP aan te kopen en te gebruiken. De SP concurreert duidelijk met de auto over afstanden boven de 15 km. De meeste SP gebruikers zitten aan een reisafstand tussen 20 en 40 km enkele reis, en zij kiezen voor de SP omdat zij graag fietsen en omdat een gewone fiets of een e-fiets 25km/u een veel te lange reistijd zou vergen. Maar het plezier van 30-45 min fietsen elke ochtend en elke avond kan je met de SP wel behouden, ook al woon je wat verder van je werk.
]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Toelaten-speedpedelec-op-fietspad-lijkt-niet-onvei/Vanuit-mijn-eigen-ervarin]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Toelaten-speedpedelec-op-fietspad-lijkt-niet-onvei/Vanuit-mijn-eigen-ervarin]]> 2023-04-18T13:11:25.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Snelheidsverschillen zijn het probleem. De oplossing: koppel de maximum snelheid aan de rijstrook ipv aan het vervoermiddel. Fietspad: max. 25 km/u. Wil je harder fietsen, dan ga je naar de rijstrook waar je 30, 50 of 60 km/u mag, en dat kan ook de autoweg zijn. Opoefiets, brommer of e-bike, dat maakt niet uit, als je maar niet harder fietst dan toegestaan op de rijstrook van je keuze.
Nog beter: op drukke fietspaden 2 rijstroken voor 1 rijrichting, net zoals op veel autowegen. Zo kun je veilig en rustig rechts rijden, en doorrijders kunnen naar links.

Ook veel veiliger: speedpedelecs en e-bikes met geluid als ze harder gaan dan 20 km/u. Hoe harder je fietst, hoe meer geluid - al hoeft dat natuurlijk niet de herrie van een brommer of auto te evenaren. Dat je speedpedelecs en racefietsers (bijna) niet hoort aankomen, verhoogt (het gevoel van) de onveiligheid.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Toelaten-speedpedelec-op-fietspad-lijkt-niet-onvei/Snelheidsverschillen-zijn]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Toelaten-speedpedelec-op-fietspad-lijkt-niet-onvei/Snelheidsverschillen-zijn]]> 2023-04-18T11:19:22.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Inderdaad. Steeds meer problemen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Toelaten-speedpedelec-op-fietspad-lijkt-niet-onvei/Ruim-20-jaar-geleden-is-h/Inderdaad-Steeds-meer-pr]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Toelaten-speedpedelec-op-fietspad-lijkt-niet-onvei/Ruim-20-jaar-geleden-is-h/Inderdaad-Steeds-meer-pr]]> 2023-04-17T23:18:09.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Helemaal met je eens Henk. Ik weet niet hoe de speedpedelecer zich gedraagt in de stad, maar hier bij ons in de grensstreek zie ik er heel fel met de fiets door de dorpen rijden. Kijken naar niemand remmen niet of weinig af bij zijstraten van rechts in de 30-km-zone. Rijden ook echt de max. snelheid alsof ze in een auto rijden. Ik houd ruimte tussen geparkeerde auto's op de dijk waar ik woon en wordt bijna geraakt door een speedpedelecer die ik pas hoor als ie naast me is. In onze streek hebben ze de bussen naar de grote bedrijven afgeschaft, omdat iedereen langer of vroeger thuis wilde zijn die in shifts werkt en dan de auto maar nam. Toen kwma de e-bike en nu is er de Speedpedelec. Er zijn al teveel verschillende vormen van fietsen. Met de bakfietsen. transportfietsen enzzz. er bij. Verschillende vormen om kinderen naar school te vervoeren. Fietspaden zijn op veel plekken nog niet eens breed genoeg. Ouderen en kinderen die een fietstochtje maken, Moet je niet mengen met al die geweld en brede voertuigen. Kijk in Vlaanderen, daar heeft men de fietspaden helemaal niet, op veel plekkern zijn ze niet breder dan een smalle fietsstrook bij ons. en dat noemt men een fietspad. Daar leggen ze de ene na de andere fietstraat aan.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Toelaten-speedpedelec-op-fietspad-lijkt-niet-onvei/Hoe-zit-het-met-het-veili/Helemaal-met-je-eens-Henk]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Toelaten-speedpedelec-op-fietspad-lijkt-niet-onvei/Hoe-zit-het-met-het-veili/Helemaal-met-je-eens-Henk]]> 2023-04-17T23:16:18.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Tja de inwoners van Goes gaan zelfs nog met de auto naar het ziekenhuis omdat ze dat ziekenhuis zo fijn in de polder hebben gebouwd omdat dat zo handig was voor de auto. 5 km vanaf het treinstation.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rol-voor-e-fiets-in-bereikbaarheid-rurale-gebieden/Tja-de-inwoners-van-Goes]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rol-voor-e-fiets-in-bereikbaarheid-rurale-gebieden/Tja-de-inwoners-van-Goes]]> 2023-04-17T21:15:07.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Nou het provinciale ziekenhuis in Goes is slecht bereikbaar met OV. Na half 5 en in de weekenden is er bijna niks meer. Maar aan mij is niks gevraagd. Mensen moeten noodgedwongen een auto hebben hoor ik ook vaak.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rol-voor-e-fiets-in-bereikbaarheid-rurale-gebieden/Nou-het-provinciale-zieke]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rol-voor-e-fiets-in-bereikbaarheid-rurale-gebieden/Nou-het-provinciale-zieke]]> 2023-04-17T21:12:35.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Zeeland wordt zelfs niet eens genoemd. Dus hoe het daar zit???]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vergeet-de-fiets-niet-in-het-landelijk-gebied/Zeeland-wordt-zelfs-niet]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vergeet-de-fiets-niet-in-het-landelijk-gebied/Zeeland-wordt-zelfs-niet]]> 2023-04-17T20:57:38.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Hoe zit het met het veiliggevoel van de gemiddelde fietser op het fietspad? Wat is de invloed van de snelle Pedelec op dit veiligheid gevoel? Deze belangrijke invalshoek heeft tot nu toe (bewust) ontbroken. Blijkens enquêtes is er een negatieve ontwikkeling in dit gevoel van veiligheid. Zijn we de brommers net kwijt op het fietspad, komt er een nieuw soort stille "brommers" voor terug. Snelheid verschillen dragen bij aan gevoel (on)veiligheid. Fietsongevallen worden zelden gemeld en zijn geen graadmeter. Per saldo zal het aantal fietsers m.i. afnemen door pedelec op fietspad.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Toelaten-speedpedelec-op-fietspad-lijkt-niet-onvei/Hoe-zit-het-met-het-veili]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Toelaten-speedpedelec-op-fietspad-lijkt-niet-onvei/Hoe-zit-het-met-het-veili]]> 2023-04-17T14:44:00.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Gemiddeld 30 km/u dus velen gaan (veel) sneller, ook is dit gemiddelde lager door de drukte op het fietspad. Ook op de rijbaan kan lang niet altijd 50 km/u gereden worden. Waarom het gerief van de snelle fietsers ten koste van de langzame, onzekere fietsers?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Toelaten-speedpedelec-op-fietspad-lijkt-niet-onvei/Ruim-20-jaar-geleden-is-h/Gemiddeld-30-km-u-dus-vel]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Toelaten-speedpedelec-op-fietspad-lijkt-niet-onvei/Ruim-20-jaar-geleden-is-h/Gemiddeld-30-km-u-dus-vel]]> 2023-04-17T13:27:16.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Voor SWOV (https://swov.nl/nl/fact/wegwijzer-welke-soorten-verkeersongevallen-onderscheiden-we) is een enkelvoudig verkeersongeval een verkeersongevalwaarbij geen andere verkeersdeelnemers betrokken zijn. Een eenzijdigverkeersongeval is voor SWOV een enkelvoudig verkeersongeval waarbij ook geen objecten betrokken zijn. Het lijkt erop dat het woord "eenzijdig" in dit artikel wordt gebruikt met de betekenis die SWOV toekent aan het woord "enkelvoudig". Het zou het artikel verduidelijken om even ergens de gehanteerde definitie van "eenzijg" te geven.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Enquete-eenzijdige-fietsongevallen-Vlaanderen/Voor-SWOV-(https-swov-n]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Enquete-eenzijdige-fietsongevallen-Vlaanderen/Voor-SWOV-(https-swov-n]]> 2023-04-17T12:57:01.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Kom op, een snelfietser, gemiddelde snelheid 30 km/u, is wel wat anders dan een snelle bromfiets.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Toelaten-speedpedelec-op-fietspad-lijkt-niet-onvei/Ruim-20-jaar-geleden-is-h/Kom-op,-een-snelfietser,]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Toelaten-speedpedelec-op-fietspad-lijkt-niet-onvei/Ruim-20-jaar-geleden-is-h/Kom-op,-een-snelfietser,]]> 2023-04-17T12:29:46.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het kan niet zo zijn dat de overheid het fietsen op snelfietsen (gemiddelde snelheid rond de 30 km/u, auto's minimaal 50 km/u) extra gevaarlijk maakt door ze tussen snellere, grotere, zwaardere vervoermiddelen (zelfs tussen vrachtwagens van 12 meter lang met veel geproduceerde wind, die heel lang bezig zijn een snelfietser in te halen) te laten rijden. Vreemde reactie van politie. Snelfietsers passen hun snelheid geweldig aan aan langzamere fietsers op fietspaden, is mijn ervaring.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Toelaten-speedpedelec-op-fietspad-lijkt-niet-onvei/Onderzoek-in-een-randsted/Het-kan-niet-zo-zijn-dat]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Toelaten-speedpedelec-op-fietspad-lijkt-niet-onvei/Onderzoek-in-een-randsted/Het-kan-niet-zo-zijn-dat]]> 2023-04-17T12:28:12.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Vreemde redenatie van Jos van de gemeente Nijmegen. Alsof snelfietsen en Ferrari's overal maximum snelheid overschrijden. Ga er vanauit dat hij grap maakt. Snelfietsen op rijbanen van auto's die altijd sneller rijden, is gewoon levensgevaarlijk.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Toelaten-speedpedelec-op-fietspad-lijkt-niet-onvei/Moeten-we-ook-onderzoeken/Vreemde-redenatie-van-Jos]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Toelaten-speedpedelec-op-fietspad-lijkt-niet-onvei/Moeten-we-ook-onderzoeken/Vreemde-redenatie-van-Jos]]> 2023-04-17T12:18:58.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Onderzoek in een randstedelijk en een middelgrote gemeente geeft een beeld. Onderzoek naar de subjectieve onveiligheid op fietspaden in landelijk gebied, zeker op de Veluwe (Natura 2000-gebieden) zou een andere blik kunnen geven. Hoe meer kilometers er gemaakt gaan worden, hoe meer kans er is op ongevallen. Het rapport beschrijft veelal hoe de speed-pedelec gebruiker zich voelt en wat deze zich zou wensen. Promotie van speed-pedelec gebruik. Het is toch de keus van de eigenaar/berijder met welk voertuig hij wil gaan rijden en daaraan verbonden zijn plaats op de weg.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Toelaten-speedpedelec-op-fietspad-lijkt-niet-onvei/Onderzoek-in-een-randsted]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Toelaten-speedpedelec-op-fietspad-lijkt-niet-onvei/Onderzoek-in-een-randsted]]> 2023-04-17T11:22:57.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Moeten we ook onderzoeken of je met een Ferrari alleen op de snelweg mag rijden?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Toelaten-speedpedelec-op-fietspad-lijkt-niet-onvei/Moeten-we-ook-onderzoeken]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Toelaten-speedpedelec-op-fietspad-lijkt-niet-onvei/Moeten-we-ook-onderzoeken]]> 2023-04-17T08:37:39.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ruim 20 jaar geleden is het bromfietspad ingevoerd en is het fietspad gevrijwaard van de snelle bromfiets met soms grote snelheidsverschillen en bijbehorende onveiligheid.
-Die verbetering wordt nu teruggedraaid om "de potentie van de speedpedelec beter te benutten". De snelle fiets krijgt de keuze soms de rijbaan, soms het fietspad als "het erg druk is op de rijbaan, als het fietspad een kortere route biedt". Swabbergedrag als bijdrage aan de veiligheid; het recht van de snelste.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Toelaten-speedpedelec-op-fietspad-lijkt-niet-onvei/Ruim-20-jaar-geleden-is-h]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Toelaten-speedpedelec-op-fietspad-lijkt-niet-onvei/Ruim-20-jaar-geleden-is-h]]> 2023-04-15T17:33:54.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Geweldig nieuws dat alle gemeenten zo kunnen introduceren. immers;
de huidige techniek is waarschijnlijk goedkoper dan oude opnieuw bestellen.

]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Proef-met-voorrang-voor-groepen-fietsers/Geweldig-nieuws-dat-alle]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Proef-met-voorrang-voor-groepen-fietsers/Geweldig-nieuws-dat-alle]]> 2023-04-03T19:36:46.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Een beetje ouderwets, oubollig: " als beeldmerk een mannetje op een fiets."

Helaas wordt niet aangegeven waarom er "grote aantal ongevallen" vallen. Maar waarschijnlijk wordt helaas het slachtoffer aangepakt ipv de dader: blaming-the-victim.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gedragscampagne-wijst-fietsers-de-weg-op-Delflandp/Een-beetje-ouderwets,-oub]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gedragscampagne-wijst-fietsers-de-weg-op-Delflandp/Een-beetje-ouderwets,-oub]]> 2023-04-03T07:55:06.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In de discussie komen de wensen van de Pedelec rijder ruim aan bod. De wensen van de "gemiddelde" fietsers in het geheel niet. Dat is een structuur fout in de discussie.
Uit enquêtes blijkt dat het gevoel van veiligheid van de gemiddede fietser afnemende is. De toenemende snelheid verschillen tussen fietsers onderling wordt wel genoemd als één van de oorzaken. Met het toelaten van de Pedelec op fietspaden nemen die snelheid verschillen aanzienlijk toe. En dus kun je verwachten een effect op het veiligheid gevoel van de gemiddelde fietser. En dat lijkt de Pedelec lobby niet te willen weten.
Het effect van de Pedelec op de gemiddelde gebruiker van het fietspad wordt m.i. dus node gemist. Een structuur fout in de lopende discussie.
Ook lijkt te worden voorbij gegaan aan het nieuwe uitgangspunt van 30km binnen de bebouwde kom. Dit maakt de vraag naar Pedelec op het fietspad waarschijnlijk overbodig.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Terugblik-Kenniscafe-Speedpedelec/In-de-discussie-komen-de]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Terugblik-Kenniscafe-Speedpedelec/In-de-discussie-komen-de]]> 2023-03-30T17:14:13.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Fijn dat dit eens aan bod komt. Ik vind het werkelijk zo slecht dat dit steeds genegeerd werd. Zelf heb ik glaucoom en heb moeite om de verlagingen te zien waar ik als fietser van een fietspad af moet slaan. Zeker waar ook nog eens veel te druk autoverkeer is.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Welke-moeilijkheden-ervaart-de-slechtziende-fietse/Fijn-dat-dit-eens-aan-bod]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Welke-moeilijkheden-ervaart-de-slechtziende-fietse/Fijn-dat-dit-eens-aan-bod]]> 2023-03-15T22:46:57.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De downloadlink naar het promotieonderzoek werkt niet.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Welke-moeilijkheden-ervaart-de-slechtziende-fietse/De-downloadlink-naar-het]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Welke-moeilijkheden-ervaart-de-slechtziende-fietse/De-downloadlink-naar-het]]> 2023-03-15T21:30:36.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Veel succes met de toekomstige plannen we hebben regelmatig contact gehad in der tijd bij de Fietsersbond en ook daarna de vele stukken voor CROW-Fietsberaad gevolgt. Het gaat je goed Otto, bedankt voor alles. Groetjes uit Zeeland]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Otto-van-Boggelen-verlaat-CROW-Fietsberaad/Veel-succes-met-de-toekom]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Otto-van-Boggelen-verlaat-CROW-Fietsberaad/Veel-succes-met-de-toekom]]> 2023-03-15T11:11:46.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Stan en Mark heel veel succes met het voortzetten van dit prachtige programma.
Otto dank.... hetwww.dashboarddeelmobiliteit.nlbegint serieuze professionele vormen aan te nemen.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Otto-van-Boggelen-verlaat-CROW-Fietsberaad/Stan-en-Mark-heel-veel-su]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Otto-van-Boggelen-verlaat-CROW-Fietsberaad/Stan-en-Mark-heel-veel-su]]> 2023-03-15T10:45:42.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Er zit een foutje in de downloadlink, deze zou wel moeten werken:https://doi.org/10.33612/diss.583760022]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Welke-moeilijkheden-ervaart-de-slechtziende-fietse/Er-zit-een-foutje-in-de-d]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Welke-moeilijkheden-ervaart-de-slechtziende-fietse/Er-zit-een-foutje-in-de-d]]> 2023-03-15T08:59:21.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als we eens de helft minder consumeerden is er zat ruimte voor fietsen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ideale-inpandige-fietsenstalling-is-bereikbaar,-ga/Als-we-eens-de-helft-mind]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ideale-inpandige-fietsenstalling-is-bereikbaar,-ga/Als-we-eens-de-helft-mind]]> 2023-03-06T21:55:16.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Maastricht is dat niet de stad waar het Vrijthof van alle kanten bereikbaar is voor de auto om ondergronds te parkeren, maar de overlast geeft aan fietsers op de toeleidende wegen?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Positief-fietsgedrag-voor-leefbare-Maastrichtse-bi/Maastricht-is-dat-niet-de]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Positief-fietsgedrag-voor-leefbare-Maastrichtse-bi/Maastricht-is-dat-niet-de]]> 2023-03-06T21:51:42.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Verblijfsruimte? De begrenzing is nogal ruim, 1 auto per seconde met snelheden tot 30 km per uur.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-houd-je-Shared-Space-toegankelijk-voor-iederee/Verblijfsruimte-De-begre]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-houd-je-Shared-Space-toegankelijk-voor-iederee/Verblijfsruimte-De-begre]]> 2023-03-06T13:15:11.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wat zijn de (meest) bruikbare resultaten, daarover staat niets?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wetenschappelijk-onderzoek-fietsveiligheid-ruim-ve/Wat-zijn-de-(meest)-bruik]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wetenschappelijk-onderzoek-fietsveiligheid-ruim-ve/Wat-zijn-de-(meest)-bruik]]> 2023-02-21T13:54:31.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Buitenlandse mensen die pas hebben leren fietsen en ook zij die nog bezig zijn met fietslessen hebben vaak erg veel moeite om groene stoplichten te halen. Het is in no-time weer rood. Het is een groot knelpunt wat ik al eerder aangekaart heb maar tja Koning auto gaat voor.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fiets-vooral-in-stedelijk-gebied-ingezet-tegen-mob/Buitenlandse-mensen-die-p]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fiets-vooral-in-stedelijk-gebied-ingezet-tegen-mob/Buitenlandse-mensen-die-p]]> 2023-02-15T18:17:25.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Vreemd dat fietsen niet als botversterkend wordt gezien, hebben ze blijkbaar nooit in Zeeland gefietst! In mijn jeugd en later ook moest ik regelmatig sleuren aan mijn fiets en op de trappers duwen om tegen die westerwinden en -stormen vooruit te komen, die prachtige "Dutch Mountains". Eén keer zelfs tegen een orkaan, maar toen moesten we naast onze fietsen wandelen en dan heb ik dus toch één keer een botversterkende tocht ondernomen. O ja en toen ik mij vasthield aan die boom langs die dijk tijdens die orkaan dat was een extra bot-versterkertje.
Alle gekheid op een stokje, hoe zit dat nu met al die pedelecs en andere elektrisch ondersteunde voertuigen? In het stuk over "De rol van wandelen en fietsgedrag in het beweeggedrag van de Nederlandse bevolking" wordt er geen gewag gemaakt van die ondersteunde voertuigen. Ik denk dat professor Van Rossum liefst ziet dat men zich op eigen kracht voortbeweegt. De hellingen in de "Dutch Mountains" worden niet meer genomen met die voertuigen en ook het sleuren en duwen tot het wit voor je ogen ziet is weg. Heel het beweegpatroon is zo heterogeen geworden dat je er veel specifieker naar moet gaan kijken.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wetenschap-actief-reizen-draagt-aanzienlijk-bij-aa/Vreemd-dat-fietsen-niet-a]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wetenschap-actief-reizen-draagt-aanzienlijk-bij-aa/Vreemd-dat-fietsen-niet-a]]> 2023-02-06T16:54:48.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Begin jaren '90 hielden we hier in Middellburg een actie van de Fietsersbond ivm de fusies van lagere scholen. 43 van de 44 scholen die we hadden deden mee met de kleur/teken/plakwedstrijd: Naar school toe? Met de fiets dan vervuil je niets. Nu zijn de scholen helaas gefuseerd tot 9 en als er een paar wolkjes aan de hemel zijn staat er hier voor de scholen een enorme file van auto's verkeerd geparkeerd (ook dat nog). Ik heb destijds nog geijverd bij de VVD-wethouder om geen speelterrein op te offeren voor de auto. Helaas het is allemaal gebeurd. Er kwamen dus alleen maar meer auto's. En natuurlijk tot bijna aan de schooldeur. Onze zogenaamde vrijheid.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wetenschap-actief-reizen-draagt-aanzienlijk-bij-aa/Begin-jaren-39;90-hield]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wetenschap-actief-reizen-draagt-aanzienlijk-bij-aa/Begin-jaren-39;90-hield]]> 2023-02-01T22:06:16.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Nou die ziochtbaarheid daar zijn ze hier nog niet zo van doordrongen op Scalda (MBO) Middelburg. De fiets is werkelijk weggepromoveerd naar het uiterste plekje achteraf. Er zijn wel fietsparkeerverboden voor de school en een zeer uitgestrekt parkeerplein voor de auto. Ook haltert de bus er 2 x per uur, en nog wel op een goede plek. Maar helaas wordt het voor de clandizie van de bus niet makkelijk gemaakt met zo'n uitgestrekt gratis parkeerterrein. ik vind het overigens een hele naargeestige plek om te fietsen tussen al die snelrijdende auto's.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsparkeren-kan-meer-profiteren-van-wetenschap/Nou-die-ziochtbaarheid-da]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsparkeren-kan-meer-profiteren-van-wetenschap/Nou-die-ziochtbaarheid-da]]> 2023-02-01T21:49:18.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Geldt niet alleen voor herstellingen, gaat om de nieuwwaarde. Bij aankoop van een nieuwe fiets moet de BTW omlaag.
]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Portugal-eerste-EU-land-dat-btw-tarief-op-fietsaan/in-Belgie-werd-de-btw-voo/Geldt-niet-alleen-voor-he]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Portugal-eerste-EU-land-dat-btw-tarief-op-fietsaan/in-Belgie-werd-de-btw-voo/Geldt-niet-alleen-voor-he]]> 2023-01-30T11:23:01.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Inderdaad helemaal mee eens. Op alles wat gestimuleerd moet worden en minder uitstoot wat het milieu betreft moet BTW naar beneden.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Portugal-eerste-EU-land-dat-btw-tarief-op-fietsaan/Waar-blijft-fietsland-Ned/Inderdaad-helemaal-mee-ee]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Portugal-eerste-EU-land-dat-btw-tarief-op-fietsaan/Waar-blijft-fietsland-Ned/Inderdaad-helemaal-mee-ee]]> 2023-01-30T11:20:52.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Bewegwijzering bij het ov-station is beter dan bij de parkeergarage 100 mtr verderop.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsknooppunten-in-de-revisie/Is-er-een-planning-voor-a/Bewegwijzering-bij-het-ov]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsknooppunten-in-de-revisie/Is-er-een-planning-voor-a/Bewegwijzering-bij-het-ov]]> 2023-01-09T14:53:49.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Waar blijft fietsland Nederland? Ik stelde jaren geleden toenmalig kamerlid Rob van Gijzel er al vragen over hoe het toch mogelijk is dat op vliegen geen BTW zit maar wel op fietsen de stationsfietsenstalling....Als je al die kleine bedragjes bij elkaar optelt dan is vliegen vaak goedkoper dan een rit trein/fiets/ bus.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Portugal-eerste-EU-land-dat-btw-tarief-op-fietsaan/Waar-blijft-fietsland-Ned]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Portugal-eerste-EU-land-dat-btw-tarief-op-fietsaan/Waar-blijft-fietsland-Ned]]> 2023-01-09T14:50:59.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Helemaal met Kees van Malssum eens. Zo slecht dit weer. Alsof alle onheil van fietsers komt.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/T-Mobile-en-Townmaking-experimenteren-verder-met-I/p-Verkeerde-volgorde-Al/Helemaal-met-Kees-van-Mal]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/T-Mobile-en-Townmaking-experimenteren-verder-met-I/p-Verkeerde-volgorde-Al/Helemaal-met-Kees-van-Mal]]> 2023-01-09T14:41:03.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[En hoeveel is het fietsgebruik afgenomen, of op zijn minst niet toegenomen? En hoeveel is het autogebruik tegengegaan?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vrijwillig-dragen-fietshelm-wint-terrein-in-Denema/En-hoeveel-is-het-fietsge]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vrijwillig-dragen-fietshelm-wint-terrein-in-Denema/En-hoeveel-is-het-fietsge]]> 2023-01-09T14:37:30.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Is er een planning voor alle provincies in Nederland?
Alles veranderd en daarom zou ook alle fietsknooppunten aangepast moeten worden. Juist de verbindingen op het ov is een mooie verbetering.
Ook het hoger op hangen van de bordjes is een verbetering.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsknooppunten-in-de-revisie/Is-er-een-planning-voor-a]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsknooppunten-in-de-revisie/Is-er-een-planning-voor-a]]> 2023-01-09T12:04:43.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[in België werd de btw voor herstellingen al lang naar 6% gebracht]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Portugal-eerste-EU-land-dat-btw-tarief-op-fietsaan/in-Belgie-werd-de-btw-voo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Portugal-eerste-EU-land-dat-btw-tarief-op-fietsaan/in-Belgie-werd-de-btw-voo]]> 2023-01-09T10:24:26.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wat jammer dat de link naar het rapport ontbreekt, zeg ik als Utrechtse fietser. Ik ben wel benieuwd naar het nieuwe netwerk]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/HTM-stopt-met-HTM-Fiets/Wat-jammer-dat-de-link-na]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/HTM-stopt-met-HTM-Fiets/Wat-jammer-dat-de-link-na]]> 2023-01-09T09:32:02.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Verkeerde volgorde. Als ISA niet bij automobilisten werkt omdat "ze er niet aan willen" hoort daar eerst de aandacht aan gegeven te worden. Immers, door de veel grotere massa is, zelfs bij dezelfde snelheid, de gevaarzetting door autogebruik veel groter.

Ergo, elke maatregel die (e-)fietsen beperkt zonder automobiliteit ten minste gelijkelijk te beperken, is in feite een auto-stimuleringsregeling.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/T-Mobile-en-Townmaking-experimenteren-verder-met-I/p-Verkeerde-volgorde-Al]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/T-Mobile-en-Townmaking-experimenteren-verder-met-I/p-Verkeerde-volgorde-Al]]> 2023-01-09T08:50:12.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Niet vrijwillig voor kinderen als de ouders er op staan dat de helm op gaat. Dus dat deel klopt al niet. Helemaal niet als ook scholen de helm verplichten voor de leerlingen.

Het artikel geeft ook niet aan waar de percentages op gebaseerd zijn. Ze komen niet overeen met mijn eigen waarnemingen, afgelopen zomer in Kopenhagen op een druk punt een half uur geteld en van de ca 300 fietsers die langskwam had rond de 20% een helm op. Ook op het platteland weinig fietsers met helm gezien.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vrijwillig-dragen-fietshelm-wint-terrein-in-Denema/p-Niet-vrijwillig-voor-k]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vrijwillig-dragen-fietshelm-wint-terrein-in-Denema/p-Niet-vrijwillig-voor-k]]> 2023-01-09T08:43:13.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Goedemorgen,

Bij het ontbreken van een bijlage/achterliggend stuk de volgende vragen:

- Isbekend of het aantal ongevallen met letsel is verminderd c.q. toegenomen?

- Is bekend of het fietsgebruik in deze periode is gedaald/gestegen en hoe verhoudt zich dit t.o.v. de voorgaande periode?

Groet,

Sjors van Duren

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vrijwillig-dragen-fietshelm-wint-terrein-in-Denema/p-Goedemorgen,-p--p]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vrijwillig-dragen-fietshelm-wint-terrein-in-Denema/p-Goedemorgen,-p--p]]> 2023-01-02T11:21:59.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wel eens onveilig is iets anders dan altijd onveilig. De vragen gingen over "wel eens".. En ja, er zijn situaties dat ik me ook wel eens onveilig voel in het donker. Maar dat is een klein deel van de tijd. Door nu te doen alsof fietsers zich altijd in het donker onveilig voelen is wel heel kort door de bocht en maakt fietsen weer gevaarlijk in de beleving van mensen. Fout!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Veel-fietsers-voelen-zich-onveilig-tijdens-fietsri/Wel-eens-onveilig-is-iets]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Veel-fietsers-voelen-zich-onveilig-tijdens-fietsri/Wel-eens-onveilig-is-iets]]> 2022-12-16T18:02:38.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als het Reflexcrete zo goed werkt als verondersteld, dan mogen ze dat van mij op elke buitenweg gaan gebruiken. Vooral in de donkere maanden, in combinatie met nattigheid, zou dat enorm schelen in het zicht op de weg.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zwolle-test-duurzame-fietspadverharding/Als-het-Reflexcrete-zo-go]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zwolle-test-duurzame-fietspadverharding/Als-het-Reflexcrete-zo-go]]> 2022-12-16T14:02:11.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Binnen de provincie Utrecht werkt de "Ik Fiets" app. Nadat de fouten eruit zijn gehaald, gebruikt deze nog zeer weinig data. Wel drukt de app bij een aantal verkeerslichten alvast voor mij op het knopje. In tegenstelling tot een camera, kan de app al van iets meer afstand weten dat ik er aan kom.

De oversteek van de Cuneraweg van/naar Prattenburg is zo veranderd van een altijd lang wachten naar een vaak direct doorrijden verkeerslicht. Dus het KAN wel.

Het hebben en gebruiken van de app is een eigen keuze, terwijl je met nog weer een camera inbreuk hebt op je privacy.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Cameradetectie-nog-meest-effectief-voor-groentijdv/p-Binnen-de-provincie-Ut]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Cameradetectie-nog-meest-effectief-voor-groentijdv/p-Binnen-de-provincie-Ut]]> 2022-12-16T13:56:23.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik ben voor een aantal casussen wel geïnteresseerd in deze ontwikkeling. Kunnen jullie mij in contact brengen met iemand die meer kan vertellen over de uitkomsten van de evaluatie?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/RopeLight-door-bos-in-Aarhus/Ik-ben-voor-een-aantal-ca]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/RopeLight-door-bos-in-Aarhus/Ik-ben-voor-een-aantal-ca]]> 2022-12-16T13:56:21.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Van de fietsers met voorlicht blijkt uit mijn tellingen (bubeko) dat slechts een kwart correct en goed afgesteld licht heeft. Een klein deel heeft te zwak licht (de 1 euro ledjes) maar steeds meer (vooral e-bikes) hebben verblindend licht dat te hoog afgesteld is. Weinigen hebben idee dat dat hinderlijk is als ik ze erop wijs. Probleem is nu dus niet meer: 'geen licht' maar 'te veel licht'!
Tijd dat ook daarop handhaving komt.
N.B.:Bij scooters is het aandeel verblinding nog hoger.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Drie-op-de-tien-fietsers-rijden-met-ondeugdelijke/Van-de-fietsers-met-voorl-(1)]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Drie-op-de-tien-fietsers-rijden-met-ondeugdelijke/Van-de-fietsers-met-voorl-(1)]]> 2022-12-15T16:16:09.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Van de fietsers met voorlicht blijkt uit mijn tellingen (bubeko) dat slechts een kwart correct en goed afgesteld licht heeft. Een klein deel heeft te zwak licht (de 1 euro ledjes) maar steeds meer (vooral e-bikes) hebben verblindend licht dat te hoog afgesteld is. Weinigen hebben idee dat dat hinderlijk is als ik ze erop wijs. Probleem is nu dus niet meer: 'geen licht' maar 'te veel licht'!
Tijd dat ook daarop handhaving komt.
N.B.:Bij scooters is het aandeel verblinding nog hoger.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Drie-op-de-tien-fietsers-rijden-met-ondeugdelijke/Van-de-fietsers-met-voorl]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Drie-op-de-tien-fietsers-rijden-met-ondeugdelijke/Van-de-fietsers-met-voorl]]> 2022-12-15T16:15:34.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als fietser, soms ook automobilist, vind ik dat de weggebruiker zelf heel erg verantwoordelijk is voor het weggedrag. Wanneer men in een kleine kern 30kmu invoert horen daar geen vrijliggende fietspaden bij. Wat in NL direct moet worden ingevoerd is het afstand houden tussen motorvoertuigen en fietsers!! Ik word regelmatig klemgereden. Zelf doe ik het nooit en geef een fietser altijd de ruimte. In Frankrijk zal men dat zeker niet doen, daar is het puntenrijbewijs voor ingevoerd. Ideaal!!! Ouders moeten meer gaan fietsen met hun kinderen en ze uitleggen hoe en wat en het goede voorbeeld geven. Jongeren zijn wel eens 'stout' doen na de hoek van de straat hun licht weer uit o.i.d. Richting aangeven. Bijtijds omkijken, als er linksaf geslagen dient te worden en in de beb. kom ook mogen voorsorteren. Een kind mag het verkeer niet als een gevaar zien. Ze moeten leren er mee om te gaan. Zelf ging ik met mijn zusjes in onze woonplaats fietsen en met onze ouders in de vrije weekenden (vader werkte volcontinudienst). Het dragen van helmen en fluo zoals in België erg overdreven. Maar daar is het minder goed geregeld als bij ons. Terwijl bij ons (NL) er weer teveel geregeld wordt, als de VRI niet werkt weten velen niet meer een grote kruising over te steken, de VRI neemt veel over van het nadenken van mensen. Men moet ook leren dat een groen licht niet zegt dat je direct kan optrekken de kruising moet wel leeg zijn. En vooral moet men goed kijken, naar schoolroutes en -omgeving.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Dit-vinden-ouders-belangrijk-als-het-gaat-om-route/Als-fietser,-soms-ook-aut]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Dit-vinden-ouders-belangrijk-als-het-gaat-om-route/Als-fietser,-soms-ook-aut]]> 2022-12-13T10:10:26.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ja ja maar weer die helm promoten. Laten mensen maar lekker geloven dat fietsen zo onveilig is. Ik fiets alleen met een helm als ik in de heuvels fiets maar ik blijf het ondingen vinden, die ik nergens kwijt kan. Ik heb maar 2 ogen en 2 handen. Dus die helm is altijd te veel. Als het verplicht gaat worden fiets ik helemaal niet meer.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gezichtsletsel-na-ongeval-niet-afhankelijk-van-soo/Ja-ja-maar-weer-die-helm]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gezichtsletsel-na-ongeval-niet-afhankelijk-van-soo/Ja-ja-maar-weer-die-helm]]> 2022-12-08T21:56:32.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik gebruik hemzelf ook. Ideaal overal verkrijgbaar bij een treinstation. Zelfs bij kleine stations, hoewel het soms wel een spannend is of er nog 'een is'. Ik snap alleen niet dat ze dit in Zeeland nauwelijks hebben op een paar stations na. Ook niet bij grote busstations.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/OV-fiets-vooral-in-gebruik-bij-jonge-hoger-opgelei/Ik-gebruik-hemzelf-ook-I]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/OV-fiets-vooral-in-gebruik-bij-jonge-hoger-opgelei/Ik-gebruik-hemzelf-ook-I]]> 2022-12-03T18:19:29.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Maar die cijfers van meer overlijden door niet fietsen daar zie ik hier niks van.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Halvering-aantal-verkeersslachtoffers-in-2030-ligt/Als-ik-een-fietshelm-moet/Maar-die-cijfers-van-meer]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Halvering-aantal-verkeersslachtoffers-in-2030-ligt/Als-ik-een-fietshelm-moet/Maar-die-cijfers-van-meer]]> 2022-12-03T18:02:32.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als ik een fietshelm moet gaan dragen stop ik gelijk met fietsen. Ik draag nu soms vrijwillig een fietshelm in de heuvels maar vindt het nog steeds een verschrikking. Het ding is altijd teveel en ik heb maar 1 paar ogen en handen. Ik denk dat veel mensen er zo over denken. Je spant de wagen achter het paard. Onbegrijpeijk. Hebben ze dat nu nog niet geleerd van de tetsten in Australie waar het fietsen flink is afgenomen? Is alleen maar voor de autolobby die dit liever heeft dan anti-automaatregelen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Halvering-aantal-verkeersslachtoffers-in-2030-ligt/Als-ik-een-fietshelm-moet]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Halvering-aantal-verkeersslachtoffers-in-2030-ligt/Als-ik-een-fietshelm-moet]]> 2022-12-03T18:00:47.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[We lezen het goed:Als iedereen een helm zou dragen scheelt dat 100-110 verkeersdoden en 1700-1900 ernstig verkeersgewonden.Dit zijn enorme getallen.
Het is onbegrijpelijk dat het dragen van de fietshelm nog niet verplicht is!!
VVN is hier wel voorstander van, maar de Fietsersbond ( nog) niet.
Het dragen van een fietshelm kun je min of meer vergelijken met het dragen van een gordel in de auto.
Vorige week nog is in Hengelo een 14-jarige fietser door een auto aangereden; ernstig hersenletsel, en een aantal dagen later in een academisch ziekenhus overleden.
]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Halvering-aantal-verkeersslachtoffers-in-2030-ligt/We-lezen-het-goed-nbsp;]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Halvering-aantal-verkeersslachtoffers-in-2030-ligt/We-lezen-het-goed-nbsp;]]> 2022-12-01T16:37:21.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het is zo simpel om heel veel slachtoffers en doden in het verkeer te voorkomen.
Laat alle wegbeheerders instellen dat het principe voorrang voor bestuurders van rechts altijd voorrang heeft. lke bestuurder kijkt dan veel beter naar rechts en vooruit. Dan worden bestuuders van rechts gezien en krijgen voorrang.
Juist de kruispunten met plateau's zijn hiervoor bijzonder geschikt.
Nu zie je op verschillenden lokaties dat jeen een plateau hebt en er heerst een voorrangsituatie. Gevolg men kijkt dan niet naar rechts en rijdt veel sneller. Dus de kansen op slachtoffers en doden neemttoe.

Ook ben ik een groot voorstander van het principen op snelwegen met meerdere rijbanen blijf in je rijbaan rijden tot het punt van afslag. Gevolg is dat weggebruikers meer afstand van elkaar houden waardoor het ritsen veel soepeler loopt.

Eenheid in weg en voertuigen is een groot goed. Je hoort en ziet dat weggebruikers gewoon de fietsers, voetgangers, etc. en bromfietsers
Hoeveel personen maximaal in een stint. Laatst zag ik naast de bestuurder ook nog 15 kinderen in zo'n bak. Gaat het fout of zie je dit over het hoofd tel je doden dan maar.

Verder strenge handhaving op de maximale snelheid. Niet met die 10 % marge maar elke kilometer sneller als toegestaan bekeuren.

Bovenstaande mogelijkheden kunnen heel veel slachtoffers en doden voorkomen.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Halvering-aantal-verkeersslachtoffers-in-2030-ligt/Het-is-zo-simpel-om-heel]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Halvering-aantal-verkeersslachtoffers-in-2030-ligt/Het-is-zo-simpel-om-heel]]> 2022-12-01T12:13:45.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Leuk en aardig, maar een weggebruiker moet niet in slaap vallen. Mensen fietsen ook wel eens op andere plekken waar het niet allemaal goed geregeld is en men moet niet gaan denken dat je maar door kan fietsen, je krijgt altijd met mede fietsers te maken en die moet je ook voorrang verlenen als ze van rechts komen e.d.zo ie zo in dorpen moet gedeelde ruimte zijn. Alles (behalve op Gebiedsontsluitingswegen) ; 30km/u. gelijkheid van voorrang op rotondes binnen de kom, is ook nog altijd een discussie.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Deze-7-kenmerken-bepalen-vooral-de-veiligheid-van/Leuk-en-aardig,-maar-een]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Deze-7-kenmerken-bepalen-vooral-de-veiligheid-van/Leuk-en-aardig,-maar-een]]> 2022-11-15T15:24:35.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Velo Mondial werkt samen met kexxu.com bij het toepassen van eye-tracking in research naar de kwaliteit van fietsinfrastructuur en de beleving van de fietser.
"For researchers
Openeye is ideal for conducting eye-tracking and related studies in the open. The example below shows how cyclists experience cycling through Amsterdam in terms of stress levels.A great option for safety monitoring of urban intersections and cycling infrastructure
Zie voorbeeld:https://kexxu.com/map-demo/]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Deze-7-kenmerken-bepalen-vooral-de-veiligheid-van/Velo-Mondial-werkt-samen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Deze-7-kenmerken-bepalen-vooral-de-veiligheid-van/Velo-Mondial-werkt-samen]]> 2022-11-15T11:32:57.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik vind het tenenkrommend dat hier van uit de pers totaal geen aandacht voor is om eens politci te bevragen. Het intersseert ze niks dat mensen (vaak ouderen zoals ik) niet bij het ziekenhuis kunnen komen. Ze zijn alleen maar bezig met het pleasen van de automobilist.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zonder-auto-zijn-werk-en-voorzieningen-vaak-lastig/Ik-vind-het-tenenkrommend]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zonder-auto-zijn-werk-en-voorzieningen-vaak-lastig/Ik-vind-het-tenenkrommend]]> 2022-11-04T21:42:00.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[prachtig initiatief, kan het lesprogramma online gezet worden]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Project-Snelbinders-leert-leerlingen-zelfstandig-r/prachtig-initiatief,-kan]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Project-Snelbinders-leert-leerlingen-zelfstandig-r/prachtig-initiatief,-kan]]> 2022-11-02T00:01:36.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In samenwerking met www.kexxu.com heeft Velo Mondial Eye tracking glasses ontworpen om de ervaring van fietsers biologisch te meten. De resultaten worden geplot op een oinline kaart van de plaats waar gemeten wordt. Waar alles kalm en rustig is verschijnt de route in blauw, mionder rustig wordt oranje en bij rood is er echt iets mis. Zie hier een demo https://kexxu.com/map-demo/]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsinfrastructuur-door-de-Vitual-Reality-bril-be/In-samenwerking-met-www-k]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsinfrastructuur-door-de-Vitual-Reality-bril-be/In-samenwerking-met-www-k]]> 2022-11-01T08:56:19.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Toen COVID ook allerlei Europese mobiliteitsprojecten lamlegde -zoals CIVITAS Handshake- konden steden elkaar niet meer bezoeken om beleid en infra te bestuderen.
Velo Mondial werd gevraagd een digitale oplossing te ontwikkelen en spoedig was HandshakeTV geboren. Videos in 360 graden af te spelen via YouTube op computer, mobiel of VR-bril. Er zijn nu meer dan 165 videos. Ongeedit en niet becommentarieerd.U kijkt in de richting van uw lkeuze.
Met plezier doen we dat ook in uw gemeente.
https://youtube.com/playlist?list=PLZeu6U1bMaVh--yImuJZPUrJgy4x9Sqar]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsinfrastructuur-door-de-Vitual-Reality-bril-be/Toen-COVID-ook-allerlei-E]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsinfrastructuur-door-de-Vitual-Reality-bril-be/Toen-COVID-ook-allerlei-E]]> 2022-11-01T08:52:05.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ook ik ben een spookfietser soms. Dat komt doordat de gemeente op een kruising afslaand sluiperkeer voor de auto mogelijk heeft gemaakt. Ik moet dan volgens de regels van de kunst op een helling dan eerst naar rechts, me omdraaien naar links en dan vervolgens op een knopje drukken om verder te gaan. Zeker als je wat ouder wordt vind ik dat heel oncomfortabel waardoor ik gewoon goed kijk en gelijk links afsla over een piepklein stukje eenrichtingsfietspad. Ik ben niet de enige.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Deens-onderzoek-Spookfietsers-veroorzaken-serieuze/Ook-ik-ben-een-spookfiets]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Deens-onderzoek-Spookfietsers-veroorzaken-serieuze/Ook-ik-ben-een-spookfiets]]> 2022-10-24T21:55:41.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik krijg op de fietsles wel eens vaker kinderen die niet kunnen fietsen. Vaak is de gang naar ons al genoeg om het gelijk te leren. Michiel Wellicht heeft die step alleen dat zetje gegeven. Het zit ook een beetje tussen de oren.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Waar-leert-een-kind-sneller-op-fietsen/Mijn-zoon,-inmiddels-37,/Ik-krijg-op-de-fietsles-w]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Waar-leert-een-kind-sneller-op-fietsen/Mijn-zoon,-inmiddels-37,/Ik-krijg-op-de-fietsles-w]]> 2022-10-23T20:30:14.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Waarom kan een kind niet zowel op een loopfiets en later met zijwieltjes? Mijn kleindochter fietst nu heel stabiel met zijwieltjes (liep ook met een loopfiets) maar als ze met haar voeten bij de grond kan, gaan die zijwielen er gelijk af en dan denk ik dat ze al heel stabiel fietst. (net zoals haar grote zus deed).]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Waar-leert-een-kind-sneller-op-fietsen/Waarom-kan-een-kind-niet]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Waar-leert-een-kind-sneller-op-fietsen/Waarom-kan-een-kind-niet]]> 2022-10-23T20:27:53.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ach de fiets vertegenwoordt te weinig waarde. Dus schenkt men daar nauwelijks aandacht aan.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vorig-jaar-bijna-driekwart-miljoen-fiets-en-e-bike/Ach-de-fiets-vertegenwoor]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vorig-jaar-bijna-driekwart-miljoen-fiets-en-e-bike/Ach-de-fiets-vertegenwoor]]> 2022-10-18T23:00:54.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als je de Stint verbiedt - lekker makkelijk een klein bedrijfje- dan moet je op zijn minst ook de vrachtautochauffeur aanspreken op gebruik van een dodehoeksspiegel. Eigenlijk moet die helemaal niet tussen het werk en schoolfietsverkeer zitten.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdam-neemt-extra-maatregelen-om-dodehoek-onge/Als-je-de-Stint-verbiedt]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdam-neemt-extra-maatregelen-om-dodehoek-onge/Als-je-de-Stint-verbiedt]]> 2022-10-18T22:58:34.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Daarnaast kijkt men of obstakels kunnen worden weggehaald, die het zicht voor het verkeer belemmeren, zoals vuilnisbakken, planten, geparkeerde auto's of fietsen."

Hoe meer overzicht hoe harder ze gaan rijden. En vakken voor rechtsaf zullen ook weer gevaarlijker worden voor de fietser. Maar ja die doorstroming van de auto.... is helaas nog steeds het belangrijkste.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdam-neemt-extra-maatregelen-om-dodehoek-onge/quot;-nbsp;Daarnaast-kij]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdam-neemt-extra-maatregelen-om-dodehoek-onge/quot;-nbsp;Daarnaast-kij]]> 2022-10-18T22:54:06.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Lijkt me prima. Maar dan moet je niet tegelijkertijd de automobilist pleasen met parkeerplaatsen vlak bij school zoals hier in Middelburg gebeurt. Wat me ook opvalt is dat de bakfiets de nieuwe auto is geworden. Ik zie veel kinderen daar in zitten die wellicht al lang hadden kunnen fietsen. Mijn kleindochter ging met 5 jaar met haar vader iedere dag naar school op haar eigen fiets. (de andere 2 kinderen achterop/voorop bij hun vader). Ze was de enige in de klas. Nu is ze al zoveel verder dan haar leeftjdsgenootjes omdat ze al zo veel geleerd heeft. Ze fietst nu ook vaak grotere afstanden. En leert op te letten. je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Ik herinner me ook kinderen die verkeersexamen op de fiets moesten doen maar nog niet konden fietsen. Op een gegeven moment, als ze ouder worden, durven ze niet meer!!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/High-Fivend-naar-school-op-fiets-of-te-voet/Lijkt-me-prima-Maar-dan]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/High-Fivend-naar-school-op-fiets-of-te-voet/Lijkt-me-prima-Maar-dan]]> 2022-10-18T22:47:13.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["én dat telefoons/muziekapparatuur niet tijdens fietsen gebruikt kunnen worden (en dus de oordopjes uit het straatbeeld verdwijnen), dan doen we al heel veel aan het verbeteren van de verkeersveiligheid voor de fietser."

En hoe zit het dan met de automobilist? Is die dan niet afgeleid door muziek etc?]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kunnen-slimmere-fietsen-de-veiligheid-vergroten/quot;en-dat-telefoons-mu]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kunnen-slimmere-fietsen-de-veiligheid-vergroten/quot;en-dat-telefoons-mu]]> 2022-10-18T22:36:33.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Vooropgesteld dat elke verbetering van verkeersveiligheid van/voor de fietser gewenst/noodzakelijk is, ben ik wel een beetje sceptisch. Een fietser heeft alle aandacht nodig om zich veilig door het verkeer te verplaatsen. Allerlei signalen die via een display op het stuur binnen komen, zullen er toe leiden dat de fietser meer afgeleid is, waardoor het aantal ongevallen zal stijgen. Als een systeem automatisch ingrijpt, zal een fietser schrikken en dan bestaat het risico dat hij/zij haar koers onbewust veranderd.
Als we in Nederland zorgen dat elke fiets voorzien wordt van automatische verlichting én dat telefoons/muziekapparatuur niet tijdens fietsen gebruikt kunnen worden (en dus de oordopjes uit het straatbeeld verdwijnen), dan doen we al heel veel aan het verbeteren van de verkeersveiligheid voor de fietser. Ik denk dat dit vele malen meer positief effect heeft voor de verkeersveiligheid van de fietser dan alle bovenstaande ontwikkelingen.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kunnen-slimmere-fietsen-de-veiligheid-vergroten/Vooropgesteld-dat-elke-ve]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kunnen-slimmere-fietsen-de-veiligheid-vergroten/Vooropgesteld-dat-elke-ve]]> 2022-10-17T13:49:31.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Lijkt me ecologisch nog (steeds) wel een aantal bezwaren hebben (nog afgezien van de kosten).
Een gewone smalle witte belijning in combinatie met een goede (niet verblindende !!) verlichting voldoet m.i.
Alles kan natuurlijk, toch moet ik er niet aan denken dat zoiets 'te doen gebruikelijk' wordt!
Led is mij te snel een soort toverwoord.
Kortom: het uitgangspunt lijkt mij letterlijk en figuurlijk een soort kokervisie.
]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/RopeLight-door-bos-in-Aarhus/Lijkt-me-ecologisch-nog-(]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/RopeLight-door-bos-in-Aarhus/Lijkt-me-ecologisch-nog-(]]> 2022-10-03T22:58:05.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik herinner me een zorgverlener die zelfs in haar eigen dorp met de auto naar d'r werk ging. Ze vertelde dat ze geen e-fiets kreeg van haar werk en daarom met de auto moest gaan.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fiets-helpt-werkende-Nederlander-in-het-zadel/Ik-herinner-me-een-zorgve]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fiets-helpt-werkende-Nederlander-in-het-zadel/Ik-herinner-me-een-zorgve]]> 2022-10-03T16:01:55.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wat een onhandig gekozen naam. Er bestaan door het hele land al Fietsmaatjes. Dat is een initiatief met duofietsen (dus iemand die niet meer zelf kan fietsen door aandoening/leeftijd/...) en een vrijwilliger.
https://fietsmaatjes.nl/
Dus: altijd even uitgebreid googelen voordat je denkt een goedie naam gevonden te hebben...]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Project-Fietsmaatjes-levert-daadwerkelijk-bijdrage/Wat-een-onhandig-gekozen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Project-Fietsmaatjes-levert-daadwerkelijk-bijdrage/Wat-een-onhandig-gekozen]]> 2022-10-03T14:15:41.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik zie nu dat het wellicht komt door de vertaling: in de samenvatting van het artikel spreekt men van: "an average person cycling 1 trip/day more and driving 1 trip/day less for 200 days a year would decrease mobility-related lifecycle CO2 emissions by about 0.5 tonnes over a year", 1 rit per dag dus (niet 1 dag per week).]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fiets-in-plaats-auto-reduceert-CO2-emissies-substa/Ik-zie-nu-dat-het-wellich]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fiets-in-plaats-auto-reduceert-CO2-emissies-substa/Ik-zie-nu-dat-het-wellich]]> 2022-10-01T15:41:27.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Ik zat even te rekenen o.b.v. het artikel:

1 dag per week vaker de fiets ipv de auto = ca 45 werkweken x 1 dag x 2 ritten x 5 kilometer x 250 gram CO2-reductie per km = 0,1125 ton CO2-reductie per jaar. Het lijkt er een beetje op dat in de berekening voor het artikelis uitgegaan van 200 extra degen (in plaats van 45 weken x 1 extra dag = 45 dagen). Of zie ik iets over het hoofd? M.v.g., Maarten Woolthuis

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fiets-in-plaats-auto-reduceert-CO2-emissies-substa/p-Ik-zat-even-te-rekenen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fiets-in-plaats-auto-reduceert-CO2-emissies-substa/p-Ik-zat-even-te-rekenen]]> 2022-10-01T15:20:50.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[waar is die kaart te vinden?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Alle-info-over-fietsnetwerk-Rijkswaterstaat-beschi/waar-is-die-kaart-te-vind]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Alle-info-over-fietsnetwerk-Rijkswaterstaat-beschi/waar-is-die-kaart-te-vind]]> 2022-09-20T12:36:24.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De e-auto wordt wel, de e-fiets wordt niet gesubsidieert. Ook hier is subsidie vooral voor de rijken!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fiets-helpt-werkende-Nederlander-in-het-zadel/De-e-auto-wordt-wel,-de-e]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fiets-helpt-werkende-Nederlander-in-het-zadel/De-e-auto-wordt-wel,-de-e]]> 2022-09-20T12:32:54.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Een fietspad dat is voorzien van een verkeersbord is verboden voor motorvoertuigen. Mijn vraag is daarom waarom zijn dan paaltjes en andere obstakels nodig ?
Of een paaltje of een verkeersbord moet voldoende zijn.
Kennelijk vindt het Fietsberaad en CROW het normaal dat automobilisten (ik ben er ook een) wangedrag vertonen.
Hierover lees ik niets in uw publicaties.
Graag een reactie.
H.J. van Spanje, Driehuis]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Praktijkplan-Dossier-Fietspaal/Een-fietspad-dat-is-voorz]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Praktijkplan-Dossier-Fietspaal/Een-fietspad-dat-is-voorz]]> 2022-09-19T11:20:34.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik merk zelf dat er in Vlaanderen veel meer met de SP wordt gefietst, maar ze hebben dikwijls weinig begrip voor andere fietsers en denken dat ze alleen op de weg zijn. Rijden maar op hoogste snelheid en anderen maar uitwijken. Zie zelfs oudere mannen op een SP fietsen, die hebben dat helemaal niet nodig, want is gewoon om maar grote afstanden te kunnen fietsen. Zoals men met een bromfiets zou doen of ev. met de motor. Rijden ook veelal in groepen, waarom dan een SP je kunt dan de racefiets nemen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speed-pedelec-booming-in-Belgie/Ik-merk-zelf-dat-er-in-Vl]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speed-pedelec-booming-in-Belgie/Ik-merk-zelf-dat-er-in-Vl]]> 2022-09-15T14:39:44.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ja, en hiermee moet men ook in overweging nemen dat de cijfers lager zijn dan de echte vraag, De levertijd loopt nu op naar 4 maanden bij vele aanbieders, en dat reduceert zowel de groeicijfers direct, en het ontmoedigt potentiële kopers / huurders.
In Nederland werkt de verplichting naar de rijbaan te gaan volgens mij averechts. Het is niet omdat een SP 45 km/u kan bereiken, dat je dat ook effectief rijdt. Soms is het fietspad gewoon veel veiliger, en als de SP zijn snelheid naar behoren beperkt in functie van de andere gebruikers, is een SP eigenlijk qua ruimtegebruik net een gewone e-fiets. Wellicht zijn er een aantal heethoofden die niet willen inhouden die het voor de andere verpesten, maar eigenlijk is het niet anders dans de vele auto’s die allemaal ergens tussen 160 en 250 km/u kunnen rijden, maar die zich wel in ruime meerderheid houden aan de snelheidslimieten van 30-50-70-90-100-120.
]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speed-pedelec-booming-in-Belgie/Ja,-en-hiermee-moet-men-o]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speed-pedelec-booming-in-Belgie/Ja,-en-hiermee-moet-men-o]]> 2022-09-15T11:34:24.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Goedemorgen,

In de inleiding wordt gesteld dat het bereik van de gemiddelde fietser (7,5km) bijstelling behoefte, omdat de meeste fietsritten korter zijn dan 3km...
Hier lijkt een statistisch foutje te worden begaan: het feit dat de meeste fietsafstanden korter zijn dan 3km (bijvoorbeeld naar de supermarkt of basisschool) wil niet zeggen dat mensen niet bereid zijn om meer dan 3km te fietsen. Gelukkig hebben we in Nederland een ruimtelijke ordening die ervoor zorgt dat de gemiddelde trip-afstand zeer beperkt is.

Een gemiddelde trip-afstand per fiets van 4,68km naar werk vind ik juist vrij hoog! Een dergelijk gemiddelde kan alleen bereikt worden wanneer er een substantiële hoeveelheid mensen meer dan die afstand (dus richting of over de 7,5km) fietst... Voor beleidsvragen, waar deze afstanden worden gebruikt, blijft het potentieel bereik m.i. op 7,5km staan (en voor e-fiets op 15km).

Overigens vind ik de (ervaren) reistijd voor fietsrelaties misschien nog wel belangrijker. We weten dat de gemiddelde reisduur van een forens/scholier/recreant 40mins is; dat geldt voor de fietser dus ook. Kun je lekker doorfietsen, door een prettige omgeving dan neemt de ervaren reistijd af en neemt daarmee de bereidheid om een grotere afstand te fietsen toe.

Groet,

Sjors van Duren

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Veel-fietsers-fietsen-niet-meer-dan-3-kilometer-na/p-Goedemorgen,-p--p]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Veel-fietsers-fietsen-niet-meer-dan-3-kilometer-na/p-Goedemorgen,-p--p]]> 2022-09-01T08:57:33.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[
"20% van de CO2-emissies van het autopark". De fiets in Nederland vervangt NIET 20% van de autokilometers. Van de totaal afgelegde afstanden wordt maar een heel klein deel per fiets afgelegd.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nederland-als-voorbeeld/br--quot;-em-strong]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nederland-als-voorbeeld/br--quot;-em-strong]]> 2022-08-23T10:31:14.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Heel goed initiatief. Het is min of meer de terugkeer van de oude oranje knipperbol, prima en goedkoop systeem, dat om onbegrijpelijk reden werd verbannen.
Op het filmpje zie je ook de verkeerde plaats van voorrangsdriehoeken. Deze liggen voor het zebrapad, want mensen op de zebra hebben al voorrang. Dus overbodig. Deze moeten voor het fietspad liggen / er tegenaan. CROW zegt zelf dat verkeersgebruikers pas op het laatste moment op verkeerstekens letten. CROW spreekt zichzelf hier dus tegen, maar dit heroverwegen is helaas taboe bij CROW.

]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Veiliger-oversteken-voor-voetgangers-en-fietsers-m/strong-Heel-goed-initiat]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Veiliger-oversteken-voor-voetgangers-en-fietsers-m/strong-Heel-goed-initiat]]> 2022-08-22T08:42:32.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Terecht vraag. Ben benieuwd wat de proefprojecten op gaan leveren.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-robot-op-het-fietspad/Als-het-ding-quot;snel,/Terecht-vraag-Ben-benieu]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-robot-op-het-fietspad/Als-het-ding-quot;snel,/Terecht-vraag-Ben-benieu]]> 2022-08-16T17:54:05.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ja, maar beste A.T. Nieuwkoop, dat gaat AI natuurlljk helemaal oplossen. Kost misschien een paar kinderen, maar we moeten niet kniesoren. Lijkt me geen pretje in de controlekamer van THEO als je een kind stuk rijdt.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-robot-op-het-fietspad/Nog-meer-ellende-op-de-nb/Ja,-maar-beste-A-T-Nieuw]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-robot-op-het-fietspad/Nog-meer-ellende-op-de-nb/Ja,-maar-beste-A-T-Nieuw]]> 2022-08-16T17:52:33.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wat is er mis met een mens op en vrachtfiets? Helemaal niets. Sterker nog bij aflevering van een pakket met een probleem; een ernstige beschadiging bijv., heb je meteen een mens bij de hand om dat vast te stellen.
Hebben ze bij Flevo niet die fraaie Velove mee ontworpen?
Wat te denken van de Pony4

Moet er niet aan denke als zo'n kreng in Amsterdam verschijnt waar de gemiddelde fietser een symbool van ondoordachte doodsverachting lijkt te zijn. Moet je het kruispunt Ceintuurbaan - Ferdinand Bol eens een tijdje bekijken.
Hoezo innovatief?

Overigens ik haat "snel". Het wakkert de geestelijke krankzin van de onmiddellijke behoeftebevrediging nog meer aan. Ik bestel straks sushi en wilde eigenlijk dat het gisteren geleverd werd. We hebben niets nodig dat echt snel geleverd moet worden. Ja, een ambulance als je adervervetting je de das om doet.
'k Wee-tut. Ik ken de bierkaai.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-robot-op-het-fietspad/Wat-is-er-mis-met-een-men]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-robot-op-het-fietspad/Wat-is-er-mis-met-een-men]]> 2022-08-16T17:48:26.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Fietsenstalling niet meer verstopt? "3 ontwerprichtingen onderzocht; stallen op -1 (kelder), stallen op de eerste verdieping en stallen verspreid door het gebouw" dat lijkt verstopt!
- Bij de huidige trent van zo'n 5 m hoge begane grond is de 1e verieping moeilijk bereikbaar of zoals het stuk stelt: "Aangezien het niet voor iedereen mogelijk is de luie trap naar een bovenliggende of onderliggendeverdieping te nemen en het maken van grote liften niet in iederproject mogelijk is vanwege de extra kostenpost, is het goed te
bepalen wat er maximaal op de begane grond gestald mag worden
." Dus de scooter op de begane grond en de gewone fiets in de kelder?
- "fietsgoten met borstels erin die de fiets afremmen en fietsgoten met een aangedreven fietsentransportband, echter, deze systemen zijn nog nauwelijks beproefd." Die systemen werken al en vergen veel minder ruimte dan de voorgestelde "luie" trap.
- "In verband met de verbrandingsmotor van scooters (snor- en bromfietsen) moeten ze worden ondergebracht in een afsluitbaar compartiment met geschikte ventilatie." Een dure voorziening voor voertuigen die over enkele jaren uit de markt gaan.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsenstalling-anno-2022-niet-meer-verstoppen-ond/Fietsenstalling-niet-meer]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsenstalling-anno-2022-niet-meer-verstoppen-ond/Fietsenstalling-niet-meer]]> 2022-08-11T17:03:40.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Nog meer ellende op de meestal veel te smalle en drukke fietspaden in ons land. Zo langzamerhand kan op het fietspad ieder vervoersmiddel ondergebracht worden om de auto toch maar vrij baan te geven. Of het veiliger wordt wordt de fietser is niet zo belangrijk. Die moet zich maar aan passen. En oh ja...........er fietsen ook veel kinderen op die fietspaden. Nooit aan gedacht????]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-robot-op-het-fietspad/Nog-meer-ellende-op-de-nb]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-robot-op-het-fietspad/Nog-meer-ellende-op-de-nb]]> 2022-08-07T17:03:54.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Leuk al die verbeteringen voor de fiets. Maat kijk dan ook eens naar waar mensen als ze thuis komen die fiets op kunnen bergen. Het ministerie van volkshuisvesting en de gementelijke afdelingen zouden meer moeten letten op de bergings mogelijkheden. Vaak veel te kleine of helemaal geen schuren. Wel parkeerplaatsen voor auto's maar weinig of geen voorzieningen waar je de fiets veilig en beschermd tegen weersinvloeden kunt stallen. Werk aan de winjkel!!!!!!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/I-W-Meer-aandacht-voor-de-fiets-bij-nieuwe-woningb/Leuk-al-die-verbeteringen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/I-W-Meer-aandacht-voor-de-fiets-bij-nieuwe-woningb/Leuk-al-die-verbeteringen]]> 2022-08-07T16:59:44.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Prioriteit is misschien minder achterstelling, maar echt prioriteit heb ik nog nooit mee gemaakt.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Cameradetectie-nog-meest-effectief-voor-groentijdv/Prioriteit-is-misschien-m]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Cameradetectie-nog-meest-effectief-voor-groentijdv/Prioriteit-is-misschien-m]]> 2022-08-01T19:52:55.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het valt me wel op dat je tegenwoordig steeds meer moet klimmen voor viaducten of onderdoorgangen. Ik kan me voorstellen dat ik niet de enige ben die daar een beetje moeite mee ga krijgen met een gewone fiets. Waar ik ook moeite mee heb is de irritant lange slingers die je moet maken bij snelwegen als fietser. Het lijkt wel of het steeds erger wordt. Vooral bij bruggen over de rivieren. Ik vind het verschrikkelijk saai en heb ook last van het autokabaal. Vraag me af of er wel goed rekening gehouden wordt met de fietsers, zeker met ouderen. Iig zijn er in mijn omgeving mensen die daardoor het fietsen mijden.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aanleg-Leisure-Lane-van-start/Het-valt-me-wel-op-dat-je]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aanleg-Leisure-Lane-van-start/Het-valt-me-wel-op-dat-je]]> 2022-08-01T19:51:48.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als het ding "snel, licht en wendbaar genoeg [is] om op conventionele autostroken te rijden en zonder opstoppingen te veroorzaken" waarom zou je hem dan op het fietspad toelaten? In geen geval op (te)( smnalle en drukke fietspaden, lijkt me.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-robot-op-het-fietspad/Als-het-ding-quot;snel,]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-robot-op-het-fietspad/Als-het-ding-quot;snel,]]> 2022-08-01T12:43:47.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Dit is niet zo'n verstandig besluit. In de meeste dorpen en steden halen de fietspaden bij lange na niet de vereiste breedte om al deze vervoersmiddelen een plaats te geven. Het is nu al bijna onmogelijk om op veel fietspaden en ouder met kind te kunnen passeren. Denk ook aan de vele bejaarden die niet zo koersvast zijn en bij het passeren vaak "wïebelen".
Ook het grote verschil in snelheden op het fietspad door e-bikes en speedpedelics enerzijds en gewone fietsers, waaronder in dorpen vaak veel schoolgaande kinderen maken dit voorstel tot een besluit waardoor meer onveiligheid op de fietspaden wordt veroorzaakt en dus waarschijnlijk ook meer ongevallen.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zware-e-bakfietsen-moeten-in-de-toekomst-het-fiets/Dit-is-niet-zo-39;n-vers]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zware-e-bakfietsen-moeten-in-de-toekomst-het-fiets/Dit-is-niet-zo-39;n-vers]]> 2022-08-01T09:26:05.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In België werden in 2016 de scholen aanbevolen om de steunwieltjes niet te gebruiken en de voorkeur te geven aan de loopfiets:
https://www.hln.be/default/weg-met-steunwieltjes-om-kind-te-leren-fietsen~a40d7496/

Wonend en werkend in Frankrijk schreef ik destijds dit artikel daarover.
https://www.isabelleetlevelo.fr/2016/12/07/la-draisienne-doit-eliminer-les-petites-roues/]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Waar-leert-een-kind-sneller-op-fietsen/In-Belgie-werden-in-2016]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Waar-leert-een-kind-sneller-op-fietsen/In-Belgie-werden-in-2016]]> 2022-07-18T16:00:24.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Onbegrijpelijk dat dit zo moet. Denk dat in 30km zones er gewoon op de rijbaan moet worden gereden met deze combinatie. Zie hier bij ons nu al de Speedpedelec die volle bak fietsen of minstens 35km/u en de zijstraten die voorrang hebben negeren, als de mogelijkheid van uitwijken er is. Wachten op ongevallen!? Wij hadden bij een fietsvakantie in een toeristische omgeving en strand te maken met gezinnen met bolderkar en kinderen te voet op veel te smal fietspad en ook de berm nog eens flink begroeid. Dus geen ruimte met de fietsaanhanger, toen moest mijn man wel op de rijbaan. Sommigen waren het daar ook niet mee eens, zelfs met onze tassen op de fiets was het nog uitkijken en constant bellen of roepen om op te letten. Ook de E-steps zijn een plaag. Moet echt op gecontroleerd zie jonge kinderen vaak met deze op de openbare weg, terwijl op de verpakking staat dat het niet mag, Veelal worden ze bij de super/bouwmarkten verkocht.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zware-e-bakfietsen-moeten-in-de-toekomst-het-fiets/Onbegrijpelijk-dat-dit-zo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zware-e-bakfietsen-moeten-in-de-toekomst-het-fiets/Onbegrijpelijk-dat-dit-zo]]> 2022-07-15T11:16:22.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mijn zoon, inmiddels 37, kreeg het fietsen niet voor elkaar. Toen konden we van vrienden een step lenen en binnen de korste keren zat ie veilig op de fiets]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Waar-leert-een-kind-sneller-op-fietsen/Mijn-zoon,-inmiddels-37,]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Waar-leert-een-kind-sneller-op-fietsen/Mijn-zoon,-inmiddels-37,]]> 2022-07-15T10:23:30.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Gemiddeld zegt niet zoveel, "32% in de snelheidsband van 41-50 km/uur" laat beter zien dat verkeersveiligheid niet echt telt. Dat wisten we al van motoren, maar blijkbaar mogen meer verkeersgevaarlijke voertuigen toegelaten worden om vervolgens aan te pappen met "routes te reserveren voor langzamere vervoerswijzen". Is de voetganger en de gewone fietser op andere routes vogelvrij?
Waarom gemakkelijk doen als het moeilijk kan?]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zo-hard-rijdt-een-speed-pedelecgebruiker/Gemiddeld-zegt-niet-zovee]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zo-hard-rijdt-een-speed-pedelecgebruiker/Gemiddeld-zegt-niet-zovee]]> 2022-07-07T13:39:42.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Dus in Vlaanderen gaan speed pedelecs voor recreatieve ritten en woon-werk verkeer gemiddeld 31km/u, behaald met een gemiddelde kruissnelheid wanneer mogelijk van 36.7km/u. Klinkt aannemelijk en ligt in lijn van het 365SNEL onderzoek uit 2019.

Snel netwerk en keuzevrijheid blijken essentieel:

De belangrijkste conclusies die we uit deze gemiddeldes kunnen trekken zijn:

De nood aan hoogkwalitatieve pendelroutes waarop reizen met fietssnelheid >30km/u veilig mogelijk is. Een snelheidsregime van 30km/u komt daar niet aan tegemoet en moet bijgevolg vermeden worden waar mogelijk: jaagpaden, fietsstraten, F99abc, zone 30.

Nood aan flexibiliteit. Het gemiddelde geeft aan dat een flink deel van de speed pedelecs geen snelheid kan halen die veilig mengen met 50km/u verkeer toelaat. In Vlaanderen is er daarom flexibele keuze tussen rijbaan en fietspad, wat flink meespeelt in het enorme succes van de speed pedelec aldaar. Je kan er kiezen al naargelang de performantie van je fiets en het individuele veiligheidsgevoel.

Bizarre conclusies van de onderzoekers?

De conclusie dat het reisdoel geen invloed heeft op de rijsnelheden negeert andere reisdoelen dan recreatieve-en woon-werk ritten. Bijvoorbeeld kinderen naar school begeleiden alvorens sneller te schakelen naar het werk. Of je partner op haar gewone fiets vergezellen. Er zijn trouwens twee merken (Ellio en R&M) die speed pedelecs aanbieden met gehom*ologeerde kinderzitjes.

Het is zinvol om te investeren in routes dit hogere snelheden faciliteren. Het is tevens zinvol te investeren in fietsinfrastructuur in het algemeen. De groep fietsers groeit namelijk. Maar men dient te erkennen dat iedere fiets die 25km/u of 45km/u kan gaan, tevens ook gewoon 15km/u kan gaan. Regelgeving zou best de analogie met de auto volgen: op sommige wegen mag je snel, op andere traag. Maar het maakt niet uit hoeveel pk er onder de motorkap zit. Handhaaf op gedrag.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zo-hard-rijdt-een-speed-pedelecgebruiker/p-Dus-in-Vlaanderen-gaan]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zo-hard-rijdt-een-speed-pedelecgebruiker/p-Dus-in-Vlaanderen-gaan]]> 2022-07-04T15:24:22.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Martin ik hoop dat het waar is dat het bouwbesluit het onmogelijk maakt dat er huizen zonder schuren gebouwd worden. Ik ken namelijk zelf nog wel vrij nieuwe huizen die geen schuur hebben, slechts een kast waar je 1 fiets op kunt hangen. Gek he dat mensen dan geen fiets aanschaffen of op oude barrels rijden. Ik heb dat nooit begrepen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nederland-voert-wereldwijd-fietsranglijsten-aan/Zeer-interessant-onderzoe/Martin-ik-hoop-dat-het-wa]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nederland-voert-wereldwijd-fietsranglijsten-aan/Zeer-interessant-onderzoe/Martin-ik-hoop-dat-het-wa]]> 2022-07-01T20:07:12.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het is opvallend hoeveel vaker je geconfronteerd wordt in Belgiëmet speedpeds dan in NL. Ze razen je links en rechtsvoorbij en vooral ook de e-steps. I]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Belgie-trekt-regels-voor-e-fiets-en-e-step-gelijk/font-color-39404a-fac]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Belgie-trekt-regels-voor-e-fiets-en-e-step-gelijk/font-color-39404a-fac]]> 2022-07-01T20:03:34.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het is opvallend hoeveel vaker je geconfronteerd wordt in Belgie met speedpeds dan in NL. Ze razen je links en recjhts voorbij en vooral ook ed e-stpes. Ik horode dat er zijn die 90 rijden. Ook opmerkelijk dat die dingen overal geparkeerd worden (of beter neergegooid) binnden de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom, midden op een dijk, zomaar langs de wegkant, overal worden ze neergegooid.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zo-hard-rijdt-een-speed-pedelecgebruiker/Het-is-opvallend-hoeveel]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zo-hard-rijdt-een-speed-pedelecgebruiker/Het-is-opvallend-hoeveel]]> 2022-07-01T20:00:56.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Zeer interessant onderzoek!
Fietsbezit lijkt me doorslaggevende factor (de capacity/opportunity-factor) voor gebruik.
Ik heb 5 fietsen, voor elke soort gebruik altijd een fiets paraat, ook in mijn auto en in het OV (vouwfiets). Ik denk dat Nederland ook qua aantallen bruikbare fietsen per fietseigenaar het hoogste scoort, mede door onze (Bouwbesluit!) verplichte schuurtjes! Kom daar eens om in China.....]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nederland-voert-wereldwijd-fietsranglijsten-aan/Zeer-interessant-onderzoe]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nederland-voert-wereldwijd-fietsranglijsten-aan/Zeer-interessant-onderzoe]]> 2022-07-01T12:31:00.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[I would be curious to learn more about the sensors you're using and how they are installed. In order for this research to be useful, municipalities need more information.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wat-veroorzaakt-stress-bij-fietsers/I-would-be-curious-to-lea]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wat-veroorzaakt-stress-bij-fietsers/I-would-be-curious-to-lea]]> 2022-06-29T04:37:57.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De haaietanden liggen al vóór het zebrapad. Verkeerde plaats!
1. Zebragebruikers hebben al voorrang!
2. Volgens CROW kijken mensen pas op het laatste moment naar verkeersborden/-tekens. Dus de haaietanden moeten voor het fietspad liggen, niet voor het zebrapad.
Verder heeft de auto hier weer de prioriteit gekregen. Fietsers mogen een langere weg afleggen en die deskundige wil de fietsers nog verder laten omrijden.
Pak de gevaarlijkste weggebruiker aan ipv de fietser.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsrotonde-onderwerp-van-onderzoeken/De-haaietanden-liggen-al]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsrotonde-onderwerp-van-onderzoeken/De-haaietanden-liggen-al]]> 2022-06-15T07:44:24.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De snelfiets (pedelec), een uitstekende en veilig alternatief vervoermiddel voor auto, wordt nergens genoemd. Het geweldige vervoermiddel is sowieso door verkeersorganisaties en overheid ondergewaardeerd.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-fietspad-moet-voortaan-minstens-2,30-meter-bre/De-snelfiets-(pedelec),-e]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-fietspad-moet-voortaan-minstens-2,30-meter-bre/De-snelfiets-(pedelec),-e]]> 2022-06-04T11:14:53.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Elke dag zie ik moeders met kleine kinderen en de al wat oudere schooljeugd helaas 'uit de voorrang' hier in Midden-Drenthe een levensgevaarlijke weg oversteken over een in twee richtingen gebruikt fietspad naast en behorende bij een rotonde. Bestuurders van de gemeente Midden-Drenthe denken samen met andere gemeentebesturen in het noorden van het land dat men af moet wijken van de landelijke richtlijn 'fietsers op rotondes in de voorrang' en zijn met hun collegae in andere noordelijke gemeenten op een enkele uitzondering na, onwillig in het nemen van op veiligheid gerichte verkeersmaatregelen zoals die in de rest van Nederland gelden. Wanneer komt de tijd dat hier het gelijkheidsbeginsel wordt toegepast en uniformiteit in verkeerswetgeving gewoon wordt afgedwongen i.p.v. een lappendeken van verschillen in gemeenten die prefereren hun eigen veiligheidsuitleg te kiezen die het minst kost door alles bij het oude te laten? Uit gedegen (herhaald) onderzoek zal blijken dat fietsers in de voorrang, mits uniform in heel Nederland op dezelfde manier met goede en gemoderniseerde infrastructuur toegepast, veiliger is en uiteindelijk meer voordelen dan nadelen oplevert. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijn-rotondes-onveiliger-voor-fietsers/Elke-dag-zie-ik-moeders-m]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijn-rotondes-onveiliger-voor-fietsers/Elke-dag-zie-ik-moeders-m]]> 2022-06-02T13:48:22.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Veel wegmarkeringen slijten erg snel en vooral daar waarasfalt ligt. Asfalt dat de wegmarkeringen niet vasthouden kun je beter zorgen voor een betonnen of steen markering in de juiste kleur.. Asfalt nodigt altijd wel uit voor hogere snelheden en daarbij extra groot risico voor letsel.
ook binnen de kom de fietsers in de voorrang en buiten de kom juist niet omdat een fietser daar een onverwachte verkeerdeelnemer is.
Goede msrkerin aanbrengen is kennelijk erg moeilijk. Ook liggen ze daar waar banden overheen rijden. Dus weer extra slijtage.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijn-rotondes-onveiliger-voor-fietsers/Veel-wegmarkeringen-slijt]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijn-rotondes-onveiliger-voor-fietsers/Veel-wegmarkeringen-slijt]]> 2022-06-01T14:41:27.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Ik ben het er mee eens dat 2-richting fietsverkeer voor autombilisten lastig is in te schatten, zeker als dit "illegaal" gebeurt.
Ook het "ongeïnteresserd" fietsen (mobiel, oordopjes) zal mede oorzaak zijn voor ongevallen; je anticipeert immers niet op andermans fouten als je andere dingen aan/op je hoofd hebt.
Hier wordt echter nauwelijks meer op gehandhaaft.
Fietsers uit de voorrang halen is veilig (een stilstaande fietser raakt niet betrokken bij ongevallen) maar schiet compleet z'n doel voorbij.
We willen toch allemaal gezond en milieuvriendelijk van A naar B en niet allemaal "veilig" in de auto?

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijn-rotondes-onveiliger-voor-fietsers/Dit-betreft-een-heel-oude/p-Ik-ben-het-er-mee-eens]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijn-rotondes-onveiliger-voor-fietsers/Dit-betreft-een-heel-oude/p-Ik-ben-het-er-mee-eens]]> 2022-06-01T13:50:45.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ja het zal er wel weer op uitdraaien dat omdat de automobilst de fietser geen voorrang geeft de fietser voorrang moet gaan geven. Zo is het steeds. Ook in mijn stad, kruispunt waar fietser geen voorrang kreeg- ongeluk- gelijk de voorrang ingetrokken. Zo makkelijk de fietser te laten stoppen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijn-rotondes-onveiliger-voor-fietsers/Ja-het-zal-er-wel-weer-op]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijn-rotondes-onveiliger-voor-fietsers/Ja-het-zal-er-wel-weer-op]]> 2022-06-01T11:43:15.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Dit betreft een heel oude discussie! In de Noordelijke provincies (en sommige gemeenten) is de fietser om die reden niet in de voorrang, in de rest van Nederland wel. In de andere gemeenten wordt rekening gehouden met hoeveel moeite het voor een fietser kost om te stoppen en weer weg te rijden; een reden waarom veel fietsers sowieso door zullen rijden, ook al hebben ze geen voorrang. Nu is het voor 'westerlingen', als je gewend bent aan 'voorrang', knap angstaanjagend om in de Noordelijke provincies als fietser te rijden.

Een veel groter probleem dan tijdens de invoering van de voorrangssregel voor fietsers meer tweerichtingsfietspaden zijn èn is nu dat er zoveel fietsers tegen de richting in rijden op fietspaden die formeel éénricting zijn. Dat levert een vier keer zo grote kans op een ongeval van de fietser op heeft onderzoek uitgewezen.

Mijn advies zou zijn: maak de fietser zichtbaarder en laat steeds weten dat ze uit de 'verkeerde' richting te verwachten zijn.

Als er dan onderzoek gedaan moet worden: let heel goed op dat er niet weer (zoals eind 90-er jaren) appels met peren vergeleken worden!
]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijn-rotondes-onveiliger-voor-fietsers/Dit-betreft-een-heel-oude]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijn-rotondes-onveiliger-voor-fietsers/Dit-betreft-een-heel-oude]]> 2022-06-01T11:37:26.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het stoort mij dat nu ook al het Fietsberaad de mening van Erik Donkers zonder enige tegenspraak gaat rondpompen. Worden de geesten rijp gemaakt om voor de veiligheid fietsers maar overal de voorrang te ontnemen onder het motto "de stilstaande fietser is de veiligste fietser"? Met zulke vrienden heb ik geen vijanden meer nodig.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijn-rotondes-onveiliger-voor-fietsers/Het-stoort-mij-dat-nu-ook]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijn-rotondes-onveiliger-voor-fietsers/Het-stoort-mij-dat-nu-ook]]> 2022-06-01T10:26:01.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Bij het opsommen van soorten fietsengebruikers wordt de gehandicapte medemens nogal eens vergeten. Er zijn berijders van driewielfietsen, in de zitfiets- en ligfietsvariant. Die moeten voldoen aan een wettelijke breedte, maar zijn toch dusdanig anders dat hun manoevreerbaarheid wat meer ruimte vereist. Als een berijder van een deltaligfiets (bijv. een Kettwiesel) wil inhalen dan vergt dat meer ruimte dan een gewone tweewielberijder nodig heeft. Idem voor het ingehaald worden van zo'n ligfiets. Ja, ik weet het de aantallen van dit soort fietsers zijn niet zo groot. Maar kan in de argumentatie tot verbreding meegenomen worden. Overigens zijn er natuurlijk ook mensen die een ligfiets gebruiken gewoon wegens het plezier en anderssoortig fietsbeleving.

Overigens wordt het niet duidelijk uit het artikel wat de concrete criteria zijn om 30cm extra te motiveren. De daadwerkelijke tereinwinst, als ik zo naar een meetlatje kijk lijkt mij bijzonder krap. Het liefst zag ik fietspaden of fietswegen minmaal met die drie meter van de fietssnelweg.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-fietspad-moet-voortaan-minstens-2,30-meter-bre/Bij-het-opsommen-van-soor]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-fietspad-moet-voortaan-minstens-2,30-meter-bre/Bij-het-opsommen-van-soor]]> 2022-06-01T09:51:51.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Bij 15 km/uur leg je 80 meter af in 4,2 seconden. Bij 25 km/uur doe je er net geen 7 seconden over. Bij drukke kruisingen is de cyclustijd 120 seconden. Ik vraag me af of dit in de praktijk effectief zal zijn. De snelheid aanpassen zal nauwelijks tot groepsvorming leiden op zo'n kort stukje fietspad. Voor een e-bike is 15 km/uur een onaanvaardbare slakkengang. Voor andere fietsers is 25 km/uur een moordend tempo.
]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Proef-met-fietsketting-geeft-groepen-fietsers-extr/Bij-15-km-uur-leg-je-80-m]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Proef-met-fietsketting-geeft-groepen-fietsers-extr/Bij-15-km-uur-leg-je-80-m]]> 2022-05-22T19:44:55.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het hoge risico komt vooral door de vier rotondes op de Europaweg in Haarlem. Die lijken niet optimaal ontworpen met een grote boogstraal en geen snelheidremmers. Automobilisten lijken, als ze rechtsdoor gaan op de europalaan, vol door te kunnen rijden.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijn-rotondes-onveiliger-voor-fietsers/Het-hoge-risico-komt-voor]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijn-rotondes-onveiliger-voor-fietsers/Het-hoge-risico-komt-voor]]> 2022-05-20T11:17:41.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Reynier wat ik bedoel te zeggen is dat de auto veel meer ruimte inneemt dan die fietsers en daardoor altijd voorrang krijgt zodat er weer plek is voor de volgende stoet. En dat monteren van electronica had al 30 jaar geleden al gebeurd kunnen zijn want zolang is die techniek er al. Had heel wt geld gescheeld van chicanes, en drempels etc. Maar stel je voor dat gaat zomaar niet gebeuren, en nu nog niet vrees ik. De automobilist (althans de harde schreeuwers) willen dat niet.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Proef-met-fietsketting-geeft-groepen-fietsers-extr/Wie-mag-er-eerst-bij-een/Reynier-wat-ik-bedoel-te]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Proef-met-fietsketting-geeft-groepen-fietsers-extr/Wie-mag-er-eerst-bij-een/Reynier-wat-ik-bedoel-te]]> 2022-05-19T17:46:37.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[AFWACHTEN DUS. HET IS VOOR FIETSERS VEEL BELANGRIJKER DAT ZE NIET ONNODIG HOEVEN TE WACHTEN EN DAARDOOR WEL DOOR ROOD GAAN RIJDEN.

En in 2030 kan het zomaar zo zijn dat auto's in het stedelijk gebied allemaal maar 30 km rijden doordat er electronica gempnteerd is die bij binnenrijden van een stad het harder rijden niet toestaat.

]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Proef-met-fietsketting-geeft-groepen-fietsers-extr/Wie-mag-er-eerst-bij-een/AFWACHTEN-DUS-HET-IS-VOO]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Proef-met-fietsketting-geeft-groepen-fietsers-extr/Wie-mag-er-eerst-bij-een/AFWACHTEN-DUS-HET-IS-VOO]]> 2022-05-19T16:54:06.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wie mag er eerst bij een kruispunt met verkeerslichten als er 100 auto's aankomen of als er 100 fietsers ankomen? Wie krijgt dan het eerste groen? Echt niet die fietser hoor.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Proef-met-fietsketting-geeft-groepen-fietsers-extr/Wie-mag-er-eerst-bij-een]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Proef-met-fietsketting-geeft-groepen-fietsers-extr/Wie-mag-er-eerst-bij-een]]> 2022-05-18T22:11:03.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Leuk te lezen dat het fietstoerisme toeneemt en ook de LF goed gebruikt wordt. Wij zijn met onze kinderen in 1991 begonnen aan een rondje NL toen nog zelf helemaal uitgezet, met ANWB campings en deelkaarten van NL schaal 1:100.000. Dus dat waren veel kaarten. Toen leerden we de boerencampings kennen en later de ANWB routes, en nog later de LF-routes. Daarna kwamen de knooppunten en we gebruiken ze nu ook nog. De fietsvakanties niet meer, maar vanuit een camperstandplaats de omgeving verkennen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Toename-gebruik-LF-routes/Leuk-te-lezen-dat-het-fie]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Toename-gebruik-LF-routes/Leuk-te-lezen-dat-het-fie]]> 2022-05-03T14:22:23.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Kan een grote spiegel of vergrotende spiegel hierbij ook helpen?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slechtziende-fietsers-kiezen-niet-de-veilige-route/Wordt-er-eigenlijk-wel-re/Kan-een-grote-spiegel-of]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slechtziende-fietsers-kiezen-niet-de-veilige-route/Wordt-er-eigenlijk-wel-re/Kan-een-grote-spiegel-of]]> 2022-05-02T19:43:55.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Is er ook gekeken op wat voor fietsen er door de slechtzienden reden? Als er veel langzamer gereden wordt, kun je gaan slingeren, wat weer onveiliger is. Een drie- of vierwielfiets kan dan een oplossing zijn. Niet meer afstappen bij het oversteken en rustig kunnen bekijken of het veilig is om over te steken.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slechtziende-fietsers-kiezen-niet-de-veilige-route/Is-er-ook-gekeken-op-wat]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slechtziende-fietsers-kiezen-niet-de-veilige-route/Is-er-ook-gekeken-op-wat]]> 2022-05-02T19:41:48.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Hoe "fietstrainers én wegontwerpers deze kennis kunnen benutten om de fietsmobiliteit van slechtziende mensen te optimaliseren" wordt mij uit deze samenvatting niet duidelijk. In het artikel zelf wordt het nut vooral bij de fietstrainers gezocht: adviseren niet te snel te rijden. De ontwerpers moeten dan met die lagere snelheid rekening houden (meer breedte en langere groenfases bij verkeerslichten e.d.). Een advies dat eigenlijk dit onderzoek niet nodig heeft als er sowieso rekening gehouden wordt met fietsers die - door welke oorzaak ook - langzaam fietsen, zoals kinderen en ouderen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slechtziende-fietsers-kiezen-niet-de-veilige-route/Hoe-quot;fietstrainers-e]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slechtziende-fietsers-kiezen-niet-de-veilige-route/Hoe-quot;fietstrainers-e]]> 2022-05-02T15:16:54.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Zorg ook maar eens dat mensen die slechtziend zijn goed veiliger kunnen fietsen. Of moeten die allemaal in de auto? Zou het wel erg druk zijn. Zie ook ander artikel over dit onderwerp. En driewielers daar zijn de fietspaden niet op gemaakt.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Veilig-fietsen-voor-ouderen/Zorg-ook-maar-eens-dat-me]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Veilig-fietsen-voor-ouderen/Zorg-ook-maar-eens-dat-me]]> 2022-05-02T15:11:20.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wordt er eigenlijk wel rekening mee gehouden met slechtzienden op de fiets in onze steeds ouder wordende maatschappij. Ik zal toch niet de enige zijn met glaucoom. Je moet soms helemaal draaien om je as om achteropkomende auto's die veel te hard rijden te zien.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slechtziende-fietsers-kiezen-niet-de-veilige-route/Wordt-er-eigenlijk-wel-re]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slechtziende-fietsers-kiezen-niet-de-veilige-route/Wordt-er-eigenlijk-wel-re]]> 2022-05-02T15:08:38.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De titel heeft het over fiets de tekst gaat alleen over elektrisch aangedreven voertuigen. Zijn de belastingregels en vergoedingsmogelijkheden voor de laatste en de echte fietsen gelijk? Die vraag blijft eigenlijk boven het artikel zweven. NB Ik ken veel werkgevers die hogere vergoedingen of leningen verstrekken voor ebikes dan voor mensen die zelf trappen nog beter bezig zijn voor milieu en gezondheid. Is wel eens onderzocht of dat aanvechtbaar is?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Belastingtips-voor-zakelijke-fietsgebruikers/De-titel-heeft-het-over-f]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Belastingtips-voor-zakelijke-fietsgebruikers/De-titel-heeft-het-over-f]]> 2022-05-02T10:51:26.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Precies Jaap.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wereldwijder-aandacht-voor-de-fiets-om-klimaatdoel/Wat-mooi-dat-er-maar-lief/Precies-Jaap-nbsp;]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wereldwijder-aandacht-voor-de-fiets-om-klimaatdoel/Wat-mooi-dat-er-maar-lief/Precies-Jaap-nbsp;]]> 2022-04-27T22:54:56.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mooi, kan ik blij van worden.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slimme-spiegel-herinnert-fietsers-eraan-de-verlich/Mooi,-kan-ik-blij-van-wor]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slimme-spiegel-herinnert-fietsers-eraan-de-verlich/Mooi,-kan-ik-blij-van-wor]]> 2022-04-27T22:47:06.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Precies Daniel. Laat fietsen leuk blijven. En duw ons geen helm in de strot. Zelf gebruik ik alleen een helm als ik in de heuvels fiets. Maar weiger dat hier te doen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Proef-met-fietshelm-voor-kinderen-in-Breda/Slechte-ontwikkeling-wat/Precies-Daniel-Laat-fiet]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Proef-met-fietshelm-voor-kinderen-in-Breda/Slechte-ontwikkeling-wat/Precies-Daniel-Laat-fiet]]> 2022-04-27T22:44:53.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Helemaal eens met Ria. Die helm word je door de strot egdrukt. Hier in Zeeland hebben ze alle scholen destijds helmen uitgedeeld bij de kinderen. Was een pilot. Maar ik zie nooit gen helmen meer bij de kinderen. Snap het wel. Het ding is een opstakel om ergens te stallen. En voelt ook niet fijn op je hoofd. Bovendien geeft het de illusie dat fietsen ofwel veilig is met de helm op of dat fietsen erg onveilig is en dus minder fietsen. Beide moet je niet willen. Lekker makkelijk scoren om verkeersveiligheid te 'verbeteren'. Maar verander eerst maar eens die abortusfietspaden in de stad. En overal die rotte paaltjes die zoveel ongelukken opleveren. Zelfs complete hekwerken worden er opgetuigd voor een enkele fietser in het landelijk gebied. Niemand vraag zich af of dat wel zinvol is.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Proef-met-fietshelm-voor-kinderen-in-Breda/Helmen-voorkomen-geen-ong/Helemaal-eens-met-Ria-Di]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Proef-met-fietshelm-voor-kinderen-in-Breda/Helmen-voorkomen-geen-ong/Helemaal-eens-met-Ria-Di]]> 2022-04-27T22:42:14.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

This is good. But if you want to save even more space: Put them in 45° angle. Three advantages:

1 You can keep the same c/c as the handle bars don't collide. The angle makes it easier to park and de-park.

2 The width of the row is less.

3 When you take out the bike, you don't block as much.

PS: The picture shows only half of the rack! :-O

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdams-fietsenrek/p-This-is-good-But-if-y]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdams-fietsenrek/p-This-is-good-But-if-y]]> 2022-04-19T11:52:11.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Afgekeurd!
Dit zijn nog steeds eerstklas velgenwurgers. Uitlokking voor fietsvandalen.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdams-fietsenrek/Afgekeurd!-nbsp;-br-D]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdams-fietsenrek/Afgekeurd!-nbsp;-br-D]]> 2022-04-16T00:46:24.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Leuk hoor die mensen die dit verzinnen , maar ze slaan de plank helemaal mis .
waarom dan ?
Nou gewoon , omdat bijna elke fiets uitgerust wordt met aluminium velgen en een beetje fietser heeft de ervaring ,dat je nooit je fiets in zo'n metalen wielklem moet zetten want je velg is binnen ja en nee krom . dus een slag in je velg ,of erger ,je kan niet verder fietsen .
Domme actie , verzien iets beters .
Ron .Krijgsman . ervaren fietser .
]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdams-fietsenrek/Leuk-hoor-die-mensen-die]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdams-fietsenrek/Leuk-hoor-die-mensen-die]]> 2022-04-15T20:20:41.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De jury moet een beetje in de war geweest zijn toen ze concludeerden dat "the idea is not focused on vehicles, but on speeds, which avoids many discussions". Als ik het plaatje (borden en onderborden) goed lees mogen hardlopers niet op de rijbaan, en dus mag je nergens hardlopen. En fietsers mogen nergens harder dan 20.Maar misschien lees ik het te strikt en wordt hier enkel voorgesteld wat al jaren gemeengoed aan het worden is in Amsterdam (en bij de ANWB).]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Maximumsnelheden-moeten-snelheidsverschillen-verkl/De-jury-moet-een-beetje-i]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Maximumsnelheden-moeten-snelheidsverschillen-verkl/De-jury-moet-een-beetje-i]]> 2022-04-15T17:18:55.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik rij zelf op een electrische snorfiets. Ik maak geluid via een extra claxon om aan te geven als ik een fiets wil passeren. (hinderlijk misschien, maar de fietsers voor mij worden gewaarschuwd) Electrische fietsen en electrische snorfietsen zijn sluipmoordenaars. Je hoort ze niet aankomen en daar moet iets aangedaan worden. Verplicht een soort bromfiets geluid, zodat mensen niet onaangenaam verrast worden als je ze passeert.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-fietsers-belanden-op-de-SEH/Ik-rij-zelf-op-een-electr]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-fietsers-belanden-op-de-SEH/Ik-rij-zelf-op-een-electr]]> 2022-04-15T10:33:45.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Waar is de aanbind mogelijkheid op handhoogte?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdams-fietsenrek/Waar-is-de-aanbind-mogeli]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdams-fietsenrek/Waar-is-de-aanbind-mogeli]]> 2022-04-15T10:30:23.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik denk dat het verstandig is om aan de snelheid van de fiets maatregelen te treffen. Immers een hoge snelheid is een groter letsel bij een ongeval. Ook de smalle fietspaden zijn niet geschikt voor hoge snelheden. Ook de kruispunten zijn een groot probleem en ongelijkvloerse kruisingen vind ik veilig.
Dus de snelle fietsers treffen (verplichte) maatregelingen en de langzame fietsers heeft dan geen verplichting.De snelheid van b.v. 30 Km is hiervoor een mooie maatregel. De bebouwde kom wordt immers ook 30 Km als een normale snelheid ingeregeld..]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-fietsers-belanden-op-de-SEH/Ik-denk-dat-het-verstandi]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-fietsers-belanden-op-de-SEH/Ik-denk-dat-het-verstandi]]> 2022-04-15T07:45:14.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Deze fietsrekken nodigen wel uit om alleen het voorwiel of achterwiel vast te zetten aan dit rek.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdams-fietsenrek/Deze-fietsrekken-nodigen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdams-fietsenrek/Deze-fietsrekken-nodigen]]> 2022-04-15T07:34:43.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[
Heeft u vragenover het lidmaatschap?Bekijk eens de'Regels voor lidmaatschap]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsberaad-zoekt-een-vertegenwoordiger-uit-onderw/br-Heeft-u-vragen-nb]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsberaad-zoekt-een-vertegenwoordiger-uit-onderw/br-Heeft-u-vragen-nb]]> 2022-04-02T21:14:58.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wat mooi dat er maar liefst 50 leden zijn die de resolutie voor het stimuleren van fietsgebruik steunen. De overige 140 leden zien de fiets misschien nog als het vervoermiddel van de armen of hooguit als sport zoals opgemerkt door Martin Kroon. Met de sterk stijgende brandstofprijzen zie ik in de branche voorzichtige tekenen dat meer mensen kiezen voor de fiets als een haalbaar en betaalbaar alternatief voor de auto. De prijsstijging wordt nu vooral veroorzaakt door onzekere levering i.v.m. de situatie in Oekraïne, maar een volgende keer zal schaarste worden veroorzaakt door uitputting van bronnen of andere oorzaken. Het is te hopen dat voor die tijd niet alleen de faciliteiten voor fietsers in veel landen worden verbeterd, maar ook het imago waardoor meer mensen met een trots gevoel de lange rijen wachtenden bij tankstations voorbijfietsen.
]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wereldwijder-aandacht-voor-de-fiets-om-klimaatdoel/Wat-mooi-dat-er-maar-lief]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wereldwijder-aandacht-voor-de-fiets-om-klimaatdoel/Wat-mooi-dat-er-maar-lief]]> 2022-04-02T12:46:39.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Leuk om dit te lezen, eindelijk weer internationale aandacht op VN-niveau voor fietsen, bravo initiatiefnemer Turkmenistan (i.p.v. NL of DK).
In 2000 mocht ik vanuit VROM meewerken aan de eerste PEP resolutie over gezondheid/ obesitas, mobiliteit en actief bewegen = fietsen en lopen. Goed dat hier het eeuwige 'meer sporten' (dat in NL altijd voor meer bewegen gepromoot wordt) ontbreekt, want sporten is vergeleken met dagelijks bewegen op fiets of benenwagen niet zo effectief tegen obesitas en al helemaal niet gunstig voor milieu/klimaat. Nu maar hopen dat de resolutie niet (zoals de eerste) vooral een papieren activiteit blijft waarmee niets gedaan wordt. Want de autolobby en de aangeboren gemakzucht van de mens zijn bijna onverslaanbaar.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wereldwijder-aandacht-voor-de-fiets-om-klimaatdoel/Leuk-om-dit-te-lezen,-ein]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wereldwijder-aandacht-voor-de-fiets-om-klimaatdoel/Leuk-om-dit-te-lezen,-ein]]> 2022-04-01T21:43:28.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Helmen voorkomen geen ongevallen.
Met andere letsels kun je levenslang kreupel blijven.
Fietsers met helm op nemen volgens onderzoek meer risico.
Automobilisten halen fietsers met helm krapper in, volgens onderzoek.
Kinderen die een helm op moeten fietsen minder. Jong geleerd is oud gedaan.
Ook kinderen hebben tegenwoordig gebrek aan beweging.
Gebrek aan beweging is een belangrijke oorzaak van o.a. obesitas, diabetes en hartkwalen. Dodelijke kwalen, die tevens veel levenskwaliteit kosten.
in Nieuw Zeeland daalde het fietsers met eenderde na invoering van een helmplicht. Het aantal hersenletsels onder fietsers daalde niet.
Elke verkeersslachtoffer is er een teveel. Ik wil ook 0 verkeersdoden. Maar niet door het fietsen te verminderen.
Voor verkeersgezondheid zijn fietshelmen de laatste keus. Helaas makkelijk aan kinderen op te dringen.
Minder auto's. Lagere snelheid. Routes om het dorp heen ipv dwas door het centrum. Airbags aan de buitenkant bij de voorruit. Effectiever, maar helaas lastiger te regelen.
]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Proef-met-fietshelm-voor-kinderen-in-Breda/Helmen-voorkomen-geen-ong]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Proef-met-fietshelm-voor-kinderen-in-Breda/Helmen-voorkomen-geen-ong]]> 2022-04-01T20:01:38.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[prima onderzoek, nu nog verder onderzoek en actie]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Automatische-detectie-van-geparkeerde-fietsen-kan/prima-onderzoek,-nu-nog-v]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Automatische-detectie-van-geparkeerde-fietsen-kan/prima-onderzoek,-nu-nog-v]]> 2022-04-01T15:29:37.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Uit ervaringen van de afdeling Capelle aan den IJssel mbt de naam snelfietsroute is de wijziging van de naam in doorfietsroute van uitermate groot belang. De link die gelegd wordt met hard fietsen is veel te groot. Uit de reacties lijkt het alsof omwonenden een zesbaans autosnelweg voor hun deur denken te krijgen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelfietsroute-wordt-doorfietsroute/Uit-ervaringen-van-de-afd]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelfietsroute-wordt-doorfietsroute/Uit-ervaringen-van-de-afd]]> 2022-04-01T12:40:49.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

ook de provincie Gelderland hanteert al even de term

Hoogwaardige fietsroute

ombouw- en aanlegkwaliteit zijn omschreven:

De fietspaden en fietsstroken worden verbreed. Bij 2 richtingen worden ze minimaal 4 meter, bij 1 richting minimaal 3 meter breed. Op kruispunten krijgen fietsers zoveel mogelijk voorrang. Een aantal straten wordt ingericht als fietsstraat. In een fietsstraat zijn fietsers de hoofdgebruikers en zijn auto’s te gast. Bij het station Ede-Wageningen komt een geheel vernieuwde ongelijkvloerse kruising voor fietsers. Er komt rood asfalt te liggen en de fietspaden worden verlicht waar dat nog niet het geval is. Op een aantal plekken in Ede komt een groenere inpassing, met bomen en bermen met veel bloemen.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelfietsroute-wordt-doorfietsroute/p-ook-de-provincie-Gelde-(1)]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelfietsroute-wordt-doorfietsroute/p-ook-de-provincie-Gelde-(1)]]> 2022-04-01T11:27:17.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

ook de provincie Gelderland hanteert al even de term

Hoogwaardige fietsroute

ombouw- en aanlegkwaliteit zijn omschreven:

De fietspaden en fietsstroken worden verbreed. Bij 2 richtingen worden ze minimaal 4 meter, bij 1 richting minimaal 3 meter breed. Op kruispunten krijgen fietsers zoveel mogelijk voorrang. Een aantal straten wordt ingericht als fietsstraat. In een fietsstraat zijn fietsers de hoofdgebruikers en zijn auto’s te gast. Bij het station Ede-Wageningen komt een geheel vernieuwde ongelijkvloerse kruising voor fietsers. Er komt rood asfalt te liggen en de fietspaden worden verlicht waar dat nog niet het geval is. Op een aantal plekken in Ede komt een groenere inpassing, met bomen en bermen met veel bloemen.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelfietsroute-wordt-doorfietsroute/p-ook-de-provincie-Gelde]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelfietsroute-wordt-doorfietsroute/p-ook-de-provincie-Gelde]]> 2022-04-01T11:26:53.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Slechte ontwikkeling wat mij betreft. Gaan voor NUL slachtoffers is sowieso onrealistisch tenzij je de meest futiele dingen als zéér gevaarlijk beschouwt en dat ook gaat overdragen. Gevolg is dat men geregeerd gaat wordt door angst en de meest ridicule maatregelen accepteert "voor de veiligheid". Daar krijgen we misschien inderdaad minder ongelukken van maar ik geloof er helemaal niks van dat ons welbevinden daar beter van gaat worden. Zo ook dit: fietsen is gewoon leuk en relaxed. Dat is niet iets gevaarlijks. De hele wereld bewondert ons hoe fietsen hier zó vanzelfsprekend is dat je zelfs geen helm op hoeft... (en ja ik heb zelf kinderen in deze leeftijd die regelmatig over straat zwalken. Maar ik weiger mij door de angst te laten regeren....)]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Proef-met-fietshelm-voor-kinderen-in-Breda/Slechte-ontwikkeling-wat]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Proef-met-fietshelm-voor-kinderen-in-Breda/Slechte-ontwikkeling-wat]]> 2022-04-01T08:26:19.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Hoe nauwkeurig geeft dit systeem het aantal geparkeerd fietsen op elk moment weer?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Automatische-detectie-van-geparkeerde-fietsen-kan/Hoe-nauwkeurig-geeft-dit]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Automatische-detectie-van-geparkeerde-fietsen-kan/Hoe-nauwkeurig-geeft-dit]]> 2022-04-01T07:19:26.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Vreemd die foto van een onveilige 2 strooks rotonde en dan vooral de 2 X 2 rijbaan die voetgangers en fietsers moeten zien over te steken als onderdeel van een verkeersveiligheidsprijs.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-kanshebbers-voor-de-Nationale-Verkeersveilighei/Vreemd-die-foto-van-een-o]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-kanshebbers-voor-de-Nationale-Verkeersveilighei/Vreemd-die-foto-van-een-o]]> 2022-03-30T10:29:01.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Elke relatie met routekwaliteit ontbreekt, het gaat alleen over de toonzetting. Doorfietsroute zou de inzet op minder vertraging vooral op de kruisingen moeten benadrukken. Blijkbaar is dat teveel gevraagd, helaas!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelfietsroute-wordt-doorfietsroute/Elke-relatie-met-routekwa]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelfietsroute-wordt-doorfietsroute/Elke-relatie-met-routekwa]]> 2022-03-27T10:35:43.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De Cyclope-fiets-app is ook geweldig. Het maakt het mogelijk om, naast de klassieke functies van een fietscomputer, de fietsers erin aan te sluiten. U kunt de positie van de andere lopers kennen, het tijdsverschil hebben, met uw stem communiceren zoals de professionals met hun headset.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Illusion.Cyclope&hl=fr
https://www.cyclope.dev/]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Weten-wat-de-fietser-beweegt/De-Cyclope-fiets-app-is-o]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Weten-wat-de-fietser-beweegt/De-Cyclope-fiets-app-is-o]]> 2022-03-16T18:01:13.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wat een gezeur, overbodige luxe, nergens op gebaseerd. Ga plotselinge windvlaag bij flats elektronisch melden, zinninger. ;-)]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelheidsverschillen-op-het-fietspad-al-dan-niet-e/Wat-een-gezeur,-overbodig]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelheidsverschillen-op-het-fietspad-al-dan-niet-e/Wat-een-gezeur,-overbodig]]> 2022-03-15T07:39:47.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Waarom is dit een speciale fietskoppeling voor studenten?
Is dit niet voor alle fietsers op het fietspad?
Wellicht handig om hier wat meer achtergrond informatie over te geven?

Groet Jocelyn]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speciale-fietskoppeling-voor-scholieren-(1)/Waarom-is-dit-een-special]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speciale-fietskoppeling-voor-scholieren-(1)/Waarom-is-dit-een-special]]> 2022-03-04T10:07:53.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Nou hebben ze daar dan al die scholenfusies voor over gehad in de jaren 90? Was toch te voorspellen. Wij hebben er hier in Middelburg nog actie gevoerd tegen de fusies. Kinderen leren niet meer fietsen. Ik zie het bij mijn dochter op school. Haar oudste van 6 fietst al een jaar zelfstandig op haar fiets mee naar school. Maar ze is de enige in haar klas. De rest zit in de auto of in de bakfiets of achterop. Te gevaarlijk vind men maar dan moet je er ook niet van staan kijken dat ze bij het ouder worden ineens niet meer durven. Kinderen die op fietsles komen. Het moet toch niet gekker worden. Goh gunstige bijeffecten? Zo voorspelbaar.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-basisschool-dichtbij-is-beter-voor-de-gezondhe/Nou-hebben-ze-daar-dan-al]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-basisschool-dichtbij-is-beter-voor-de-gezondhe/Nou-hebben-ze-daar-dan-al]]> 2022-02-17T21:18:15.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Helemaal mee eens. Als ik in mijn woonplaats dorp met 1900-2000 inwoners zie dat kleine kinderen met de ouders al meefietsen, zelfs naar de dagopvang en dan de Belgische inwoners die hun kinderen met de auto meenemen naar de school waar ze op zaten voor ze naar NL kwamen wonen, wat een verschil. De Basisschool is maar voor 60% meer voorzien, de kinderopvang zit overvol. En als ze zouden moeten fuseren met een ander dorp dan zit er een druk kanaal tussen met een draaibrug.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-basisschool-dichtbij-is-beter-voor-de-gezondhe/Helemaal-mee-eens-Als-ik]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-basisschool-dichtbij-is-beter-voor-de-gezondhe/Helemaal-mee-eens-Als-ik]]> 2022-02-15T15:32:16.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Eigenlijk lost de gemeente hiermee een probleem van het Rijk op, te weinig verkeershandhaving door de politie. Daarbij kan de BOA niet handhavend optreden bij bestuurders van motorvoertuigen waardoor bij die groep de pakkans blijvend laag is. De pakkans zou juist bij de sterke verkeersdeelnemers hoger moeten worden ipv andersom.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Boa’s-zijn-in-te-zetten-voor-controle-op-fietsover/Eigenlijk-lost-de-gemeent]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Boa’s-zijn-in-te-zetten-voor-controle-op-fietsover/Eigenlijk-lost-de-gemeent]]> 2022-02-15T10:22:17.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[SWOV adviseert al jaren om alleen kruisingen met verkeerslichten te maken als er meer dan 20.000 mvt/e over een kruising rijden. Verkeerslichten zijn namelijk de minst veilige kruispuntsvorm.https://www.swov.nl/publicatie/naar-meer-veiligheid-op-kruispunten
Hier zijn geen voorsorteerstroken, de kruising is absoluut niet druk genoeg om verkeerslichten te rechtvaardigen. Een voorrangskruising is dan veiliger (en een rotonde is het veiligst, maar die vragen veel ruimte).
Bij een kruising met een verkeerslicht kan het autoverkeer "vlot doorrijden" bij groen. als iemand het rode licht mist, heb je daarom gelijk een drama. Bij voorrangskruisingen kunnen bochten krapper aangelegd, kunnen rammelstroken toegepast of is een drempel voor de kruisng mogelijk.
Gemeente Helmond slaat zich ten onrechte als fietsvriendelijk op de borst.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speciale-fietskoppeling-voor-scholieren-(1)/SWOV-adviseert-al-jaren-o]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speciale-fietskoppeling-voor-scholieren-(1)/SWOV-adviseert-al-jaren-o]]> 2022-02-15T09:29:09.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[L.S., Het is vreemd dat veiligheid niet gedefinieerd is in deze studie / onderzoek, te meer daar zowel sociale veiligeheid als verkeersveiligheid in de 5 Hoofdeisen Fietsvriendelijke Infrastructuur (al sinds 1993 - CROW, Teken voor de Fiets) gewoon helder en meetbaar beschreven zijn. Een goed citaat had volstaan. Deze studie bevestigt, wat mij betreft, dat (straat)verlichting zowel van belang is voor de sociale veiligheid (een van de criteria vallend onder de Hoofdeis Aantrekkelijkheid) als voor de Hoofdeis Verkeersveiligheid, met daronder criteria voor zowel de subjectieve, beleving van verkeersveiligheid als de objectieve verkeersveiligheid - lees ongevallen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Veiligheid-met-stip-op-nummer-1-bij-gebruikers-reg/L-S-,-Het-is-vreemd-dat-v]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Veiligheid-met-stip-op-nummer-1-bij-gebruikers-reg/L-S-,-Het-is-vreemd-dat-v]]> 2022-02-07T17:25:19.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Jeetje Station Delft. Pas nieuw. Hebben ze daar zitten suffen?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Piekdrukte-in-stationsstallingen-onderschat/De-meeste-stationsstaller/Jeetje-Station-Delft-Pas]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Piekdrukte-in-stationsstallingen-onderschat/De-meeste-stationsstaller/Jeetje-Station-Delft-Pas]]> 2022-02-06T21:39:04.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Eens met Roland. Liever 30 zonder fietspad dan 50. Trouwens met fietspaden gaat men sowieso harder rijden.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kiezen-voor-30-km-uur/quot;-em-strong-wellich/Eens-met-Roland-Liever-3]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kiezen-voor-30-km-uur/quot;-em-strong-wellich/Eens-met-Roland-Liever-3]]> 2022-02-06T21:30:59.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Een wat meer kritisch verhaal had wel gemogen. Leuk dat er nu méér bomen geplaatst kunnen worden, maar als methode van stroomopwekking is het inefficiënt en zal de kosten-batenverhouding twijfelachtig zijn. Ik vermoed zelfs negatief. Tegelijkertijd blijven serieuze veilgheidsissues langs deze weg onbesproken. In Doorn is het een halve meter fietssuggestiestrook die ook nog gedeeld moet worden met putten.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-positief-over-boomveren/Een-wat-meer-kritisch-ver]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-positief-over-boomveren/Een-wat-meer-kritisch-ver]]> 2022-02-02T11:44:48.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De meeste stationsstallers zijn forenzen / studenten dus de piekdrukte ligt logischerwijze rond de spitstijden. Kan 100% hoger zijn omdat de thuiskomers vaak vroeger arriveren bij de stalling dan de werkverlaters vertrekken, zodat de capaciteit dan totaal onvoldoende is (zie station Delft bijvoorbeeld). Of dit post-corona nog steeds het geval is moet nog blijken,]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Piekdrukte-in-stationsstallingen-onderschat/De-meeste-stationsstaller]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Piekdrukte-in-stationsstallingen-onderschat/De-meeste-stationsstaller]]> 2022-02-01T11:47:13.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Gaaf dashboard, mooi om te zien dat er zoveel deelmobiliteit ontwikkeld wordt in Nederland. Binnenkort ook in Leiden de eerste deelfietsen!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Dashboard-Deelmobiliteit-biedt-gemeente-meer-overz/Gaaf-dashboard,-mooi-om-t]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Dashboard-Deelmobiliteit-biedt-gemeente-meer-overz/Gaaf-dashboard,-mooi-om-t]]> 2022-02-01T07:19:46.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Waarom geen verwijzing naar dit onderzoek?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/OV-en-fiets-hebben-de-potentie-om-het-autogebruik/Waarom-geen-verwijzing-na]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/OV-en-fiets-hebben-de-potentie-om-het-autogebruik/Waarom-geen-verwijzing-na]]> 2022-01-28T08:37:25.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["wellicht toch een fietspad mogelijk, waardoor een GOW50 voor de hand ligt." = blijkbaar zijn andere zaken zoals oversteekbaarheid onbelangrijk!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kiezen-voor-30-km-uur/quot;-em-strong-wellich]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kiezen-voor-30-km-uur/quot;-em-strong-wellich]]> 2022-01-28T08:28:31.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Met een fietshelm zal ik niet meer gaan fietsen. Ik gebruik hem als ik in de bergen fiets maar wil het zeker niet in Nederland.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Landelijke-Dag-van-de-Fietshelm/Met-een-fietshelm-zal-ik]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Landelijke-Dag-van-de-Fietshelm/Met-een-fietshelm-zal-ik]]> 2022-01-18T10:14:47.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Nog wat over de koplampen van de fiets: steeds vaker verblinden deze de tegenligger waardoor die in de problemen komt. Je kunt compleet verblind worden door koplampen. Heel gevaarlijk. In Duitsland schijnen die verblindende lampen al verboden te zijn. Wanneer gebeurt dat ook in Nederland?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Knipperende-ledlampjes-of-een-geel-hesje-Een-goede/Nog-wat-over-de-koplampen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Knipperende-ledlampjes-of-een-geel-hesje-Een-goede/Nog-wat-over-de-koplampen]]> 2022-01-17T20:27:40.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Deze medische helmlobby blijft 't maar proberen... Terwijl hun wetenschappelijke onderbouwing uiterst mager is. Deze initiatiefnemers gebruiken meer gevoelens / meningen dan harde en voldoende cijfers over welke oorzaken er ten grondslag aan welke lichamelijke verwondingen liggen.
Van alle 'fietsverwondingen' is er slechts een klein deel dat verminderd kan worden door een fietshelmpje. Dat deze lobby op het einde van haar helmbetoog schoorvoetend (..) roept dat de infrastructuur ook verbeterd moet worden zegt mij dat zij eigenlijk ook wel weten dat fietshelmgebruik het structurele fietsongevallenprobleem in ons land niet oplost. Als je als dokter een fietshelm op wil zetten houdt niemand je tegen, maar zadel daar anderen niet mee op; mij zeker niet.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Landelijke-Dag-van-de-Fietshelm/Deze-medische-helmlobby-b]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Landelijke-Dag-van-de-Fietshelm/Deze-medische-helmlobby-b]]> 2022-01-17T14:39:32.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De meeste conclusies kloppen wel, knipperende lichten scheppen meer verwarring dan herkenbaarheid, en een goed wit licht vooraan en rood achteraan doen al wonderen. Zeker nu dat zij met sterke LED zijn voorzien, en niet altijd afhankelijk zijn van een slippende dynamo. E-fietsen en speed-pedelec hebben hier een duidelijk voordeel. Ze moeten wel goed afgesteld zijn, vaak zijn ze te hoog en verblinden de fietsers / ander verkeer in de tegenrichting.

Geen vermelding van de oranje reflectoren op de pedalen, die helpen namelijk wel de typische trapbeweging waar te nemen.

Wel vreemd dat reflecterende zijden op de banden voor een goede zijwaartse herkenbaarheid niet genoemd worden. Oranje of gele hesjes zonder extra reflecterende strepen helpen inderdaad niet veel in het pikkedonker, maar die hebben doorgaans toch ook reflecterende fluo-oppervlaktes, die in de straling van autoverlichting wel nuttig zouden moeten zijn.
]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Knipperende-ledlampjes-of-een-geel-hesje-Een-goede/Fiets-al-tig-wat-jaartjes/De-meeste-conclusies-klop]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Knipperende-ledlampjes-of-een-geel-hesje-Een-goede/Fiets-al-tig-wat-jaartjes/De-meeste-conclusies-klop]]> 2022-01-17T11:27:42.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Fiets al tig wat jaartjes en donkere kleding draagt zeker niet bij aan de detectie. Ook niet bij voetgangers. Reflectie kan ook overheersen, ooit eens met de auto een fietser met een hes wat wegwerkers gebruiken tegemoet gereden. Er is de rechterkant van de weg 2-richtingen fietspad en ik werd zelf zowat verblind door de strepen waar mijn verlichting op viel. Veel fietsverlichting vooral van de E-bike - Speed pedelec zijn soms erg fel. Straatverlichting brand nu veelal de gehele nacht en dan komt men opeens in het pikkedonker bij het verlaten van de beb. kom. Dan moet je weer wennen aan het donker. In België zweert men bij de hesjes en fietshelmen. Voor mij ook alleen de vaste fietsverlichting en liefst een gele fietsjas. Of er wat reflecterende strepen op.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Knipperende-ledlampjes-of-een-geel-hesje-Een-goede/Fiets-al-tig-wat-jaartjes]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Knipperende-ledlampjes-of-een-geel-hesje-Een-goede/Fiets-al-tig-wat-jaartjes]]> 2022-01-17T09:24:39.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Is dit serieus? Je moet het rapport echt eens lezen. "Welk gedrag/kenmerk is storend van deze verkeersdeelnemers?" bij figuur 2: stank is een prominentefactor bij kinderen, onervaren fietsers en oudere fietsers. Ja geef mijn portie maar aan Fikkie. En vergeet niet de initiator en sponsor van het onderzoek en het lage aantal respondenten: 400, terwijl minstens 1000 gewenst is bij enquêtes. Dit is natuulijk ook altijd een inkopper bij dergelijk onderzoek dat mensen anderen indelen in groepen en dan gaan generaliseren terwijl het onderzoek gericht is op groepen en kijken wat de majeure problemen zijn voor of van die groepen. Het is een "self fulfilling prophecy"..Of mensen het in de praktijk ook echt doen is een heel ander verhaal. Het is trouwens ook onze beschermingsreflex om in bepaalde omstandigheden mensen/verkeersdeelnemers ook een risicofactor op te plakken om ons voor te bereiden op wat komt of om het te vermijden. Daarom dat veel ongelukken juist gebeuren doordat we dat NIET doen omdat bijvoorbeeld we het probleem niet zien aankomen ( onoverzichtelijke bocht bijvoorbeeld) of omdat we met een "outcome bias" zitten. Er zijn gelukkig bij het SWOV betere onderzoeken en ze gaan tegenwoordig in op de ongevallen om het verder te ontleden dan een conflict van één verkeersdeelnemer met een andere. En niet zoals bijvoorbeeld de politie (een wijkagent) simplistisch eens tegen mij zei: als er twee vechten hebben er twee schuld.
Het is een onderzoek in coronatijd uitgevoerd, maar over de 1,5 m afstand die ook buiten moest worden gehandhaafd wordt hier niet gerept. Het is extra wrang dat ondanks deze regel er toch nog conflicten zijn op het fietspad, misschien houden we ons toch niet zo aan de regels, verkeers- (artikel 4 en 5) en andere regels.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Stigmatisering-leidt-tot-irritatie-op-het-fietspad/Is-dit-serieus-Je-moet-h]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Stigmatisering-leidt-tot-irritatie-op-het-fietspad/Is-dit-serieus-Je-moet-h]]> 2022-01-12T10:06:55.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Nogal eenzijdig die nadruk op woningen. Bereikbaarheid van belangrijke bestemmingen en schaalvergroting zijn belangrijker.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-de-10-minuten-stad/Nogal-eenzijdig-die-nadru]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-de-10-minuten-stad/Nogal-eenzijdig-die-nadru]]> 2022-01-12T09:56:00.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Fluorescerende (gele of oranje) hesjes helpen sowieso niet bij donker, hoewel veel fietser dat schijnen te denken"
Pikant zo'n forse uitspraak, dat maakt het onderzoek weinig geloofwaardig.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Knipperende-ledlampjes-of-een-geel-hesje-Een-goede/quot;-em-Fluorescerende]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Knipperende-ledlampjes-of-een-geel-hesje-Een-goede/quot;-em-Fluorescerende]]> 2022-01-12T09:50:56.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Beste CROW,

Veel van mijn collega's in de verkeerswereld (zie eerdere comment) en ikzelf zijn benieuwd of de resultaten van het hier genoemde onderzoek al bekend zijn.

Kunnen jullie ons daar over inlichten?

Alvast bedankt,

J.Wiebenga

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsoversteken-in-of-uit-de-voorrang/p-Beste-CROW,-br--br]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsoversteken-in-of-uit-de-voorrang/p-Beste-CROW,-br--br]]> 2022-01-11T11:16:00.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Goh: "Het gebeurt ook dat een speed-pedelecrijder op een onoverzichtelijk of complex kruispunt rijdt, waar een botsing volgt met een andere weggebruiker."

Dit is ook al tientallen jaren voor de komst van de snelfiets (mooieren naam dan pedelec) een naar maar niet onoverkomelijk verschijnsel: "Snelheidsverschillen op het fietspad en de snelheid van de speed-pedelec zelf blijken vaak een belangrijke rol te spelen bij het ontstaan van ongevallen waarbij een speed-pedelec is betrokken."

Is de snelfiets dé boeman in het verkeer dat er op dit vervoermiddel begrenzing (‘geofencing’) toegepast moet worden? Wat een betutteling terwijl er veel gevaarlijker vervoermiddelen zijn.

Bureaucratie ten top of ze hebben te weinig te doen in Rotterdam: "Daar verstrekt de gemeente speed-pedelecrijders een ontheffing van het verbod om op het fietspad te rijden, met als voorwaarde dat ze niet sneller rijden dan 30 km/uur."

Dit is toch gewoon een hele raar idee (van een verkeersbureau! Of zie ik de grap ervan niet): "Of, suggereert de SWOV, fietspaden zo smal maken dat inhalen er niet meer bij is. "

Het probleem is voor snelfietsen: te smalle fietspaden (ook voor andere fietsers, bakfietsen, enz.), prioriteit voor autoverkeer bij overheden (slokt alle ruimte op). Ook snelfietsen verplicht op autorijbaan laten rijden is rare regel. Soms is toegestane snelheid van auto 60 km/u. Snelfietser haalt mogelijk niet meer dan 30 km/u of zo door tegenwind, lege accu).

Dit is mooi: "drukke fietspaden opheffen en langzame verkeersdeelnemers laten mengen met het autoverkeer." Wel met infrastructurele maanpassingen.

Snelfietsen worden betutteld: verlichting (zelfs bij felle zon :-) ), verplichte claxon met zoveel lawaai dat fietsers gaan slingeren.
Uitgangspunt was blijkbaar dat snelfietsers levensgevaarlijk zijn voor andere fietsers. Blijkt nergens uit! Ja, gevoelsmatig. En dat zegt niks.

De laatste opmerking ook typerend voor omgang met de snelfietsen. Veel! automobilisten weten niet dat snelfiets soms op de autorijbaan moet.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijn-speed-pedelecongevallen-te-voorkomen/Goh-quot;Het-gebeurt-oo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijn-speed-pedelecongevallen-te-voorkomen/Goh-quot;Het-gebeurt-oo]]> 2022-01-05T11:29:24.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Denk ik ook aan, zelf deed ik vroeger in België al door rood fietsen bij het rechtsaf slaan, ik zat niemand in de weg. Nu is men daar nog niet lang bezig dit toe te staan. Mensen begrijpen het niet. Neen dit moet je in de praktijk ervaren, net als dit.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdam-experimenteert-met-maatregelen-tegen-rij/Jammer-dat-de-gemeente-ni/Denk-ik-ook-aan,-zelf-dee]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdam-experimenteert-met-maatregelen-tegen-rij/Jammer-dat-de-gemeente-ni/Denk-ik-ook-aan,-zelf-dee]]> 2022-01-04T09:22:42.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Leuke initiatieven, ook voetgangers doen dat regelmatig. Wel wordt er goed op het verkeer gelet. Wat ik bij ons in het buitengebied van Terneuzen (Zeeland) meemaakte was dat men fietsers liet oversteken, middels de pijlen van de fietsknooppunten, op een plek waar geen VRI was voorzien van die kant. Dus fietsers moesten maar oversteken op eigen initiatief met risico. Je kunt niet zien hoe de VRI staat, dus was onveilig oversteken of haaks en wel veilig. Hoe kan een organisatie zo 'dom' denken. Daarom vind ik dit een mooi plan, kijk naar de situatie en volg de gebruiker. Met alle nieuwe 'fietsen' best lastig.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdam-experimenteert-met-maatregelen-tegen-rij/Leuke-initiatieven,-ook-v]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdam-experimenteert-met-maatregelen-tegen-rij/Leuke-initiatieven,-ook-v]]> 2022-01-04T09:20:05.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Jammer dat de gemeente niet onderzoekt waarom fietsers op deze kruisingen door rood fietsen. Mijn vermoeden is dat fietsers die het (overzichtelijke) kruispunt en de regeling goed kunnen lezen en het heft in eigen hand nemen wanneer ze zien dat ze voor niks staan te wachten (bijv. omdat het een starre regeling is met een lange rood fase of omdat het OV buiten het zicht het licht beïnvloed heeft).]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdam-experimenteert-met-maatregelen-tegen-rij/Jammer-dat-de-gemeente-ni]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdam-experimenteert-met-maatregelen-tegen-rij/Jammer-dat-de-gemeente-ni]]> 2022-01-03T14:37:48.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik ben het niet mee eens met de Conclusie:van de SWOV-experts: als er geen maatregelen mogelijk zijn om de meest relevante risico’s te verkleinen of de gevolgen ervan te verminderen, is de verkeersveiligheid alleen te waarborgen door de elektrische step niet toe te laten tot de openbare weg.

De overheid kan de bestuurders van de elektrische step verplichten omRetroreflecterende fluohesjes te dragen om beter op te vallen in het verkeer en verkeersregels of gedrags regels instellen voor het rijden op een elektrische step.
Deelektrische stepis een handige vervoersmiddel voor korte afstanden en makkelijk te vervoeren in de auto. Daarom ben ik van mening om deelektrische stepwel toe te laten tot de openbare weg.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-step-brengt-te-veel-risico’s-met-zich/Ik-ben-het-niet-mee-eens]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-step-brengt-te-veel-risico’s-met-zich/Ik-ben-het-niet-mee-eens]]> 2021-12-01T19:21:01.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Waarom is er geen link naar dat onderzoek? Nodig om te weten te komen wat wordt bedoeld met "Parkeren op straat vermindert de fietsveiligheid evenals tramsporen." Vermindert parkeren op straat tramsporen. En parkeren van wat?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Welke-maatregelen-maken-fietsinfrastructuur-echt-v/Waarom-is-er-geen-link-na]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Welke-maatregelen-maken-fietsinfrastructuur-echt-v/Waarom-is-er-geen-link-na]]> 2021-12-01T15:37:57.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Fietsers willen helemaal geen fietsparkeerplekken, ze willen hun fiets plaatsen waar ze moeten zijn en even later weer vertrekken. Fietsparkeerrekken vergaren alleen maar wrakken. Alleen thuis of bij het station is er behoefte aan een overdekte veilige stalling voor langere duur.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/opheffen-van-30-40-autoplekken-per-jaar-levert-360/Fietsers-willen-helemaal]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/opheffen-van-30-40-autoplekken-per-jaar-levert-360/Fietsers-willen-helemaal]]> 2021-12-01T12:07:09.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Fietssuggestiestroken bieden schijnveiligheid, automobilisten passeren te dichtbij en strak langs de belijning of overschrijden deze en denken ook dat je er moét rijden. Vooral met geparkeerde auto's erlangs is dat het gebied waar je juist niet moet rijden, namelijk de deurzone.

Enige voordeel is dat vaak de fietsstrook wordt beheerd en onderhouden samen met de rijbaan en je dus weinig last en gevaar oindervindt van achterstallig onderhoud of veel vervuiling ondanks dat het de zijkant van de rijbaan is. Bij vrijliggende fietspaden is dat weer wel het geval, helaas. Ook de vervangingstermijn van vrijliggende fietspadenis te lang en onderhoud is vaak lapwerk om de fietspadlevensduur nog langer te rekken, terwijl dat eigenlijk al niet meer kan.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Welke-maatregelen-maken-fietsinfrastructuur-echt-v/quot;-strong-de-staat-va/p-Fietssuggestiestroken]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Welke-maatregelen-maken-fietsinfrastructuur-echt-v/quot;-strong-de-staat-va/p-Fietssuggestiestroken]]> 2021-12-01T10:03:39.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De auto werd ook toegelaten in de openbare ruimte, dat leidde pas tot veel verkeersslachtoffers, ongekend veel zelfs...]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-step-brengt-te-veel-risico’s-met-zich/De-auto-werd-ook-toegelat]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-step-brengt-te-veel-risico’s-met-zich/De-auto-werd-ook-toegelat]]> 2021-12-01T09:56:41.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De beste oplossing is KNIPPER-GEEL VOOR FIETSERS buiten de spits als er minder autoverkeer is. Dat is wettelijk nog niet mogelijk (i.t.t. voetgangerslichten) maar heeft grote voordelen, ook om onnodig stoppen en optrekken van (vracht)auto's en bussen te verminderen (goed voor milieu en CO2-reductie). 'Zwakkere' fietsers kunnen met ene druk op de knop alsnog groen=rood oproepen, maar dat onnodige stoppen en tijdverlies voor fiets en auto-verkeer is dan minder met behoud van veiligheid.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Groen-licht-voor-experimenten-tegen-roodrijden/De-beste-oplossing-is-KNI]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Groen-licht-voor-experimenten-tegen-roodrijden/De-beste-oplossing-is-KNI]]> 2021-11-08T22:08:20.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["extra stijging kan het gevolg zijn van toegenomen fietsgebruik"
- Dus geen aantallen per fietskm??]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Deelfiets-en-congestieheffing-leidden-tot-meer-fie/quot;-strong-extra-stijg]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Deelfiets-en-congestieheffing-leidden-tot-meer-fie/quot;-strong-extra-stijg]]> 2021-11-05T16:08:05.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["de staat van het wegdek zijn er geen studies gevonden die het risico op ongevallen aantasten"
= de ziekenhuizen hebebn een andere ervaring!]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Welke-maatregelen-maken-fietsinfrastructuur-echt-v/quot;-strong-de-staat-va]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Welke-maatregelen-maken-fietsinfrastructuur-echt-v/quot;-strong-de-staat-va]]> 2021-11-05T15:57:58.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Zolang de verkeerslichten niet voor fietsers maar voor auto's en vooral voor tram en bus zijn afgesteld met als gevolg onnodige wachttijden, zijn de gemeentelijke lapmiddelen weinig zinvol.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Groen-licht-voor-experimenten-tegen-roodrijden/Zolang-de-verkeerslichten]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Groen-licht-voor-experimenten-tegen-roodrijden/Zolang-de-verkeerslichten]]> 2021-11-05T15:51:12.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik heb een goed gevoel over dit onderzoek, merk dat er in Goes (Zeeland) op de rotondes met de fiets in 2-richtingen ook veel wrevel is en men te snel over het toch brede fietspad heen kijkt naar het autoverkeer en menig fietser vind het gevaarlijk. Zoals je in België hebt dat de VRI nog niet is afgestemd op nadering van verkeer, daar is een tijd ingesteld en je staat dan echt een hele tijd te wachten voor je mag gaan rijden. Soms sta je gewoon stil ook al is er geen ander verkeer.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsstromen-splitsen-leidt-tot-minder-vertraging/Ik-heb-een-goed-gevoel-ov]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsstromen-splitsen-leidt-tot-minder-vertraging/Ik-heb-een-goed-gevoel-ov]]> 2021-11-03T22:27:38.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Misschieni helpt het weghalen van de onnodige stopichten voor fietsers?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Groen-licht-voor-experimenten-tegen-roodrijden/Misschieni-helpt-het-wegh]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Groen-licht-voor-experimenten-tegen-roodrijden/Misschieni-helpt-het-wegh]]> 2021-11-02T17:06:57.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

What about taxi?

In percentage of taxi trips FROM railway stations?

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Deelfiets-vervangt-de-auto-niet/p-What-about-taxi-nbsp;]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Deelfiets-vervangt-de-auto-niet/p-What-about-taxi-nbsp;]]> 2021-11-02T13:26:00.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Dir gaat de goede kant op want nu wordt het voertuigoversteek ipv een fietsoversteek . En dat is in lijn met het stopprincipe. De ruimte tussen de fietsstromen zou dan ook minstens 18m moeten worden zodat ook de bus ertussen kan staan en dus ook een groepje auto's]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsstromen-splitsen-leidt-tot-minder-vertraging/Dir-gaat-de-goede-kant-op]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsstromen-splitsen-leidt-tot-minder-vertraging/Dir-gaat-de-goede-kant-op]]> 2021-11-01T19:20:18.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Hersenletsel is waarschijnlijker als de snelheid hoger is. Maar e-bikes gaan gemiddeld toch harder dan een gewone fiets ? Of speelt het verschil pas vanaf 26 km/u ?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kans-op-hersenletsel-na-ongeval-gelijk-bij-e-bike/Hersenletsel-is-waarschij]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kans-op-hersenletsel-na-ongeval-gelijk-bij-e-bike/Hersenletsel-is-waarschij]]> 2021-11-01T11:00:03.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Dit is eigenlijk precies wat de (Zwolse) fietsrotonde doet.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsstromen-splitsen-leidt-tot-minder-vertraging/Dit-is-eigenlijk-precies]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsstromen-splitsen-leidt-tot-minder-vertraging/Dit-is-eigenlijk-precies]]> 2021-11-01T07:59:59.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het is ongelooflijk maar ik ben het er zo mee eens dat het fietspad steeds vaker fungeert als restweg voor alles wat de auto in de weg zit. Gek he dat er zoveel ongelukken met fietspaden gebeuren. Fietsen wordt steeds meer stressend.
]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-kansen-en-problemen-van-micromobiliteit-Maak-va/Het-is-ongelooflijk-maar-(2)]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-kansen-en-problemen-van-micromobiliteit-Maak-va/Het-is-ongelooflijk-maar-(2)]]> 2021-10-19T11:59:16.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het is ongelooflijk maar ik ben het er zo mee eens dat het fietspad steeds vaker fungeert als restweg voor alles wat de auto in de weg zit. Gek he dat er zoveel ongelukken met fietspaden gebeuren. Fietsen wordt steeds meer stressend.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-kansen-en-problemen-van-micromobiliteit-Maak-va/Het-is-ongelooflijk-maar-(1)]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-kansen-en-problemen-van-micromobiliteit-Maak-va/Het-is-ongelooflijk-maar-(1)]]> 2021-10-19T11:58:49.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het is ongelooflijk maar ik ben het er zo mee eens dat het fietspad steeds vaker fungeert als restweg voor alles wat de auto in de weg zit. Gek he dat er zoveel ongelukken met fietspaden gebeuren. Fietsen wordt steeds meer stressend.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-kansen-en-problemen-van-micromobiliteit-Maak-va/Het-is-ongelooflijk-maar]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-kansen-en-problemen-van-micromobiliteit-Maak-va/Het-is-ongelooflijk-maar]]> 2021-10-19T11:58:39.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Graag wil ik reageren op punt 3.
Als veelfietser mijd ik onverharde paden.
Onverharde paden hebben de volgende nare eigenschappen:
 1. Bij droog weer loopt een open ketting snel droog door het oppikken van stof en zand. Dit verhoogt de slijtage.
 2. Bij nat weer gebeurt hetzelfde door opspattende modder. Ook kleding en fiets worden vies door opspattende modder.
 3. Na vriesweer of bij kwakkelweer in de winter ontdooit de bovenlaag van het pad en vormt een blubberlaag op de nog bevroren onderlaag van het pad. Heel slecht te befietsen, en ook nu wordt alles flink bemodderd.
 4. Valgevaar door losliggende steentjes op het pad of mulle stukken (er worden zelfs waarschuwingsborden voor geplaatst, en zelf ben ik al eens bijna in het prikkeldraad beland toen er plotseling een mul stuk in het pad zat)
Misschien niet zo'n probleem voor mooi-weer fietsers die relatief weinig kilometers per jaar maken, maar wel voor altijd-fietsers en voor fietsers die er gebruik van maken voor hun woon-werkverkeer.
Helemaal vervelend wordt het als een voorheen verhard pad gedowngraad wordt naar een onverhard pad, wat tegenwoordig regelmatig gebeurt. Dat geeft me het gevoel dat de fiets toch meer gezien wordt als hobby-artikel dan als serieus alternatief voor de auto.

Ik hoop daarom dat er een (half-)verharding van voldoende kwaliteit toegepast kan worden, die de genoemde nadelen afdoende ondervangt.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsenpaden-door-natuur,-zo-weeg-je-de-belangen-a/Graag-wil-ik-reageren-op]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsenpaden-door-natuur,-zo-weeg-je-de-belangen-a/Graag-wil-ik-reageren-op]]> 2021-10-16T10:37:19.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik denk dat je de samenvatting eerst goed moet lezen, want er was wel degelijk een significant verschil tussen de twee soorten fietsen alleen na het corrigeren voor een heleboel factoren zoals snelheid, leeftijd (!) e.d. verdween de significantie. Dit terwijl snelheid een belangrijke rol speelt bij e-bikes, als je álle e-bikes meerekent.De CI (confidence interval) voor een aantal factoren waren soms heel ruim en de OD (Odds Ratio) was vooral bij snelheid en alcohol zeer groot. Dit geeft aan dat deze factoren een belangrijke rol speelden ( zie ook uitleg over OR op wikipedia). Daarnaast moet je deze gegevens inkapselen in alle ongelukken die gebeuren met alle fietsen en die vaak niet op SEH belanden. Stel dat 90 % van de ongelukken met gewone fietsen níet op SEH belanden, maar bij e-bikes 40 % niet dan geeft het kijken naar alleen de SEH een vertekend beeld (caveat). Misschien stond dit ook in deze publicatie, maar ja ik kan alleen de samenvatting lezen. Het geven van de snelheden is bovendien een opmerkelijk iets aangezien gewone fietsen meestal geen snelhheidsmeter met dataopslag hebben. Hoe deden ze dat dan? En wat was de nauwkeurigheid, rule of wet thumb?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kans-op-hersenletsel-na-ongeval-gelijk-bij-e-bike/Ik-denk-dat-je-de-samenva]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kans-op-hersenletsel-na-ongeval-gelijk-bij-e-bike/Ik-denk-dat-je-de-samenva]]> 2021-10-15T13:01:17.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Willem ik geef al jaren fietslessen en heus de mensen blijven echt wel fietsen hoor. Ik heb iedere keer weer lol als ik bijv Afghaanse vrouwen zie fietsen met een hele hoop boodschappen en ook nog een kinder achterop. Mensen van de Antillen en Suriname hebben we iets minder, maar ook die blijven heus wel fietsen. Ze gaan dat geld heus niet uitgeven als ze het niet willen. Een enkele keer komt het wel eens voor dat mensen stoppen met fietsen maar dan is er meestal ziekte oid in het spel. Een dood paard is dus echt absurd.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietslessen-tegen-vervvoersarmoede/In-het-onderzoek-ontbreek/Willem-ik-geef-al-jaren-f]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietslessen-tegen-vervvoersarmoede/In-het-onderzoek-ontbreek/Willem-ik-geef-al-jaren-f]]> 2021-10-03T18:52:48.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Lijkt mij ook.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/5-tips-voor-een-e-bike-campagne/Wellicht-helpt-het-als-de/Lijkt-mij-ook-nbsp;]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/5-tips-voor-een-e-bike-campagne/Wellicht-helpt-het-als-de/Lijkt-mij-ook-nbsp;]]> 2021-10-03T18:46:02.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In het onderzoek ontbreekt het aspect cultuur. Ik heb op Bonaire gewoond, daar vonden velen fietsen armoedig. Je ziet mensen uit de islamitische wereld en Antilliaanse wereld weinig fietsen. Komt dat omdat ze menen dat ze dan niet voor vol worden aangezien. Dit aspect hoe kijkt de cultuur waaruit men komt tegen fietsen aan moet eens goed worden uitgezocht anders is fietsen stimuleren, trekken aan een dood paard. Je kan wel zeggen alle mensen zijn gelijk, er is alleen het menselijke ras, maar dan mis je toch wel het element drijfveren van mensen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietslessen-tegen-vervvoersarmoede/In-het-onderzoek-ontbreek]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietslessen-tegen-vervvoersarmoede/In-het-onderzoek-ontbreek]]> 2021-10-01T11:30:17.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In Amsterdam Zuidoost (Bijlmer) geef ik al vele jaren fietslessen aan vooral vrouwen die hier soms korter of langer wonen. Eén van de belangrijkste redenen om te leren fietsen is mee kunnen met hun kinderen naar voetbal- zwemles of andere activiteit. Ook het naar school brengen van de kinderen op de fiets wordt vaak als een reden op gegeven. Daarnaast het meer verkennen van de buurt die men voorheen alleen lopend kende. Besparen op OV vervoer of de 'snorders' die hier tijden.

Ik ben wel geinteresseerd in het onderzoek, de link werkt op de één of andere manier niet.

Hans Mooren,
Amsterdam Bijlmer.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietslessen-tegen-vervvoersarmoede/In-Amsterdam-Zuidoost-(Bi]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietslessen-tegen-vervvoersarmoede/In-Amsterdam-Zuidoost-(Bi]]> 2021-10-01T09:03:59.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Bijzonder dat er geen experiment komt met 'UpCycling'. Ik lees dat de pilot tot doel had om 'de fietser nadrukkelijk op de voorgrond te plaatsen'. Het gaat niet door want 'er rijdt veel autoverkeer op de N225 dat geen goede alternatieve route heeft. En het versmallen van de weg en mengen van auto’s en fiets zorgt ervoor dat grotere voertuigen elkaar niet goed kunnen passeren en dat één of enkele fietsers gevolgd gaan worden door een rij van auto’s.' Dat was toch precies het idee erachter 'de fietser nadrukkelijk op de voorgrond plaatsen'?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietspad-van-de-Toekomst-leert-dat-innovatieve-ide/Bijzonder-dat-er-geen-exp]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietspad-van-de-Toekomst-leert-dat-innovatieve-ide/Bijzonder-dat-er-geen-exp]]> 2021-09-29T14:34:16.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wellicht helpt het als de deelnemer direct na de eigen proefperiode de kans krijgt , bijv. m.b.v. subsidie, een e-bike aan te schaffen. Als er (te) veel tijd verstrijkt na de proefperiode is de positieve beleving alweer afgenomen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/5-tips-voor-een-e-bike-campagne/Wellicht-helpt-het-als-de]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/5-tips-voor-een-e-bike-campagne/Wellicht-helpt-het-als-de]]> 2021-09-13T12:17:32.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Gerelateerd aan rolweerstand is natuurlijk het gebrek aan controle (onderuit gaan door opgeschoven sneeuwpaketten) veel relevanter. Dat spijkerbanden hierin kunnen helpen is duidelijk maar door het karakter van onze winters is dit niet haalbaar ; je blijft banden wisselen...
Belangrijker oplossing is het op de juiste wijze onderhouden van fietspaden en vooral fietsstroken. Dit schort er nog vaak aan.
Verder wordt er flink doorgefietst in de winter als er géénsneeuw ligt]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsbereidheid-in-de-winter-is-te-vergroten/Gerelateerd-aan-rolweerst]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsbereidheid-in-de-winter-is-te-vergroten/Gerelateerd-aan-rolweerst]]> 2021-09-03T09:19:05.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Hoe is omgegaan met fietsstroken/suggestiestroken? Tellen die als gemengd, of bij brede als gescheiden?

vr.groet Jan vander Horst]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Schoolroutes-lopen-nog-vaak-via-risicovolle-wegen/Hoe-is-omgegaan-met-fiets]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Schoolroutes-lopen-nog-vaak-via-risicovolle-wegen/Hoe-is-omgegaan-met-fiets]]> 2021-09-03T09:00:59.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het onderzoek betreft gebiedsontsluitingswegen. Zijn er ook gegevens bekend van fiets(suggestie)stroken in 30km-zones? Gelet op het feit dat vrijwel geen automobilist zich aan de 30km-regel houdt lijkt me het gevaar -en het onveiligheidsgevoel- vrijwel even groot.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietspaden-veel-veiliger-dan-fietsstroken/Het-onderzoek-betreft-geb]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietspaden-veel-veiliger-dan-fietsstroken/Het-onderzoek-betreft-geb]]> 2021-08-17T11:51:51.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[En heeft de geautomatiseerde videoanalyse nog meer opgeleverd dan data?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-fietsveiligheid-kruispunten-aanpassing-v/En-heeft-de-geautomatisee]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-fietsveiligheid-kruispunten-aanpassing-v/En-heeft-de-geautomatisee]]> 2021-08-02T13:41:25.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Heel vreemd dat de haaitanden op de weg links (1, in geel rechthoek) voor de zebra liggen, ook na aanpassingen. Dit is raar beleid en onlogisch en in strijd met bevindingen van bv crow, dat op het laatst door verkeersdeelnemers naar verkeerstekens wordt gekeken. Dus leg die haaientanden na de zebra en voor het kruisende fietspad. Dit gebeurt ook voor de kruisende autorijbaan.
Voetgangers hebben sowieso voorrang op een zebra, zoals jullie weten. daarvoor zijn haaientanden overbodig.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-fietsveiligheid-kruispunten-aanpassing-v/Heel-vreemd-dat-de-haaita]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-fietsveiligheid-kruispunten-aanpassing-v/Heel-vreemd-dat-de-haaita]]> 2021-08-02T11:16:37.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Volgens de logica van het SWOV kunnen we met een hogere constructiesnelheid nooit een vertantwoorde snelheid aanhouden op het fietspad. Ik vraag me af hoe ze daar aankijken tegen auto's binnen de bebouwde kom en maximumsnelheden. De speed pedelec rijdermoet kunnen kiezen afhankelijk van de snelheid die die wenst aan te houden. Niet elke rijder is altijd op zoek naar de maximum snelheid of daartoe in staat.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SWOV-elektrische-step-kan-op-het-fietspad,-de-bred/Volgens-de-logica-van-het-(3)]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SWOV-elektrische-step-kan-op-het-fietspad,-de-bred/Volgens-de-logica-van-het-(3)]]> 2021-07-03T11:27:41.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Volgens de logica van het SWOV kunnen we met een hogere constructiesnelheid nooit een vertantwoorde snelheid aanhouden op het fietspad. Ik vraag me af hoe ze daar aankijken tegen auto's binnen de bebouwde kom en maximumsnelheden. De speed pedelec rijdermoet kunnen kiezen afhankelijk van de snelheid die die wenst aan te houden. Niet elke rijder is altijd op zoek naar de maximum snelheid of daartoe in staat.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SWOV-elektrische-step-kan-op-het-fietspad,-de-bred/Volgens-de-logica-van-het-(2)]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SWOV-elektrische-step-kan-op-het-fietspad,-de-bred/Volgens-de-logica-van-het-(2)]]> 2021-07-03T11:27:36.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Volgens de logica van het SWOV kunnen we met een hogere constructiesnelheid nooit een vertantwoorde snelheid aanhouden op het fietspad. Ik vraag me af hoe ze daar aankijken tegen auto's binnen de bebouwde kom en maximumsnelheden. De speed pedelec rijdermoet kunnen kiezen afhankelijk van de snelheid die die wenst aan te houden. Niet elke rijder is altijd op zoek naar de maximum snelheid of daartoe in staat.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SWOV-elektrische-step-kan-op-het-fietspad,-de-bred/Volgens-de-logica-van-het-(1)]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SWOV-elektrische-step-kan-op-het-fietspad,-de-bred/Volgens-de-logica-van-het-(1)]]> 2021-07-03T11:26:19.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Volgens de logica van het SWOV kunnen we met een hogere constructiesnelheid nooit een vertantwoorde snelheid aanhouden op het fietspad. Ik vraag me af hoe ze daar aankijken tegen auto's binnen de bebouwde kom en maximumsnelheden. De speed pedelec rijdermoet kunnen kiezen afhankelijk van de snelheid die die wenst aan te houden. Niet elke rijder is altijd op zoek naar de maximum snelheid of daartoe in staat.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SWOV-elektrische-step-kan-op-het-fietspad,-de-bred/Volgens-de-logica-van-het]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SWOV-elektrische-step-kan-op-het-fietspad,-de-bred/Volgens-de-logica-van-het]]> 2021-07-03T11:25:54.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het is een goede zaak dat ook zwakkere verkeersdeelnemers, zoals ouderen, kinderen en minder-validen veilig per fiets aan het verkeer kunnen deelnemen. Dit is vooral te danken aan de vele vrijliggende fietspaden die in Nederlands zijn aangelegd en er is nagedacht over de fietsinfrastucturr. Een minder positief punt is dat door overregulatie en ontbreken van kennis over fietsgedrag door dezelfde instanties met als gevolg een veelheid aan paaltjes, stoplichten, stoeprandjes en rare bochten weer vele enkelzijdige ongelukken bij vooral dezelfde zwakkere groep verkeersdeelnemers veroorzaakt worden]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Plan-veilige-mobiliteit-ouderen/Het-is-een-goede-zaak-dat]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Plan-veilige-mobiliteit-ouderen/Het-is-een-goede-zaak-dat]]> 2021-06-03T13:00:29.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[En nu maar weer wachten opdat de vieze stinkende brommertjes ( snorfietsen ) eens voorgoed uit onze samenleving mogen verdwijnen ,
Men is zo bezig om alles electrisch te laten rijden ,maar hoe krijg je een snorfietser met verbrandingsmotor nu zover dat deze verplicht is om te schakelen naar Electrisch rijden ??]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Helmplicht-voor-alle-snorfietsers/En-nu-maar-weer-wachten-o]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Helmplicht-voor-alle-snorfietsers/En-nu-maar-weer-wachten-o]]> 2021-06-02T20:55:55.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Grappig dat de artist-impressies op deze site door de vervorming de indruk wekken dat het er erg smal is. En dat klopt.Fietsersbond Amsterdam is dan ook erg ongelukkig met dit ontwerp: klinkers, haakse stoepbanden en een te smal profiel voor de grote hoeveelheid fietsers die hier (vooral in de spits) te verwachten zijn. Op de Prins Hendrikkade (om de hoek) wordt een tweerichtingen fietspad van 5 meter breed aangelegd, hier moeten de fietsers het met 50 cm meer doen, zodat auto's ze kunnen inhalen. Een echt duurzaamveilig profiel komt in Amsterdam nog steeds niet door de schoonheidscommissie die in het leven werd geroepen toen de stad de toeristenmarkt opging.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdam-gaat-fietsroutes-van-en-naar-de-pont-aan/Grappig-dat-de-artist-imp]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdam-gaat-fietsroutes-van-en-naar-de-pont-aan/Grappig-dat-de-artist-imp]]> 2021-06-01T16:12:43.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Even een vraagje: waarom financiert een autofabrikant een onderzoek naar het gebruik van een koptelefoon in het verkeer bij (brom)fietsers, scooteraars en voetgangers. De indruk wordt gewekt dat dit onderzoek uitsluitend gericht is op (brom)fietsers, scooteraars en voetgangers. Ook is fietsland Nederland niet betrokken geweest bij het onderzoek. Welke waarde heeft dit voor de Nederlandse situatie? Is er ook gekeken naar de 'audio-situatie' in bij de ongevallen betrokken voertuigen zoals auto's?
Jan Kelderman - Fietsersbond, afd. Arnhem.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Met-koptelefoon-duurt-het-vier-seconden-langer-voo/Even-een-vraagje-waarom]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Met-koptelefoon-duurt-het-vier-seconden-langer-voo/Even-een-vraagje-waarom]]> 2021-06-01T09:59:41.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Hoe is het met de gladheid gesteld?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Plastic-fietspad-klaar-voor-commerciele-productie/Hoe-is-het-met-de-gladhei]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Plastic-fietspad-klaar-voor-commerciele-productie/Hoe-is-het-met-de-gladhei]]> 2021-06-01T07:45:03.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mooi voorbeeld van herinzet van kunststof afval, modulariteit en functieintegratie!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Plastic-fietspad-klaar-voor-commerciele-productie/Mooi-voorbeeld-van-herinz]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Plastic-fietspad-klaar-voor-commerciele-productie/Mooi-voorbeeld-van-herinz]]> 2021-06-01T06:27:18.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Dit onderwerp raakt mij omdat ik het dilemma van dichtbij heb meegemaakt met mijn dementerende vader. Fietsen was alles voor hem, reed dagelijks woon-werk van Soest naar Bussum, zomer en winter, weer of geen weer... Na zijn pensionering ging hij helemaal los, bijvoorbeeld fietsend van Soest naar Assen voor de fietsvierdaagse en dan na 4 dagen 100 km per dag 's avonds ook nog terugfietsen naar Soest...

Na het overlijden van mijn moeder heb ik hem in huis genomen in Herveld (Betuwe). Elke dag ging hij met plezier fietsen in de omgeving maar werd steeds vaker thuis gebracht omdat hij de weg kwijt was. Zo rond zijn 85ste begon het echt uit de hand te lopen, werd hij door een vrachtwagenchauffeur van de A325 geplukt en keurig met fiets in Herveld afgeleverd. Dat was het moment om hem niet meer zelfstandig te laten fietsen, een beslissing die hem zeer zwaar viel.

Daarna is het vrij snel bergafwaarts gegaan en is hij op 86-jarige leeftijd overleden.

De ervaring zegt mij dat senioren zo lang mogelijk gestimuleerd moeten worden om te blijven fietsen totdat het echt niet meer kan en mogelijk anderen onnodig in gevaar worden gebracht.

Dat er meer senioren overlijden op de fiets zie ik als een verworvenheid van Nederland. De fietsinfra is hier zo veilig dat deze kwetsbare fietsers hier vrij kunnen bewegen tot op zeer hoge leeftijd. Dat geeft hen niet alleen vrijheid maar ook zelfstandigheid in deelname aan verkeer en sociaal leven. In plaats van sterven op de fiets hadden deze senioren ook kunnen verpieteren achter de geraniums van een bejaardenhuis, weliswaar fysiek levend maar geestelijk als dood.

Mijn fietsvader heeft tot 1 jaar voor zijn dood kunnen blijven fietsen, is thuis gebracht door schoolvriendjes van mijn dochter en door volslagen vreemdelingen (adres aan fietszadel) zoals die lieve vrachtwagenchauffeur. Ik ben trots dat dit in Nederland mogelijk is.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Plan-veilige-mobiliteit-ouderen/Dit-onderwerp-raakt-mij-o]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Plan-veilige-mobiliteit-ouderen/Dit-onderwerp-raakt-mij-o]]> 2021-05-29T12:41:48.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Waarom "fietsrouteS", er wordt maar één route genoemd. Deze route sluit aan op het te verleggen IJpleinveer, dat in 2020 zou gaan varen. Dat wordt 2022 en daarna wordt deze route aangepakt met veel hindernissen bij de aanleg. Zo blijft het IJpleinveer nog langer onaantrekkelijk.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdam-gaat-fietsroutes-van-en-naar-de-pont-aan/Waarom-quot;fietsrouteS]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdam-gaat-fietsroutes-van-en-naar-de-pont-aan/Waarom-quot;fietsrouteS]]> 2021-05-28T13:19:12.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[ik heb met belangstelling het rapport gelezen. Toch wil o ok graag een suggestie doen. Ik heb zelf gemerkt dat mijn fietsvaardigheid aanmerkelijk is toegenomen sinds ik lessen volg op de MTB. Daarbij gaat het vooral om de juiste manier van kijken. verschillende vormen van sturen enzovoort. Niet alle ouderen zullen op de MTB spreingen. Maar de techniek is heel bruikbaar om beter te leren fetsen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Naar-meer-veiligheid-voor-oudere-fietsers-(1)/ik-heb-met-belangstelling]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Naar-meer-veiligheid-voor-oudere-fietsers-(1)/ik-heb-met-belangstelling]]> 2021-05-12T16:52:30.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Dat speedpedelec rijders zich niet happy voelen op de rijbaan is mogelijk, dat geldt wellicht ook voor menig berijder van een verbrandingsbrommer (en in toenemende mate voor klassieke fietsers op het fietspad). Om dat gevoel weg te nemen is het verstandig om een krachtige speedpedelec (min. 700W) te kiezen en van attributen te voorzien die de speedpedelec onderscheiden van een e-bike, bv. richtingaanwijzers, 45km-plaatje op het achterspatbord. Dan kunnen ze prima met het verkeer op de rijbaan mee, en hoeven er geen kunstgrepen worden toegepast om “trapbrommers” op het fietspad toe te staan. Daar lopen de acceleratie- en snelheidsverschillen toch al aardig op.
]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-regels-voor-de-speedpedelec-nodig/Dat-speedpedelec-rijders]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-regels-voor-de-speedpedelec-nodig/Dat-speedpedelec-rijders]]> 2021-05-07T14:08:04.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het is nog maar de vraag of er apart ruimte moet komen voor speedpedelecs. Die eis stellen berijders van brommers niet, bij mijn weten. En we moeten niet uit het oog verliezen dat de speedpedelec - terecht - als een brommer (variant) is geclassificeerd.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-regels-voor-de-speedpedelec-nodig/Aangezien-de-speedpedelec/Het-is-nog-maar-de-vraag]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-regels-voor-de-speedpedelec-nodig/Aangezien-de-speedpedelec/Het-is-nog-maar-de-vraag]]> 2021-05-07T13:45:50.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik kan mij zeer vinden in de speedpedelec op het fietspad met een maximum snelheid van 25km/hr als:
-de maximum snelheid met een schakelaar begrensd wordt
-deze begrensde stand zichtbaar gemaakt wordt door bv een groene lamp aan voor en achterzijde
-de positie van deze schakelaar dient ook 100 uur gelogd te worden zodat bij ongevallen duidelijk is of het een electrische fiets was of een speed pedelec.
-eigenlijk zou ik tevens de maximale snelheid op rotondes voor alle gebruikers van een fietspad willen beperken tot 15km per uur zodat automobilisten niet rechts onzichtbaar worden ingehaald en er een groet kans op ongevallen is bij het verlaten van de rotonde
Om de doorstroming op de rotonde te bevorderen zou het tangentiale fietspad de voorkeurs varriant moeten zijn zodat de afslaande fietser duidelijk herkenbaar is en alle aandacht van een afslaande automobilist kan gaan naar fietsers met een kruisende richting (onafhankelijk wie er voorrang moet geven)]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/‘Snelheidremmers-bij-kruispunten-verplicht-maken’/Ik-kan-mij-zeer-vinden-in]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/‘Snelheidremmers-bij-kruispunten-verplicht-maken’/Ik-kan-mij-zeer-vinden-in]]> 2021-05-05T15:51:49.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In Amsterdam zie ik af en toe een speedpedelec op het fietspad rijden en door de parken (let wel:parken zijn allemaal voetgangersgebied, fietsers toegestaan!). Soms vermomd als e-bike door zonder nummerplaat te rijden. Vaak rijden ze daar veel te hard. Levensgevaarlijk. Op de fietspaden in Amsterdam, die vaak smal zijn en heel druk, is een snelheid van 30 km niet acceptabel en zelfs 25 is veel. Aangezien vrijwel alle straten in Amsterdam een 30 km regime krijgen, kunnen speedpedelecs dus prima op de rijbaan blijven rijden en niet op het fiuetspad.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-regels-voor-de-speedpedelec-nodig/In-Amsterdam-zie-ik-af-en]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-regels-voor-de-speedpedelec-nodig/In-Amsterdam-zie-ik-af-en]]> 2021-05-04T09:33:17.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik mis in de studies en de discussie de impact van de pedelec op de huidige gebruikers van de fietspaden, indien de pedelec daar wordt toegelaten. Met de pedelec op het fietspad onstaan er grote snelheid verschillen, die ongewenst zijn. Om die reden is na veel strijd de bromfietser biboko van het fietspad af verplaatst naar de rijweg. Door grote snelheid verschillen op het fietsspad zal het veiligheids gevoel bij "normale" fietsers kunnen afnemen. Als daardoor het "normale" fietsgebruik afneemt, en dat lijkt mij goed mogelijk, zal het fietsen per saldo niet toenemen maar eerder afnemen.
Voor een beslissing te nemen over de pedelec op het fietspad moet er dus eerst goed inzicht zijn betreffende de invloed daarvan op de huidieg gebruikers van het fietspad.
Geen "recht van de snelste" op de fietspaden.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rapport-Positie-Speedpedelec-op-de-weg/Ik-mis-in-de-studies-en-d]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rapport-Positie-Speedpedelec-op-de-weg/Ik-mis-in-de-studies-en-d]]> 2021-04-30T13:27:05.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De Coolsingel met een tweerichtingen fietspad aan de Lijnbaanzijde, maar het fietspad aan de andere zijde is opgeheven. Dus fietsers richt het spoor zijn nu verplicht om de drukke weg te moeten oversteken. Of zoals een dagblad schreef: "een minpuntje voor fietsstad Rotterdam"]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-ruimte-voor-de-fiets-in-grote-steden/De-Coolsingel-nbsp;-met-e]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-ruimte-voor-de-fiets-in-grote-steden/De-Coolsingel-nbsp;-met-e]]> 2021-04-27T10:57:16.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers onder fietsers nam toe tot 229.

Dit waren er 26 meer dan in 2019 en én meer dan in 2018. Daarmee werd in 2020 het hoogste aantal fietsslachtoffers in 25 jaar bereikt, meldt het CBS."

Bovenstaande omschrijving is niet correct. In 1997 vielen 264 fietsdoden te betreuren en is daarmee nog het hoogste aantal van de afgelopen 25 jaar (nu 229).

Deze informatie komt van de CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/50/minste-fietsdoden-in-de-wintermaanden

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoogste-aantal-omgekomen-fietsers-in-25-jaar/span-class-intro-quot]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoogste-aantal-omgekomen-fietsers-in-25-jaar/span-class-intro-quot]]> 2021-04-23T09:37:11.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Inpassing van auto's in het huidige verkeer is een veel groter probleem door het enorme ruimtebeslag van auto's, zowel voor parkeren als verkeren. De insteek van het beleid is dan ook verkeerd gekozen. Steden gaan hun centra autoluw maken en heffen parkeerplaatsen op zodat het voor automobilisten onaantrekkelijker wordt om een stadscentrum te bezoeken. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is het oprichten van transferia aan de rand van de stad met een adequate OV-verbinding naar het stadscentrum.

Uitgangspunt zou moeten zijn dat binnen de stadsgrenzen zoveel mogelijk openbare ruimte geschikt gemaakt wordt voor verblijf/recreatie en zo min mogelijk voor zwaar verkeer vanwege de overlast van geluid, stank en roet/fijnstof die door dit verkeer veroorzaakt wordt. Dus ook geen elektrische auto's.

Bijvoorbeeld de P+R Kardinge in Groningen... werkt perfect!]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Inpassing-van-fietsen-wordt-steeds-grotere-uitdagi/Inpassing-van-auto-39;s]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Inpassing-van-fietsen-wordt-steeds-grotere-uitdagi/Inpassing-van-auto-39;s]]> 2021-04-21T15:33:13.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

De huidige praktijk is vaak dat de voetganger ruimte moet inleveren. Dat kan niet de bedoeling zijn!

Daarbij staat de verkeersveiligheid op het fietspad onder druk, zeker omdat dit ook met verkeersmentaliteit te maken heeft.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-regels-voor-de-speedpedelec-nodig/Aangezien-de-speedpedelec/p-De-huidige-praktijk-is]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-regels-voor-de-speedpedelec-nodig/Aangezien-de-speedpedelec/p-De-huidige-praktijk-is]]> 2021-04-20T09:37:46.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Eens dat er ruimte voor de auto moet ingeleverd worden ten gunste van de speed pedelec en andere snelle fietsen. Maar dat betekent niet automatisch dat er een vierde gescheiden verkeersstroom gemaakt moet worden (voetpad, fietspad, speederspad, autorijbaan).

Ik zie eerder de optie slagen waarbij de auto een rijstrook inlevert ten gunste van een breder fietspad dat voor alle fietsers toegankelijk is. Versnippering van de ruimte leidt namelijk tot capaciteitsverlies.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-regels-voor-de-speedpedelec-nodig/Aangezien-de-speedpedelec/Eens-dat-er-ruimte-voor-d]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-regels-voor-de-speedpedelec-nodig/Aangezien-de-speedpedelec/Eens-dat-er-ruimte-voor-d]]> 2021-04-19T21:18:30.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Aangezien de speedpedelec overal wordt gepropageerd als vervanger van autovervoer lijkt het me zowel linksom (vervanger van) als rechtsom (verdere stimulatie) voor de hand liggen dat ruimte voor de speedpedelec wordt afgenomen van de huidige autostromen en niet van de huidige fietsstromen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-regels-voor-de-speedpedelec-nodig/Aangezien-de-speedpedelec]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-regels-voor-de-speedpedelec-nodig/Aangezien-de-speedpedelec]]> 2021-04-19T06:27:28.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De onderste grafiek (verkeersdoden naar vervoerswijze) laat perfect zien dat de fietsveiligheid niet is afgenomen. Het aantal fietsdoden schommelt al bijna 30 jaar zo rond de 200 per jaar.
Wat hier nog mist is een grafiek van het aantal afgelegde fietskilometers die een stijgende trend laat zien. Daardoor daalt elk jaar het aantal fietsdoden per miljard fietskilometers ofwel een toenemende fietsveiligheid!]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoogste-aantal-omgekomen-fietsers-in-25-jaar/De-onderste-grafiek-(verk]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoogste-aantal-omgekomen-fietsers-in-25-jaar/De-onderste-grafiek-(verk]]> 2021-04-15T10:08:57.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als je een foto plaatst van een lokale fietsenwinkel, in dit geval Vietz.nl in Herveld, dan is het wel zo netjes om dat erbij te vermelden.
]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-zakelijke-speed-pedelec-met-fors-belastingvoor/Als-je-een-foto-plaatst-v]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-zakelijke-speed-pedelec-met-fors-belastingvoor/Als-je-een-foto-plaatst-v]]> 2021-04-12T10:43:46.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Alleen in-/uitgang via trappen?
Onmogelijk om mijn velomobiel te stallen.
Maar ook onmogelijk om bakfietsen te stallen.
Beide zijn dure dingen die je juist in een "bewaakte" stalling op je wilt laten wachten!]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zwolle-opent-nieuwe-grote-ondergrondse-fietsenstal/Alleen-in-uitgang-via-tr]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zwolle-opent-nieuwe-grote-ondergrondse-fietsenstal/Alleen-in-uitgang-via-tr]]> 2021-04-11T20:02:01.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het doel van de verkeerskaart is om, ondanks de groeiende mobiliteit, de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid te handhaven, en waar mogelijk te vergroten. Dit past binnen het streven van de gemeente Apeldoorn naar een duurzame ontwikkeling. Veiligheid is daarbij belangrijker dan mobiliteit. De verkeerskaart beslaat het hele gemeente Apeldoorn, dus het stedelijk gebied, de dorpen en het buitengebied.

Betreft: Voor fietsverkeer onveilige oversteekplaatsen Kanaal Noord thv het Sluisje en t.h.v.kruispunt Zevenhuizenseweg.

Het autoverkeer dat vanaf de A50 via Kanaal Noord (50 km zone) richting Apeldoorn centrum rijdt, heeft ter hoogte van de Sluisoordlaan (het Sluisje) nog steeds met een hoge snelheid van 50 - 60 km/uur. Waarschijnlijk omdat men net van de autoweg A50 afkomt.

Op Kanaal Noord, ter hoogte van de Sluisoordlaan (bij het Sluisje) ligt de drukste fiestoversteekplaats van Apeldoorn.

De volgende gevaarlijke situatie richting centrum is Kanaal Noord, bij de splitsing Zevenhuizenseweg en Oosterlaan. Door de zeer onoverzichtelijk bocht (uitzicht ook deels belemmerd door schutting) is het zeer risicovol om vanuit beide genoemde wegen Kanaal Noord op te wandelen, op te fietsen of met de auto op te rijden.

Beide genoemde oversteekplaatsen (Sluisje en Zevenhuizenseweg) zijn in de huidige situatie, met de (te) hoge snelheid van het autoverkeer, zeer onveilig. Het risico op een ernstige aanrijding is hierbij zeker aanwezig.

Voorgesteld wordt van Kanaal Noord ter hoogte van huisnummer 228 tot aan de Deventerstraat (kruising met Noorderlaan) een 30 km zone in te voeren.
Eventueel aangevuld met een drempel t.h.v. huisnummer 228.
Dit heeft 3 voordelen:
- snelheid bij de loop-/fietsbrug t.h.v. Soap (Zwitsalterrein) 30 km/uur
- snelheid bij de drukste fietsoversteekplaats t.h.v. het Sluisje 30 km/uur
- snelheid in de gevaarlijke/onoverzichtelijke bocht t.h.v. Zevenhuizenseweg/ Oosterlaan 30 km/uur

De gemeente Apeldoorn is/wil fietsstad worden. Belangrijk om dit te realiseren is dan ook m.n. de veiligheid van het fietsverkeer.
Op dit moment zijn er in ieder geval 2 zeer onveilige situaties t.w. bij het Sluisje en Oosterlaan/Zevenhuizenseweg (brug bij Soap wordt minder intensief gebruikt). Met name heel veel (schoolgaande) jeugd maakt gebruik van de oversteek bij het Sluisje.
Door hier ter plaatse een 30 km zone in te voeren wordt het risico op een (bijna) aanrijding gereduceerd tot een acceptabel risico.

Graag ontvang ik van u een reactie hoe u tegen deze voor fietsverkeer onveilige situaties aankijkt en of uw mijn voorstel ondersteunt of een ander verbetervoorstel heeft.

Met vriendelijke groet,
Henk Thalen
Veiligheidskundige

henk.thalen@gmail.com
0653245333

]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fiets-in-verkeersplan-Apeldoorn/Het-doel-van-de-verkeersk]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fiets-in-verkeersplan-Apeldoorn/Het-doel-van-de-verkeersk]]> 2021-04-08T17:26:57.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Let op de komma's]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietshelm-halveert-aantal-ongevallen-met-ernstig-h/quot;-strong-em-eenzijd/Let-op-de-komma-39;s]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietshelm-halveert-aantal-ongevallen-met-ernstig-h/quot;-strong-em-eenzijd/Let-op-de-komma-39;s]]> 2021-04-07T10:13:52.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@Roland: kwestie van zorgvuldig lezen. Er staat
Het gaat dan in de overgrote meerderheid om trauma na een eenzijdig ongeval, dus bijvoorbeeld na verlies van het evenwicht, of een botsing met een andere fietser.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietshelm-halveert-aantal-ongevallen-met-ernstig-h/quot;-strong-em-eenzijd/@Roland-kwestie-van-zorg]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietshelm-halveert-aantal-ongevallen-met-ernstig-h/quot;-strong-em-eenzijd/@Roland-kwestie-van-zorg]]> 2021-04-07T10:12:41.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[€7,1 mrd tot 2027 en nog eens € 5,7 mrd daarna. Besef dat je ongeveer 1% moet reserveren voor beheer en onderhoud (reparaties, schoonhouden, bijhouden); vanaf 2027 is dat jaarlijks €71 mln/jr, oplopend tot €128 mln/jr in 2040. Voor vervanging heb je na 20-40 jr 50-100% van de investering nodig.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fiets-vraagt-komende-jaren-om-miljardeninvestering/euro;7,1-mrd-tot-2027-en]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fiets-vraagt-komende-jaren-om-miljardeninvestering/euro;7,1-mrd-tot-2027-en]]> 2021-04-05T15:19:43.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Typisch staaltje van maakbaarheidsgeloof, deze onderzoekvraag. Globaal verband tussen bewegen en obesitas staat vast en is in elke niet-sportende autoverslaafde buurman of -vrouw te zien (ik heb 4 buren met autobesitas!). Maar (meer) fietsen is alleen effectief als deel van het geheel aan BMI-verlagende gedragingen, voorop voeding. Structureel en levenslang actief fietsen als lifestyle (onderzocht?) blijkt wel significant effectief te zijn.
Mijn eigen 30 jaar ervaring als woon-werk-fietser Leiden > Den Haag (15 km) was, dat ik bij gelijk eet/drink-patroon standaard 1 kg aankwam als ik een week niet fietste, en met Kerst 2 kg! Bij minder bewegen is dat alleen te voorkomen door aanpassing eet/drink-patroon.
Na mijn pensionering fiets ik minder en pas dus mijn inname aan om op gewenste gewicht te blijven. Mijn advies aan elke huisarts: vraag door over potentiële autobesitas resp. auto-afhankelijkheid en schrijf dan waar mogelijk voor: lopen/fietsen voor ritten tot 5 á 10 km.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsen-leidt-niet-tot-een-lager-gewicht/Typisch-staaltje-van-maak]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsen-leidt-niet-tot-een-lager-gewicht/Typisch-staaltje-van-maak]]> 2021-04-01T22:25:59.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Recreatief fietsen zal waarschijnlijk weinig helpen, er moet wel wat inspanning bij komen kijken.

Net zoals het gebruik van een e-bike niet zal helpen.
Je krijgt wel beweging maar inspanning is ver te zoeken.
Eind 2017 hen ik een Velomobiel (je weet wel, een banaan) aangeschaft voor mijn woon-werk ritten.
Het voordeel dat ik er in zag was dat wat voor weer het ook was, je altijd droog op je bestemming arriveert.
Na een half jaar en 6500km verder was ik afgevallen van 111 naar 84kg.
Het kan dus wel....als er maar inspanning is.
Een bukfiets (racefiets) is met 111kg ook vaak geen optie en in mijn geval je helpt een hernia ook niet mee, maar sinds ik met de ligfiets rijdt heb ik ook daar geen last meer van.
Op de zomerdag kan een ritje trouwens wel wat langer uitpakken dan normaal...er zijn altijd wel mensen die geïnteresseerd zijn is die "banaan".

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsen-leidt-niet-tot-een-lager-gewicht/Recreatief-fietsen-zal-wa]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsen-leidt-niet-tot-een-lager-gewicht/Recreatief-fietsen-zal-wa]]> 2021-04-01T07:32:48.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Niet alleen overdag, maar zeker in het donker is kant belijning een voordeel.
Ik fiets mijn dagelijkse forensrit van 26,4km de helft van de tijd in het donker, gedeeltelijk over fietspad (Nijmegen).
Niet overal is kantbelijning en niet overal worden de kanten van het fietspad bijgewerkt zodat deze ook nog zichtbaar is.
Begroeiing wil er nogal eens overheen groeien.
Het overgrote deel fiets ik echter over de Waalbandijk waar van die gestreepte fietssuggestiestroken liggen om de weg opties smaller te maken.
Hierdoor zie je als fietser de berm amper terwijl automobilisten nogal eens het idee hebben dat zij daar niet mogen rijden waardoor passeren nogal eens rakelings gebeurt.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietser-willen-graag-kantmarkering/Niet-alleen-overdag,-maar]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietser-willen-graag-kantmarkering/Niet-alleen-overdag,-maar]]> 2021-04-01T07:14:16.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Om het verhaal duidelijk te maken, wij fietsen van A tot Z dus we maken alleen gebruik van de fiets OEK (op eigen kracht) eventueel in noodgevallen een stukje trein.
Het verhaal is een beetje genuanceerder denk ik. Veel 60 plussers maken gebruik van o.a. Vrienden op de fiets. De gastheren en gastvrouwen zijn vaak oudere mensen soms zelfs 90 jaar oud. Fantastisch toegewijde mensen, maar ze lopen door hun leeftijd en onderliggende ziekten een groot risico. Ook de hygiëne leidde ertoe dat ze heel veel moesten reinigen en ontsmetten en als je zo oud bent gaat dat niet meer, je boekt maaar voor één of twee nachten. Toen wij vorig jaar wilden boeken merkten we dat een heleboel adressen gesloten waren en deze die nog open waren boekten het liefst koppels en hun capaciteit daalde met de helft. Daarnaast hebben we gemerkt dat de horeca het niet zo nauw nam met de afstandsregels, er waren hele goede maar ook waar we vroegen om buiten te mogen eten omdat ze binnen iedereen vlak langs je heen lieten lopen. Dit schrikt natuurlijk ook af. En natuurlijk is er in 2020 een aantal keren een "slimme lockdown" geweest en dan valt er natuurlijk niet zoveel te beleven. Maar we hebben wel verschrikkelijk genoten in het midden en oosten van het land en de adressen waar we verbleven waren fantastisch, bravo.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/2,5-miljoen-Nederlanders-op-fietsvakantie-in-eigen/Om-het-verhaal-duidelijk]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/2,5-miljoen-Nederlanders-op-fietsvakantie-in-eigen/Om-het-verhaal-duidelijk]]> 2021-03-29T08:59:27.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Creatief idee
Een creatief idee om de fietser naar de andere kant van de weg te geleiden. Er is ook voldoende zicht op fietsers, dus de kans op ongelukken lijkt niet groot.
Met slecht (over)zicht voor de automobilist - in vooral een stedelijke omgeving - is het echter oppassen geblazen met fietsrotondes. Er zijn inmiddels ook slechte ervaringen (ongelukken) opgedaan.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nogmaals-de-doorfietsrotonde/Creatief-idee-br-Een]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nogmaals-de-doorfietsrotonde/Creatief-idee-br-Een]]> 2021-03-27T22:26:31.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["het systeem kan worden gebruikt om als de reistijden langer worden verkeersregelingen aan te passen of alternatieve routes te tonen"
Dus bij tegenwind krijg je een windluwe route?]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Live-meten-van-fietsreistijden/quot;-strong-em-het-sys]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Live-meten-van-fietsreistijden/quot;-strong-em-het-sys]]> 2021-03-24T14:23:00.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["eenzijdig ongeval, dus bijvoorbeeld een botsing met een andere fietser"
vreemde omschrijving!
Vaak wordt een eenzichtig ongeval veroorzaakt door een slecht wegdek, gemene randen, slecht zicht of andere infra gebreken]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietshelm-halveert-aantal-ongevallen-met-ernstig-h/quot;-strong-em-eenzijd]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietshelm-halveert-aantal-ongevallen-met-ernstig-h/quot;-strong-em-eenzijd]]> 2021-03-24T14:11:35.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Er is een goedkope en veilige manier om de kans op vallen, zowel bij lopen en fietsen, te verminderen bij senioren en dat is zorgen dat zij geen tekort hebben aan vitamine D. Zo'n tekort heeft diverse gevolgen waaronder het afnemen van de spierkracht.

Vrijwel alle Nederlanders hebben onvoldoende vitamine D in hun bloed vanwege de beperkte periode (mei t/m augustus) dat met de zon voldoende vitamine D geproduceerd kan worden in de huid. Ook voeding levert een te beperkte hoeveelheid om tekorten te voorkomen.

Elke Nederlander zou daarom, in ieder geval van september t/m april (R in de maand) vitamine D3 moeten slikken. En dan niet de achterhaalde hoeveelheid van 10-20 mcg per dag zoals nog steeds door overheden geadviseerd wordt maar het tienvoudige: 100-200 mcg per dag (ook wel 4.000-8.000 IE = Internationale Eenheden).

En dit geldt met name voor senioren die minder goed vitamine D kunnen opnemen en daarom meer moeten suppleren. De kosten voor 240 softgelcapsules (olijfolie) met 125 mcg vitamine D3, goed voor september t/m april, bedragen zo'n € 20,00 per persoon.

Aangezien zo'n 75% van 50-plussers een vitamine D tekort hebben is het dus zinvol om te investeren in deze goedkope manier van preventie. Naast het voorkomen van letsel door vallen kan vitamine D3 ook bijdragen aan het voorkomen van botontkalking, ernstige gevolgen van luchtwegontstekingen (tuberculose, griep, COVID19) en 25% minder kans op diverse soorten kanker.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietshelm-halveert-aantal-ongevallen-met-ernstig-h/Er-is-een-goedkope-en-vei]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietshelm-halveert-aantal-ongevallen-met-ernstig-h/Er-is-een-goedkope-en-vei]]> 2021-03-24T13:57:28.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Goede fietsverlichting doet ook wonderen. Gelukkig zien we tegenwoordig steeds betere verlichting op met name E-bikes dankzij het gebruik van LED-verlichting. Toch zijn ook die koplampen meestal niet voldoende om onder slechte zichtomstandigheden het verloop van het fietspad, kuilen/hobbels en zijwegen tijdig te herkennen.

Die noodzaak voor goede fietsverlichting is groter voor speed pedelecs die bij 35-45 km/u nog eerder veranderingen in wegverloop en onregelmatigheden moeten herkennen. Op de betere speed pedelecs worden daarom LED-lampen met een lichtopbrengst van 1000+ lumen gemonteerd. Met name de koplampen van Supernova (M99 Pro/Pure/Mini) zijn zeer populair op speed pedelecs.

De minder bedeelde snelfietsen worden door de gebruiker daarom vaak voorzien van bijzetlampjes. Best lastig in het dagelijks gebruik (accu opladen) en meestal nog steeds met beperkte lichtopbrengst (smalle bundel).

Een duidelijk herkenbare kantmarkering zal dan ook zeker op prijs gesteld worden door alle (brom)fietsers die over matige verlichting beschikken.

]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietser-willen-graag-kantmarkering/Goede-fietsverlichting-do]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietser-willen-graag-kantmarkering/Goede-fietsverlichting-do]]> 2021-03-18T10:06:10.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Heel mooi in beeld gebracht.
]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nogmaals-de-doorfietsrotonde/Heel-mooi-in-beeld-gebrac]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nogmaals-de-doorfietsrotonde/Heel-mooi-in-beeld-gebrac]]> 2021-03-08T19:24:45.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mooi dat de schrijver ook aandacht geeft aan "de praktische beleidsrelevantie van dit proefschrift". Boeiend is het voorbeeld Sarphatistraat in Amsterdam waar de fietsstrook vervangen is door een fietsstraat. Op de kruising aan de ene kant verdwenen de verkeerslichten en kregen fietsers voorrang. Aan de andere zijde kon de grote ruimte voor de auto niet gemist worden en bleven de verkeerslichten met de bijbehorende hinder voor fietsers naar en uit de Sarphatistraat.

- Dit verschil in ruimte voor auto of fiets negeert dit proefschrift.
Begrijpelijk want de breedste fietspaden vind je lang brede autowegen in buitenwijken waar vooral door de afstanden weinig gefietst wordt.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-verdeel-je-de-verkeersruimte-eerlijk/Mooi-dat-de-schrijver-ook]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-verdeel-je-de-verkeersruimte-eerlijk/Mooi-dat-de-schrijver-ook]]> 2021-03-03T13:41:58.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ook met de eigen fietsroutes van de provincie Overijssel is het beroerd gesteldl.
Vandaag wilde ik ove de snelfietsroute F 35 vanaf station Enschede naar Wierden fietsen. In de centra van Enschede, Hengelo, Borne en Almelo wordt de route ondebroken en moet je maar op intuïtie het vervolg van de route zine te vinden.In Almelo kom je voorbij het stiation opeens zonder duidelijke aanwijzing terecht op de route naar Vriezenveen.
Ook de traditionele wegwijzers voor fietsers vertonen in de verschillende Overijsselse gemeenten een rommelig geheel. Soms goed, soms slecht.
Korton Overijssel maakt van de bewegwijzering voor fietsers een potje !
Jan Hendriks, Fietsersbond, afdeling Drenthe-Hoogeveen/De Wolden.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Overijssel-stopt-met-landelijk-fietsroutenetwerk/Ook-met-de-eigen-fietsrou]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Overijssel-stopt-met-landelijk-fietsroutenetwerk/Ook-met-de-eigen-fietsrou]]> 2021-03-02T21:16:45.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Deze inrichting lijkt mijn niet optimaal.

Er is geen reden om het fietsverkeer vanuit de dorp een rotonde op te sturen. Die fietsstrook had rechtstreeks kunnen overgaan in een vrijliggend fietspad.

Fietsers zullen de varkensrug over het hoofd zien en verongelukken.

Fietsers vanuit het vrijliggende fietspad zullen de neiging hebben het middeneiland van de rotonde links te passeren.

De naam, "doorfietsrotonde", en de rode kleur op het wegdek van de rotonde zijn misleidend. Het is niet het geval dat fietsers er altijd in de voorrang zijn.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nogmaals-de-doorfietsrotonde/Deze-inrichting-lijkt-mij]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nogmaals-de-doorfietsrotonde/Deze-inrichting-lijkt-mij]]> 2021-03-02T12:51:40.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het is inderdaad mogelijk om via fietsknooppuntenroutes in Duitsland de provincie Overijssel te omzeilen. Maar hoeft dat wel? Overijssel lijkt niet van plan om bovenprovinciale fietsroutes helemaal te schrappen:https://www.overijssel.nl/@229000/heft-provincie-overijssel-fietsroutes/]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Overijssel-stopt-met-landelijk-fietsroutenetwerk/Ik-stel-voor-dat-we-van-n/Het-is-inderdaad-mogelijk]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Overijssel-stopt-met-landelijk-fietsroutenetwerk/Ik-stel-voor-dat-we-van-n/Het-is-inderdaad-mogelijk]]> 2021-03-02T11:32:21.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ouders die een kind begeleiden of een stel dat samen fietst, moet ook samen door de bocht kunnen - dat kan niet bij een boogstraal van 2 meter. Wat nog meer niet kan: je hand uitsteken! Bij deze krappe bochten heb je beide handen aan het stuur nodig. De boogstaal van 5 meter is niet voor niks de norm geworden. Zijn er ook kwetsbare fietsers betrokken geweest bij het onderzoek? Oud, (heel) jong, slechtziend? Of waren het allemaal fitte studenten? Bakfietsen, ligfietsen, aanhangers, handbikes, rolstoelen met aankoppelstuk? Die moeten ook gebruik kunnen maken van de bochten.

Door de markering op de rechtdoorgaande route weken fietsers uit om de invoegende fietsers de ruimte te geven. Dat kan best werken als het een heel rustig fietspad is. Als je net wordt ingehaald door een racefiets of e-bike, dan werkt het dus niet. Ik wed dat de meeste fietsers niet achterom keken voor ze uitweken.

TU Delft, wilt u s.v.p. onderzoeken hoe je infra béter kunt maken?]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-hebben-geen-invoegstrook-nodig/Ouders-die-een-kind-begel]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-hebben-geen-invoegstrook-nodig/Ouders-die-een-kind-begel]]> 2021-03-01T20:26:16.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Dat is wel een leuke video.
Helaas GEEN ENKELE fietser te zien.
Een gemiste kans.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nogmaals-de-doorfietsrotonde/Dat-is-wel-een-leuke-vide]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nogmaals-de-doorfietsrotonde/Dat-is-wel-een-leuke-vide]]> 2021-03-01T17:21:22.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ja, dat wel erg jammer van Overijssel.
eel fiertsers vinden het fijn om een goed bewijzerde LF route te volgen.
De provincie stopt nu wel met de ondersteuning maar waar zijn dan nu die provincieale routes?
Ik heb ze nog niet kunnen vinden op het internet.
Het was beter geweest eerst de eigen routes te ontwikkelien en te beborden.
]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Overijssel-stopt-met-landelijk-fietsroutenetwerk/Ja,-dat-wel-erg-jammer-va]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Overijssel-stopt-met-landelijk-fietsroutenetwerk/Ja,-dat-wel-erg-jammer-va]]> 2021-03-01T17:13:07.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik stel voor dat we van nu af aan met een grote bocht om Overijssel heen fietsen. Hoe ongastvrij kan je zijn ?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Overijssel-stopt-met-landelijk-fietsroutenetwerk/Ik-stel-voor-dat-we-van-n]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Overijssel-stopt-met-landelijk-fietsroutenetwerk/Ik-stel-voor-dat-we-van-n]]> 2021-03-01T09:41:04.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik kan me er iets bij voorstellen. Nogal wat 50 km-wegen zijn historisch gegroeid. Als je een hedendaagse aanbeveling loslaat op historische straten dan kom je al snel wat breedte tekort.

Bart van de Hulsbeek]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meeste-fietsstroken-zijn-te-smal/Ik-kan-me-er-iets-bij-voo-(1)]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meeste-fietsstroken-zijn-te-smal/Ik-kan-me-er-iets-bij-voo-(1)]]> 2021-02-25T13:06:08.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik kan me er iets bij voorstellen. Nogal wat 50 km-wegen zijn historisch gegroeid. Als je een hedendaagse aanbeveling loslaat op historische straten dan kom je al snel wat breedte tekort.

Bart van de Hulsbeek]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meeste-fietsstroken-zijn-te-smal/Ik-kan-me-er-iets-bij-voo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meeste-fietsstroken-zijn-te-smal/Ik-kan-me-er-iets-bij-voo]]> 2021-02-25T13:05:58.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Te smal opdelen in 1.1 - 1.4 m en 1.4 - 1.7 m geeft veel meer inzicht in het nu erg ruime aandeel van 62 %.
Ook de rijloper voldoet met 2.2 - 3.8 m is te ruim, waarom niet 2.2 - 3 m en 3 - 3.8 m?]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meeste-fietsstroken-zijn-te-smal/Te-smal-opdelen-in-1-1]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meeste-fietsstroken-zijn-te-smal/Te-smal-opdelen-in-1-1]]> 2021-02-18T12:34:22.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Meer asfalt is meer fietsers. Hetzelfde zien we al tientallen jaren bij auto-snelwegen: meer asfalt zorgt voor meer auto-verkeer. Laat Oosterhuis maar eens falsificeren waarom dat bij fietsen anders zou zijn.

Hint: wat er tot nu toe aan fiets-faciliteiten is, lijkt heel wat, maar is te versnipperd, vaak te smal, wordt met sneeuw matig schoongehouden en heeft veel te veel missing inks. Pas dan zal het empirische bewijs de pan uit vliegen.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietswetenschap-met-oogkleppen/p-Meer-asfalt-is-meer-fi]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietswetenschap-met-oogkleppen/p-Meer-asfalt-is-meer-fi]]> 2021-02-15T13:08:40.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Groot risico bij B2V is dat op een gegeven moment automobilisten er op gaan rekenen dat elke niet-automobilist met zoiets rondloopt, rondfietst. En dus is elke fietser, wandelaar etc zonder zo'n app meteen extra kwetsbaar. Of als je data even uitvalt.

Voor het beinvloeden van VRI's is het wel werkzaam, hoewel ook daar goed opgeletten is dat er geen ongewenste bij-effecten zijn.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Auto-en-fietsfabrikanten-werken-samen-aan-de-ontwi/p-Groot-risico-bij-B2V-i]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Auto-en-fietsfabrikanten-werken-samen-aan-de-ontwi/p-Groot-risico-bij-B2V-i]]> 2021-02-15T13:04:55.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Die bochtstraal van 2 meter klinkt leuk, maar betekent meteen dat voor fietsen met een grote draaicirkel, zoals bakfietsen, tandems, fietsen met aanhanger en bepaalde ligfietsen, de rechtsafslaande fietser op de helft van de tegenliggende fietsers terecht komt. Die 5 m draaicirkel is niet voor niets bedacht. Volg die dan ook!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-hebben-geen-invoegstrook-nodig/Een-voordeel-van-een-boch/Die-bochtstraal-van-2-met]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-hebben-geen-invoegstrook-nodig/Een-voordeel-van-een-boch/Die-bochtstraal-van-2-met]]> 2021-02-15T13:00:16.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Terwijl bovenstaand onderzoek in december 2020 is afgerond, liep er nog een pilot in Utrecht met doorstroming fietsers bij een iVRI. Deze pilot is succesvol afgerond, zie dit artikel met informatie hierover;https://northsearegion.eu/bits/news/better-flow-for-cyclists-thanks-to-link-with-its-technology/

Mocht meer informatie hierover gewenst zijn, neem dan contact op met Deodaat Boer via deodaat@cycledata.nl

]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vijf-goedkope-maatregelen-om-fietsers-vlotter-lang/Terwijl-bovenstaand-onder]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vijf-goedkope-maatregelen-om-fietsers-vlotter-lang/Terwijl-bovenstaand-onder]]> 2021-02-10T09:20:58.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

https://www.google.com/maps/@52.439594,4.752881,3a,75y,86.8h,91.72t/data=!3m6!1e1!3m4!1szwyDeSy8HpdEDyR4DmFmJg!2e0!7i16384!8i8192

Ik hoop dat deze link werkt. Het is een streetviewplaatje van de weg Nauerna in Nauerna. Deze weg heeft twee volwaardige fietstroken. De rijbaan voor auto's is minder dan een halve meter breed! Eigenlijk is dit ook een fietststraat geworden. Maar heel erg duidelijk. Een fietsstraat met een rode loper wordt voor een automobilist toch gauw een weg met rood afsfalt. Ik merk dataan den lijve in onze stad. Een toch vrij drukke straat die ingericht is als fietstraat werkre aanvankelijk goed. Nude straat ertwee jaar is, wordt er weer snel geredenen en de fietsers worden de ranmelstrook op gesdrukt.. Deinrichting in Nauerna maakt de atomobilist wel heel duidelijk dat hij op een "fietspad" rijdt.

NB de inrichtning hier is ook nog niet ideaaltussen de fietsstrook en de langs geparkeerde auto's zou ook nog een strook moeten liggen..

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsstraten-buiten-de-bebouwde-kom-breder-en-met/p-a-href-https-www-g]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsstraten-buiten-de-bebouwde-kom-breder-en-met/p-a-href-https-www-g]]> 2021-02-07T13:35:13.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Fietsstroken van voldoende breedte dus waarbij de rijloper niet veel breder is dan de fietsstrook zijn een goed alternatief voor fietsstraten. Dat geeft de onderzoeksvraag: Wanneer is een fietsstraat beter dan fietsstroken?
- Een max snelheid van 30 of 40 km met bijbehoudende drempels verbetert de aantrekkelijkheid van de fietsroute.
- Opmerkelijk dat ook is gekeken naar parallelwegen. Daar is vaak voldoende ruimte voor fietspaden. doch de doorstroming van het autoverkeer op de hoofdbaan geeft hier de doorslag, niet de kwaliteit van de fietsroute.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsstraten-buiten-de-bebouwde-kom-breder-en-met/Fietsstroken-van-voldoend]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsstraten-buiten-de-bebouwde-kom-breder-en-met/Fietsstroken-van-voldoend]]> 2021-02-04T14:17:12.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Sluipverkeer heeft de neiging om boven de Vmax (60) te rijden en dat zorgt voor zeer gevaarlijke situaties zoals op de Heterenseweg tussen Heteren en Herveld/Andelst. Deze weg is vrij smal (3,00-3,50 m) en een ideale route om file voor knooppunt Valburg te ontwijken... d.w.z. bij Heteren eraf en bij Zetten/Andelst er weer op.

Een fietsstraat zou hier ideaal zijn omdat de Heterenseweg ook een belangrijke doorgaande route is voor fietsverkeer tussen de Rijnbrug bij Heteren en de Tacitusbrug (Waalbrug) bij Herveld. Maar vanwege het sluipverkeer zouden dan wel maatregelen genomen moeten worden om een lagere snelheid af te dwingen (bijv. drempels).]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsstraten-buiten-de-bebouwde-kom-breder-en-met/Sluipverkeer-heeft-de-nei]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsstraten-buiten-de-bebouwde-kom-breder-en-met/Sluipverkeer-heeft-de-nei]]> 2021-02-04T09:52:15.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Waarom geen trechtermodel uitproberen op grotere schaal.

Frans verkade]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Beetje-inschikken-voor-het-verkeerslicht-scheelt-w/Waarom-geen-trechtermodel]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Beetje-inschikken-voor-het-verkeerslicht-scheelt-w/Waarom-geen-trechtermodel]]> 2021-02-02T14:25:40.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[invoegen bij een 90 graden hoek is toch wel een propleem bij drukte..........

Frans verkade]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-hebben-geen-invoegstrook-nodig/invoegen-bij-een-90-grade]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-hebben-geen-invoegstrook-nodig/invoegen-bij-een-90-grade]]> 2021-02-02T14:21:57.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["kan cyclustijd vrijkomen omdat de intensiteiten van het autoverkeer zijn gedaald" heel effectief is verleg de autoroute i.p.v. de fietsroute zoals een van de voorstellen. De wachttijd kan dan duidelijk korter worden of de VRI kan vervangen worden door een rotonde of overbodig worden.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vijf-goedkope-maatregelen-om-fietsers-vlotter-lang/quot;-em-span-style-le]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vijf-goedkope-maatregelen-om-fietsers-vlotter-lang/quot;-em-span-style-le]]> 2021-02-02T11:53:20.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Zijn deze data al in verband gebracht met gezondheidsdata?
Kunnen zo ook gegevens over stikstof(oxiden) wrden verzameld?
Wat heeft het meeste effect op gezondheid?
Is luchverontreiniging nog een even grote oorzaak van ziekte/overlijden als covid?]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Provincie-Utrecht-gaat-door-met-snuffelfiets/Zijn-deze-data-al-in-verb]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Provincie-Utrecht-gaat-door-met-snuffelfiets/Zijn-deze-data-al-in-verb]]> 2021-02-02T10:44:41.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Nu nog een vergelijkend onderzoek naar de hometrainer en de duofiets en riksja.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsen-(op-de-hometrainer)-helpt-mensen-met-demen/Nu-nog-een-vergelijkend-o]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsen-(op-de-hometrainer)-helpt-mensen-met-demen/Nu-nog-een-vergelijkend-o]]> 2021-02-01T23:42:06.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Dit begrijpen de ontwerpers helaas nog steeds niet.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-hebben-geen-invoegstrook-nodig/Een-voordeel-van-een-boch/Dit-begrijpen-de-ontwerpe]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-hebben-geen-invoegstrook-nodig/Een-voordeel-van-een-boch/Dit-begrijpen-de-ontwerpe]]> 2021-02-01T12:17:01.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[complexe situaties : is het niet ergens logisch dat op wegen waar veel gebeurt, laden/lossen, oversteken, fietsen, parkeren, winkelen, etc. men als autobestuurder de situatie als extra gevaarlijk beoordeelt en daarmee langzamer gaat rijden ? Ook door het feit dat de snelheid beperkt is tot 30 km/u, hebben de voetgangers en fietsers minder angst dan bij 50 km/u en zijn zij wat vrijer in de omgang ipv bang op de stoepen te blijven ? de problematiek van "grijze" wegen met belangrijke stroom- en belangrijke erffunctie blijft een hele lastige opgave. Wel fijn dat onderzoek de moeijkheidsgraad onderstreept, en vaststelt dat met zone 30 alleen op de toegestane snelheid werken ruim onvoldoende is.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Van-50-naar-30-km-uur-kan-ook-leiden-tot-meer-onge/complexe-situaties-is-h]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Van-50-naar-30-km-uur-kan-ook-leiden-tot-meer-onge/complexe-situaties-is-h]]> 2021-02-01T10:43:21.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De rabatstroken moeten wel zó worden aangelegd dat er geen onkruid in gaat groeien. De klinkers mogen niet gaan "zwemmen". Na een aantal jaar uitwijkend vrachtverkeer moeten ze nog steeds à niveau met het asfalt liggen. Kortom: ofwel in de specie leggen, ofwel afzien van die (dure) rabatstroken.
Bij de fietsstraat op de foto (Zandweg De Meern) zijn de klinkers deels wat verzakt, waardoor er lengterichels van plaatselijk meer dan 2 cm zijn ontstaan. Daar kun je gemeen over vallen.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsstraten-buiten-de-bebouwde-kom-breder-en-met/De-rabatstroken-moeten-we]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsstraten-buiten-de-bebouwde-kom-breder-en-met/De-rabatstroken-moeten-we]]> 2021-02-01T08:52:48.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Was het echt een "lucratieve" middag? Dan kom ik een volgende keer ook graag even langs!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Verslag-Ontwerperscafe-Gelderland-10-dec/Was-het-echt-een-quot;lu]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Verslag-Ontwerperscafe-Gelderland-10-dec/Was-het-echt-een-quot;lu]]> 2021-01-26T16:54:02.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Een voordeel van een bochtstraal van 2m is ontwijfeld dat invoegende fietsers hun snelheid verlagen, maar dat heeft - lijkt me - als nadeel dat de invoegende fietsers meer ruimte (vetergang) nodig hebben en aandacht voor de balans. In de praktijk zal er - als het soepel invoegengefrustreerd wordt en de mogelijkheid daartoe bestaat (zoals op de bovenste afbeelding) een olifantenpaadje gecreëerd worden met de gewenste bochtstraal. Dan kun je het maar beter in het ontwerp accomoderen (en eventueel de voorrang regelen met haaientanden). En niet te vergeten het zicht van de fietsers op elkaar zo ruim mogelijk maken.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-hebben-geen-invoegstrook-nodig/Een-voordeel-van-een-boch]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-hebben-geen-invoegstrook-nodig/Een-voordeel-van-een-boch]]> 2021-01-21T18:08:45.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het "complete verklaringsmodel" is nog niet gevonden. Alsof zoiets mogelijk zou zijn. Ook blijkt uit het onderzoek dat data-analyse vooralsnog geen licht werpt op zaken die fietsers als ervaringsdeskundigen met hun klompen aanvoelen. Bijvoorbeeld dat hoge trottoirbanden gevaarlijk zijn maar in ieder geval duidelijk maken dat er hoogteverschil is, terwijl lage haakse banden makkelijk over het hoofd gezien worden en daardoor eigenlijk nog linker zijn. Dat staat al in de Fietsberaad notitie over seniorproof ontwerpen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Van-50-naar-30-km-uur-kan-ook-leiden-tot-meer-onge/Het-quot;complete-verkla]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Van-50-naar-30-km-uur-kan-ook-leiden-tot-meer-onge/Het-quot;complete-verkla]]> 2021-01-21T17:13:35.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Voorrang? Goudappel stelt: "Toepassing van verschillende voorrangssituaties in een weg leidt niet tot verschillen in snelheid ", DTV:"Bij voorrangs kruispunten is sprake van een (veel) hogere snelheid dan bij gelijkwaardige kruispunten"
- Boeiend voor de resultaten van eenzelfde onderzoek en begrijpelijk dat "het complete verklaringsmodel voor de snelheid" nog niet is gevonden.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Van-50-naar-30-km-uur-kan-ook-leiden-tot-meer-onge/Voorrang-Goudappel-stelt]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Van-50-naar-30-km-uur-kan-ook-leiden-tot-meer-onge/Voorrang-Goudappel-stelt]]> 2021-01-21T13:24:11.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Op de onderzochte drukke 30km-straten blijkt er een duidelijk verband te zijn tussen een lagere snelheid en meer ongevallen"
- Lagere snelheid door laden en lossen op de rijbaan, veel in- en uitparkeren, overstekende voetgangers ... ?
Ofwel een veelheid aan ongevallen mogelijkheden die ook de snelheid drukt.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Van-50-naar-30-km-uur-kan-ook-leiden-tot-meer-onge/quot;-strong-em-Op-de-o]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Van-50-naar-30-km-uur-kan-ook-leiden-tot-meer-onge/quot;-strong-em-Op-de-o]]> 2021-01-19T12:22:40.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[- Uit ervaring blijkt dat fietsbewegwijzering bij slecht zicht (donker) nauwelijks leesbaar is. De huidige kleur rood is uv gevoelig en verslechtert met zonbestraling.
- De afstandsvermelding is niet eenduidig, soms geldt de afstand tot het centrum soms tot de komgrens, en is daarmee onbruikbaar.
- Pikant dat een "rechtdoor" bord als grootste wordt uitgevoerd.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-bewegwijzering-hoogwaardige-regionale-fiets/Uit-ervaring-blijkt-dat]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-bewegwijzering-hoogwaardige-regionale-fiets/Uit-ervaring-blijkt-dat]]> 2021-01-19T12:06:38.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Met meer aandacht voor de geschiedenis zou de drastische vermindering van het fietsaandeel in de naoorlogse periode toch enige verklaring mogen krijgen.
Of viel deze periode samen met een ingrijpende cultuur en metale verandering?]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietswetenschap-met-oogkleppen/Met-meer-aandacht-voor-de]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietswetenschap-met-oogkleppen/Met-meer-aandacht-voor-de]]> 2021-01-14T14:33:43.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Een interessant experiment, dat vraagt om een herhaling in de openbare ruimte. Goed om rekenregels af te leiden van het zelf-organiserend vermogen van mensen en om de verschillende populaties op het fietspad onder de loep te nemen. In dat verband vind ik de conclusie dat een bochtstraal van 2 wel voldoende is verbazingwekkend. Uit de beschrijving van het experiment komt niet naar voren of de Nederlandse praktijk van het duo-fietsen gevolgd is. Wel blijken veel geobserveerde fietsers vanaf het midden of links in de invoeger in te sturen om op de rechtstand terecht te komen. Het lijkt me dat de bochtstraal van 5 m juist vanwege duo-fietsers is ingesteld. Daarnaast was dit experiment uitgevoerd met tape op een gladde vloer, wat in werkelijkheid niet voorkomt. Zoals we bij het belijningsonderzoek al geleerd hebben, lijken omgevingsfactoren veel effect te hebben op de plaats op het fietspad en het fietsgedrag.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-hebben-geen-invoegstrook-nodig/Een-interessant-experimen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-hebben-geen-invoegstrook-nodig/Een-interessant-experimen]]> 2021-01-13T11:11:50.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Hieruit blijkt maar weer dat we echt moeten werken aan een obstakelvrije, vergevingsgezinde inrichting. Nu horen we van dit ongeluk omdat mevrouw er een rechtszaak voor aanspant maar van hoeveel gevallen horen we helemaal niets....]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Biggenruggen-als-fietspadafscheiding-niet-aan-te-b/Hieruit-blijkt-maar-weer]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Biggenruggen-als-fietspadafscheiding-niet-aan-te-b/Hieruit-blijkt-maar-weer]]> 2021-01-07T10:15:55.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De echte luilakken doen helemaal geen licht aan helaas.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietslamp-laat-de-fietser-zien-en-gezien-worden/Woow-,een-goed-idee-,van/De-echte-luilakken-doen-h]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietslamp-laat-de-fietser-zien-en-gezien-worden/Woow-,een-goed-idee-,van/De-echte-luilakken-doen-h]]> 2021-01-04T22:38:04.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De tijdschatting lijkt me optimistisch. Er komen verkiezingen aan en het duurt wel een jaar voor er een nieuwe regering is. Tel er maar twee jaar bij op.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nog-geen-duidelijkheid-over-plaats-op-de-weg-van-d/De-tijdschatting-lijkt-me]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nog-geen-duidelijkheid-over-plaats-op-de-weg-van-d/De-tijdschatting-lijkt-me]]> 2021-01-04T22:35:53.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De reactie van de gemeenteambtenaar vind ik te formeel. Een fout standaard afstraffen met een gevaarlijke smak op de rijbaan is disproportioneel. Ze moeten mildere oplossingen vinden.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Biggenruggen-als-fietspadafscheiding-niet-aan-te-b/De-reactie-van-de-gemeent]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Biggenruggen-als-fietspadafscheiding-niet-aan-te-b/De-reactie-van-de-gemeent]]> 2021-01-04T22:31:08.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Fantastisch. Niks op je telefoon (die kan dus gewoon uitgezet). Je locatie hoeft niet doorgegeven (valt ooit terug te rekenen welke locatiedata van wie waren? en waar je dus allemaal bent geweest?). Je databundel niet geplunderd. Je krijgt gewoon groen als je er aan komt.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Radar-simuleert-gebruik-iVRI-app-door-fietsers/Fantastisch-Niks-op-je-t]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Radar-simuleert-gebruik-iVRI-app-door-fietsers/Fantastisch-Niks-op-je-t]]> 2021-01-04T21:16:47.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Zou het weer eens niet om kosten draaien. Je kunt geen artikel lezen over fietsen of er staan wel prijzen bij. Dat lees je nouwelijks als het over de prijs van autovoorzieningen zoals rondwegen gaat etc. (En dat zijn nog doodlopende wegen).]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuw-boek-over-fietsparkeren-bij-stations/Zou-het-weer-eens-niet-om]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuw-boek-over-fietsparkeren-bij-stations/Zou-het-weer-eens-niet-om]]> 2021-01-04T20:01:08.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Precies en waarom is er geen maximale breedte voor auto's? Ik ben die SUV's al langer stikzat.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nog-geen-duidelijkheid-over-plaats-op-de-weg-van-d/De-minister-denkt-vanuit/Precies-en-waarom-is-er-g]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nog-geen-duidelijkheid-over-plaats-op-de-weg-van-d/De-minister-denkt-vanuit/Precies-en-waarom-is-er-g]]> 2021-01-04T19:32:36.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik ben 72m en fiets regelmatig op een gewone fiets van Middelburg naar Goes. is 25 km. Maar het zou zoveel minder en vooral ook mooier zijn als wegbeheerders een paar doorsteekjes maakten. Ik vraag daar al 20 jaar om maar dat vinden ze altijd heel leuk voor de portemonaie van een ander. Is te diere voe ze. De slappe ballen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsgebruik-in-woon-werkverkeer-kan-in-potentie-v/Meer-dan-15-km-kan-ook-pr/Ik-ben-72m-en-fiets-regel]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsgebruik-in-woon-werkverkeer-kan-in-potentie-v/Meer-dan-15-km-kan-ook-pr/Ik-ben-72m-en-fiets-regel]]> 2021-01-04T19:11:17.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ja dat gevoel heb ik ook Dick.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Biggenruggen-als-fietspadafscheiding-niet-aan-te-b/Wie-bedenkt-zoiets/Ja-dat-gevoel-heb-ik-ook]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Biggenruggen-als-fietspadafscheiding-niet-aan-te-b/Wie-bedenkt-zoiets/Ja-dat-gevoel-heb-ik-ook]]> 2021-01-04T18:48:48.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[We hadden ze jaren terug bij Biggekerke. (ZLD) Ik weet niet of ze er nog liggen maar veel mensen klaagden er over. Ik vond het vesrchrikkelijke ondingen. Ook als ze een andere kleur hadden zoals hier.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Biggenruggen-als-fietspadafscheiding-niet-aan-te-b/Tussen-Zetten-en-Indoorni/We-hadden-ze-jaren-terug]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Biggenruggen-als-fietspadafscheiding-niet-aan-te-b/Tussen-Zetten-en-Indoorni/We-hadden-ze-jaren-terug]]> 2021-01-04T18:47:34.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["De oplossing zou toch eerder gezocht moeten worden in het verbreden van het fietspad."

Wil niet vervelend zijn, maar deze conclusie zagen we toch al mijlen ver van te voren aankomen. Fraai ligfietsfilm hierover gezien en diverse info opgezocht. Je zal maar fietsers van beide kanten hebben en twee bakfietsmoeders of velomobielen die elkaar naderen, dat zou vragen zijn om moeilijkheden. Waar ik regelmatig fiets, in de buurt van een middelbare school, is gedrieënlijk naast elkaar geen uitzondering.
Fietspad, lekker breed, liefst éénrichtingsverkeer waar dat mogelijk is.
Zoiets dus.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Bliksemsnelle-baan-slaat-nog-niet-aan/quot;De-oplossing-zou-to]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Bliksemsnelle-baan-slaat-nog-niet-aan/quot;De-oplossing-zou-to]]> 2021-01-04T15:56:00.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Is er ook al onderzocht of de Ziemi gegarandeerd het zicht van de (zelfbelichte) fietser op de weg niet belemmert?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietslamp-laat-de-fietser-zien-en-gezien-worden/Is-er-ook-al-onderzocht-o]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietslamp-laat-de-fietser-zien-en-gezien-worden/Is-er-ook-al-onderzocht-o]]> 2021-01-04T15:43:33.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De onderzoeker aan de UvA zou beter moeten weten: in Amsterdam bestaat geen fietsinfrastructuur die een dergelijke toename van fietsgebruik aankan en is onbestaanbaar tenzij het autogebruik in de stad fundamenteel aan banden wordt gelegd (en niet zo lauw als in de huidige beleid). Dat zijn harde randvoorwaarden. Maar zou daar aan voldaan worden, dan is er geen Vlaamse prikkel meer nodig. En dat is maar goed ook, want het volgende probleem zou zijn dat gewone fietsers door gemotoriseerde fietsers worden verdrongen en wie wil die herhaling van de geschiedenis op z’n geweten hebben?
]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsgebruik-in-woon-werkverkeer-kan-in-potentie-v/De-onderzoeker-aan-de-UvA]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsgebruik-in-woon-werkverkeer-kan-in-potentie-v/De-onderzoeker-aan-de-UvA]]> 2021-01-04T15:01:06.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het kan zo zijn dat dat nu nog niet echt het geval is, maar de potentie blijft groot om dat wel te worden (alternatief voor auto). Alles hangt samen met een goede treinbediening van stations (liefst met IC en/of frequent) en een veel grotere beschikbaarheid van deelfietsen/OV-fietsen bij die stations.
Als je ergens komt en er is geen OV-fiets beschikbaar, is je bereik veel minder groot. Dan kijkt men weer snel naar de auto. Dus NS, vooral OV-fietsen blijven bijplaatsen bij alle stations. De stations in Leidsche Rijn en Vleuten de Meern zijn voorbeelden van stations met een groot achterland (bedrijventerreinen en bestemmingen op fietsafstand) maar met een schrijnend tekort aan OV-fietsen. Gevolg: veel autogebruik. Dat kan anders!]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Deelfiets-geen-alternatief-voor-de-auto/Het-kan-zo-zijn-dat-dat-n]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Deelfiets-geen-alternatief-voor-de-auto/Het-kan-zo-zijn-dat-dat-n]]> 2021-01-04T14:28:07.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Bravo!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-en-voetgangers-krijgen-blijvend-meer-ruim/Bravo!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-en-voetgangers-krijgen-blijvend-meer-ruim/Bravo!]]> 2021-01-04T13:12:39.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wie bedenkt zoiets?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Biggenruggen-als-fietspadafscheiding-niet-aan-te-b/Wie-bedenkt-zoiets]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Biggenruggen-als-fietspadafscheiding-niet-aan-te-b/Wie-bedenkt-zoiets]]> 2021-01-04T13:09:26.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Jammer dat geluid bij filmpje zo slecht is...]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietslamp-laat-de-fietser-zien-en-gezien-worden/Jammer-dat-geluid-bij-fil]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietslamp-laat-de-fietser-zien-en-gezien-worden/Jammer-dat-geluid-bij-fil]]> 2021-01-04T12:44:19.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Biggenruggen worden wel vaker toegepast (Utrecht) maar zijn zeer gevaarlijk omdat ze niet vergevingsgezind zijn.
Als je op het fietspad rijdt en een stuurfoutje maakt danlig je gelijk OP de rijweg,
Ik heb hier wel eens een opmerking naar gemeente Utrecht gestuurd met als resultaat dat je zo'n fout niet hoort te maken...je hoort immers niet op de (auto)rijbaan te komen, vandaar in dit geval de dubbele streep.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Biggenruggen-als-fietspadafscheiding-niet-aan-te-b/p-Biggenruggen-worden-we]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Biggenruggen-als-fietspadafscheiding-niet-aan-te-b/p-Biggenruggen-worden-we]]> 2021-01-04T11:42:00.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Meer dan 15 km kan ook prima als woonwerk afstand gefietst worden. Niet door iedereen, maar wel veel meer dan dat nu vaak gedacht wordt. Zelf heb ik 15 jaar dagelijks 2x40 km gefietst. Heel wat collega's rijden 20 km enkele reis. Dagelijks, of zo nu en dan. Als je en/en meeneemt in je berekeningen, kun je 30-50% van de mensen die een afstand tussen 15 en 20 km heeft meerekenen en ook nog eens 10-20% van de mensen die 20-30 km enkele reis hebben.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsgebruik-in-woon-werkverkeer-kan-in-potentie-v/Meer-dan-15-km-kan-ook-pr]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsgebruik-in-woon-werkverkeer-kan-in-potentie-v/Meer-dan-15-km-kan-ook-pr]]> 2021-01-04T11:35:42.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ondingen zijn het. Vooral die welke Lomito noemt met de gaten er tussen. Vooral bij regen en slecht zicht zijn het sluipmoordenaars. Ook ik heb al eens onzacht tegen de grond gegaan door die onzichtbare dingen (Amsterdam Noord 25 jaar geleden of zo). Gelukkig niet zo zwaar beschadigd als deze mevrouw, maar sindsdien ben ik alergisch voor die dingen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Biggenruggen-als-fietspadafscheiding-niet-aan-te-b/Tussen-Zetten-en-Indoorni/Ondingen-zijn-het-Vooral]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Biggenruggen-als-fietspadafscheiding-niet-aan-te-b/Tussen-Zetten-en-Indoorni/Ondingen-zijn-het-Vooral]]> 2021-01-04T11:27:44.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Zwaar teleurstellend was mijn gevoel toen ik er ook overheen gefietst heb.Misschien dat het blauw opvalt als er zon op schijnt, maar dat doet het in deze tijd van het jaar maar weinig. Verder is het fietspad misschien ter plekke verbreed (dat stond in de aankondiging) maar daarmee is het niet breder dan hetzelfde fietspad een stuk verder richting Leersum.

Tineke deJong heeft helemaal gelijk dat met wat kleurtjes en zo de problemen niet opgelost worden. Echt verbreden helpt. En goede, echt reflecterende kantbelijning helpt ook. Vooral bij nattigheid en (schemer)duister.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Bliksemsnelle-baan-slaat-nog-niet-aan/p-Zwaar-teleurstellend-w]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Bliksemsnelle-baan-slaat-nog-niet-aan/p-Zwaar-teleurstellend-w]]> 2021-01-04T11:14:33.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Woow ,een goed idee ,van deze dames ,maar het kan nog iets beter ,jawel nl door er ook een schijnsel aan de voorzijde bij te maken ,dus niet een extra lampje maar door 1 van de beide lampjes tegelijk naar voren en naar achteren te laten schijnen . Want de doorsnee mens is lui en voert zo weing mogelijke handelingen uit ,toch ?

En misschien het gehele ding iets kleiner maken ?
Groet van Ron Krijgsman]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietslamp-laat-de-fietser-zien-en-gezien-worden/Woow-,een-goed-idee-,van]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietslamp-laat-de-fietser-zien-en-gezien-worden/Woow-,een-goed-idee-,van]]> 2021-01-04T10:26:57.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De minister denkt vanuit het verleden en niet vanuit de toekomst. Zou ze dat doen dan is de weg vooral bedoeld voor langzaam verkeer waarbij snelverkeer (gemotoriseerd ongeacht brandstof) zich moet schikken naar de snelheid van het langzaam verkeer. Naar analogie van de fietsstraat maar dan uitgebreid tot alle langzame vervoersmiddelen.

Essentie is dat auto's niet langer dominant zijn op de weg, in ieder geval binnen de bebouwde kom. Hiermee wordt het autogebruik ontmoedigd en dat van langzaam verkeer juist gestimuleerd. En dat is weer goed voor de leefbaarheid en gezondheid/welzijn in steden/dorpen (minder lawaai, minder uitstoot/stank, meer veiligheid, meer ruimte voor verblijf).]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nog-geen-duidelijkheid-over-plaats-op-de-weg-van-d/De-minister-denkt-vanuit]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nog-geen-duidelijkheid-over-plaats-op-de-weg-van-d/De-minister-denkt-vanuit]]> 2020-12-16T11:01:29.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Tussen Zetten en Indoornik (N836 Betuwe) hebben we een nog gevaarlijker variant van de biggenrug, namelijk met openingen om regenwater door te laten. Als je even niet oplet rij je met je fiets tegen de voorkant van zo'n biggenrug en val je op de rijbaan (80 km/u).

]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Biggenruggen-als-fietspadafscheiding-niet-aan-te-b/Tussen-Zetten-en-Indoorni]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Biggenruggen-als-fietspadafscheiding-niet-aan-te-b/Tussen-Zetten-en-Indoorni]]> 2020-12-12T19:54:50.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het bereik van een fiets wordt doorgaans gedaan op basis van reistijd, men wil niet te lang onderweg zijn. Een uur wordt als te lang gezien, een half uur is voor (vrijwel) iedereen acceptabel terwijl maximaal 45 minuten voor de meeste forensen goed te doen is, zeker als de rit per auto langer duurt als gevolg van files.

Het bereik is dan eenvoudig te berekenen voor de diverse fietsen op basis van de gemiddelde snelheid en maximaal 30-45 minuten reistijd:
- gewone fiets 16 km/u: 8-12 km
- langzame E-fiets 20 km/u: 10-15 km
- snelle E-fiets: 32 km/u: 16-24 km

Het bereik met de speed pedelec is met 16-24 km zo groot dat vrijwel alle woonwerkverkeer per snelfiets afgelegd kan worden.

Er zijn wel enkele randvoorwaarden:
- veilige stallingsmogelijkheid (in ieder geval overdekt en afgesloten) voorzien van stopcontacten voor de opladers
- keuzemogelijkheid om op (on)verplichte fietspaden te kunnen rijden met aangepaste snelheid (max. 25 km/u)
- verdere uitrol van fietssnelwegen tussen steden en fietsstraten/fietszones binnen de bebouwde kom
- landweggetjes die een belangrijke verbindingsroute vormen voor fietsers ombouwen tot fietsstraat/fietszone

Verder zou het helpen als er een ruimhartige financiële stimulans voor fietsforensen. De huidige regelingen zijn nogal Zeeuws. Neem een voorbeeld aan de regelingen die door de Vlaamse overheid zijn getroffen, de verkoop van speed pedelecs is daar geëxplodeerd dankzij die gunstige fiscale regelingen.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsgebruik-in-woon-werkverkeer-kan-in-potentie-v/Het-bereik-van-een-fiets]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsgebruik-in-woon-werkverkeer-kan-in-potentie-v/Het-bereik-van-een-fiets]]> 2020-12-07T12:56:58.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Betere plaats op de weg is de verbetering die fietsers in UK (Glasgow is GEEN Engeland) zelf kunnen doorvoeren. Zelf 5 jaar woon-werk verkeer gefietst in Engeland en het grootste verschil met fietsers in Nederland is dat Britse fietsers stijf tegen de kant van de weg fietsen, waardoor ze het signaal afgeven aan automobilisten dat ze er niet toe doen. Zelf fietste ik een stuk verder van de kant af en heb zelden gevaarlijke situaties meegemaakt in die 5 jaar, tot verbazing van mijn collega's.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Moeten-we-naar-het-werk-fietsen/Betere-plaats-op-de-weg-i]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Moeten-we-naar-het-werk-fietsen/Betere-plaats-op-de-weg-i]]> 2020-12-02T10:37:23.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Een mooie, creatieve oplossing die ook nog eens vrijwel geen extra ruimte kost. Ik hoop dat dit idee ook in de praktijk goed uitpakt en op veel meer plaatsen toegepast gaat worden.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Bij-een-doorfietsroute-hoort-een-doorfietsrotonde/Een-mooie,-creatieve-oplo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Bij-een-doorfietsroute-hoort-een-doorfietsrotonde/Een-mooie,-creatieve-oplo]]> 2020-12-02T10:12:57.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Bij nat en nacht zijn de markeringen het belangrijkse. Ik hoop dat er tijdens de testen genoeg donker en nat weer is geweest om dat ook goed te kunnen beoordelen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Welke-markering-maakt-fietspaden-veiliger/Bij-nat-en-nacht-zijn-de]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Welke-markering-maakt-fietspaden-veiliger/Bij-nat-en-nacht-zijn-de]]> 2020-12-02T10:06:57.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Zoals gewoonlijk wordt er alleen bij daglicht gekeken naar hoe een en ander werkt. Voor de fietser in het donker - en zeker met regenachtig weer - is vrijwel alle fiets bewegwijzering onleesbaar of zelfs onzichtbaar. Hoog tijd dat hier eens aandacht aan besteed wordt. Zeker in oktober - maart zijn er veel donkere, natte uren waar dit speelt.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-bewegwijzering-snelle-fietsroute-op-straat/Zoals-gewoonlijk-wordt-er]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-bewegwijzering-snelle-fietsroute-op-straat/Zoals-gewoonlijk-wordt-er]]> 2020-12-02T09:51:21.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In het donker zie je ze niet. Dat is het probleem met heel veel bewegwijzering. Wie gewoon lekker overdag gaat fietsen zal het niet opvallen, maar wie wel eens in het donker geprobeerd heeft dit soort bewegwijzering te zien zal merken dat het moeizaam gaat. Niet alleen zijn ze te hoog voor de koplamp, deze gaat ook nog eens uit bij stilstaan. Dus, zorg voor een verlichte vorm voor bewegwijzering, dan hebben we er ook in oktober t/m maart wat aan.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Relaxter-fietsen-met-duidelijke-bewegwijzering/In-het-donker-zie-je-ze-n]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Relaxter-fietsen-met-duidelijke-bewegwijzering/In-het-donker-zie-je-ze-n]]> 2020-12-02T09:48:54.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Minder sporten door E-bikers is een niet verrassende conclusie. Goed te zien dat zelfs dan er gezondheidswinst behaald wordt. Fietsstimulatie zou dus hand in hand moeten gaan met overige sport stimulatie (fietsen is vaak ook sporten)]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Deelnemers-fietsstimuleringsprogramma’s-gaan-minde/Minder-sporten-door-E-bik]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Deelnemers-fietsstimuleringsprogramma’s-gaan-minde/Minder-sporten-door-E-bik]]> 2020-12-02T09:44:57.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Zeer vaag dit. Met een kop over snelheidslimieten en dan een losse paragraaf die het heeft over terugbrengen van de snelheid in shared space gebieden. Zonder enige argumentatie, zonder enig inzicht over alle overige plekken waar gefietst wordt. Zo'n kop gaat dan een eigen leven leiden, terwijl het idee om in (drukke) shared space gebieden de snelheid te matigen niet zo gek is en waarschijnlijk door de meeste mensen toch al wordt gedaan. De mensen die dat nu nog niet doen, zullen zich waarschijnlijk ook niet door extra regeltjes laten verleiden.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Benelux-landen-willen-snelheidslimieten-voor-de-fi/Zeer-vaag-dit-Met-een-ko]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Benelux-landen-willen-snelheidslimieten-voor-de-fi/Zeer-vaag-dit-Met-een-ko]]> 2020-12-02T09:31:09.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als oud-inwoner van Soest-Zuid ging mijn hart even sneller kloppen bij het lezen van het bericht. Al liep ik vroeger altijd vanaf de Braamweg naar het station. Maar nu 35 jaar later rij ik dagelijks op een speed pedelec die ik het liefst ook in zo'n kluis stal:
- fiets is niet meer zichtbaar (Stromer ST5 met gele kentekenplaat trekt nogal de aandacht)
- helm en rugzak/tassen kunnen in de kluis bewaard worden
- wandcontactdoos aanwezig voor de oplader en in de kluis dus veilig

Tot nu toe heb ik me steeds moeten beperken tot bemande EN bewaakte fietsenstallingen waarbij een kleine fooi vooraf enige zekerheid geeft dat de fiets bij terugkomst nog aanwezig is. De kluizen zouden een mooie aanvulling zijn op deze B&B-fietsenstallingen.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietskluizen-in-Soest-ook-per-dag-te-huur/Als-oud-inwoner-van-Soest]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietskluizen-in-Soest-ook-per-dag-te-huur/Als-oud-inwoner-van-Soest]]> 2020-12-01T18:49:24.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Goed nieuws dus! Want die grote toename in fietsgebruik in deze leeftijdsgroepen heeft een positief gezondheidseffect dat de ongeval nadelen verre overstijgt. Meer bewegen is minder last van diabetes, overgewicht, hart- en vaatziekten. Laat DAT vooral de boodschap zijn.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-oudere-fietsers-en-dus-ook-meer-slachtoffers/Goed-nieuws-dus!-Want-die]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-oudere-fietsers-en-dus-ook-meer-slachtoffers/Goed-nieuws-dus!-Want-die]]> 2020-12-01T16:41:58.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Goed onderzoek is altijd lastig, omdat je niet met het onderzoek de vraag moet beinvloeden. Zodra je apparatuur aan een fiets hangt, beinvloed je al het gedrag van de fietser. Ik neem tenminste aan da dit niet stiekem gebeurt. Dat echt goed onderzoek minstens 24 miljoen kost lijkt me zelfs nog een lage schatting. Dat geld kan m.i. beter besteed worden aan het aanpakken van een aantal gevaarlijke kruisingen of zo.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wellicht-komen-we-nooit-precies-te-weten-hoe-gevaa/Goed-onderzoek-is-altijd]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wellicht-komen-we-nooit-precies-te-weten-hoe-gevaa/Goed-onderzoek-is-altijd]]> 2020-12-01T16:39:14.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Dit zou een goede invulling kunnen zijn. Vooral in het donker bij nat weer (oktober t/m februari) scheelt het heel veel of je de weg nog fatsoenlijk kunt zien of niet. Als de rand van de weg niet duidelijk herkenbaar is (helaas ontbreken goed reflecterende kantlijnen maar al te vaak) ga je als fietser meer naar het midden rijden, wat ook niet bevorderlijk is. Dit zou best goed uit kunnen pakken.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Witte-stroken-voor-de-fietsers-goed-idee/Dit-zou-een-goede-invulli]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Witte-stroken-voor-de-fietsers-goed-idee/Dit-zou-een-goede-invulli]]> 2020-12-01T16:36:21.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het onderzoek via een vragenlijst kan een stuk betrouwbaarder worden als aan degene die de vragenlijst invult gevraagd wordt of in de telefoon gekeken mag worden of er input was in de bepaalde apps als telefoonfunctie, internetbrowser of media-app op het moment van het ongeluk. Het weigeren van toestemming dit te mogen vaststellen, is op zich ook een duidelijke indicatie.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wellicht-komen-we-nooit-precies-te-weten-hoe-gevaa/Het-onderzoek-via-een-vra]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wellicht-komen-we-nooit-precies-te-weten-hoe-gevaa/Het-onderzoek-via-een-vra]]> 2020-12-01T11:20:36.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Zou het ook kunnen dat ervaring een rol speelt bij de kans po ongelukken van e-fietsers? Ik adviseer wel eens dat je moet overstappen naar e-fietsen 'als het nog niet nodig is'. De vaardigheid kan een belangrijke factor zijn om de zwaardere en snellere fiets onder controle te houden. Te laat aan de e-fietsen beginnen kan mogelijk een risico vormen. Is dáár wel eens onderoek naar gedaan?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Minder-goede-gezondheid-van-e-fietsers-leidt-niet/Zou-het-ook-kunnen-dat-er]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Minder-goede-gezondheid-van-e-fietsers-leidt-niet/Zou-het-ook-kunnen-dat-er]]> 2020-12-01T10:36:44.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik ben het met dhr. Van Boggelen eens. Fietssuggestiestroken zijn niet meer van deze tijd. Deze stroken suggereren iets, maar niemand begrijpt wat.
Voor het probleem van het contrast tussen een rode fietsstrook en een berm is ook al een oplossing gevonden door een smalle witte kantmarkering aan te brengen.
Ik ben benieuwd hoe deze witte stroken door de gebruikers worden begrepen.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Witte-stroken-voor-de-fietsers-goed-idee/Ik-ben-het-met-dhr-Van-B]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Witte-stroken-voor-de-fietsers-goed-idee/Ik-ben-het-met-dhr-Van-B]]> 2020-12-01T07:12:47.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Volgens het CBS is inde cijfersgeen effect van de coronacrisis te zien".

Dat corona-effect (mensen die collectief vervoer vervangen door de speed pedelec) is er wel degelijk maar tegelijk zijn er ook mensen die van plan waren een speed pedelec aan te schaffen maar door onzekere financiële situatie als gevolg van de overheidsmaatregelen de aankoop uitstellen of er volledig van afzien. Beide effecten houden elkaar blijkbaar in evenwicht. Een financiële impuls vergelijkbaar met die van Belgische overheden zou wellicht voor een deel van die groep uitkomst kunnen bieden.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aantal-speedpedelecs-groeit-gestaag/quot;Volgens-het-CBS-is]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aantal-speedpedelecs-groeit-gestaag/quot;Volgens-het-CBS-is]]> 2020-11-24T21:43:45.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Veel gemeenten zetten in op groeien en dan ontstaat probleem vanzelf. Dat vraagt een duidelijke visie op effecten van zo'n keuze. Te vaak wordt gedaan alsof het ons overkomt, terwijl het een gevolg is van eerdere keuzes en niet (tijdig) durven ingrijpen (bijsturen). Gek genoeg zijn er weinig bestuurders die op fiets bewust de sloot in sturen maar als het om RO gaat is dit minder vanzelfsprekend voor (politieke) bestuurders.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Herverdeling-Openbare-Ruimte-ten-gunste-van-Fietse/Veel-gemeenten-zetten-in]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Herverdeling-Openbare-Ruimte-ten-gunste-van-Fietse/Veel-gemeenten-zetten-in]]> 2020-11-24T13:14:14.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik vind dit een mooie geste om ook het wegdek schoon te hebben. De onderhoudsaannemer kan zien of deze zijn werk doet en is door iedereen vast te stellen of dat zo is.Bij slechte weersomstandigheden is het fijn om de weg beter te kunnen zien. (koplamp en kleur van de weg.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Witte-stroken-voor-de-fietsers-goed-idee/Ik-vind-dit-een-mooie-ges]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Witte-stroken-voor-de-fietsers-goed-idee/Ik-vind-dit-een-mooie-ges]]> 2020-11-21T17:17:48.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Het optimaliseren van de technische systemen vergde echter veel tijd"
Hadden ze dat niet eerder kunnen bedenken naast veel vergaderen?
Dit straalt uit naar een mogelijk volgend project (eerst zien en dan ..)]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wisselfiets-nog-geen-succes/quot;-strong-em-Het-opt]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wisselfiets-nog-geen-succes/quot;-strong-em-Het-opt]]> 2020-11-21T16:10:52.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Uit het inspiratieboek blijkt een lichte kleur aan de bermzijde geen regel.
Een donkere kleur zinder lichte belijning bevordert van de weg geraken.
Drie ongeveer even brede stroken zijn gewenst, maar ook dat lijkt geen regel.
Wordt bij bebouwing de strook niet als parkeerstrook gebruikt?]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Witte-stroken-voor-de-fietsers-goed-idee/Uit-het-inspiratieboek-bl]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Witte-stroken-voor-de-fietsers-goed-idee/Uit-het-inspiratieboek-bl]]> 2020-11-21T15:46:45.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het ivoorwit lijkt me fel in de zomer. Probeer licht steen-rood (ik hou toevellig niet van rose) of een andere pastelkleur.
Als ik hier zou fietsen met dat water zo dicht bij de lichte fietsstrook dan zou ik op het donkere weggedeelte gaan rijden. Als er een auto van achteren komt moet die maar toeteren. Ik weet niet of deze keuze voor het donkere deel te maken heeft met de kleuren.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Witte-stroken-voor-de-fietsers-goed-idee/Het-ivoorwit-lijkt-me-fel]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Witte-stroken-voor-de-fietsers-goed-idee/Het-ivoorwit-lijkt-me-fel]]> 2020-11-21T12:19:50.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Interessant document (download)... tijdens mijn studie aan de TUE heb ik het vak omgevingspsychologie gevolgd waarin ook dergelijke aspecten (perceptie van de omgeving) werden behandeld. Alleen al het vak perceptieleer waarin de fysiologische kant van het waarnemen wordt besproken was een eye-opener...]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Natuurlijk-sturen/Interessant-document-(dow]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Natuurlijk-sturen/Interessant-document-(dow]]> 2020-11-19T14:57:12.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het meest opvallende resultaat is dat de elektrische fiets een uitkomst is voor mensen met gezondheidsproblemen. Maar liefst 3x zoveel mensen blijven rijden op een elektrische fiets t.o.v. de gewone fiets. Heel logisch ook omdat fietsen een zekere mate van fysieke fitheid vereist. Bij gezondheidsproblemen kan de elektrische fiets net dat stukje vermogen geven dat de "zieke" fietser niet meer kan produceren.
Onlangs heb ik ontdekt dat in onderzoeken is vastgesteld dat naarmate we ouder worden we minder energie hebben en vooral wanneer er sprake is van een tekort aan vitamine D. Met name ouderen nemen minder gemakkelijk vitamine D op uit voedsel en zijn ook minder in staat om vitamine D aan te maken via de huid (zon). Interessant gegeven om nader te onderzoeken in hoeverre supplementatie van vitamine D kan bijdragen aan de spierkracht van seniore fietsers en daardoor ook minder valpartijen ontstaan.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tien-procent-55-plussers-durf-niet-te-fietsen/Het-meest-opvallende-resu]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tien-procent-55-plussers-durf-niet-te-fietsen/Het-meest-opvallende-resu]]> 2020-11-19T08:59:39.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Hoewel deze plaats werd aangemerkt als verkeersonveilig gebeurden er bijna nooit ongelukken. En dit kwam omdat de verkeerssituatie zeer onoverzichtelijk was. Toch hebben we gemeend te moeten werken aan die verkeesonveiligheid."

Huh... de kruising was blijkbaar zeer veilig, er gebeurden immers bijna nooit ongevallen ofwel er was geen sprake van reële verkeersonveiligheid. Desondanks hebben ze besloten "iets" te doen aan het gevoel van onveiligheid (lees: subjectieve onveiligheid).

Ik begrijp dat niet, er wordt veel geld (zeer veel geld) uitgegeven aan bestrijding van subjectieve onveiligheid met het risico dat de reële veiligheid afneemt...
]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Veenendaal-neemt-fietsrotonde-in-gebruik/quot;Hoewel-deze-plaats]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Veenendaal-neemt-fietsrotonde-in-gebruik/quot;Hoewel-deze-plaats]]> 2020-11-17T13:32:31.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["En het aantal inhaalmanoeuvres op een afstand kleiner dan 100 cm was minder ‘met kind’ (35,3%) dan ‘zonder kind’ (21,8%)."
35 is toch niet minder dan 21? Kan dit eens worden nagekeken?]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kind-in-kinderzitje-doet-automobilist-afstand-houd/quot;En-het-aantal-inhaa]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kind-in-kinderzitje-doet-automobilist-afstand-houd/quot;En-het-aantal-inhaa]]> 2020-11-16T11:39:20.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Toen ik er langs fietste was alleen het blauwe deel te zien, de rest was onder de bladeren. Maar dat zal inmiddels al wel opgelost zijn.
Blijft dat ik een randmarkering mis. Vooral doordat je's avonds gemakkelijk verblind wordt door koplampen (groot licht) van auto's.

Zou het fietspad overigens wel breed genoeg zijn voor zo'n snelle strook? Anderzijds moet je soms gewoon iets nieuws proberen om te zien of het voordeel oplevert. Ik ben benieuwd naar de resultaten van het onderzoek.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Test-met-Bliksemsnelle-Baan/Toen-ik-er-langs-fietste]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Test-met-Bliksemsnelle-Baan/Toen-ik-er-langs-fietste]]> 2020-11-05T07:56:46.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Inderdaad. Er rijden nog veel auto's rond die al die moderne snufjes niet hebben. De grote SUV past al niet in de parkeervakken en is een gedrocht in de meeste steden, waar de wegen smal zijn. Ze worden massaal gemaakt en verkocht. Wat moet je met zo'n gevaarte? Duur in aanschaf, gebruik. Zijn zwaar en hoe reageert men op de sensoren? Staat er een kind achter wat niet in je zicht komt, denk je dan dat het een paaltje is of zo?? Ik fiets meer dan dat ik met de auto rijdt en dan woon ik maar in een dorp met 2000 inwoners en voor de weekmarkt en de andere winkels die ik niet in mijn woonplaats heb is alles nog binnen fietsbereik.
]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ongevallen-met-SUV-leiden-tot-meer-letsel-bij-fiet/Heb-ik-het-nu-juist-gaat/Inderdaad-Er-rijden-nog]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ongevallen-met-SUV-leiden-tot-meer-letsel-bij-fiet/Heb-ik-het-nu-juist-gaat/Inderdaad-Er-rijden-nog]]> 2020-07-01T10:49:46.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Helemaal met jou mening eens. Zolang de auto de dienst op de weg uit blijft maken en er niet harder wordt opgetreden tegen gebruik van drugs en alcohol en nu zo populair lachgas. Er zouden in de binnensteden autoluwe/vrije zones moeten komen, zo ook in het buitengebied, waar geen woningen staan en alleen landbouwers en fietsers van de wegen gebruik maken. Een niet goed passende fietshelm of de manier waarop je ten val komt of aangereden wordt bied geen zekerheid en kan zelfs meer schade berokkenen. Ken een toerfietser die met een groep reed en van het jaagpad op de weg moesten door een betonnen goot en hij slipte weg, zou je zeggen hij komt ervanaf met wat schrammen en een bult. Neen de helm schoof weg en zijn oor en zijn neus waren dusdanig geschampt en afgescheurd dat ie naar het ziekenhuos kon. Daarbij vrouwen met een mooi kapsel of een kantoorbediende in nette pak op de fiets (kan nog een e-bike zijn) die gaan echt niet met een helm fietsen. En het gros van de ongevallen betreffen andere delen van het lichaam.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Planbureaus-Investeren-in-fietsinfrastructuur,-maa/p-Ik-maak-me-kwaad-dat-n/Helemaal-met-jou-mening-e]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Planbureaus-Investeren-in-fietsinfrastructuur,-maa/p-Ik-maak-me-kwaad-dat-n/Helemaal-met-jou-mening-e]]> 2020-07-01T10:35:37.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Ik vind de discussie over de helmplicht altijd heel bijzonder. Feit is dat bij een ongeval een helm altijd beter beschermd dan geen helm. Je klapt met je kop ergens tegenaan (een auto bijvoorbeeld) en dan zal een helm je overlevingskans altijd groter maken. Of dat groot genoeg is, dat hangt ervan af.

Dat we minder gaan fietsen met helmplicht zegt dat ook iets over onze houding (in dit geval van fietsers t.a.v. veiligheid). Blijkbaar gaan we op zoek naar argumenten om onszelf niet te hoeven belasten met een inspanning om onze eigen veiligheid te verbeteren. Zo hebben fietsers geleerd in Nederland dat je je hand niet hoeft uit te steken, niet over je schouder te kijken als je afslaat, de voorrangsregels negeren, tegen het verkeer in rijden, wat zal ik nog meer noemen.

Fietsen in Nederland is het negeren van elk risicobesef en regels zijn er vooral voor de andere verkeersdeelnemers. Wellicht dat het dragen van een helm ons bewust maakt van de risico's die we lopen en vinden we dat onaangenaam. Dus gaan we dat - inmiddels bewuste risico - mijden. Bij kinderen zal het niet zo werken. Ze zullen dat ding op hun hoofd in eerste instantie vervelend vinden (vind ik ook als het warm weer is). Tenzij je ermee opgroeid. Zoals bijvoorbeeld met een veiligheidsriem in de auto. Of zijn we ook daardoor minder gaan rijden?

Het argument dat we onveiliger gaan rijden wens ik te betwijfelen. Op de eerste hulp is het aantal helmdragers relatief oververtegenwoordigd. Daaruit wordt de conclusie getrokken dat helmdragers meer risico nemen (risicocompensatie). Dat is de vraag. Mogelijk dragen mensen een helm omdat ze vaker en grotere afstanden fietsen. Als je vaker en grotere afstanden fietst loopt je ook meer risico dat je een ongeval krijgt.

Kortom het afbranden van helmplicht gebeurd op subjectieve en kortzichtige gronden en vooral omdat we moeite hebben te erkennen dat fietsers zich structureel afwenden van het nemen van het verantwoordelijkheid in het verkeer. Als we fietsmobiliteit naar een hoger plan willen brengen zal de mentaliteit van de Nederlandse fietser zich daaraan moeten aanpassen en daarop aangesproken moeten worden.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Planbureaus-Investeren-in-fietsinfrastructuur,-maa/p-Ik-maak-me-kwaad-dat-n/p-Ik-vind-de-discussie-o]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Planbureaus-Investeren-in-fietsinfrastructuur,-maa/p-Ik-maak-me-kwaad-dat-n/p-Ik-vind-de-discussie-o]]> 2020-07-01T08:26:59.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Met dank aan Roland Kager - een verademing. Enkele jaren geleden werd in ons dorp het langsparkeren in een straat gewijzzigd in insteekparkeren en, aldus de verkeerswethouder, "fietsers moeten nu extra goed opletten." Indertijd als raadslid fronste ik mijn wenkbrauwen en vroeg: "Hoezo fietsers? Automobilisten komen uit een parkeervak, moeten dus iedereen voorrang geven en zij rijden achteruit, moeten dus ook om die reden iedereen voorrang geven." De wethouder reageerde meewarig op zoveel domheid van mij. Tja, nu we ruim tien jaar verder zijn, is het nog steeds bijna altijd en overal zo, dat de voetganger die al helemaal niemand kwaad doet, en de fietser, die soms een klein beetje kwaad doet, alsmaar beter en beter opletten voor de automobilist die het meeste kwaad doet. En dan doen we ook nog net alsof het niet anders kan., alsof niet wij mensen maar machines regels maken waar we helaas aan vast zitten.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Planbureaus-Investeren-in-fietsinfrastructuur,-maa/Met-dank-aan-Roland-Kager]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Planbureaus-Investeren-in-fietsinfrastructuur,-maa/Met-dank-aan-Roland-Kager]]> 2020-07-01T08:10:27.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Ik maak me kwaad dat nota bene het Fietsberaad deze techneutenpraat van het CPB en PBL over het zogenaamde effect van fietshelmen klakkeloos overneemt en uitvergroot?

Waar het om gaat: wij als verkeerskundigen zijn medeverantwoordelijk hoe de openbare ruimte is ingericht en hoe jaar op jaar blijkt dat hier vele mensen omkomen, waaronder kinderen.

Niet omdat mensen onvoldoende helmen dragen, te weinig nekbanden omhebben, te weinig kussens onder hun kleren verstoppen of anderszins 'voor hun eigen veiligheid' beter binnenshuis blijven, maar omdat we erop ontwerpen dat in onze dagelijke leefomgeving er nog altijd auto's met 50 en harder kunnen rijden (soms zelfs legaal) terwijl dat een dodelijke combinatie blijkt met ons stadsleven, waaronder kinderen.

Lees 'Het recht van de snelste' als hopelijke wake-up call voor iedereen die willens en wetens de andere kant op blijft kijken. Zoals deze techneuten.

En laten we dan deze opvatting van helmplicht als 'verkeersveiligheid'maatregel onder een heel diepe hoop zand begraven.

Zoals we in de verkeerskunde ook zijn teruggekeerd van snelwegen dwars door onze steden als maatregel om de steden levend te houden (nee, snelwegen door steden maken steden juist kapot, iemand nog een andere mening toegedaan?). Of de ooit gangbare opvattingdat zonder autoparkeren op centrale pleinen de middenstand failliet zou gaan (we kijken inmiddels een beetje meelijwekkend naar het buitenland waar ze dat nog geloven...). Of dat alcoholgebruik, gepaste snelheid houden en veilig weggedrag ieders eigen verantwoordelijkheid is (maar hoewel we dat al lang niet meer denken, erg overtuigend sturen we er nog niet op, waarvan akte, het CPB en PBL schrijven er he-le-maal niets over)

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Planbureaus-Investeren-in-fietsinfrastructuur,-maa/p-Ik-maak-me-kwaad-dat-n]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Planbureaus-Investeren-in-fietsinfrastructuur,-maa/p-Ik-maak-me-kwaad-dat-n]]> 2020-07-01T08:00:16.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Het gaat dus vooral om het toerekenen van de kosten ten opzichte van de waarde van of besparingen bij andere zaken. Het is dusvooral een politieke keuze.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-stallingsplekken-in-de-binnenstad-Maar-wie-ga/p-Het-gaat-dus-vooral-om]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-stallingsplekken-in-de-binnenstad-Maar-wie-ga/p-Het-gaat-dus-vooral-om]]> 2020-06-30T20:45:16.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Interessant idee, parkeren is in sommige steden vrijwel onbetaalbaar geworden. Met dit concept kan de stad gevrijwaard blijven van auto's en voor mensen van buiten is dit een serieus alternatief voor wie liever niet met het OV rijdt.

Overigens pas ik dit concept al jaren toe... ik woon in de Gelderland en wanneer ik in Amsterdam of Rotterdam moet zijn rij ik met de auto naar een gratis parkeerplaats aan de rand van de stad en ga dan verder op de speed pedelec die ik op de fietsendrager meeneem. Geen probleem als die parkeerplaats 10-15 kilometer van mijn bestemming in de stad ligt, met de snelle fiets ben ik er binnen 20 minuten. En in de stad geen probleem om de fiets te parkeren. ]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gratis-parkeren-en-alleen-betalen-voor-de-deelfiet/Interessant-idee,-parkere]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gratis-parkeren-en-alleen-betalen-voor-de-deelfiet/Interessant-idee,-parkere]]> 2020-06-20T22:35:05.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Virusbesmetting via voorwerpen blijkt voor COVID19 nauwelijks aan de orde, de besmetting verloopt vooral via aerosolen die door ademhaling/praten/zingen worden uitgestoten en afhankelijk van de relatieve vochtigheid (RV) langer en verder in de ruimte blijven zweven. Langdurig verblijf in een gekoelde en afgesloten binnenruimte met veel mensen is een belangrijke besmettingsbron, zie de vele besmettingen in koelhuizen, slachthuizen en fruitverwerkende industrie die hermetisch afgesloten zijn om ongedierte te weren, gekoeld worden wat resulteet in een lage RV dat gunstig is voor verspreiding en waar veel mensen langdurig (8-10uur) verblijven.

In de buitenlucht hoeven we ons eigenlijk helemaal geen zorgen te maken over besmetting waar eventuele virusdeeltje snel door luchtstromingen verdund worden... anderhalve meter in de buitenruimte is dan ook echt absurd.

Gezonde mensen hoeven zich überhaupt geen zorgen te maken over het COVID-19 virus dat vooral slachtoffers maakt onder hoogbejaarde en zieke mensen.
fietshelm/vizier
We kunnen dus met een gerust hart op de fiets en hoeven ons geen zorgen te maken over drukknoppen van VRI's. Ook het ontsmetten van winkelwagentjes en -mandjes, sowieso het ontsmetten van de handen bij binnenkomst van een winkel is volslagen onzin.

Al die schoonmaakfaciliteiten zijn voor fietsers overigens wel erg handig... Laatst kreeg ik een enorme vogelflats op mijn fietshelm/-vizier in Nijmegen-Lent. Even een supermarkt ingelopen om de helm te reinigen met vochtige doekjes die bij de entree beschikbaar waren en daarna te ontsmetten met een desinfecterende spray (met dank aan het vriendelijke personeel van Jan Linders)!]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Handsfree-drukknop-voor-het-verkeerslicht/Virusbesmetting-via-voorw]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Handsfree-drukknop-voor-het-verkeerslicht/Virusbesmetting-via-voorw]]> 2020-06-17T21:33:22.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Alle zogenaamde fietssteden in Nederland zijn in eerste instantie universiteitssteden, met in elke stad maar liefst enkele tienduizenden studenten die dagelijks alle afstanden in de stad afleggen met de fiets. Koploper is Groningen met ruim 60.000 studenten, Amsterdam/Utrecht/Leiden met elk ruim 30.000, de overige steden zo rond 15.000.

Een fiets is zeer goedkoop in gebruik (geen vaste en variabele lasten, nauwelijks onderhoud nodig), de meeste studenten beginnen hun studie met een afdankertje van thuis maar er zijn helaas ook studenten die er niet om malen om een fiets te jatten, zeker nadat hun eigen fiets gestolen is. Verder zijn met de fiets alle bestemmingen in de stad snel bereikbaar en er is altijd parkeerruimte voor fietsen... dat laatste wordt wel lastiger op plaatsen waar veel studenten samenkomen.

Afgestudeerden die in de stad blijven wonen zullen weinig behoefte voelen aan een auto, en blijven dan ook fietsen. Lifestyle is wel erg hoog gedravend voor gewoon het meest praktische vervoersmiddel in de stad.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-fietsers-maken-de-fietsstad/Alle-zogenaamde-fietssted]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-fietsers-maken-de-fietsstad/Alle-zogenaamde-fietssted]]> 2020-06-16T06:56:30.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Er zijn nog een heleboel andere snelwegbruggen waar een fietspad onder gehangen kan worden om gaten in het fiets netwerk te dichten. Eigenlijk elke brug waar nu nog geen fietspad naast ligt zou er een moeten krijgen. Voordeel van er onder is dat je niet rechtstreeks in de uitlaatgassen van de auto's zit.
]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Langste-fietsbrug-van-Europa-komt-in-Groningen/Er-zijn-nog-een-heleboel]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Langste-fietsbrug-van-Europa-komt-in-Groningen/Er-zijn-nog-een-heleboel]]> 2020-06-15T07:37:18.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In verschillende buitenlanden kom je dit nog steeds tegen. Ik zie het voor fietsen zeker zitten. De snelheid van elkaar naderen ligt in de buurt van de 20 meter per seconde (2x 36 km/h) en als je 200 meter vooruit kunt zien heb je dus voldoende tijd om te anticiperen. Auto's rijden 3 maal zo hard, dus heb je veel meer afstand nodig om elkaar tijdig te zien.
]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Bomen-zorgen-voor-fietspadsignalering/nbsp;-nbsp;-Lang-gelede/In-verschillende-buitenla]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Bomen-zorgen-voor-fietspadsignalering/nbsp;-nbsp;-Lang-gelede/In-verschillende-buitenla]]> 2020-06-15T07:13:51.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Bij dergelijke onderzoeken lees ik zelden of ook gekeken is naar ervaring in het donker, in het bijzonder in combinatie met regen. Gedurende de wintermaanden in het donker, met nat wegdek is reflecterende kantbelijning cruciaal om goed het fietspad / de weg te kunnen zien, vooral in het buitengebied.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wat-we-weten-(en-nog-niet-weten)-over-markering-op/Bij-dergelijke-onderzoeke]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wat-we-weten-(en-nog-niet-weten)-over-markering-op/Bij-dergelijke-onderzoeke]]> 2020-06-15T07:09:24.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Nog steeds relevant....]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Presentatie-Geert-Rutten-bijeenkomst-090605-De-fie/Nog-steeds-relevant]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Presentatie-Geert-Rutten-bijeenkomst-090605-De-fie/Nog-steeds-relevant]]> 2020-06-12T15:49:54.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Beste P. Lomito, Dank voor uw reactie en interesse in ons rapport. We rekenen inderdaad met een tijdshorizon van 100 jaar. Dat geldt voor de opbrengsten, maar ook voor de kosten zoals voor beheer- en onderhoud (waaronder ook groot onderhoud en vervanging valt) om de infrastructuur in stand te houden. Daarnaast werken we met modellen en aannames: in het onderzoek staan de afwegingen en de uiteindelijk gebruikte waarden transparant beschreven. Om recht te doen aan de onzekerheden in de uitgangspunten en aannames hebben we verschillende gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om te kijken hoe de conclusies veranderen bij andere uitgangspunten. Ik hoop dat het hiermee duidelijker is.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-euro-investeren-in-fietsinfra-kan-maatschappel/Ik-geloof-dit-alleen-als/Beste-P-Lomito,-Dank-voo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-euro-investeren-in-fietsinfra-kan-maatschappel/Ik-geloof-dit-alleen-als/Beste-P-Lomito,-Dank-voo]]> 2020-06-10T14:03:39.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Heb ik het nu juist gaat dit alleen maar over moderne SUV's met Emergency hulpmiddelen (AES en ESS) en testen bij 40 km/u? Ja dat lijkt mij een vreemde redenering om al die oude SUV's en die waarbij die sensoren uitgeschakeld kunnen worden (of nog steeds niet hebben) niet onder een vergrootglas te leggen.De autolobby heeft haar werk weer goed gedaan.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ongevallen-met-SUV-leiden-tot-meer-letsel-bij-fiet/Heb-ik-het-nu-juist-gaat]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ongevallen-met-SUV-leiden-tot-meer-letsel-bij-fiet/Heb-ik-het-nu-juist-gaat]]> 2020-06-05T12:35:57.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Om het even duidelijk te maken: in Nederland wordt voor meetwaarden luchtkwaliteit voor ozon (M.M. ca 48 g/Mol) microgram per kubieke meter gebruikt. De EU-streefwaarde uit 2008 is 120 microgram per m3 dus 57 ppb(v).. Discussie: is het ppb(v) of ppb (Mol) in de tekst ? . Ik neem aan ppb(v). Een streefwaarde wil niet zeggen dat hij veilig is, op luchtmeetnet zie je een veilige bovengrens van 40 microgram per m3 (19 ppb of de 20 ppb bij benadering in dat rapport), daarboven is de luchtkwaliteit al matig.. We hebben nu gemerkt dat ondanks de enorme hoeveelheid zon en hoge temperaturen dat er geen smogwaarschuwing (>180 microgram per m3 lucht of 92 ppb(v))was en dat is vroeger anders geweest. De verbrandingsmotor ( auto's, bussen, schepen, vliegtuigen,brommers en snorfietsen) is in of boven de stad minder actief geweest ( Covid-19), maar daar komt nu alweer verandering in, zeker in R'dam en zeker op de momenten dat we het vaakst fietsen. . Opgelet de stijging van de daggemiddelde concentratie van ozon in de lucht gaat niet meteen omhoog net zoals hij niet meteen omlaag gaat als er minder verbrandingsmotoren rondrijden, daar zit een lag time tussen. Ik hoop dat de lezers nu beter de waarden uit dit rapport kunnen vergelijken met waarden op de luchtmeetnet.nl-site. Maar de hamvraag is wat we met deze resultaten en ervaringen gaan doen? BAU Business As Usual?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelheid-fietsers-gaat-omlaag-door-luchtvervuiling/Om-het-even-duidelijk-te]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelheid-fietsers-gaat-omlaag-door-luchtvervuiling/Om-het-even-duidelijk-te]]> 2020-06-03T19:46:21.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Op bijeenkomsten van Ouderenbonden, gaf ik de fietsers al de raad om een halve meter van het trottoir vandaan te blijven of op een weg buiten de kom of op een fietspad dat ook te doen. Een duidelijke witte streep zal dat alleen maar bevestigen.
]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Brede-strip-langs-het-fietspad-helpt-oudere-fietse/Op-bijeenkomsten-van-Oude]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Brede-strip-langs-het-fietspad-helpt-oudere-fietse/Op-bijeenkomsten-van-Oude]]> 2020-06-02T11:04:44.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Kandiebrede witte kantstreep ook bij een fietsstraat in een bosrijk gebied. Vaak donkerder door schaduw.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Brede-strip-langs-het-fietspad-helpt-oudere-fietse/Kandiebrede-witte-kantstr]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Brede-strip-langs-het-fietspad-helpt-oudere-fietse/Kandiebrede-witte-kantstr]]> 2020-06-02T09:48:44.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De praktijk zal anders uitpakken... dat is vrij zeker want niet iedereen is bang om besmet te raken in de buitenlucht. Als onderzoeken aantonen dat besmetting vooral binnen gebouwen plaatsvindt dan is het begrijpelijk dat mensen weinig moeite hebben om in de buitenruimte dichter op elkaar te komen. En dus ook geen 1500mm afstand gaan houden bij verkeerslichten.

De 1500mm-maatregel zal geen lang leven beschoren zijn wanneer deze regel massaal genegeerd wordt. In gecontroleerde situaties zal dat misschien nog wél lukken, denk aan restaurants, bioscopen, winkels waar de maatregel ook meer nut heeft dan in de buitenruimte. Bovendien kan hier de uitbater aangesproken worden (boete 4K) dus die wil wel meewerken aan de maatregelen.

Er is echter één punt waar men geen rekening mee houdt en dat is dat veel mensen de 1500mm-maatregelen zullen gaan ontwijken... ik ga voorlopig niet meer naar de Efteling, bioscoop of restaurant zolang de 1500mm-terreur aan de gasten wordt opgelegd.

Handhaving op het fietspad zal vooral tot gevolg hebben dat nog meer fietsers overstappen naar de auto, dat doen nu al de meeste ex-OV-ers (63%) terwijl slechts 18% de fiets als alternatief voor het OV kiest. En dat betekent dat het vooral drukker gaat worden op de rijbaan.

Er is geen korte termijn fix om dit probleem op te lossen. Waarschijnlijk zal de 1500mm-maatregel voor de buitenruimte vanzelf doodbloeden wegens onhaalbaar, onwenselijk en nauwelijks handhaafbaar.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Lange-wachtrijen-bij-aanhouden-1,5-meter-voor-fiet/De-praktijk-zal-anders-ui]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Lange-wachtrijen-bij-aanhouden-1,5-meter-voor-fiet/De-praktijk-zal-anders-ui]]> 2020-05-27T10:06:53.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[1500mm afstand houden in de buitenlucht is niet nodig, het virus vervliegt hier snel en zeker op de Erasmus-brug waar het altijd flink waait. Dat neemt niet weg dat het een goede zaak is om fietsers meer ruimte te geven zodat de capaciteit voor fietsers beter wordt en daarmee aantrekkelijker om de fiets te pakken.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ruimte-voor-fietsers-rondom-de-Erasmusbrug/1500mm-afstand-houden-in]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ruimte-voor-fietsers-rondom-de-Erasmusbrug/1500mm-afstand-houden-in]]> 2020-05-25T21:44:41.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Op een kluitje staan bij het verkeerslicht is nauwelijks een risico want zoals we nu weten vinden besmettingen voornamelijk plaats IN gebouwen en andere binnenruimtes zoals OV/vliegtuigen als gevolg van zwevende aerosolen die door het ventilatiesysteem verspreid worden.

Buiten vervliegen/verdunnen de aerosolen waardoor je nagenoeg geen virus kunt oplopen.

Dat neemt niet weg dat alle opties die het fietsen kunnen stimuleren, desnoods ten koste van automobiliteit, van harte welkom zijn. Maar we hoeven ook geen problemen te maken als die er aantoonbaar niet zijn.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zo-stel-je-verkeerslichten-Corona-vriendelijk-af/Op-een-kluitje-staan-bij]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zo-stel-je-verkeerslichten-Corona-vriendelijk-af/Op-een-kluitje-staan-bij]]> 2020-05-22T12:44:16.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Rapport gelezen, d.w.z. de onderzoeksmethode, en daarin worden verwachte opbrengsten over een periode van 100 jaar toegerekend aan de waarde van de euro nu (netto contante waarde). Dat de levensduur van de infrastructuur veel korter is (eerder 50 jr) wordt verder niet ter discussie gesteld.

Vervolgens wordt een inschatting gemaakt van de verwachte maatschappelijke baten via enkele scenario's... hier komen we op het terrein van rekenmodellen en dat is compleet giswerk want niemand kan in de toekomst kijken. Dat rekenmodel is zoals gewoonlijk een black-box die voor buitenstaanders geheim gehouden wordt waardoor het onderzoek niet gereproduceerd kan worden door andere wetenschappers. En dat druist in tegen de wetenschappelijke methode.

Daarmee kom ik tot de conclusie dat de uitslag van dit onderzoek met een stevige korrel zout genomen mag worden.
]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-euro-investeren-in-fietsinfra-kan-maatschappel/Ik-geloof-dit-alleen-als/Rapport-gelezen,-d-w-z-d]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-euro-investeren-in-fietsinfra-kan-maatschappel/Ik-geloof-dit-alleen-als/Rapport-gelezen,-d-w-z-d]]> 2020-05-14T08:48:51.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik geloof dit alleen als er geen rekenmodellen gebruikt zijn om de maatschappelijke baten te berekenen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-euro-investeren-in-fietsinfra-kan-maatschappel/Ik-geloof-dit-alleen-als]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-euro-investeren-in-fietsinfra-kan-maatschappel/Ik-geloof-dit-alleen-als]]> 2020-05-14T08:33:07.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[L.S.,

Er zit een knoepert van een fout in dit (op zichzelf puike) bericht.
Budapest is de hoofdstad van Hongarije en NIET van Bulgarije (4e regel van boven).

VERZOEK: graag corrigeren]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Berlijn-en-Budapest-richten-tijdelijke-fietsstroke/L-S-,-br--br-Er-z]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Berlijn-en-Budapest-richten-tijdelijke-fietsstroke/L-S-,-br--br-Er-z]]> 2020-05-11T14:40:00.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Interessant onderzoek. Is het hele rapport ergens te krijgen / te koop s.v.p.?

Ik wil graag meer cijfers bekijken, dit is een belangrijk onderzoek voor de nieuwe onderhandeling-/ contractvorming!

PS:Een dergelijk onderzoek zou men ook voor autogarages moeten doen en dan ontdekken dat daar enorme bedragen in om gaan.

Dat er geen verklaring door PWC is gegeven voor verschillende kosten voor handhaving is vreemd; dat kan PWC toch gewoon op-/navragen bij de stallingseigenaren?
Waarom heeft men de bouw- en aanlegkosten en mogelijk de voorbereidingskosten niet meegenomen in dit onderzoek. Er is daarmee namelijk een relatie tussen de opbouwfase en de gebruiksfase (exploitatie) te leggen.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderhoudskosten-inpandige-stalling-gemiddeld-10-k/Interessant-onderzoek-Is]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderhoudskosten-inpandige-stalling-gemiddeld-10-k/Interessant-onderzoek-Is]]> 2020-05-11T14:36:03.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[We gaan het liefst met de auto, eerst de kinderen even dumpen bij de basisschool en dan vlot door naar het werk. Lopen of met de fiets is wishfull thinking van de overheid. Zet de straat maar af op 500 meter van de school en zelfs dan zul je zien dat de kinderen die laatste 500 meter zelf naar school zullen moeten lopen (ipv de ouder op de fiets tot vlabij de school).]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Publiciteitsmateriaal-bij-opstarten-basisonderwijs/We-gaan-het-liefst-met-de]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Publiciteitsmateriaal-bij-opstarten-basisonderwijs/We-gaan-het-liefst-met-de]]> 2020-05-10T21:19:14.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Eerst zal de dominantie van de auto doorbroken moeten worden. Dat is een politieke keuze van gemeente/stadsbestuur/provincie/landsbestuur. Niet alleen het instellen van een lagere Vmax maar ook het loslaten van verplichte (brom)fietspaden is hier van belang zodat snellere fietsen (racefietsen, pedelecs en speed pedelecs), scooters, bromfietsen, bakfietsen en ligfietsen gebruik KUNNEN maken van de rijbaan als alternatief voor het vrijliggende fietspad. En als ultieme maatregel een inhaalverbod voor auto's die zich als gast moeten gedragen in een omgeving die primair bedoeld is voor langzaam verkeer en verblijf.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/‘Voorkomen-dat-de-fiets-de-nieuwe-auto-wordt’/Eerst-zal-de-dominantie-v]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/‘Voorkomen-dat-de-fiets-de-nieuwe-auto-wordt’/Eerst-zal-de-dominantie-v]]> 2020-05-06T21:36:10.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Nuttige aanbevelingen. Het valt me op dat overal maatregelen worden genomen ivm corona, behalve in het verkeer. Waarom staan in mijn stad alle verkeerslichten aan, moet ik als voetganger op een (besmet?) knopje drukken etc? Bij het verkeerslicht heb je als fietser inderdaad geen hulplijnen om 1,5 meter afstand te houden. Vaak lukt dit niet goed. Als er dan geen verkeer is, ga ik maar door rood. Dat is €90 boete. Ter vergelijking: €390 boete voor het niet respecteren van de 1,5 meter + vermelding op het strafblad. Waarom ligt dit risico bij mij, terwijl de wegbeheerder niets lijkt te doen?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zes-snel-te-nemen-maatregelen-om-fietsers-meer-rui/Nuttige-aanbevelingen-He]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zes-snel-te-nemen-maatregelen-om-fietsers-meer-rui/Nuttige-aanbevelingen-He]]> 2020-05-04T15:01:49.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik snap dat meer ruimte prettig is. Maar hoe is de fiets beveiligd tegen diefstal als het kettingslot niet om de beugel zit.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amersfoort-fietshekjes-eruit,-fietsvakken-erin/Ik-snap-dat-meer-ruimte-p]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amersfoort-fietshekjes-eruit,-fietsvakken-erin/Ik-snap-dat-meer-ruimte-p]]> 2020-05-04T07:18:32.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[7. Verbied op een groot aantal fietspaden wielrenners
8. Verbied wielrenners naast elkaar te rijden.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zes-snel-te-nemen-maatregelen-om-fietsers-meer-rui/7-Verbied-op-een-groot-a]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zes-snel-te-nemen-maatregelen-om-fietsers-meer-rui/7-Verbied-op-een-groot-a]]> 2020-05-04T06:58:45.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Volgens mij prima om "run-shoppen" met de fiets in stadscentra verder te stimuleren en ruimte te bieden.
Maar of dat ten koste moet gaan van fietshekjes? Deze kosten weinig ruimte en zijn nodig om de letterlijk en figuurlijk steeds waardevollere fiets met een 2e slot te kunnen aanbinden.
Zijn er inmiddels analyses of cijfers bekend van fietsdiefstal in die straten?
Als "lang stallen" van aangebonden fietsen daar een probleem vormt is handhaving daarvan volgens mij eenvoudig te realiseren.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amersfoort-fietshekjes-eruit,-fietsvakken-erin/Volgens-mij-prima-om-quo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amersfoort-fietshekjes-eruit,-fietsvakken-erin/Volgens-mij-prima-om-quo]]> 2020-04-28T09:41:45.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mmm, waarom heb ik het belachelijke idee dat ouders eerder de auto zullen pakken dan de fiets?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kiss-bike-zone-voor-als-de-scholen-weer-open-gaan/Mmm,-waarom-heb-ik-het-be]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kiss-bike-zone-voor-als-de-scholen-weer-open-gaan/Mmm,-waarom-heb-ik-het-be]]> 2020-04-26T17:43:19.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Of je maakt van de binnensteden één grote fietsstraat...]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zes-snel-te-nemen-maatregelen-om-fietsers-meer-rui/Of-je-maakt-van-de-binnen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zes-snel-te-nemen-maatregelen-om-fietsers-meer-rui/Of-je-maakt-van-de-binnen]]> 2020-04-21T14:09:08.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Méér fietsen door de week en minder in het weekend... of zie ik dat nu verkeerd?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Door-de-week-fietsen-we-nu-minder,-in-het-weekend/Meer-fietsen-door-de-week]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Door-de-week-fietsen-we-nu-minder,-in-het-weekend/Meer-fietsen-door-de-week]]> 2020-04-17T15:40:35.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Ik ben het niet helemaal eens met de conclusies.
Ik zou de werkelijke cijfers van Keypoint wel een willen zien.
Ik hou zelf al enkele jaren (als fietser, buurtbewoner en Fietsersbondlif) de getallen bij op de Zuidas en met name de 3 fietsgarages daar.
Met name de Strawinsky fietsparkeergarage op het Amaliaplein, waar we hard voor hebben gevochten dat die er zou komen ivm Zuidasbouw en Zuidasdok.
Een paar opmerkingen:
De automatische tellingen, die op de info-borden worden aangegeven zijn niet correct.
Het registratie systeemm werk dus niet goed.
Bezetting van de garage wordt bepaald door in- en uitstroom.
.De strqwinsky heeft een normale instroom (dus in een normale tijd) van 2000 in de ochtend terwijl er vrijwel tegelijkertijd een uitstroom is van 500 fietsen.
Er zijn een groot aantal fietsen die blijkbaar vast gestald worden, ook in normale tijden (voor de Corona).. Waarom staan die daar? Het kost geld en capaciteti. Onderzoel??
graag reactie en eventueel contact
Frans Nieuwenhuis
frans.nieuwenhuis@euronet.nl

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gebruik-fietsenstallingen-loopt-sterk-terug-door-c/p-Ik-ben-het-niet-helema]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gebruik-fietsenstallingen-loopt-sterk-terug-door-c/p-Ik-ben-het-niet-helema]]> 2020-04-16T16:00:04.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Opportunistisme... de discussie over méér ruimte voor fietsers zou ongeacht de Corona-crisis moeten plaatsvinden want er veel sterkere argumenten om de fiets voorrang te geven boven auto's, met name in stedelijke gebieden, ook ná de crisis en ongeacht hoe lang die duurt:
- minder geluidsoverlast, stankoverlast en uitstoot van fijnstof/roet
- minder fysieke ruimte voor autoverkeer/parkeerplaatsen -> meer ruimte voor verblijf
- minder kans op ongevallen met zwaar/snel verkeer
- hogere omzet van winkels/horeca

Kortom: verbetering van de leefbaarheid, gezondheid, veiligheid en economie.

Het belangrijkste voordeel van de huidige crisis is dat door de lock down nu een inkijkje gegeven wordt hoe het ook anders kan. Een voorschotje nemen op een langdurige 1,5-meter-economie omdat dit nu toevallig goed uitkomt vind ik getuigen van misplaatst opportunisme.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsen-en-wandelen-tijdens-en-na-de-Corona-crisis/Opportunistisme-de-dis]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsen-en-wandelen-tijdens-en-na-de-Corona-crisis/Opportunistisme-de-dis]]> 2020-04-16T11:25:28.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Meest opvallend is dat 72% van alle fietsdoden 60 jaar of ouder is.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/In-2019-minder-fietsers-overleden-in-het-verkeer/Meest-opvallend-is-dat-72]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/In-2019-minder-fietsers-overleden-in-het-verkeer/Meest-opvallend-is-dat-72]]> 2020-04-16T06:25:49.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Voordeel van de Corona-crisis is dat in veel meer opzichten een andere kijk op de stad ontstaat. Neem Venetië dat jaarlijks overspoeld wordt door miljoenen toeristen en daarmee praktisch onleefbaar geworden is. Nu de toeristen wegblijven kunnen de eigen inwoners eindelijk wonen in hun eigen stad. Idem voor Amsterdam. Ik kan me voorstellen dat deze steden paal en perk gaan stellen aan het aantal toeristen dat de stad jaarlijks kan bezoeken, een gezonde mix tussen inkomsten uit toerisme en leefbaarheid voor de stadsbewoners. Geen bachelorparty's meer van mensen die niet in de stad wonen, geen Engelsen die voor drugs komen en een winkelbestand dat veel diverser is dan fastfood, coffeshops en winkelketens.

Hoewel de ruimtelijke overname door fietsers in de stad in eerste instantie vooral opportunistisch is valt er veel voor te zeggen om de herverdeling van ruimte te behouden en ook post-Corona de fietser het voordeel te geven. Niet door automobiliteit volledig onmogelijk te maken maar wel veel minder aantrekkelijk.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Berlijn-en-Budapest-richten-tijdelijke-fietsstroke/Voordeel-van-de-Corona-cr]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Berlijn-en-Budapest-richten-tijdelijke-fietsstroke/Voordeel-van-de-Corona-cr]]> 2020-04-13T13:18:48.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als coordinator en organisator van de verkeersexamens in Lochem heb ik toch een paar opmerkingen t.a.v. dit stuk.
Als de z.g. routeborden permanent blijven, dan verflauwt naar mijn gevoel na verloop van enige tijd het aandachtsniveau van de verschillende weggebruikers.
Bij ons hebben de scholen een plattegrond met daarop de lokale route aangegeven.
Wij plaatsen wel route borden maar die worden na afloop weer verzameld.
Wat we wel doen is op de invalswegen van de verschillende lokaties (kernen) een extra bord met een gevaren driehoek en daaronder de tekst "Verkeersexamen"
Onze ervaring is dat de mede weggebruiker hierop echt reageert, en zeer vriendelijk is voor onze leerlingen die op dat moment op de route fietsen.
Met vriendelijke groeten,
Gerard Spil.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Blijvende-borden-route-verkeersexamen-scholieren/Als-coordinator-en-organi]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Blijvende-borden-route-verkeersexamen-scholieren/Als-coordinator-en-organi]]> 2020-04-07T11:24:00.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Eenduidigheid is het belangrijkste wat er is in het verkeer. Als je als verkeersdeelnemener (gemotoriseerd of niet) steeds moet opletten of je voorrang hebt of moet geven is het heel verwarrend en gevaarlijk.
2,5 jaar is ontzettend lang voor de omzetting. In de gemeente Capelle aan den IJssel zijn ca. 10 rotondes in één weekend omgezet. Een goede voorbereiding is van belang.
In de wijk Ommoord zijn alle fietspaden tweerichting, ook op de rotondes en goed aangegeven. Nooit problemen opgeleverd.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-krijgen-ook-voorrang-op-rotondes-in-Tilbu/Eenduidigheid-is-het-bela]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-krijgen-ook-voorrang-op-rotondes-in-Tilbu/Eenduidigheid-is-het-bela]]> 2020-04-06T11:52:33.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wat een fietser wil zijn geen traditionele bomenhagen in het land. Daar heeft de fietser géén voordeel van. Wat werkt is laaggroei beplanting: Struiken, hagen, bomen die niet opgesnoeid zijn. Als je dat over 50-75% van de lengte aan de prevalerende windzijde zet is top.

Leuke bijdrages al kan ik niet goed inschatten hoe ze werken.

Jan Helmer
FB Flevoland]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Bomen-zorgen-voor-fietspadsignalering/Wat-een-fietser-wil-zijn]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Bomen-zorgen-voor-fietspadsignalering/Wat-een-fietser-wil-zijn]]> 2020-04-06T10:18:58.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Het is zeer te waarderen dat Rotterdam deze stap zet. Al is het wel bijzonder dat als je im een buurtgemeente woont en woon-werk naar Rotterdam rijd, je "door twee regelgevingen" heen moet rijden.

Het is nog steeds verbazingwekkend dat veel wegbeheerders en het Ministerie het nu al 3 jaar met droge ogen aanzien dat 1000-en speed-pedelec rijders elke dag een keuze moeten maken tussen het overtreden van Artikel 5 van de Wegenverkeerswet of het rijden op een verplicht fietspad met als dreiging € 95 boete. En dit allemaal omdat overheden hun zorgplicht ten aanzien van de veiligheid van deze categorie weggebruikers gewoon niet wensen waar te maken (de hierboven genoemden uitzonderingen natuurlijk niet te na gesproken).

Ook in een enkel commentaar op dit bericht blijkt nog steeds dat veel "deskundigen" blijven redeneren vanuit foutieve aannames omtrent de aard, het karakter en het gebruik van de speed-pedelec (je kan zelden 45 km/uur rijden met zo'n fiets, terwijl een ingereden brommer makkelijk 50+ km/uur rijd). Als we nog langer wachten met een landelijke aanpak, zullen velen hun toevlucht nemen tot het opvoeren van e-bikes.

De huidige wetgeving stimuleert wetteloos gedrag. Bovendien ontmoedigen we het gebruik van een alternatief voor de auto op de middellange woon-werk afstand. De Belgen zijn ons inmiddels al voorbij. Daar worden 3x zoveel speed-pedelecs per jaar verkocht, ondanks de belabberde fietsinfrastructuur.

Waar blijft Nederland fietsland?

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speed-pedelec-mag-op-het-fietspad-in-Rotterdam/p-Het-is-zeer-te-waarder]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speed-pedelec-mag-op-het-fietspad-in-Rotterdam/p-Het-is-zeer-te-waarder]]> 2020-04-06T08:23:58.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Beste Roland,

Je bent niet goed op de hoogte van de eigenschappen van de speed-pedelec. Ook jij leeft bij de misvatting dat deze fietsen relatief makkelijk 45 km/uur rijden. Dat doen ze niet! Zelfs de betere fietsen rijden hoogstens 40-43 km/uur onder optimale omstandigheden. Bij koude en wind loopt de prestatie van de fiets snel terug. Dan zitten de meesten op 35-40 km/uur. Alleen de allersterksten onder ons rijden 45 km/uur kruissnelheid.

Dus veel speed-pedelec rijders hoeven zich helemaal niet in te houden.

Het vergelijk met de brommer is volkomen scheef als het om aard, karakter en gebruik van dit vervoermiddel gaat.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speed-pedelec-mag-op-het-fietspad-in-Rotterdam/Zoals-ook-de-Belgen-toege/p-Beste-Roland,-p-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speed-pedelec-mag-op-het-fietspad-in-Rotterdam/Zoals-ook-de-Belgen-toege/p-Beste-Roland,-p-]]> 2020-04-06T08:10:32.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Goed initiatief. Ik heb het meteen geprbeerd, maar krijg alleen nullen uit de dagtellingen bij mij in de buurt.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Eerste-fietsdata-beschikbaar-in-NDW/Goed-initiatief-Ik-heb-h]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Eerste-fietsdata-beschikbaar-in-NDW/Goed-initiatief-Ik-heb-h]]> 2020-04-06T08:09:37.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik vind het werkelijk verbijsterend dat deze beslissing ten nadele van de veiligheid van fietsers wordt genomen. Zelfs al zou het het fietsen bevorderen. JUIST als het fietsen bevordert want dan lopen nóg meer fietsers hier kans om onder een auto te komen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-krijgen-ook-voorrang-op-rotondes-in-Tilbu/Ik-vind-het-werkelijk-ver]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-krijgen-ook-voorrang-op-rotondes-in-Tilbu/Ik-vind-het-werkelijk-ver]]> 2020-04-06T07:26:44.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Geweldig plan. Afdeling Groningen van de Fietsersbond wil een overeenkomstig onderzoek gaan (laten) doen voor Groningen. Waar kunnen we uitgebreider informatie vinden/opvragen?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Relaxte-Routes-voor-oudere-fietsers/Geweldig-plan-Afdeling-G]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Relaxte-Routes-voor-oudere-fietsers/Geweldig-plan-Afdeling-G]]> 2020-04-01T17:34:20.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[- Lang geleden kreeg de weg tussen Breda en Tilburg 3 rijstroken met de middenstrook bedoeld als inhaal strook voor beide richtingen. Het duurde niet lang of deze weg kreeg de naamdodenweg,vanwege de vele ongelukken vooral op de middenstrook, dieverdween dan ook snel.
- Nu dekennis van het verleden vervaagd is, willen we hetzelfde ontwerp voor snelle fietsers beproeven-]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Bomen-zorgen-voor-fietspadsignalering/nbsp;-nbsp;-Lang-gelede]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Bomen-zorgen-voor-fietspadsignalering/nbsp;-nbsp;-Lang-gelede]]> 2020-03-10T10:45:49.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Zoals ook de Belgen toegeven, zorgt(groot) snelheidsverschil op het fietspad voor (grote) onveiligheid. Dat flitsfietsers zich inhouden tot 30 km / uur is net zo onwaarschijnlijk als bij snorfietsers.
Maak e-fietsen die hooguit 35 km / uur kunnen,dan is er een duidelike keuze mogelijk.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speed-pedelec-mag-op-het-fietspad-in-Rotterdam/Zoals-ook-de-Belgen-toege]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speed-pedelec-mag-op-het-fietspad-in-Rotterdam/Zoals-ook-de-Belgen-toege]]> 2020-03-07T11:10:33.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Welke echte stappen?
- Met fietslessen en verschillende partijen (welke?) - bijeen brengen, doorbreekt dat dearmoede-status van de fiets bij bewonersvan niet-westerse afkomst?
Gaan nu die kinderen wel op fietskamp?]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsveiligheid-aanpakken-Verbind-beleidsterreinen/em-strong-Welke-echte-s]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsveiligheid-aanpakken-Verbind-beleidsterreinen/em-strong-Welke-echte-s]]> 2020-03-06T11:21:35.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Een goede eerste stap om snelfietsers de keuze te geven om op fietspad of rijbaan te gaan rijden. De invulling van die keuzemogelijkheid d.m.v. een ontheffing verdient dan weer geen hoofdprijs, stel je voor dat je door 5 verschillende gemeenten moet fietsen en bij elke gemeente ontheffing moet aanvragen... Dan is de Belgische invulling al veel beter met een snelheidsdeken van 30 km/u binnen de bebouwde kom.

Ik zie deze ontwikkelingen als groeistuipen: men is niet gewend aan speed pedelecs op de weg die te langzaam zijn op de rijbaan en te snel op het fietspad. Het zou al schelen als de overheid haar warmhartige steun uitspreekt voor het gebruik van speed pedelecs als alternatief voor de auto en daar beleid op inricht. Mijn gevoel is dat de auto nog steeds als norm gezien wordt en dat andere weggebruikers zich daar op moeten aanpassen.

Dit is echter slechts een kwestie van tijd... de Belgische overheid heeft die voorkeur voor speed pedelecs wél uitgesproken met bijpassende beleidsmaatregelen en mede daardoor zijn de speed pedelecs daar nu razend populair.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speed-pedelec-mag-op-het-fietspad-in-Rotterdam/Een-goede-eerste-stap-om]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speed-pedelec-mag-op-het-fietspad-in-Rotterdam/Een-goede-eerste-stap-om]]> 2020-03-05T17:05:35.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["met 800 meter de langste fietsbrug" maar ook "gezamenlijk gebruik door fietsers en voetgangers"
Ook de Amsterdamse Nesciobrug is zo'n 800 m lang, die heette toen "langste fietsbrug ter wereld"]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Langste-fietsbrug-van-Europa-komt-in-Groningen/quot;-em-strong-met-800]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Langste-fietsbrug-van-Europa-komt-in-Groningen/quot;-em-strong-met-800]]> 2020-03-04T10:54:09.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ja je kunt wel zeggen dat automobilisten niet mogen parkeren op fietsstroken en dat ze dan een boete krijgen maar hier zie ik ALTIJD dat automobilisten gewoon half op de te smalle fietstrook (met fietssymbool) staan. N.b voor het politiebureau. Niemand die er wat aan doet. En de auto's worden steeds breder en de fietstroken steeds smaller.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-regels-voor-fietsers-in-Duitse-verkeerswet/Ja-je-kunt-wel-zeggen-dat]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-regels-voor-fietsers-in-Duitse-verkeerswet/Ja-je-kunt-wel-zeggen-dat]]> 2020-03-03T20:04:00.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ongelooflijk dat men het hier over beperking van fietsgebruik heeft ipv dat het overig verkeer eens (leert) meer rekening te houden met hen, en ook met andere gehandicapten. Bovendien zie ik heel erg veel mensen met ernstige oogafwijkkingen gewoon in de auto stappen. Soms omdat ze het te gevaarlijk vinden op de fiets. Ik zie het in mijn familie maar niks of niemand kan ze tegen houden, want vrijheid blijheid. De dokter vindt het niet zijn taak. Zelf heb ik ook glaucoom maar ik zou niet weten hoe ik me zou moeten redden zonder fiets. Dat zou misschien eens het onderwerp moeten zijn. Nu ik zelf glaucoom heb (nog niet eens ernstig) zie ik hoe ontzettend veel mensen dit en andere oogkwalen hebben. Dus ik zou maar eens proberen mensen uit die auto te krijgen. Wel zo veilig.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kunnen-slechtzienden-veilig-fietsen/Ongelooflijk-dat-men-het]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kunnen-slechtzienden-veilig-fietsen/Ongelooflijk-dat-men-het]]> 2020-03-03T19:43:42.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Heeft Rotterdam ook parkeerbeleid voor fietsparkeren op schoolpleinen?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rotterdam-breidt-aantal-fietsparkeerplaatsen-flink/Heeft-Rotterdam-ook-parke]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rotterdam-breidt-aantal-fietsparkeerplaatsen-flink/Heeft-Rotterdam-ook-parke]]> 2020-03-02T13:27:52.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Verstandig dat u aandacht besteedt aan de ontwikkeling van de deelfiets. Immers iets dat onvermijdelijk een grote vlucht gaat nemen.

Maar om klakkeloos een eerste verkennend artikel over te nemen zonder deskundigen te raadplegen, is niet verstandig.
Ten eerste is niet onderzocht in hoeverre de aanwezigheid van de gevonden bacteriën heeft geleid tot meer ziektegevallen onder de gebruikers dan onder een vergelijkbare controle-groep. Ik weet het, dat kan pas NADAT er meer onderzoeken als het geciteerde zijn gedaan. Maar dat accentueert hoe pril het stadium is waarin u nu al ruchtbaarheid aan de materie geeft.

Ten tweede:

De sphingomonaden komen veelvuldig voor in de natuur. Als ze al mensen ziek maken, zijn ze nog niet resistent tegen gangbare antibiotica.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sphingomonas

Acinetobacter gedijt vooral bij mensen die al ziek zijn (opportunistische infectie), zoals IC-patiënten. https://www.nemokennislink.nl/publicaties/robuuste-ziekteverwekker/

Staphylococcus is er, net als de rat, waar de mens is. Hij leeft vooral in de neus en op de huid, komt voor in lucht, huisstof en op meubilair

https://www.rivm.nl/staphylococcus-aureus-infecties

Cutibacterium (tot voor kort bekend als propionibacterium) komt bij heel veel mensen voor als onschuldige huidbewoner, kan een rol spelen bij acne. Daarnaast zijn er ondersoorten die opportunistische infecties kunnen veroorzaken

Met de huidige feitenkennis is er dus geen enkele reden tot ongerustheid. Dat had u er wel bij mogen vermelden.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Deelfietsen-kunnen-bacteriele-ziekten-overbrengen/p-style-margin-bottom]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Deelfietsen-kunnen-bacteriele-ziekten-overbrengen/p-style-margin-bottom]]> 2020-03-02T12:16:14.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik durf zelfs de stelling aan dat een e-bike (niet een speedpedelec) beter is voor het milieu dan een fiets zonder ondersteuning. De mens is notoir inefficiënt; 80% gaat verloren als warmte. Verder kosten productie, verpakking en distributie van ons voedsel veel brandstof. Dat win je met een elektrische motor van 200 W gemakkelijk. Zelf trappen is natuurlijk wel beter voor je gezondheid en je hoeft niet meer naar de sportschool. Maar alles is beter dan niet fietsen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ja,-de-e-fiets-is-echt-goed-voor-het-milieu/Ik-durf-zelfs-de-stelling]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ja,-de-e-fiets-is-echt-goed-voor-het-milieu/Ik-durf-zelfs-de-stelling]]> 2020-03-02T11:45:12.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Een onderzoek alleen onder autogebruikers?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ja,-de-e-fiets-is-echt-goed-voor-het-milieu/Een-onderzoek-alleen-onde]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ja,-de-e-fiets-is-echt-goed-voor-het-milieu/Een-onderzoek-alleen-onde]]> 2020-02-20T13:06:34.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["er komen nieuwe fietspaden, een tunnel en een brug" de nieuwe brug wordt wel genoemd, waar die tunnel komt niet!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelle-fietsroute-F2-tussen-Zaltbommel-en-’s-Herto/quot;-em-strong-er-kome]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelle-fietsroute-F2-tussen-Zaltbommel-en-’s-Herto/quot;-em-strong-er-kome]]> 2020-02-14T11:32:38.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Vooral het bekend maken van de verkeersregels bij een breder publiek zal bijdragen tot het gevoel van veiligheid voor de speed pedelec fietser. Vrijwel dagelijks wordt ik met geclaxoneer of door afsnijden door automobilisten naar het fietspad verwezen op plaatsen waar een speed pedelec helemaal niet op het fietspad mag. Dat levert vaak spanningen op met andere weggebruikers.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Waarom-wel-niet-kiezen-voor-een-speed-pedelec/Vooral-het-bekend-maken-v]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Waarom-wel-niet-kiezen-voor-een-speed-pedelec/Vooral-het-bekend-maken-v]]> 2020-02-05T20:27:01.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

I cannot believe that they recommend (or have) bike lanes traffic on a street with three or four (?) car lanes with a bike lane going straight and on its inside TWO car lanes turning right !

As shown on page 31.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nederland-en-Denemarken-dragen-samen-fietsoplossin/p-I-cannot-believe-that]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nederland-en-Denemarken-dragen-samen-fietsoplossin/p-I-cannot-believe-that]]> 2020-02-03T19:38:23.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als je ‘European Cyclists Federation’ dan toch wilt vertalen (en waarom niet?) doe het dan wel goed. Het gaat om fietsers, niet om fietsen. Mensen dus, geen voertuigen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nederland-en-Denemarken-dragen-samen-fietsoplossin/Als-je-lsquo;European-Cy]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nederland-en-Denemarken-dragen-samen-fietsoplossin/Als-je-lsquo;European-Cy]]> 2020-02-03T09:43:28.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Goed dat ook minder (niet) gelukte verbeteringen zijn opgenomen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Succes-en-faalcases-F10-steden/Goed-dat-ook-minder-(niet]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Succes-en-faalcases-F10-steden/Goed-dat-ook-minder-(niet]]> 2020-01-31T17:25:07.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het rendement van zonnepanelen is al te laag om een economisch gezonde Energy Return on Energy Investment te behalen, voor deze geïntegreerde panelen is de opbrengst zelfs nog lager. En het zal ook nooit wat worden omdat een stroeve rijbaan niet matcht met een dun en glad zonnepaneel.

Maar ja, er wordt nu eenmaal subsidie (gratis geld) verstrekt op dergelijke experimenten... economische haalbaarheid en ERoEI zijn dan sowieso niet van belang.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zonnepanelen-in-fietspaden-het-blijft-nog-experime/Het-rendement-van-zonnepa]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zonnepanelen-in-fietspaden-het-blijft-nog-experime/Het-rendement-van-zonnepa]]> 2020-01-27T23:05:23.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het moet dit paaltje zijn geweest.https://www.google.com/maps/@52.0663784,5.1934845,3a,75y,261.36h,85.62t/data=!3m7!1e1!3m5!1suhVvvMGUqqtyxTq5D-3Bhw!2e0!5s20150601T000000!7i13312!8i6656]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gemeente-moet-opdraaien-voor-kosten-fietsongeval-m/Het-moet-dit-paaltje-zijn]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gemeente-moet-opdraaien-voor-kosten-fietsongeval-m/Het-moet-dit-paaltje-zijn]]> 2020-01-19T21:13:56.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mensenlevens redden maar niet besparen. Dus door schonere lucht kunnen de Barcelonezen mensenlevens redden of sparen en daardoor veel kosten besparen. Je geeft geen mensenlevens uit voor iets, toch... Enfin ik ben in ieder geval voor het concept als een blok gevallen, zeker met die prachtige namen als Eixample en Neighborhood. Voor het geval dat jullie de tekst aanpassen wil ik even aangeven dat ik reageerde op de titel zoals die er nu staat:]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Het-Barcelona-Superblock-model-kan-honderden-mense/Mensenlevens-redden-maar]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Het-Barcelona-Superblock-model-kan-honderden-mense/Mensenlevens-redden-maar]]> 2020-01-16T15:31:36.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Onduidelijk blijft waarom het autoverkeer met 20% daalt]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Het-Barcelona-Superblock-model-kan-honderden-mense/Onduidelijk-blijft-waarom]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Het-Barcelona-Superblock-model-kan-honderden-mense/Onduidelijk-blijft-waarom]]> 2020-01-16T11:32:58.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Tja, die doelstelling van 20% groei in 10 jaar mag wat mij betreft wel wat ambitieuzer.
Het betekent namelijk een groei van 1,84% per jaar, die je natuurlijk wel tien jaren moet volhouden!

Maar de intentie is OK, ik wens Mario de Jacobs veel succes!]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Mario-Jacobs-volgt-Tymon-de-Weger-op-als-voorzitte/Tja,-die-doelstelling-van]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Mario-Jacobs-volgt-Tymon-de-Weger-op-als-voorzitte/Tja,-die-doelstelling-van]]> 2020-01-13T13:30:51.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Iedere overstap van snorfiets naar iets anders is positief, want een (elektrische) fiets is beter voor de gezondheid van de berijder en de omgeving (fijnstof!), en past qua breedte ook beter op het fietspad dan een vaak te brede snorfiets. Een bromfiets past beter dan een snorfiets in het verkeersbeeld tussen de auto's.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-regels-voor-veiliger-snorren/Iedere-overstap-van-snorf]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-regels-voor-veiliger-snorren/Iedere-overstap-van-snorf]]> 2020-01-11T16:35:34.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Wat bepaalt (mede) die keuze? Uiteraard speelt de afstand een belangrijke rol" Helaas niets over de invloed van de schoolomgeving op het reisgedrag. Hoe groot zijn deverschillen bij vergelijkbare afstand en hoe is dat verschil te duiden? - "Eindhoven University" is de Nederlandse term geschrapt?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kinderen-gaan-liever-op-de-fiets-naar-school/quot;-em-strong-Wat-bep]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kinderen-gaan-liever-op-de-fiets-naar-school/quot;-em-strong-Wat-bep]]> 2020-01-10T11:59:36.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Even een kleinigheidje: het moet zijn 'wijkverpleegkundigen'. Een fout die iedere keer wordt overgenomen. Zijn trouwens meestal vrouwen ipv mannen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wijkverplegers-winnen-zorgtijd-met-elektrische-fie/Even-een-kleinigheidje-h]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wijkverplegers-winnen-zorgtijd-met-elektrische-fie/Even-een-kleinigheidje-h]]> 2020-01-07T12:00:39.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Inderdaad is dit onvolledig onderzoek. En CROW had eerst nader onderzoek moeten (laten) doen. Want zo blijft er van je richtlijnen - zoals bij voorkeur geen tweerichtingen fietspaden - niets over. En de discussie in de 2e Kamer kan alleen maar mistig worden. Intensiteiten zijn heel belangrijk, maar ook bij een gevaarlijk fietsonvriendelijke uitvoering zul je minder ongelukken kunnen zien, zoals voorrang voor autoverkeer wat vanachter komt en amper in te schatten is... Ook als er helemaal niet gefietst wordt, zul je minder ongevallen tellen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hernieuwde-aandacht-voor-de-veiligheid-van-fietser/De-onderzoekers-merken-op/Inderdaad-is-dit-onvolled]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hernieuwde-aandacht-voor-de-veiligheid-van-fietser/De-onderzoekers-merken-op/Inderdaad-is-dit-onvolled]]> 2020-01-06T21:48:47.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als de regels niet duidelijk zijn en dat zijn ze dan krijg je twijvels bij de automobilisten en daardoor ongelukken bij de fietsers.
Dus fietsers UIT de voorrang bij de rontondes lijkt mij het beste typisch nederlands geen eenduidigheid bij gemeentes dat lijdt tot ongelukken.
Voor buitenlanders op de fiets en in de auto is het al helemaal onbegrijpelijk geworden.
Mvg Huub]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hernieuwde-aandacht-voor-de-veiligheid-van-fietser/Als-de-regels-niet-duidel]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hernieuwde-aandacht-voor-de-veiligheid-van-fietser/Als-de-regels-niet-duidel]]> 2020-01-06T16:05:24.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["234 meter om precies te zijn" een schijnnauwkeurigheid, die twijfelt aan de kwaliteit van het onderzoek. Natuurlijk met minder haltes zullen meer reizigers de fiets gebruik. Boeiend is het gebruik van "kan"waarmee alle resultaten mogelijk zijn, ofwel mogelijk wel, mogelijk niet ofwel het resultaat is ongewis.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-combinatie-fiets-tram-kan-in-de-stad-concurrere/quot;234-meter-om-precie]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-combinatie-fiets-tram-kan-in-de-stad-concurrere/quot;234-meter-om-precie]]> 2020-01-03T10:10:55.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De onderzoekers merken op dat: " fietsers in de voorrang vaker wordt toegepast binnen de bebouwde kom waar de verkeersintensiteiten hoger liggen, hetgeen van invloed kan zijn op het hogere ongevalsrisico. ".
Het soort ongevallen waar de onderzoekers het over hebben, zijn vermoedelijk de ontmoetingsongevallen van fietsers en auto's. Ik hoop dus dat de onderzoekers de enkelvoudige ongevallen van fietsers en ongevallen tussen fietspadgebruikers onderling uit de ongevallen-database hebben verwijderd.
Het aantal ongevallen tussen fietsers en auto's per jaar, of in de periode 2015-2018, wordt allereerst bepaald door de kans dat een auto en een fietser elkaar kunnen ontmoeten en dat zijn dus de intensiteiten.
Het is niet zo dat die intensiteiten "van invloed kunnen zijn" op het aantal ongevallen zoals de onderzoekers beweren, nee, ze zijn primair bepalend voor het aantal ongevallen.
Sterker: de conclusie van 0,73 ongevallen met fiets in de voorrang en 0,18 ongevallen met fiets uit de voorrang is waardeloos omdat die getallen gecorrigeerd hadden moeten worden voor de bijbehorende intensiteiten.
Sterker nog: het vermelden van de getallen 0.73 en 0,18 is misleidend omdat de snelle lezer hieruit op zou kunnen maken dat de fietser uit de voorrang veiliger is.
Het onderzoek is gedaan bij slechts 93 rotondes. Met het aantal variabelen dat van invloed is op de ongevalskans door aanrijdingen tussen fietsers en auto's is dat een veel te klein aantal, maar de bias die ontstaat door geen rekening te houden met de verschillende intensiteiten zal NIET verdwijnen door een groter aantal rotondes.
Beter onderzoek graag, dit ben ik niet gewend van het Fietsberaad!
Laverman, Fietsersbond afd Rotterdam+Regio
]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hernieuwde-aandacht-voor-de-veiligheid-van-fietser/De-onderzoekers-merken-op]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hernieuwde-aandacht-voor-de-veiligheid-van-fietser/De-onderzoekers-merken-op]]> 2019-12-31T13:01:19.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik zie betere inschatting van reistijd als een aanleiding om voor een speed pedelec te kiezen. Met groeiende files is er behoefte aan alternatieven en met een gemiddelde woon-werkrit van 'slechts' 24 km is de speed pedelec werkelijk een alternatief, vaak sneller dan de auto.

Eenmaal op de fiets ontdek je dat de dagelijkse fietsritjes ook bijzonder aangenaam zijn: 's morgens ben je bij aankomst goed wakker en vol energie, 's middags rij je alle stress van je af en ben je bij thuiskomst helemaal ontspannen. Wat een verschil met de auto...

De beste reden om zo'n dure fiets aan te schaffen vind ik het fietsplezier dat een speed pedelec je geeft: de hoge snelheid geeft een echte kick waardoor je niet kunt wachten om weer te mogen/kunnen fietsen.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Waarom-wel-niet-kiezen-voor-een-speed-pedelec/Ik-zie-betere-inschatting]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Waarom-wel-niet-kiezen-voor-een-speed-pedelec/Ik-zie-betere-inschatting]]> 2019-12-27T21:49:10.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[En alweer gaat het hier om het gevecht om de ruimte. Wannneer gaan we eens beseffen dat we helemaal geen ruimte meer hebben in onze steden voor al die e-auto's als we het nog geen ruimte hebben voor fietsers, voetgangers, rollators en rolstoelen etc. Daar lees ik echter nooit iets over maar daar zou de discussie over moeten gaan. We geven stoepen weg voor terrassen, is openbare ruimte en dan ontzeggen we die stoep aan een voetganger (en of met een rollator of rolstoel) ? Zodat die voetgangers weer de fietsers gaan hinderen etc. En dan zijn er ook nog de talrijke bestelauto's die stoepen in beslag nemen en de birootjes.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wat-doen-we-met-de-fietstoerist/span-style-display-inl]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wat-doen-we-met-de-fietstoerist/span-style-display-inl]]> 2019-12-26T21:16:53.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[En alweer gaat het hier om het gevecht om de ruimte. Wannneer gaan we eens beseffen dat we helemaal geen ruimte meer hebben in onze steden voor al die e-auto's als we het nog geen ruimte hebben voor fietsers, voetgangers, rollators en rolstoelen etc. Daar lees ik echter nooit iets over maar daar zou de discussie over moeten gaan. We geven stoepen weg voor terrassen, is openbare ruimte en dan ontzeggen we die stoep aan een voetganger (en of met een rollator of rolstoel) ? Zodat die voetgangers weer de fietsers gaan hinderen etc. En dan zijn er ook nog de talrijke bestelauto's die stoepen in beslag nemen en de birootjes.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wat-doen-we-met-de-fietstoerist/Het-onderzoek-stelt-quo/En-alweer-gaat-het-hier-o]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wat-doen-we-met-de-fietstoerist/Het-onderzoek-stelt-quo/En-alweer-gaat-het-hier-o]]> 2019-12-26T21:16:34.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Ik heb persoonlijk heel erg veel last van voetgangers op fietsroutes in de gemeente Middelburg. Vanuit mijn huis zijn door het centrum (noord-zuid) enkele fietsroutes: 1e route mag je fietsen maar kun je nooit fietsen, zelf in de winter bijna nooit omdat er steevast geparkeerde voetgangers zitten op terrassen die over de straat heen lopen. En dat duurt zo’n ruim 100 mtr. Ook veel lopende mensen. We hebben tegenwoordig een gemeentebestuur met een VVD-wethouder die niet zo begaan zijn met fietsers. Want de 2e andere route die er vlak bij ligt (Gravenstraat) zou evt. wel kunenn gebruikt worden als fietsroute maar daar mag je juist weer niet fietsen. Veel horeca gaan (daarom?) daar ook uitbreiden met hun terrassen. Dan is er nog een 3e fietsroute verder weg. Kortedelft. Ook daar wordt het steeds moeilijker om te fietsen vanwege alle voetgangers die op de fietsroute (met fietsjes in de stenen) lopen en ook daar breidt de horeca uit, of willen ze dat. Voor mij is het reden om bijna niet meer in het centrum te kopen. Ze hebben toch de pest aan fietsers dus waarom zou ik de plaatselijke middenstand steunen?

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-in-voetgangersgebieden-worden-niet-altijd/p-Ik-heb-persoonlijk-hee]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-in-voetgangersgebieden-worden-niet-altijd/p-Ik-heb-persoonlijk-hee]]> 2019-12-26T21:00:47.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Geen plek voor alle fietsers dus spreiden... Toch blijft men maar bezig met al die electrische auto's terwijl we helemaal geen ruimte meer hebben in de steden. Zelfs nog niet voor fietsers en voetgangers. Ongelooflijk maar toch moet de auto door door doordauwen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Utrecht-gaat-barrieres-aanpakken/Geen-plek-voor-alle-fiets]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Utrecht-gaat-barrieres-aanpakken/Geen-plek-voor-alle-fiets]]> 2019-12-26T20:24:19.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wat voegt dit onderzoek toe aan wat al bekend is?
- Buitenlanders hebben minder fietservaring (kennis is veel minder belangrijk), dus maken meer fouten. Buitenlanders "negeerdenvaker rode verkeerslichten", terwijl juist van Nederlanders bekend is dat deze vaak het rode licht negeren.Hoe wasde selektie? Een weinig bruikbaar onderzoek.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Buitenlandse-studenten-maken-meer-brokken-op-de-fi/Wat-voegt-dit-onderzoek-t]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Buitenlandse-studenten-maken-meer-brokken-op-de-fi/Wat-voegt-dit-onderzoek-t]]> 2019-12-16T12:52:14.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik mis de nuance tussen de middenmotor en achterwielmotor (35 en 45kmh), van de eerste categorie worden er veel verkocht.
Met een kruissnelheid van 35 op de rijbaan voelt als gillend met een rode lap door een wei met stieren rennen
Mocht de test met enkel achterwielmotoren gedaan zijn, dan heeft een test met middenmotoren zeker zin.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speed-pedelecrijder-niet-perse-onveiliger-op-de-ri/Ik-mis-de-nuance-tussen-d]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speed-pedelecrijder-niet-perse-onveiliger-op-de-ri/Ik-mis-de-nuance-tussen-d]]> 2019-12-11T16:11:38.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Benieuwd naar het vervolg.

Ondertussen stel ik dat de 35kmh middenmotoren levensgevaarlijk onderpresteren t.o.v. de huidige regels.
Het acceleratievermogen valt rond die 35 enorm terug, de 40 vergt athletische inspanning en een glad wegdek.

De snorscooters met blauwe kentekens komen me links en rechts voorbij.
Autoverkeer snijdt claxonnerend af, haalt met spinnende wielen in en wenst op de meest uiteenlopende manieren 'gezondheid' toe.

Dat terwijl ik me de juist de op snelheid berekende luxe uitvoering met oa down-hill-grade remmen heb aangeschaft, helaas met (Bosch PerformanceLine Speed) middenmotor.

Hiermee is het tussen de auto's die 50 mogen... meer lef hebben dan met 50 met je auto over de autobaan.

De fiets is te koop, ik wil een achterwielmotor, de achterliggende gedachte lijkt me duidelijk. Fietsfabrikant en Bosch halen vooralsnog de schouders op, fietsenmaker meent dat wetgever een minimaal vermogen in de keuringseisen zou moeten opnemen.

Vriendelijke groet, Maurits]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-verder-met-de-speed-pedelec/Benieuwd-naar-het-vervolg]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-verder-met-de-speed-pedelec/Benieuwd-naar-het-vervolg]]> 2019-12-11T15:57:01.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[DE afbeelding doet suggereren dat er een duidelijke scheiding van berm asfalt is en deze te zien is en van kantbelijning is voorzien en dat deze dusdanig goed beheerd en onderhouden wordt dat je ook langs deze kantbelijning kan fietsen. Veelal is het leuk bedacht, maar uiteindelijk zijn kanten overgroeid of vervuild door te weinig aandacht hiervoor van de wegbeeheerder.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-middenstrook-leidt-fietsers-in-goede-banen/DE-afbeelding-doet-sugger]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-middenstrook-leidt-fietsers-in-goede-banen/DE-afbeelding-doet-sugger]]> 2019-12-09T09:39:26.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik vraag met echt af of OV Fiets wel het beste slot heeft gekozen. Kunnen betere en ook nog goedkopere alternatieven nog overwogen worden?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Met-de-OV-chipkaart-je-OV-fiets-ontgrendelen/Ik-vraag-met-echt-af-of-O]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Met-de-OV-chipkaart-je-OV-fiets-ontgrendelen/Ik-vraag-met-echt-af-of-O]]> 2019-12-08T20:08:39.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Slechte samenvatting van het onderzoek van SWOV. Ten eerste geeft SWOV heel duidelijk aan dat op de camerabeelden niet is te zien of een speedpedelec rijder op de autorijbaan wordt afgesneden door een automobilist. Die "verkeersconflicten" tellen niet mee, aldus SWOV. En uit ervaring kan ik zeggen dat dat nu juist heel vaak gebeurd. Verder ontstaan op het fietspad verkeersconflicten doordat een fietser wordt ingehaald en de fietser plotseling uitwijkt. Dat heeft niks te maken met schrikreacties, maar het slechte verkeersgedrag van fietsers: totaal niet omkijken bij het links afslaan. Op een ebike maak ik precies hetzelfde mee. Ik zou zeggen: elke fietser verplicht een spiegel op het stuur.Ronduit schandalig is de zin "bij een botsing met een auto zal vaak alleen de speedpedelec rijder letsel oplopen". Dat wordt kennelijk gezien als winst t.o.v. botsing op het fietspad (2 gewonden). Dat een speedpedelec rijder het er niet levend zal afbrengen bij een botsing met auto of vrachtwagen, immers enorm massaverschil, doet kennelijk niet ter zake. CROW fietsberaad was 4 jaar geleden nog positief over middellange afstandsfiets Speedpedelec. Ik sluit niet uit dat ze een (boos) telefoontje hebben gehad van de Fietsersbond. Ach, het probleem lost zichzelf op. Door het ontmoedigingsbeleid van het Rijk en dit soort organisaties, verkoopt de speedpedelec in NL heel slecht. Voor de wat grotere afstanden (> 15 km) blijven we lekker auto rijden.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speed-pedelecrijder-niet-perse-onveiliger-op-de-ri/Slechte-samenvatting-van]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speed-pedelecrijder-niet-perse-onveiliger-op-de-ri/Slechte-samenvatting-van]]> 2019-12-06T19:46:12.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik krijg een soort déjà-vu gevoel: het doet mij denken aan de driebaans(auto)wegen uit vroeger tijden die toen snel werden afgeschaft vanwege de vele (bijna)botsingen. Wellicht komen we er allengs achter dat (snel)fietspaden in twee richtingen een achterhaald concept is?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-middenstrook-leidt-fietsers-in-goede-banen/Ik-krijg-een-soort-deja-v]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-middenstrook-leidt-fietsers-in-goede-banen/Ik-krijg-een-soort-deja-v]]> 2019-12-02T22:58:21.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Voor automobilisten wordt er niet gehandhaafd. Hoorde ik van iemand die bij een regionaal verkeersveiligheidsorgaan zit. Maar ik heb begrepen dat die ook nog al eens bellen achter het stur. Zie ik vaak.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ruim-9000-boetes-in-de-eerste-twee-maanden-voor-fi/Voor-automobilisten-wordt]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ruim-9000-boetes-in-de-eerste-twee-maanden-voor-fi/Voor-automobilisten-wordt]]> 2019-12-02T22:04:53.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wie maakt er nou een blindegeleidestrook pal naast een brug? Waarom niet eens al die bestelbusjes aan gaan die overal op stoepen staan. Kunnen ze veel geld verdienen. Zo makkelijk om een fietser te pakken. Bah.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Je-Swapfiets-terug-dankzij-het-Dynamisch-Anoniem-F/Wie-maakt-er-nou-een-blin]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Je-Swapfiets-terug-dankzij-het-Dynamisch-Anoniem-F/Wie-maakt-er-nou-een-blin]]> 2019-12-02T20:32:53.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik ben het niet eens met het bovenstaande. Althans niet in het algemeen. Voor de uitgestapte voetganger en vooral de geparkeerde voetganger (terrasjes) is het dolle pret. Ten koste van fietsers die gewoon heel veel fietsroutes verloren zijn en overal af moten stappen. Maar ben het wel eens dat er weinig over blijft van stoepen als iedereen maar van alles daar neerplempt. Bestelauto's, tafels en stoelen en biro's. En ja ook nog fietsen soms. Daarom moet het autogebruik in steden flink ontmoedigd worden. Je kunt wel verder gaan met al die electrische auto's maar we hebben gewoon de ruimte niet. Zelfs niet voor fietsers en voetgangers. Ruimte is het grote probleem van de toekomst, eigenlijk nu al.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsparkeercongres-naast-extra-stallingsruimte-aa/strong-De-fiets-is-de-ni/Ik-ben-het-niet-eens-met]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsparkeercongres-naast-extra-stallingsruimte-aa/strong-De-fiets-is-de-ni/Ik-ben-het-niet-eens-met]]> 2019-12-02T20:17:52.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De fiets is de nieuwe auto
De helft van de ov-reizigers woont in de buurt van het station. Voor hen zou lopen ook een optie zijn. Moeten we daar niet meer over nadenken, vraagt Pieter Litjens de forumleden. Voor Lot van Hooijdonk komt de vraag niet onverwacht. ‘De fiets is de nieuwe auto aan het worden. De fietslobby is zo sterk geworden, dat de voetganger dreigt weg te vallen. En eigenlijk zouden we meer moeten gaan lopen. Maar de voetgangerslobby is lang niet zo krachtig. Ook hierbij is gedragssturing een item.’

De voetganger is weggevallen, heeft definitief verloren: alle voetgangersruimte is ingepikt voor vrije fietspaden en op de stoep geparkeerde (brom-, snor-, bak-)fietsen.
Men voelt zich alleen nog verplicht een paar mooie zinnen te wijden aan de voetgangers, maar doet er nauwelijks iets aan.
]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsparkeercongres-naast-extra-stallingsruimte-aa/strong-De-fiets-is-de-ni]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsparkeercongres-naast-extra-stallingsruimte-aa/strong-De-fiets-is-de-ni]]> 2019-12-02T09:50:13.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Tja, daar was geen bewonersonderzoek voor nodig geweest. Het is bijna hetzelfde als in Ibiza op de luchthaven bij de Hertz-balie gaan peilen aan bewoners van Ibiza of ze wel of geen interesse hebben in een huurauto, en dan opmerkelijk achten dat je vaak als antwoord krijgt dat die bewoners allang een auto hebben. De business case van de deelfiets is natuurlijk maar heel beperkt de 'permanente' bewoner, maar vooral de tijdelijke bewoner of bezoeker.

Ja, geeft wat meer fietsen in openbare ruimte, maar heel-heel-heel veel lucht in stationsstallingen als mensen minder snel een stationsfiets semi-permanent in of rond station laten staan (want extreem hoge gemiddelde stallingsduur per eenhied van fietsgebruik), of alternatief voor Swapfiets (die net zo goed vaak in openbare ruimte staat, maar dan zonder werkelijk 'deel'gebruik). En daarnaast is uiteindelijke doel van de deelfiets ontspanning van drukte binnenstad/stationsgebied cq een beter/goedkoper/flexibel (extra) alternatief voor de auto doordat bezoekers sneller en makkelijk ook verder van station kunnen komen, in Utrecht en elders (dan ook interessant voor Utrechtenaren, dat bedoelden ze dan waarschijnlijk ook toen ze in enquete hun antworden gaven op potentie deelfiets; die deelfiets buiten Utrecht; deelfietssysteem is alleen echt opschaalbaar indien op termijn gemakkelijk beschikbaar en uitwisselbaar in nagenoeg elke stad).]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Waarom-geen-deelfiets/Tja,-daar-was-geen-bewone]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Waarom-geen-deelfiets/Tja,-daar-was-geen-bewone]]> 2019-12-02T08:57:48.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Biostatistiek? Misschien eens een cursus biostatistiek volgen en dan leren dat met zulke kleine aantallen je enorme fouten maakt. Daarvoor moet je gigantisch corrigeren en dan verdampt je significantie. Ook dat toeredeneren naar een Naturalistic onderzoek ( het is geen dubbel-blind en ook geen blind onderzoek) geeft aan dat er teveel bias is. Het feit dat er geen eenzijdige ongevallen zijn zou een belletje moeten doen rinkelen. Neuspeuteren is geen goede indicator, persoonlijk blijf ik mij de hele tijd bewust van mijn action camera op de fiets zeker in conflictsituaties ( net als de meeste andere weggebruikers die die camera zien). Ook bij biostatistiek leer je om de caveats onder het stuk te plaatsen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Verkeersconflicten-met-speed-pedelecs/Biostatistiek-Misschien]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Verkeersconflicten-met-speed-pedelecs/Biostatistiek-Misschien]]> 2019-11-27T14:23:24.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het is een uitnodiging tot communicatie in het verkeer waarmee er beter geanticipeerd kan worden door andere weggebruikers. Dit zou ook bij rotondes met fietsers in de voorrang, kunnen helpen bij de doorstroming.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Markering-spoort-fietsers-aan-de-hand-uit-te-steke/Het-is-een-uitnodiging-to]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Markering-spoort-fietsers-aan-de-hand-uit-te-steke/Het-is-een-uitnodiging-to]]> 2019-11-20T12:46:13.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In mijn jarenlange ervaring als verkeerskundige bij de provincie Noord-Brabant en de gemeente Helmond is mij gebleken, dat de belangstelling voor de fiets politiek wel beleden wordt, maar in de praktijk op weinig belangstelling kan rekenen. E.e.a. heeft n.m.m. vooral te maken met de persoonlijke kenmerken van en de betrokkenheid bij fietsen van de volksvertegenwoordigers. Een progressief fietsbeleid komt daardoor niet zo vlot van de grond in tegenstelling b.v. van dat voor de auto (parkeren, doorstroming, e.d). Daar is nog veel missiewerk te doen.

Paul Kloet]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wat-fietsprofessionals-(nog)-willen-leren/In-mijn-jarenlange-ervari]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wat-fietsprofessionals-(nog)-willen-leren/In-mijn-jarenlange-ervari]]> 2019-11-19T10:04:31.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Were the moments excluded when there were no other trafficants?That might have a significant impact.

The picture is showing a left turn lane but the sign shows a right hand directed towards ringt. Just shows how habits (right handers) and unconsiderations (Facebook logo) play tricks.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Markering-spoort-fietsers-aan-de-hand-uit-te-steke/p-Were-the-moments-exclu]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Markering-spoort-fietsers-aan-de-hand-uit-te-steke/p-Were-the-moments-exclu]]> 2019-11-13T17:17:24.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Sweden has at last, 2016,got all emergy hospitals to report. The system is called STRADA. It has about the same proportions:Somewhat 3 times more bicycle accidents are hospital reported than police reported. Including bicyclists who get to the emergency without ambulance.

And then you have injuries that never get hospital attention, perhaps they become an insurance case, perhaps not.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Er-vallen-meer-fietsslachtoffers-in-het-verkeer-da/p-Sweden-has-at-last,-20]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Er-vallen-meer-fietsslachtoffers-in-het-verkeer-da/p-Sweden-has-at-last,-20]]> 2019-11-13T16:56:15.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Geacht Fietsverkeer, en dus vooral geachte mensen die voor dat vakblad zorgden,
Ik werk al vele jaren in Frankrijk, waar ik mijn best doe om meer Fransen op een fietszadel te krijgen. Ik heb jullie vakblad altijd met plezier ontvangen en met belangstelling gelezen als een goede inspirerende bron.
Veel dank daarvoor,
Groeten,

Hans Kremers]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tijdschrift-Fietsverkeer/Geacht-Fietsverkeer,-en-d]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tijdschrift-Fietsverkeer/Geacht-Fietsverkeer,-en-d]]> 2019-11-08T11:38:07.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mag ik aandacht voor de kleurenblinden bij de bewegwijzering?
Het huidige onderscheid rood (utilitair) en groen (recreatief) is voor mij als kleurenblinde niet (goed) zichtbaar. Ongeveer 1 op de 12 mannen heeft last van rood-groenkleurenblindheid. Ik pleit daarom voor een duidelijker kleurstelling.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-bewegwijzering-snelfietsroutes-in-de-maak/Mag-ik-aandacht-voor-de-k]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-bewegwijzering-snelfietsroutes-in-de-maak/Mag-ik-aandacht-voor-de-k]]> 2019-11-04T10:48:18.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Een bord dat naar links wijst met daarop een miniscule pijl die in een andere (de te volgen) richting wijst, kan iemand mij uitleggen dat dit een goed idee is?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-bewegwijzering-snelfietsroutes-in-de-maak/Een-bord-dat-naar-links-w]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-bewegwijzering-snelfietsroutes-in-de-maak/Een-bord-dat-naar-links-w]]> 2019-11-04T08:09:09.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Een reden die niet naar voren komt is dat de deelfiets kwalitatief niet goed genoeg is, dat is wel een reden voor mij.

Deelfietsen hebben geen versnellingen en dat maakt fietsen minder comfortabel, ook de rechte zit heeft niet mijn voorkeur.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Waarom-geen-deelfiets/Een-reden-die-niet-naar-v]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Waarom-geen-deelfiets/Een-reden-die-niet-naar-v]]> 2019-10-30T20:10:42.000+01:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Nou ik weet wel een zeer onaantrekkelijke fietsroute binnen Middelburg. Dan reken ik vanaf bijv. het station naar Hotel Van der Valk waar vaak allerlei bijeenkomsten worden gehouden omdat het parkeren zo nodig gratis moet voor hun klandizie en waarvoor fietsers maar extra afstand moeten fietsen en ook nog eens erg moeten zoeken en bovendien een slechte route.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/CROW-zoekt-fietsroutes-om-te-toetsen-op-aantrekkel/Nou-ik-weet-wel-een-zeer]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/CROW-zoekt-fietsroutes-om-te-toetsen-op-aantrekkel/Nou-ik-weet-wel-een-zeer]]> 2019-10-24T15:24:47.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Klopt gewoon niet hier. Ik woon tegenover 3 scholen. Als er een paar wolkjes in de lucht verschijnen is het aantal auto's niet te tellen. (Hebben er nog een gratis parkeerplein bij gekregen ook, maar die is dan ook overvol met alle ellende van dien). Sommige ouders zeggen dan in hun onschuld dat ze bij regen de auto pakken. Niet beseffend dat ze zo bijdragen aan een onrustiger verkeersbeld.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/‘Slecht-weer-weerhoudt-een-fietser-niet’/Klopt-gewoon-niet-hier-I]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/‘Slecht-weer-weerhoudt-een-fietser-niet’/Klopt-gewoon-niet-hier-I]]> 2019-10-24T14:57:15.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Persoonlijk heb ik niet zoveel last van ploffietsen, meer van plofauto's. Wel is het zo dat er honderden fietsen overnachten bij de stations hier in Zeeland, die fietsen worden volgens mij vaak maar een paar keer per maand gebruikt. Maar worden er neer gezet omdat er geen bussen meer rijden 's avonds. Zelf doe ik dat ook anders kan ik (we) niet meer thuiskomen 's avonds. Laatste bus om 17 uur.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Parkeerduur-handhaven-met-behulp-een-krijtstreep-o/Persoonlijk-heb-ik-niet-z]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Parkeerduur-handhaven-met-behulp-een-krijtstreep-o/Persoonlijk-heb-ik-niet-z]]> 2019-10-24T14:40:06.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["projecten worden getoetst aan de bijdrage aan het fietsnetwerk" - heel mooi, wel jammer datde Rabobrug over het spoor- trap met fietsgoot - blijkbaar nietzo getoetst is.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Utrecht-gaat-barrieres-aanpakken/quot;-em-strong-project]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Utrecht-gaat-barrieres-aanpakken/quot;-em-strong-project]]> 2019-10-23T13:28:02.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Een gebruikersvraagis om afstanden toe te voegen."
= Goed voorstel maarwel een begrijpelijke afstand, niet afstanden zoals nu op fietswegwijzers staat, de afstand tot de gemeentegrens heel verwarrend.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-bewegwijzering-snelfietsroutes-in-de-maak/quot;-em-strong-Een-geb]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-bewegwijzering-snelfietsroutes-in-de-maak/quot;-em-strong-Een-geb]]> 2019-10-21T10:34:43.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["gemiddeldein de stad rond 30 km/uur" gemiddeld, dus een aanzienlijk verschil met gewone fietsers! - - - "Opvallenddat de meeste ongevallen zich voordoen op afgescheiden
fietspaden
" Waarom opvallend? Bij scooters, brommer e.d. is dat niet anderd, vooral door de hoge snelheid.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Brussel-speedpedelec-rijders-gebruikten-voordien-v/quot;-strong-em-gemidde]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Brussel-speedpedelec-rijders-gebruikten-voordien-v/quot;-strong-em-gemidde]]> 2019-10-16T11:29:47.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Misschien kunnen we het ook eens hebben over voetgangers/hardlopers op (snel)fietspaden. Zonder licht en lekker breed uit naast elkaar wandelend of rennend. Over onveilig gesproken.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-in-voetgangersgebieden-worden-niet-altijd/Misschien-kunnen-we-het-o]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-in-voetgangersgebieden-worden-niet-altijd/Misschien-kunnen-we-het-o]]> 2019-10-11T18:54:48.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Een link naar het onderzoeksrapport zou ook wel fijn zijn. Het zal vast wel ergens online staan. Dan kunnen we onze eigen mening vormen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-fietsers-op-de-Spoedeisende-Hulp/Een-link-naar-het-onderzo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-fietsers-op-de-Spoedeisende-Hulp/Een-link-naar-het-onderzo]]> 2019-10-11T18:50:51.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Nietszeggende informatie... het aantal verkeersslachtoffers moet altijd afgezet worden tegen het aantal afgelegde kilometers, in dit geval fietskilometers. Door de ongevalscijfers niet te corrigeren naar gebruik wordt statistische zelfcastratie gepleegd: pijnlijk en onnodig. Waarom niet eerlijke informatie geven over het risico op fietsongevallen?

Eerder heb ik hier al eens betoogd dat we juist blij moeten zijn met toenemende ongevalscijfers... het betekent namelijk dat méér van onze senioren tot op zeer hogere leeftijd actief blijven op de fiets en zo aan het maatschappelijk verkeer kunnen blijven deelnemen.

De nu gekozen weg van foute informatie zal waarschijnlijk resulteren in het ontmoedigen van ouderen om nog langer aan het verkeer deel te nemen. Big mistake!]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-fietsers-op-de-Spoedeisende-Hulp/Nietszeggende-informatie]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-fietsers-op-de-Spoedeisende-Hulp/Nietszeggende-informatie]]> 2019-10-10T18:30:56.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het onderzoek stelt: "al die fietsende toeristen kunnen ook voor irritaties en onveilige situaties zorgen" en richt zich op: "beter te spreiden in tijd en ruimte" ofwel op het spreiden van de irritaties en onveiligheid i.p.v.te verminderen.- Richteen volgend onderzoek opdie problemen - en bij voorkeur met een doorsnee toeristen! -dan is hetresultaat mogelijk wel bruikbaar.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wat-doen-we-met-de-fietstoerist/Het-onderzoek-stelt-quo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wat-doen-we-met-de-fietstoerist/Het-onderzoek-stelt-quo]]> 2019-10-09T10:38:55.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[... en vorige week In Gent de eerste dodelijke aanrijding tussen een speedelec en gewone fiets]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aantal-speedpedelecs-groeit-sterk-in-Belgie/en-vorige-week-In-Gen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aantal-speedpedelecs-groeit-sterk-in-Belgie/en-vorige-week-In-Gen]]> 2019-10-08T12:19:01.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Zeer zinvol! Gelet op de hoge snelheidsverschillen en de hogere snelheden op deze routes, zou het zinvol zijn om ook de toekomstbestendige middenmarkering "5m brede middenberm" mee te nemen in de afweging. Dat maakt het voor het overstekend autoverkeer ook makkelijker, en daarmee voor de fietsers veiliger. Ook conflicten met linksafslaande fietsers worden hiermee waarschijnlijk veiliger afgewikkeld.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Op-weg-naar-een-landelijke-richtlijn-markering-sne/Zeer-zinvol!-Gelet-op-de]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Op-weg-naar-een-landelijke-richtlijn-markering-sne/Zeer-zinvol!-Gelet-op-de]]> 2019-09-25T00:11:20.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Zo gemakkelijk kan de speed pedelec worden gestimuleerd: fiscale voordelen voor zowel de snelfietsers als de bedrijven waar deze fietsers werken. Ik krijg wel eens de indruk dat de NL-overheid de belastinginkomsten uit automobiliteit belangrijker vindt dan de fileproblematiek en gezondheid van forensen...]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aantal-speedpedelecs-groeit-sterk-in-Belgie/Zo-gemakkelijk-kan-de-spe]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aantal-speedpedelecs-groeit-sterk-in-Belgie/Zo-gemakkelijk-kan-de-spe]]> 2019-09-20T14:27:28.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik stond helemaal perpleks toen ik dit in de krant las. Ongelooflijk. Ik vind het de slechtste provincie van Nederland. Met name vanwege de knooppunten die alleen in Zeeland vrijwel geen overzichtsborden hebben, als enige provincie vermoed ik want ik zie ze overal in de rest van NL. Ik vermoed dat men met een centimeter gekeken heeft of de fietspaden wel recht genoeg langs de autowegen liggen. Op een paar mooie plekken na vind ik de provincie dodelijk saai en veel te vaak langs autowegen. Ik gebruik de fiets dan ook (behalve boodschappen doen) vrijwel alleen om zo snel mogelijk de provincie uit te komen. Beschutting is er ook nauwelijks. Maar met een VVD-er aan het toeristenroer.....]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Friesland-en-Zeeland-de-fietsregio’s-van-2019/Ik-stond-helemaal-perplek]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Friesland-en-Zeeland-de-fietsregio’s-van-2019/Ik-stond-helemaal-perplek]]> 2019-09-10T14:03:17.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In Zeeland moet je eerst duizenden handtekeningen ophalen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Even-zitten/In-Zeeland-moet-je-eerst]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Even-zitten/In-Zeeland-moet-je-eerst]]> 2019-09-10T13:56:15.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ach guttegut wat een negatieve reactie.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Efteling-maakt-fietsenstalling-gratis-en-autoparke/Wat-een-goede-tip-voor/Ach-guttegut-wat-een-nega]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Efteling-maakt-fietsenstalling-gratis-en-autoparke/Wat-een-goede-tip-voor/Ach-guttegut-wat-een-nega]]> 2019-09-10T13:54:07.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mooi]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kijkshop-wordt-fietsenstalling/Mooi]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kijkshop-wordt-fietsenstalling/Mooi]]> 2019-09-10T13:52:32.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ja ik was onlans ook bijna slachtoffer. Een automobilst reed mij aan op een fietsstraat (met veel autoverkeer) Ik kon dit pareren zodat ik niet viel. Sindsdien leer ik mijn fietscursisten om hun plek in te nemen op deze 'FIETSSTRATEN'. Helaas worden de autorijders dan boos.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Duits-onderzoek-meeste-automobilisten-halen-fietse/Radmesser-vlijmscherp,-ma/Ja-ik-was-onlans-ook-bijn]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Duits-onderzoek-meeste-automobilisten-halen-fietse/Radmesser-vlijmscherp,-ma/Ja-ik-was-onlans-ook-bijn]]> 2019-09-10T13:51:07.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Persoonlijk zou ik eerst eens met de auto's beginnen. Het is zo makkelijk want je gebruikt dezelfde techniek als voor zelfrijdende voertuigen. Het kan allang maar MEN wil het niet. De automobilisten dan. Nee hoor we verbouwen liever heel Nederland met allerlei chicanes, verhogingen en allerlei andere en toeters en bellen. Voor heel erg veel geld. Terwijl het zo eenvoudig is als men wil.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Automatische-Snelheidsbegrenzer-op-de-speed-pedele/Grootste-probleem-bij-spe/Persoonlijk-zou-ik-eerst]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Automatische-Snelheidsbegrenzer-op-de-speed-pedele/Grootste-probleem-bij-spe/Persoonlijk-zou-ik-eerst]]> 2019-09-10T13:48:01.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mijn docher kreeg enige jaren terug geen voorrang en werd aangereden door een automobilist. naar het ziekenhuis. tanden kapot en een zeer pijnlijk been. Politie is er nog bij geweest. later conotroleerde ik bij het ROVZ voor dat jaartal of het geregistreerd was. Wat dacht je? Tuurlijk niet.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/In-zes-stappen-naar-een-veiliger-gemeente/Mijn-docher-kreeg-enige-j]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/In-zes-stappen-naar-een-veiliger-gemeente/Mijn-docher-kreeg-enige-j]]> 2019-09-10T13:43:45.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik herinner me een fietsbus onder de Trave al jaren geleden. Er pasten zeker zo'n 15 tot 20 fietsen in. Gratis vrijwel ieder kwartier. Je reed zo de bus in.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fiets-mee-op-de-bus-is-een-blijvertje-in-Duitsland/Ik-herinner-me-een-fietsb]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fiets-mee-op-de-bus-is-een-blijvertje-in-Duitsland/Ik-herinner-me-een-fietsb]]> 2019-09-10T13:41:15.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Questions:
What will the bikes look like?

How to regulate the height of the saddle?
What about locks?

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wisselfiets-voor-forens-op-heen-en-terugreis/p-Questions-br-What]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wisselfiets-voor-forens-op-heen-en-terugreis/p-Questions-br-What]]> 2019-09-03T21:56:31.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De echte doorbraak van speed pedelecs moet nog komen. Voor veel mensen zijn deze snelle fietsen nog te duur.

Die doorbraak komt er wel zodra de volgende maatregelen zijn genomen:
- snelheidsbegrensing van 45 km/u wordt verhoogd naar 55 km/u zodat de speed pedelecs normaal kunnen meerijden met het autoverkeer. Met die 45 km/u ben je obstakel voor autoverkeer
- de verplichte plaats op de rijbaan wordt een keuze: of 55 km/u op de rijbaan of 30 km/u op het fietspad.

Zonder die maatregelen zal het gebruik van de speed pedelec overigens wel blijven toenemen, vooral voor het vermijden van (auto)files, maar dan in een veel lager tempo.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aantal-speed-pedelecs-met-60-procent-gestegen/De-echte-doorbraak-van-sp]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aantal-speed-pedelecs-met-60-procent-gestegen/De-echte-doorbraak-van-sp]]> 2019-09-03T08:48:46.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik heb gemeente Overbetuwe (Rivierenland) al gewezen op de belabberde verbinding tussen de Rijnbrug bij Heteren en de Tacitusbrug (A50) bij Herveld-Zuid. Met enkele vrij eenvoudige ingrepen is die route te verbeteren. Daar staat tegenover dat op de huidige route (lees: omweg) de beste dealer voor speed pedelecs ligt. En die gun ik ook veel passanten...]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tips-voor-het-ontwerpen-van-een-fietssnelweg/Ik-heb-gemeente-Overbetuw]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tips-voor-het-ontwerpen-van-een-fietssnelweg/Ik-heb-gemeente-Overbetuw]]> 2019-08-31T19:12:34.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Stromer is het meest verkochte merk speed pedelec, het marktaandeel schommelt zo rond 45%, Riese&Müller zit op ongeveer de helft daarvan (22%) en Gazelle is goed voor ca. 12%.

En dat terwijl Stromer-fietsen de duurste in de markt zijn met prijzen van 5-10K...

Het verschil in marktaandeel is te verklaren door enkele eigenschappen:
- design (Stromer springt hier echt uit)
- één grote accu van bijna 1000 Wh (grotere actieradius)
- betrouwbaarheid en service van de belangrijkste dealers in NL staan hoog aangeschreven (je koopt fietsmobiliteit = zekerheid altijd over een hoogwaardige fiets te beschikken, ook als er een keer onderhoud/reparatie nodig is)

Daar staat wel een hoog prijskaartje tegenover en dat is precies waar de groep 55-plussers geen moeite mee heeft. Kinderen zijn vaak al de deur uit of dragen bij aan de huishoudpot, hypotheekkosten beginnen minder op het besteedbare inkomen te drukken.

Verder speelt mee dat 55-plussers ontdekken dat ze meer lichaamsbeweging nodig hebben en tegelijk de files helemaal gehad hebben. De speed pedelec is dan een perfecte combinatie van korte reistijd voor woon-werk en een dagelijkse work-out.

De echte doorbraak van de speed pedelec moet nog komen... en zal ongetwijfeld evenredig opgaan met de verdere uitrol van fietssnelwegen.]]>

<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aantal-speed-pedelecs-met-60-procent-gestegen/Stromer-is-het-meest-verk]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aantal-speed-pedelecs-met-60-procent-gestegen/Stromer-is-het-meest-verk]]> 2019-08-31T14:24:58.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Vreend genoeg is er helemaal geen sprake van een flinke stijging. De verkopen zijn al een paar jaar stabiel en zelfs wat ingezakt na de wetswijziging van 1 juli 2017. Pas van 2018 2019 lijkt zich een herstel af te tekenen.

Ik snap ook het getal van 17.200 niet. Al ca. twee jaar geleden zaten we op 15.000 en met 3.000 per jaar zouden we al boevn de 20.000 moeten zitten.
Overigens doen onze zuiderburen het beter. Daar worden ca. 2-3x zoveel speed-pedelecs verkocht. O.a. door een betere fiscale regeling en ondanks de belabberde infrastructuur.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aantal-speed-pedelecs-met-60-procent-gestegen/p-Vreend-genoeg-is-er-he]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aantal-speed-pedelecs-met-60-procent-gestegen/p-Vreend-genoeg-is-er-he]]> 2019-08-30T11:02:27.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als je het artikel goed leest, zie je dat het niet gaat om een maat in kilometers. Dus dit artikeltje is niet helemaal correct. De conclusie - ouderen die fietsen op e-bike of gewone fiets maken vaker en langere verplaatsingen- klopt. Maar dat wordt door de onderzoekers niet uitgedrukt in kilometers, maar met een soort eigen score die de frequentie en de afstand van verplaatsingen wordt aangegeven.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-fiets-biedt-oudere-meer-‘life-space’/Als-je-het-artikel-goed-l]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-fiets-biedt-oudere-meer-‘life-space’/Als-je-het-artikel-goed-l]]> 2019-08-29T12:55:42.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ook voor automobilisten kun je 'contact met buiten' verbeteren, a.o.door de kunstmatige bochten en wegversmallingen om de snelheid te remmen te vervangen door trajectcontrole. Dan kun je vRijelijk om je heen kijken en een fietser die wil oversteken gewoon vorrang geven.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Van-fietsen-naar-je-werk-wordt-je-echt-gelukkiger/Ook-voor-automobilisten-k]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Van-fietsen-naar-je-werk-wordt-je-echt-gelukkiger/Ook-voor-automobilisten-k]]> 2019-08-28T15:04:17.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Graag ook een link naar de betreffende studie opnemen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Van-fietsen-naar-je-werk-wordt-je-echt-gelukkiger/Graag-ook-een-link-naar-d]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Van-fietsen-naar-je-werk-wordt-je-echt-gelukkiger/Graag-ook-een-link-naar-d]]> 2019-08-28T08:58:35.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Fijn dat het woord "fietsnelweg" wordt gebruikt! Dat gedoe met "route" moet maar eens afgelopen zijn. Verder ga ik eens fijn rondneuzen op die aangeven webstek.
Hoe fietser, hoe beter, nietwaar!]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tips-voor-het-ontwerpen-van-een-fietssnelweg/Fijn-dat-het-woord-quot;]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tips-voor-het-ontwerpen-van-een-fietssnelweg/Fijn-dat-het-woord-quot;]]> 2019-08-26T13:33:30.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Grootste probleem bij speed pedelecs is dat de gebruikers van een dergelijke fiets de hoge snelheid wensen te behouden, linksom of rechtsom. Een tandje minder komt niet bij hun op en als je daarop wijst krijg je reacties van het korte lontje type. Bijna dageljks maak ik mee dat speed pedelecs op het fietspad onverantwoord hard rijden en deze snelheid wensen te behouden waardoor er onverantwoord wordt ingehaald, ook op stukken waarbij het zicht op de weg belemmerd wordt. Rijden zeer dicht achter je, wat enorm veel risico's geeft voor als je plotseling moet remmen. Ik rij zelf ook niet langzaam in mijn velomobiel, maar weet wel wanneer een hoge snelheid kan en wanneer niet, ik ga niet inhalen in een bocht of vlak voor een brug/heuvel. Speed pedelecs eigenaren doen dat wel met soms dat het nog maar net aan goed gaat en ik vaak stevig in de ankers moet. Dus allerlei toeters en bellen aan die fiets binden heeft niet zo veel zin als het gedrag en wat wel en niet kan niet tussen de oortjes zit van dergelijke fietsers.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Automatische-Snelheidsbegrenzer-op-de-speed-pedele/Grootste-probleem-bij-spe]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Automatische-Snelheidsbegrenzer-op-de-speed-pedele/Grootste-probleem-bij-spe]]> 2019-08-23T14:45:21.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik maak bezwaar tegen de continue aanwezige discriminatie van fietsers die fietsen in/op een ander model fiets dan die bekend staan als "diamant"-frame. Ik fiets op/in zo'n andere fiets en leg per werkdag ruim 50km af. Dat is een geheel andere cijfer dan gemiddeld 9,4km. Door het continue discrimineren van deze anders fietsenden zijn de cijfers die jullie presenteren totaal waardeloos. De fiets gebouwd conform het "diamant"-frame is iets van de vorige eeuw. Door het discimineren van nieuwe bouwvormen wordt het grote publiek ook niet bekend met die bouwvormen en daarmee mogelijkheden. Terwijl het juist zo nodig is om juist dit soort fietsen aan te prijzen als woon-werk verkeer fietsen teneinde mee te helpen aan het halen van klimaatdoelstellingen. Fietsberaad, alle leden zeker allemaal heel erg grijs?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-fietsers-zijn-net-zo-goed-bezig-met-hu/Ik-maak-bezwaar-tegen-de]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-fietsers-zijn-net-zo-goed-bezig-met-hu/Ik-maak-bezwaar-tegen-de]]> 2019-08-23T14:13:01.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Waarom in NL niet?
oit heb ik als lid ROCOV Gelderland een onderzoek gedaan en een symposium daarover georganiseerd en wat blijkt:
In NL is de chauffeur (ic de vervoerder) verantwoordelijk als de fietsen niet goed vast zitten en eraf vallen of anderszins ergens iets beschadigen (zelfs aan de fiets zelf). Hierdoor willen de vervoerders NIET dat de passagiers de fietsen bevestigen. Echter de chauffeur mag zijn plek ook niet verlaten vanwege de kans op beroving, diefstal en anderszins de veiligheid van de passagiers. Bovendien past het erop en of eraf halen van de fiets niet in de erg strakke tijdschema's die men hier in NL meestal heeft.]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fiets-mee-op-de-bus-is-een-blijvertje-in-Duitsland/Waarom-in-NL-niet-br]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fiets-mee-op-de-bus-is-een-blijvertje-in-Duitsland/Waarom-in-NL-niet-br]]> 2019-08-14T12:47:14.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[welke kaart?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Even-zitten/welke-kaart]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Even-zitten/welke-kaart]]> 2019-08-05T11:22:43.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Light moped is snorfiets en geen bromfiets]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/scenario-s-van-ongelukken-op-fietspaden-met-bromfi/Light-moped-is-snorfiets]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/scenario-s-van-ongelukken-op-fietspaden-met-bromfi/Light-moped-is-snorfiets]]> 2019-07-24T11:02:02.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[ F-koers2025 la promesse. Vaak zijn dit soort rapporten zoals regeerakkoorden meer negeerakkoorden. Zero Emissie, hoe kun je dat zeggen voor 2025, zelfs de nationale klimaatakkoorden beginnen pas in 2050 over volledig elektrisch te schrijven en hoe doe je dat met die cruiseschepen en andere schepen die nog helemaal geen uitstootakkoorden kennen, ja vlakbij de haven overschakelen op een zogenaamde schonere brandstof (alleen minder zwavel). Dieselvoertuigen op de weg zonder katalysator/filter die flink roet en NOx uitbraken, en ozonpieken veroorzaken in ons verhitte land en waar geen sluitende APK voor is. Dan al die garagebedrijven in de stad wat ga je daarmee doen? Smerige brom- en (opgevoerde) snorfietsen die heel lang mee gaan vlak voor onze snufferds. Rotterdam The Hague airport vlakbij, een Maastunnel die gewoon open blijft voor het autoverkeer waardoor bij filevorming op de grote ring rond Rotterdam ook de hele stad dichtslibt (zie ook Statenweg). Een Maastunnel met zijn sluitingen en halve sluitingen samen met een neergaande economie na 2008 die de tellingen flink in de war sturen. Een nieuwe brug bij Kralingen waardoor het autoverkeer nog makkelijker de stad in kan of wordt het alleen een fietsbrug? Net als in die film La Promesse gaat dat eeen lijdensweg worden. Tour de France die meer aanzet tot fietsen? Tientallen jaren TdF heeft in Frankrijk niks geholpen integendeel mensen gingen met hun vuile auto’s en campers langs het parcours staan. Nee burgemeesters die de auto begonnen te bannen en fatsoenlijke fietspaden aanlegden begonnen verschil te maken en de toenemende armoede in Frankrijk. En dan die afbeeldingen en gefotoshopte foto’s: één auto tussen al die fietsers op pagina 14 ja dat heb ik eerder gezien, nee dus. Het was op de Aelbrechtkade dat er een opstopping was voor de auto’s, wat deden ze? Ze gingen over het verplichte fietspad langs de hindernis. Maar een Fietskoers waarbij er een opschaling is voor de fiets is niks zonder een Auto-reverse. Geef maar eens aan wat je met de auto wilt doen. Het is tegenwoordig bon ton om ver voor het peloton uit te gaan rijden, maar soms moet je een ploegleider hebben om in te schatten of je voor de bergen niet “platvalt” door de man met de hamer of in dit geval met de verbrandingsmotor. P.S. Dit gaat wel héél ver: “Wat betreft de uitvoering van de Fietskoers 2025- 3030 wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma inclusief financiële paragraaf opgesteld” . pagina 47 ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietshubs-en-‘fietsboulevards’-moeten-fietsgebruik/F-koers2025-la-promesse]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietshubs-en-‘fietsboulevards’-moeten-fietsgebruik/F-koers2025-la-promesse]]> 2019-07-22T16:10:41.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Causaliteit of correlatie. Jammer dat ook dit onderzoek - tenminste voor zover te beoordelen uit dit artikel - deze twee zaken omdraait. Dat meer fietsen en meer sporten samen gaan wil nog niet zeggen dat het een het andere stimuleert. Het kan heel goed zijn dat een innerlijke motivatie om bezig te zijn het een zowel als het andere bevordert. Hetzelfde geldt voor gezondheid en fietsen/actief reizen. Ben je gezond omdat je fietst? Of fiets je omdat je gezond bent? Uit dit onderzoek is dat in ieder geval niet te halen. Daarvoor heb je nodig dat mensen die eerst niet en later wel gaan fietsen een meetbare verbetering in de gezondheid laten zien en wel in die volgorde: eerst gaan fietsen en dan gezonder worden.Kortom, een onderzoek dat op deze manier erg weinig toevoegt.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Sporten-we-minder-omdat-we-toch-al-fietsen/Causaliteit-of-correlatie]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Sporten-we-minder-omdat-we-toch-al-fietsen/Causaliteit-of-correlatie]]> 2019-07-22T12:06:43.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Hell no!. Als dit verplicht wordt verkoop ik mijn speed pedelec en ga weer dieselauto rijden. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Automatische-Snelheidsbegrenzer-op-de-speed-pedele/Hell-no!-Als-dit-verplic]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Automatische-Snelheidsbegrenzer-op-de-speed-pedele/Hell-no!-Als-dit-verplic]]> 2019-07-16T20:30:32.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wat een goede tip... voortaan pakken we de auto en parkeren die gratis in de buurt, bijvoorbeeld woonboulevard Waalwijk en dan fietsen naar de Efteling.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Efteling-maakt-fietsenstalling-gratis-en-autoparke/Wat-een-goede-tip-voor]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Efteling-maakt-fietsenstalling-gratis-en-autoparke/Wat-een-goede-tip-voor]]> 2019-07-14T10:51:27.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In de luchtvaart worden zwarte dozen gebruikt om na elk ongeval te kunnen onderzoeken wat de achterliggende oorzaken zijn: wat is er gebeurd en waarom is het gebeurd? Hoewel de meeste mensen zich er niet van bewust zijn hebben vrijwel alle moderne auto''s een zwarte doos aan boord waarmee wordt vastgelegd wat er gebeurd is vlak voor een ongeval. Verzekeringsmaatschappijen maken dankbaar gebruik van die informatie... Maar met dergelijke zwarte dozen wordt nog steeds niet duidelijk wat de achterliggende oorzaken van een ongeval zijn. En daar zijn dashcams weer ideaal door het vastleggen van de feitelijke gebeurtenissen in beeld en geluid. In sommige landen wordt de dashcam verplicht gesteld door verzekeringsmaatschappijen, vandaar de vele video''s van wegmisbruikers uit bijvoorbeeld Rusland. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/In-zes-stappen-naar-een-veiliger-gemeente/In-de-luchtvaart-worden-z]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/In-zes-stappen-naar-een-veiliger-gemeente/In-de-luchtvaart-worden-z]]> 2019-07-10T20:31:11.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Radmesser vlijmscherp, maar wij hebben geen wet die stelt wat de veilige afstand is voor motorvoertuigen om fietsers in te halen ( alleen een pater familias-regeltje). Gevolg zelfs autorijscholen halen op allerlei wegen ( vooral 60 km/u-wegen) heel krap in ( "we rijden perfect tussen de lijntjes"). Vlaanderen heeft onlangs wel een wettelijke bepaling ingesteld voor het inhalen van fietsers én voetgangers, maar die met hun wegeninfrastructuur en snelheidsbepalingen flagrant een lachertje is. De enige die hier bij ons een beetje fatsoenlijk inhalen ( ook als tegenliggers) en die achter je blijven als het niet kan zijn de vrachtwagenchauffeurs, beroepseer neem ik aan. Aber was jetzt.. wat gaat Berlijn c.q. Duitsland doen? En voor Nederland: " Kommen jetzt die grosse Kanonen", wetswijziging? In ieder geval kunnen wij binnenkort weer kiezen tussen veiligere verbindingen ( reconstructie fietspaden) en in de meeste dorpen en steden in Nederland heb je goed afgescheiden fietspaden. Wir sind kein Berliner!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Duits-onderzoek-meeste-automobilisten-halen-fietse/Radmesser-vlijmscherp,-ma]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Duits-onderzoek-meeste-automobilisten-halen-fietse/Radmesser-vlijmscherp,-ma]]> 2019-07-09T10:32:20.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[- Jammer te weinig samenhang in de voorstellen en waarom is "soms is een snelheidsremmer nodig"? - Voor een goede oversteek is een lagere autosnelheid EN minder druk autoverkeer nodig. Vooral bij druk autoverkeer is de kans op voldoende gaten in de autorij niet zeker. Een middengeleider op een lange rechte weg geeft (te) veel ruimte voor een te hoge autosnelheid.- Uitbogende rijstroken zonodig aangevuld met een rammelstrook bij de middengeleider zorgt voor een betere oversteekmogelijkheid.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vijf-tips-voor-een-veilige-fietsoversteek/Jammer-te-weinig-samenh]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vijf-tips-voor-een-veilige-fietsoversteek/Jammer-te-weinig-samenh]]> 2019-07-06T11:43:20.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mijn ervaring is dat je bij een melding van fouten bij fietsinfrastructuur bij een gemeente via Fietsersbond of Verbeter.nl meestal wordt afgescheept met een nietszeggend antwoord en dat er geen wil tot verbetering van de situatie of gebruik van de geleverde ervaring bestaat. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Lastige-paaltjes-inventariseren-via-een-app/Mijn-ervaring-is-dat-je-b]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Lastige-paaltjes-inventariseren-via-een-app/Mijn-ervaring-is-dat-je-b]]> 2019-07-03T21:52:43.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De ontwerpen met inhaalstrook doen mij sterk denken aan de zogenaamde ‘dodenweg’ tussen (geloof ik) Breda en Tilburg: een driestrooks enkelbaans weg waar de middenstrook bedoeld was voor inhalen. Bleek geen goed idee. Ik voorzie hier vergelijkbare problemen: fietsers uit beide richtingen die gelijktijdig denken veilig te kunnen inhalen. Het feit dat fietsers aangeven vaker te zullen gaan inhalen is waarschijnlijk géén goed teken. Mijn advies: niet doen, zo’n inhaalstrook.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Komen-er-inhaalstroken-op-het-fietspad/De-ontwerpen-met-inhaalst]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Komen-er-inhaalstroken-op-het-fietspad/De-ontwerpen-met-inhaalst]]> 2019-07-03T14:22:48.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["De stedelijke verkeersruimte is nog altijd optimaal ingericht voor autoverkeer terwijl fietsers moeten zich behelpen met strookjes"@P. Lomito Mijn ervaring hier is dat stedelijke ruimte steeds meer wordt ingericht voor geparkeerde voetgangers. Wellicht vaak uitgestapte voetgangers. Terrasjes dus. Het stikt er zo erg van en zelfs op de belangrijkste fietsroutes van de stad worden ze gewoon neer geplempt. En dat gaat nu het hele jaar door, want in de winter worden die plekken ook nog eens verwarmd waar jij en ik de volle mep belasting voor betalen want ondernemers kunnen dit helemaal aftrekken. Ze hebben die ruimte gratis en voor niks gekregen van de politici. Dit is publieke ruimte wat gewoonweg is weggegeven (wellicht ook nog aan de rijkste deel der aarde) en wat er toe leid dat ik vrijwel niet meer in de stad kom. Niet dat ik zelf nooit op een terras kom, maar ik vind het onbestaanbaar dat dit gebeurt op belangrijke voetgangers en fietsroutes. Ik pak nu heel wat minder de fiets, vind het veel minder aantrekkelijk geworden. Ben ik de enige? Ik herinner me nog dat hier gezegd werd dat als een straat autovrij werd we er steevast aan toevoegden; ''en wanneer wordt ie fietsvrij''? Ik vind echt dat hier aandacht voor moet komen, zeker met de toename van ouderen. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Drukte-op-fietspaden-hoe-pak-je-dat-aan/De-ombouw-tot-fietsstraat/De-stedelijke-verkeersru]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Drukte-op-fietspaden-hoe-pak-je-dat-aan/De-ombouw-tot-fietsstraat/De-stedelijke-verkeersru]]> 2019-07-03T13:57:13.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ook moet je niet alles willen regelen. Maak fietspaden breed genoeg om veilig in te kunnen halen en je bent klaar. Zo simpel kan het zijn. 🙂]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Komen-er-inhaalstroken-op-het-fietspad/Ik-zou-de-inhaalstrook-ni/Ook-moet-je-niet-alles-wi]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Komen-er-inhaalstroken-op-het-fietspad/Ik-zou-de-inhaalstrook-ni/Ook-moet-je-niet-alles-wi]]> 2019-07-03T12:09:57.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De titel zou moeten zijn "Nooit meer dan 85 doden te voorkomen met fietshelmen". Deze berekening laat zien als er alleen maar positieve effecten meegenomen worden, er mogelijk 85 doden per jaar minder zijn. Elk effect dat negatief kan zijn is bewust weggelaten, omdat het getal dan heel veel lager wordt. En er zijn nogal wat negatieve effecten. Zo is een 100% penetratie onmogelijk, treedt risico-compensatie op en zal het aantal fietsers afnemen. Het werkelijke potentieel van fietshelmen is dus heel veel lager. Maar zelfs al zou dit getal kloppen, is het een zeer inefficiente maatregel. Stel dat helmen veel goedkoper worden en voor 30 euro per stuk verkocht worden (vraag is wat er van de kwaliteit overblijft) dan is dat voor 17 miljoen fietsers een uitgave van 500 miljoen euro! Omdat helmen regelmatig vervangen moeten worden, komt dat neer op 100 miljoen euro per jaar. Elk jaar weer. Als datzelfde bedrag in verbetering infrastructuur gestopt zou worden, waardoor minder conflictsituaties en minder eenzijdige ongevallen plaatsvinden, rendeert elke 100 miljoen blijvend in plaats van tijdelijk. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Alle-fietsers-een-helm-scheelt-85-verkeersdoden-pe/De-titel-zou-moeten-zijn]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Alle-fietsers-een-helm-scheelt-85-verkeersdoden-pe/De-titel-zou-moeten-zijn]]> 2019-07-02T10:37:03.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het verkeer is een beestenboel. Terwijl ik achter een kudde fietsers rijd en op zoek ben naar een muizengaatje om voorbij te steken springt een Gazelle mij voorbij. Ik neem dan maar een olifantspaadje en rij langs een zebra, vroeger ook wel zebrapad genoemd, snel een paar heilige koeien ontwijkend en toch maar stoppen voor een mastodont van een vrachtwagen. Normaal liggen er beren op mijn weg, maar nu zijn het varkensruggen soms ook wel biggenruggen genoemd. Ik rij langs een ondergrondse parkeerplaats voor auto’s en vraag mezelf af of dat geen walvis genoemd zou moeten worden en zo’n middeneiland met een paal een neushoorn. In de autofile staan heet in Duitsland “Schlange stehen” . Waarom geen namen uit de prehistorie zoals die mastodont? Waarom een grijpkraan geen T. rex? Gekke naam trouwens want een tiran (tyrannosaurus) in de Griekse oudheid was allesbehalve een koning (rex), het was een zelfbenoemde potentaat. Of de Mosasaurus uit Limburg ook een naam geven in het verkeer bijvoorbeeld voor een bepaalde brug de Mosasaurus, dat is ook veel internationaler. Het verbindt het verleden met het nu en de toekomst die ook heel onzeker is. Er zijn ook een heleboel autonamen met een dier erin zoals de Fiat panda, in Nederland nog niet uitgestorven. De Ford cougar: gevaarlijk voor mannen. Er liggen zoveel dubbele bodems in dierennamen, maar ze spreken de mensen nog altijd het meeste aan. Hoe kom ik hier allemaal op? Door in te zoomen op één zin: Een nieuw rapport van CROW-Fietsberaad zoemt in op de problemen, en op mogelijk oplossingen. Het is duidelijk ze zijn op zoek naar “a plan bee”.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Drukte-op-fietspaden-hoe-pak-je-dat-aan/Het-verkeer-is-een-beeste]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Drukte-op-fietspaden-hoe-pak-je-dat-aan/Het-verkeer-is-een-beeste]]> 2019-06-29T12:16:49.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De ombouw van ''tGoylaan was ook bedoeld voor minder autoverkeer. Dat mislukte en ook de oversteek is niet verbeterd, een verloren zaak dus. Nu bezien of daar iets van geleerd is.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Drukte-op-fietspaden-hoe-pak-je-dat-aan/De-ombouw-tot-fietsstraat/De-ombouw-van-tGoylaan]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Drukte-op-fietspaden-hoe-pak-je-dat-aan/De-ombouw-tot-fietsstraat/De-ombouw-van-tGoylaan]]> 2019-06-28T19:38:02.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De ombouw tot fietsstraat van de Maliesingel in Utrecht toont aan dat het ruimte geven aan fietser ten koste van auto''s ook daadwerkelijk tot meer fietsgebruik leidt. De stedelijke verkeersruimte is nog altijd optimaal ingericht voor autoverkeer terwijl fietsers moeten zich behelpen met strookjes. Door dit om te draaien wordt zowel het fietsverkeer gestimuleerd en tegelijk het autoverkeer terug gedrongen. Dat lijkt mij een gewonnen zaak... niet alleen vanwege de betere doorstroming van fietsers en minder uitlaatgassen/herrie van auto''s maar ook om de stad weer ruimte te geven voor andere activiteiten. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Drukte-op-fietspaden-hoe-pak-je-dat-aan/De-ombouw-tot-fietsstraat]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Drukte-op-fietspaden-hoe-pak-je-dat-aan/De-ombouw-tot-fietsstraat]]> 2019-06-28T12:43:38.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Bij verkeerslichten valt wat te winnen ... aanpassing opstelruimte ... 4-richtingen-groen ... snelheid advies om groen te halen" - opvallend dat korter rood ontbreekt, 4 richting groen kan ook tot langer rood leiden!. Helaas snelheidsadvies is zeldzaam, dat werk enkel met korte roodtijd. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Drukte-op-fietspaden-hoe-pak-je-dat-aan/Bij-verkeerslichten-valt]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Drukte-op-fietspaden-hoe-pak-je-dat-aan/Bij-verkeerslichten-valt]]> 2019-06-28T10:44:39.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Snelfietsroutes kennen grote verschillen tussen met gewone fietsers met hooguit 20 km / uur en bij tegenwind (veel) lager EN e-fietsers tot zo''n 50 km / uur, dus snelheidsverschillen van 30 km en meer, niet echt veilig dus.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelfietsroutes-in-Utrecht/Snelfietsroutes-kennen-gr]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelfietsroutes-in-Utrecht/Snelfietsroutes-kennen-gr]]> 2019-06-27T10:07:56.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik zou de inhaalstrook niet gebruiken maar uiterst links inhalen op het moment dat er geen tegenliggers zijn. De reden is dat fietsers vaak weinig koersvast zijn en daarbij veel breedte pakken. Als snelle fietser wil ik niet het risico lopen dat zo''n langzame fietsers mij raakt. Vooral fietsers die met 2 of meer naast elkaar rijden zijn gevaarlijk omdat ze doorgaans niet met het verkeer bezig zijn. Dus in foto 2 uiterst links inhalen, in 3 en 4 even wachten op het passeren van de tegenliggers en dan alsnog uiterst links er voorbij. Begin mei heb ik een rijvaardigheidstraining gehad voor bestuurders van een speed pedelec en daarbij heb ik geleerd dat alle andere verkeersdeelnemers in principe onbetrouwbaar zijn en bij voorkeur met de grootst mogelijke zijdelingse afstand worden ingehaald.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Komen-er-inhaalstroken-op-het-fietspad/Ik-zou-de-inhaalstrook-ni]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Komen-er-inhaalstroken-op-het-fietspad/Ik-zou-de-inhaalstrook-ni]]> 2019-06-24T22:06:14.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Onbegrijpelijke Haagse voorstellen: Stationsweg waar de autointensiteit halveert van 5000 naar 2500 / etmaal - Theresiastraat met blijvend 8000 auto''s / etmaal. Met dergelijke grote verschillen in autointenseit blijven beide straten zonder fietsvoorzieningen. Heel verwarrend zo''n grote verschillen, geen verbetering dus.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/30-km-h-op-drukke-wegen-in-de-stad-Gevolgen-voor-d/Onbegrijpelijke-Haagse-vo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/30-km-h-op-drukke-wegen-in-de-stad-Gevolgen-voor-d/Onbegrijpelijke-Haagse-vo]]> 2019-06-22T19:19:39.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Hoezo blij? Feit dat er zoveel ouderen omkomen is juist een teken dat het niet zo veilig is. En dan nog de mensen die niet meer durven te fietsen. Dat zijn er ook veel. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aantal-omgekomen-fietsers-met-10-procent-toegenome/Eigenlijk-zouden-we-blij/Hoezo-blij-Feit-dat-er-z]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aantal-omgekomen-fietsers-met-10-procent-toegenome/Eigenlijk-zouden-we-blij/Hoezo-blij-Feit-dat-er-z]]> 2019-06-19T22:21:37.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Fietser is steeds meer een bedreigde diersoort. Automobilist wordt steeds brutaler. De territoriumdrift ook. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aantal-omgekomen-fietsers-met-10-procent-toegenome/Fietser-is-steeds-meer-ee]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aantal-omgekomen-fietsers-met-10-procent-toegenome/Fietser-is-steeds-meer-ee]]> 2019-06-19T22:19:17.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Gewoon automatisch begrenzen. De techniek is er (sensoren zelfde als bij zelfrijdend verkeer) nu nog de wil. belachelijk heel Nederland zo te verbouwen met drempels en chicanes. Nergens voor nodig. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Buurtacties-in-30-km-uur-gebieden-hebben-vrijwel-g/Gewoon-automatisch-begren]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Buurtacties-in-30-km-uur-gebieden-hebben-vrijwel-g/Gewoon-automatisch-begren]]> 2019-06-19T22:17:20.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wat mij trof in Amsterdam laatst is de gigantische hoeveelheid biro''s. (ik dacht eerst dat ze het over een insect hadden). Maar ze staan werkelijk overal op de meest storende plekken waar voetgangers lopen. Als dit ook met de vrachtfiets gaat gebeuren denk ik dat het geen lang leven beschoren is. Het gevecht om de ruimte is immens. Gewoon midden op een smalle stoep zet je die dingen neer. Je zult maar invalide zijn Maar die mensen zitten natuurlijk in een biro? ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vrachtfiets-lonend-voor-korte-ritten-en-weinig-pak/@-vrachtfiets-heeft-de/Wat-mij-trof-in-Amsterda]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vrachtfiets-lonend-voor-korte-ritten-en-weinig-pak/@-vrachtfiets-heeft-de/Wat-mij-trof-in-Amsterda]]> 2019-06-19T22:08:28.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Bordeaux timmert echt aan de weg voor fietsers. Nadeeltje is wel de rotte kinderkoppen. (soms). ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdam,-Kopenhagen-en-Munchen-delen-fietskennis/Bordeaux-timmert-echt-aan]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Amsterdam,-Kopenhagen-en-Munchen-delen-fietskennis/Bordeaux-timmert-echt-aan]]> 2019-06-19T22:01:20.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ha Marjolein dat heb ik gezien. Prachtig. Ik kom nog wel eens in de Bazel (vanuit Zeeland). Pete Jordan schreef ook een heerlijk boek over Amsterdam en de fiets. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-Amsterdam-een-fietsstad-werd/De-tentoonstelling-Fietss/Ha-Marjolein-dat-heb-ik-g]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-Amsterdam-een-fietsstad-werd/De-tentoonstelling-Fietss/Ha-Marjolein-dat-heb-ik-g]]> 2019-06-19T21:58:46.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Precies Frans zo zie ik dat ook. En ik fiets vaak een bochtje om. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ben-je-een-Doorstromer-of-een-Opletter/Dit-is-een-initiatief-van/Precies-Frans-zo-zie-ik-d]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ben-je-een-Doorstromer-of-een-Opletter/Dit-is-een-initiatief-van/Precies-Frans-zo-zie-ik-d]]> 2019-06-19T21:48:55.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mijn zwagers van 85 en 89 hebben tijden niet meer gefietst maar reden tot voor kort wel allebei auto het hele land door. En dat terwijl ze allebei maar 1 oog hebben die ook aangetast is. Een zwager scheen ook al ongelukjes te hebben gehad maar ondanks druk van vooral zijn kinderen pakten ze voor een of twee km de auto. Een zwager heeft nu een nieuwe fiets gekocht en zijn auto weggedaan. Maar tjonge jonge wat moet je daar voor praten als familie want aan de medici heb je niks. Die werken eerder tegen je. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Veel-slechtzienden-kunnen-best-fietsen/Mijn-zwagers-van-85-en-89]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Veel-slechtzienden-kunnen-best-fietsen/Mijn-zwagers-van-85-en-89]]> 2019-06-19T21:16:12.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Helemaal mee eens Etienne. En ik vind ook dat er veel meer aandacht voor licht gehandicapten in het verkeer moet zijn. Mensen met een vlekje zeg maar. Zie mijn andere bijdrage hier. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wat-gaat-ie-doen/Hebben-jullie-er-wel-bij/Helemaal-mee-eens-Etienne]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wat-gaat-ie-doen/Hebben-jullie-er-wel-bij/Helemaal-mee-eens-Etienne]]> 2019-06-19T21:07:57.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Hetzelfde geldt voor voetgangers met een vlekje. Zoals mijn geestelijk gehandicapte broer die voor een afstandje van 600 mtr met de taxi naar zijn favoriet kroegje gaat. Het personeel van de instelling heeft geen tijd om hem dat te leren. Het punt is dat er een zebra ligt over een hele drukke autoroute. de meeste mensen stoppen maar sommige niet. Het is echt een crime om hem dat te leren. Ik kom dan speciaal met de trein naar hem toe om hem dat te leren. Maar hij is er erg angstig voor terwijl hij vroeger overal alleen naar toe fietste maar toen was het nog niet zo druk. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wat-gaat-ie-doen/Fietsers-kan-erop-geweze/Hetzelfde-geldt-voor-voet]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wat-gaat-ie-doen/Fietsers-kan-erop-geweze/Hetzelfde-geldt-voor-voet]]> 2019-06-19T21:04:41.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wat een onzin dat fietsers zich beschermd voelen door onvoorwaardelijke aansprakelijkheid. Ik voel me juist helemaal niet zo beschermd. Als fietser krijg ik bijna nooit voorrang als ik van rechts kom, ook niet van automobilisten terwijl die toch een rijbewijs hebben.. Ik hou daar dan wel degelijk rekening mee. Alsof zij zich en masse voor de leeuwen gooien. Belachelijk. Ik geef al 12 jaar fietslessen aan allochtonen en kan er wel een boek over schrijven. De automobilist voelt zich nog steeds oppermachtig in zijn kooi. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wat-gaat-ie-doen/Oogcontact-geeft-meer-inf/Wat-een-onzin-dat-fietser]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wat-gaat-ie-doen/Oogcontact-geeft-meer-inf/Wat-een-onzin-dat-fietser]]> 2019-06-19T20:59:47.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Achttien miljard maatschappelijke baten... daarmee wordt bedoeld niet-verifieerbare opbrengsten zoals lagere zorgkosten (want vermeden ongevallen, betere luchtkwaliteit e.d.) en nieuwe banen. In werkelijkheid gaat het hier om belangengroepen die ieder met hun deelbelangen de handen ineen geslagen hebben om onze overheid (en dus ons belastingbetalers) elk jaar 3 miljard euro extra uit de portemonnee te kloppen voor hun respectievelijke hobby''s en dan vooral het in stand houden van de eigen organisatie. Men stelt de reiziger zogenaamd centraal, maar ik bén die reiziger/belastingbetaler maar mij is niets gevraagd of aangeboden. Niet dat ik het totaal oneens ben met de plannen maar dit soort paternalistische bemoeizucht is niet meer van deze tijd. Eerlijk gezegd herken ik de plannen een alles of niets poging van archaïsche NGO''s die soms letterlijk op uitsterven (van het ledenbestand) staan om hun ondergang met enkele jaren kunstmatig uit te stellen met een grote zak gratis geld.Kortom: ik sta open voor plannen/visies maar niet als lijdend voorwerp.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Deltaplan-2030/Achttien-miljard-maatscha]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Deltaplan-2030/Achttien-miljard-maatscha]]> 2019-06-15T17:35:24.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik vermoed dat de mensen die het als onveilig ervaren juist niet de mensen zijn die ook erg digitaal vaardig zijn. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Met-de-Verkeersveiligheidsprikker-onveilige-locati/Ik-vermoed-dat-de-mensen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Met-de-Verkeersveiligheidsprikker-onveilige-locati/Ik-vermoed-dat-de-mensen]]> 2019-06-03T16:48:18.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ja Kees dat lijkt mij ook. Zijn daar ook gegevens van? Wordt nooit over gesproken. Maar ja je kunt toch niet zeggen dat je een helm op moet als automobilist? Stel je voor..... zou er niemand meer in zijn auto stappen!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zwitserse-studie-Kans-op-hersenletsel-na-ongeval-g/En-weer-wordt-alleen-geke/Ja-Kees-dat-lijkt-mij-ook]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zwitserse-studie-Kans-op-hersenletsel-na-ongeval-g/En-weer-wordt-alleen-geke/Ja-Kees-dat-lijkt-mij-ook]]> 2019-06-03T16:39:57.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mooi Etienne. Helemaal mee eens. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-fietser-is-een-betere-automobilist/Als-je-naar-de-site-van-F/Mooi-Etienne-Helemaal-me]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-fietser-is-een-betere-automobilist/Als-je-naar-de-site-van-F/Mooi-Etienne-Helemaal-me]]> 2019-06-03T14:43:22.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Kinderen die niet kunnen fietsen? Kom het zelf(s) tegen in Middelburg. gewoon autochtoon hoor. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kinderen-van-beter-gesitueerde-gezinnen-fietsen-va/Kinderen-die-niet-kunnen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kinderen-van-beter-gesitueerde-gezinnen-fietsen-va/Kinderen-die-niet-kunnen]]> 2019-06-03T14:32:40.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Draagvak? Als er genoeg fietse(r)s zijn dan is er draagvlak. Als je het aan de automobilist vraagt natuurlijk niet. Dat zijn rupsjesnooitgenoeg ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ook-Den-Haag-zet-fietsvlonders-in/Draagvak-Als-er-genoeg-f]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ook-Den-Haag-zet-fietsvlonders-in/Draagvak-Als-er-genoeg-f]]> 2019-06-03T14:24:30.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het zijn er honderden. Heb ik zelf geteld. En ze nemen ook kostbare ruimte in. Zelf heb ik ook nooit een bus want die stoppen er al om 5 uur mee en rijden ook niet ''s morgens vroeg en op zondagen en maandagen. Had liever een bus gehad als ik meerdere dagen weg ga. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Doelgroepaanpak-vormt-de-basis-voor-het-oplossen-v/Het-zijn-er-honderden-He]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Doelgroepaanpak-vormt-de-basis-voor-het-oplossen-v/Het-zijn-er-honderden-He]]> 2019-06-03T13:58:10.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[En wat te denken van alle overnachtingsfietsen bij de stations? Omdat er ''s avonds geen bussen meer rijden zetten mensen er een stationsfiets neer de misschien een paar keer per maand gebruikt wordt. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Doelgroepaanpak-vormt-de-basis-voor-het-oplossen-v/En-wat-te-denken-van-alle]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Doelgroepaanpak-vormt-de-basis-voor-het-oplossen-v/En-wat-te-denken-van-alle]]> 2019-06-03T13:54:39.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[En weer wordt alleen gekeken naar het letsel NA een ongeval en niet de vaardigheid van de fietser en/of de invloed van het dragen van een helm op het KRIJGEN van een ongeval. Wie een helm op wil zetten moet dat vooral doen, maar we moeten ophouden met doen alsof fietsen zo gevaarlijk is dat je een helm op MOET zetten. Dan kunnen we beter eerst een helm voor autobestuurders invoeren, dat zet meer zoden aan de dijk.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zwitserse-studie-Kans-op-hersenletsel-na-ongeval-g/En-weer-wordt-alleen-geke]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zwitserse-studie-Kans-op-hersenletsel-na-ongeval-g/En-weer-wordt-alleen-geke]]> 2019-06-03T12:06:53.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het is goed dat er aandacht komt voor de gevolgen van toenemend fietsgebruik. Zeker ook in Utrecht dreigt de stad ten onder te gaan aan dit succes. Tegelijkertijd zie ik het plaatsen van overdekte stallingen op de werven zoals de tekening suggereert als een onhaalbare oplossing. De werven zijn uniek in de wereld en verdienen de best mogelijke zichtbaarheid en ongehinderde toegang. En ja, in de huidige situatie kun je ze ook slecht zien door alle gekwakte fietsen. We zullen dus toch moeten gaan sturen op iets grotere loopafstanden en inpandige oplossingen. Dat kan best wel als je creatief wil zijn.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-fiets-is-maatgevend-voor-de-inrichting-van-de-s/Het-is-goed-dat-er-aandac]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-fiets-is-maatgevend-voor-de-inrichting-van-de-s/Het-is-goed-dat-er-aandac]]> 2019-06-03T09:58:17.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@:"korte fietsafstand levert een grotere kans op dagelijks naar school fietsen."- vele nieuwe schoolpanden juist gelegen aan de stadsrand geven aan dat meer fietsgebruik voor de schoolleiding niet echt telt. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Waarom-fietsen-scholieren-minder-vanaf-hun-16de-ja/@-korte-fietsafstand-lev]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Waarom-fietsen-scholieren-minder-vanaf-hun-16de-ja/@-korte-fietsafstand-lev]]> 2019-05-30T13:18:23.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Amsterdam zit er bij. Blijkbaar kwam er tenminste één persoon eh kwamen drie personen op 20 mei j.l. in Amsterdam. Er zijn ten minste drie start-iconen in Amsterdam nu ik op Civity heb gekeken. Dus als ze flink rondreizen komen die andere steden ook aan de beurt. Fijn stof is een goede parameter, maar NOx zou er ook nog bij kunnen toch? ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-fiets-als-rijdende-sensor/Amsterdam-zit-er-bij-Bli]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-fiets-als-rijdende-sensor/Amsterdam-zit-er-bij-Bli]]> 2019-05-24T11:07:45.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Meteen toepassen voor de grote steden zoals Rotterdam, Amsterdam, Den Haag et cetera. Dat zijn drukke fietssteden en de luchtvervuiling speelt daar vele malen een grotere rol voor de gezondheid en het comfort van de fietsers. Het vreemde is dat in die steden ook belangrijke ziekenhuizen staan die dit sterk zouden moeten promoten (longartsen, cardiologen). Ook bedrijven die hun medewerkers op de fiets willen krijgen is dit een troef om hen informatie te geven hoe de groene routes lopen. In ieder geval wil Amsterdam met Google-auto''s bepalen wat de luchtkwaliteit is op autoroutes, maar voor de fietser zegt dat te weinig denk aan snorfietsen en bromfietsen met verbrandingsmotor of stationair draaiende voertuigen. Het is een prachtig vervolg van het werk van Moniek Zuurbier die het eerste initiatief nam om met een meetfiets te rijden.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-fiets-als-rijdende-sensor/Meteen-toepassen-voor-de]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-fiets-als-rijdende-sensor/Meteen-toepassen-voor-de]]> 2019-05-24T10:33:53.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Een goed ontworpen fiets heeft dmv de juiste geometrie al zelf stabiliserende eigenschappen. Ir Schwab weet dit zelf ook, maar kennelijk is er een motortje nodig voor extra onderzoeksgeld. Jammer, want hiermee geef je fietsfabrikanten een vrijbrief om fietsen met een slecht ontwerp op de markt te brengen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slimme-motor-in-stuur-voorkomt-vallen-met-fiets/Een-goed-ontworpen-fiets]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slimme-motor-in-stuur-voorkomt-vallen-met-fiets/Een-goed-ontworpen-fiets]]> 2019-05-19T22:18:07.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[ik wil ook graag de link naar de studie kennen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-rijden-om-vanwege-negatieve-effecten-auto/ik-wil-ook-graag-de-link]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-rijden-om-vanwege-negatieve-effecten-auto/ik-wil-ook-graag-de-link]]> 2019-05-16T10:08:22.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Waar zit het gevaar? Bij veel reacties van basisscholen hier in onze gemeente was het grootste risico (gevoelsmatig maar soms ook reëel) voor de kinderen de schoolomgeving zelf. De ouders die de kinderen halen of brengen vormen vaak zelf het probleem vlakbij de school waar de fietsroutes samenkomen. Of soms werkverkeer dat daar bezig is en niet te vermijden is. Dat mis ik in deze enquête.Misschien iets voor een volgend onderzoek?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Eindrapportage-fietsgedrag-kinderen/Waar-zit-het-gevaar-B]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Eindrapportage-fietsgedrag-kinderen/Waar-zit-het-gevaar-B]]> 2019-05-15T12:03:40.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Niet alleen het niet hebben van een fiets is problematisch, maar ook het hebben van een slechte fiets (27%) is een probleem ( kostenplaatje of gewoon onvoldoende controle). Kunnen we daar iets aan doen? Fietsreparatiecursus voor ouders door de school of ouders samen met vrijwilligers die de handen een keer in de maand/kwartaal ( 1 keer per jaar is veel te weinig en met grote groepen heb je geen tijd om uitleg te geven) uit de mouwen steken? Of voor oudere kinderen in het kader van techniek om de wondere wereld van het repareren te leren kennen? Voor mij waren het de eerste lessen in de mechanica en elektriciteitsleer. Ik heb heel veel lessen gehad zeker op het gebied van bandenplakken, toen was een lekke band nog gewoon. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Eindrapportage-fietsgedrag-kinderen/Niet-alleen-het-niet-hebb]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Eindrapportage-fietsgedrag-kinderen/Niet-alleen-het-niet-hebb]]> 2019-05-14T14:33:49.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: "fiets is maatgevend voor de inrichting van de stad" - misleidend voor voorstellen voor fietsvoorzieningen. Een nieuwe stedelijke (fiets)inrichting ontbreekt. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-fiets-is-maatgevend-voor-de-inrichting-van-de-s/@-fiets-is-maatgevend-v]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-fiets-is-maatgevend-voor-de-inrichting-van-de-s/@-fiets-is-maatgevend-v]]> 2019-05-13T10:28:07.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De tentoonstelling Fietsstad Amsterdam is tot eind juni in het Stadsarchief.In de filmzaal aldaar historische films over fietsen, onder meer beelden uit de 1940 van fietsproeven voor een fiets-IJ-tunnel Het boek is onder meer te koop in de boekwinkel in het Stadsarchief.en via: https://www.bol.com/nl/p/fietsstad-amsterdam/9200000101929703/]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-Amsterdam-een-fietsstad-werd/De-tentoonstelling-Fietss]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-Amsterdam-een-fietsstad-werd/De-tentoonstelling-Fietss]]> 2019-05-11T13:44:54.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ja, dat verschil is te verklaren.Op de route met een toename van 15% (Nijmegen - Wijchen) zijn de grootste verbeteringen reeds in 2009 gerealiseerd. In de meetperiode van de provincie Gelderland zijn weinig verbeteringen aan deze route gerealiseerd…De routes met de grootste toename zijn het meest recent geopend/gebouwd.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-fietsers-op-snelfietsroutes-in-Gelderland/@-dat-op-de-routes/Ja,-dat-verschil-is-te-ve]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-fietsers-op-snelfietsroutes-in-Gelderland/@-dat-op-de-routes/Ja,-dat-verschil-is-te-ve]]> 2019-05-10T08:42:47.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Dit is een initiatief van RWS dit soort denken past bij een pure technocratenorganisatie zoals ik RWS herken. Ik zie het klassieke denken in zuilen terugkeren. Zoals ik al vaak betoog is er verschil tussen de verschillende soorten fietsers? Als ik rechtstreeks naar huis fiets ben ik en forens maar als ik na mijn werk iets omrij ben ik een geieter. Maar in beide persoonlijkheden wil ik allebei gewoon lekker comfortabel veilig kunnen fietsen ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ben-je-een-Doorstromer-of-een-Opletter/Dit-is-een-initiatief-van]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ben-je-een-Doorstromer-of-een-Opletter/Dit-is-een-initiatief-van]]> 2019-05-09T23:18:02.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wel mooi dat dit "gezien "wordt , maar het zal toch echt een samenspel moeten zijn ,omdat we in het verkeer ,rekening moeten houden met elkaar , dus of je de doorstromer bent prima ,maar je wilt toch veilig aan komen denk ik zo . En zo ook de "Opletters" maar die zijn altijd al scherp.Dan de "Racers"die nemen graag risico ,maar soms onverantwoord zelfs mits ze niet in een groep rijden , gaan ze "raar gedrag vertonen"in het verkeer .De Genieters ,zijn de gevaarlijkste groep waarmee rekening gehouden moet worden , want deze mensen zitten sporadisch op de fiets ,en zien alles om hun heen behalve ,het fietsverkeer waar ze dus geen rekening mee denken te hebben . Dat geeft mij altijd de reden om bij een mooie zondag niet te gaan fietsen .zeker daar nu iedereen een elektrische fiets bezit .]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ben-je-een-Doorstromer-of-een-Opletter/Wel-mooi-dat-dit-gezien]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ben-je-een-Doorstromer-of-een-Opletter/Wel-mooi-dat-dit-gezien]]> 2019-05-09T23:14:55.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Op de velostrada van Leiden naar Den Haag (via Voorschoten) zijn erg veel krappe bochten en bochten met een beperkt uitzicht vooruit. Je kunt niet goed zien wie of wat je tegemoet komt. Ook de voorrangsregels zijn niet eenduidig. Er werd reeds geconstateerd dat het pad soms erg smal is. Dit kan ik bevestigen. Zeker bij het zwembad Voorschoten, bij e tennisbanen verderop, bij het station Voorschoten, en bij de kruisigen van de spoorweg komt dit voor. Bij Leidschendam zijn er ook vervelende drempels in de weg.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/ANWB-‘Snelfietsroutes-nog-niet-veilig-genoeg’/Op-de-velostrada-van-Leid]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/ANWB-‘Snelfietsroutes-nog-niet-veilig-genoeg’/Op-de-velostrada-van-Leid]]> 2019-05-09T18:10:17.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mooie cijfers!Klopt het dat het hier gaat om het aantal fietsers per dag of 24 uur? Dat staat namelijk niet in het artikel vermeldt.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-fietsers-op-snelfietsroutes-in-Gelderland/Mooie-cijfers!Klopt-het]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-fietsers-op-snelfietsroutes-in-Gelderland/Mooie-cijfers!Klopt-het]]> 2019-05-09T18:08:03.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mijn ervaring op deze kruising is dat je als fietser zelden lang hoeft te wachten. Dus de noodzaak/behoefte om door rood te rijden is beperkt. Overigens is het een leuke oplossing die op sommige andere kruisingen mogelijk meer effect zouden kunnen hebben.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-zien-zo’n-snelheidsadvies-wel-zitten/Mijn-ervaring-op-deze-kru]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-zien-zo’n-snelheidsadvies-wel-zitten/Mijn-ervaring-op-deze-kru]]> 2019-05-09T18:03:50.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Een plaatjesboek met een moeilijk hanteerbare omvang 120 MB, wat is daar de zin van?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Verhalen-uit-de-Fietsstad/Een-plaatjesboek-met-een]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Verhalen-uit-de-Fietsstad/Een-plaatjesboek-met-een]]> 2019-05-09T10:21:49.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Vragen van Von Martels zijn zeer terecht. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Opvoeren-elektrische-fiets-zorgt-voor-ophef-in-Dui/Vragen-van-Von-Martels-zi]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Opvoeren-elektrische-fiets-zorgt-voor-ophef-in-Dui/Vragen-van-Von-Martels-zi]]> 2019-05-08T15:47:30.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als je als automobilist ook fietser bent, kun je beter inschatten hoe je eigen gedrag in het verkeer is. Je bent immers ook "de andere verkeersdeelnemer/fietser".Kleine aanpassingen zijn makkelijker te maken, maar heel zinvol voor de fietsers. Denk aan het kruisen van parallelle fietspaden bij het afslaan, gebruik van richtingaanwijzer, gedrag tijdens slecht weer.Van veel van deze onderzoeken vraag ik mij af waarom ze niet in Nederland hebben plaatsgevonden. Veel meer deelnemers uit een bede groep (ervaren, onervaren,volwassenen, ouderen, jeugd en zelfs kinderen), veel meer gecombineerd verkeer en veel verschillende situaties (stads, provincie etc.).Dat zou deze onderzoeken veel waardevoller maken, denk ik.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-fietser-is-een-betere-automobilist/Als-je-naar-de-site-van-F/Als-je-als-automobilist-o]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-fietser-is-een-betere-automobilist/Als-je-naar-de-site-van-F/Als-je-als-automobilist-o]]> 2019-05-08T15:34:48.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Daarin ben ik ook zeer geinteresseerd!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-rijden-om-vanwege-negatieve-effecten-auto/Is-er-ook-een-link-naar-h/Daarin-ben-ik-ook-zeer-ge]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-rijden-om-vanwege-negatieve-effecten-auto/Is-er-ook-een-link-naar-h/Daarin-ben-ik-ook-zeer-ge]]> 2019-05-08T14:19:30.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als je naar de site van Ford gaat https://www.ford.co.uk/experience-ford/about-ford/share-the-road# dan heb je de indruk dat de chauffeur een God on Throne (GoT) is en dat hij ( ja het is een man) zuchtend kijkt naar al die fouten van fietsers in het verkeer. Ford UK is blijkbaar ook niet op de hoogte dat een automobilist een rijbewijs heeft en een heleboel fietsers niet. Kinderen in dit stuk komen ook niet voor dat geeft de fietser een te hoge aaibaarheidsfactor. Nee het is een trog vol vooroordelen die met de werkelijkheid van de fietser, ook in de UK ( ook in London) waar wij veel gefietst hebben, niets te maken heeft. Share the road zou pas effectief zijn als beginnende (Ford)automobilisten allemaal op de fiets een maand lang 6 km elke dag in de spits in een drukke stad moeten fietsen, kijken wie er dan zucht. En die 1,5 seconde langere reactietijd voor automobilist-automobilisten zal dat invloed hebben op de snelheid waarmee automobilisten een kruising mogen naderen? Of gaan ze de maximumsnelheid van hun auto''s aanpassen??]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-fietser-is-een-betere-automobilist/Als-je-naar-de-site-van-F]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-fietser-is-een-betere-automobilist/Als-je-naar-de-site-van-F]]> 2019-05-07T09:49:53.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik rijd elke werkdag door een deel waar de maximum snelheid 30km/u is voor AL het verkeer. Ik rijd dus maximaal 30km/u. Het aantal auto''s dat achter mij blijft is statistisch bezien ongeveer 1%. De rest rijd harder tot veel harder. Acties met panelen die de snelheid meten geven geen resultaat, men rijd gewoon hard door. Overigens hebben diezelfde apparaten het erg moeilijk met een gestroomlijnd voertuig. De gemeten snelheid wijkt vaak erg af met de snelheid op mijn display/gps. Dus daar is ook nog wel wat te winnen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Buurtacties-in-30-km-uur-gebieden-hebben-vrijwel-g/Ik-rijd-elke-werkdag-door]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Buurtacties-in-30-km-uur-gebieden-hebben-vrijwel-g/Ik-rijd-elke-werkdag-door]]> 2019-05-04T20:58:18.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Tja, nu nog verzekeringsmaatschappijen uitvinden die de fiets ook willen verzekeren. Boven een bepaald bedrag blijkt dat niet te kunnen. Duhh. En ik heb ze allemaal gebeld. Ook gevraagd of ze die dure Ferrari (of een ander duur automerk) soms ook niet verzekeren. Maar meestal ligt de telefoon dan al op de haak....]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Opvoeren-elektrische-fiets-zorgt-voor-ophef-in-Dui/Tja,-nu-nog-verzekeringsm]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Opvoeren-elektrische-fiets-zorgt-voor-ophef-in-Dui/Tja,-nu-nog-verzekeringsm]]> 2019-05-04T20:52:50.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als we de fietspaden zouden bezien als autowegen en deze dan vervolgens zouden keuren of de weg acceptabel en goed genoeg is voor autoverkeer, dan zou bijna het volledige fietsnetwerk in Nederland worden afgekeurd, zo beroerd zijn de fietspaden. Het is duidelijk zichtbaar dat de autowegen er tiptop bijliggen en dat het fietspad ernaast zijn beste tijd heeft gehad. Al bij aanleg was het credo oh ja, er moet nog een fietspad naast, dus scheef, vol heuvels en dalen, niet vlak. Na verloop van tijd loopt dat fietspad schade op, dus dan wordt er maar wat met vul asfalt gesmeerd en klaar. Laatst geklaagd over een drempel, dat is volgens de aannemer gerepareerd en nu zo glad als een babyhuidje. Vreemd genoeg moet ik nog steeds in de ankers en remmen voor de klap met mijn 20" wielen. Dus nog steeds een drempel, toegegeven, minder scherp dan voorheen. Dus dat geeft wel aan wat het niveau is met die prutsers van wegwerkers. Vergelijkbaar zijn weg reparaties aan het deel voor auto''s wel altijd glad, geen randje of hobbeltje te voelen. Ik mag namelijk met mijn fiets overal rijden door de maatvoering. Dus als het rustig is wil ik wel eens testje doen. Gewoon schokkend, die verschillen. Dus vind je het vreemd dat op het fietspad meer ongelukken plaatsvinden?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-fietsongevallen-in-Oost-Nederland/Als-we-de-fietspaden-zoud]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-fietsongevallen-in-Oost-Nederland/Als-we-de-fietspaden-zoud]]> 2019-05-04T20:47:37.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Under cover of undercover. Ten eerste een fout die je vaak ziet de "omgekeerde Engelse ziekte" Engelse woorden die aan elkaar moeten los van elkaar schrijven: het is undercover ( als bijwoord dan toch denk maar aan de Rolling Stones) of een spion is ook "an undercover". Maar dat opvoeren geeft nog een ander probleem: die fietsen, pedelecs, zijn helemaal niet gemaakt voor die snelheden. Bij testen van Stiftung Warentest vielen pedelecs vaak door de mand door breuken van het frame of andere onderdelen. Het frame en stuur en zadel, maar zeker ook het remsysteem is er niet voor geschikt. Bij eenzijdige ongevallen zal er ook eens moeten gekeken worden naar de status van de chip, maar dat vergt wel extra werk. Ook bezorgdiensten met pedelecs zouden weleens kunnen grijpen naar dit soort opvoersetjes en dan kinderen er mee op pad sturen, dit moet ook eens gecontroleerd worden. Raar dat die fietsbedrijven onder een organisatie ( Traxio in België) vallen, maar dat die overkoepelende organisatie van niets weet, wat is het nut dan voor de consument? Je kunt ze dus gewoon niet vertrouwen: je moet zelf maar uitkijken. Dan eindig je niet onder een laken of "under a cover".]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Opvoeren-elektrische-fiets-zorgt-voor-ophef-in-Dui/Under-cover-of-undercover]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Opvoeren-elektrische-fiets-zorgt-voor-ophef-in-Dui/Under-cover-of-undercover]]> 2019-04-30T15:18:29.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Afgelopen 2 jaar ben ik 4 keer komen te vallen op de (snelle) fiets:- valpartij door opgevroren sneeuw (lage snelheid, geen letsel, lichte schade aan fiets)- valpartij door wegglijden in berm bij ondergesneeuwd fietspad (lage snelheid, geen letsel, lichte schade aan fiets)- valpartij door grind/steentjes op een rotonde (middelmatige snelheid, snijwond en wat schaafplekken, matige schade aan fiets)- valpartij door opgevroren klinkerweg, lage snelheid, schaafwond en matige schade aan fiets.Deze ervaringen hebben mij geleerd om bij gladheid/vorst/sneeuw/ijzel zo veel mogelijk met de auto te gaan. En na het ongeval op de rotonde let ik beter op steentjes in met name bochten (eerder snelheid terugnemen en met iets meer beleid de bocht nemen). Stenen op de weg en dan met name in bochten is echt een plaag in Nederland. Er wordt gewoon niet geveegd en zeker niet in het buitengebied.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-fietsongevallen-in-Oost-Nederland/Afgelopen-2-jaar-ben-ik-4]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-fietsongevallen-in-Oost-Nederland/Afgelopen-2-jaar-ben-ik-4]]> 2019-04-26T18:39:40.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: "Preventiemaatregelen voor fietsongevallen leveren de beste resultaten bij inzet op het gedrag" - wat is de onderbouwing van deze stellige uitspraak in een stuk dat het gebrek aan wegkwaliteit als belangrijke oorzaak meldt?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-fietsongevallen-in-Oost-Nederland/@-Preventiemaatregelen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-fietsongevallen-in-Oost-Nederland/@-Preventiemaatregelen]]> 2019-04-26T10:52:47.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: ".. dat er grote verschillen zijn tussen de gemeenten en de kenmerken van de verschillende locaties ... Weweten niet of en in welke mate deze kenmerken invloed hebben gehad." - een gemiste kans?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Buurtacties-in-30-km-uur-gebieden-hebben-vrijwel-g/@-dat-er-grote-vers]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Buurtacties-in-30-km-uur-gebieden-hebben-vrijwel-g/@-dat-er-grote-vers]]> 2019-04-24T11:48:21.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het "sparen van CO2" lijkt mij een nogal onzinnig voordeel van vrachtfietsen. Veel belangrijker voor stadsbewoners is dat er minder vervuilende bestelbusje door de stad rijden: minder uitlaatgassen, minder geluidsoverlast en minder ruimtebeslag. Nog beter is het als de distributiecentra niet georganiseerd worden door/voor de transporteurs maar voor de diverse stadswijken. Zo bezorgen alle transportbedrijven bij hetzelfde wijkcentrum en van daaruit wordt door 1 transporteur alle pakketjes voor die wijk bezorgd. In plaats van dat de straten in de stad vol staan met verschillende bestelbusjes die allemaal in dezelfde wijk bezorgen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vrachtfiets-lonend-voor-korte-ritten-en-weinig-pak/Het-sparen-van-CO2-lijk]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vrachtfiets-lonend-voor-korte-ritten-en-weinig-pak/Het-sparen-van-CO2-lijk]]> 2019-04-21T10:33:03.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik ben dus wel een forens maar zorg er dan weer voor dat er eigenlijk geen tijdsdruk is.Met mijn ligfiets (banaan) rij ook ik met gemak 40+ zonder dat er een electrische ondersteuning is.Ik ben zeker geen racefietser maar hou wel van een goede doorstroming, maar ik rij meer als een motorrijden, het verder vooruit denken dan dat de gemiddelde fietser doet.Ik heb het geluk om in ploegendienst te werken waardoor 1 rit per dag maar in de drukte valt, met de andere rit is er vrijwel niemand op de weg.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ben-je-een-Doorstromer-of-een-Opletter/Met-mijn-Stromer-ST5-ben/Ik-ben-dus-wel-een-forens]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ben-je-een-Doorstromer-of-een-Opletter/Met-mijn-Stromer-ST5-ben/Ik-ben-dus-wel-een-forens]]> 2019-04-19T17:52:43.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Leuk die hokjes, maar er mag er nog wel 1 bij .... forenzen.Een forens is hoofdzakelijk op zoek naar een goed rijdbaar fietspad.Ondanks dat ik geen haast heb rij ik wel stevig door.Smalle fietspaden zijn een ramp, net zoals zijwegen die slecht te overzien zijn door begroeiing.Slecht onderhoud is ook een leuk puntje.Niet alleen gaten maar ook in het najaar, de hoeveelheid blad en takken, het slechte strooien in de winterperiode.Nu snap ik best dat er in de winter met vorst en/of sneeuw er weinig mensen op de fiets zitten, maar dan zou het wel handig zijn als op en afritten bij dijken en bruggen gestrooid worden.Zelf rij ik veel over de dijkwegen, juist om een groot deel van de drukte op de fietspaden te mijden.Zelf woon ik in het rivierengebied en daar vandaan richting de steden ben je toch gebonden aan de huidige infrastructuur.Wil je hebben dat er meer mensen de fiets pakken, alfalteer dan minimaal de fietspaden ipv de vaak gebruikte stoeptegels, haal de lijpe chicanes uit de fietspaden bij rotondes en zijwegen, en zorg er voor dat het autoverkeer afgeremd wordt ipv de fiets.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ben-je-een-Doorstromer-of-een-Opletter/Leuk-die-hokjes,-maar-er]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ben-je-een-Doorstromer-of-een-Opletter/Leuk-die-hokjes,-maar-er]]> 2019-04-19T17:44:58.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Hier heb je een heel goed punt. Wil je forenzen meer op de fiets krijgen dan zal er een snellere route moeten komen te liggen dan nu. Of je nu links of rechtsaf gaat, in beide gevallen moet je kilometers omrijden om bij de volgende brug te komen. Een versie zoals het rijn-waalpad zou wenselijk zijn.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-fietsers-op-snelfietsroutes-in-Gelderland/Ik-heb-de-gemeente-Overbe/Hier-heb-je-een-heel-goed]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-fietsers-op-snelfietsroutes-in-Gelderland/Ik-heb-de-gemeente-Overbe/Hier-heb-je-een-heel-goed]]> 2019-04-19T17:23:46.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: "vrachtfiets heeft de potentie om het klimaat in binnensteden te helpen verbeteren"@: "vrachtfietsen kosten-effectiever zijn dan bestelbussen"= treffend voorbeeld van appels (klimaat) met peren (kosten) vergelijken.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vrachtfiets-lonend-voor-korte-ritten-en-weinig-pak/@-vrachtfiets-heeft-de]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vrachtfiets-lonend-voor-korte-ritten-en-weinig-pak/@-vrachtfiets-heeft-de]]> 2019-04-19T11:40:01.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Bizar om uit ongevallen cijfers af te leiden dat er veel (km''s) gefietst wordt door ouderen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aantal-omgekomen-fietsers-met-10-procent-toegenome/Bizar-om-uit-ongevallen-c]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aantal-omgekomen-fietsers-met-10-procent-toegenome/Bizar-om-uit-ongevallen-c]]> 2019-04-19T11:32:42.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Eigenlijk zouden we blij moeten zijn dat er zoveel oudere fietsers omkomen in het verkeer. Dit klinkt luguber maar feitelijk is het een verworvenheid dat onze senioren tot op zeer hoge leeftijd kunnen blijven fietsen... zo veilig is het om in NL te fietsen. Merk ook op dat het hier gaat om absolute cijfers, niet om slachtoffers per miljard fietskilometers... en er wordt steeds meer gefietst dankzij de E-bike.Ofwel slechte (misleidende) informatie. Nepnieuws? ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aantal-omgekomen-fietsers-met-10-procent-toegenome/Eigenlijk-zouden-we-blij]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aantal-omgekomen-fietsers-met-10-procent-toegenome/Eigenlijk-zouden-we-blij]]> 2019-04-18T22:39:22.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Hebben jullie er wel bij stil gestaan dat al die automobilisten een speciale opleiding krijgen om al die gevaren goed in te schatten en dat een kort periode erna zij al die kennis voor een groot deel overboord gooien? Want als je de regels onthoudt die je bij je rijopleiding krijgt gebeuren dat soort rare en gevaarlijke situaties niet. Nee dan een gedeelde schuld bij de fietser leggen, want daar zal het op neer komen in de ogen van een groot aantal automobilisten e.a. motorvoertuigbestuurders. Je ziet het al in Vlaanderen dat er apparaatjes op fietsen van kinderen gemonteerd worden waardoor ze dode-hoekongevallen moeten voorkomen. Elektronische apparaten op kinderfietsen dan vraag ik je (When technology is master disaster is reached faster) . Bij kinderen blijft niet veel heel op een fiets en als de batterij leeg is dan hebben ze het niet in de gaten en dan is het te laat. i.p.v. een Europees systeem voor vrachtauto''s in te voeren dat degelijk is en de verantwoordelijkheid bij de vrachtautobestuurder legt, nee dan toch maar aangeven dat die jonge fietsers ook een deel verantwoordelijkheid dragen. Moeten we ze dan niet op de gevaren wijzen? Ja, wel degelijk, maar zo simpel mogelijk en onder begeleiding. Maar het inschatten van automobilisten dat is zelfs voor een rot als ik moeilijk. Vaak staat de blik van zo''n automobilist op oneindig en kijkt niet naar links of rechts, of de ruiten zijn ondoorzichtig, of de snelheid is totaal onaangepast zoals je merkt bij rotondes waar ook zebrapaden liggen: ze moeten ze voorzichtig benaderen ( o is dat zo) en ze mogen er niet op stilstaan ( o is dat zo). En van de politie krijg je ook geen verstandig antwoord: ja je moet zelf uitkijken ( bij een gevaarlijke situatie voor fietsers ontstaan na een verkeersongeval). Ja meneer de agent als dat zo is dan hebben we jullie niet meer nodig, dan doen we het allemaal zelf wel.En als laatste, wat ga je doen met mensen met een visuele handicap: https://fietsberaad.nl/Kennisbank/Veel-slechtzienden-kunnen-best-fietsen krijgen zij een speciale opleiding hoe schat ik in wat de automobilist gaat doen m.b.v. geluiden? Nee uiteindelijk zal het zoals met zoveel van dit soort verhalen blijven bij : je moet zelf uitkijken ook al heb je voorrang Geen correctie van die falende automobilist (camera''s?), want niet alleen die auto is een heilige koe. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wat-gaat-ie-doen/Hebben-jullie-er-wel-bij]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wat-gaat-ie-doen/Hebben-jullie-er-wel-bij]]> 2019-04-17T16:07:31.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Oogcontact geeft meer informatie dan het afremmen van de auto, maar helaas heb je daar weinig aan als de auto van achteren nadert of in geval van zonnebrillen, slechte zichtomstandigheden...Het grootste probleem tussen fiets-auto is dat fietsers zich beschermd voelen door de onvoorwaardelijke aansprakelijkheid van de automobilist en daardoor nogal onbekommerd door het verkeer bewegen. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wat-gaat-ie-doen/Oogcontact-geeft-meer-inf]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wat-gaat-ie-doen/Oogcontact-geeft-meer-inf]]> 2019-04-17T15:58:29.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Fietsers kan erop gewezen worden dat als men een auto ziet afremmen, dit niet betekent dat de auto ook stopt" - komt er dan ook een training voor autobestuurders?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wat-gaat-ie-doen/Fietsers-kan-erop-geweze]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wat-gaat-ie-doen/Fietsers-kan-erop-geweze]]> 2019-04-17T11:03:12.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Elk ondersteuning om ongelukken te vermijden is natuurlijk welkom. Toch zou ik hier niet al te hoge verwachtingen willen hebben. Fietsers en voetgangers nemen bewust of onbewust risico''s en begeven zich op het laatste moment in de rijbaan van de tram, anders was het immers niet fout gegaan. Ook scherpe bochten in een traject en zichtbelemmeringen langs het spoor leiden tot vals-positieve en vals-negatieve detecties..Zelfrijdende trams bestaan al honderd jaar. Autonoom rijdende trams liggen in een verdere toekomst dan menigeen denkt.Het recente boek "Hello World: How to be Human in the Age of the Machine" van Hanna Fry is een aanbeveling.https://www.hannahfry.co.uk/helloworld/]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Remhulp-op-trams-kan-aanrijdingen-voorkomen/Elk-ondersteuning-om-onge]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Remhulp-op-trams-kan-aanrijdingen-voorkomen/Elk-ondersteuning-om-onge]]> 2019-04-14T16:01:30.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik heb de gemeente Overbetuwe gewezen op de slechte fietsverbinding tussen de Rijnbrug bij Heteren en de Tacitusbrug bij Slijk-Ewijk. Deze bruggen zijn essentiële verbindingspunten tussen de Veluwe en het Land van Maas en Waal. De route voor doorgaande fietsers is echter vol afslagen en daardoor moeilijk te vinden.Hoewel duurzaamheid en mobiliteit hoog in het vaandel staan van de gemeente is dit niet herkenbaar in praktische resultaten voor fietsers en daarmee een gemiste kans.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-fietsers-op-snelfietsroutes-in-Gelderland/Ik-heb-de-gemeente-Overbe]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-fietsers-op-snelfietsroutes-in-Gelderland/Ik-heb-de-gemeente-Overbe]]> 2019-04-13T19:32:05.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Met mijn Stromer ST5 ben ik zeker een doorstromer, maar dan weer geen forens die op tijd op z''n werk wil zijn. Ik zie mezelf meer als een genieter, de fiets als voertuig om me op plaatsen te brengen waar ik kan genieten van al het goede dat de aarde ons brengt... Hoewel ik 40+ rij voel ik me zeker geen racefietser die het uiterste van zijn lichaam wil vergen, alhoewel het zeker is meegenomen dat ik met de 3-4 ritten per dag mijn energiebalans aardig in evenwicht kan houden. Opletten is geen keuze maar een overlevingsmodel. Ik sta dan ook te kijken hoe onbekommerd de meeste fietsers zich in het verkeer bewegen. Gelukkig gaat het meestal goed maar ik kies liever voor een meer defensieve rijstijl.Anders gezegd, met een versimpeling van de werkelijkheid krijg je wellicht overzicht over een zeer gedifferentieerd onderzoeksveld maar waarschijnlijk is het toch te simplistisch. Vergeet daarbij niet dat fietsmobiliteit sterk in ontwikkeling is, niet alleen aan de gebruikerskant maar ook qua infrastructuur. Fietsers zijn in ieder geval niet ééndimensionaal in 4 categorieën te stoppen. De forensfietser stapt ''s avonds zo maar op de racefiets om te genieten van de omgeving en ondertussen goed op te letten op ander verkeer...]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ben-je-een-Doorstromer-of-een-Opletter/Met-mijn-Stromer-ST5-ben]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ben-je-een-Doorstromer-of-een-Opletter/Met-mijn-Stromer-ST5-ben]]> 2019-04-13T18:55:54.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: " ...dat op de routes die gereed zijn meer gefietst wordt dan op de routes die nog in uitvoering zijn" Hadden ze dat niet verwacht? - Zijn de routes gereed dan wisselt de toename van 15% tot 43%. Is zo''n groot verschil te verklaren? ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-fietsers-op-snelfietsroutes-in-Gelderland/@-dat-op-de-routes]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-fietsers-op-snelfietsroutes-in-Gelderland/@-dat-op-de-routes]]> 2019-04-12T09:49:25.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: "een stuk minder dan de Flo-oplossing in Utrecht en Eindhoven ... die kostte al met al zo’n 110.000 euro. Een traditionele wachttijdvoorspeller met de teruglopende lampjes kost daarentegen slechts 750 euro"- veel goedkoper en veel beter, wat wil je meer?Utrecht nam ook zo''n led lampjes proef, daarna werd het heel stil!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-zien-zo’n-snelheidsadvies-wel-zitten/@-een-stuk-minder-dan-d]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-zien-zo’n-snelheidsadvies-wel-zitten/@-een-stuk-minder-dan-d]]> 2019-04-12T09:41:06.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Is er ook een link naar het onderzoek beschikbaar?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-rijden-om-vanwege-negatieve-effecten-auto/Is-er-ook-een-link-naar-h]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-rijden-om-vanwege-negatieve-effecten-auto/Is-er-ook-een-link-naar-h]]> 2019-04-05T16:27:17.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Hoe zit het met aanbevelingen voor een eenrichtingsweg voor automobilisten en fietsers? Een straat met een middenberm die niet overrijdbaar is. Dit kan parkeren zijn en/of groenvoorziening. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Geef-fietsers-(en-automobilisten)-voldoende-ruimte/Hoe-zit-het-met-aanbeveli]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Geef-fietsers-(en-automobilisten)-voldoende-ruimte/Hoe-zit-het-met-aanbeveli]]> 2019-04-03T15:40:46.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Nergens een motivatie voor de keuze van deze 9 routes uit de 74 snelfietswegen. Een keuze voor elke provincie een route? Vreemd is Houten - Utrecht over Nieuwe Gein.hoezo snel? - Onduidelijk is hoe de plus- en minpunten onderling zijn gewogen. De winnaar Hengelo - Enschede heeft een onduidelijk begin- en eindpunt en geen bewegwijzering daarheen! Fietsers moeten vaak voorrang geven op zijwegen en de route wisselt ook van spoorkant en bijbehorende vertraging.- De testers hebben weinig met een fietsstraat, de verbetering in Leidsedam van Leiden - Den Haag wordt niet gewaardeerd.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/ANWB-‘Snelfietsroutes-nog-niet-veilig-genoeg’/Nergens-een-motivatie-voo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/ANWB-‘Snelfietsroutes-nog-niet-veilig-genoeg’/Nergens-een-motivatie-voo]]> 2019-04-03T12:33:11.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Sorry, is dit een verlate 1-aprilgrap? Een antidepressiva moet zijn een antidepressivum en hoe die werken dat moet je dan nog eens opzoeken bijvoorbeeld SSRI''s. Maar van alles dat er op dat dashboard ( plank dat op de rijtuigen zat om opspattende stenen tegen te houden wanneer paarden er in galop er vandoor gingen) staat klopt een heleboel niet. NOX zou geen goede parameter zijn voor de vervuiling, sorry, maar je moet die meetstations eens bekijken en zeker die aan de straat staan (luchtmeetnet.nl). Ja bewegen is belangrijk en zelfs of zeker bij obesitas is bewegen (fietsen, wandelen en zwemmen vanwege de geringere belasting op de gewrichten) belangrijk. Maar dit verhaal, zeker medisch, rammelt. Een neurotransmitter wordt plotseling een hormoon en luchtvervuiling wordt kort samengevat in PM10, het is een indicator ( PM 2,5 is een betere trouwens en gebruik de WHO-norm die gaat over gezondheid) net als CO2 in een binnenruimte een indicator is. Er is meer tussen hemel en aarde. Kortom voor mij een verlate 1-aprilgrap.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Leidt-meer-fietsen-tot-minder-overgewicht/Sorry,-is-dit-een-verlate]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Leidt-meer-fietsen-tot-minder-overgewicht/Sorry,-is-dit-een-verlate]]> 2019-04-02T11:54:01.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Precies. Eigen schuld dikke bult want je had geen helm op. Net als met kleding als die een beetje donker is krijg je ook de schuld. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Alle-fietsers-een-helm-scheelt-85-verkeersdoden-pe/1-Helmplicht-ligt-in-he/Precies-Eigen-schuld-dik]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Alle-fietsers-een-helm-scheelt-85-verkeersdoden-pe/1-Helmplicht-ligt-in-he/Precies-Eigen-schuld-dik]]> 2019-04-01T23:09:12.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ze blijven het proberen dat opstapje naar een fietshelm. Ik gruw ervan. Hoewel ik wel een helm op zet als ik in de bergen ga fietsen. Brrr moet er niet aan denken. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Alle-fietsers-een-helm-scheelt-85-verkeersdoden-pe/Ze-blijven-het-proberen-d]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Alle-fietsers-een-helm-scheelt-85-verkeersdoden-pe/Ze-blijven-het-proberen-d]]> 2019-04-01T23:08:12.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[P Lomito De auto is echt geen melkkoe hoor, eerder een vetgemest varken. Lees dit maar:http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/subsidie-parkeren-weegt-niet-op-tegen-kosten.9448271.lynkxhttp://www.crow.nl/vakgebieden/verkeer-en-vervoer/bibliotheek/kennisdocumenten/elf-waarheden-over-parkeren,-mobiliteit-en-retailhttps://decorrespondent.nl/8716/de-oplossing-voor-bijna-alles-duurder-parkeren/3333687425948-40ef203fMaar gemeente zijn al blij als ze autoparkeerkelders een beetje kunnen stimuleren om wat uit de kosten te komen. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tour-de-Force-in-de-startblokken-voor-de-tweede-et/De-Belgische-regering-hee/P-Lomito-De-auto-is-echt]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tour-de-Force-in-de-startblokken-voor-de-tweede-et/De-Belgische-regering-hee/P-Lomito-De-auto-is-echt]]> 2019-04-01T16:01:20.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ja die ellende krijg je allemaal met dat pro-fietsbeleid. En daar plukken we nu de vruchten van. Ruimtegebrek!! Ruimte is het grote probleem maar door jaren in te zetten op zoet voor fietsers en niet zuur voor de auto is dat laatste niks in de weg gelegd en legt de gemeente een hoop geld toe op parkeren en zit de auto fietsers nog steeds in de weg ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Deelfiets-op-kleine-schaal-terug-in-Amsterdam/Ja-die-ellende-krijg-je-a]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Deelfiets-op-kleine-schaal-terug-in-Amsterdam/Ja-die-ellende-krijg-je-a]]> 2019-04-01T15:50:14.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Huibert alles draait om ruimte ruimte en nog eens ruimte. Al die e-auto''s (vervangingsauto''s) is geen oplossing maar draagt alleen maar meer bij aan het probleem. En Shared Space is echt niet zo''n geweldige oplossing. In Haren waar ik vaak kom, een van de eerste projecten vinden mensen het echt niet zo geweldig. Het blijft er druk, druk en nog eens druk. Maar in Goes bij de kerken lijkt het goed te werken. Daar is het niet zo druk. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Geef-fietsers-(en-automobilisten)-voldoende-ruimte/Bij-sommige-bestuurders-i/Huibert-alles-draait-om-r]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Geef-fietsers-(en-automobilisten)-voldoende-ruimte/Bij-sommige-bestuurders-i/Huibert-alles-draait-om-r]]> 2019-04-01T15:35:18.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Bij CycleRAP staat vermeld "Voor de toepassing moet men een RAP licentie aanschaffen." Dit klopt niet helemaal. Er zijn een aantal bedrijven getraind om met de CycleRAP methodiek te werken. De kwaliteitscontrole op de onderzoeken die zij uitvoeren wordt gedaan door iRAP. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Risicogestuurd-werken-hoe-begin-je/Bij-CycleRAP-staat-vermel]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Risicogestuurd-werken-hoe-begin-je/Bij-CycleRAP-staat-vermel]]> 2019-04-01T13:43:51.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Klopt, Roland. Het hele huidige 30km beleid laat zich van gemeentenwege net zo makkelijk lezen als bezuinigingsbeleid met de fietser als slachtoffer. In Middelburg, waar ik woon, verdwijnen zelfs hele ooit door de gemeente vastgestelde hoofdfietsroutes compleet door het instellen van 30km zones waarbij fietsstroken, fietspaden en de hoofdfietsroutes alsmede alle voorrangssituaties voor die routes verdwijnen als sneeuw voor de zon. Zelfs doorgaande wegen worden dmv een 30km zonebord van alle fietsgemakken ontdaanDe gemeente noemt dit simpelweg en volkomen onterecht ''shared space''. Je moet maar durven.Het gaat slecht met de fietser in de stad.Alle adviezen en bijkomende voorwaarden doen geen recht aan de praktijk van alledag.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Geef-fietsers-(en-automobilisten)-voldoende-ruimte/Bij-sommige-bestuurders-i/Klopt,-Roland-Het-hele-h]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Geef-fietsers-(en-automobilisten)-voldoende-ruimte/Bij-sommige-bestuurders-i/Klopt,-Roland-Het-hele-h]]> 2019-04-01T12:36:20.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[1. Helmplicht ligt in het verlengde van "het slachtoffer de schuld geven".2. Er zijn verschillende soorten fietsers van verschillende leeftijden.3. ''Verkeersveiligheid'' (=minder doden) als beleidsdoel is heel dom, doel moet zijn leefbaarheid, allereerst in de woonwijken.4. Het geluk van vrij kunnen bewegen voor alle leeftijden is moeilijk te kwantificeren en makkelijk te negeren.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Alle-fietsers-een-helm-scheelt-85-verkeersdoden-pe/1-Helmplicht-ligt-in-he]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Alle-fietsers-een-helm-scheelt-85-verkeersdoden-pe/1-Helmplicht-ligt-in-he]]> 2019-04-01T11:09:51.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Een bredere blik dan de technologische ''oplossingen'' voor een verkeersprobleem mis ik wel vaker.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Alle-fietsers-een-helm-scheelt-85-verkeersdoden-pe/Idiote-conclusie-Fietshe/Een-bredere-blik-dan-de-t]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Alle-fietsers-een-helm-scheelt-85-verkeersdoden-pe/Idiote-conclusie-Fietshe/Een-bredere-blik-dan-de-t]]> 2019-04-01T10:50:17.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In Utrecht is nu de Huizingalaan sinds enkele maanden fietsstraat. Hier maakt het vele sluipverkeer het dubieus of je zoiets wel een fietsstraat mag maken.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Geef-fietsers-(en-automobilisten)-voldoende-ruimte/In-Utrecht-is-nu-de-Huizi]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Geef-fietsers-(en-automobilisten)-voldoende-ruimte/In-Utrecht-is-nu-de-Huizi]]> 2019-04-01T10:44:04.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Bij sommige bestuurders is de fietsstraat erg populair, begrijpelijk immers met een fietstraat is een afzonderlijk fietspad overbodig en zelfs een fietsstrook. Zo kan je met minder ruimte toe en toch de indruk wekken van een fietsbeleid.Met een versoepeling van de norm sluit het CROW zich hierbij aan, evenveel auto''s als fietsers dus 1/1 ook dan is den fietsstraat volgens de CROW mogelijk.De kwetbare fietsers legt het loodje!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Geef-fietsers-(en-automobilisten)-voldoende-ruimte/Bij-sommige-bestuurders-i]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Geef-fietsers-(en-automobilisten)-voldoende-ruimte/Bij-sommige-bestuurders-i]]> 2019-04-01T10:06:11.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Waar zit de knop dat ik mij kan afmelden voor alles gerelateerd aan fietshelmen? Prima als het SWOV weer eens met haar eenzijdige statistieken komt zonder naar alle contra-effecten te kijken (het SWOV zou anders het SWOV niet zijn), maar wat is het ''nieuws''-gehalte hieraan?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Alle-fietsers-een-helm-scheelt-85-verkeersdoden-pe/Waar-zit-de-knop-dat-ik-m]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Alle-fietsers-een-helm-scheelt-85-verkeersdoden-pe/Waar-zit-de-knop-dat-ik-m]]> 2019-04-01T09:02:37.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Eindelijk wijsheid. Weg met die idioot smalle wegen met vlak aan mijn stuur voorbijscheurende tegenligger-auto''s. En hou het alsjeblieft op twee rijlopers voor de fiets ipv 1 voor autoos en wederom een verdringing van de fiets naar een eigen strookje. We hebben het hier immers over een FIETS-straat..... Een inhaalverbod voor auto''s (niet vàn auto''s!) kan ook wezenlijk bijdragen aan de veiligheid van de fietser.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Geef-fietsers-(en-automobilisten)-voldoende-ruimte/Eindelijk-wijsheid-Weg-m]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Geef-fietsers-(en-automobilisten)-voldoende-ruimte/Eindelijk-wijsheid-Weg-m]]> 2019-04-01T08:21:14.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Op de website van de Basket is er alleen parkeergelegenheid voor auto''s, vreemd. Het is een mooi initiatief en je kunt ook nog het gezondheidseffect (beweging) benadrukken. Moeten ze het menu wel aanpassen met een gezonde fiets(h)app. Zou het iets zijn om een degelijke vouwfiets in het studentenreisproduct (optie?) te plaatsen: scheelt nog veel meer tijd en zorgt voor een continuüm. En hoe zit het met de fietsparkeergelegenheden, gaan die uitgebreid worden samen met het toezicht? ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Advies-aan-studenten-Pak-de-fiets-in-plaats-van-de/Op-de-website-van-de-Bask]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Advies-aan-studenten-Pak-de-fiets-in-plaats-van-de/Op-de-website-van-de-Bask]]> 2019-03-26T11:51:37.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Kunnen de studenten dan ook gratis gebruik maken van de deelfietsen op Lunetten? Anders is het voor hun financieel onvoordelig.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Advies-aan-studenten-Pak-de-fiets-in-plaats-van-de/Kunnen-de-studenten-dan-o]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Advies-aan-studenten-Pak-de-fiets-in-plaats-van-de/Kunnen-de-studenten-dan-o]]> 2019-03-26T11:05:40.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Eerst besluiten om naast de universiteit en ziekenhuis ook nog de hogeschool in de Uithof te plaatsen. Waar dan klagen over de drukte, daar vraag je toch om?. Waarom zet je de hogeschool niet naast een station?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Advies-aan-studenten-Pak-de-fiets-in-plaats-van-de/Eerst-besluiten-om-naast]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Advies-aan-studenten-Pak-de-fiets-in-plaats-van-de/Eerst-besluiten-om-naast]]> 2019-03-26T10:57:58.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Er zijn nog altijd Nederlanders die nog steeds niet weten hoe België in elkaar zit. Autosnelwegen en autowegen is een Vlaamse bevoegdheid (zo heet dat) en ''t stad of de gemeente Antwerpen doet de kleinere wegen en daar bakken ze ook niet veel van. Kijk naar de reportage van Pano op de VRT ( Vlaams) op één om 21:25 u vanavond 13 maart. En je krijgt een duidelijker beeld. Files krijgen al die automobilisten daar niet uit hun auto als er geen veilig fietspad tegenover staat. En ik heb het over alle fietsers dus van jong tot oud. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tour-de-Force-in-de-startblokken-voor-de-tweede-et/Er-zijn-nog-altijd-Nederl]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tour-de-Force-in-de-startblokken-voor-de-tweede-et/Er-zijn-nog-altijd-Nederl]]> 2019-03-13T22:57:07.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De Belgische regering heeft perfect laten zien hoe je automobilisten uit de auto kunt krijgen... Oké, daarbij geholpen door een vastlopende ring om Antwerpen waardoor automobilisten tot waanzin gedreven worden en maar al te graag overstappen op een speed pedelec. Wat heeft men gedaan: - uitspreken dat de (snelle) fiets een goed alternatief is voor de auto- fiscale middelen inzetten om het gebruik van de fiets te stimuleren- middelen inzetten voor verbetering van de fietsinfrastructuur.In Nederland mis ik de ruimhartigheid van de overheid, het mag allemaal niks kosten en men is zelfs bevreesd dat al te veel fietsforensen de overheidsinkomsten uit automobiliteit (25 miljard euro per jaar) onder druk zullen zetten. Voor onze provinciale overheden wil ik het volgende meegeven. Ik woon in het Rivierenland en daar zijn bruggen de belangrijkste oeververbindingen. De fietspaden over de Rijnbruggen van Heteren, Rhenen en Arnhem worden bijzonder goed gebruikt door fietsers, zo ook de Waalbruggen bij Echteld, Ewijk en Nijmegen, en de Maasbruggen bij Ravenstein, Grave, Heumen en Gennep. De fietsroutes tussen deze rivierbruggen zijn echter vaak bijzonder omslachtig. Als voorbeeld noem ik de route tussen de Rijnbrug bij Heteren en de Waalbrug bij Ewijk... best knap als je daar als fietstoerist wijs uit wordt. Voor een forens zijn dergelijke uitstapjes niet interessant. Gelukkig zijn er ook geweldig goede verbindingen zoals het Rijnwaalpad maar helaas nog een uitzondering. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tour-de-Force-in-de-startblokken-voor-de-tweede-et/De-Belgische-regering-hee]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tour-de-Force-in-de-startblokken-voor-de-tweede-et/De-Belgische-regering-hee]]> 2019-03-12T23:29:38.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Voeg daar aub ook 2 routes om Utrecht te passeren aan toe: een snelle oost-west passage en een snelle noord-zuid passage. Als je het echt mooi wilt doen zelfs vier, zodat je een soort rondweg om Utrecht realiseert. Dat zou dan weer mooi aansluiten op de eerste vier routes uit het rijtje hierboven.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-raad-adviseert-over-zeven-snelfietsroutes-i/Voeg-daar-aub-ook-2-route]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-raad-adviseert-over-zeven-snelfietsroutes-i/Voeg-daar-aub-ook-2-route]]> 2019-03-09T11:22:27.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Systematische aanpak is goed, maar kost tijd. Laat om te beginnen veel-fietsers actief onveilige situaties melden. Dan krijg je uit eerste hand direct te horen waar wat moet veranderen, op plekken waar daadwerkelijk veel gefietst wordt. Doe daar dan ook wat mee, terwijl tegelijkertijd die systematische aanpak gebruikt wordt. Niet of/of, maar en/en!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Risicogestuurde-aanpak-staat-nog-in-de-kinderschoe/Heel-praktisch-gezien-zul/Systematische-aanpak-is-g]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Risicogestuurde-aanpak-staat-nog-in-de-kinderschoe/Heel-praktisch-gezien-zul/Systematische-aanpak-is-g]]> 2019-03-09T11:19:44.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Heel veel gevaarlijke situaties zijn al lang bekend, worden geregeld gemeld door fietsers die ermee geconfronteerd worden en vervolgens wordt er meestal niets mee gedaan. Dan is het "excuus" het voldoet aan de regels, we gaan niets veranderen. Zolang die mentaliteit niet veranderd, helpen data-bases en zo voort helemaal niets. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rijk,-provincies-en-gemeenten-lanceren-gemeenschap/Heel-veel-gevaarlijke-sit]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rijk,-provincies-en-gemeenten-lanceren-gemeenschap/Heel-veel-gevaarlijke-sit]]> 2019-03-09T11:16:18.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Geluid maken voor je inhaalt (meestal ben ik de inhaler) is niet altijd handig. Sommige mensen worden boos "je hoeft me niet aan de kant te bellen" anderen gaan juist slingeren/uitwijken. Sommigen horen gewoon niets. Bij anderen werkt het wel goed. Helaas lang niet altijd duidelijk hoe het uit zal pakken. Als inhaler moet je dus altijd alert zijn op alle mogelijke (re)acties, zodat je veilig inhaalt.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Inhalen-meestal-gaat-het-goed/Geluid-maken-voor-je-inha]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Inhalen-meestal-gaat-het-goed/Geluid-maken-voor-je-inha]]> 2019-03-09T11:12:28.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Op zich is deelfietsen een prima idee, maar vooral de free-floating roept bij mij vraagtekens op. Ik zie dagelijks tal van "gedumpte" deelfietsen liggen. Dit maakt de fiets tot een wegwerpproduct en roept ergernissen op. Wat mij betreft wordt daar veel actiever op ingegrepen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rotterdam-gaat-vergunningsstelsel-opzetten-voor-de/Op-zich-is-deelfietsen-ee]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rotterdam-gaat-vergunningsstelsel-opzetten-voor-de/Op-zich-is-deelfietsen-ee]]> 2019-03-09T10:59:27.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[ongelooflijk dat nog steeds 35 doden per jaar veroorzaakt worden door fouten in het ontwerp van fietsinfrastructuur. Dit is moedwillige poging tot doodslag want ieder fietsers weet wat er niet deugt aan trottoirbanden, gladwegdek, paaltjes en haakse bochten en toch wordt dit nog steeds zo aangelegd. Wat is de rol van CROW hierin?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vooral-fietsmaatregelen-brengen-optie-van-nul-verk/ongelooflijk-dat-nog-stee]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vooral-fietsmaatregelen-brengen-optie-van-nul-verk/ongelooflijk-dat-nog-stee]]> 2019-03-07T23:30:22.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Hier nog een goede website: The ideal Bicycle Helmet https://helmets.org/ideal.htm met 11 voorwaarden voor de ideale fietshelm. Prachtige conclusie: So Who Makes One Like That?Nobody, that''s who. Let''s look at current production principle by principle, then we will speculate on why you can''t find our ideal. Alle aspecten komen aan bod o.a. de kosten. Want het is altijd die "kleine man"(Louis Davids} die het weer betalen mag. Net als voor de auto doe met botsproeven (functionaliteit) en met proefpersonen (comfort) en zorg eens dat veiligheid voor de fietser minder kost (verzekeringen als de politiek en artsen zo zeker zijn dat het werkt?). Maar zolang dat allemaal nicht im Frage komt gewoon dus de veilgheid voor de fietser verhogen via infrastructuur, verlagen snelheid gemotoriseerd verkeer waar fietsers tangentieel en radiaal met motorvoertuigen in aanraking kunnen komen en strengere handhaving van de huidige wetgeving omtrent verkeersveiligheid ( en natuurlijk vrij van uitlaatgassen). Dan kunnen wij in onze eigen comfortzone fietsen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Alle-fietsers-een-helm-scheelt-85-verkeersdoden-pe/Hier-nog-een-goede-websit]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Alle-fietsers-een-helm-scheelt-85-verkeersdoden-pe/Hier-nog-een-goede-websit]]> 2019-03-07T11:05:56.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Dus minus de 70-plussers en de kinderen blijven er enkele tientallen doden over. Afgezet tegen de enorme winst voor de volksgezondheid van het (helmloos) fietsen is het dus vanzelfsprekend dat de helm vrijwillig moet blijven voor de onzekere, onstabiele fietser. En ondertussen hard werken aan 30km/u in de bebouwde kom, meer gescheiden fietsinfrastructuur en het al die andere mogelijke verbeteringen: geen paaltjes op of in de buurt van fietspaden, vergevingsgezinde stoepranden, etc. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Alle-fietsers-een-helm-scheelt-85-verkeersdoden-pe/Dus-minus-de-70-plussers]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Alle-fietsers-een-helm-scheelt-85-verkeersdoden-pe/Dus-minus-de-70-plussers]]> 2019-03-07T09:59:30.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Idiote conclusie. Fietshelmen kosten levens omdat minder mensen gaan fietsen en dus hart-en vaatziektes veel meer dan 85 levens kosten. ZIe hier: https://mcleaver.blogspot.com/2018/10/cycle-helmets-dont-help.html]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Alle-fietsers-een-helm-scheelt-85-verkeersdoden-pe/Idiote-conclusie-Fietshe]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Alle-fietsers-een-helm-scheelt-85-verkeersdoden-pe/Idiote-conclusie-Fietshe]]> 2019-03-06T23:49:43.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik schrik me als fietser altijd rot als zo''n snelle pedelec er aan komt. De berijder heeft zo te zien weinig besef van wat zijn snelheid met de andere fietspadgebruikers doet. Op dit moment lijkt de autoweg me het veiligste, de snelheden van auto en pedelec in de bebouwde kom liggen nl veel dichter bij elkaar dan de snelheden van pedelec en een gewone fiets. We moeten waarschijnlijk een keer toe naar een vierde pad naast de drie bestaande (trottoir, fietspad, autoweg) en dat is een pad voor snelle fietsers, brommers, kortom alles tussen de 20 en 45 km. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-verder-met-de-speed-pedelec/Ik-schrik-me-als-fietser]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-verder-met-de-speed-pedelec/Ik-schrik-me-als-fietser]]> 2019-03-06T15:37:27.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[waarom gaan we in ons fietsland niet veel meer gebruik maken van automatische fietsenstallingen. Zie bijvoorbeeld https://youtu.be/uRiAG9X99N8. Voordelen gigantische ruimte besparingen en tijdwinst (stallen kost nu veel tijd). Stationsstallingen als Utrecht en Delft (fietsdorp onder stations :-)) zouden echt niet meer moeten). Meer pilots uitvoeren. De tijdwinst zal op termijn meer reizigers kunnen trekken.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Pop-up-stalling-kan-uitkomst-bieden/waarom-gaan-we-in-ons-fie]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Pop-up-stalling-kan-uitkomst-bieden/waarom-gaan-we-in-ons-fie]]> 2019-03-06T14:12:33.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Alles mooi op een rijtje. Natuurlijk denk je in een concurrentiemaatschappij: "Welke is voor de specifieke doelgroep de beste methode?". Daarom zou ik specifieke probleemgevallen eens met de betreffende methodes eens qua resultaten geëvalueerd willen zien : gewonden, doden, verbeterd gebruik route, subjectieve waardering gebruikers et cetera. Of problemen uit het verleden, die al aangepakt zijn, evalueren met de verschillende methodes en de resultaten tot nu toe.Taalkundig zou ik graag willen dat er nog eens naar het rapport wordt gekeken, veel fouten ( Engelse ziekte) en inconsequent taalgebruik. Het taalniveau is prima.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Risicogestuurde-methodes-verkeersveiligheid/Alles-mooi-op-een-rijtje]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Risicogestuurde-methodes-verkeersveiligheid/Alles-mooi-op-een-rijtje]]> 2019-03-05T10:26:15.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Vreemd vind ik het dat men per Gemeente uit mag maken wat men doet met de speed-pedelec. Is idem met de Brommobiel. Soms mag je geen brommobiel inhalen, maar een groot landbouwvoertuig wel. Dus de verschillen zijn weer zo enorm groot, net als wel of geen voorrang op rotondes. Ook de EU kent vele verschillen, dus waar moeten we heen met al die verschillen als we het in eigen land er al moeilijk mee hebben, dan moet het voor een toerist zeker nog onduidelijker over komen. De snellere fietser voelt zich onveiliger!? Ik ben 60 en fiets al sinds 1991 door NL en heb me nog nooit onveilig gevoeld, onze kinderen hebben jaren (fietsvakantie) mee gefietst en zijn in alle provincies geweest hebben de grote steden gefietst (A''dam, Den Haag, R''dam, Eindhoven, Den Bosch, Nijmegen, Arnhem, Utrecht enz) Nooit hebben ze angst gehad, maar moesten we de weg delen met alle andere weggebruikers en we hebben nooit een ongeval gehad door een ander!!! Als er iets was, lag het aan het (tegel) fietspad of een paal in het pad en vermoeidheid. Nederland moet in dorpen en kleine steden meer inspelen op gedeelde ruimte (shared space) Als de VRI eens niet werkt weet men niet meer hoe de weg over te komen. Wij hebben hier weinig VRI net in de grootste plaats in ZeeVla; Terneuzen heb je kruisingen met speciale VRI voor voetgangers en de andere plaatsen alleen op de grote rondwegen. Dit gaat allemaal prima. Dus waarom zo vertroetelen, mensen moeten zelf nadenken. Iemand die met navigatie rijdt wordt hoe dan ook afgeleid en let niet meer zo goed op borden. Als een situatie anders is, ziet men dat niet, omdat men op de navigatie afgaat. Daarom moet men de Speed-pedelec ook een plek geven en de berijder moet zich er van bewust zijn dat ie zich aan de plaatselijke omstandigheden aan moet passen net als een andere weggebruiker of dat nu een voetganger is of een bestuurder van een motorvoertuig of een ....fiets!!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-verder-met-de-speed-pedelec/Vreemd-vind-ik-het-dat-me]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-verder-met-de-speed-pedelec/Vreemd-vind-ik-het-dat-me]]> 2019-03-04T16:22:42.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[1. ''De centrale vraag was: wat is de beste plek op de weg voor deze snelle elektrische fiets?''Deze vraag is vergelijkbaar met de vraag, ''Wat is de beste plek voor het afsteken van zwaar vuurwerk bij oud en nieuw?'' De vraag gaat voorbij aan de vraag of de speedpedelec überhaupt toegestaan moet worden. Het antwoord is niet vanzelfsprekend. Ons wegennetwerk was niet berekend op een voertuig met een gemiddelde snelheid van 35 km/uur; of anders gezegd, voor een dergelijk voertuig is er niet overal een geschikte plek. Een elektrische fiets (max. 25 km/uur) is onder bijna alle omstandigheden minstens zo goed een keuze als een speedpedelec. Zelfs over langere afstanden is de tijdwinst van een speedpedelec tov een elektrische fiets hooguit enkele minuten. Is de speedpedelec meer dan speelgoed voor mannen van middelbare leeftijd? Mannen die zich een speedpedelec kunnen veroorloven maar geen rode sportauto?De Stint. De Birò. De speedpedelec. En nu de speedpedelec 75 km/uur en zelfs de speedpedelec 100 km/uur. We moeten er niet zomaar vanuit gaan dat al deze voertuigen toegestaan moeten worden op onze wegen.We moeten ook een beetje vooruit denken. Nu is het aantal speedpedelecs klein, maar straks? Oorspronkelijk reden slechts enkele ouderen en Zeeuwse meisjes op snorfietsen, nu zijn er meer dan 700.000 snorfietsen. Als de regels voor speedpedelecs worden versoepeld en de prijs omlaag komt kunnen we daar ook een sterke groei verwachten.2. De kwestie van de plek van de speedpedelec hangt samen met de kwestie van de plek van de snorfoets. De snorfiets is op het fietspad ongewenst binnen de bebouwde kom. De voertuigcategorie wordt langzamerhand (effectief) afgeschaft door de regels gelijk te trekken met de bromfiets. Dan heeft het geen zin om de speedpedelec om te dopen tot snorfiets.Het fietspad is er voor zangzaam verkeer. Snel verkeer hoort op de rijbaan te rijden. Als een voertuig, bijvoorbeeld de huidige speedpedelec, onvoldoende vermogen heeft om met het overige snelle verkeer mee te gaan dan moet men zo''n voertuig niet kopen. Koop dan een elektrische brommer. Die heeft tenminste richtingaanwijzers en remlichten.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-verder-met-de-speed-pedelec/1-De-centrale-vraag-wa]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-verder-met-de-speed-pedelec/1-De-centrale-vraag-wa]]> 2019-03-04T11:39:05.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Zoals bij de Eikenlaan moet het iig niet. De gemeente Groningen onderbrak/doorkruiste na tientallen jaren plots deze weg met een fietspad in de voorrang. Vele automobilisten zagen de gewijzigde situatie niet eens! Ook was de acceptatiegraad van bus en automobilist laag. Bij dergelijke aanpak moet infrastructuur serieus aangepakt en niet alleen wat borden en strepen.Jammer want het idee om de rijen fietsers van/naar Zernikecampus voorrang te geven, was goed!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-fietsoversteken/Zoals-bij-de-Eikenlaan-mo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-fietsoversteken/Zoals-bij-de-Eikenlaan-mo]]> 2019-03-04T11:00:59.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Voor het inhalen met snelle efiets werkt gewone fietsbel beter dan verplichte, schrikveroorzakende claxon.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Inhalen-meestal-gaat-het-goed/Voor-het-inhalen-met-snel]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Inhalen-meestal-gaat-het-goed/Voor-het-inhalen-met-snel]]> 2019-03-04T10:50:01.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Variabele snelheden: misschien moeten we kijken naar variabele snelheden zoals deze ook voor de rijbaan gelden.Op fietspaden binnen de bebouwde kom mag je maximaal … km/uur rijden. Indien mogelijk moet je naar de rijbaan uitwijken. Kan voor snorfietsers, brommers, e-bikes en pedelecs gelden.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-verder-met-de-speed-pedelec/Variabele-snelheden-miss]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-verder-met-de-speed-pedelec/Variabele-snelheden-miss]]> 2019-03-04T09:12:01.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De illustratie laat naar mijn mening zien hoe het niet moet: bij een fietspad van ca 1,5 meter breed een bordje plaatsen dat speedpedelecs zijn toegestaan. Dat moet je de andere fietsers toch niet willen aandoen?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-verder-met-de-speed-pedelec/De-illustratie-laat-naar]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-verder-met-de-speed-pedelec/De-illustratie-laat-naar]]> 2019-03-04T08:53:19.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik zie de pedelec (25 km/u) vooral als vervanger voor de gewone fiets. De elektrische ondersteuning zorgt dat je vaker en verder fietst maar voor woon-werkverkeer (gemiddeld 23 km enkel) is de pedelec nog een hele opgave. De speed pedelec (45 km/u) is snel en sterk genoeg om in ongeveer een half uur op het werk te arriveren. Deze fiets is in potentie een echte autokiller. Ik heb dat zelf ook ervaren: voorheen reden wij met 2 auto''s, nu fietsen we allebei naar het werk en hebben 1 auto weg gedaan wegens overbodig. De overgebleven auto wordt nog mondjesmaat gebruikt voor langere ritten (30+ km) en voor vervoer van grote/zware lading. Van 2x 10.000 autokilometers per jaar zijn we terug gegaan naar 1x 6.000 km, voornamelijk vakantie, boodschappen in DE en familiebezoek. De uitgespaarde autokosten zijn echter nooit een reden geweest om deze keuze te maken, dat waren file vermijden, gezondheid en fietsplezier... maar die duizenden euro''s besparing per jaar zijn natuurlijk wel leuk meegenomen. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Veel-aandacht-voor-onderzoek-naar-fietsgebruik/Ik-zie-de-pedelec-(25-km]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Veel-aandacht-voor-onderzoek-naar-fietsgebruik/Ik-zie-de-pedelec-(25-km]]> 2019-03-01T13:57:46.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Inhalen gaat inderdaad meestal goed. Vaak gaat het bijna fout. Als snelfietser haal ik vaker dan normaal fietsers in en zo heb ik de volgende zaken ervaren:- fietspaden zijn te smal zodat je inhalen moet uitstellen tot een geschikte gelegenheid- fietsbel en/of claxon wordt regelmatig niet gehoord, gebruik van oortjes, niet bezig zijn met verkeer, slecht gehoor- op gebruik van de bel/claxon wordt niet gereageerd door meer rechts te houden maar men gaat eerst omkijken wat/wie er gebeld heeft en dan pas gaat men naar rechts- omkijkende senioren (al dan niet via spiegel) gaan eerst extra slingeren en hebben vervolgens even tijd nodig om te ''herstellen''- senioren hebben vaak angst voor de wegkant en gaan daarom niet voldoende naar rechts.Na 24000 km in 2 jaar heb ik één keer meegemaakt dat het maar net goed ging met een E-fietser die tijdens mijn inhaalactie naar links komt. Haar stuur raakte mijn bovenbeen maar gelukkig geen valpartij. Wel even schrikken.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Inhalen-meestal-gaat-het-goed/Inhalen-gaat-inderdaad-me]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Inhalen-meestal-gaat-het-goed/Inhalen-gaat-inderdaad-me]]> 2019-02-20T22:33:52.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: "dat inhalen bij 6% van alle fietsongevallen ... dus relatief klein deel van het totaal fietsongevallen, aldus het rapport"- Uitgesmeerd over het totaal, kan dat best, maar hoe is relatie met drukke, smalle fietspaden, waar je dergelijke ongevallen als eerste verwacht?Een te beperkt en daarom weinig bruikbaar onderzoek.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Inhalen-meestal-gaat-het-goed/@-dat-inhalen-bij-6-va]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Inhalen-meestal-gaat-het-goed/@-dat-inhalen-bij-6-va]]> 2019-02-20T13:07:55.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Heel praktisch gezien zul je risicogroepen (jongeren en hoogbejaarden) moeten ontmoedigen om de fiets te gebruiken. Maar dat is precies wat we niet willen: juist het fietsgebruik van alle leeftijdsgroepen is een verworvenheid van onze fietscultuur. En dan moet je wel accepteren dat er ongevallen plaatsvinden... de voorgenomen nulreductie van fietsslachtoffers laat echter zien dat men van pad af is.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Risicogestuurde-aanpak-staat-nog-in-de-kinderschoe/Heel-praktisch-gezien-zul]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Risicogestuurde-aanpak-staat-nog-in-de-kinderschoe/Heel-praktisch-gezien-zul]]> 2019-02-18T15:31:44.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Naarmate de fietsdeelname in het verkeer toeneemt zie je dat het aantal fietsdoden per (miljard) kilometer flink daalt. Nederland en Denemarken laten dat telkens zien. Meer fietsers betekent dat automobilisten meer rekening moeten houden met fietsers en dat zorgt voor minder ongevallen. Het promoten van fietsgebruik in Nederland is geen grote opgave met dank aan de bijna perfecte fietsinfrastructuur. Helaas wordt mede daarom weinig werk gemaakt om automobilisten op de fiets te krijgen. En daarbij speelt mee dat de rijksoverheid voor ongeveer 9% van haar jaarinkomsten uit automobiliteit haalt. De bekende melkkoe die men liever met rust laat... Anders gezegd: de overheid zal eerst flink moeten bezuinigen op haar uitgaven (vooral snijden in eigen vlees) om fietsmobiliteit ten koste van automobiliteit te gaan promoten. Mission impropable... ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Europees-Masterplan-Fiets/Naarmate-de-fietsdeelname]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Europees-Masterplan-Fiets/Naarmate-de-fietsdeelname]]> 2019-02-11T12:52:08.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["teugslag"=terugslag]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Europees-Masterplan-Fiets/Waar-is-dat-concept-Maste/teugslag-terugslag]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Europees-Masterplan-Fiets/Waar-is-dat-concept-Maste/teugslag-terugslag]]> 2019-02-08T22:50:08.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Waar is dat concept-Masterplan van Nederland? Als ik de link aanklik krijg ik : about.blank. Ook met googelen krijg ik niks. En ja ik ben het eens met het feit dat Nederland een eon voorloopt op onze buurlanden qua fietsbeleid (eigen ervaring), maar de groei van fietsgebruik moet wel opgevangen worden om een teugslag te voorkomen.Er zal een vervoerstransitieplan moeten komen zoals we dat willen voor energie.Ruimte voor de fiets zoals het plan "Ruimte voor het water".Dus : Ruimte voor de fiets, een vervoerstransitie".]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Europees-Masterplan-Fiets/Waar-is-dat-concept-Maste]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Europees-Masterplan-Fiets/Waar-is-dat-concept-Maste]]> 2019-02-08T10:04:57.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Waar kan ik het onderzoek vinden? Ik quote ''''Zo is net een verkennend onderzoek afgerond op 15 locaties naar factoren die de veiligheid op kruisingen met de fietser uit de voorrang positief beïnvloeden of verbeteren.'''' ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsoversteken-in-of-uit-de-voorrang/Waar-kan-ik-het-onderzoek]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsoversteken-in-of-uit-de-voorrang/Waar-kan-ik-het-onderzoek]]> 2019-02-05T17:51:51.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[voorrang fietsers op rotondes in drukke steden slecht plan sommige rotondes in Leeuwarden hebben dat weer niet dus verwarring en iritaties alom.maak een regel en geen uitzonderingen hier krijg je alleen maar ongelukken van.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsoversteken-in-of-uit-de-voorrang/voorrang-fietsers-op-roto]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsoversteken-in-of-uit-de-voorrang/voorrang-fietsers-op-roto]]> 2019-02-05T08:04:54.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het verplicht stellen van een helm voor fietsers zal het aantal mensen dat fietst verminderen. Dat moet je niet willen. Ook lees ik niets over het verbreden van fietspaden, terwijl het fietspad niet alleen door steeds meer fietsers, maar ook door steeds meer andere vervoersmiddelen wordt gebruikt, meestal elektrisch ondersteund en daarmee sneller dan de gemiddelde fietser. Dit leidt tot veel inhaalmanoeuvres op fietspaden die daar te druk en te smal voor zijn. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vooral-fietsmaatregelen-brengen-optie-van-nul-verk/Het-verplicht-stellen-van]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vooral-fietsmaatregelen-brengen-optie-van-nul-verk/Het-verplicht-stellen-van]]> 2019-02-04T14:24:43.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Dat zou heel goed kunnen. Er wordt ook helemaal geen rekening mee gehouden dat er meer ouderen in het verkeer zitten. Het wordt heel erg ingewikkeld, teveel prikkels. Ook mijn man 78 gaat soms over een voetpad door het park omdat ie de reguliere weg te gevaarlijk vindt met al die auto ''s die overal maar parkeren. Mijn kinderen leerde ik altijd tegen het eenrichtingsverkeer te fietsen omdat de weg die ze eigenlijk moesten fietsen te gevaarlijk was met iedere keer links-afslaan. De fiets hoort voor jong en oud te zijn, niet alleen voor de categorie 18-60. Fietsers moeten gewoon anarchistischer worden. Het is het enige wat helpt voor het eens doordringt tot die suffe koppen van beleidsmakers. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vooral-fietsmaatregelen-brengen-optie-van-nul-verk/Nul-verkeersdoden-in-2050/Dat-zou-heel-goed-kunnen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vooral-fietsmaatregelen-brengen-optie-van-nul-verk/Nul-verkeersdoden-in-2050/Dat-zou-heel-goed-kunnen]]> 2019-02-04T14:16:07.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Helemaal waar. Bezopen die helm. En dan zit ie vaak ook nog verkeerd op het hoofd. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vooral-fietsmaatregelen-brengen-optie-van-nul-verk/Statistiek-aan-helmgebrui/Helemaal-waar-Bezopen-di]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vooral-fietsmaatregelen-brengen-optie-van-nul-verk/Statistiek-aan-helmgebrui/Helemaal-waar-Bezopen-di]]> 2019-02-04T14:09:58.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Precies. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Met-een-helm-op-neemt-een-fietser-niet-meer-risico/Het-artikel-zegt-het-al/Precies]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Met-een-helm-op-neemt-een-fietser-niet-meer-risico/Het-artikel-zegt-het-al/Precies]]> 2019-02-04T14:07:52.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Misschien toch eens even Sanne Blauw erbij halen. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Met-een-helm-op-neemt-een-fietser-niet-meer-risico/Misschien-toch-eens-even]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Met-een-helm-op-neemt-een-fietser-niet-meer-risico/Misschien-toch-eens-even]]> 2019-02-04T14:07:18.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In stad Groningen merken sommige verkeerslichten niet dat er een snelfiets staat te wachten op autorijbaan. In gemeente Tynaarlo moet je soms met snelfiets (soms 30/35 km/u) op de rijbaan waar max. 60 km/u geldt. Snelfietsen op autorijbaan betekent toeterende, bumperklevende en snijdende autobomilisten...]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-verder-met-de-speed-pedelec/In-stad-Groningen-merken]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-verder-met-de-speed-pedelec/In-stad-Groningen-merken]]> 2019-02-04T12:48:20.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Hopelijk komen er ideeën uit die het fietsverkeer veiliger maken. Want om de fiets simpelweg maar uitdevoorrang te halen is wel een erg makkelijke oplossing die het fietsen oncomfortabeler maken.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsoversteken-in-of-uit-de-voorrang/Hopelijk-komen-er-ideeen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsoversteken-in-of-uit-de-voorrang/Hopelijk-komen-er-ideeen]]> 2019-02-04T12:40:45.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@:"speed-pedelecrijders als het even kan voor het fietspad kiezen, ook als dat niet is toegestaan. Tot nu toe heeft dat niet tot ongevallen geleid" - Niet verrassend met de huidige gebrekkige ongeval registratie. Ook andere brommers kiezen het fietspad, als dat zo uitkomt, zoals bij filevorming.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-verder-met-de-speed-pedelec/@-speed-pedelecrijders-a]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-verder-met-de-speed-pedelec/@-speed-pedelecrijders-a]]> 2019-02-04T12:16:46.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het artikel zegt het al: dit is zeer moeilijk om via onderzoek aan te tonen. Toch durft men op grond van deze studie wel conclusies te trekken. Terwijl de onvermijdelijke kip-ei vraag die conclusie nou net onmogelijk maakt. In landen met helmplicht is een deel van de fietsers gestopt met fietsen. In de landen zonder helmplicht is de keuze voor (of tegen) een helm nou net gekoppeld aan de persoonlijke beleving van risico''s. Kortom, de enig juiste conclusie is dat er geen conclusie te trekken valt.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Met-een-helm-op-neemt-een-fietser-niet-meer-risico/Het-artikel-zegt-het-al]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Met-een-helm-op-neemt-een-fietser-niet-meer-risico/Het-artikel-zegt-het-al]]> 2019-02-04T12:07:32.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als je hoofdfietsroutes serieus neemt, horen ze gewoon IN de voorrang. Uitgangspunt moet dus zijn "hoe zorg ik dat dat veilig gebeurt". Niet de veiligheid als uitgangspunt, maar als uiteindelijke uitkomst van een goed aangelegd IN de voorrang situatie.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsoversteken-in-of-uit-de-voorrang/Als-je-hoofdfietsroutes-s]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsoversteken-in-of-uit-de-voorrang/Als-je-hoofdfietsroutes-s]]> 2019-02-04T12:03:22.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Statistiek aan helmgebruik is gigantisch complex en (te) sterk afhankelijk van de vraagstelling. Cijfers zoals hier genoemd zijn alleen mogelijk vanuit een optiek die kijkt naar ongevallen die al gebeurd zijn, houden geen rekening met het feit dat helmen ongevallen kunnen veroorzaken (je hoofd wordt groter en raakt eerder de weg).Veel ernstiger is het negatieve effect op aantallen fietsers. Zolang in Nederland 40 x zoveel mensen sterven aan hart- en vaatziekten (waartegen meer bewegen, dus ook meer fietsen) dan ALLE verkeersdoden bij elkaar, is elke maatregel die aantallen fietsers naar beneden brengt per saldo slecht voor de volksgezondheid.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vooral-fietsmaatregelen-brengen-optie-van-nul-verk/Statistiek-aan-helmgebrui]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vooral-fietsmaatregelen-brengen-optie-van-nul-verk/Statistiek-aan-helmgebrui]]> 2019-02-04T12:00:23.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Oosterhuis komt tot de conclusie dat .. de geografische omstandigheden de verschillen niet verklaren. Want Nederland en Denemarken zijn in dat opzicht niet veel anders dan bijvoorbeeld Engeland en Ierland, waar men aanzienlijk minder fietst."O nee? Nederland en Denemarken zijn plat, Engeland en Ierland heuvelachtig!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Waarom-fietsen-Nederlanders-meer/Oosterhuis-komt-tot-de-c]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Waarom-fietsen-Nederlanders-meer/Oosterhuis-komt-tot-de-c]]> 2019-02-04T11:17:07.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In ziekenhuizen constateren dat er gewonden met hoofdletsel binnenkomen is een uitstekend voorbeeld van observational bias. Het is alsof je vanuit de trein kijkt of de slagbomen bij overwegen dicht zijn (ja, elke keer als ik er langs rijd! Kennelijk zijn ze altijd dicht) of dat je naar de drukte in trams vraagt: veel mensen zullen ja zeggen, omdat niemand in lege trams zal zeggen dat het leeg is. Zeer slechte statistiek dus. De energie (en gelden) die in "stimulering" helmgebruik gestopt worden, kunnen veel beter en effectiever gestopt worden in de inframaatregelen. O ja, en bij een betere rij-opleiding, zodat automobilisten zich realiseren dat ze met een dodelijk apparaat op de weg zitten. Over aanpakken van de risico''s gesproken.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Strategisch-Plan-Verkeersveiligheid-zet-in-op-risi/In-ziekenhuizen-constater]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Strategisch-Plan-Verkeersveiligheid-zet-in-op-risi/In-ziekenhuizen-constater]]> 2019-02-03T20:20:21.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Voorwaarde voor de afteller is wel dat hij nauwkeurig is. Aanvullend is een afteller bij groen ook heel zinnig: als ik zie dat ik met even aanzetten het groen nog haal, of juist niet, kan ik ook dan mijn snelheid (en dus inspanning) aanpassen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-afteller-scoort-goed-bij-de-fietser/Voorwaarde-voor-de-aftell]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-afteller-scoort-goed-bij-de-fietser/Voorwaarde-voor-de-aftell]]> 2019-02-03T20:11:25.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Heel veel "overleg" en "verkennen" en "onderzoeken" maar niets concreets. Teleurstellend dus. Een concreet voorstel zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat bij elk infra-project ten minste 10% (of desnoods 5%) van het budget expliciet voor fietsvoorzieningen gebruikt wordt. Dan krijg je niet de teleurstellende projecten zoals de nieuwe brug over de Gouwe, waar het fietspad, dat een fraaie doorlopende route zou opleveren in plaats van de huidige 4 haakse bochten PLUS een haarspeldbocht PLUS twee kruisingen met autoverkeer. Een gigantische misser, die voorkomen had kunnen worden met een vast minimumpercentage voor fietsvoorzieningen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tienmaal-de-fiets-in-het-Klimaatakkoord/Heel-veel-overleg-en-v]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tienmaal-de-fiets-in-het-Klimaatakkoord/Heel-veel-overleg-en-v]]> 2019-02-03T20:08:00.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["een goede middengeleider is het halve werk .... helpt het om de snelheid op te verlagen" Dat ligt wel erg voor de hand. -- Speelt drukte op de fietsroute of dwarsweg een rol of de zichtbaarheid van de oversteek of ...?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsoversteken-in-of-uit-de-voorrang/een-goede-middengeleider]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsoversteken-in-of-uit-de-voorrang/een-goede-middengeleider]]> 2019-02-02T20:01:14.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Boeiende cijfers. Zouden jullie de linken naar de bijgaande pdf-fen kunnen repareren? Ze geven nu een foutmelding.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fiets-verovert-terrein-op-auto-ook-buiten-de-grote/Boeiende-cijfers-Zouden]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fiets-verovert-terrein-op-auto-ook-buiten-de-grote/Boeiende-cijfers-Zouden]]> 2019-01-28T16:09:37.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@roland slachtoffers kunnen niet tot 0 worden gereduceerd misschien wel doden, want in het SWOV rapport gaat het telkens over die twee groepen en vallen onder het kopje "slachtoffers". Soms verdwijnen er slachtoffers/gewonden, ze weten het gewoon niet, zoals bij rijden onder invloed of roodlichtnegatie. Inderdaad die helm blijft voortdurend terugkeren en de minister heeft er ook al iets over gezegd, namelijk dat de helmen geen degelijk keurmerk hebben. Vergelijk het EU- keurmerk maar eens met het Australisch-Amerikaans keurmerk. En zelfs dat EU-keurmerk wordt niet fatsoenlijk gehandhaafd blijkt uit ettelijke tests door de Duitse consumentenbond (veiligheid, sluiting, ventilatie), wij zijn MAAR fietsers zeker? Moeten ze eens bij auto''s proberen zoals de Landwind van 2005 uit China. Ook de kosten voor gezinnen waarbij ze voor hun kinderen om de paar jaar nieuwe helmen moeten aanschaffen en dat die kinderen ze helemaal niet willen opzetten, denk over dat stuk over de mobiliteitsarmoede in steden. Soms zie ik kinderen met de helm op de bagagedrager fietsen. En wat ga je doen met die fietsverhuur, verplicht een helm erbij leveren en verplichte ontsmetting nadien? Einstein deed het ons al voor: denkoefeningen, probeer je eens in te denken wat een actie tot gevolgen heeft. Maar goed het is belangrijk voor die 0 te gaan en te kijken welke de beste prijs/kwaliteitsverhouding heeft en zorg ervoor dat de overheid niet naar de voor hén makkelijkste oplossing grijpt, we kennen de resultaten. Zorg dat fietsen de goedkoopste, gezondste en klimaatvriendelijkste vervoerswijze blijft en ook veiliger wordt.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-verkeersveilig-kan-Nederland-zijn-in-2030/@roland-slachtoffers-kunn]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-verkeersveilig-kan-Nederland-zijn-in-2030/@roland-slachtoffers-kunn]]> 2019-01-27T13:45:20.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: "Slachtoffers onder gemotoriseerde tweewielers kunnen niet allemaal worden voorkomen" - vreemde samenvatting, het rapport stelt: @: "met betrekking tot gemotoriseerde tweewielers (incl. speed-pedelecs) is het niet mogelijk is om het verkeerssysteem zo in te richtendat (bijna) alle slachtoffers in deze groep voorkomenworden. Deze vervoerswijzen combineren eenhoge snelheid met weinig bescherming ... dit maakt ze tot een van de meest inherent onveilige vervoermiddelen" - - - Waarom laten we die dan toe en moeten we het steeds over fietshelmen hebben?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-verkeersveilig-kan-Nederland-zijn-in-2030/@-Slachtoffers-onder-ge]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoe-verkeersveilig-kan-Nederland-zijn-in-2030/@-Slachtoffers-onder-ge]]> 2019-01-25T21:21:12.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ben benieuwd wie die testperso(o)n(en) gaat(n) zijn. Hopelijk representatieve fietsers (8 tot 80 jaar en van divers pluimage) die ook de onderzoekers feedback kunnen geven: realistisch of niet? Dan zullen er verschillende modellen mountainbikes gebruikt moeten worden. The devil is in the detail of "onderzoek is een evenwichtsoefening".]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/TU-Delft-ontwikkelt-realistische-fietssimulator/Ben-benieuwd-wie-die-test]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/TU-Delft-ontwikkelt-realistische-fietssimulator/Ben-benieuwd-wie-die-test]]> 2019-01-25T16:13:16.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Nul verkeersdoden in 2050 is onrealistisch en lijkt vooral gebruikt te worden om allerlei maatregelen door te drukken waar geen draagvlak voor is zoals ISA dat onnodig vrijheidsbeperkend is terwijl er ook systemen zijn die alleen ingrijpen als het echt nodig is. Daarnaast zie ik het als een verdienste van de NL-verkeersveiligheid dat steeds meer hoogbejaarde fietser betrokken gewond/gedood worden in het verkeer. Niet dat ik oude mensen een akelig verkeersongeval toewens maar omdat wij tot op zeer hoge leeftijd zonder al te veel ongevalsrisico aan het verkeer kunnen blijven deelnemen. De sterke vergrijzing van de maatschappij plus de verbeterde verkeersveiligheid resulteert in het langer actief kunnen blijven deelnemen aan het verkeer van méér senioren en dat leidt onvermijdelijk tot meer verkeersdoden zonder dat de verkeersveiligheid daardoor aangetast wordt. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vooral-fietsmaatregelen-brengen-optie-van-nul-verk/Nul-verkeersdoden-in-2050]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vooral-fietsmaatregelen-brengen-optie-van-nul-verk/Nul-verkeersdoden-in-2050]]> 2019-01-24T16:47:00.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Helaas heeft Amersfoort niet de primeur. In Groningen hebben we al sinds 2016/2017 een groene en een oranje. Ze rouleren door de stad. In Groningen zoeken we nog naar een caravan :). ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Plek-voor-10-fietsen-op-een-autoparkeerplaats/Helaas-heeft-Amersfoort-n]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Plek-voor-10-fietsen-op-een-autoparkeerplaats/Helaas-heeft-Amersfoort-n]]> 2019-01-16T11:32:56.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Fietssnelwegen geven wel degelijk een impuls aan het gebruik van (elektrische) fietsen als alternatief voor de auto-in-de-file. Na de aanleg van het Rijnwaalpad zo''n 5 jaar geleden was de belangstelling slechts matig maar na de heropleving van de economie afgelopen jaren is het gebruik van de fietssnelweg snel toegenomen.Het is bovendien zeer verheuglijk dat hier in de omgeving flink werk gemaakt wordt van de uitbreiding van het netwerk: het Batavierenpad (Nijmegen-Ewijk), het Nederrijnpad (Arnhem-Wageningen), het Maaswaalpad (Nijmegen-Cuijk) en de fietssnelweg Arnhem-Dieren.Deze nieuwe infrastructuur zal niet zo zeer door gewone fietsers gebruikt gaan worden maar des te meer door gebruikers van elektrische fietsen die met gemak een woon-werkafstand van 20-30 km af kunnen leggen binnen een uur reistijd. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Waarom-fietsen-Nederlanders-meer/Fietssnelwegen-geven-wel]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Waarom-fietsen-Nederlanders-meer/Fietssnelwegen-geven-wel]]> 2019-01-13T13:42:11.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Betere fietsinfrastructuur leidt volgens de bevindingen van Oosterhuis niet a prori tot meer fietsen. De sterke toename van het fietsen in Nederland speelde zich vooral af in het begin van de 60-jaren",kijk dat geeft weer aan dat men zijn "fietsgeschiedenis" beter moet kennen. Al in de 50-er jaren was men bezig om goede, parallelle fietspaden aan te leggen. Denk maar aan de Noordoostpolder of de Flevopolder met prachtige parallelle wegen/fietspaden (alles moest befietsbaar zijn). Ook redelijk brede tegelpaden werden toen aangelegd en de polderwegen waren zo rustig tijdens de spitsuren dat ze ook prima te doen waren, kortom in die 60-er jaren was het nog zo slecht niet. Later vond men dat het beter kon ja voor de auto''s dan en reden de fietsers op smalle (moord)strookjes naast de auto''s. In onze gemeente werd daarna een arm van een fietser afgereden toen hij die voor de grap uitstak. Toen heeft men vliegensvlug terug die vrijliggende fietspaden weer aangelegd met helaas een oversteek waar een vriend van mij weer een aanrijding met een auto had. Soms vergeet men dat de fiets tot de 80-er jaren een prominente rol had: school, werk, sociale uitstapjes, sport, de fiets of de bromfiets waren HET vervoermiddel. Toen ik in de jaren 70 een grote fietstocht van ca. 300 km ondernam was de grootste hinderpaal al die snelwegen die je niet gewoon kon oversteken. En die vergelijking met Engeland en Ierland is ook scheef. Als je daar gefietst hebt dan weet je dat die landen helemaal niet licht glooiend of vlak zijn. Ze hebben daar verschrikkelijk steile hellingen van wel 25 %, mijn vrouw kon deze soms zelfs wandelend niet op en kreeg zelfs de slappe lach en ging dan achteruit de helling af. Ja dan ga je niet voor je lol elke dag met de fiets op weg. En fietspaden daar zijn soms prima maar ook vaak hartstikke gevaarlijk. Wat te denken van een steil fietspad met grind, rare jongens die Britten.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Waarom-fietsen-Nederlanders-meer/Betere-fietsinfrastructu]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Waarom-fietsen-Nederlanders-meer/Betere-fietsinfrastructu]]> 2019-01-11T16:38:57.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: "De omgeving – met name de dichtheid van de bebouwing - heeft een relatie met fietsgebruik"- in middelgrote steden als Groningen en Zwolle is het fietsaandeel groter dan in grote steden met een hoge dichtheid. @: "In Frankrijk en België fietsen meer mannen dan vrouwen .. Dat heeft deels te maken met het fiets imago"- in die landen kent vooral sportfietsen, hoe imago?Meer een populair dan een wetenschappelijk werk]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Waarom-fietsen-Nederlanders-meer/@-De-omgeving-–-met-nam]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Waarom-fietsen-Nederlanders-meer/@-De-omgeving-–-met-nam]]> 2019-01-11T13:07:38.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: "23 onderzoeken ".. 18 onderzoeken luidde de conclusie dat er geen verband bestaat tussen het gedragen van helm en het nemen van (meer) risico ... 10 onderzoeken dat fietsers met helm minder risico nemen."- 10 met een verband? 23 - 18 = 5.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Met-een-helm-op-neemt-een-fietser-niet-meer-risico/@-23-onderzoeken-18]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Met-een-helm-op-neemt-een-fietser-niet-meer-risico/@-23-onderzoeken-18]]> 2019-01-07T11:35:36.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ook in Nijmegen (kruising tweede Walstraat-Ziekerstraat) staat zo''n fietsstalling al vanaf minimaal 2017.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Plek-voor-10-fietsen-op-een-autoparkeerplaats/Ook-in-Nijmegen-(kruising]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Plek-voor-10-fietsen-op-een-autoparkeerplaats/Ook-in-Nijmegen-(kruising]]> 2019-01-07T09:07:11.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["en of de buurt de autoparkeerplaats kan missen." Natuurlijk kunnen ze die niet missen, mensen willen alleen maar meer auto. En de fietser kan fluiten naar zijn parkeerplaats. De kruimels onder de tafel zijn voor de fietser. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ook-fietsvlonders-in-Dordrecht/en-of-de-buurt-de-autopa]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ook-fietsvlonders-in-Dordrecht/en-of-de-buurt-de-autopa]]> 2019-01-06T19:10:27.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Teveel vrijheid om met fietsonvriendelijke maatregelen te komen". Precies Henk alleen de kruimels onder de tafel zijn voor de fietser. Eerst komt de auto en wat heel heel misschien nog over is is voor fietser en voetganger. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SWOV-Scootmobielongevallen-zijn-te-reduceren-door/1-Jammer-dat-CROW-vaak-w/Teveel-vrijheid-om-met-f]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SWOV-Scootmobielongevallen-zijn-te-reduceren-door/1-Jammer-dat-CROW-vaak-w/Teveel-vrijheid-om-met-f]]> 2019-01-06T18:14:11.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mijn ervaring is dat fietsers zonder ondersteuning eerder door rood rijden en dat is ook logisch te verklaren. Om op een OEK-fiets (op eigen kracht) de rijsnelheid vast te houden is relatief weinig energie nodig, stoppen en opnieuw op snelheid komen vergt wel veel energie. Voor een E-fietsers geldt dit nauwelijks want de elektrische motor zorgt dat je met weinig eigen energie snel weer op snelheid bent. Een E-fietsers heeft dus minder last van het stoppen of vertragen voor verkeerssituaties terwijl de gewone fietsers flink op de pedalen moet om weer op snelheid te komen. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rijden-e-fietsers-vaker-door-rood/Mijn-ervaring-is-dat-fiet]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rijden-e-fietsers-vaker-door-rood/Mijn-ervaring-is-dat-fiet]]> 2019-01-05T17:39:34.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["vaak op onbegrip van automobilisten stuiten wanneer zij op de rijbaan rijden". Daar is ie weer. Het gevecht om de ruimte. Het wordt dit over het hoofd gezien maar het zal steeds nijpender worden. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speed-pedelecrijder-blijft-liever-op-het-fietspad/vaak-op-onbegrip-van-aut]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speed-pedelecrijder-blijft-liever-op-het-fietspad/vaak-op-onbegrip-van-aut]]> 2019-01-04T22:02:22.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[ipv spiegels camera''s met groter blikveld zoals ze in de toekomst voor (duurdere) auto''s willen doen is toch ook een oplossing. Daar zit ook software bij voor herkenning van de zwakke weggebruiker dwz. actieve systemen ipv passieve systemen. Deze camera''s zijn veel duurder dan die ca. 2000 € die nu vermeldt wordt 100/80x 1500. Zie trans.info.de. Vergelijk het met die zijlijnen van vissen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Duitsland-geeft-subsidie-op-inbouw-dodehoek-assist/ipv-spiegels-camera-s-me]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Duitsland-geeft-subsidie-op-inbouw-dodehoek-assist/ipv-spiegels-camera-s-me]]> 2019-01-04T21:41:50.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Die ervaring in Vlaanderen is mij onbekend.Zeker afzonderlijk groen is veiliger, maar kost ook meer (fiets)wachttijd.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Duitsland-geeft-subsidie-op-inbouw-dodehoek-assist/Weven-voor-de-kruising-tu/Die-ervaring-in-Vlaandere]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Duitsland-geeft-subsidie-op-inbouw-dodehoek-assist/Weven-voor-de-kruising-tu/Die-ervaring-in-Vlaandere]]> 2019-01-04T20:48:32.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Binnen die 16,3% van de roodrijders is het toch een beetje een appels en peren verhaal]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rijden-e-fietsers-vaker-door-rood/Binnen-die-16,3-van-de-r]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rijden-e-fietsers-vaker-door-rood/Binnen-die-16,3-van-de-r]]> 2019-01-04T13:00:01.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Deze situatie zoals door jou geschetst wordt Roland, komt veel voor in Vlaanderen en daar zijn juist een aantal dodelijke ongevallen door ontstaan. Als je met verkeerslichten vrachtauto''s en fietsen in aparte tijdframes laat vertrekken is dat tóch veiliger, zeker als de vrachtautochauffeur de fietser ( fietser mag eerder vertrekken) vóór zich ziet voor hij/zij afslaat.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Duitsland-geeft-subsidie-op-inbouw-dodehoek-assist/Weven-voor-de-kruising-tu/Deze-situatie-zoals-door]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Duitsland-geeft-subsidie-op-inbouw-dodehoek-assist/Weven-voor-de-kruising-tu/Deze-situatie-zoals-door]]> 2019-01-04T12:15:17.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Is er enig waarheid in het verhaal dat in Londen mannen vaker door rood rijden maar dat (misschien daardoor) vrouwen vaker slachtoffer zijn van de dodehoek? ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rijden-e-fietsers-vaker-door-rood/Is-er-enig-waarheid-in-he]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rijden-e-fietsers-vaker-door-rood/Is-er-enig-waarheid-in-he]]> 2019-01-04T11:51:56.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Er staat er nu eentje in een lange straat, zou het voor de pilot niet handiger zijn om er meteen een stuk of 5-6 te plaatsen verspreid over deze straat - en te zien of dit ook helpt om de verkeersdrukte in de Amersfoortse binnenstad zo verder terug te dringen. Ben benieuwd welk effect de gemeente Amersfoort wil zien van dit ene exemplaar om te kunnen gebruiken in besluitvorming over bredere invoer hiervan. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Plek-voor-10-fietsen-op-een-autoparkeerplaats/Er-staat-er-nu-eentje-in]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Plek-voor-10-fietsen-op-een-autoparkeerplaats/Er-staat-er-nu-eentje-in]]> 2019-01-04T11:27:45.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Weven voor de kruising tussen de rechtdoor gaande fietser en de rechtaf slaande vrachtauto is veiliger dan het conflict op de kruising wanneer fiets en vrachtauto vanuit stilstand tegelijk gaan rijden]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Duitsland-geeft-subsidie-op-inbouw-dodehoek-assist/Weven-voor-de-kruising-tu]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Duitsland-geeft-subsidie-op-inbouw-dodehoek-assist/Weven-voor-de-kruising-tu]]> 2019-01-04T10:28:35.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mooi initiatief!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Limburgse-‘Leisure-Lane’-weer-stap-dichterbij/Mooi-initiatief!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Limburgse-‘Leisure-Lane’-weer-stap-dichterbij/Mooi-initiatief!]]> 2019-01-04T09:10:30.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Zonder eerst de fietsers te hebben moeten kruisen zonder verkeerslichtregeling, om rechts van die fietsers te komen? Want anders heb je nog steeds hetzelfde probleem. Vissen zijn wat dat betreft veel beter uitgerust: zijlijnen. Zij voelen voortdurend om zich heen. Werkt hun systeem niet dan zijn zij dood, dwz, het zit ingebakken (eh) in hun anatomie en fysiologie.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Duitsland-geeft-subsidie-op-inbouw-dodehoek-assist/De-wegheeerder-kan-de-kru/Zonder-eerst-de-fietsers]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Duitsland-geeft-subsidie-op-inbouw-dodehoek-assist/De-wegheeerder-kan-de-kru/Zonder-eerst-de-fietsers]]> 2019-01-04T09:07:54.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ja goede opmerking Roland. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Strategisch-Plan-Verkeersveiligheid-zet-in-op-risi/@-VVN,-RAI,-BOVAG,-ANWB/Ja-goede-opmerking-Roland]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Strategisch-Plan-Verkeersveiligheid-zet-in-op-risi/@-VVN,-RAI,-BOVAG,-ANWB/Ja-goede-opmerking-Roland]]> 2019-01-03T22:56:41.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Valt me altijd weer op dat als er een fietsvoorziening wordt aangelegd er altijd weer de prijs bij wordt vermeld. Meestal omdat er dan een fietspad wordt aangelegd voor de auto. Die heeft dan geen last meer van remmend vlees. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Limburgse-‘Leisure-Lane’-weer-stap-dichterbij/Valt-me-altijd-weer-op-da]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Limburgse-‘Leisure-Lane’-weer-stap-dichterbij/Valt-me-altijd-weer-op-da]]> 2019-01-03T22:19:25.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Maximumsnelheid stelt meestal niks voor. Gecontroleerd wordt er ook niet. 35 tractoren= best veel. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tractor-te-gast-op-fietsstraat/Maximumsnelheid-stelt-mee]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tractor-te-gast-op-fietsstraat/Maximumsnelheid-stelt-mee]]> 2019-01-03T21:57:27.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De wegheeerder kan de kruising ook beter inrichten met de rechtdoorgaande fietsers links van de rechtsafslaande vrachtauto''s]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Duitsland-geeft-subsidie-op-inbouw-dodehoek-assist/De-wegheeerder-kan-de-kru]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Duitsland-geeft-subsidie-op-inbouw-dodehoek-assist/De-wegheeerder-kan-de-kru]]> 2019-01-03T20:32:04.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Een groot deel van de ongelukken zijn eenzijdig en wordt veroorzaakt door foute en gevaarlijke fietspadinrichting, zoals paaltjes, haakse aansluitingen en steile stoepranden. Schande dat daar niets aan wordt gedaan bijv. door het omscholen of uitfaseren van de ontwerpers. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Steeds-meer-slachtoffers-onder-oudere-fietsers/Een-groot-deel-van-de-ong]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Steeds-meer-slachtoffers-onder-oudere-fietsers/Een-groot-deel-van-de-ong]]> 2019-01-03T19:45:03.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Bravo!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snorfietsers-in-Amsterdam-vanaf-8-april-2019-met-h/Bravo!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snorfietsers-in-Amsterdam-vanaf-8-april-2019-met-h/Bravo!]]> 2019-01-03T19:39:40.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Na de tweede keer nodeloos wachten op zo''n afteller trapt een fietser daar niet meer in en rijd weer gewoon door]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-afteller-scoort-goed-bij-de-fietser/Na-de-tweede-keer-nodeloo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-afteller-scoort-goed-bij-de-fietser/Na-de-tweede-keer-nodeloo]]> 2019-01-03T19:38:41.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Nee, hoor. Sinds de zomer van 2017 staat al zo''n ding in de Tweede Walstraat in Nijmegen: https://goo.gl/maps/knVX33eA5kE2. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Plek-voor-10-fietsen-op-een-autoparkeerplaats/Nee,-hoor-Sinds-de-zomer]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Plek-voor-10-fietsen-op-een-autoparkeerplaats/Nee,-hoor-Sinds-de-zomer]]> 2019-01-03T15:48:45.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Speed-pedelec toegestaan?ik ben nieuwsgierig of deze route ook toegankelijk wordt voor speed-pedelec rijders? In Groningen ligt dit gevoelig namelijk gezien de grote snelheidsverschillen met recreatieve fietsers.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Limburgse-‘Leisure-Lane’-weer-stap-dichterbij/Speed-pedelec-toegestaan]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Limburgse-‘Leisure-Lane’-weer-stap-dichterbij/Speed-pedelec-toegestaan]]> 2019-01-03T15:32:38.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Klopt Monique, gemeente Groningen heeft er 2 in bezit. Ik geloof sinds 2016. Telkens op andere plekken in de binnenstad.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Plek-voor-10-fietsen-op-een-autoparkeerplaats/Toch-heb-ik-deze-stalling/Klopt-Monique,-gemeente-G]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Plek-voor-10-fietsen-op-een-autoparkeerplaats/Toch-heb-ik-deze-stalling/Klopt-Monique,-gemeente-G]]> 2019-01-03T15:28:38.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De stad Groningen heeft al een aantal jaren 2 van deze leuke rekken. Ze worden elk half jaar op een andere plek in de stad gezet. Het brengt telkens veel discussie te weeg. De rekken staan binnen no-time vol fietsen, ho*ra! ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Plek-voor-10-fietsen-op-een-autoparkeerplaats/De-stad-Groningen-heeft-a]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Plek-voor-10-fietsen-op-een-autoparkeerplaats/De-stad-Groningen-heeft-a]]> 2019-01-03T15:27:47.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als fervent woonwerk-fietser zou een betrouwbare indicatie voor de wachttijd welkom zijn. Helaas is de afteller (in de vorm van cirkel) meestal zeer onbetrouwbaar. Ze tellen niet lineair af (vertragen, versnellen, pauzeren zelfs) waardoor dat alleen maar ergerlijk wordt.Ander puntje is ook de rood-tijd. Als deze lang is (groter dan zo''n 45 sec.) wordt dit getoond op de afteller en nodigt uit tot door rood rijden.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-afteller-scoort-goed-bij-de-fietser/Als-fervent-woonwerk-fiet]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Een-afteller-scoort-goed-bij-de-fietser/Als-fervent-woonwerk-fiet]]> 2019-01-03T10:42:50.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Toch heb ik deze stallingen enkele jaren geleden al in Groningen zien staan. Ik meen langs Gedempte Zuiderdiep. Ik moet er ergens nog foto''s van hebben. Iemand uit Groningen kan dit vast beamen dan wel ontkennen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Plek-voor-10-fietsen-op-een-autoparkeerplaats/Toch-heb-ik-deze-stalling]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Plek-voor-10-fietsen-op-een-autoparkeerplaats/Toch-heb-ik-deze-stalling]]> 2019-01-03T10:42:06.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Fijn dat de fiets wel 10 keer genoemd wordt in het Ontwerp Klimaatakkoord maar daarmee is het nog geen beter akkoord. Het Klimaatakkoord gaat in de eerste plaats om CO2-reductie en dat is aantoonbaar een dwaze keuze (geen meetbaar effect, idioot hoge kosten, toenemende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, verlies van landbouwareaal voor voedselproductie en grootschalige vernietiging van bossen). Dat de fiets mooi in het verhaal past is gefundenes Fressen...Je kunt het ook omdraaien: een omvangrijk beleid om Nederland leefbaarder te maken door automobiliteit te ontmoedigen en fietsmobiliteit te stimuleren. CO2-reductie is dan een bijkomend voordeel (voor als je daar belang aan hecht) en niet langer een primaire doelstelling. Het verschil is dat je met een leefbaarheidsbeleid tastbare en meetbare doelen kunt bereiken (minder autoverkeer in steden, meer ruimte voor voetgangers en fietsers, minder fijnstof in stedelijke gebieden) terwijl met CO2-beleid een onmeetbaar doel wordt nagestreefd en leefbaarheid op een tweede/derde plan staat. Ofwel met z''n allen in de file met de elektrische auto.Het gaat dus om de juiste prioriteiten te stellen. Dan volgen vanzelf de juiste maatregelen en daarbij kan wel degelijk enige CO2-reductie gerealiseerd worden. Nogmaals voor wie daar belang aan hecht.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tienmaal-de-fiets-in-het-Klimaatakkoord/Fijn-dat-de-fiets-wel-10]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tienmaal-de-fiets-in-het-Klimaatakkoord/Fijn-dat-de-fiets-wel-10]]> 2018-12-30T19:53:43.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mooi lijst. Hartelijk dan voor overzichtelijke publicatie]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tienmaal-de-fiets-in-het-Klimaatakkoord/Mooi-lijst-Hartelijk-dan]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tienmaal-de-fiets-in-het-Klimaatakkoord/Mooi-lijst-Hartelijk-dan]]> 2018-12-27T02:29:17.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Precies Roland. Het is de overheid die ziekenhuizen in de polder zet waar slecht een enkele keer een bus langs komt -als je geluk hebt- dus niet in de weekends en ''s avonds als de auto''s thuis zijn. En nu we moeten voldoen aan een klimaatakkoord vinden we het gek dat de mensen gevangen zijn van het autosysteem. Zelfs de scholen staan een fors eind weg van de stations en bij de stations staan autobedrijven alle ruimte weg te nemen. (Goes) Je moet het maar bedenken. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/‘Fietssysteem’-is-voor-sommigen-moeilijk-te-gebrui/dankzij-de-‘goedkope’-fi/Precies-Roland-Het-is-de]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/‘Fietssysteem’-is-voor-sommigen-moeilijk-te-gebrui/dankzij-de-‘goedkope’-fi/Precies-Roland-Het-is-de]]> 2018-12-26T17:18:24.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Zowel Noordenveld als Groningen voeren een verantwoord fietsbeleid. Op rotondes hebben fietsers keurig voorrang op afslaand verkeer. Automobilisten rijden daardoor op een rustiger manier op rotondes. Daar waar nog gevaarlijke situaties zijn wordt er in Noordenveld en Groningen gewerkt aan veilige oplossingen. Echter is er een rotonde, op de drukke fietsroute tussen Roden/Peize en Groningen in Peizermade, waar helaas een andere instantie over de veiligheid gaat. Het is elke dag weer avonturen of je veilig de rotonde kan passeren. Veel auto''s geven pas op het laatste moment richting aan of vergeten het waardoor ik al 4 keer bijna ben aangereden. Het is natuurlijk zuur dat de burgers uit Noordenveld miljoenen euro''s hebben bijgedragen aan o.a. de ringweg in Groningen, de luchthaven en dat ze daarvoor opgezadeld worden met een voor fiets levensgevaarlijke rotonde, terwijl een levensreddende oplossing maar enkele tonnen hoeft te kosten. Ik hoop dat er ook geld beschikbaar is om deze gevaarlijke situatie op te lossen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Extra-geld-voor-fietsinfra-verdeeld/Zowel-Noordenveld-als-Gro]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Extra-geld-voor-fietsinfra-verdeeld/Zowel-Noordenveld-als-Gro]]> 2018-12-10T19:22:30.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wat is hier nu het bruikbare nieuws voor de planners, pleiters en politici? Er is geen definitie van ''Aantrekkelijkheid'' gegeven. Ook het verschil tussen ''fietsaantrekkelijkheid'' en ''beleving'' is niet beschreven. En ''afwisseling'' is echt geen hoofdeis, het is gewoon onderdeel (criterium) dat onder (!) ''Aantrekkelijkheid'' van fietsroutes valt. Bij ''prikkels'' gaat het kennelijk om ''verkeersprikkels'', (te) complexe verkeerssituaties; wel dat valt onder de hoofdeis Verkeersveiligheid, eventueel onder de hoofdeis Comfort. Het is nu echt tijd voor (objectief) empirisch onderzoek over Aantrekkelijkheid (incl. beleving), dus wat fietsers doen in de praktijk m.b.t. routekeuze en waarom en dus geen meningenonderzoek. Kom op zeg, die hoofdeis Aantrekkelijkheid dateert al van 1993 (!); geef dat nou es meetbare criteria, parameters en grenswaarden die het plannen van betere, snellere, mooiere, etc fietsroutes ondersteunen. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelle-fietsroute-voor-de-millenial,-rustige-route/Wat-is-hier-nu-het-bruikb]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelle-fietsroute-voor-de-millenial,-rustige-route/Wat-is-hier-nu-het-bruikb]]> 2018-12-10T13:04:41.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Helaas zijn ook in deze samenvatting niet de criteria en parameters voor de aanduiding ''plezierige, rustgevende'' routes gedefinieerd. De aanduiding ''leuk'' zegt verkeerskundig en verkeerstechnische echt helemaal niets.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Leuke-route-stimuleert-forens-om-te-kiezen-voor-ee/Helaas-zijn-ook-in-deze-s]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Leuke-route-stimuleert-forens-om-te-kiezen-voor-ee/Helaas-zijn-ook-in-deze-s]]> 2018-12-10T12:52:37.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Opmerkelijk rapport, "Gemengd verkeer betekent dat er geen fietspad is, dat wil zeggen geen strook exclusiefvoor de fietser", maar "Gemengd verkeer met fietssuggestiestrook, gemotoriseerd verkeer rijdt over de strook en mag erop parkeren" - - - @: "Nederlandse richtlijnen leggen de grens voor mengen rond de 4000. De grens is voor Vlaanderen op3500 gebracht" terwijl je elders leest: "Het CROW-document spreekt van 2.000 tot 2.500 mvt/etm als autointensiteit waarboven het voor fietsers ongemakkelijk/onplezierig wordt op een fietsstraat."]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-30-km-zone-2-0-Fix-the-Mix!/Opmerkelijk-rapport,-Gem]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-30-km-zone-2-0-Fix-the-Mix!/Opmerkelijk-rapport,-Gem]]> 2018-12-10T11:51:03.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: "de doorgaande weg krijgt plaatselijk een gemengd verblijfskarakter en gaat hij op in een grote MIX-wijk" - @: "Het autoverkeer in een MIX-wijk is beperkt tot verkeer dat zijn herkomst of bestemming heeft in de wijk"- beide uitgangspunten - ook doorgaand verkeer of alleen bestemmingsverkeer - staan haaks op elkaar, zodat onduidelijk blijft wat een MIX-wijk is.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-30-km-zone-2-0-Fix-the-Mix!/@-de-doorgaande-weg-kri]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-30-km-zone-2-0-Fix-the-Mix!/@-de-doorgaande-weg-kri]]> 2018-12-10T10:32:08.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[1. Jammer dat CROW vaak werkt met richtlijnen die wegbeheerders te veel vrijheid geven om te kiezen voor fietsonvriendelijke oplossingen zodra er meerdere belangen in het spel zijn (omwonenden, openbaar vervoer, auto''s, ruimtegebrek).2. Veel scootmobielrijders zullen niet alleen als automobilist ervaring hebben opgedaan in het verkeer, maar ook als fietser. Als fietser hebben ze geleerd om met beide handen in de remmen te knijpen in een noodsituatie. Zorg dat de scootmobiel automatisch het gas afsluit zodra je beide handels in paniek inknijpt. Dat was volgens mij ook een onderliggende oorzaak van het ongeval met de Stint ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SWOV-Scootmobielongevallen-zijn-te-reduceren-door/1-Jammer-dat-CROW-vaak-w]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SWOV-Scootmobielongevallen-zijn-te-reduceren-door/1-Jammer-dat-CROW-vaak-w]]> 2018-12-08T10:33:07.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["De laatste jaren stagneert de daling echter. Het aantal ernstig verkeersgewonden laat over de afgelopen tien jaar een stijgende trend zien en nam met gemiddeld 1,9% per jaar toe."Afgelopen 10 jaar werden verkeersgewonden niet altijd geregistreerd. Je kunt die waargenomen toename daarom niet als afname van verkeersveiligheid boeken. Verder moten die getallen steeds afgezet worden tegen het aantal fietskilometers en die zijn de afgelopen 10 jaar met 15% toegenomen. Ofwel 1,5% van die 1,9 is al te verklaren door toename van het aantal fietskilometers. Die laatste 0,4% kun je gerust als toevalligheid noteren. Geen reden tot paniek of dwaze beleidsvoornemens. Gewoon het hoofd koel houden en doorgaan met staand beleid:- verbetering infrastructuur (verbreding bestaande fietspaden, meer fietssnelwegen/fietsstraten)- senioren cursussen aanbieden voor veiligheid op de pedelec - handhaven op bestaande regelgeving (rood licht, verlichting, voorrangsregel, plaats op de weg, aantal fietsers naast elkaar, mobiel op de fiets)- onderhoud aan infrastructuur: schoon houden van wegen (modder, grind), oneffen tegelpaden herstellen, boomstronken uit fietspaden halen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Steeds-meer-slachtoffers-onder-oudere-fietsers/De-laatste-jaren-stagnee]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Steeds-meer-slachtoffers-onder-oudere-fietsers/De-laatste-jaren-stagnee]]> 2018-12-06T20:29:48.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: "VVN, RAI, BOVAG, ANWB en SWOV hebben zich bereid getoond om zich in te zetten voor het stimuleren van de fietshelm" - Gaan ze zich ook inzetten om het gebruik van helmloze snorscooters te ontmoedigen en zo ja hoe?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Strategisch-Plan-Verkeersveiligheid-zet-in-op-risi/@-VVN,-RAI,-BOVAG,-ANWB]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Strategisch-Plan-Verkeersveiligheid-zet-in-op-risi/@-VVN,-RAI,-BOVAG,-ANWB]]> 2018-12-06T11:40:28.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik heb de Schwung helaas weer van mijn smartphone gehaald. Ik stond nog steeds voor het stoplicht te wachten (misschien is de leercurve van de app te traag voor een fietser?) en mijn smartphone gaf aan dat de Schwung een te hoog energieverbruik had..... dus graag aandacht voor deze praktische zaken.... ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietser-profiteert-nu-nog-beperkt-van-intelligente/Ik-heb-de-Schwung-helaas]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietser-profiteert-nu-nog-beperkt-van-intelligente/Ik-heb-de-Schwung-helaas]]> 2018-12-03T17:41:33.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Gaan we net als bij de snorfietsers de kat op het spek binden en daarna het paard achter de wagen spannen? In Amsterdam en andere drukke grote steden kennen ze het probleem. In Gelderland is dit project best mogelijk, maar het is niet representatief voor Nederland. Laten we ons niet blind staren op gemiddelde snelheden of kruissnelheden, maar kijken naar aanpassing van het gedrag van de SP-rijder. Wordt het drukker blijven ze achter hun voorligger tot ze veilig voorbij kunnen steken en niet gaan weven zoals sommige wielertouristen/wielrenners doen, houden ze rekening (afstand houden) met de slingerbeweging van de zwakkere fietsers (kinderen die 8 a 10 km/u fietsen of ouderen), remmen ze af bij kruispunten om de situatie goed te evalueren? Ook automobilisten die enorme problemen hebben met dit nieuwe fenomeen (SP die er uitziet als een gewone fiets) en op een kruising de situatie goed overzien, volgens een Brits onderzoek is dit de belangrijkste factor waarop examinandi zakken: Top 10 reasons for failing1. Observation at junctions2. Failing to check mirrors3. Control of steering wheel4. Turning right at junctions5. Failing to move off safely from stationary position6. Positioning of car on road7. Stalling or accelerating quickly when starting8. Response to traffic lights9. Reverse park control10. Response to traffic signsEn nog een punt de SP-rijders die met grote snelheid inhalen veroorzaken veel stress en angst bij fietsers (verdrijving van de "gewone"fietser), misschien toch een geluidje inbouwen zoals bij elektrische auto''s wordt gedaan? Het is tijd voor een dubbel blind onderzoek: SP-rijders die niet weten dat ze geobserveerd worden en een analyse door mensen die niet weten of de rijder SP, wielrenner, gewone fietser is. Nil volentibus arduum.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speed-pedelecrijder-blijft-liever-op-het-fietspad/@-De-snelheidsverschill/Gaan-we-net-als-bij-de-sn]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speed-pedelecrijder-blijft-liever-op-het-fietspad/@-De-snelheidsverschill/Gaan-we-net-als-bij-de-sn]]> 2018-12-03T16:31:10.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@roland, zucht. Daar hebben we het weer. Dé fietser als notoire verkeersregelovertreder. Zijn net mensen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speed-pedelecrijder-blijft-liever-op-het-fietspad/@-De-snelheidsverschill/@roland,-zucht-Daar-hebb]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speed-pedelecrijder-blijft-liever-op-het-fietspad/@-De-snelheidsverschill/@roland,-zucht-Daar-hebb]]> 2018-12-03T10:33:55.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@roland De aandacht voor snelheidsverschillen is begrijpelijk vanuit het simpele feit dat de speed pedelec heel snel KAN maar volgens mij wordt dit veiligheidsaspect gemakkelijk overbelicht. Uit het onderzoek blijkt dat SP-ers geen 45 km/u rijden maar eerder 30-35 km/u. Met de auto die met gemak 200 km/u kan halen rij je immers ook alleen die snelheid als de omstandigheden dat toelaten.Een veel groter probleem is het gebrek aan discipline van vrijwel elke fietspadgebruiker die niet met het verkeer bezig is, over de weg zwalkt alsof er geen ander verkeer is, met ware doodsverachting linksaf slaat zonder eerst te kijken en de hand uit te steken, door rood rijdt, schuin kruispunten oversteekt, met 2-4 naast elkaar de doorgang voor ander verkeer blokkeert en geen verlichting voert in het donker...Daarmee is niet gezegd dat SP-ers geen fouten maken in het verkeer maar mede door onze hogere snelheid hebben we wel extra motivatie om gevaarlijke situaties te vermijden en te voorkomen omdat een ongeval bij hogere snelheid vrijwel altijd resulteert in ernstig letsel en schade.Uit het onderzoek blijkt dan ook dat SP-ers op het fietspad weliswaar snel rijden, maar ook snelheid minderen als er ingehaald wordt. De argumenten tegen de speed pedelec klinken mij vooral als onmin omdat er een new kid in town is met wie de beperkte ruimte op het fietspad gedeeld moet worden. Wat het delen betreft, als het druk is op het fietspad ga ik met veel plezier naar de rijbaan, maar als het daar ook druk is blijf ik toch echt liever op het fietspad. En dat is doorgaans geen probleem want de gemiddelde fietspaden in Nederland zijn vrijwel altijd uitgestorven leeg.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speed-pedelecrijder-blijft-liever-op-het-fietspad/@-De-snelheidsverschill/@roland-De-aandacht-voor]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speed-pedelecrijder-blijft-liever-op-het-fietspad/@-De-snelheidsverschill/@roland-De-aandacht-voor]]> 2018-12-02T23:08:09.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: "De snelheidsverschillen tussen speed-pedelecrijders en andere fietsers zijn groot, zeker in de bebouwde kom ... de gemeten gemiddelde kruissnelheden variëren van 27 km/uur tot 40 km/uur."- Zo''n 20 jaar geleden was dit HET argument om een verschil te maken tussen fiets- en bromfietspaden. - Onderzoek toonde aan dat deze maatregel het verkeer veiliger maakte. Blijkbaar telt dit nu niet meer met de komst van de e-bromfiets met de modieze term “speed-pedelec” en hun goed gebekte berijders. In dit onderzoek mogen die hun eigen gedrag keuren, waarmee we op de fietspaden met zo''n 15 km per uur voor de gewone fietser naast tot 40 km per uur van de flitsfietsers. Je zou ook de provinciale weg in de bebouwde kom veiliger kunnen maken of is zo''n benadering uitgesloten?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speed-pedelecrijder-blijft-liever-op-het-fietspad/@-De-snelheidsverschill]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Speed-pedelecrijder-blijft-liever-op-het-fietspad/@-De-snelheidsverschill]]> 2018-11-30T16:19:04.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Logisch dat eerst de drukste fietstrajecten uitgebreid worden, ik zou niet anders willen. Maar ik zou wel graag een landelijk netwerk willen zien waar deze uitbreidingen onderdeel van zijn. Uiteindelijk blijven er ruimte tussen alle gerealiseerde snelwegen die (net) niet op elkaar aansluiten. Te weinig huidige gebruikers om een flinke investering te verantwoorden maar voor toekomstig gebruik met snellere fietsen zou zo''n landelijk netwerk doorslaggevend kunnen zijn. Heel praktisch: tussen de Rijnbrug bij Heteren en de Tacitus-brug bij Herveld/Ewijk is er géén duidelijke route. Ik weet de weg omdat ik hier woon maar voor een toerist/nieuwe forens zou zo''n duidelijke verbinding veel kunnen betekenen. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Extra-geld-voor-fietsinfra-verdeeld/Logisch-dat-eerst-de-druk]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Extra-geld-voor-fietsinfra-verdeeld/Logisch-dat-eerst-de-druk]]> 2018-11-25T18:28:03.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: "Maandelijks werden de fietsen zo’n 30 keer gebruikt"Dus gemiddeld EEN fiets per dag!!@: "Uit de evaluatie blijkt dat de fiets minder gebruikt wordt"MINDER is misleidend, waar nauwelijks bedoeld wordt!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Pilot-deelfietsen-Leiden-Bio-Science-Park-stopt/@-Maandelijks-werden-de]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Pilot-deelfietsen-Leiden-Bio-Science-Park-stopt/@-Maandelijks-werden-de]]> 2018-11-23T12:05:18.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[- "belangrijke winst is te boeken door fietspaden conform de richtlijnen uit te voeren"- "conflictvrij regelen voorkomt (deel)conflicten"Wat te doen als deze aanpak (nog) niet mogelijk is, als ruimte voor een breder fietspad ontbreekt?Waarom mogen brede, zelfs vierwielige voertuigen die 45 km per uur kunnen rijden op alle fietspaden, ook als die paden te smal en druk zijn?Wat is daar de SWOV aanbeveling? ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SWOV-Scootmobielongevallen-zijn-te-reduceren-door/belangrijke-winst-is-t]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SWOV-Scootmobielongevallen-zijn-te-reduceren-door/belangrijke-winst-is-t]]> 2018-11-21T10:18:37.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: "Er is geen relatie gevonden met fietservaring, riskant gedrag, ongevallen, vaardigheden. ... Voor de onderzoekers reden om extra aandacht te schenken aan de verkeerstraining"- Waarom verwachten ze hier wel resultaat van?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsvaardigheid-11-en-12-jarigen-schiet-tekort/@-Er-is-geen-relatie-ge]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsvaardigheid-11-en-12-jarigen-schiet-tekort/@-Er-is-geen-relatie-ge]]> 2018-11-12T14:03:38.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het fietspad op de foto (Beukenlaantje, Bilthoven) is eigenlijk te smal voor een fietssnelroute. Waarschijnlijk om die reden zijn de ribbelranden pal aan de rand van het fietspad aangebracht, vrijwel zonder verharding aan de buitenkant. Als je daar op terechtkomt, zit je al praktisch op de berm.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-vinden-blauwe-middenmarkering-beetje-teve/Het-fietspad-op-de-foto-(]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-vinden-blauwe-middenmarkering-beetje-teve/Het-fietspad-op-de-foto-(]]> 2018-11-11T15:02:47.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In Duitsland is het al jarenlang mede door de ADFC mogelijk bij sommige fietspaden te kiezen tussen fietspad en rijweg]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Keuze-aan-de-fietser-fietspad-of-rijbaan/In-Duitsland-is-het-al-ja]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Keuze-aan-de-fietser-fietspad-of-rijbaan/In-Duitsland-is-het-al-ja]]> 2018-11-09T10:36:28.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Positief om te lezen dat er aandacht is voor bewegwijzering, de rol van de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) in relatie tot snelfietsroutes en de pilot die nu actueel is in Brabant.Wel wil ik namens de NBd van de gelegenheid gebruik maken om hier op te reageren, gezien het feit dat de rol van de NBd op enkele punten onjuist of onvolledig is weergegeven in dit artikel.Op blz. 37 van het artikel wordt gesteld dat de NBd bewegwijzeringsplannen toetst. Dat is onvolledig.De NBd is een alliantie organisatie van wegbeheerders, die volgens de Wegenverkeerswet de planvorming op het gebied van utilitaire bewegwijzering opstelt en vast stelt namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.Bij hoge uitzondering zijn de bewegwijzeringsconcepten die worden toegepast op het onderzoekstraject Waalwijk – Tilburg alleen getoetst door de NBd .Daarnaast wordt op dezelfde bladzijde de suggestie gewekt dat de NBd geen gevolg geeft aan de situatie als geconstateerd wordt dat wegbeheerders bewust of onbewust de planvorming niet via de NBd laten verlopen. Dat behoeft een aanvulling.De NBd zal in alle gevallen het ambtelijk apparaat van de desbetreffende wegbeheerder informeren, hierop aanspreken en aangeven dat bij herhaling een escalatie op bestuurlijk niveau volgt. Uiteraard wil de NBd deze route voorkomen, maar het behoort wel tot de mogelijkheden om wegbeheerders te bewegen de NBd de daarvoor wettelijk vastgelegde positie in te laten nemen. Dit komt uiteindelijk de continuïteit en uniformiteit van bewegwijzering ten goede.Piet StolkRelatiebeheerder bij de NBd]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Magazine-Fietsverkeer-42/Positief-om-te-lezen-dat]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Magazine-Fietsverkeer-42/Positief-om-te-lezen-dat]]> 2018-11-08T16:46:53.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Levensgevaarlijk: wegbeheerders die de menselijke geest negeren. Fietsers en voetgangers steken van nature achter rijdende auto''s over. Dergelijke knelpunten zijn veroorzaakt door foutieve planning. Remedies zijn beperkt: oversteek in 2 stappen, en automobilisten verleiden om hiaten te creëren. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-fietsoversteken/Levensgevaarlijk-wegbehe]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-fietsoversteken/Levensgevaarlijk-wegbehe]]> 2018-11-08T11:28:06.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ja, moest helaas teruggedraaid. Het was een en al knulligheid vd gemeente. Goede en veilige aanpassingen hadden ook gekund.Er komt nu waarschijnlijk over jaren een tunnel. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-fietsoversteken/moest-de-maatregel-wor/Ja,-moest-helaas-terugged]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-fietsoversteken/moest-de-maatregel-wor/Ja,-moest-helaas-terugged]]> 2018-11-03T17:40:34.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het was niet slim en deskundigheid van de gemeente Groningen was ver te zoeken om zomaar een voorrangsweg (al ruim 50? jaar) plotseling en op onoverzichtelijke plaats te onderbreken door er dwars over een fietspad aan te leggen zonder gewennings-/aankondigingsperiode, zonder aanbrengen voldoende veilige infrastructuur. De mooie fietsoversteek werd dan ook nog gesaboteerd door automobilisten en plaatselijke busbedrijf die geen zin hadden in wachten. Dat moesten de fietsers maar doen. De aanpassing in het voordeel van de fietsers, op zich prima!, naar Zernikecampus was van te voren dan ook al gedoemd te mislukken. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-fietsoversteken/Het-was-niet-slim-en-desk]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-fietsoversteken/Het-was-niet-slim-en-desk]]> 2018-11-03T17:36:49.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik had jouw reactie niet gelezen, maar het antwoord op jouw vraag staat in mijn reactie "Volgens de RAI-vereniging". ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ruim-14-000-speed-pedelecs-op-de-weg/@-De-verkoop-speed-pede/Ik-had-jouw-reactie-niet]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ruim-14-000-speed-pedelecs-op-de-weg/@-De-verkoop-speed-pede/Ik-had-jouw-reactie-niet]]> 2018-11-03T10:46:37.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Volgens de RAI-vereniging zijn er 4.514 speed pedelecs op naam gezet. Dat betekent echter niet dat al deze snelfietsen ook daadwerkelijk verkocht zijn aan een klant. Eind 2017 moesten dealers hun hele voorraad verplicht op naam zetten om te voorkomen dat deze fietsen onverkoopbaar zouden worden. Als we naar de verkoopcijfers door het jaar heen kijken zien we een verkoop van gemiddeld 275 snelfietsen per maand (december niet meegenomen). En dan in december 2017 opeens 1.490 stuks... waarvan 275 stuks normale verkoop geweest zal zijn. De werkelijke verkoop ligt dus op 12x275= 3.300 stuks en dat is 5% MINDER dan 2016... De juiste conclusie is dan ook dat de verkoop van speed pedelecs stagneert.https://www.tweewieler.nl/elektrische-fietsen/nieuws/2018/05/verkoop-speed-pedelec-stagneert-10134899?vakmedianet-approve-cookies=1]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ruim-14-000-speed-pedelecs-op-de-weg/Volgens-de-RAI-vereniging]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ruim-14-000-speed-pedelecs-op-de-weg/Volgens-de-RAI-vereniging]]> 2018-11-03T09:29:53.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: "De verkoop speed pedelec kwam in 2017 voor het derde jaar achter elkaar op ongeveer 3.500 stuks uit."https://www.tweewieler.nl/elektrische-fietsen/nieuws/2018/05/verkoop-speed-pedelec-stagneert-10134899?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.24037177.2042669311.1541190134-2123578203.15411901344500 of 3500, wie moeten we geloven?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ruim-14-000-speed-pedelecs-op-de-weg/@-De-verkoop-speed-pede]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ruim-14-000-speed-pedelecs-op-de-weg/@-De-verkoop-speed-pede]]> 2018-11-02T21:26:26.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het onderzoek werd uitgevoerd door Mariette Pol (KeuzeWeg) en BAs Hendriksen (Loendersloot Groep). Op 28 november geven zij hierover een presentatie op de (gratis) vakbeurs Mobiliteit in Houten. U bent van harte welkom, met al uw vragen!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-vinden-blauwe-middenmarkering-beetje-teve/Het-onderzoek-werd-uitgev]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-vinden-blauwe-middenmarkering-beetje-teve/Het-onderzoek-werd-uitgev]]> 2018-11-02T10:10:49.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het is tegelijkertijd ook nog weer een extra persoonsvolgmogelijkheid voor de politie.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Internet-of-Things-helpt-bij-aanpak-fietsdiefstal/Het-is-tegelijkertijd-ook]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Internet-of-Things-helpt-bij-aanpak-fietsdiefstal/Het-is-tegelijkertijd-ook]]> 2018-11-02T09:29:45.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik geniet inderdaad van één route die door/langs wat aaneengeschakelde parkjes loopt, maar toch langs een weg zodat ik erop kan rekenen dat verkeer van opzij uitkijkt of "ïk" er aan kom.En ik geniet van tochtjes in die ene richting waarin ik binnen 3 minuten uit de stad ben, in de polder. Ook al die ik die route wel honderd keer per jaar.Waar ik van zou genieten zijn routes die op bepaalde uren van de dag in de zon liggen; soms ga ik daarvoor links rijden. Vitamine D routes, bijv. bij de o in de maand.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelle-fietsroute-voor-de-millenial,-rustige-route/Ik-geniet-inderdaad-van-e]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelle-fietsroute-voor-de-millenial,-rustige-route/Ik-geniet-inderdaad-van-e]]> 2018-11-01T19:56:06.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Concentratie of bundeling van voorzieningen is voor die voorziening vast voordelig - anders deden ze het niet. Maar als het om een openbare voorzieningen gaat zou eigenljk gekeken moeten worden naar de totale maatschappelijke kosten. Dus naast de operationele kosten van de betreffende instelling ook de vervoerskosten (inclusief -tijd) van alle gebruikers. En die laatste neemt toe door de grotere gemiddelde afstand naar een samengevoegde voorziening. Als die totale kosten in beeld worden gebracht bij voorstellen voor samenvoeging en concentratie, dan vallen sommige voorstellen wellicht af.Nu energieverbruik kritisch wordt en vervoersafstand ook samen hangt met brandstofverbruik (in auto''s) zou die integrale kostenberekening vereist moeten worden bij alle voorstellen voor concentratie.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/‘Fietssysteem’-is-voor-sommigen-moeilijk-te-gebrui/dankzij-de-‘goedkope’-fi/Concentratie-of-bundeling]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/‘Fietssysteem’-is-voor-sommigen-moeilijk-te-gebrui/dankzij-de-‘goedkope’-fi/Concentratie-of-bundeling]]> 2018-11-01T19:45:34.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Gebruiken ouderen ook deze routes? Of zijn ze te steil of te smal of waait het er soms te hard? Fietsen is wel goed voor ouderen, en er zijn steeds meer ouderen. Ruimte voor ouderen betekent ook ruimte voor kinderen waar nog een ouder naast rijdt.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Denemarken-bouwt-aan-netwerk-van-‘cycle-superhighw/Gebruiken-ouderen-ook-dez]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Denemarken-bouwt-aan-netwerk-van-‘cycle-superhighw/Gebruiken-ouderen-ook-dez]]> 2018-11-01T19:30:45.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Lachen. Maak de achterkant open zodat er vogels in kunnen nestelen. In deze boom zal geen marter naar boven komen!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gouden-camerapaal-moet-fietsveiligheid-vergroten/Lachen-Maak-de-achterka]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gouden-camerapaal-moet-fietsveiligheid-vergroten/Lachen-Maak-de-achterka]]> 2018-11-01T17:27:09.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Vanuit Nieuwegein fietst! ben ik zeer benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek. Mede omdat we met De Fietsmeesters met een project bezig zijn om hier iets aan te doen in Nieuwegein.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-fietsgedrag-en-fietsbezit-van-b-(1)/Vanuit-Nieuwegein-fietst!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-fietsgedrag-en-fietsbezit-van-b-(1)/Vanuit-Nieuwegein-fietst!]]> 2018-11-01T15:53:02.000+01:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Deze bevinding spoort prima met het ontvlechten van fietsroutes, door een groter aandeel routes niet naast de verkeersaders.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelle-fietsroute-voor-de-millenial,-rustige-route/Deze-bevinding-spoort-pr]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelle-fietsroute-voor-de-millenial,-rustige-route/Deze-bevinding-spoort-pr]]> 2018-10-25T09:51:25.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: ".. dat de routekeuze met name wordt bepaald door de aantrekkelijkheid van een fietsroute. Maar ook afwisseling en comfort spelen een belangrijke rol"- Afwisseling en confort maken de route juist aantrekkelijker. Wordt dus hetzelfde herhaald?@: "Minder prikkels hebben een positieve invloed op de fietsbeleving" - Een saaie (= weinig prikkels) route is aantrekkelijker? @: "dat een gemeente moet kiezen om verschillende type fietsverbindingen te faciliteren "- Vreemd advies, waarom niet kiezen voor een rustige, afwissende, directe route?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelle-fietsroute-voor-de-millenial,-rustige-route/@-dat-de-routekeuze]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelle-fietsroute-voor-de-millenial,-rustige-route/@-dat-de-routekeuze]]> 2018-10-24T14:14:15.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In Bemmel is ook zo''n levensgevaarlijke oversteek als onderdeel van fietssnelweg F325 (RijnWaalpad Arnhem-Nijmegen). Als fietser nader je de oversteek parallel aan het autoverkeer waarna een onnatuurlijke Z-bocht gemaakt moet worden. Als het leven je lief is stop je hier tot je zeker weet dat auto''s van beide kanten echt stoppen. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-fietsoversteken/In-Bemmel-is-ook-zo-n-le]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-fietsoversteken/In-Bemmel-is-ook-zo-n-le]]> 2018-10-20T00:50:51.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["„Het aantal e-fietsongevallen groeit, Het grootste deel van die stijging kan echter worden verklaard door de groei van het aantal e-fietsen en het meergebruik"- Dus slechts een gedeeltelijke verklaring, betekent dat de e-fiets toch gevaarlijker is dan de "gewone" fiets?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Duitse-ongevallencijfers-dalen/Het-aantal-e-fietsongev]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Duitse-ongevallencijfers-dalen/Het-aantal-e-fietsongev]]> 2018-10-19T12:54:20.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["..moest de maatregel worden teruggedraaid"Toch weer het recht vande sterkst /snelste?Waarom geen verkeerslichten die alleen bij drukte werken met een korte cyclustijd?Bij voldoende ruimte is een rotonde mogelijk.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-fietsoversteken/moest-de-maatregel-wor]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-fietsoversteken/moest-de-maatregel-wor]]> 2018-10-18T15:17:54.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[goed idee]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Maatregelen-in-60-km-per-uur-gebieden-relevant-voo/Test/goed-idee]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Maatregelen-in-60-km-per-uur-gebieden-relevant-voo/Test/goed-idee]]> 2018-10-17T13:42:21.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[www.fietsberaad.nl https://www.crow.nl/over-crow/contact]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Maatregelen-in-60-km-per-uur-gebieden-relevant-voo/www-fietsberaad-nl-https]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Maatregelen-in-60-km-per-uur-gebieden-relevant-voo/www-fietsberaad-nl-https]]> 2018-10-17T13:41:18.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Test]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Maatregelen-in-60-km-per-uur-gebieden-relevant-voo/Test]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Maatregelen-in-60-km-per-uur-gebieden-relevant-voo/Test]]> 2018-10-17T13:40:29.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als je het woord "betaald" gebruikt, trapt iedereen op de rem.https://stemvancentrum.amsterdam.nl/plan/164]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Efficienter-beperken-fietsparkeerduur-in-de-openba/Als-je-het-woord-betaald]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Efficienter-beperken-fietsparkeerduur-in-de-openba/Als-je-het-woord-betaald]]> 2018-10-12T09:16:08.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De download werkt niet (404 file not found)]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Behaviour-of-cyclists-and-pedestrians-near-right-a/De-download-werkt-niet-(4]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Behaviour-of-cyclists-and-pedestrians-near-right-a/De-download-werkt-niet-(4]]> 2018-10-09T08:51:35.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Beste lezers ,Het lijkt mij in ons "drukke landje "dat het een nauwelijks te bereiken doel is om dergelijk Deel -fietsenplan in de juiste banen te leiden ,aangezien er in Nederland bijna elke inwoner wel 1 of zelfs meerdere fietsen bezitten ,zelfs onze kleintjes zijn al voorzien ,dus ?? Vaag plan . ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Duidelijkheid-rond-de-deelfiets/Beste-lezers-,Het-lijkt]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Duidelijkheid-rond-de-deelfiets/Beste-lezers-,Het-lijkt]]> 2018-10-08T19:54:54.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Aan welke eisen van "ontwerp en kwaliteit" moet zo''n Deense Superhighway voldoen en wie toetst dat?300 miljoen voor 45 routes ofwel voor minder dan 7 miljoen per route? Dat lijkt een koopje.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Denemarken-bouwt-aan-netwerk-van-‘cycle-superhighw/Aan-welke-eisen-van-ontw]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Denemarken-bouwt-aan-netwerk-van-‘cycle-superhighw/Aan-welke-eisen-van-ontw]]> 2018-10-04T14:22:05.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["dankzij de ‘goedkope’ fiets, er nog niet zo slecht voor staat, bestaat ook in Nederland vervoersarmoede"- Zijn die fietsen elders zoveel duurder?Vervoersarmoede bestaat vooral door schaalvergroting met steeds meer bestemmingen die nauwelijks met fiets of OV te bereiken zijn, vaak te ver om te fietsen.Juist de overheid zorgt voor schaalvergroting, ziekenhuizen, scholen, grotere gemeenten e.d.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/‘Fietssysteem’-is-voor-sommigen-moeilijk-te-gebrui/dankzij-de-‘goedkope’-fi]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/‘Fietssysteem’-is-voor-sommigen-moeilijk-te-gebrui/dankzij-de-‘goedkope’-fi]]> 2018-10-04T14:14:20.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Test]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nissan-Leaf-krijgt-5-Euro-NCAP-sterren-mede-dankzi/Test]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nissan-Leaf-krijgt-5-Euro-NCAP-sterren-mede-dankzi/Test]]> 2018-10-03T15:29:01.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ander niet genoiemd nadeel van de rechte stoepranden is dat fietsers daar meer afstand tot bewaren (dan van een verzonken rand) waardoor het effective fietspad kleiner wordt.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Laat-die-rechte-stoeprand-maar-weg-tussen-fietsers/Ander-niet-genoiemd-nadee]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Laat-die-rechte-stoeprand-maar-weg-tussen-fietsers/Ander-niet-genoiemd-nadee]]> 2018-10-03T12:16:01.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Inderdaad zou de aanbeveling moeten zijn: zo snel mogelijk met rechte stoepranden stoppen en als eerste alternatief de verzonken "rand" en alleen als het nodig is (waarom zou ik niet weten, maar goed) een schuine stoeprand.Dit is overigens iets wat elke fietser je al had kunnen vertellen, maar goed dat het nu ook met cijfers onderbouwd is.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Laat-die-rechte-stoeprand-maar-weg-tussen-fietsers/Inderdaad-zou-de-aanbevel]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Laat-die-rechte-stoeprand-maar-weg-tussen-fietsers/Inderdaad-zou-de-aanbevel]]> 2018-10-03T12:13:46.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: "Wel bevelen de onderzoekers aan om de schuine stoeprand nader te onderzoeken, want het is niet bekend wat er precies gebeurt als een fietsers daar per ongeluk tegenaan rijdt"Een gemiste kans, zo kan de wegbeheerder voortgaan met hun vertrouwde rechte stoeprand, die zeker bij een gering hoogteverschil tot veel ongevallen leidt.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Laat-die-rechte-stoeprand-maar-weg-tussen-fietsers/@-Wel-bevelen-de-onderz]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Laat-die-rechte-stoeprand-maar-weg-tussen-fietsers/@-Wel-bevelen-de-onderz]]> 2018-10-03T08:58:51.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mooi voorbeeld van slim ruimtegebruik. Maar wat gebeurt er als mijn fiets er op donderdag 12:00 uur nog staat? Hoe is dit juridisch geregeld? Is de handhaving op orde? ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nijmegen-projecteert-de-pop-up-fietsenparkeerplaat/Mooi-voorbeeld-van-slim-r]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nijmegen-projecteert-de-pop-up-fietsenparkeerplaat/Mooi-voorbeeld-van-slim-r]]> 2018-10-02T15:52:13.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wat een mooi idee en handig ook. Werkt het alleen als het donker is? Of is de projectie zo duidelijk dat je ook overdag (bijvoorbeeld drukke winkel-dagen) flexibel bent met deze pop-up plekken? ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nijmegen-projecteert-de-pop-up-fietsenparkeerplaat/Wat-een-mooi-idee-en-hand]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nijmegen-projecteert-de-pop-up-fietsenparkeerplaat/Wat-een-mooi-idee-en-hand]]> 2018-10-02T15:50:43.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

"en een lange hellingbaan parallel aan het water aan de overzijde" is feitelijk onvolledig en daarmee onjuist. Ookdie zijde kent een lusmet een haarspeltbocht, die achter de bomen schuilgaat. Of aan de oostzijde met die uitbundige slingers "hun voetafdruk in het landschap zo klein mogelijk is" kan betwist worden. Met deze Gentse brug https://fietsbult.wordpress.com/category/themas/grote-ring-r4/ oogt de voetafdruk kleiner vergeleken met die forse slingers.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoge-slanke-fietsbrug-over-Amsterdam-Rijnkanaal/quot;en-een-lange-hellingbaan-parallel-aan-het-wat]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hoge-slanke-fietsbrug-over-Amsterdam-Rijnkanaal/quot;en-een-lange-hellingbaan-parallel-aan-het-wat]]> 2018-09-24T10:08:23.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Hoe ga je dat in het Engels of Duits vertalen? Bike-o-strada of Fahrrad-O-Strada zijn makkelijkere vertalingen van fiets-o-strade, een woord afgeleid van het Vlaaamse woord autostrade (autosnelweg) dat weer dicht aanleunt bij het Italiaanse woord "autostrade". In het Vlaamse fiets-o-strade wordt er niets over snelheid gezegd, maar doorfietsroute klinkt dan weer veelbelovend.Hier in Zuid-Hollandia hebben we de "Velostrada" dus ook weer iets met strada of strade. Met de steeds hogere temperaturen kunnen we wel een Italiaanse invalshoek gebruiken. Gaan we in de Benelux naast het synchroniseren van de klok (winter- of zomertijd) ook de nomenclatuur op elkaar afstemmen?

Etienne Bral, lid Fietsersbondafdeling Delft e.o..

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietssnelweg-of-Doorfietsroute/Hoe-ga-je-dat-in-het-Engels-of-Duits-vertalen-Bike]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietssnelweg-of-Doorfietsroute/Hoe-ga-je-dat-in-het-Engels-of-Duits-vertalen-Bike]]> 2018-09-24T10:08:19.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

doorfietsroute - een snel, kort en slim woord, zonder negatieve bijklank - laten we deze gewoon gaan gebruiken!

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietssnelweg-of-Doorfietsroute/doorfietsroute-een-snel,-kort-en-slim-woord,-zonde]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietssnelweg-of-Doorfietsroute/doorfietsroute-een-snel,-kort-en-slim-woord,-zonde]]> 2018-09-24T10:08:13.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

"de definitie wijkt wel wat af" zolang de omschrijving verschilt, vergroot eenzelfde term slechts de verwarring. "minder auto’s en verkeerslichtenop de hoofdfietsroutes" ook met minder (hoeveel minder?) kun je niet echt doorfietsen. Is het zo moeilijk om de routekwaliteit goed te duiden?

Boeiend dat aantal hits, dat niet herhaalbaar is.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietssnelweg-of-Doorfietsroute/quot;de-definitie-wijkt-wel-wat-af-quot;-zolang-de]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietssnelweg-of-Doorfietsroute/quot;de-definitie-wijkt-wel-wat-af-quot;-zolang-de]]> 2018-09-24T10:08:07.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Ook in de ProvincieNoord-Holland kiezen we voor de term 'doorfietsroutes'. Hiermee wordt de schijn vermeden dat alleen snelle fietsers welkom zijn en gewoon of langzaam fietsen niet mag.

Kenmerk van deze routes is alsvolgt gedefinieerd:

Op deze routes kan ongestoord doorgefietst worden. Regionale verplaatsingen (tot 15 á 20 km) zijn de norm: De paden zijn geschikt voor zowel gewone (brom)fietsen, elektrische fietsen en speed-pedelecs . De paden zijn ontworpen zodat al deze voertuigen op verschillende snelheden gebruik kunnen maken van het doorfietspad met zo min mogelijk obstakels en stopmomenten. Dit betekent dat het aantal verkeerslichten of kruisingen waar de fiets voorrang moet verlenen geminimaliseerd wordt. Op een doorfietsroute is naast elkaar fietsen altijd mogelijk en is voldoende ruimte om veilig te kunnen inhalen. Bij het ontwerp zijn snelheden van 25 km/u uitgangspunt. Dat vraagt om voldoende breedte, ruime bochtstralen, comfortabele ondergrond en (adaptieve) verlichting. Een groene en klimaatadaptieve inrichting en inpassing is ook onderdeel van de ontwerpopgave, vooral in kwetsbare gebieden.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietssnelweg-of-Doorfietsroute/Ook-in-de-Provincie-nbsp;Noord-Holland-kiezen-we-v]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietssnelweg-of-Doorfietsroute/Ook-in-de-Provincie-nbsp;Noord-Holland-kiezen-we-v]]> 2018-09-24T10:08:03.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Het Rijnwaalpad is steeds aangeprezen als de korste route, maar hier lezen we dat "de omrijdfactor bijna 1,6" is. Waarom is de overheid daarmee zo onbetrouwbaar?

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-fietsen-graag-om-wanneer-ze-gebruik-kunne/Het-Rijnwaalpad-is-steeds-aangeprezen-als-de-korst]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-fietsen-graag-om-wanneer-ze-gebruik-kunne/Het-Rijnwaalpad-is-steeds-aangeprezen-als-de-korst]]> 2018-09-24T10:07:57.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

@Roland

Informatie van ETSC (European Transport Safety Council):

ISA is a vehicle safety technology already available on several models of new car in EU showrooms.ETSC is calling for ISA systems that use a sign-recognition video camera and a GPS-linked speed limit database to help drivers keep to the current speed limit.

Such a system will limit engine power when necessary to help prevent the driver from exceeding the current speed limit. The system can be overridden, or temporarily switched off. As well as improving road safety, reducing emissions and saving fuel, the system can help drivers avoid speeding fines.

Dus op een trambaan kun je via de videocamera of via een poortje de ISA uitschakelen of omschakelen en een andere snelheidslimiet instellen. De ISA voor bussen en vrachtwagens is uiteraard weer anders dan voor auto's. En voor landen waar ze links rijden heb je ook weer aanpassingen nodig.Je hebt trouwerns in bepaalde landen ook weer verschillende snelheidslimieten per rijstrook en dat moet je ook in kunnen stellen.

Etienne Bral Fietsersbondafdeling Delft

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Alle-bussen-in-Londen-uitgerust-met-ISA/@RolandInformatie-van-ETSC-(European-Transport-S]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Alle-bussen-in-Londen-uitgerust-met-ISA/@RolandInformatie-van-ETSC-(European-Transport-S]]> 2018-09-24T10:07:49.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Dit vormt een onderdeel van het beleid van TfL (Transport for London) sinds 2016. Het is gestart door burgemeester Khan die ook probeert om de luchtkwaliteit in Londen aanzienlijk te verbeteren (up to WHO standards). Hij voert het "Vision Zero" beleid uit: 0 %(!) dodelijke slachtoffers door én in bussen door allerelei veiligheidsmaatregelen vanaf 2030 en vanaf 2041 helemaal geen dodelijke verkeersslachtoffers meer op de wegen in Londen!!! Een beetje zoals hier: "We gaan voor de NUL".Maar je merkt het verschil tussen een mayor en een Lord Mayor, hij krijgt meer gedaan.En meneer Khan is niet iemand die het van de hoge toren roept, nee hij doet het in de luwte.

Etienne Bral lid Fietsersbondafdeling Delft

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Alle-bussen-in-Londen-uitgerust-met-ISA/Dit-vormt-een-onderdeel-van-het-beleid-van-TfL-(Tr]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Alle-bussen-in-Londen-uitgerust-met-ISA/Dit-vormt-een-onderdeel-van-het-beleid-van-TfL-(Tr]]> 2018-09-24T10:07:44.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Wat te doen in steden met wegen waarbij voor de rijbaan 30 km geldt en voor de ernaast gelegen (vrije) trambaan 50 km / uur?

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Alle-bussen-in-Londen-uitgerust-met-ISA/Wat-te-doen-in-steden-met-wegen-waarbij-voor-de-ri]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Alle-bussen-in-Londen-uitgerust-met-ISA/Wat-te-doen-in-steden-met-wegen-waarbij-voor-de-ri]]> 2018-09-24T10:07:38.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Mooi! de Armadillo van Velove ontwikkeld m.n. door Flevobike Technology!
Gezien en bewonderd op diverse SPEZI's

Succes gewenst!

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vrachtfiets-vervoert-standaardcontainer/Mooi!-de-Armadillo-van-Velove-ontwikkeld-m-n-door-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vrachtfiets-vervoert-standaardcontainer/Mooi!-de-Armadillo-van-Velove-ontwikkeld-m-n-door-]]> 2018-09-24T10:06:45.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Next Bike staat nu ook in Dordrecht.

Bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in de Drechtsteden, Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden is de fiets meegenomen. Dit is ook meegewogen bij de gunning aan Qbuzz

https://www.ovmagazine.nl/2018/01/qbuzz-haalt-dav-binnen-1600/

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Steeds-meer-deelfietsen-bij-de-bushalte/Next-Bike-staat-nu-ook-in-Dordrecht-Bij-de-aanbe]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Steeds-meer-deelfietsen-bij-de-bushalte/Next-Bike-staat-nu-ook-in-Dordrecht-Bij-de-aanbe]]> 2018-09-24T10:06:38.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Eh is de luchtkwaliteit wel beter op de fietspaden? Ik heb toen op Fietsberaad een berekening gemaakt voor fietspaden langs files en die is niet beter. Ook Test Aankoop heeft in België een kleinschalige meting uitgevoerd bij schoolgaande of "schoolrijdende" kinderen. Daaruit bleek dat de kinderen IN de auto de schoonste lucht hadden (PM2,5 fijn stof): http://www.standaard.be/cnt/dmf20180828_03686608?_section=68108480&utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&utm_campaign=middagupdate&adh_i=0ba791b437d28a6d8d3ebb7c59ae13fb&imai=&M_BT=2480184310186 . Als je nog eens flink in moet spannen dan krijg je 2 tot 3 keer meer vuile lucht binnen (hoeveelheid ingeademde lucht is gekoppeld aan de hartfrequentie) , speed pedeleccers krijgen door hun geringere inspanning minder vuile lucht binnen en t.o.v. kleine kinderen dus ook veel ( een ander onderzoek waaruit bleek dat kinderen tot 60 % meer vervuiling binnen krijgen door hun letterlijk lage positie) minder vervuiling binnen krijgen (zet dit soort berichten eens op Fietsberaad). Dus het is belangrijk om verbrandingsmotoren te weren van belangrijke fietsroutes. We moeten echte "routes vertes" creëren. De Maastunnel en de verlengingen is zo'n vuile route en die wil de stad Rotterdam toch weer openstellen voor auto's vlakbij het Erasmusziekenhuis waar roken verboden gaat worden voor de ingang van de SEH, goed bezig...

Etienne Bral lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Provincie-Utrecht-werkt-aan-Fietspad-van-de-toekom/Eh-is-de-luchtkwaliteit-wel-beter-op-de-fietsp-(1)]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Provincie-Utrecht-werkt-aan-Fietspad-van-de-toekom/Eh-is-de-luchtkwaliteit-wel-beter-op-de-fietsp-(1)]]> 2018-09-24T10:06:32.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Ik weet niet waarom dit opeens een "E-bike/Speedpedelec" discussie wordt. Wat mij betreft is iedere Speedpedelec rijder een automobilist minder en moeten ze, juist voor snelle fietsroutes, als partner en niet als tegenstander gezien worden. Een goede snelfietsroute heeft zoveel breedte dat ook snelle gebruikers goed door kunnen rijden zonder gevaarlijk dicht langs anderen te moeten rijden. En dat zijn niet alleen speedpedelecs, maar ook getrainde racefietsers, ligfietsers en velomobilisten, je weet wel, die fietsersbond leden die voor de langere afstand ook de fiets nemen!

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Provincie-Utrecht-werkt-aan-Fietspad-van-de-toekom/Ik-weet-niet-waarom-dit-opeens-een-quot;E-bike-Spe]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Provincie-Utrecht-werkt-aan-Fietspad-van-de-toekom/Ik-weet-niet-waarom-dit-opeens-een-quot;E-bike-Spe]]> 2018-09-24T10:06:24.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Etienne Bral: als je verplicht wordt om met je speedpedelec in een autofile aan te sluiten, dan krijg je echt wel meer kankerverwekkende stoffen binnen, dan al rijdend op een fietspad. Op mijn route sta ik soms op 1,5 meter afstand stil, achter de uitlaat van die dieselauto voor mij. Als ik op het gescheiden fietspad daarnaast zou mogen rijden (met daartussen groenstrook) dan was de afstand tussen diezelfde uitlaat 15 meter. Niet overtuigd? Vraag aan je buurman of hij zijn dieselauto wil starten en houd je mond op 10 cm afstand van de uitlaat. Dan snap je wat ik bedoel.
Verder: op mijn speedpedelec met krachtsensor moet ik meer fysieke inspannen leveren dan op menig gewone ebike, en zeker die ebikes met rotatiesensor. Veel mensen hebben een (negatieve) mening over de speedpedelec (vooral leden van de Fietsersbond), terwijl ze nog nooit op een speedpedelec gereden hebben. En voor de grotere afstanden nemen diezelfde (GroenLinks) figuren niet de fiets, maar de trein. Ik neem daarentegen de speedpedelec.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Provincie-Utrecht-werkt-aan-Fietspad-van-de-toekom/Etienne-Bral-als-je-verplicht-wordt-om-met-je-spee]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Provincie-Utrecht-werkt-aan-Fietspad-van-de-toekom/Etienne-Bral-als-je-verplicht-wordt-om-met-je-spee]]> 2018-09-24T10:06:19.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Het is een soort parasitair bedrijfsmodel. Flikker de fietsen ergens neer en misbruik, m.i., de openbare ruimte. Speelde ook in op de acceptatie door de millenial met de aan de hand vastgegroeide slimfoon. Maar het is natuurlijk totaal veel meer cool als je een individueel gekozen rijwiel bezit die echt lekker trapt zoals jij dat wil en die eventueel met allerlei (on)nuttig ict-gedoe is afgeladen. Mag hoor. 8-))
Oftewel eigen fiets eerst!

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Obike-legt-het-loodje/Het-is-een-soort-parasitair-bedrijfsmodel-Flikker-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Obike-legt-het-loodje/Het-is-een-soort-parasitair-bedrijfsmodel-Flikker-]]> 2018-09-24T10:06:12.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Om te beginnen, plotselinge duizeligheid is niet uit te sluiten, een even wegvallen van aandacht niet en een plotseling probleem met je fiets ook niet. We lopen altijd enig risico.

Intussen rijst wel de vraag: wat kunnen we doen aan het snel stijgende ongevalscijfer voor m.n. oudere fietsers? Op het moment weten we niet genoeg om tot beleid te komen. Criteria kunnen daarbij helpen.

Daarnaast geven ze een handvat om van tijd tot tijd bij jezelf na te gaan of je niet in de gevarenzone komt met het ouder worden. Dat vraagt een bereidheid je eigen fouten en beperkingen te zien, en gewaarzijn hoe met je gaat. Wie dit in huis heeft kan maatregelen nemen en een hoop ellende voorkomen.

Het idee van een testbaan ivind ik heel goed en past hier prima bij. Overigens geeft de ANWB cursussen voor de e-bike. Dat mag van mij breed bekend worden.

De oproep tot verdraagzaamheid deel ik helemaal. Hiermee kunnen we de meeste situaties ondervangen voor ze een probleem worden.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kans-op-een-valpartij-neemt-vanaf-65-jaar-ieder-ja/Om-te-beginnen,-plotselinge-duizeligheid-is-niet-u]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kans-op-een-valpartij-neemt-vanaf-65-jaar-ieder-ja/Om-te-beginnen,-plotselinge-duizeligheid-is-niet-u]]> 2018-09-24T10:06:07.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Ik vergeet nog enkele punten:

 • beoordelingsvermogen
 • psychische gesteldheid
]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kans-op-een-valpartij-neemt-vanaf-65-jaar-ieder-ja/Ik-vergeet-nog-enkele-punten--beoordelingsvermo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kans-op-een-valpartij-neemt-vanaf-65-jaar-ieder-ja/Ik-vergeet-nog-enkele-punten--beoordelingsvermo]]> 2018-09-24T10:06:04.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Leeftijd alleen lijkt me geen goed criterium voor het bepalen van de risico's. Je kunt beter kijken naar wat daartoe bijdraagt. Daarbij denk ik aan een aantal zaken waaronder:

 1. verminderd zicht (onscherpte of verstoord blikveld)
 2. slechthorendheid
 3. reactievermogen (medicijngebruik, alcohol, vermoeidheid)
 4. evenwichtsgevoel (medicijngebruik)
 5. motoriek (zijn je bewegingen vloeiend of bruusk)
 6. oplettendheid (medicijngebruik, alcohol)
 7. onzekerheid of overmoed in het verkeer
 8. soepelheid van het lichaam
 9. incasseringsvermogen van het lichaam (o.m. osteoporose)

Als je op teveel gebieden problemen krijgt is fietsen niet verstandig meer.

Een goede motoriek is extra belangrijk omdat veel e-bikes zeer sterke hydraulische remmen hebben. Als je daar bruusk mee heb je meteen een probleem. Fijne motoriek is ook nodig voor een goede regeling van de ondersteuning wat vooral belangrijk is bij kruispunten en optrekken.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kans-op-een-valpartij-neemt-vanaf-65-jaar-ieder-ja/Leeftijd-alleen-lijkt-me-geen-goed-criterium-voor-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kans-op-een-valpartij-neemt-vanaf-65-jaar-ieder-ja/Leeftijd-alleen-lijkt-me-geen-goed-criterium-voor-]]> 2018-09-24T10:06:01.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Ik ben er juist voorstander van een e-bike te kopen als je nog behoorlijk kunt fietsen, je kunt er dan aan wennen zonder teveel risico. Ik denk dat juist ouderen zie zelden op hun e-bike stappen extra risico lopen omdat je op die leeftijd alleen dingen kunt leren die je regelmatig doet.

Een e-bike die niet harder kan dan 15 km/u gaat in de stad niet werken, bij mij in Groningen is de gemiddelde snelheid 20 km/u voor gewone fietsers. Heel langzaam rijden levert juist extra gevaar op: de fiets is minder stabiel en de snelheidsverschillen met de andere fietsers worden te groot.

Een aparte groep vormen de mensen die door ziekte (m.n. hartproblemen en artrose) op een e-bike zijn aangewezen. Een cursus bij de aanschaf zou deze mensen kunnen helpen want deze groep heeft een verhoogd risico op ongevallen.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kans-op-een-valpartij-neemt-vanaf-65-jaar-ieder-ja/Ik-ben-er-juist-voorstander-van-een-e-bike-te-kope]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kans-op-een-valpartij-neemt-vanaf-65-jaar-ieder-ja/Ik-ben-er-juist-voorstander-van-een-e-bike-te-kope]]> 2018-09-24T10:05:55.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Waar blijft de conclusie: we lijken allemaal gelijk (fietsers), maar we zijn allemaal anders. Je kunt allemaal factoren/criteria opnoemen, goed, maar wat zijn de grenzen. Je zult uiteindelijk een zekere tolerantiegraad moeten instellen. Ik denk aan een BBC-programma (Breakfast News) waar een vrouwelijke arts de botdensiteit bij zichzelf mat en tot de onthutsende conclusie kwam dat ze zeer erge osteoporose had. Ze dacht dat ze gezond leefde qua voeding en beweging, maar dat hielp allemaal niet. Zo is het ook bij fietsen: je denkt dat je goed bezig bent, maar je weet het niet. Misschien af en toe een proefbaan instellen bij gemeentes waar je jezelf kunt testen (motorisch en mentaal) met testen (speciaal voor fietsers) voor onze belangrijke sensoren ( er zijn er meer dan de 5 die je op school hebt geleerd) en eventueel, want ook jonge mensen kunnen al osteoporose hebben, voor osteoporose. Sum quod sum: ik ben die ik ben.Toch blijft de vraag: wat zijn de tolerantiewaarden en kun je een plotse aandoening (duizeligheid o.i.d.) uitsluiten?

Etienne Bral lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kans-op-een-valpartij-neemt-vanaf-65-jaar-ieder-ja/Waar-blijft-de-conclusie-we-lijken-allemaal-gelijk]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kans-op-een-valpartij-neemt-vanaf-65-jaar-ieder-ja/Waar-blijft-de-conclusie-we-lijken-allemaal-gelijk]]> 2018-09-24T10:05:50.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

In de maanden april t/m september fietsen we elke maandag met een groep van 12 "oudere fietsers" met een gemiddeldel leeftijd van 72 jaar, 80 km op een racefiets (geen trike dus) door het mooie Twente ( het is dat we steevast 32 km/h rijden anders zouden de onderzoekers van de universiteit Twente ons vanuit hun raam elke maandag kunnen observeren.) Dit betekent in de afgelopen 7 jaar bijna 15000 kilometer in het buitengebied,waar de kans op vallen 2.1 groter is dan in de stad !. Voor zover de herinnering reikt (want dat wordt wel wat minder), is er sprake geweest van drie valpartijen, waarbij één het gevolg was van een onbezonnen actie van de oudste renner, door om te kijken naar een mooie jonge vrouw. Statistieken zeggen (net als in het voetbal) gelukkig niet altijd alles. Toch zal ik als ontwerper van de fietsinfra mij natuurlijk blijven inzetten voor verkeerveiligheid.

Maar daarnaast zou het misschien goed zijn als de "oudere fietser" niet alleen de voorwiel aangedreven e-bike laat staan maar ook de e-bike met middenmotor en in plaats daarvan rustig op eigen kracht van het mooie Twense land geniet. En als het dan toch niet anders kan blijft de vraag waarom de "oudere fietser" op een e-bike harder moet kunnen dan 15 km/h. Of bepaald de markt wat goed is voor de verkeersveiligheid?

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kans-op-een-valpartij-neemt-vanaf-65-jaar-ieder-ja/In-de-maanden-april-t-m-september-fietsen-we-elke-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kans-op-een-valpartij-neemt-vanaf-65-jaar-ieder-ja/In-de-maanden-april-t-m-september-fietsen-we-elke-]]> 2018-09-24T10:05:45.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Probleem kan eenvoudig voorkomen worden: driewielers of wat iets hipper klinkt, trikes. Zou mooi zijn als iedereen het sociaal acceptabel zou vinden als mensen 3 wielen gebruikten. Ook de overheid zou hier een rol in kunnen spelen.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kans-op-een-valpartij-neemt-vanaf-65-jaar-ieder-ja/Probleem-kan-eenvoudig-voorkomen-worden-driewieler]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kans-op-een-valpartij-neemt-vanaf-65-jaar-ieder-ja/Probleem-kan-eenvoudig-voorkomen-worden-driewieler]]> 2018-09-24T10:05:39.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Zeven procent toename per jaar vanaf 65 jaar klinkt heel erg... erg. Maar stel dat de kans om op 65 jaar te vallen 1% is dan is dat op 66 jaar 1%x107%= 1,07%...

Met 75 jr zit je dan op 1,96%, met 85 jr op 3,87% en met 95 jr op 7,61%... elke 5 jaar verdubbelt dus de kans dat je komt te vallen.

Met 95 jaar maak je bijna 8x meer kans op een valpartij dan op je 65e. Misschien is 90 (5,43%) een mooie leeftijd om het wat rustiger aan te doen.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kans-op-een-valpartij-neemt-vanaf-65-jaar-ieder-ja/Zeven-procent-toename-per-jaar-vanaf-65-jaar-klink]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kans-op-een-valpartij-neemt-vanaf-65-jaar-ieder-ja/Zeven-procent-toename-per-jaar-vanaf-65-jaar-klink]]> 2018-09-24T10:05:34.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Wat ik mis in alle onderzoeken en wat bij ouderen vaak ook niet bekend is, dat het type e-bike die ze kopen, essentieel is voor de valveiligheid. Ik ben van mening dat een eenvoudige voorwiel aangedreven e-bike met alleen een rotatiesensor op de trapas eigenlijk ongeschikt is voor ouderen. Want juist op de momenten dat men nog niet stabiel op de fiets zit bij op- en afstappen en de rotatie sensor de motor vrijgeeft komen de krachten vrij die ongewenst zijn en veel valpartijen veroorzaken.

Helaas zijn dit ook de fietsen die het goedkoopst zijn, dus de keus is makkelijk verkeerd gemaakt.

Bij de fietslessen die ik gegeven heb is duidelijk geworden dat voor ouderen een middenmotor met meerdere sensoren die de kracht op de trapas een bepaald ingesteld percentage ondersteunen de voorkeur heeft.

Dan beweegt men ook daadwerkelijk, dit in tegenstelling tot de voorwielmotor, waar men slechts de trapas laat ronddraaien, waardoor alleen de motor het werk doet, en er dus van enige prestatie van de berijder geen sprake is. En dus een vals gevoel geeft van gezond bezig zijn.

Als ouderen massaal de voorwiel aangedreven e-bike laten staan, dan zullen de onderzoekcijfers drastisch wijzigen, daarvan ben ik overtuigd.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kans-op-een-valpartij-neemt-vanaf-65-jaar-ieder-ja/Wat-ik-mis-in-alle-onderzoeken-en-wat-bij-ouderen-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kans-op-een-valpartij-neemt-vanaf-65-jaar-ieder-ja/Wat-ik-mis-in-alle-onderzoeken-en-wat-bij-ouderen-]]> 2018-09-24T10:05:29.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Mensen vallen over het algemeen niet van de fiets maar met de fiets door remfouten, stuurfouten en ongewilde aanrijdingen. Fysieke gesteldheid en oplettendheid bepalen het risico en dat geldt dan weer voor alle leeftijden.

Herbert (64jr.)

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kans-op-een-valpartij-neemt-vanaf-65-jaar-ieder-ja/Mensen-vallen-over-het-algemeen-niet-van-de-fiets-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kans-op-een-valpartij-neemt-vanaf-65-jaar-ieder-ja/Mensen-vallen-over-het-algemeen-niet-van-de-fiets-]]> 2018-09-24T10:05:23.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Eigenlijk wel jammer dat hetBarcelona Institute for Global Health zoveel tijd, geld en menskracht spendeert aan iets wat we in Nederland allang weten, fietsen en lopen is het gezondste van alle genoemde vormen van vervoer. Zwemmen is ook gezond behalve als je de elfstedentocht gaat zwemmen, wat overigens wel een uitstekende PR actie voor de kankerbestrijding was!

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-voelen-zich-het-gezondst/Eigenlijk-wel-jammer-dat-het-nbsp;Barcelona-Instit]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-voelen-zich-het-gezondst/Eigenlijk-wel-jammer-dat-het-nbsp;Barcelona-Instit]]> 2018-09-24T10:05:18.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[

Ook jij kan geschept worden door een auto. Dat bepaal je zelf.

Het is eerder zo dat de wegbeheerder zelf bepaalt dat overal verkeerslichten staan, die slachtoffers maken ongeacht het gedrag. Denk aan fietsers die bij groen keurig rechtdoor gaan rijden .... tegelijk met een vrachtwagen. De campagne is symptoombestrijding. Hier mijn rapport over verkeerslichten.

Separate fietspaden dwingen fietsers vaak tot links rijden, bij voorbeeld als het een paar maal oversteken scheelt of bij een niet-oversteekbare trambaan. De wegbeheerder is dus eerst verantwoordelijk voor spookrijden.

]]>
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Borden-verminderen-aantal-roodrijders/lsquo;Ook-jij-kan-geschept-worden-door-een-auto-Da]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Borden-verminderen-aantal-roodrijders/lsquo;Ook-jij-kan-geschept-worden-door-een-auto-Da]]> 2018-09-24T10:05:13.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Test]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kans-op-een-valpartij-neemt-vanaf-65-jaar-ieder-ja/Test]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kans-op-een-valpartij-neemt-vanaf-65-jaar-ieder-ja/Test]]> 2018-09-06T16:28:25.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Langs de N225 maar graag er niet vlak langs maar evenwijdig er een stuk vanaf. Fietsers ademen graag goede lucht in en geen lucht vermengd met uitlaatgassen van motorvoertuigen. Dat zou de Provinciale Staten op kunnen nemen in het ontwerp van het nieuwe snelfietspad. Gezondheid moet een rol spelen langs de N225.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Provincie-Utrecht-werkt-aan-Fietspad-van-de-toekom/Langs-de-N225-maar-graag-er-niet-vlak-langs-maar-e]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Provincie-Utrecht-werkt-aan-Fietspad-van-de-toekom/Langs-de-N225-maar-graag-er-niet-vlak-langs-maar-e]]> 2018-09-03T12:24:01.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mijn elektrische fiets doet bij aanzetten van de ondersteuning automatisch het licht aan. Je moet dus een handeling doen om hem uit te zetten. Als je nergens aan denkt, blijft hij aan. Waarschijnlijk is dat bij meer e-bike-merken het geval. Dat maakt natuurlijk ook verschil.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fietsers-rijden-veel-vaker-met-licht/Mijn-elektrische-fiets-doet-bij-aanzetten-van-de-o]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fietsers-rijden-veel-vaker-met-licht/Mijn-elektrische-fiets-doet-bij-aanzetten-van-de-o]]> 2018-09-03T12:24:00.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Minister heeft niets beters te doen blijkbaar. Handhold bellen op de fiets wordt verboden. Niet om de onveiligheid maar om de duidelijkheid. Bellen op fiets niet gevaarlijk is mijn ervaring. Appen enzo wel. Na de fietser de voetgangers?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Minister-komt-met-verbod-op-handheld-telefoongebru/Minister-heeft-niets-beters-te-doen-blijkbaar-Hand]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Minister-komt-met-verbod-op-handheld-telefoongebru/Minister-heeft-niets-beters-te-doen-blijkbaar-Hand]]> 2018-09-03T12:23:59.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Eh is de luchtkwaliteit wel beter op de fietspaden? Ik heb toen op Fietsberaad een berekening gemaakt voor fietspaden langs files en die is niet beter. Ook Test Aankoop heeft in België een kleinschalige meting uitgevoerd bij schoolgaande of "schoolrijdende" kinderen. Daaruit bleek dat de kinderen IN de auto de schoonste lucht hadden (PM2,5 fijn stof): http://www.standaard.be/cnt/dmf20180828_03686608?_section=68108480&utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Provincie-Utrecht-werkt-aan-Fietspad-van-de-toekom/Eh-is-de-luchtkwaliteit-wel-beter-op-de-fietspaden]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Provincie-Utrecht-werkt-aan-Fietspad-van-de-toekom/Eh-is-de-luchtkwaliteit-wel-beter-op-de-fietspaden]]> 2018-09-03T12:23:59.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Elke vorm van bellen - ook handsfree - in het verkeer is volstrekt onverantwoord, omdat het afleidt. Zelfs het beluisteren van radio e.d. is eigenlijk al niet verantwoord. Het enige motief om onderscheid te maken zal de pakkans.wel zijn.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Minister-komt-met-verbod-op-handheld-telefoongebru/Elke-vorm-van-bellen-ook-handsfree-in-het-verkeer-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Minister-komt-met-verbod-op-handheld-telefoongebru/Elke-vorm-van-bellen-ook-handsfree-in-het-verkeer-]]> 2018-09-03T12:23:58.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Slecht hulpmiddel: Geen piep geen gevaarlijke kruising of toch wel? De gevolgen laten zich raden...Frans V]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slimme-fietsbel-voor-senioren/Slecht-hulpmiddel-Geen-piep-geen-gevaarlijke-kruis]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slimme-fietsbel-voor-senioren/Slecht-hulpmiddel-Geen-piep-geen-gevaarlijke-kruis]]> 2018-09-03T12:23:58.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Interessant is ook de "Save our side walks" oproep die Bird doet aan concurrenten in de markt. https://www.bird.co/sos-pledge-mar272018. Het lijkt mij mooi als overheden hier op aanhaken en met marktpartijen gaan kijken hoe dit soort deel-vervoersmiddelen in goede banen geleidt kan worden.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-elektrische-step-komt/Interessant-is-ook-de-quot;Save-our-side-walks-quo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-elektrische-step-komt/Interessant-is-ook-de-quot;Save-our-side-walks-quo]]> 2018-09-03T12:23:57.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Fietsen met naafdynamo en LED verlichting sturen alleen de koplamp aan. Die blijft meestal aan staan zonder dat de bestuurder dat merkt of last van heeft.Is dat een voor- of een nadeel? Voordeel is de zichtbaarheid in het verkeer. Nadeel kan zijn de, vaak, slecht afgestelde koplamp waardoor die soms tegenliggers irriteert. Wel apart dat fietskoplampen nu al zo fel kunnen zijn. Kan het zijn dat daardoor het achterlicht vergeten wordt en niet meer, handmatig, wordt ingeschakeld?<]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fietsers-rijden-veel-vaker-met-licht/Fietsen-met-naafdynamo-en-LED-verlichting-sturen-a]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fietsers-rijden-veel-vaker-met-licht/Fietsen-met-naafdynamo-en-LED-verlichting-sturen-a]]> 2018-09-03T12:23:57.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Een vrij algemeen middel om de fiets te stimuleren en een goed signaal af te geven dat fietsen echt een oplossing is voor veel problemen en het halen van klimaatdoelstellingen: schaf de BTW af op alle (E)fietsproducten.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/7-tips-om-fietsen-te-stimuleren-met-beloningen/Een-vrij-algemeen-middel-om-de-fiets-te-stimuleren]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/7-tips-om-fietsen-te-stimuleren-met-beloningen/Een-vrij-algemeen-middel-om-de-fiets-te-stimuleren]]> 2018-09-03T12:23:56.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De juiste uitspraak zou zijn: de E-bike is niet gevaarlijker dan de gewone fiets per gereden kilometer.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-fietser-loopt-niet-meer-risico-dan-gew/De-juiste-uitspraak-zou-zijn-de-E-bike-is-niet-(1)]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-fietser-loopt-niet-meer-risico-dan-gew/De-juiste-uitspraak-zou-zijn-de-E-bike-is-niet-(1)]]> 2018-09-03T12:23:56.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De juiste uitspraak zou zijn: de E-bike is niet gevaarlijker dan de gewone fiets per gereden kilometer.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-fietser-loopt-niet-meer-risico-dan-gew/De-juiste-uitspraak-zou-zijn-de-E-bike-is-niet-gev]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-fietser-loopt-niet-meer-risico-dan-gew/De-juiste-uitspraak-zou-zijn-de-E-bike-is-niet-gev]]> 2018-09-03T12:23:55.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik vind de zinsnede interessant; “ontwerp fietsen zo, dat men [stilstaand] met de voeten bij de grond kan”. Als leek [want fietsend op een ‘eigen kracht-fiets’] heb ik de indruk, dat electrische fietsen of vaak te groot zijn en/of een te hoog stuur hebben of dat ouderen zich vaak te foute manier van op- en afstappen hebben aangeleerd, of beide. Van de fiets vallen zie ik te vaak voor mijn ogen gebeuren]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-fietser-loopt-niet-meer-risico-dan-gew/Ik-vind-de-zinsnede-interessant;-ldquo;ontwerp-fie]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-fietser-loopt-niet-meer-risico-dan-gew/Ik-vind-de-zinsnede-interessant;-ldquo;ontwerp-fie]]> 2018-09-03T12:23:54.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@Ivo Smit: niet alle naafdynamo's zijn alleen aan het voorlicht gekoppeld. Hetzij al in het ontwerp, hetzij door aanpassing van de gebruiker, kan wel degelijk ook het achterlicht gekoppeld worden. In combinatie met een automatische schakelaar, die de verlichting aan/uit zet op basis van het omgevingslicht is goede verlichting op elke fiets heel goed mogelijk.De naafdynamo mag wat mij betreft voor "gewone" fietsen verplicht gesteld worden.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fietsers-rijden-veel-vaker-met-licht/@Ivo-Smit-niet-alle-naafdynamo-39;s-zijn-alleen-aa]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fietsers-rijden-veel-vaker-met-licht/@Ivo-Smit-niet-alle-naafdynamo-39;s-zijn-alleen-aa]]> 2018-09-03T12:23:53.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Naast al dit soort "leuke" campagne achtige activiteiten, is veruit de beste stimulans het creeren van een serieus goede infrastructuur. Helaas is dat vaak een brug te ver. Soms zelfs letterlijk, als er een nieuwe brug (bv over de Gouwe, de Amaliabrug) aangelegd wordt en als bezuiniging het fietspad geschrapt wordt. Nu kunnen automobilisten in 1 keer recht door, terwijl fietsers eerst rechts, dan nog eens rechts, dan een u-bocht, dan een brede bocht naar rechts, dan twee keer een ov]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/7-tips-om-fietsen-te-stimuleren-met-beloningen/Naast-al-dit-soort-quot;leuke-quot;-campagne-achti]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/7-tips-om-fietsen-te-stimuleren-met-beloningen/Naast-al-dit-soort-quot;leuke-quot;-campagne-achti]]> 2018-09-03T12:23:53.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Heel fijn dat nota bene als punt 1 genoemd staat:beloon ook mensen die het gewenste gedrag al vertonen! Veel te vaak zie je campagnes die mensen tot iets willen overhalen, waarbij de mensen die het al doen over het hoofd gezien worden. Of dat nu (meer) fietsen is, of zuiniger met water, energie, of zonnepanelen, of .... noem het maar op.Eindelijk, eindelijk die erkenning voor de voorlopers!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/7-tips-om-fietsen-te-stimuleren-met-beloningen/Heel-fijn-dat-nota-bene-als-punt-1-genoemd-staat-b]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/7-tips-om-fietsen-te-stimuleren-met-beloningen/Heel-fijn-dat-nota-bene-als-punt-1-genoemd-staat-b]]> 2018-09-03T12:23:52.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Weer een sterk staaltje symboolpolitiek. Een apart verbod is helemaal niet nodig. Immers, artikel 5 van de verkeerswet verbiedt al het in gevaar brengen en/of onnodig hinderen van het verkeer. Op grond van dat artikel kan iedereen die gevaarlijk bezig is, aangepakt worden.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Minister-komt-met-verbod-op-handheld-telefoongebru/Weer-een-sterk-staaltje-symboolpolitiek-Een-apart-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Minister-komt-met-verbod-op-handheld-telefoongebru/Weer-een-sterk-staaltje-symboolpolitiek-Een-apart-]]> 2018-09-03T12:23:52.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Aangezien de officiele maximum snelheid voor snorfietsen gelijk is aan die van e-bikes, ligt het veel meer voor de hand om de (prijs)vergelijking daarmee te maken. Dan zijn ze ongeveer even duur. E-bikes zijn dan zelfs veel goedkoper als je ook de brandstofprijs meerekent. Het argument "actieradius" is een non-argument, aangezien ook snorfietsen zelden gebruikt worden voor afstanden die de actieradius van een e-bike overstijgen.Overigens, echte fietsen hebben een nog veel gro]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-elektrische-snorfiets-wordt-het-nog-even-niet/Aangezien-de-officiele-maximum-snelheid-voor-snorf]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-elektrische-snorfiets-wordt-het-nog-even-niet/Aangezien-de-officiele-maximum-snelheid-voor-snorf]]> 2018-09-03T12:23:51.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In eerste instantie was ik nogal sceptisch over dit concept en in zekere zin ben ik dat nog steeds. Aan de andere kant: wegen zijn voor een zeer groot gedeelte van de tijd niet bedekt en daarmee vormen ze een aanzienlijk oppervlak dat voor de winning van zonne-energie gebruikt kan worden. Om dit economisch interessant te doen, is het wel nodig om te concentreren op lage productiekosten en een houdbaarheid die minimaal die van "normaal" wegdek evenaart, zodat er geen extra onderhouds]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zonnefietspad-nog-niet-uit-het-experimentele-stadi/In-eerste-instantie-was-ik-nogal-sceptisch-over-di]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zonnefietspad-nog-niet-uit-het-experimentele-stadi/In-eerste-instantie-was-ik-nogal-sceptisch-over-di]]> 2018-09-03T12:23:51.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het allerbelangrijkste element voor een snelfietsroute: door kunnen fietsen. Dus geen haakse/scherpe bochten, geen verkeerslichten en als er dan toch kruisende wegen aansluiten: voorrang voor de fietser met bovendien ruim zicht van alle kanten. Geen vaart hoeven minderen is de grootst mogelijke bijdrage voor een vlotte doorstroming.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Provincie-Utrecht-werkt-aan-Fietspad-van-de-toekom/Het-allerbelangrijkste-element-voor-een-snelfietsr]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Provincie-Utrecht-werkt-aan-Fietspad-van-de-toekom/Het-allerbelangrijkste-element-voor-een-snelfietsr]]> 2018-09-03T12:23:50.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@Johanna Kroon,".. voor de ongevallenkans weinig uitmaken of je naar de fietstijd kijkt ofde afgelegde kilometers: de hogere snelheid van de electrische fiets leidt immers tot een kortere fietstijd" - "Of zie ik het verkeerd?" Zelfde afstand, maar kortere tijd, dus maakt het uit.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-fietser-loopt-niet-meer-risico-dan-gew/@Johanna-Kroon,-quot;-voor-de-ongevallenkans-wei]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-fietser-loopt-niet-meer-risico-dan-gew/@Johanna-Kroon,-quot;-voor-de-ongevallenkans-wei]]> 2018-09-03T12:23:49.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["verveling: fietsers wachten niet graag op verkeerslichten" vreemde omschrijving van verveling. Ook al aan gedacht om gewoon de wachttijd voor fietsers te verkorten al is het om niet te denken dat je als fietser vergeten wordt? Fieters merken dat ze telang moeten wachten en negeren dan rood zeker bij tellers die soms stil vallen of zelfs terug schakelen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Borden-verminderen-aantal-roodrijders/quot;verveling-fietsers-wachten-niet-graag-op-verk]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Borden-verminderen-aantal-roodrijders/quot;verveling-fietsers-wachten-niet-graag-op-verk]]> 2018-09-03T12:23:49.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[en ook al bedacht wat je doet met al die cijfersof komt dat later wel?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rotterdam-brengt-fietsstromen-bijna-real-time-in-b/en-ook-al-bedacht-wat-je-doet-met-al-die-cijfers-n]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rotterdam-brengt-fietsstromen-bijna-real-time-in-b/en-ook-al-bedacht-wat-je-doet-met-al-die-cijfers-n]]> 2018-09-03T12:23:48.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wat kost zo'n systeem?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rotterdam-brengt-fietsstromen-bijna-real-time-in-b/Wat-kost-zo-39;n-systeem]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rotterdam-brengt-fietsstromen-bijna-real-time-in-b/Wat-kost-zo-39;n-systeem]]> 2018-09-03T12:23:47.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Johanna, wat veel grappiger is aan de statistieken is dat eerst bijvoorbeeld 5% van alle fietsen elektrische fietsen waren. Wat als straks 7 op de 10 fietsen in Nederland een elektrische is? Jeetje, dan gebeuren er verhoudingsgewijs veel ongevallen met elektrische fietsen zeg! Kortom, bij een verandering van een fietswagenpark, kun je op een gegeven moment niet meer verdisconteren of vergelijken, omdat de fietswereld simpelweg veranderd is. Het heeft ook geen zin.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-fietser-loopt-niet-meer-risico-dan-gew/Johanna,-wat-veel-grappiger-is-aan-de-statistieken]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-fietser-loopt-niet-meer-risico-dan-gew/Johanna,-wat-veel-grappiger-is-aan-de-statistieken]]> 2018-09-03T12:23:47.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@Lomito: uit het artikel hierboven valt niet op te maken dat de snelheid een grotere kans op letsel geeft. Intuitief denk ik dat dat wel zo zou moeten zijn en dat bijvoorbeeld de ernst van het letsel toeneemt met de snelheid.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-fietser-loopt-niet-meer-risico-dan-gew/@Lomito-uit-het-artikel-hierboven-valt-niet-op-te-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-fietser-loopt-niet-meer-risico-dan-gew/@Lomito-uit-het-artikel-hierboven-valt-niet-op-te-]]> 2018-09-03T12:23:46.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wat voegt dit toe ten opzichte van detectielussen op grotere afstand van de kruising?Met een flinke stroomstoot is de track and trace van de fiets na diefstal te vernielen.Waarschuwen voor kuilen in het wegdek. Jeah. Als ze bekend zijn, haal je die toch weg, als fietsvriendelijke gemeente?Worden hier problemen bij een oplossing gezocht?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ede-experimenteert-met-persoonlijke-groene-golf-vo/Wat-voegt-dit-toe-ten-opzichte-van-detectielussen-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ede-experimenteert-met-persoonlijke-groene-golf-vo/Wat-voegt-dit-toe-ten-opzichte-van-detectielussen-]]> 2018-09-03T12:23:46.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In Ravenna, Italie, er naar volle tevreden op een Obike gefietst. Alleen de fiets was voor Nederlandse begrippen wel klein. In Italie fietst men meestal op kinderfietsen. Hopelijk hebben ze daar de racefietsen beter afgestemd op beenlengte ;-)Ravenna is een kleine stad. Daar werd het geen rommeltje met de Obikes. Kan me dat in Nederlandse grote steden voorstellen, dat het echt een zootje wordt.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Obike-legt-het-loodje/In-Ravenna,-Italie,-er-naar-volle-tevreden-op-een-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Obike-legt-het-loodje/In-Ravenna,-Italie,-er-naar-volle-tevreden-op-een-]]> 2018-09-03T12:23:45.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik heb anders video's (GoPro) van bellende/appende fietsers die zichzelf maar vooral ander verkeer in levensgevaar brengen door hun "gedrag". Ik ben blij dat de minister handheld bellen op de fiets gaat verbieden. De opmerking over sociale norm doet echter vermoeden dat de handhaving achterwege zal blijven zodat het vooral gebakken lucht is.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Minister-komt-met-verbod-op-handheld-telefoongebru/Ik-heb-anders-video-39;s-(GoPro)-van-bellende-appe]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Minister-komt-met-verbod-op-handheld-telefoongebru/Ik-heb-anders-video-39;s-(GoPro)-van-bellende-appe]]> 2018-09-03T12:23:44.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Alleen spijtig dat de Nissan Leaf een milieuvervuilende elektrische auto is en daarom beter te vermijden.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nissan-Leaf-krijgt-5-Euro-NCAP-sterren-mede-dankzi/Alleen-spijtig-dat-de-Nissan-Leaf-een-milieuvervui]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nissan-Leaf-krijgt-5-Euro-NCAP-sterren-mede-dankzi/Alleen-spijtig-dat-de-Nissan-Leaf-een-milieuvervui]]> 2018-09-03T12:23:44.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Blijft wel het feit dat je op een (speed) pedelec of elektrisch ondersteunde fiets een grotere kans op letsel loopt bij een ongeval vanwege de hogere snelheid. En die kans wordt ook nog eens groter naarmate de bestuurder ouder is en daardoor kwetsbaarder voor bijvoorbeeld botbreuken .]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-fietser-loopt-niet-meer-risico-dan-gew/Blijft-wel-het-feit-dat-je-op-een-(speed)-pedelec-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-fietser-loopt-niet-meer-risico-dan-gew/Blijft-wel-het-feit-dat-je-op-een-(speed)-pedelec-]]> 2018-09-03T12:23:43.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Henk Bakker, citaat "bellen op de fiets is niet gevaarlijk is mijn ervaring". Met andere woorden: als je met een voertuig aan het verkeer deelneemt, is het niet gevaarlijk om je door andere zaken te laten afleiden. Ik denk dan aan die 13 jarige jongen uit Kortenhoef die in 2015 overleed omdat hij op zijn mobieltje zat te kijken. Zijn vader zette zich daarna in voor een verbod op het gebruik van een mobieltje tijdens het fietsen.Ongelooflijk dat er mensen zijn die er]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Minister-komt-met-verbod-op-handheld-telefoongebru/Henk-Bakker,-citaat-quot;bellen-op-de-fiets-is-nie]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Minister-komt-met-verbod-op-handheld-telefoongebru/Henk-Bakker,-citaat-quot;bellen-op-de-fiets-is-nie]]> 2018-09-03T12:23:42.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het onderzoek is uitgevoerd door dezelfde "deskundige", die de onderbouwing heeft geschreven voor het huidige fietspadverbod voor de speedpedelec (december 2014). Inmiddels is een groot aantal organisaties, en ook zijn toenmalige opdrachtgever (ministerie i&w), er inmiddels wel van overtuigd dat dat onderzoek een tikkeltje "te kort door de bocht" is (zacht uitgedrukt). Onderzoeken van deze deskundige, neem ik dan ook als een korreltje zout.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-fietser-loopt-niet-meer-risico-dan-gew/Het-onderzoek-is-uitgevoerd-door-dezelfde-deskundi]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-fietser-loopt-niet-meer-risico-dan-gew/Het-onderzoek-is-uitgevoerd-door-dezelfde-deskundi]]> 2018-09-03T12:23:42.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@Ronald Haffmans: Naast een speedpedelec ben ik ook in het bezit van een supereenvoudige vouwfiets. Met maar één versnelling voor 99 euro nieuw gekocht bij de Halfords (merkloos). Om 12 km/h te rijden, moet ik al flink mijn best doen. Dus als ik met mijn vouwfiets op het fietspad rijdt, rijden alle overige fietsers mij in de weg. En rijdend op mijn speedpedelec op het fietspad (ik weet het: zwaar verboden en nog net geen misdrijf) is het precies andersom. Ik zal 't onthouden]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-elektrische-snorfiets-wordt-het-nog-even-niet/@Ronald-Haffmans-Naast-een-speedpedelec-ben-ik-ook]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-elektrische-snorfiets-wordt-het-nog-even-niet/@Ronald-Haffmans-Naast-een-speedpedelec-ben-ik-ook]]> 2018-09-03T12:23:41.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ongetwijfeld zal het "fietspad van de toekomst" - net als alle andere fietspaden in Nederland, streng verboden zijn voor mijn forenzenfiets, de speedpedelec.@ C.A. de Jong (Fietsersbond): inderdaad, fietsers zoals ik ademen graag gezonde lucht in. Maar als het aan de Fietsersbond ligt, wordt voor mij - als speedpedelec rijder - daarop een uitzondering gemaakt. Ik mag namelijk verplicht aansluiten in de autofile, met op 1,5 meter voor mij de uitlaat van de auto of vrachtwagen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Provincie-Utrecht-werkt-aan-Fietspad-van-de-toekom/Ongetwijfeld-zal-het-quot;fietspad-van-de-toekomst]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Provincie-Utrecht-werkt-aan-Fietspad-van-de-toekom/Ongetwijfeld-zal-het-quot;fietspad-van-de-toekomst]]> 2018-09-03T12:23:41.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Waarschijnlijk heeft KIM niet gevraagd: Vindt u het acceptabel dat de overheid een veelgebruikt vervoermiddel geheel verbiedt ?@ Roland Ook e-fietsen rijden met hun hoge snelheid veel fietsers op het fietspad in de weg.De snelleren zitten de langzameren in de weg ? Aparte redenering.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-elektrische-snorfiets-wordt-het-nog-even-niet/Waarschijnlijk-heeft-KIM-niet-gevraagd-Vindt-u-het]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-elektrische-snorfiets-wordt-het-nog-even-niet/Waarschijnlijk-heeft-KIM-niet-gevraagd-Vindt-u-het]]> 2018-09-03T12:23:40.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik ben het helemaal met Kees van Malssen eens!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Boe-tegen-spookfietsers/Ik-ben-het-helemaal-met-Kees-van-Malssen-eens!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Boe-tegen-spookfietsers/Ik-ben-het-helemaal-met-Kees-van-Malssen-eens!]]> 2018-09-03T12:23:40.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Beste Peter,Wanneer je bij de werklocatie aankomt kun je de verhuring beeidigen. Dus dan kost het maar €1.Je andere vraag is inhoudelijker.OV-fietsen moeten neerzetten... was het maar zo simpel.OV-fiets is een label van NS-Stations. Vanzelfsprekend gaan die eerst voor de eigen locaties.In principe dus ook gewoon een commercieel bedrijf.Op andere plekken kanOV-fiets ook wel opereren, maar is het minder kostenefficient.Komt met n]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Connexxion-start-pilot-R-net-deelfietsen-in-Amstel/Beste-Peter,Wanneer-je-bij-de-werklocatie-aankom]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Connexxion-start-pilot-R-net-deelfietsen-in-Amstel/Beste-Peter,Wanneer-je-bij-de-werklocatie-aankom]]> 2018-09-03T12:23:39.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Speedpedelecs zijn juist voor woon-werkverkeer in landelijke gebieden van belang. Het weigeren van deze fietsen op fietspaden in de grote steden is een belemmering. De verhouding pedaalkracht en ondersteuning is op de duurdere speedpedelecs goed geregeld. Net als in een auto moet de bestuurder zich houden aan de geldende maximumsnelheid. Handhaving is daarbij van belang. De gelijkschakeling van speedspedelecs en bromfietsen, en daarmee het verbod van speedspedelecs op fietspaden binnen de beb]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hogere-snelheid-gewone-e-fiets-mogelijk-maken/Speedpedelecs-zijn-juist-voor-woon-werkverkeer-in-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hogere-snelheid-gewone-e-fiets-mogelijk-maken/Speedpedelecs-zijn-juist-voor-woon-werkverkeer-in-]]> 2018-09-03T12:23:38.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Dus .... het is en blijft een proef ! Door deze costructie op meerdere kruisingen toe te passen kun je pas na een jaar echt een effectieve uitslag verwachtten, dus even geduld nog op de uitslag .]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rotterdamse-proef-met-Alle-fietsers-gelijk-groen-g/Dus-het-is-en-blijft-een-proef-!-nbsp;-nbsp;Door-d]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rotterdamse-proef-met-Alle-fietsers-gelijk-groen-g/Dus-het-is-en-blijft-een-proef-!-nbsp;-nbsp;Door-d]]> 2018-09-03T12:23:36.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Nu op vakantie in Limburg ,nabij Roermond ,zie ik pas hoe ellendig sommige gemeenten omgaan met het aanleggen van fiets paden ,en dan vooral bij wegafslagen en kruisingen ,het is 1 grote willekeur van invulling van de betreffende ambtenaren die er over gaan ,en je kunt duidelijk de fietsvriendelijkheid eruit filteren .Waarom is er niet één uniform beleid omtrend de aanleg van de benaderheid van weg oversteken en rotondes ,het is een grote puinhoop .gelieve de regels voo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-5-ontwerpprincipes-van-een-vergevingsgezind-fie/Nu-op-vakantie-in-Limburg-,nabij-Roermond-,zie-ik-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-5-ontwerpprincipes-van-een-vergevingsgezind-fie/Nu-op-vakantie-in-Limburg-,nabij-Roermond-,zie-ik-]]> 2018-09-03T12:23:36.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het voordeel dat men denkt te bereiken voor de te weinige deelnemers gaat teniet aan het nadeel wat door een der grootste vervuilers op de aarde wordt veroorzaakt nl het vliegtuig !Dus niet doen ,of anders de bestaande fietspaden breder maken en zonder hinderlijke bossage en begroeingen die overal voorkomen op dit moment in deze groei maanden Mei Juni en Juli en dan vooral de lange rechte stukken tot aan de steden ,daarna dient de snelfietser zich ook aan te passen in de bebouwde kom]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Consortium-wil-vliegreizigers-op-de-speedbike-zett/Het-voordeel-dat-men-denkt-te-bereiken-voor-de-te-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Consortium-wil-vliegreizigers-op-de-speedbike-zett/Het-voordeel-dat-men-denkt-te-bereiken-voor-de-te-]]> 2018-09-03T12:23:35.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als ik al mijn bovenstaande reactionairs moet geloven op hun bevindingen dan kom ik maar tot 1 conclusie , de E bikers nemen soms ( te) veel risico door te makkelijk op een fiets te stappen die zo lekker licht rijd en zo snel is ,maar dit zijn tot nog toe veel ouderen die al enige jaren niet gereden hebben op een normale fiets zonder ondersteuning ,maar die groep is al aan het afnemen doordat men al op steeds vroegere leeftijd met de E-bike gaat rijden ,en dus meer gevoel krijgt met de fiets]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/EU-wil-elektrische-fietsers-mogelijk-een-verplicht/Als-ik-al-mijn-bovenstaande-reactionairs-moet-gelo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/EU-wil-elektrische-fietsers-mogelijk-een-verplicht/Als-ik-al-mijn-bovenstaande-reactionairs-moet-gelo]]> 2018-09-03T12:23:34.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Arnhem-Nijmegen:Vóór aanschaf ging 65% van de deelnemers met de auto naar het werk. Kort na aanschaf ging nog maar 12% van de deelnemers met de auto; zes maanden na aanschaf (winter) is dat percentage bijna verdubbeld tot 23%.Bron verkeersnet.nl. De groep was geloof ik iets van 1040 deelnemers. Dus ja, 1,4% die overstapt van auto]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelfietspaden-meer-dan-lonend/Arnhem-Nijmegen-V-oacute;-oacute;r-aanschaf-gin]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelfietspaden-meer-dan-lonend/Arnhem-Nijmegen-V-oacute;-oacute;r-aanschaf-gin]]> 2018-09-03T12:23:33.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De Antwerpse Fietsbus is overigens primair bedoeld voor arbeiders die werken in de haven van Antwerpen. Als er plaats over is dan mogen andere fietsers mee. De Fietsbus wordt betaald door het Antwerpse Havenbedrijf...]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gratis-fietsbus-vervoert-fietsers-door-tunnel/De-Antwerpse-Fietsbus-is-overigens-primair-bedoeld]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gratis-fietsbus-vervoert-fietsers-door-tunnel/De-Antwerpse-Fietsbus-is-overigens-primair-bedoeld]]> 2018-09-03T12:23:32.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Bij een fietssnelweg horen ook nog wat andere minimum ontwerpsnelheden (bijv. 50 km/u recht en 25 km/u bocht), minimum lengte (bijv. 12 minuten bij 50 km/u = 8,33 km), het verbieden van drempels, hellingen > 2% en andere wegdeelnemers (met name dieren: paarden en honden), onderhoud (inclusief vegen), beleid (verbieden om geheel af te sluiten voor werkzaamheden, ruime aankondiging vooraf va]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietssnelweg-scheelt-50-autos-in-de-spits/Bij-een-fietssnelweg-horen-ook-nog-wat-andere-mini]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietssnelweg-scheelt-50-autos-in-de-spits/Bij-een-fietssnelweg-horen-ook-nog-wat-andere-mini]]> 2018-09-03T12:23:31.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[B-rider onderzoekers onderzoek eens wat breder, zoals echte regenalternatieven, plaats bijvoorbeeld eens wat overkapte fietsen (bijv. als tijdelijke cadeautjes) in de onderzoeksmix én onderzoek of als iemand een overkapte fiets, niet overkapte fiets én een auto ter beschikking heeft, of men de auto gaat nemen als het regent.Maar voorlopig is met name de gebrekkige infrastructuur: beschikbaarheid, onderhoud en beleid een reden voor automobilisten die niet heel volhardend]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-laten-zich-niet-verleiden-om-in-de-regen-/B-rider-onderzoekers-onderzoek-eens-wat-breder,-zo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-laten-zich-niet-verleiden-om-in-de-regen-/B-rider-onderzoekers-onderzoek-eens-wat-breder,-zo]]> 2018-09-03T12:23:31.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[natuurlijk zijn deze ontwerpcriteria belangrijk. Ik besef dat het om ontwerpcriteria gaat maar er mag oom aandacht besteed worden aan beheer en onderhoud. Door begroeiing in de berm of overhangende takken en obstakels te dicht op het fietspad wordt de praktische breedte van het fietspad per rijrichting minstens 30 cm smaller.Gedeeltelijk is het al te verhelpen door geen bermbegroeiing neer te zetten die te hoog wordt en niet naar het fietspad kruipt.&nbs]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-5-ontwerpprincipes-van-een-vergevingsgezind-fie/natuurlijk-zijn-deze-ontwerpcriteria-belangrijk-Ik]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-5-ontwerpprincipes-van-een-vergevingsgezind-fie/natuurlijk-zijn-deze-ontwerpcriteria-belangrijk-Ik]]> 2018-09-03T12:23:30.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In 2015 heb ik (VanSchijndelAdvies) daar bij de provincie Utrecht een start mee gemaakt. Niet nieuw dus, maar zeker werkbaar.https://www.verkeersnet.nl/fiets/15593/fietsers-enqueteren-zonder-stoppen/? Ik zal dit zeker volgen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-enqueteren-via-handopsteken/In-2015-heb-ik-(VanSchijndelAdvies)-daar-bij-de-pr]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-enqueteren-via-handopsteken/In-2015-heb-ik-(VanSchijndelAdvies)-daar-bij-de-pr]]> 2018-09-03T12:23:30.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het klopt dat financiële prikkels aanzetten tot ander gedrag. Er is alleen een grote maar. Zodra de beloning wegvalt, valt ook het gedrag weg. Het nadeel van alle effectmetingen van beloningsinterventies is dat er geen lange termijneffect wordt gemeten. Daardoor lijkt het allemaal effectief te zijn, maar wat gebeurt er zodra het belonen stopt?Het belonen van gedrag leidt bijna nooit tot duurzame gedragsverandering, omdat men is gemotiveerd door de beloning en niet vanuit zichzel]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsen-bevorderen-via-de-portemonnee/Het-klopt-dat-financi-euml;le-prikkels-aanzetten-t]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsen-bevorderen-via-de-portemonnee/Het-klopt-dat-financi-euml;le-prikkels-aanzetten-t]]> 2018-09-03T12:23:29.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De elektrische fiets vervangt dus vooral de gewone fiets. Lijkt mij een open deur omdat bij het bezit van een elektrische fiets voor het woon-werkverkeer niet steeds de keuze gemaakt wordt uit de gewone fiets of de elektrische fiets. Niet interessant, tenzij je het wilt hebben over verkeersveiligheids- of gezondheidseffecten. Het wordt pas interessant als het gaat om het vervangen van autoritten, structureel of incidenteel (fietsers die ondanks het 'slechte' weer of een zakelijke rit]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fiets-vervangt-de-auto-nog-niet/De-elektrische-fiets-vervangt-dus-vooral-de-gewone]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fiets-vervangt-de-auto-nog-niet/De-elektrische-fiets-vervangt-dus-vooral-de-gewone]]> 2018-09-03T12:23:29.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[BMX-FietsschoolPraktijkgerichte fiets & verkeerseducatie voor basisschoolleerlingen en/of buurtkinderen, om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid in het verkeer te vergroten, de fietscultuur in Rotterdam te versterken en BMX-racing als sport te promoten.BMX fietsschool zet de BMX-sport in bij verkeerseducatie voor voornamelijk basisschoolleerlingen en de ontwikkeling van een fietscultuur die aansluit bij de belevingswereld van kinderen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsles-voor-de-allerkleinsten/BMX-FietsschoolPraktijkgerichte-fiets-amp;-verke]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsles-voor-de-allerkleinsten/BMX-FietsschoolPraktijkgerichte-fiets-amp;-verke]]> 2018-09-03T12:23:28.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De provincie Overijssel investeert fors in verkeersveiligheid. Per gemeente wordt jaarlijks € 2,-- per inwoner besteedt aan voorlichting, educatie en gedragsbeinvloeding, waarvan 75% door de gemeente wordt gesubsidieerd. Fietsveiligheid is hierbij in de laatste jaren inbelangrijkheid toegenomen en neemt nog verder toe.In de gemeenten Ommen en Hardenberg doen nagenoeg alle basisscholen mee met de aangeboden (fietsveiligheids)activiteiten (ANWB-Streetwise, Dode Hoek, VOMOL, ver]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gemeenten-doen-weinig-tot-niets-aan-fietseducatie/De-provincie-Overijssel-investeert-fors-in-verkeer]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gemeenten-doen-weinig-tot-niets-aan-fietseducatie/De-provincie-Overijssel-investeert-fors-in-verkeer]]> 2018-09-03T12:23:28.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik heb ook wachtstand groen gezet op het centrale kruispunt in Bunnik. Zodoende hoeft een auto niet te wachten totdat de VRI de fietser groen heeft gegeven, die inmiddels al lang door is gereden. (PS: op de rustige avond- en nachturen staat deze VRI op knipperstand).Als je de mogelijkheid hebt om voor fietsers verweg detectie aan te leggen, is dat nog beter. En hoeverweg is verweg zodat tijdens wachtstand rood ook fietsers op tijd groen krijgen en ongehinderd door kunnen fietse]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wachtstand-groen-voor-fietsers/Ik-heb-ook-wachtstand-groen-gezet-op-het-centrale-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wachtstand-groen-voor-fietsers/Ik-heb-ook-wachtstand-groen-gezet-op-het-centrale-]]> 2018-09-03T12:23:27.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@Jos Smulders In Den Haag is in 2016 een start gemaakt met het inventariseren van het fietsbezit op enkele scholen waar Veilig Leren fietsen wordt afgenomen. In 2017 is het aantal scholen uitgebreid, in 2018 weer een aantal scholen. Zo kan na verloop van tijd wellicht een ontwikkeling zichtbaar worden. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gemeenten-doen-weinig-tot-niets-aan-fietseducatie/@Jos-Smulders-In-Den-Haag-is-in-2016-een-start-gem]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gemeenten-doen-weinig-tot-niets-aan-fietseducatie/@Jos-Smulders-In-Den-Haag-is-in-2016-een-start-gem]]> 2018-09-03T12:23:26.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De gemeente Den Haag besteedt jaarlijks € 300.000 aan praktische verkeerseducatie voor het primair en voortgezet onderwijs. Daarmee kunnen ieder jaarcirca 10.000 Haagse basisschoolkinderen meedoen met fietslessen op school. Kinderen hoeven geen eigen fiets te hebben om mee te doen aan de fietslessen. De gemeente zorgt ervoor dat de scholen fietsen in bruikleen hebben voor de lessen. Het resultaat is datjaarlijks bijna 5.000 kinderen in Den Haag slagen voor hun fietsexamen. Oo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gemeenten-doen-weinig-tot-niets-aan-fietseducatie/De-gemeente-Den-Haag-besteedt-jaarlijks-euro;-(1)]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gemeenten-doen-weinig-tot-niets-aan-fietseducatie/De-gemeente-Den-Haag-besteedt-jaarlijks-euro;-(1)]]> 2018-09-03T12:23:26.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De gemeente Den Haag besteedt jaarlijks € 300.000 aan praktische verkeerseducatie voor het primair en voortgezet onderwijs. Daarmee kunnen ieder jaarcirca 10.000 Haagse basisschoolkinderen meedoen met fietslessen op school. Kinderen hoeven geen eigen fiets te hebben om mee te doen aan de fietslessen. De gemeente zorgt ervoor dat de scholen fietsen in bruikleen hebben voor de lessen. Het resultaat is datjaarlijks bijna 5.000 kinderen in Den Haag slagen voor hun fietsexamen. Oo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gemeenten-doen-weinig-tot-niets-aan-fietseducatie/De-gemeente-Den-Haag-besteedt-jaarlijks-euro;-300-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gemeenten-doen-weinig-tot-niets-aan-fietseducatie/De-gemeente-Den-Haag-besteedt-jaarlijks-euro;-300-]]> 2018-09-03T12:23:25.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Naar mijn indruk gaat het vooral mis op tweerichtingfietspaden waar de fietser al voorang heeft. Pijlen op de grond zouden het tweerichtingkarakter voor de automobilist kunnen benadrukken zodat deze inderdaad naar twéé richtingen kijkt.Het ontbreken van opstelruimte tussen fietspad en rijbaan leidt tot harde conflicten en het nemen van grote risico's door automobilisten. Als er dan toch plannen gemaakt worden voor uitbuigen, neem daar dan ook de ruimte voor, zonder sn]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Pilots-moeten-ongevalsrisicos-van-tweerichtingsfie/Naar-mijn-indruk-gaat-het-vooral-mis-op-tweerichti]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Pilots-moeten-ongevalsrisicos-van-tweerichtingsfie/Naar-mijn-indruk-gaat-het-vooral-mis-op-tweerichti]]> 2018-09-03T12:23:25.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Is dit fietsbeleid?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-krijgen-omrij-advies-bij-naderende-tracto/Is-dit-fietsbeleid]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-krijgen-omrij-advies-bij-naderende-tracto/Is-dit-fietsbeleid]]> 2018-09-03T12:23:24.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Een geweldige ontwikkeling. Ter documentatie mijn belevenissen met een vluchtheuvel die plotseling uit het asfalt was gegroeid. De gemeente Utrecht meent tot op de dag van vandaag dat deze vormgeving goed is. Voor auto's worden soortgelijke obstakels wel wit geverfd.http://kegge13.nl/fiets/index.php?i=Utrecht_Overvecht/Bastionweg.htm]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-5-ontwerpprincipes-van-een-vergevingsgezind-fie/Een-geweldige-ontwikkeling-Ter-documentatie-mijn-b]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-5-ontwerpprincipes-van-een-vergevingsgezind-fie/Een-geweldige-ontwikkeling-Ter-documentatie-mijn-b]]> 2018-09-03T12:23:22.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De SWOV zietnietveel ongelukkentussen fietsers en snorscooters. Er zijn heel veel maar de meeste worden niet also zodanig geregistreerd. Als bv de fietser geen kenteken heeft kunnen opschrijven/zien, dan wordt dat niet als zodanig bij ziekenhuis of politie vastgelegd. Ik heb dat zo vaak gezien.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SWOV-Weg-met-de-snorfiets/De-SWOV-ziet-nbsp;niet-nbsp;veel-ongelukken-nbsp;t]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SWOV-Weg-met-de-snorfiets/De-SWOV-ziet-nbsp;niet-nbsp;veel-ongelukken-nbsp;t]]> 2018-09-03T12:23:21.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Teveel trappen hebben maar één geul. Ik hou de fiets rechts, dus een geul aan beide kanten is belangrijk voor omhooggaan zowel als omlaag.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsgootjes-kunnen-fietsverbindingen-bekorten/Teveel-trappen-hebben-maar-eacute;-eacute;n-geul-I]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsgootjes-kunnen-fietsverbindingen-bekorten/Teveel-trappen-hebben-maar-eacute;-eacute;n-geul-I]]> 2018-09-03T12:23:19.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als mobiele telefoons het verkeer aantoonbaar onveiliger maken kunnen we dan een rechtszaak beginnen tegen de makers van mobieltjes, i-phones, enz.? Als die fabrikanten de bui zien hangen in meerdere landen dan komen ze vast met een mobiel die zichzelf uitschakelt als hij zich snel verplaatst. Misschien met twee knoppen erop die je gelijktijdig moet indrukken om toch, bijv. als buspassagier, rijdend te kunnen bellen. Maar dan wel twee knoppen zo op het toestel geplaatst dat]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SWOV-Vooral-kinderen-aanspreken-op-bellen-op-de-fi/Als-mobiele-telefoons-het-verkeer-aantoonbaar-onve]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SWOV-Vooral-kinderen-aanspreken-op-bellen-op-de-fi/Als-mobiele-telefoons-het-verkeer-aantoonbaar-onve]]> 2018-09-03T12:23:17.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Laten we het toch maar hebben over telefongebruik in plaats van bellen. Bij 'aanspreken op bellen' denk ik: wie heeft er nou zo veel last van geklingel en hoeveel fietsen hebben nog een werkzame bel?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SWOV-Vooral-kinderen-aanspreken-op-bellen-op-de-fi/Laten-we-het-toch-maar-hebben-over-telefongebruik-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SWOV-Vooral-kinderen-aanspreken-op-bellen-op-de-fi/Laten-we-het-toch-maar-hebben-over-telefongebruik-]]> 2018-09-03T12:23:16.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Simuleer ook het half uur voor dat de scholen beginnen. Dan zijn er soms zo veel fietsen dat het autoverkeer de rotonde niet meer op of af komt. Daggemiddelden zeggen lang niet alles.Je kunt denken: op dat uur is doorgang oor fietsers belangrijker dan voor auto's, dus de rotonde is toch goed. Maar de nooddiensten moeten bepaalde routes wel kunnen gebruiken, ook in de spits.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Simulatie-neemt-fietsers-mee-afweging-om-kruispunt/Simuleer-ook-het-half-uur-voor-dat-de-scholen-begi]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Simulatie-neemt-fietsers-mee-afweging-om-kruispunt/Simuleer-ook-het-half-uur-voor-dat-de-scholen-begi]]> 2018-09-03T12:23:16.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Zou een tweede na-meting de moeite waard zijn? Nadat de wegwerkzaamheden zijn voltooid en nadat de weggebruikers een jaar of zo aan de nieuwe situatie hebben kunnen wennen?Zou je daarin ook onderzcheid kunnen maken tussen soorten fietsers? Rustige routes lijken me nuttig voor ouders met kinderen die leren fietsen, voor ouderen die zo lang mogelijk willenblijven fietsen en voor recreatieve fietsers (ex wielrenners). Dan mag het wat kosten ook al trekt het niet]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ontvlechten-leidt-niet-automatisch-tot-meer-fietse/Zou-een-tweede-na-meting-de-moeite-waard-zijn-nbsp]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ontvlechten-leidt-niet-automatisch-tot-meer-fietse/Zou-een-tweede-na-meting-de-moeite-waard-zijn-nbsp]]> 2018-09-03T12:23:15.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Beter een imperfecte oplossing voor x% dan dat reizigers moeten blijven staan bij de halte. En ik heb me laten vertellen dat een rotonde daar elke ochtend een half uur zo druk is met fietsers dat er geen auto meer door komt, wat onaanvaardbaar is voor ambulances die naar het ziekenhuis moeten.Om hoeveel studenten en medewerkers van het ROC gaat het in Heyendaal? Die hebben toch bij het hoofdstation hun eigen gebouw? Is er een afdeling op Heyendaal gaan zitten vanweg]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Andere-schooltijden-kunnen-ochtendspits-afvlakken/Beter-een-imperfecte-oplossing-voor-x-dan-dat-(1)]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Andere-schooltijden-kunnen-ochtendspits-afvlakken/Beter-een-imperfecte-oplossing-voor-x-dan-dat-(1)]]> 2018-09-03T12:23:14.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Beter een imperfecte oplossing voor x% dan dat reizigers moeten blijven staan bij de halte. En ik heb me laten vertellen dat een rotonde daar elke ochtend een half uur zo druk is met fietsers dat er geen auto meer door komt, wat onaanvaardbaar is voor ambulances die naar het ziekenhuis moeten.Om hoeveel studenten en medewerkers van het ROC gaat het in Heyendaal? Die hebben toch bij het hoofdstation hun eigen gebouw? Is er een afdeling op Heyendaal gaan zitten vanweg]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Andere-schooltijden-kunnen-ochtendspits-afvlakken/Beter-een-imperfecte-oplossing-voor-x-dan-dat-reiz]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Andere-schooltijden-kunnen-ochtendspits-afvlakken/Beter-een-imperfecte-oplossing-voor-x-dan-dat-reiz]]> 2018-09-03T12:23:14.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Berlage wilde al een doorbraak van het Domplein naar achter het stadhuis. Dat zou een verbinding opleveren tussen de Nieuwstraten via de Schoutenstraat naar de Neude, zodat t Wed minder hard nodig is voor fietsers. Wie betaalt voor het breekwerk?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wandelen-is-het-nieuwe-fietsen/Berlage-wilde-al-een-doorbraak-van-het-Domplein-na]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wandelen-is-het-nieuwe-fietsen/Berlage-wilde-al-een-doorbraak-van-het-Domplein-na]]> 2018-09-03T12:23:13.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Gaat het om verkeersveiligheid of sociale veiligheid, of was daar in de vraagstelling geen onderscheid in gemaakt?Vond de ondervraging plaats bij goed weer of sneeuw en ijs?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Werk-aan-de-winkel-voor-gemeenten/Gaat-het-om-verkeersveiligheid-of-sociale-veilighe]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Werk-aan-de-winkel-voor-gemeenten/Gaat-het-om-verkeersveiligheid-of-sociale-veilighe]]> 2018-09-03T12:23:13.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Kan hij ook aangeven of je binnekort wordt ingehaald en dus goed rechts moet rijden? Bijv. ingehaald door een geruisloze elektrische fiets, brom-loze brommer, onhoorbare e-scooter of stil invalidewagentje?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SmartHalo-wijst-de-weg-en-laat-weten-als-je-gebeld/Kan-hij-ook-aangeven-of-je-binnekort-wordt-ingehaa]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SmartHalo-wijst-de-weg-en-laat-weten-als-je-gebeld/Kan-hij-ook-aangeven-of-je-binnekort-wordt-ingehaa]]> 2018-09-03T12:23:12.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Uit een experiment in Brabant bleek dat 87% van de toegewijde fietsers (hadden al een app daarvoor) blijft fietsen als het regent. Is het de bedoeling van dit experiment in Twente dat dat percentage lager wordt, omdat het gebruik van de bus makkelijker wordt?Probeer iets te bedenken voor de minder toegewijde fietser. Die heeft meer aanmoediging nodig om te gaan fietsen: de deelnemenrs aan fiets-apps en andere fietsprogramma's zijn al fiets-belust.Ik hoop trou]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slecht-weer-Pak-de-bus/Uit-een-experiment-in-Brabant-bleek-dat-87-van-de-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slecht-weer-Pak-de-bus/Uit-een-experiment-in-Brabant-bleek-dat-87-van-de-]]> 2018-09-03T12:23:11.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als je nou een Dordrechtenaar met een hele oude brommer op de fast ferry ziet, dan weet je wat die gaat doen in Rotterdam.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rotterdam-pakt-overlast-brom-en-snorfietsen-aan/Als-je-nou-een-Dordrechtenaar-met-een-hele-oude-br]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rotterdam-pakt-overlast-brom-en-snorfietsen-aan/Als-je-nou-een-Dordrechtenaar-met-een-hele-oude-br]]> 2018-09-03T12:23:11.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Een blokje om wordt het deelnemen aan een stedelijk ballet.Verwacht Londen vanwege de klimaatverandering geen sneeuw meer?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Smart-road-toont-fietsopstelvak-alleen-als-het-nod/Een-blokje-om-wordt-het-deelnemen-aan-een-stedelij]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Smart-road-toont-fietsopstelvak-alleen-als-het-nod/Een-blokje-om-wordt-het-deelnemen-aan-een-stedelij]]> 2018-09-03T12:23:10.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als autoritten worden vervangen door fietsritten dan gaat het meestal om korte afstanden, dus meestal om gementelijke wegen. Als de fiscale bijtelling voor een lease auto wordt verlaagt treft dat een vorm van rijksinkomen. Dus als ik dit project goed begrijp is het een conditionele rijkssubsidie voor gemeenten. Hoe lang zal dit stand houden?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Met-connected-autos-en-fietsen-gedragsverandering-/Als-autoritten-worden-vervangen-door-fietsritten-d]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Met-connected-autos-en-fietsen-gedragsverandering-/Als-autoritten-worden-vervangen-door-fietsritten-d]]> 2018-09-03T12:23:10.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Kun je m vergrendelen als ie neergeklapt is, om te voorkomen dat hij per ongeluk omhoog komt als er geen fiets staat? Blijft die grendel goed werken bij stof en regen?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onzichtbare-fietsenstalling/Kun-je-m-vergrendelen-als-ie-neergeklapt-is,-om-te]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onzichtbare-fietsenstalling/Kun-je-m-vergrendelen-als-ie-neergeklapt-is,-om-te]]> 2018-09-03T12:23:09.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik associeer 'relaxed' eerder met slingers of wolkjes dan met een strakke rechte lijn, en met veelkleurigheid eerder dan met blauw.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Geen-haast-Graag-rechtshouden/Ik-associeer-39;relaxed-39;-eerder-met-slingers-of]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Geen-haast-Graag-rechtshouden/Ik-associeer-39;relaxed-39;-eerder-met-slingers-of]]> 2018-09-03T12:23:08.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Misschien kan een 'connected bike' ook een sociaal verband verzorgen. Sommige fietsers rijden liever niet in het donker op vrijliggende fietspaden. Dan zoeken ze een parallelle autoweg op waar af en toe nog ander verkeer langs rijdt, ook al is het een autoweg. Maar als je op een 'connected bike' kunt zien daat er nog enkele andere fietsers op het ietspad zijn, en als een eventueele hapering in je voortgang gemeld kan worden op bepaalde telefoonnummers, dan bl]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Grootschalige-proef-met-connected-bike-in-Kopenhag/Misschien-kan-een-39;connected-bike-39;-ook-een-so]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Grootschalige-proef-met-connected-bike-in-Kopenhag/Misschien-kan-een-39;connected-bike-39;-ook-een-so]]> 2018-09-03T12:23:08.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Belangrijk kenmerk van autosnelwegen is de afwezigheid van kruisingen; er zijn viaducten met opritten voor de aansluitingen.Zouden fietsroutes met een ononderbroken middenberm ook een nieuw elan aan het fietsen geven? Of blijft de hinder van wind en regen toch een groter knelpunt?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietssnelweg-scheelt-50-autos-in-de-spits/Belangrijk-kenmerk-van-autosnelwegen-is-de-afw-(1)]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietssnelweg-scheelt-50-autos-in-de-spits/Belangrijk-kenmerk-van-autosnelwegen-is-de-afw-(1)]]> 2018-09-03T12:23:07.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Belangrijk kenmerk van autosnelwegen is de afwezigheid van kruisingen; er zijn viaducten met opritten voor de aansluitingen.Zouden fietsroutes met een ononderbroken middenberm ook een nieuw elan aan het fietsen geven? Of blijft de hinder van wind en regen toch een groter knelpunt?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietssnelweg-scheelt-50-autos-in-de-spits/Belangrijk-kenmerk-van-autosnelwegen-is-de-afwezig]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietssnelweg-scheelt-50-autos-in-de-spits/Belangrijk-kenmerk-van-autosnelwegen-is-de-afwezig]]> 2018-09-03T12:23:07.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Op de website van Gelderland kan ik dit onderzoeksrapport niet zo gauw vinden. Hoe kan ik het inzien?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietssnelweg-scheelt-50-autos-in-de-spits/Op-de-website-van-Gelderland-kan-ik-dit-onderzoeks]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietssnelweg-scheelt-50-autos-in-de-spits/Op-de-website-van-Gelderland-kan-ik-dit-onderzoeks]]> 2018-09-03T12:23:06.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De vlonders lijken me vooral nuttig als het nog onzeker is of er fietsenrekken moeten komen. Zijn er naast de 21 autoplekken die uiteindelijk werden omgebouwd tot fietsenrek ook plekken waar de vlonder weer heeft plaatsgemaakt voor een autoparkeerplek? Of voor groen?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsvlonders-leiden-tot-meer-permanente-fietsenre/De-vlonders-lijken-me-vooral-nuttig-als-het-nog-on]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsvlonders-leiden-tot-meer-permanente-fietsenre/De-vlonders-lijken-me-vooral-nuttig-als-het-nog-on]]> 2018-09-03T12:23:06.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Fiestpaden die een duidelijke spitsfunctie hebben zullen in een richting drukker bereden worden dan in de andere richting, en dat zal omslaan midden op de dag. Is de andruk op een enkele middenlijn dan terecht?Zijn er zo veel ongelukken op tweerichtingspaden dat dit hele ontwerp en realisatie circus loont? Bij kruisingen waar de uitrit vanaf het kruisingsvlak vrij moet blijven kan ik me dat wel voorstellen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Dubbele-asmarkering-op-proef-in-Utrecht/Fiestpaden-die-een-duidelijke-spitsfunctie-hebben-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Dubbele-asmarkering-op-proef-in-Utrecht/Fiestpaden-die-een-duidelijke-spitsfunctie-hebben-]]> 2018-09-03T12:23:05.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Hoe neem je een flinke koffer mee op een (elektrische) fiets?Hoe fiets je rond Schiphol zonder veel luchtverontreiniging in te ademen?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Consortium-wil-vliegreizigers-op-de-speedbike-zett/Hoe-neem-je-een-flinke-koffer-mee-op-een-(elektris]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Consortium-wil-vliegreizigers-op-de-speedbike-zett/Hoe-neem-je-een-flinke-koffer-mee-op-een-(elektris]]> 2018-09-03T12:23:04.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Klopt het dat, als je deze fiets pakt om vanaf de bushalte naar een werklocatie te gaan en je daar 8 uur bezig bent, dat je dan €16 per dag kwijt bent?Wanneer moet je voor zo iets nou OV fietsen neerzetten en wanneer moet je, zoals hier, een andere aanbieder in de arm nemen?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Connexxion-start-pilot-R-net-deelfietsen-in-Amstel/Klopt-het-dat,-als-je-deze-fiets-pakt-om-vanaf-de-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Connexxion-start-pilot-R-net-deelfietsen-in-Amstel/Klopt-het-dat,-als-je-deze-fiets-pakt-om-vanaf-de-]]> 2018-09-03T12:23:04.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Brommers hoeven toch alleen maar verzekerd te zijn als ze harder dan 25 km/h kunnen?Doe dat met e-bikes ook. Is de handhaving daarvan, en het optreden tegen 'opvoeren', te automatiseren?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/EU-wil-elektrische-fietsers-mogelijk-een-verplicht/Brommers-hoeven-toch-alleen-maar-verzekerd-te-zijn]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/EU-wil-elektrische-fietsers-mogelijk-een-verplicht/Brommers-hoeven-toch-alleen-maar-verzekerd-te-zijn]]> 2018-09-03T12:23:03.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Waar senioren ook mee te maken hebben is verlies van kracht en fijne motoriek, en het verdwijnen van routine in dingen die je lang niet doet. Het laatste betekent dat je als senior ook in de winter regelmatig de fiets moet nemen, anders weet je in het voorjaar niet meer hoe je ermee om moet gaan. Verder is het zaak een e-bike te kiezen die niet bruusk reageert en een rustig stuurgedrag vertoont. Ook moet je ermee met bekrachtiging kunnen rijden met een lagere snelheid (en dat ook regelmatig o]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/In-2017-meer-verkeersdoden-op-de-fiets-dan-in-de-a/Waar-senioren-ook-mee-te-maken-hebben-is-verlies-v]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/In-2017-meer-verkeersdoden-op-de-fiets-dan-in-de-a/Waar-senioren-ook-mee-te-maken-hebben-is-verlies-v]]> 2018-09-03T12:23:02.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@Jacqueline Pieters dat is goed nieuws. Ik ben benieuwd of jullie ook monitoren of de kinderen gaan en vooral blijven fietsen en of ze ook een (berijdbare) fietsen tot hun beschikking hebben en blijven houden?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gemeenten-doen-weinig-tot-niets-aan-fietseducatie/@Jacqueline-Pieters-dat-is-goed-nieuws-Ik-ben-beni]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gemeenten-doen-weinig-tot-niets-aan-fietseducatie/@Jacqueline-Pieters-dat-is-goed-nieuws-Ik-ben-beni]]> 2018-09-03T12:23:01.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Meer informatie over de onderzoeken en de vervolgacties: mail naar jossmulders@provincie-utrecht.nl]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gemeenten-doen-weinig-tot-niets-aan-fietseducatie/Meer-informatie-over-de-onderzoeken-en-de-vervolga]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gemeenten-doen-weinig-tot-niets-aan-fietseducatie/Meer-informatie-over-de-onderzoeken-en-de-vervolga]]> 2018-09-03T12:23:00.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Nu weten we dus dat er vijf genomineerden zijn. Gefeliciteerd, genomineerden!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vijf-genomineerden-Tour-de-Force-Innovatieprijs-be/Nu-weten-we-dus-dat-er-vijf-genomineerden-zijn-Gef]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vijf-genomineerden-Tour-de-Force-Innovatieprijs-be/Nu-weten-we-dus-dat-er-vijf-genomineerden-zijn-Gef]]> 2018-09-03T12:22:58.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Scholieren maken veruit de meeste ritten en kilometers.Het effect van de ebike zit bij de groep 20-plus.De 2% is dan ook een onhandige constatering.De fiets gaat autoritten van 20 kilometer niet vervangen. De ebike kan daar het evrschil maken. Mogelijk dat het goedkoper is om ebikes uit te delen dan meer asfalt aan te leggen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-fiets-goed-voor-2-procent-van-alle-rit/Scholieren-maken-veruit-de-meeste-ritten-en-kilome]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-fiets-goed-voor-2-procent-van-alle-rit/Scholieren-maken-veruit-de-meeste-ritten-en-kilome]]> 2018-09-03T12:22:57.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@ Ria GlasHet is algemeen bekend dat Fietsersbonden niet voor fietshelmen zijn. Maar als iemands dochtertje of zoontje dood of halfdood ligt en de artsen zeggen dat dit niet zou gebeurd zijn als het kind een helm had gedragen..., dat zou ik het mezelf toch nooit vergeven.Of helmplicht nodig is, laat ik in het midden, zelf zou ik dat niet verplichten. Dat het leidt tot een lager fietsgebruik betwijfel ik, veel van die studies blijken achteraf vals geïnterpreteerd, onjuis]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wanneer-een-helm-zinloos-is-en-wanneer-het-je-leve/@-Ria-GlasHet-is-algemeen-bekend-dat-Fietsersbon]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wanneer-een-helm-zinloos-is-en-wanneer-het-je-leve/@-Ria-GlasHet-is-algemeen-bekend-dat-Fietsersbon]]> 2018-09-03T12:22:56.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mijn gedacht hierover.De meeste fietshelmen beschermen niet/onvoldoende inherent aan het product (materiaal, vorm enz.), dit is bewezen door verschillende onderzoekjes. Zoals dhr. Bral zegt. Mede-hoofdschuldige: de lakse EU-regelgeving die de veiligheidsnorm ervoor te laag legt.Men vergeet i.d.d. te snel dat bij een fietsongeval de rest van het lichaam ONbeschermd is met aldus potentieel ernstige verwondingen. Ik pleit al jaren voor een fietsersairbag die het lichaa]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wanneer-een-helm-zinloos-is-en-wanneer-het-je-leve/Mijn-gedacht-hierover--De-meeste-fietshelmen-be]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wanneer-een-helm-zinloos-is-en-wanneer-het-je-leve/Mijn-gedacht-hierover--De-meeste-fietshelmen-be]]> 2018-09-03T12:22:55.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Leuk dat er na zoveel jaren een levendige reeks reacties ontstaat.Gevoeld zo´n honderd jaar geleden was ik uitgenodigd bij de normalisatiecommissie Windhinder:resultaat: alleen de de voetganger is van belang, want een dynamisch model m.b.t. een rijdende fietser staat haaks op de ventilatiebehoefte in de beboowde kom t.a.v. uitlaatgassen.Zie publicatie Fietsberaad 2015 / Projectperiode 1989-1997:http://www.fietsberaad.nl/?lang=nl&repository=Fietsen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijwind-is-serieus-verkeersveiligheidprobleem-voor/Leuk-dat-er-na-zoveel-jaren-een-levendige-reeks-re]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijwind-is-serieus-verkeersveiligheidprobleem-voor/Leuk-dat-er-na-zoveel-jaren-een-levendige-reeks-re]]> 2018-09-03T12:22:54.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Voor vrachtwagen- en buschauffeurs zijn fietsen (oost naar noord) niet te zien.Waarom is overzichtelijke rotonde voor een ieder zo moeilijk te construeren?Waarom moeten fietsen helemaal rond? Meesten steken nu gewoon rechtdoor. Moeten ontwerpers toch van te voren al weten en officiaal mogelijk moeten maken. (Of zie ik iets over het hoofd en geeft dat gevaar?)Weinig verbetering verbetering helaas. Fiestoversteek Eikenlaan was ook slecht over nagedacht.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Groningen-neemt-opvallende-fietsrotonde-in-gebruik/Voor-vrachtwagen-en-buschauffeurs-zijn-fietsen-(oo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Groningen-neemt-opvallende-fietsrotonde-in-gebruik/Voor-vrachtwagen-en-buschauffeurs-zijn-fietsen-(oo]]> 2018-09-03T12:22:53.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Haaietanden dienen precies voor de kruisende weg geplaatst, en niet al een eind ervoor zoals CROW adviseert wanneer er bv ook een zebrapd is. CROW geeft zelf aan dat weggeberuikers pas op het laatste moment naar verkeerstekens kijken.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Den-Haag-gaat-voor-haaientanden-en-kruisen-op-krui/Haaietanden-dienen-precies-voor-de-kruisende-weg-g]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Den-Haag-gaat-voor-haaientanden-en-kruisen-op-krui/Haaietanden-dienen-precies-voor-de-kruisende-weg-g]]> 2018-09-03T12:22:52.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[wanneer zal de 1e electrische auto gaan rijden en waar? Hoe lang duurt het voordat iedereen in een auto kan rijden die automatisch rijdt en wanneer zullen auto's onder carpool constructies als openbaarvervoer gezien worden zodat mensen met elkaar samen in alle beschikbare auto's ritten kunnen inboeken?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Neemt-Google-de-stad-over/wanneer-zal-de-1e-electrische-auto-gaan-rijden-en-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Neemt-Google-de-stad-over/wanneer-zal-de-1e-electrische-auto-gaan-rijden-en-]]> 2018-09-03T12:22:51.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mooi initiatief om te kijken of ook andere aanbieders een plek in een stalling kunnen verkrijgen, naast de OV-fiets! Een belangrijke eerste stap in het aantrekkelijk positioneren van deelfietsen, maar natuurlijk nog mooier als we een stap verder durven gaan...Ik ben een beetje terughoudend als het gaat over pilots met deelfietsen: om de FIETS te testen 'ja', om te kijken of je een fiets voor de lastmile kunt/wilt gebruiken als je dat als reiziger nog niet doet 'ja' (d]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/IenW-wil-pilots-met-deelfietsen-op-stations/Mooi-initiatief-om-te-kijken-of-ook-andere-aanbied]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/IenW-wil-pilots-met-deelfietsen-op-stations/Mooi-initiatief-om-te-kijken-of-ook-andere-aanbied]]> 2018-09-03T12:22:51.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[T.a.v. Roland Haffmans; onderborden, het woord zegt het al, moeten apart worden aangebracht en mogen niet worden geintegreerd in het bord er boven. Kennelijk is dat in het buitenland anders geregeld.Nog opmerking n.a.v. het volgende.: "Ook het plaatsen van een stopbord is een optie." Hiermee wordt bord B7 bedoeld.Dit is helaas lang niet altjid het geval.De uitvoeringsvoorschriften BABW voor bord B7: "Dit bord wordtslechts toegepast op kruispunte]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tweerichtingsfietspaden-gevaar-uit-onverwachte-hoe/T-a-v-Roland-Haffmans;-onderborden,-het-woord-zegt]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tweerichtingsfietspaden-gevaar-uit-onverwachte-hoe/T-a-v-Roland-Haffmans;-onderborden,-het-woord-zegt]]> 2018-09-03T12:22:50.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Hans,Ik ben het met je eens en dat laatste lijkt me niet meer dan logisch. Met alleen de melding dat een bepaald punt als gevaarlijk wordt gezien, kan een wegbeheerder niets. Men zal dus later, via de app, moeten aangeven waarom dat punt als gevaarlijk wordt ervaren.Verder zie ik niet zoveel in alleen een melding van een piepje of een lichtje. Daarmee weet je nog niet waar je op moet letten en dat je altijd op moet letten is ook logisch. Ik zie dus geen voor]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slimme-fietsbel-voor-senioren/Hans,Ik-ben-het-met-je-eens-en-dat-laatste-lijkt]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slimme-fietsbel-voor-senioren/Hans,Ik-ben-het-met-je-eens-en-dat-laatste-lijkt]]> 2018-09-03T12:22:50.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Zonder theoretische onderbouwing, maar vanuit de praktijk wil ik wel wat aanvullen / accentueren. Ik denk dat met name wisselingen in windkracht zorgen voor balans verstoringen. Wat ik vanuit veiligjheidsoogpunt als een gevaarlijke situatie ervaar is een forse zijwind (zeker als deze van links komt) en voorbijrijdende vrachtauto's. De vrachtauto's zorgen ervoor dat dezij wind wegvalt waardoor je automatisch in de richting van de vrachtauto rijdt. Als de weg dan niet al te breed is kom]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijwind-is-serieus-verkeersveiligheidprobleem-voor/Zonder-theoretische-onderbouwing,-maar-vanuit-de-p]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijwind-is-serieus-verkeersveiligheidprobleem-voor/Zonder-theoretische-onderbouwing,-maar-vanuit-de-p]]> 2018-09-03T12:22:49.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Nederland is een fietsland. Inwoners hebben meestal tenminste één fiets, maar daarnaast nog een fiets voor stadsgebruik. In de openbare ruimte en in stallingen ontstaat hierdoor plaatsgebrek. Deelfietsen zou een oplossing zijn, want dit beperkt het fietsbezit en daarmede de behoefte aan stallingsplaatsen. Er zijn al veel inititiatieven van deelfietsorganisaties. Faciliteren is de oplossing. Bijzonder is, dat inzet van deelauto's in de aandacht is. Organisatie hiervan is veel]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Deelfiets-kan-stationsstallingen-ontlasten/Nederland-is-een-fietsland-Inwoners-hebben-meestal]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Deelfiets-kan-stationsstallingen-ontlasten/Nederland-is-een-fietsland-Inwoners-hebben-meestal]]> 2018-09-03T12:22:47.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[92 procent van de automobilisten die vaak in de auto zitten de telefoon wel eens gebruiktonder het rijden.handsfree bellen, handheld bellen, een tekstbericht lezen, een tekstbericht versturen, gebruikmaken van sociale media (nu.nl). Regelmatig (paar keer per week) ben ik bijna aangereden op een schoolroute door automobilisten die op hun mobieltje zaten te kijken. Ouders geven in de auto ook het verkeerde voorbeeld. Maar nee we gaan ons op die kinderen concentreren en dan gaan de o]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SWOV-Vooral-kinderen-aanspreken-op-bellen-op-de-fi/92-procent-van-de-automobilisten-die-vaak-in-de-au]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/SWOV-Vooral-kinderen-aanspreken-op-bellen-op-de-fi/92-procent-van-de-automobilisten-die-vaak-in-de-au]]> 2018-09-03T12:22:47.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Kijk naarhttps://www.luchtmeetnet.nl/stations/zuid-holland/regio-rijnmond/alle-stoffen en naar de Statenweg (meetstation op straatniveau) in Rotterdam, als je daar de NO2 en NO bij elkaar optelt kom je aan die 300 microgram /m3 o.a. op 18 april en 20 april. Dus het treedt wel op.Gemeente Rotterdam, uit allerlei bronnen blijkt dat er gerommeld wordt met katalysatoren (BO-rent) en afstelling van auto's en busjes, reken je niet rijk met kentekenplaten, maar ga samen met controleo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsfeiten-op-een-rij/Kijk-naar-nbsp;https-www-luchtmeetnet-nl-stations-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsfeiten-op-een-rij/Kijk-naar-nbsp;https-www-luchtmeetnet-nl-stations-]]> 2018-09-03T12:22:46.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Foutje, het aantal auto's in situatie 2 moet natuurlijk 800 zijn en daardoor is de uitstoot 1600 g/km en de factor is 15. 20 microgram NOx/m3 wordt dan 300 microgram NOx/m3 het verhaal blijft hetzelfde natuurlijk.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsfeiten-op-een-rij/Foutje,-het-aantal-auto-39;s-in-situatie-2-moet-na]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsfeiten-op-een-rij/Foutje,-het-aantal-auto-39;s-in-situatie-2-moet-na]]> 2018-09-03T12:22:46.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik zal even mijn rekenmethode loslaten op de luchtvervuiling. We gaan uit van een rustige situatie in Rotterdam op de Schiekade- Coolsingel tot de Erasmusbrug (totaal 4 rijstroken). We nemen 1 km en we plaatsen er 300 auto´s heen en 300 auto´s terug ( 3 auto's per 20 m) en een snelheid van ca 30-40 km/u. Het zijn allemaal Euro 6-auto´s met een uitstoot van 0,2 g NOx/km dus op die km wordt er 600x0,2 gNOx of 120 g uitgestoten. Situatie 2: het is spitsuur en er is 5 m per]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsfeiten-op-een-rij/Ik-zal-even-mijn-rekenmethode-loslaten-op-de-lucht]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsfeiten-op-een-rij/Ik-zal-even-mijn-rekenmethode-loslaten-op-de-lucht]]> 2018-09-03T12:22:45.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Die 0,2 g/km geldt alleen als die auto tussen de 20 en ca 70 km/u rijdt. Als hij stationair staat te draaien gaat de uitstoot per gereden km naar oneindig, wiskundig gezien vanzelfsprekend natuurlijk (TNO onderzoek van 4 april 2016)! Dus als de overheid de files op open snelwegen oplost en ze verschuiven naar de (binnen)stad met veel verkeerslichten en opstoppingen gaat de uitstoot per km enorm omhoog en worden de ernaast wonenden en de duurzame weggebruikers (voetgangers en fietsers) enorm b]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsfeiten-op-een-rij/Die-0,2-g-km-geldt-alleen-als-die-auto-tussen-de-2]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsfeiten-op-een-rij/Die-0,2-g-km-geldt-alleen-als-die-auto-tussen-de-2]]> 2018-09-03T12:22:44.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Een forfaitaire bijtelling klinkt aardig, maar schrijft zo moeilijk. Maar die opmerking van de staatssecretaris: "Fietsen is gezond en goed voor het milieu en vermindert files", klinkt mooi, maar laat het dan ook in die volgorde gelden. Ik heb vaak de indruk dat ze het juist andorsom bedoelen. Eerst de files verminderen de rest is secundair. Kijk maar waar wij moeten fietsen in de stad: in de uitlaatzone.Etienne Bral lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fiets-van-de-zaak-wordt-aantrekkelijker/Een-forfaitaire-bijtelling-klinkt-aardig,-maar-sch]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fiets-van-de-zaak-wordt-aantrekkelijker/Een-forfaitaire-bijtelling-klinkt-aardig,-maar-sch]]> 2018-09-03T12:22:44.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het waren niet enkel eenzijdige (SVC) of motorvoertuigongevallen (BMV) of botsingen met treinen , maar ook ongevallen door "falling tree" vallende bomen dus. Voor die motorvoertuigongevallen zal een gescheiden infrastructuur zeker helpen zeker voor mannen, want die maakten de hoofdmoot uit van de dodelijke ongevallen/onderzochte lichamen. Zoals altijd: niet alle fietshelmen beschermen evenveel, er is een enorm verschil in kwaliteit en na 5 jaar moeten ze eigenlijk vervangen worden.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wanneer-een-helm-zinloos-is-en-wanneer-het-je-leve/Het-waren-niet-enkel-eenzijdige-(SVC)-of-motorvoer]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wanneer-een-helm-zinloos-is-en-wanneer-het-je-leve/Het-waren-niet-enkel-eenzijdige-(SVC)-of-motorvoer]]> 2018-09-03T12:22:43.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mag ik voorstellen om ook een groene route richting Erasmusziekenhuis te maken. Er wordt veel door het personeel gefietst en ook patiënten en bezoekers komen vaak met de fiets. Er kan een doorsteek van de oostelijke route naar de westelijke gemaakt worden over de Schiekadeen dan zoveel mogelijk de Maasboulevard (heel druk en vuil) vermijdend richting ziekenhuis met wat meer faciliteiten voor de fietsers door bredere fietspaden te tekenen na het tunneltje onder Rotterdam Centraal ri]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rotterdam-wil-fietsers-via-een-andere-fietsroute-s/Mag-ik-voorstellen-om-ook-een-groene-route-richtin]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rotterdam-wil-fietsers-via-een-andere-fietsroute-s/Mag-ik-voorstellen-om-ook-een-groene-route-richtin]]> 2018-09-03T12:22:43.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Is dit de Ring-Ring app die nu in Nijmegen/Malden loopt:https://ring-ring.nu/spelregels-nijmegen-copy/ of is dit iets alleen voor leaserijders? Daar (Ring-Ring) kunnen ook doorgewinterde fietsers gebruik van maken en geldt ook voor winkelritten. De beloning wordt weer gestopt in mooie projecten dus vloeit niet weg naar onduurzame investeringen zoals vliegreizen of autovakanties. Dit geeft aan dat je het fietsgebruik breder kunt stimuleren. Uiteindelijk moeten we tot een duurzaam stimule]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Met-connected-autos-en-fietsen-gedragsverandering-/Is-dit-de-Ring-Ring-app-die-nu-in-Nijmegen-Malden-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Met-connected-autos-en-fietsen-gedragsverandering-/Is-dit-de-Ring-Ring-app-die-nu-in-Nijmegen-Malden-]]> 2018-09-03T12:22:42.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Die regel:"Kunststof vezels in het beton moeten zorgen voor een hoge sterkte en een lange levensduur" (kunstofvezels neem ik aan) geeft mij kippenvel. Er wordt gediscussieerd over microplastics in het milieu en dan maken we dit soort fietspaden? Er rijdt een heel scala aan voertuigen over fietspaden en het wegdek slijt sowieso dus waarom geen natuurlijke vezels of zijn deze kunststofvezels snel en totaal afbreekbaar (TU Delft heeft natuurlijke vezels gebruikt in hun Velo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Innovatief-wegdek-goedkoper-en-sneller/Die-regel-nbsp;-nbsp;-quot;Kunststof-vezels-in-het]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Innovatief-wegdek-goedkoper-en-sneller/Die-regel-nbsp;-nbsp;-quot;Kunststof-vezels-in-het]]> 2018-09-03T12:22:41.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@RolandFietsen zijn toegelaten op de waterbus en er zijn ook veerdiensten alleen wordt daar weinig informatie over verspreid:https://www.dewaterbus.be/ en op:http://www.portofantwerp.com/nl/vaak-gestelde-vragen-over-de-waterbus#fietsen. Het zou goed zijn om die aanlegplaatsen verder naar de nieuwe havens uit te breiden, maar misschien zitten ze dan het zwaar scheepvaartverkeer teveel in de weg??Etienne Bral, lid van Fietsersbondafdeling Delft e.o.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gratis-fietsbus-vervoert-fietsers-door-tunnel/@RolandFietsen-zijn-toegelaten-op-de-waterbus-en]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gratis-fietsbus-vervoert-fietsers-door-tunnel/@RolandFietsen-zijn-toegelaten-op-de-waterbus-en]]> 2018-09-03T12:22:41.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In hun rapport zetten ze zelf:"Nu we weten dat er tijdens regen slechts een afname is van 13% van de fietsers, kun je een positieve sociale norm communiceren (“87% fietst nog steeds in de regen”).".Er ging blijkbaar het één en ander mis tijdens het experiment, nl. fake/foute e-mail met het bericht dat tijdens een flinke regenperiode er niemand had gefietst. Dat werkte niet stimulerend. En dan heet je B-Rider alsof Brabanders tweederangs]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-laten-zich-niet-verleiden-om-in-de-regen-/In-hun-rapport-zetten-ze-zelf-nbsp;-nbsp;-quot;Nu-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-laten-zich-niet-verleiden-om-in-de-regen-/In-hun-rapport-zetten-ze-zelf-nbsp;-nbsp;-quot;Nu-]]> 2018-09-03T12:22:40.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het advies om trappers van een kinderfiets te halen om kinderen te laten wennen aan de fiets en het evenwicht op een fiets, cranks eventueel met tiewrap vastzetten en zo geen extra loopfiets te hoeven kopen (voor mensen met een kleine beurs) werd al jaaren geleden door een Britse site geadviseerd. Heb ik ook ooit in ons fietsblad geschreven.Etienne Bral , lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsles-voor-de-allerkleinsten/Het-advies-om-trappers-van-een-kinderfiets-te-hale]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsles-voor-de-allerkleinsten/Het-advies-om-trappers-van-een-kinderfiets-te-hale]]> 2018-09-03T12:22:40.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[We worden serieus genomen met de klemtoon op serieus. Mogen we dan ook onze (lees: mijn) Sinterklaaswensen in onze fietsschoen stoppen? Of onze wensen voor pakjesavond uiten? Dan ziet het er als volgt uit: meer ruimte voor de fiets, meer fietsers en vooral fietskilometers, meer gezonde lucht, meer vrijliggende fietspaden in asfalt of vlak beton, meer kortere routes voor de fietser , meer belijning, meer veilige bermen en zijkanten (weg gevaarlijke pieken of andere uitsteeksels), meer veilighe]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fiets-wordt-serieus-genomen-in-nieuw-verkeersmodel/We-worden-serieus-genomen-met-de-klemtoon-op-serie]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fiets-wordt-serieus-genomen-in-nieuw-verkeersmodel/We-worden-serieus-genomen-met-de-klemtoon-op-serie]]> 2018-09-03T12:22:39.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Heb de persmededeling van 05-03-2018 gelezen, maar over die fietsinfrastructuur stond alleen dat er gekeken werd hoe het systeem in speciale omstandigheden zou reageren (kruispunten, andere verkeersdeelnemers en speciale weersomstandigheden) en ook hoe andere verkeersdeelnemers reageren op deze vreemde eenden in de bijt en of ze ze accepteren (afdeling Psychologie) Er werd juist gesteld dat het een uitdaging wordt om kruispunten ZONDER verkeerslichten over te steken. Hindernissen zoals trotto]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-zelfrijdende-fiets-is-gearriveerd/Heb-de-persmededeling-van-05-03-2018-gelezen,-maar]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-zelfrijdende-fiets-is-gearriveerd/Heb-de-persmededeling-van-05-03-2018-gelezen,-maar]]> 2018-09-03T12:22:38.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[bordsteen is een letterlijke vertaling van het Duitse woord Bordstein dat in het Nederlands trottoirband betekent. Dus :"daarvoor meer geschikte fietsinfrastructuur, met fietspaden, bordsteen met een vaste hoogte en speciale verkeerslichten." moet m.i. zijn: "daarvoor meer geschikte fietsinfrastructuur, met fietspaden met trottoirbanden met een vaste hoogte en speciale verkeerslichten.".Etienne Bral lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-zelfrijdende-fiets-is-gearriveerd/bordsteen-is-een-letterlijke-vertaling-van-het-Dui]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-zelfrijdende-fiets-is-gearriveerd/bordsteen-is-een-letterlijke-vertaling-van-het-Dui]]> 2018-09-03T12:22:38.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Moniek Zuurbier heeft ook zoiets gedaan met de route Arnhem-Nijmegen (RijnWaalpad): rapport GGD Luchtkwaliteit op het RijnWaalpad 7maart 2016. Daar was er ook de factor "brommers en scooters" die pieken veroorzaakten. Ik vind de concentraties voor Vlaamse omstandigheden laag. Vlaanderen was en is nog altijd een dieselland eh dieselgewest. Misschien waren de weersomstandigheden gunstig en moet je die er ook in verweken: achtergrondvervuiling als parameter. Zoals ik eerder heb bereken]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietssnelweg-beter-voor-je-gezondheid/Moniek-Zuurbier-heeft-ook-zoiets-gedaan-met-de-rou]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietssnelweg-beter-voor-je-gezondheid/Moniek-Zuurbier-heeft-ook-zoiets-gedaan-met-de-rou]]> 2018-09-03T12:22:37.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@Jan Misschien alleen met spraakfunctie? Stem zegt dan: "U heeft een adviessnelheid van 25 km/u". Of is dit niet appen, maar hetzefde als navigatie (geplaatst op stuur), dat mag nog wel."helpt alle verkeersdeelnemers met een snelheidsadvies"Geeft die app ook aan voor automobilistenen vrachtwagenchauffeurs dat ze het groene verkeerslicht niet meer halen met de wettelijke maximumsnelheid en dat ze moeten vertragen (ook om geen brandstof te ver]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/App-weet-wanneer-verkeerslicht-op-groen-gaat-en-ge/@Jan-Misschien-alleen-met-spraakfunctie-Stem-zegt-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/App-weet-wanneer-verkeerslicht-op-groen-gaat-en-ge/@Jan-Misschien-alleen-met-spraakfunctie-Stem-zegt-]]> 2018-09-03T12:22:36.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het is aannemelijk, dat het aantal fietsers 1,9 miljoen maal 4 is; veel mensen zoals ondergetekende hebben meer dan een fiets. Zo kan de bewering van ECF toch kloppen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/EU-wil-elektrische-fietsers-mogelijk-een-verplicht/Het-is-aannemelijk,-dat-het-aantal-fietsers-1,9-mi]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/EU-wil-elektrische-fietsers-mogelijk-een-verplicht/Het-is-aannemelijk,-dat-het-aantal-fietsers-1,9-mi]]> 2018-09-03T12:22:36.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Er zijn nog meer slimme oplossingen in de maak. Zoals bijvoorbeeld BikeShield (https://thebikeshieldapp.com) welke werkt aan een algoritme dat op basis van de richting en snelheid van zowel de auto als fiets een ongeval voorspeld; en de automobilist waarschuwd. Nu moeten beide bestuurders nog de app aanzetten, ongetwijfeld zal dit algoritme bij succes opgekocht worden door autofabricanten die het in hun systemen zetten.Ander voorbeeld is TNO welke werkt aan sensoren op de fiets die d]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Sensor-moet-automobilist-waarschuwen-voor-fietser/Er-zijn-nog-meer-slimme-oplossingen-in-de-maak-Zoa]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Sensor-moet-automobilist-waarschuwen-voor-fietser/Er-zijn-nog-meer-slimme-oplossingen-in-de-maak-Zoa]]> 2018-09-03T12:22:35.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het oorspronkelijke artikel uit Verkeersrecht 4/2018 leest u hier.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Infrastructuur-belangrijkste-ongevalsoorzaak-fiets/Het-oorspronkelijke-artikel-uit-Verkeersrecht-4-20]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Infrastructuur-belangrijkste-ongevalsoorzaak-fiets/Het-oorspronkelijke-artikel-uit-Verkeersrecht-4-20]]> 2018-09-03T12:22:34.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Beste Kees,De opmerking die je plaatst begrijp ik. Vrij logisch dat veel ritten over de gemeente grens gaan. Uiteraard is fietsveiligheid in iedere gemeente van belang.De ANWB heeft, in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen, haar leden gevraagd over fietsen in hun eigen gemeente. We hebben dat gedaan in 30 gemeenten. Zie https://www.anwb.nl/belangenbehartiging/verkiezingen/gemeenteraadsverkiezingen-2018 voor de vragen die we hebben gesteld en hoe we de gemeenten hebben]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Werk-aan-de-winkel-voor-gemeenten/Beste-Kees,De-opmerking-die-je-plaatst-begrijp-i]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Werk-aan-de-winkel-voor-gemeenten/Beste-Kees,De-opmerking-die-je-plaatst-begrijp-i]]> 2018-09-03T12:22:34.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De vraag ging over verkeersveiligheid.In augustus is er een kwalitatief onderzoek gedaan en in september – oktober een kwantitatief onderzoek. Dus niet tijdens sneeuw en ijs.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Werk-aan-de-winkel-voor-gemeenten/De-vraag-ging-over-verkeersveiligheid-In-augustu]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Werk-aan-de-winkel-voor-gemeenten/De-vraag-ging-over-verkeersveiligheid-In-augustu]]> 2018-09-03T12:22:33.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het totaal ongevallen zònder andere verkeersdeelnemer is hoger dan in de aanhef van het artikel (70%)Val: 60 %Obstakel: 7%Spaken: 7%samen dus 74%]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ziekenhuizen-behandelen-jaarlijks-67-000-fietsers-/Het-totaal-ongevallen-z-ograve;nder-andere-verkeer]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ziekenhuizen-behandelen-jaarlijks-67-000-fietsers-/Het-totaal-ongevallen-z-ograve;nder-andere-verkeer]]> 2018-09-03T12:22:33.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Elektrische fiets vervangt vooral de gewone fiets: ik vraag me af of daarmee het aantal ritten en de ritafstand toenemen. Dan is die vervanging waardevol.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fiets-vervangt-de-auto-nog-niet/Elektrische-fiets-vervangt-vooral-de-gewone-fiets-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fiets-vervangt-de-auto-nog-niet/Elektrische-fiets-vervangt-vooral-de-gewone-fiets-]]> 2018-09-03T12:22:32.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De kop van het artikel is misleidend omdat die suggereert dat alle smartphone gebruik bedoeld wordt. Slechts het gebruik (geluid via 'oortjes') speelt hier mee. Dat wil zeggen dat de kijkrichting naar het verkeer is. Risico voller, lijkt mij, is tekst lezen op het scherm en vooral tekst invoeren. Dus SWOV: los dit misverstand op!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Jongeren-compenseren-voor-risicos-smartphonegebrui/De-kop-van-het-artikel-is-misleidend-omdat-die-sug]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Jongeren-compenseren-voor-risicos-smartphonegebrui/De-kop-van-het-artikel-is-misleidend-omdat-die-sug]]> 2018-09-03T12:22:31.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[deze link even proberen.gr. Ivo Smithttp://bit.ly/2o6oDgw]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietssnelweg-scheelt-50-autos-in-de-spits/deze-link-even-proberen-gr-Ivo-Smithttp-bit-ly]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietssnelweg-scheelt-50-autos-in-de-spits/deze-link-even-proberen-gr-Ivo-Smithttp-bit-ly]]> 2018-09-03T12:22:31.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ook deze 'kop' klopt niet. Er zijn geen fietssnelwegen, dat associeert aan autosnelwegen. Die hebben ongelijkvloerse kruisingen, meerdere rijstroken enz. Er zijn wel Snelfietsroutes en die term gebruikt de provincie Gelderland ook.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietssnelweg-scheelt-50-autos-in-de-spits/Ook-deze-39;kop-39;-klopt-niet-Er-zijn-geen-fietss]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietssnelweg-scheelt-50-autos-in-de-spits/Ook-deze-39;kop-39;-klopt-niet-Er-zijn-geen-fietss]]> 2018-09-03T12:22:30.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In 2016 is de ambitie neergezet om in Gelderland en Overijssel 2000 kinderen enthousiast te maken voor fietsen door middel van een korte fietseducatie op school. Dit in het kader van de GIRO. Dat project is uitgevoerd door de Fietsschool van de Fietsersbond.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gemeenten-doen-weinig-tot-niets-aan-fietseducatie/In-2016-is-de-ambitie-neergezet-om-in-Gelderland-e]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gemeenten-doen-weinig-tot-niets-aan-fietseducatie/In-2016-is-de-ambitie-neergezet-om-in-Gelderland-e]]> 2018-09-03T12:22:30.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Verbazingwekkend vind ik dat niet:- Elektrische fietsen zijn gemiddeld minder oud. (Iets als een elektrische studentenfiets van 50 euro bestaat niet.)- Elektrische fietsen zijn gemiddeld duurder. (Dus meestal betere verlichting.)- Bijna alle elektrische fietsen zijn voorzien van verlichting gekoppeld aan de batterij (of soms met een naafdynamo). Dus weinig verlichting op eigen batterijen, weinig verlichting op banddynamo's, ...- Samenhangend met het voor]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fietser-rijden-vaker-met-licht-aan/Verbazingwekkend-vind-ik-dat-niet--Elektrische-f]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fietser-rijden-vaker-met-licht-aan/Verbazingwekkend-vind-ik-dat-niet--Elektrische-f]]> 2018-09-03T12:22:29.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ooit was ik betrokken bij de eerste experimenten Spitsmijden. Ook daar hebben we verkend of spreiding in spitsbelasting door studenten soelaas kon bieden. We hebben grondig verkend of in het hoger onderwijs in Den Haag en omgeving mogelijkheden zaten. Tot onze verrassing (en we hadden het natuurlijk zelf kunnen/moeten bedenken) was de reactie in gesprekken unaniem: "Dacht u dat wij daar nog niet naar gekeken hebben? Verschuiving van lestijden betekent voor onze orgnaisatie onder an]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Andere-schooltijden-kunnen-ochtendspits-afvlakken/Ooit-was-ik-betrokken-bij-de-eerste-experimenten-S]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Andere-schooltijden-kunnen-ochtendspits-afvlakken/Ooit-was-ik-betrokken-bij-de-eerste-experimenten-S]]> 2018-09-03T12:22:28.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Inmiddels is de duct-tape ingreep definitief gemaakt door de gemeente Nijmegen. De verf is aangebracht.De vraag is of het gedrag dat tijdens de duct-tape proef is vertoond blijvend zal zijn. Mogelijk dat er gewenning optreedt aan de veranderde situatie en dat in de spitsdrukte de lijntjes weer overschreden gaan worden...]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Duct-tape-leidt-fietser-in-goede-banen/Inmiddels-is-de-duct-tape-ingreep-definitief-gemaa]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Duct-tape-leidt-fietser-in-goede-banen/Inmiddels-is-de-duct-tape-ingreep-definitief-gemaa]]> 2018-09-03T12:22:28.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Voordat de Zwolse fietsrotonde er was, is er al jaren geledeneen fietsrotonde in Overveen (bij Bloemendaal) al gerealiseerd. Deze heeft helaas nooit de aandacht gekregen, dus vandaar een reactie.Zie https://goo.gl/maps/RPjHJZNsj4t]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Groningen-neemt-opvallende-fietsrotonde-in-gebruik/Voordat-de-Zwolse-fietsrotonde-er-was,-is-er-al-ja]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Groningen-neemt-opvallende-fietsrotonde-in-gebruik/Voordat-de-Zwolse-fietsrotonde-er-was,-is-er-al-ja]]> 2018-09-03T12:22:27.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wachtstand groen voor fietsers is niet slim. Hierdoor wordt conflicterend verkeer met onnodig rood geconfronteerd als het fietslicht eerst naar geel en rood moet. Dit met een grote kans op roodlichtnegatie in de rustige uren. Beter is het om voor fietsers verweg detectie aan te leggen zodat tijdens wachtstand rood ook fietsers op afstand groen krijgen en ongehinderd door kunnen fietsen. Bijkomend voordeel is dat fietsers op afstand het groen ook kunnen verlengen. Er is niets zo frustrerend om]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wachtstand-groen-voor-fietsers/Wachtstand-groen-voor-fietsers-is-niet-slim-Hierdo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wachtstand-groen-voor-fietsers/Wachtstand-groen-voor-fietsers-is-niet-slim-Hierdo]]> 2018-09-03T12:22:27.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Natuurlijk niet zo spannend als de 4 grote steden, maar ook kleinere gemeenten kennen soms al een aantal jaren fietsparkeernormen (afgekeken van CROW-publicatie 317). Zoals de gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet en Oldebroek (die een gezamenlijke Parkeernota hebben).]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rotterdam-heeft-nu-ook-fietsparkeernormen/Natuurlijk-niet-zo-spannend-als-de-4-grote-steden,]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rotterdam-heeft-nu-ook-fietsparkeernormen/Natuurlijk-niet-zo-spannend-als-de-4-grote-steden,]]> 2018-09-03T12:22:26.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Is rood wel geschikt voor kleurenblinden of mensen met een visuele beperking? Zwarte letters op een witte achtergrond leveren over het algemeebn het beste contrast.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Brabant-test-nieuwe-bewegwijzering-voor-snelfietsr/Is-rood-wel-geschikt-voor-kleurenblinden-of-mensen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Brabant-test-nieuwe-bewegwijzering-voor-snelfietsr/Is-rood-wel-geschikt-voor-kleurenblinden-of-mensen]]> 2018-09-03T12:22:26.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wanneer zijn dergelijke fietsen nu eens te koop?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ouderenfiets-past-zich-automatisch-aan/Wanneer-zijn-dergelijke-fietsen-nu-eens-te-koop]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ouderenfiets-past-zich-automatisch-aan/Wanneer-zijn-dergelijke-fietsen-nu-eens-te-koop]]> 2018-09-03T12:22:25.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Uitstekend bericht, maarrrr.... de Utrechtse app is nog steeds niet beschikbaar voor een Windows-smartphone. Daar zijn de bekende 'marktleiders-redenen' voor, dat weet ik. Maar vervelend is dat wel. Mijn verder toptelefoon van Nokia 1020 met een meer dan puike camera kan ik dus niet gebruiken, niet in Utrecht noch in Apeldoorn. App-noot-mis...]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Is-er-plek-in-de-stalling/Uitstekend-bericht,-maarrrr-de-Utrechtse-app-is-no]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Is-er-plek-in-de-stalling/Uitstekend-bericht,-maarrrr-de-Utrechtse-app-is-no]]> 2018-09-03T12:22:25.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Is dit jullie nieuwe categorie Curiosa?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vliegen-fietsers-vaker/Is-dit-jullie-nieuwe-categorie-Curiosa]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vliegen-fietsers-vaker/Is-dit-jullie-nieuwe-categorie-Curiosa]]> 2018-09-03T12:22:24.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Alle reacties bevestigen het:Zoals nu geformuleerd is de 'connected bike' eerder een 'sensorkerstboom' voorallerlei meetdoelstellingen en wordt het woord connected niet adequaat ingezet. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Grootschalige-proef-met-connected-bike-in-Kopenhag/Alle-reacties-bevestigen-het-nbsp;Zoals-nu-geformu]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Grootschalige-proef-met-connected-bike-in-Kopenhag/Alle-reacties-bevestigen-het-nbsp;Zoals-nu-geformu]]> 2018-09-03T12:22:23.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De 'connected car' geeft de auto de gelegenheid automatisch de afstand tot de voorligger aan te passen en als colonne op te trekken en te remmen. In die zin zijn ze een prima vervanging van de robot car die er in de urbane ruimte nooit zal gaan komen. Dpo de connected car gaat er minder ruimte nodig zijn op de snelweg. De 'connected bike' zou ermee gediend zijn als er een waarschuwing naar auto's ging die hen doet afremmen of stoppen wanneer er gevaar dreigt. Zoals nu gefo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Grootschalige-proef-met-connected-bike-in-Kopenhag/De-39;connected-car-39;-geeft-de-auto-de-gelegenhe]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Grootschalige-proef-met-connected-bike-in-Kopenhag/De-39;connected-car-39;-geeft-de-auto-de-gelegenhe]]> 2018-09-03T12:22:23.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[rond 2005 is er bij station Amsterdam Zuid een kleine proef gedaan OV-fiets@home. Uitgaande forenzen via Zuid hadden een OV fiets thuis, waarmee ze naar het station fietsten. Deze kon vervolgens gebruikt worden door allerlei OV-fiets klanten. De fiets nam daarmee geen kostbare plek in in de stalling.De resultaten van het onderzoek heb ik nooit gezien, maar zouden bij OV-fiets en gemeente Amsterdam te vinden moeten zijn, lijkt me. Ze zijn nuttig voor de nu voorgestelde proeven. Ook al]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/IenW-wil-pilots-met-deelfietsen-op-stations/rond-2005-is-er-bij-station-Amsterdam-Zuid-een-kle]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/IenW-wil-pilots-met-deelfietsen-op-stations/rond-2005-is-er-bij-station-Amsterdam-Zuid-een-kle]]> 2018-09-03T12:22:22.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[rond 2005 is er bij station Amsterdam Zuid een kleine proef gedaan OV-fiets@home. Uitgaande forenzen via Zuid hadden een OV fiets thuis, waarmee ze naar het station fietsten. Deze kon vervolgens gebruikt worden door allerlei OV-fiets klanten. De fiets nam daarmee geen kostbare plek in in de stalling.De resultaten van het onderzoek heb ik nooit gezien, maar zouden bij OV-fiets en gemeente Amsterdam te vinden moeten zijn, lijkt me. Ze zijn nuttig voor de nu voorgestelde proeven. Ook al]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Deelfiets-kan-stationsstallingen-ontlasten/rond-2005-is-er-bij-station-Amsterdam-Zuid-een-kle]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Deelfiets-kan-stationsstallingen-ontlasten/rond-2005-is-er-bij-station-Amsterdam-Zuid-een-kle]]> 2018-09-03T12:22:22.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Dus op een 50 km-weg waar de snorfietser van het fietspad af en naar de rijbaan moet komt een helmplicht voor snorfietsers. Maar op een 50 km-weg zonder fietspaden? En worden fietsers op 50 km/wegen zonder fietspaden ook verplicht een helm te dragen, of is het voor fietsers op die wegen veiliger dan voor snorfietsers? Vooralsnog vind ik dit een onbegrijpelijk besluit.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snorfiets-mag-naar-de-rijbaan/Dus-op-een-50-km-weg-waar-de-snorfietser-van-het-f]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snorfiets-mag-naar-de-rijbaan/Dus-op-een-50-km-weg-waar-de-snorfietser-van-het-f]]> 2018-09-03T12:22:21.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De auto en soms de trein hebben voor interlokaal verkeer een heel sterke positie waarin ook nog steeds fors wordt geïnvesteerd. De fiets floreert vooral bij nabijheid. De sprong die wordt geambieerd is naar mijn indruk vaak te groot.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-vraag-waarom-snelfietsroutes-niet-l/De-auto-en-soms-de-trein-hebben-voor-interlokaal-v]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-vraag-waarom-snelfietsroutes-niet-l/De-auto-en-soms-de-trein-hebben-voor-interlokaal-v]]> 2018-09-03T12:22:21.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Joop dat is pertinent niet waar. De meeste parkeerkelders draaien verlies omdat ze niet alle kosten rekenen. Met name het onderhoud niet. Dat kost goud. Het CROW kan je er alles van vertellen. Alleen in Amsterdam en nog een paar plaatsen waar kelders in handen zijn van particulieren wordt winst gedraaid. Elders niet. Als mensen moeten betalen gaan ze in een gratis woonwijk staan verderop en wie betaalt die (half) lege kelders dan? De burger. Al jaren is er in Middelburg een tekort op de kelde]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsen-bevorderen-via-de-portemonnee/Joop-dat-is-pertinent-niet-waar-De-meeste-parkeerk]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsen-bevorderen-via-de-portemonnee/Joop-dat-is-pertinent-niet-waar-De-meeste-parkeerk]]> 2018-09-03T12:22:20.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[P Lomito de auto is gen melkkoe maar een vetgemest varken. Vrijwel geen enkele parkeerkelder is rendabelin dit landmaar wordt mede door de burger betaalt zelfs als ie geen auto bezit zoals ik. En zo zijn er tal van onkosten te noemen die de automobilist maar liever bij de gemeenschap legt. Het CROW kan je daar alles over vertellen. Wie betaalt de brandweerkosten van tunnels, wie betaalt de letseladvocaten de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid. Ach laat ik maar ophouden. Ik hoe]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsen-bevorderen-via-de-portemonnee/P-Lomito-de-auto-is-gen-melkkoe-maar-een-vetgemest]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsen-bevorderen-via-de-portemonnee/P-Lomito-de-auto-is-gen-melkkoe-maar-een-vetgemest]]> 2018-09-03T12:22:20.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Helemaal eens met Roland. Het is mijn ervaringin Groningen. Is een verslechtering voor fietsers.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rotterdam-probeert-het-nog-een-keer-alle-fietsers-/Helemaal-eens-met-Roland-Het-is-mijn-ervaring-nbsp]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rotterdam-probeert-het-nog-een-keer-alle-fietsers-/Helemaal-eens-met-Roland-Het-is-mijn-ervaring-nbsp]]> 2018-09-03T12:22:19.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik moet nu denken aan de ruimte die deelauto's (gaan) innemen (in de toekomst). Op de Hogeschool Zeeland werd aan een volle zaal gevraagd wie zoiets als de deelauto zag zitten. Ik schat dat de helft zijn kaart opstak dat ze het niet zagen zitten. De reden: o.a Omdat er een kans bestond dat er geen auto besschikbaar was (altijd alles onmiddelijk overal- generatie). Of omdat iemand anders daar met zijn vieze vingers overal aan had gezeten. Het ruimtegebruik telt ook voor de fiets maar is ni]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Mythes-rond-deelfietsen-genuanceerd/Ik-moet-nu-denken-aan-de-ruimte-die-deelauto-39;s-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Mythes-rond-deelfietsen-genuanceerd/Ik-moet-nu-denken-aan-de-ruimte-die-deelauto-39;s-]]> 2018-09-03T12:22:19.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[En wat als die fietsbus niet beloofd wat ie zou doen? Heb je en geen brug en geen bus. Zo is er bij ons in ZLD een keer een fietsbus gepland voor de Westerscheldetunnel. Om daar te komen had je ten eerste een zeer slechte routebewegwijzering en als je dat na lang zoeken gevonden had kon je met een fietslift mee naar boven. Alweer een probleempje: er paste geen fiets in die lift. Dus op zijn kop dan maar. En vervolgens kan je als je geluk hebt met de bus mee want als er al een rolstoel in staa]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gratis-fietsbus-vervoert-fietsers-door-tunnel/En-wat-als-die-fietsbus-niet-beloofd-wat-ie-zou-do]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gratis-fietsbus-vervoert-fietsers-door-tunnel/En-wat-als-die-fietsbus-niet-beloofd-wat-ie-zou-do]]> 2018-09-03T12:22:18.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[He Martin eindelijk iemand die dat zegt. Ik denk dat wij niet de enigen zijn.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsgootjes-kunnen-fietsverbindingen-bekorten/He-Martin-eindelijk-iemand-die-dat-zegt-Ik-denk-da]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsgootjes-kunnen-fietsverbindingen-bekorten/He-Martin-eindelijk-iemand-die-dat-zegt-Ik-denk-da]]> 2018-09-03T12:22:17.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Shared space lijkt me hier zeer onwenselijk. Het is een erg drukke kruising met veel bussen. Wie is dan de sterkste? Ik ben ook geen liefhebbervanShared space.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Groningen-neemt-opvallende-fietsrotonde-in-gebruik/Shared-space-lijkt-me-hier-zeer-onwenselijk-Het-is]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Groningen-neemt-opvallende-fietsrotonde-in-gebruik/Shared-space-lijkt-me-hier-zeer-onwenselijk-Het-is]]> 2018-09-03T12:22:17.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Links is voor auto's geen weg(links op de foto), alleen een parkeerterrein. Voor fietsers wel een druk jaagpad.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Groningen-neemt-opvallende-fietsrotonde-in-gebruik/Links-is-voor-auto-39;s-geen-weg-nbsp;(links-op-de]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Groningen-neemt-opvallende-fietsrotonde-in-gebruik/Links-is-voor-auto-39;s-geen-weg-nbsp;(links-op-de]]> 2018-09-03T12:22:15.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik ben geen deskundige Henk maar ik weet wel van de politie dat hoe overzichtelijker het is, hoe harder men gaat rijden. En fietsers die naar het Jaagpad wilden moesten eerder ook helemaal van rechts naar links als ze rechdoor gingen. Dus zeg maar diagonaal.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Groningen-neemt-opvallende-fietsrotonde-in-gebruik/Ik-ben-geen-deskundige-Henk-maar-ik-weet-wel-van-d]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Groningen-neemt-opvallende-fietsrotonde-in-gebruik/Ik-ben-geen-deskundige-Henk-maar-ik-weet-wel-van-d]]> 2018-09-03T12:22:14.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik heb de nieuwe situatie nog niet gezien, maar ken wel de oude situatie. Fietsers die naar het jaagpad wilden moesten de kruising altijd diagonaal over. Voelde heel erg onveilig. Ook gaf het eenraar gevoel dat afslaand autoverkeer voor ging op rechtdoorgaand fietsverkeer. Ik denk dat dit beter is. Slechter kan niet.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Groningen-neemt-opvallende-fietsrotonde-in-gebruik/Ik-heb-de-nieuwe-situatie-nog-niet-gezien,-maar-ke]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Groningen-neemt-opvallende-fietsrotonde-in-gebruik/Ik-heb-de-nieuwe-situatie-nog-niet-gezien,-maar-ke]]> 2018-09-03T12:22:11.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Belangrijker om te weten wat nu de oorzaak is van de dodelijke ongevallen. Dus door ander gemotoriseerd verkeer, infrastructuur (paaltjes moeten verboden worden) etc.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/In-2017-meer-verkeersdoden-op-de-fiets-dan-in-de-a/Belangrijker-om-te-weten-wat-nu-de-oorzaak-is-van-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/In-2017-meer-verkeersdoden-op-de-fiets-dan-in-de-a/Belangrijker-om-te-weten-wat-nu-de-oorzaak-is-van-]]> 2018-09-03T12:22:09.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Heel goed om hier aandacht aan te geven. Onderzoek is dringend gewenst. Al in de jaren zevetig was er onderzoek dat aantoonde dat bij veel kruispunten een éénzijdig in twee richtingen bereden fietspad tot problemen leidt. Daar helpt geen onderbordje tegen. Het is het ingesleten verwachtingspatroon waardoor je uit die onverwachte richting geen fietsers verwacht. net zoals je in Engeland ook altijd (in de automoatische piloot steevast in de vrekeerde richting kijkt.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tweerichtingsfietspaden-gevaar-uit-onverwachte-hoe/Heel-goed-om-hier-aandacht-aan-te-geven-Onderzoek-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tweerichtingsfietspaden-gevaar-uit-onverwachte-hoe/Heel-goed-om-hier-aandacht-aan-te-geven-Onderzoek-]]> 2018-09-03T12:22:08.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wie wel eens met de Tunnelveiligheidswet te maken heeft gehad weet hoe absurd het veiligheidsdenken kan doorslaan. Maar voor fietspaden zou ik wensen dat we tenminste een klein beetje strenger zouden kunnen zijn om systematische en ongemotiveerde afwijkingen van de CROW richtlijnen bij wegbeheerders te kunnen aanpakken.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-5-ontwerpprincipes-van-een-vergevingsgezind-fie/Wie-wel-eens-met-de-Tunnelveiligheidswet-te-maken-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-5-ontwerpprincipes-van-een-vergevingsgezind-fie/Wie-wel-eens-met-de-Tunnelveiligheidswet-te-maken-]]> 2018-09-03T12:22:08.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Waar zitten de problemen van windhinder voor fietsers precies? En hoe kun je hier mee rekening houden? Is dit geen leuk onderzoek voor de TU Delft?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijwind-is-serieus-verkeersveiligheidprobleem-voor/Waar-zitten-de-problemen-van-windhinder-voor-fiets]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijwind-is-serieus-verkeersveiligheidprobleem-voor/Waar-zitten-de-problemen-van-windhinder-voor-fiets]]> 2018-09-03T12:22:07.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Rond hoge gebouwen kan het aardig spoken voor fietsers en voetgangers. Hoe komt dat? En is er iets aan te doen? Ik was op bezoek bij Ingenieursbureau Peutz in Mook, waar men gespecialiseerd is in windtunnelonderzoek naar ontwerpen voor hoge gebouwen. Zie dit artikel:https://www.fietsersbond.nl/nieuws/alleen-nederland-heeft-norm-voor-windhinder/]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijwind-is-serieus-verkeersveiligheidprobleem-voor/Rond-hoge-gebouwen-kan-het-aardig-spoken-voor-fiet]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijwind-is-serieus-verkeersveiligheidprobleem-voor/Rond-hoge-gebouwen-kan-het-aardig-spoken-voor-fiet]]> 2018-09-03T12:22:07.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Fijn dat dit onderzoek is gedaan! De suggestie uit de titel van de Goudappel-bijdrage aan het Colloquium Vervoerplanologisch Speurwerk uit 2008 https://www.cvs-congres.nl/cvspdfdocs/cvs08_77.pdf is hiermee weerlegt, wat hiermee al de waarde van het onderzoek aantoont. Daarnaast is het in het algemeen goed dat wetenschappers open deuren onderzoeken en van feiten voorzien.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vliegen-fietsers-vaker/Fijn-dat-dit-onderzoek-is-gedaan!-De-suggestie-uit]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vliegen-fietsers-vaker/Fijn-dat-dit-onderzoek-is-gedaan!-De-suggestie-uit]]> 2018-09-03T12:22:06.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Leuk dat ook Apeldoorn nu deze app heeft! Ik kom niet zo heel vaak meer in Apeldoorn, maar het zou leuk zijn als de verschillende apps geintegreerd worden en je niet voor iedere plaats een ander appje nodig hebt.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Is-er-plek-in-de-stalling/Leuk-dat-ook-Apeldoorn-nu-deze-app-heeft!-Ik-kom-n]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Is-er-plek-in-de-stalling/Leuk-dat-ook-Apeldoorn-nu-deze-app-heeft!-Ik-kom-n]]> 2018-09-03T12:22:06.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De kop klopt inderdaad niet: "Automobilisten laten zich niet verleiden om in de regen te fietsen" dekt de lading beter. Of "Keuzereizigers kiezen voor comfort en gemak"]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-laten-zich-niet-verleiden-om-in-de-regen-/De-kop-klopt-inderdaad-niet-quot;Automobilisten-la]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-laten-zich-niet-verleiden-om-in-de-regen-/De-kop-klopt-inderdaad-niet-quot;Automobilisten-la]]> 2018-09-03T12:22:05.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Dag Jan,de proef uit 2015 was aanleiding voor Axu om de methodiek van "rijdend enqueteren" te verbeteren. We kregen commentaar over de kleuren op het fietspad ("vervuiling") en het slingeren van fietsers, wat tot verkeersonveiligheid zou kunnen leiden. Mocht de techniek het toelaten om subtieler fietsgedrag op te pikken, dan zullen we dat zeker ook een kans geven.Herbert Tiemens]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-enqueteren-via-handopsteken/Dag-Jan,-nbsp;de-proef-uit-2015-was-aanleiding-v]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-enqueteren-via-handopsteken/Dag-Jan,-nbsp;de-proef-uit-2015-was-aanleiding-v]]> 2018-09-03T12:22:04.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Jammer dat het persbericht van MRDH zonder redactieslag is doorgeplaatst op deze site. Een oppervlakkige lezer zou kunnen denken dat er nog niet eerder speciaal voor de fiets werd gemodelleerd. De nieuwswaarde van het MRDH-model zit vooral in het toepassen van GSM data als voeding voor het model. Al het andere is al eerder gedaan.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fiets-wordt-serieus-genomen-in-nieuw-verkeersmodel/Jammer-dat-het-persbericht-van-MRDH-zonder-redacti]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fiets-wordt-serieus-genomen-in-nieuw-verkeersmodel/Jammer-dat-het-persbericht-van-MRDH-zonder-redacti]]> 2018-09-03T12:22:03.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De gemeenten en de provincie Groningen besteden samen jaarlijks 1.2 miljoen euro aan verkeerseducatie en verkeersveiligheidscampagnes voor alle leeftijden. Wij bereiken bij onze interventies op straat en bij activiteiten op BO-VO-MBO scholen hierbij de laatste drie jaar +/_ 75.000 mensen. Wij organiseren o.a. fietsvaardigheidslessen en de verkeersexamens . Daar bereiken wij jaarlijks ruim 5.000 kinderen.Voor nieuwe Nederlanders organiseren wij verkeerslessen op AZC's en ISK]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gemeenten-doen-weinig-tot-niets-aan-fietseducatie/De-gemeenten-en-de-provincie-Groningen-besteden-sa]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gemeenten-doen-weinig-tot-niets-aan-fietseducatie/De-gemeenten-en-de-provincie-Groningen-besteden-sa]]> 2018-09-03T12:22:03.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Lichtgevende belijning verblindt de fietsers volgens mij. Graag aandacht hiervoor, anders is het namelijk veel gevaarlijker dan gewone belijning.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-wisselend-positief-over-lichtgevende-beli/Lichtgevende-belijning-verblindt-de-fietsers-volge]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-wisselend-positief-over-lichtgevende-beli/Lichtgevende-belijning-verblindt-de-fietsers-volge]]> 2018-09-03T12:22:02.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De optie die Peter Smit noemt zou ik graag onderzocht willen hebben. Daar zou veel behoefte aan kunnen bestaan.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Grootschalige-proef-met-connected-bike-in-Kopenhag/De-optie-die-Peter-Smit-noemt-zou-ik-graag-onderzo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Grootschalige-proef-met-connected-bike-in-Kopenhag/De-optie-die-Peter-Smit-noemt-zou-ik-graag-onderzo]]> 2018-09-03T12:22:02.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Fietsdocent Ivo Smit:Zorg er dan wel voor dat het kind minimaal 1 goed afgestelde handrem heeft en oefen éérst het remmen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsles-voor-de-allerkleinsten/Fietsdocent-Ivo-Smit-Zorg-er-dan-wel-voor-dat-he]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsles-voor-de-allerkleinsten/Fietsdocent-Ivo-Smit-Zorg-er-dan-wel-voor-dat-he]]> 2018-09-03T12:22:01.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Onlangs is het project Ik Wil Fietsen gestart. Radboud Universiteit, Donders Instituut met Eric Maris. Hij heeft een neurowetenschappelijke achtergrond en gaat samen met, o.a, de Fietsschool van de Fietsersbond fietsoefeningen voor ouderen valideren. Doel is om wetenschappelijk onderbouwde fiets-vaardigheidstraining aan te kunnen bieden. Het TV-programma FOCUS van de NTR zal daar eind mei aandacht aan besteden. Donderdag op NPO 2 om 21.35 uur.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Doortrappen-trapt-door/Onlangs-is-het-project-Ik-Wil-Fietsen-gestart-Radb]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Doortrappen-trapt-door/Onlangs-is-het-project-Ik-Wil-Fietsen-gestart-Radb]]> 2018-09-03T12:22:00.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Wat goed is komt snel...."Mijn ervaring is dat fietsers vanzelf komen, wanneer we er voor zorgen dat fietsers sneller (in kortere tijd), soepel en veilig van huis naar bestemming kunnen rijden. Focus bij het aanleggen op minder obstakels.....]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-vraag-waarom-snelfietsroutes-niet-l/quot;Wat-goed-is-komt-snel-quot;Mijn-nbsp;-ervar]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-vraag-waarom-snelfietsroutes-niet-l/quot;Wat-goed-is-komt-snel-quot;Mijn-nbsp;-ervar]]> 2018-09-03T12:22:00.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het zal voorvechters van rechten voor fietsers een gruwel zijn, maar ik kies er soms in extreme gevallen (krachtige zijwind, smalle weg) voor om in de berm stil te staan om een vrachtwage te laten passeren.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijwind-is-serieus-verkeersveiligheidprobleem-voor/Het-zal-voorvechters-van-rechten-voor-fietsers-een]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijwind-is-serieus-verkeersveiligheidprobleem-voor/Het-zal-voorvechters-van-rechten-voor-fietsers-een]]> 2018-09-03T12:21:59.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Sommige fietsbruggen zijn inderdaad ontworpen met het oog op verminderen van de zijwind voor fietsers. Het viaduct op de routevan Leidschendam naar Leidschenveen over de A4 heeft een windscherm aan de ZW kant waar de wind meestal vandaan komt. Het fietspad langs de N409 van Utrecht naar Houten over de A27 heeft een windscherm aan de zuidkant.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijwind-is-serieus-verkeersveiligheidprobleem-voor/Sommige-fietsbruggen-zijn-inderdaad-ontworpen-met-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijwind-is-serieus-verkeersveiligheidprobleem-voor/Sommige-fietsbruggen-zijn-inderdaad-ontworpen-met-]]> 2018-09-03T12:21:59.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In Nederland bestaat het programma SCHOOL op SEEF waarin gestreefd wordt naar een samenwerking tussen ouders, school, gemeente, etc. De expertise op school, communicatie met ouders (onder andere door filmpjes) en vooral veel thuis oefenen. http://schoolopseef.nl/]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsles-voor-de-allerkleinsten/In-Nederland-bestaat-het-programma-SCHOOL-op-SEEF-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsles-voor-de-allerkleinsten/In-Nederland-bestaat-het-programma-SCHOOL-op-SEEF-]]> 2018-09-03T12:21:58.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Gelukkig in Zuid-Holland veel positieve ervaringen. In veel gemeenten kunnen basisscholen kosteloos meedoen aan SCHOOL op SEEF. Een educatief programma dat borging vindt binnen de school.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gemeenten-doen-weinig-tot-niets-aan-fietseducatie/Gelukkig-in-Zuid-Holland-veel-positieve-ervaringen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gemeenten-doen-weinig-tot-niets-aan-fietseducatie/Gelukkig-in-Zuid-Holland-veel-positieve-ervaringen]]> 2018-09-03T12:21:57.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De oorzaak ligt eerder in het type kruising dan in de aanwezigheid van pers lijkt me. Voor "gelijk groen" moet er veel ruimte zijn op de kruising, en dat is lang niet overal het geval. Het werkt niet goed op krappe kruisingen, ook niet in Groningen.....]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rotterdam-probeert-het-nog-een-keer-alle-fietsers-/De-oorzaak-ligt-eerder-in-het-type-kruising-dan-in]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rotterdam-probeert-het-nog-een-keer-alle-fietsers-/De-oorzaak-ligt-eerder-in-het-type-kruising-dan-in]]> 2018-09-03T12:21:57.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Toch ontzettend efficient en handig dat je kunt concluderen dat ergeen verband is tussen smartphonegebruik en het aantal verkeersongevallen op basis van een internet enquête...........]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Jongeren-compenseren-voor-risicos-smartphonegebrui/Toch-ontzettend-efficient-en-handig-dat-je-kunt-co]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Jongeren-compenseren-voor-risicos-smartphonegebrui/Toch-ontzettend-efficient-en-handig-dat-je-kunt-co]]> 2018-09-03T12:21:56.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Dit is al langere tijd een verontrustende ontwikkeling. De rijksoverheid heeft daartoe een project laten ontwikkelen, dat als 'Doortrappen' wordt gelanceerd. Mijns inzien is dtt project ook bij CROW bekend. Zou misschien wel goed zijn om dat nog eens onder de aandacht te brengen naast deze verontrustende informatie?Met vriendelijke groet,Mieke Kouwenberg,Duivendrecht. (=gemeente Ouder-Amstel, een der pilot-gemeenten van het project 'Doort]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-verkeersdoden-onder-80-plus-fietsers/Dit-is-al-langere-tijd-een-verontrustende-ontwikke]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Meer-verkeersdoden-onder-80-plus-fietsers/Dit-is-al-langere-tijd-een-verontrustende-ontwikke]]> 2018-09-03T12:21:56.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wellichtdat -naar analogie met de roltrappen op de stations- "links gaan. rechts rustig aan" een mogelijkheid is..?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Geen-haast-Graag-rechtshouden/Wellicht-nbsp;dat-naar-analogie-met-de-roltrappen-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Geen-haast-Graag-rechtshouden/Wellicht-nbsp;dat-naar-analogie-met-de-roltrappen-]]> 2018-09-03T12:21:55.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[(vervolg)Aanvullende bebording helpt bij de herkenbaarheid van de snelfietsroutes. Benieuwd naar de bevindingen in Noord-Brabant.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wordt-dit-de-nieuwe-bewegwijzering-van-snelfietsro/(vervolg)-nbsp;Aanvullende-bebording-helpt-bij-de-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wordt-dit-de-nieuwe-bewegwijzering-van-snelfietsro/(vervolg)-nbsp;Aanvullende-bebording-helpt-bij-de-]]> 2018-09-03T12:21:55.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In 2016 is binnen de regio Arnhem Nijmegen al samen met o.a. provincie Gelderland, CROW en de NBd gewerkt aan specifieke bebording voor snelfietsroutes. Het Rijn Waal Pad / F325 is sinds zomer 2016 geheel voorzien van deze nieuwe bebording.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wordt-dit-de-nieuwe-bewegwijzering-van-snelfietsro/In-2016-is-binnen-de-regio-Arnhem-Nijmegen-al-same]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wordt-dit-de-nieuwe-bewegwijzering-van-snelfietsro/In-2016-is-binnen-de-regio-Arnhem-Nijmegen-al-same]]> 2018-09-03T12:21:54.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ongetwijfeld valt een voertuig met day running lights op tov. onverlichte voertuigen. Dat komt de onderlinge veiligheid van de verlichte voertuigen ten goede (of men gaat iets "scherper" rijden). En hHet is zonder meer heel verstandig dat een speed pedelec vanwege zijn uitzondering licht voert. Het gaat mij erom dat het niet nodig zou moeten zijn dat gewone fietsers en voetgangers toeren moeten uithalen om op te vallen tov. andere sterkere en verlichte weggebruikers. Het recht van d]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Running-lights-of-opvallende-kleding-halveren-fiet/Ongetwijfeld-valt-een-voertuig-met-day-running-lig]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Running-lights-of-opvallende-kleding-halveren-fiet/Ongetwijfeld-valt-een-voertuig-met-day-running-lig]]> 2018-09-03T12:21:53.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Tussen auto's die dagdagelijks licht voeren is het lastig opvallen. De volgende stap moet zijn dat alle fietsers en voetgangers een muts met zwaailicht moeten dragen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Running-lights-of-opvallende-kleding-halveren-fiet/Tussen-auto-39;s-die-dagdagelijks-licht-voeren-is-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Running-lights-of-opvallende-kleding-halveren-fiet/Tussen-auto-39;s-die-dagdagelijks-licht-voeren-is-]]> 2018-09-03T12:21:52.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Degenen die reageerden hebben gelijk: ontwerpers denken niet aan fietsers die met wind te maken hebben. Bij station Amsterdam Sloterdijk werd ik eens van de fiets geblazen, omdat iemand er een torenhoog gebouw heeft neergezet. Waarom is dat toegestaan?Ik vraag me ook af, hoe scholieren en werkenden over de Maas- en Waalbrugen kunnen fietsen met windkracht 7 of meer. Is er al een richtlijn voor windbescherming op bruggen?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijwind-is-serieus-verkeersveiligheidprobleem-voor/Degenen-die-reageerden-hebben-gelijk-ontwerpers-de]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijwind-is-serieus-verkeersveiligheidprobleem-voor/Degenen-die-reageerden-hebben-gelijk-ontwerpers-de]]> 2018-09-03T12:21:48.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik verbaas me over het hoge aantal tweerichtingenfietspaden in Nederland. Deze zijn onlogisch en inherent gevaarlijk: kruisend verkeer verwacht jou als fietser niet ‘aan de verkeerde kant van de weg’ en er is fors risico op ongevallen tussen elkaar tegemoet komende fietsers [vaak niet geregistreerd]; als er dan ook nog scooters / brommers op rijden, is de gezamenlijk snelheid bij een botsing 100 km / uur. Zolang deze 2richtingspaden er nog zijn, is veilige kruispuntvormgeving met]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Pilots-moeten-ongevalsrisicos-van-tweerichtingsfie/Ik-verbaas-me-over-het-hoge-aantal-tweerichtingenf]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Pilots-moeten-ongevalsrisicos-van-tweerichtingsfie/Ik-verbaas-me-over-het-hoge-aantal-tweerichtingenf]]> 2018-09-03T12:21:45.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Na 40 jaar vrijwel elke dag langs het water en in de open weilanden Alphen-Leiden kan ik wel zeggen dat windvlagen en te dicht langsrijdende vrachtwagens en bussen het probleem vormen. Windkracht 7 of 8 is geen probleem, zijwind ook niet zo lang deze redelijk constant is.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijwind-is-serieus-verkeersveiligheidprobleem-voor/Na-40-jaar-vrijwel-elke-dag-langs-het-water-en-in-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijwind-is-serieus-verkeersveiligheidprobleem-voor/Na-40-jaar-vrijwel-elke-dag-langs-het-water-en-in-]]> 2018-09-03T12:21:43.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Waarom zou je 40 meter voor de VRI een fietsdetector leggen en hem vervolgens niet gebruiken om de fiets prioriteit te geven?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Grootschalige-proef-met-connected-bike-in-Kopenhag/Waarom-zou-je-40-meter-voor-de-VRI-een-fietsdetect]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Grootschalige-proef-met-connected-bike-in-Kopenhag/Waarom-zou-je-40-meter-voor-de-VRI-een-fietsdetect]]> 2018-09-03T12:21:40.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik geef de voorkeur aan ja en nee schudden met het hoofd. Dat heeft als voordeel "handen aan het stuur".]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-enqueteren-via-handopsteken/Ik-geef-de-voorkeur-aan-ja-en-nee-schudden-met-het]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-enqueteren-via-handopsteken/Ik-geef-de-voorkeur-aan-ja-en-nee-schudden-met-het]]> 2018-09-03T12:21:39.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mooi weer terug bij het boeren verstand. Eerst moest iedereen zo nodig shared space hebben zonder die zohenaamd lelijke lijntjes. Nu schijnt iedereen zich weer te realiseren dat dat bij meer dan 100 vtg/uur niet werkt en worden er weer witte schilderingen op het wegdek aangebracht. Nog even de term "nudging" er tegenaan gooien en het is nog hip ook.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Den-Haag-gaat-voor-haaientanden-en-kruisen-op-krui/Mooi-weer-terug-bij-het-boeren-verstand-Eerst-moes]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Den-Haag-gaat-voor-haaientanden-en-kruisen-op-krui/Mooi-weer-terug-bij-het-boeren-verstand-Eerst-moes]]> 2018-09-03T12:21:39.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[L.S."korte pedalen"Wat zijn dat? Of bedoelt men korte cranks?Het zou fijn zijn als de begaande foto's opklikbaar waren tot een groter formaat. De foto hier biedt geen enkele nuttige visuele informatie. Bij voorbaat dank.Vriendelijke Groeten, Hans]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ouderenfiets-past-zich-automatisch-aan/L-S--quot;korte-pedalen-quot;Wat-zijn-dat-Of-be]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ouderenfiets-past-zich-automatisch-aan/L-S--quot;korte-pedalen-quot;Wat-zijn-dat-Of-be]]> 2018-09-03T12:21:38.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ben benieuwd hoeveel senioren, van welke leeftijdsgroepen een slimfoon gebruiken, ''t Is geen slecht idee, maar het is weer: "There's an app for that" (dixit Steve Jobs). We worden veel te afhanelijk van dat apparaat.Dat kunnen aangeven van gevaarlijke punten is prima, mits dat ook betrekking kan hebben op de toestand van de weg, zoals obstakels op wegen, slecht wegdek, ontbreken van bijv. een om-de-hoek-kijk-spiegel, van die dingen.De gebruik(st)er moe]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slimme-fietsbel-voor-senioren/Ben-benieuwd-hoeveel-senioren,-van-welke-leeftijds]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slimme-fietsbel-voor-senioren/Ben-benieuwd-hoeveel-senioren,-van-welke-leeftijds]]> 2018-09-03T12:21:37.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[L.S.Goede vraag van Meinte Hospes. Een middenmotor zorgt tevens voor een laag zwaartepunt, lijkt me niet slecht. Verder zou een link naar het onderzoek iinteressant zijn, zo het voor publicatie beschikbaar is."De ervaring tot nu toe leert de fietsindustrie er maar beperkt op inhaakt."Dat roept de vraag op: "Hoe kan dat, waarom gebeurt dat niet?" Desinteresse? Gebrekkige communicatie van beide kanten?Vriendelijke Groeten, Hans]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Achterwielmotor-veiliger-voor-oudere-e-fietser/L-S-Goede-vraag-van-Meinte-Hospes-Een-middenmoto]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Achterwielmotor-veiliger-voor-oudere-e-fietser/L-S-Goede-vraag-van-Meinte-Hospes-Een-middenmoto]]> 2018-09-03T12:21:35.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Stelt Fietsberaad dit soort - onzakelijke - reacties (van Robert v.d. Sluiszen) op prijs?Laten we afspreken dat het niet overal zinvol is om "reclame" te maken voor de 45-e-bike, en zeker niet in de bestuurlijke omgeving van de fiets.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Uitproberen-e-fiets-maakt-enthousiast/Stelt-Fietsberaad-dit-soort-nbsp;-onzakelijke-reac]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Uitproberen-e-fiets-maakt-enthousiast/Stelt-Fietsberaad-dit-soort-nbsp;-onzakelijke-reac]]> 2018-09-03T12:21:31.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Prima initiatief. Maar ik zou het bij een (gewone) elektrische fiets houden. De suggestie t.a.v. de speed pedelec lijkt me niet te passen bij Fietsberaad. Zoals bekend "is" dat een elektrische brommer.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Uitproberen-e-fiets-maakt-enthousiast/Prima-initiatief-Maar-ik-zou-het-bij-een-(gewone)-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Uitproberen-e-fiets-maakt-enthousiast/Prima-initiatief-Maar-ik-zou-het-bij-een-(gewone)-]]> 2018-09-03T12:21:28.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Handhaven automatiseren? Ja en neen. Wat te denken van een OBD-systeem voor elektrische tweewielers? Een beetje nieuwe auto heeft tegenwoordig een On-Board- Diagnstics (sorry voor het Engels)-stecker, waar allerlei informatie kan worden afgelezen over vooral software-data. Dus met zo'n gestandardiseerde stecker op elke elektrische tweewieler kan de politie - vermoedelijk in een handomdraai - zien of bij voorbeeld bij een e-bike de begernzing is verwijderd of bij een speedpedelec naa]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/EU-wil-elektrische-fietsers-mogelijk-een-verplicht/Handhaven-automatiseren-Ja-en-neen-Wat-te-denken-v]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/EU-wil-elektrische-fietsers-mogelijk-een-verplicht/Handhaven-automatiseren-Ja-en-neen-Wat-te-denken-v]]> 2018-09-03T12:21:26.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Dat is wellicht een optie, maar het is momenteel ook zo dat er op dit moment ook niet één meldpunt is voor wegen en fietspaden. Sterker nog er is een wildgroei aan meldpunten of je moet zelfs bij een specifieke beheerder melden op de website van die beheerder, b.v. een gemeentelijke pagina, waar je dan eerst weer al je gegevens moet invullen, geen kaart of locatie gekoppeld is etc. Waardoor je dus eerst moet uitzoeken, waar je bent, hoe de weg heet en wie een weg beheerd en dat]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hogere-snelheid-gewone-e-fiets-mogelijk-maken/Dat-is-wellicht-een-optie,-maar-het-is-momenteel-o]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hogere-snelheid-gewone-e-fiets-mogelijk-maken/Dat-is-wellicht-een-optie,-maar-het-is-momenteel-o]]> 2018-09-03T12:21:25.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Deel de mening van Joop voor de volle 100%!!Als aanleg, beheer en onderhoud van fietspaden en voorzieningen de urgentie (aandacht en budget)én nauwkeurigheidzouden krijgenvan die van de gewone weg/rijbaan zou fietsers een hoop ellende bespaart blijven en wellicht ook meer mensen fietsen. Koning auto geldt nog steeds, ondanks dat er wel meer aandacht is voor de fiets, maar dat is vooral om ervoor te zorgen dat de auto kan doorrijden. IMHO de fietspaden zi]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hogere-snelheid-gewone-e-fiets-mogelijk-maken/Deel-de-mening-van-Joop-voor-de-volle-100-!!Als-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hogere-snelheid-gewone-e-fiets-mogelijk-maken/Deel-de-mening-van-Joop-voor-de-volle-100-!!Als-]]> 2018-09-03T12:21:23.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Helemaal met de contributies hierboven eens. Stoppen met subsidieren van prive vervoer en luchtvaart en alle (milieu)problemen en congesties zijn opgelost. Bovendien kan het bespaarde subsidiegeld dan eindelijk wel gebruikt worden voor het verbeteren van de leefomgeving.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsen-bevorderen-via-de-portemonnee/Helemaal-met-de-contributies-hierboven-eens-Stoppe]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsen-bevorderen-via-de-portemonnee/Helemaal-met-de-contributies-hierboven-eens-Stoppe]]> 2018-09-03T12:21:23.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Helemaal mee eens.Verkeerskunde is volgens mij de enige wetenschap waarbij met de uitkomsten uit onderzoek (vrijwel) niets wordt gedaan, danwel primair het tegenovergestelde wordt gedaan (zoals almaar meer verkeersaantrekkend asfalt aanleggen voor automobilisten) of de weg om de 3-5 jaar volledig herinrichten in het kader van de doorstroming, wat bakken met geld kost en voor geen enkele gebruiker substantieel iets oplevert dan verspilling van veel belastinggeld.Of deze onderzoe]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsen-bevorderen-via-de-portemonnee/Helemaal-mee-eens-nbsp;Verkeerskunde-is-volgens-mi]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsen-bevorderen-via-de-portemonnee/Helemaal-mee-eens-nbsp;Verkeerskunde-is-volgens-mi]]> 2018-09-03T12:21:22.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Op tijd strooien, gellen, borstelen en vegen is niet de favoriete hobby van de gemeente Renkum en provincie Gelderland of de partij(en) die ze daarvoor inschakelen. De fietsersbond is op zoek naar gemeente en provinciegrenzen, nou die zie je het duidelijkst in de kwakkelwinters!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelfietsroute-ijsvrij-gehouden-met-restwarmte-pap/Op-tijd-strooien,-gellen,-borstelen-en-vegen-is-ni]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelfietsroute-ijsvrij-gehouden-met-restwarmte-pap/Op-tijd-strooien,-gellen,-borstelen-en-vegen-is-ni]]> 2018-09-03T12:21:20.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Gezien de standaard cynische reacties wanneer ergens criminaliteit (zoals fietsdiefstal) naar beneden gaat als dat wordt gepresenteerd op basis van aangifte aantallen moet er *altijd* uitgezocht en vermeld worden of dit wel/niet uit verminderde aangiftebereidheid voortkomt. Er gaan nogal wat (indianen)verhalen over politiekorpsen waar mensen afgeraden wordt aangifte te doen "omdat ze er toch niet aan toekomen". Neem dit soort reacties de wind uit de zeilen door altijd ook iets te ze]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Minder-gestolen-fietsen-na-pilot-bij-Centraal-Stat/Gezien-de-standaard-cynische-reacties-wanneer-erge]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Minder-gestolen-fietsen-na-pilot-bij-Centraal-Stat/Gezien-de-standaard-cynische-reacties-wanneer-erge]]> 2018-09-03T12:21:20.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Terechte pleidooien om niet de speed-pedelec (of andere snelle fietsers) "aan te pakken" maar het onderliggende probleem van goede fietsinfrastructuur. Zodra die op orde is - de CROW richtlijnen als minimum en niet als maximum beschouwen - ben je van de meeste problemen af. Overigens een pluim voor de gemeente Rotterdam, die hard werkt aan goede fietsinfrastructuur. Gordelweg een juweeltje, met breed, goed onderhouden fietspad met ongelijkvloerse kruisingen. En een gedegen aanpak va]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hogere-snelheid-gewone-e-fiets-mogelijk-maken/Terechte-pleidooien-om-niet-de-speed-pedelec-(of-a]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Hogere-snelheid-gewone-e-fiets-mogelijk-maken/Terechte-pleidooien-om-niet-de-speed-pedelec-(of-a]]> 2018-09-03T12:21:19.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik juig alle investeringen in betere infrastructuur voor speedpedelecs toe, zodat ik als snelle fietser zonder ondersteuning ook eindelijk eens echt kan doorfietsen. 400 km/week is de standaard. Soms iets meer, soms iets minder. Bij goede infrastructuur is ook de h-fietser beter af.*) h-fietser = humane-fietser, volledig op spierkracht]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fiets-vervangt-de-auto-nog-niet/Ik-juig-alle-investeringen-in-betere-infrastructuu]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fiets-vervangt-de-auto-nog-niet/Ik-juig-alle-investeringen-in-betere-infrastructuu]]> 2018-09-03T12:21:18.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Dit onderzoek heeft ook weer de klassieke observation bias. Door alleen te kijken naar welke doden eventueel met helm een ongeval zouden hebben overleefd, krijg je automatisch dat "helmen helpen". Je hebt namelijk niet in je statistiek meegenomen de ongelukken die voorkomen zijn doordat mensen zonder helm voorzichtiger zijn. @Chris, risico-compensatie is zeer reeel. Omdat deze soms minder en soms meer dan 100% is, kan het soms wel (autogordel, motorhelm) en soms niet (fietsvlaggetje]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wanneer-een-helm-zinloos-is-en-wanneer-het-je-leve/Dit-onderzoek-heeft-ook-weer-de-klassieke-observat]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wanneer-een-helm-zinloos-is-en-wanneer-het-je-leve/Dit-onderzoek-heeft-ook-weer-de-klassieke-observat]]> 2018-09-03T12:21:18.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Bij de fietstelweek werd ook zo'n vraag gesteld. Alleen werd er "even" aan voorbij gegaan dat mijn fietsrit normaal gesproken door meerdere gemeenten gaat (Gouda, Zuidplas, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen). Dus welke gemeente wordt nu veiliger (of onveiliger) gevonden als ik wat aanvink? Allemaal? Mijn woonplaats? Mijn werkplaats?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Werk-aan-de-winkel-voor-gemeenten/Bij-de-fietstelweek-werd-ook-zo-39;n-vraag-gesteld]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Werk-aan-de-winkel-voor-gemeenten/Bij-de-fietstelweek-werd-ook-zo-39;n-vraag-gesteld]]> 2018-09-03T12:21:17.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Dan mag er wel flink wat verbeteren, want ik kom meer en meer verdwaalde deelfietsen tegen. Nog niet op hinderlijke plaatsen, maar het ziet er niet naar uit dat er enige zorg voor die fietsen gegeven wordt.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ook-Rotterdam-damt-toevloed-deelfietsen-in/Dan-mag-er-wel-flink-wat-verbeteren,-want-ik-kom-m]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ook-Rotterdam-damt-toevloed-deelfietsen-in/Dan-mag-er-wel-flink-wat-verbeteren,-want-ik-kom-m]]> 2018-09-03T12:21:16.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Zijn deze poortjes dan ook breed genoeg voor bakfietsen en andere buitenmaat fietsen?Verder goed bericht :)]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-entree-voor-stationsstallingen/Zijn-deze-poortjes-dan-ook-breed-genoeg-voor-bakfi]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-entree-voor-stationsstallingen/Zijn-deze-poortjes-dan-ook-breed-genoeg-voor-bakfi]]> 2018-09-03T12:21:16.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Roland: die 40 km/h is goed te halen, MITS aan de voorwaarden van een fietsSNELweg voldaan is: ruime bochten, ongelijkvloerse kruisingen, breed genoeg en goed wegdek. En natuurlijk een goede fiets en fitte rijder. Dat wel natuurlijk.Waarom zou 40 km/h met een fiets gevaarlijk zijn, maar niet met een auto, motor, bromfiets of speedpedelec? Autosnelwegen gaan ook niet DOOR een stad, dus fietsSNELwegen ook niet, maar slim LANGS een stad. Genoeg om zo de stad in te kunnen, maar ook om er v]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-vraag-waarom-snelfietsroutes-niet-l/Roland-die-40-km-h-is-goed-te-halen,-MITS-aan-de-v]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-vraag-waarom-snelfietsroutes-niet-l/Roland-die-40-km-h-is-goed-te-halen,-MITS-aan-de-v]]> 2018-09-03T12:21:15.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het ligt voor de hand waarom de huidige "snelfietsroutes" nog niet het beoogde effect hebben. Het zijn namelijk nauwelijks SNEL fietsroutes, nog veel te veel conflictpunten, slechte aansluitingen met onderliggend netwerk en te korte stukken. Echte progressie maak je door deze routes aan te leggen zoals ook de autosnelwegen worden aangelegd: ongelijkvloerse kruisingen, goed wegdek, ruime bochten, eenvoudige navigatie en vooral: lengte. Een "kapstok voor denken" is hierbij d]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-vraag-waarom-snelfietsroutes-niet-l/Het-ligt-voor-de-hand-waarom-de-huidige-quot;snelf]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-vraag-waarom-snelfietsroutes-niet-l/Het-ligt-voor-de-hand-waarom-de-huidige-quot;snelf]]> 2018-09-03T12:21:15.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Strava data is heel waardevol, maar moet wel in de juiste context gezien worden. Een groot deel van de data is sportief/recreatief, wat uit de aard van het platform voor de hand liggend is. De 10.000 km van mij die in de data zijn verwerkt (ca een half jaar fietsen) zijn weliswaar grotendeels utilitair, maar tegelijk ook sportief. Mijn routes zijn geoptimaliseerd naar snelste verbinding via de bestaande infrastructuur. Voor louter recreatieve routes (sportief, dat vaak wel) zijn totaal andere]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Landelijke-fietsdata-van-Strava-beschikbaar-voor-v/Strava-data-is-heel-waardevol,-maar-moet-wel-in-de]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Landelijke-fietsdata-van-Strava-beschikbaar-voor-v/Strava-data-is-heel-waardevol,-maar-moet-wel-in-de]]> 2018-09-03T12:21:14.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Zolang op de plaats van 1 auto 12 fietsen passen, lijkt me opheffen autoparkeerplaatsen een uitstekende manier om in ieder geval dat "probleem" op te lossen. Wat ruimtegebruik is auto-delen zinniger dan fietsdelen.Free floating is een slecht plan: ik zie al (werkelijk) fietsen in weilanden en op andere verlaten plekken liggen. En niet een paar uur, maar dagen/weken.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Mythes-rond-deelfietsen-genuanceerd/Zolang-op-de-plaats-van-1-auto-12-fietsen-passen,-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Mythes-rond-deelfietsen-genuanceerd/Zolang-op-de-plaats-van-1-auto-12-fietsen-passen,-]]> 2018-09-03T12:21:13.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Een paar kanttekeningen: altijd riskant om conclusies te trekken op basis van eigen verklaringen. Natuurlijk geven e-bikers niet graag toe (82%) dat de e-bike zelf een mede oorzaak kan zijn terwijl dat uit andere cijfers wel blijkt (45.4 vs 16.8). Verder moet niet te snel naar snelheid van de e-bike gekeken worden, maar vooral ook naar de andere gewichtsverdeling van de fiets en het feit dat - bij gelijke snelheid - de e-biker waarschijnlijk (niet zeker) minder fit zal zijn als de even snelle]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Leeftijd-speelt-geen-rol-bij-risico-enkelvoudig-fi/Een-paar-kanttekeningen-altijd-riskant-om-conclusi]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Leeftijd-speelt-geen-rol-bij-risico-enkelvoudig-fi/Een-paar-kanttekeningen-altijd-riskant-om-conclusi]]> 2018-09-03T12:21:13.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Helemaal eens met Kees Bakker. Mensen overschatten het effect van geluiden en vertrouwen er soms ook teveel op. Er zijn heel veel redenen waarom mensen bepaalde geluiden niet bewust waarnemen. Grappig voorbeeld: ik belde EN gebruikte een elektrische toeter voor ik iemand inhaalde. Even later bij het verkeerslicht kreeg ik het verwijt dat ik niets had laten horen.... Niet de eerste en niet de laatste keer. Ik reken er dus nooit op dat ik gehoord word, pas als de reactie dat duidelijk maakt. <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Jongeren-compenseren-voor-risicos-smartphonegebrui/Helemaal-eens-met-Kees-Bakker-Mensen-overschatten-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Jongeren-compenseren-voor-risicos-smartphonegebrui/Helemaal-eens-met-Kees-Bakker-Mensen-overschatten-]]> 2018-09-03T12:21:12.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Dat sommige toplagen sneller rijden dan andere is heel duidelijk. 10% is het verschil tussen goed en best. Ik fiets veel en stukken van mijn routes gaan over dit soort asfalt. Van toegenomen gladheid heb *ik* nog nooit iets gemerkt. Wel van een aanzienlijke verbetering van fietsplezier.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Innovatief-wegdek-goedkoper-en-sneller/Dat-sommige-toplagen-sneller-rijden-dan-andere-is-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Innovatief-wegdek-goedkoper-en-sneller/Dat-sommige-toplagen-sneller-rijden-dan-andere-is-]]> 2018-09-03T12:21:12.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@lomito het is heel natuurlijk om de opvallende gedragingen als "algemeen" te beschouwen, maar net als bij automobilisten, vrachtwagenchauffeurs, motorrijders en wandelaars, geldt bij de fietsers dat de overgrote meerderheid zich fatsoenlijk gedraagt, de regels meestal in acht neemt en zijn verantwoording neemt. Het zijn altijd de enkelingen die zich misdragen (uit elke groep) die de aandacht trekken en daarmee een zeer vertekend beeld van de groep creëren.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Geen-haast-Graag-rechtshouden/@lomito-het-is-heel-natuurlijk-om-de-opvallende-ge]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Geen-haast-Graag-rechtshouden/@lomito-het-is-heel-natuurlijk-om-de-opvallende-ge]]> 2018-09-03T12:21:11.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[P. Lomito is wel heel erg fan van de speed-pedelec. Maar er zijn ook een paar 100.000 mensen die op eigen kracht 25-30 km/h fietsen over die 20-30 km enkele reis waar die speed pedelec nu zo voor wordt gepromoot.Geen vergissing: ik heb liever iemand op een speedpedelec dan in een auto, maar voorlopig zijn ook op die langere afstanden de eigen-kracht fietsers (veelal op race- of ligfiets) zeer ruim in de meerderheid. En ook zei willen erg graag fietssnelwegen ipv snelfietsroutes (]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietssnelweg-scheelt-50-autos-in-de-spits/P-Lomito-is-wel-heel-erg-fan-van-de-speed-pedelec-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietssnelweg-scheelt-50-autos-in-de-spits/P-Lomito-is-wel-heel-erg-fan-van-de-speed-pedelec-]]> 2018-09-03T12:21:11.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Heel goed dat er vooral ook met gezond verstand naar de data gekeken wordt en ook niet verrassend dat buitengebieden dunner gesampled worden. De allermakkelijkste manier om de kwaliteit van de data te verbeteren, is om niet 1 week, maar 2 weken of zelfs een maand te laten tellen. Juist de meer incidentele ritten zullen dan beter tot uitdrukking komen, herhaalpatronen (elke woensdag hetzelfde ritje) worden scherper neergezet. Bovendien is het voor de deelnemende fietsers geen extra werk om iet]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Komt-er-dit-jaar-een-Fietstelweek/Heel-goed-dat-er-vooral-ook-met-gezond-verstand-na]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Komt-er-dit-jaar-een-Fietstelweek/Heel-goed-dat-er-vooral-ook-met-gezond-verstand-na]]> 2018-09-03T12:21:10.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Net als Joop rijd ik (meestal) in een velomobiel. Juist met regen is dat fietsen extra genieten, met op de radio de fileberichten die weer over een "monsterspits" spreken. Nee, regen is juist een reden om NIET met de auto te gaan. O ja, misschien dat 40 km enkele reis ook een rol speelt? Nat wordt je dan toch wel, of het wel of niet regent.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-laten-zich-niet-verleiden-om-in-de-regen-/Net-als-Joop-rijd-ik-(meestal)-in-een-velomobiel-J]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-laten-zich-niet-verleiden-om-in-de-regen-/Net-als-Joop-rijd-ik-(meestal)-in-een-velomobiel-J]]> 2018-09-03T12:21:09.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het zal wel aan mij als rotondeliefhebber (te lang in Engeland gewoond?) liggen, maar ik vind dit wel een mooie, goed uit te leggen oplossing. De ring heeft voorrang, de rest niet. Simpel en handig uit te voeren, met als bijkomend voordeel dat op elke plaats rechts afslaand fietsverkeer altijd door kan.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Groningen-neemt-opvallende-fietsrotonde-in-gebruik/Het-zal-wel-aan-mij-als-rotondeliefhebber-(te-lang]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Groningen-neemt-opvallende-fietsrotonde-in-gebruik/Het-zal-wel-aan-mij-als-rotondeliefhebber-(te-lang]]> 2018-09-03T12:21:09.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Deze ontwerpprincipes zouden met gouden lettertjes bij elke ontwerper van de buitenruimte geschreven moeten worden. Helaas worden de huidige CROW richtlijnen nog veel te vaak genegeerd omdat menig beambte graag zijn/haar eigen plasje over het ontwerp wil doen, het beter denkt te weten enz. Wat mij betreft worden de CROW richtlijnen dwingend opgelegd en zijn beambten die er vanaf wijken aansprakelijk wegens ernstige nalatigheid. En ja, dan graag deze ontwerpprincipes er nog bij toevoegen (even]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-5-ontwerpprincipes-van-een-vergevingsgezind-fie/Deze-ontwerpprincipes-zouden-met-gouden-lettertjes]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-5-ontwerpprincipes-van-een-vergevingsgezind-fie/Deze-ontwerpprincipes-zouden-met-gouden-lettertjes]]> 2018-09-03T12:21:08.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als al dat e-bike gestimuleer nu resulteert in een (flinke) verbetering van de algemene fiets infrastructuur, dan levert het echt wat op. Tot nu toe wordt vrijwel al het geld geinvesteerd om het automobilisten naar de zin te maken en veel te weinig om (e-)fietsers te faciliteren. Rechtstreekse verbindingen met voldoende capaciteit bijvoorbeeld.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Duurzaamheidsagendas-leggen-teveel-nadruk-op-elekt/Als-al-dat-e-bike-gestimuleer-nu-resulteert-in-een]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Duurzaamheidsagendas-leggen-teveel-nadruk-op-elekt/Als-al-dat-e-bike-gestimuleer-nu-resulteert-in-een]]> 2018-09-03T12:21:08.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik kom inderdaad best wel veel ondersteunde fietsers tegen, maar 1 op 4 lijkt me (nog) rijkelijk veel. Overigens is dat m.i. geen argument voor of tegen het verplicht stellen van een aansprakelijkheidsverzekering voor e-bikes. Wat ik een sterker argument vind is het voorkomen van dubbel verzekerd zijn: de meeste Nederlanders hebben een gewone (niet verplichte, wel verstandige) WA verzekering. Ongelukken met schade aan derden veroorzaakt door een fietser vallen daar wel onder. Volgens mij hebb]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/EU-wil-elektrische-fietsers-mogelijk-een-verplicht/Ik-kom-inderdaad-best-wel-veel-ondersteunde-fietse]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/EU-wil-elektrische-fietsers-mogelijk-een-verplicht/Ik-kom-inderdaad-best-wel-veel-ondersteunde-fietse]]> 2018-09-03T12:21:07.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Misschien is het handiger om de oorzaak weg te nemen in plaats van de symptomen te bestrijden. De wachttijden bij de verkeerslichten onderaan de Erasmusbrug zijn lang voor fietsers, waardoor er heel veel fietsers zich op zo'n plek ophopen en de doorgang belemmeren. Zorg voor een echt goede doorstroming (aan de juiste kant) en het aantal spookfietsers zal drastisch naar beneden gaan zonder dit soort namaak-maatregelen. Maar ja, een lik verf om BOE te schilderen is goedkoper dan het problee]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Boe-tegen-spookfietsers/Misschien-is-het-handiger-om-de-oorzaak-weg-te-nem]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Boe-tegen-spookfietsers/Misschien-is-het-handiger-om-de-oorzaak-weg-te-nem]]> 2018-09-03T12:21:06.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["3% elektrische fietsenen 97% gewone fietsen" een representatieve verhouding?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fietsers-rijden-veel-vaker-met-licht/quot;3-elektrische-fietsen-nbsp;en-97-gewone-fiets]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fietsers-rijden-veel-vaker-met-licht/quot;3-elektrische-fietsen-nbsp;en-97-gewone-fiets]]> 2018-09-03T12:21:06.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[https://www.uantwerpen.be/popup/nieuwsonderdeel.aspx?newsitem_id=3292&c=HOMENL&n=100839 over luchtvervuiling op verschillende fietsroutes bij Antwerpen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelfietspaden-meer-dan-lonend/https-www-uantwerpen-be-popup-nieuwsonderdeel-aspx]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelfietspaden-meer-dan-lonend/https-www-uantwerpen-be-popup-nieuwsonderdeel-aspx]]> 2018-09-03T12:21:05.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Hellevoetsluis naar Spijkenisse voor woon-werk verkeer, is daar zoveel werk, voor forensen? "het snelfietspad zou er toe leiden dat 1,4% of 1056 van de automobilisten overstapt op de fiets" Waar vind je een vergelijkbare forse overstap op een route zonder file met slecht een tussenliggende plaats (Heenvliet) op zo'n 14 km?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelfietspaden-meer-dan-lonend/Hellevoetsluis-naar-Spijkenisse-voor-woon-werk-ver]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelfietspaden-meer-dan-lonend/Hellevoetsluis-naar-Spijkenisse-voor-woon-werk-ver]]> 2018-09-03T12:21:04.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: "30 km/zone enverkeersdrempelszullen de fietsers weinig helpen, ze moeten waarschijnlijk iets langer wachten omdat een auto langer onderweg is" De praktijk toont een ander beeld. Een goede 30 km zone maakt de oversteek gemakkelijker enveiliger, met een lage autosnelheid kan de fietser juist eerder oversteken en verkort hetwachten.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slimme-Fietsroute-krijgt-geen-voorrang-meer/@-quot;30-km-zone-en-nbsp;verkeersdrempels-nbsp;zu]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Slimme-Fietsroute-krijgt-geen-voorrang-meer/@-quot;30-km-zone-en-nbsp;verkeersdrempels-nbsp;zu]]> 2018-09-03T12:21:04.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["de fietser signaleert een auto die op botskoers ligt."Hoe wordt dit verschijnsel omschreven en wat kan de fietser met dit "signaal"?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Sensor-moet-automobilist-waarschuwen-voor-fietser/quot;de-fietser-signaleert-een-auto-die-op-botskoe]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Sensor-moet-automobilist-waarschuwen-voor-fietser/quot;de-fietser-signaleert-een-auto-die-op-botskoe]]> 2018-09-03T12:21:03.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["loskoppelen van fietsroutes en autoroutes" was dithet doel van dit project? Elders stata dat "spitmijden" het doel is. De samenvatting stelt: "Doelen van de maatregelen zijn het realiseren van spitsmijdingen en het verbeteren van de doorstroming voor het auto- en fietsverkeer"met als resultaat: "Voor woon-werkverkeer gaat de modal split van de fiets van 59% naar 57%. Het aandeel van de auto neemt echter]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ontvlechten-leidt-niet-automatisch-tot-meer-fietse/quot;loskoppelen-van-fietsroutes-en-autoroutes-quo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Ontvlechten-leidt-niet-automatisch-tot-meer-fietse/quot;loskoppelen-van-fietsroutes-en-autoroutes-quo]]> 2018-09-03T12:21:03.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Blijkbaar ook een verkeerslicht dat de mogelijkheden voor de fiets onvoldoende benut en alleen als de fietsers in een groep aankomen. Dat vraagt om rood licht negatie.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Groenlicht-app-in-bedrijf/Blijkbaar-ook-een-verkeerslicht-dat-de-mogelijkhed]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Groenlicht-app-in-bedrijf/Blijkbaar-ook-een-verkeerslicht-dat-de-mogelijkhed]]> 2018-09-03T12:21:02.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["De kwaliteit en snelheid van de fietsroute en het weer zijn bijvoorbeeld veel belangrijker" Dat bekend zijnde, waarom dan die kop met de nadruk op geld, juist bij een "kennisinstituut" verwacht je dat niet?Gewoon zorgen voor aantrekkelijke fietsroutes met weinig vertraging op de kruisingen en een redelijk wegdek. Opvallend hoe matig het wegdek van fiestroutes vaak is, veelzeggend!. Voor het weer hoeven de fietsroutes niet overdek te zijn]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsen-bevorderen-via-de-portemonnee/quot;De-kwaliteit-en-snelheid-van-de-fietsroute-en]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsen-bevorderen-via-de-portemonnee/quot;De-kwaliteit-en-snelheid-van-de-fietsroute-en]]> 2018-09-03T12:21:02.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@Martin de Vries, "Bijzonder is dat hier ook OV-gangers bij zijn die sneller én veel goedkoper kunnen reizen op dit soort afstanden" De uitwisseling tussen fiets en OV is niet bijzonder,zelfs gebruikelijk. Bij de OV kaalslag is/wordt veel naar de fiets overgestapt.@: "wat het aan infrastructuurkosten scheelt als we meer gaan investeren in fietsasfalt dan in autoasfalt" In vele adviezen zoals on]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fiets-vervangt-de-auto-nog-niet/@Martin-de-Vries,-quot;Bijzonder-is-dat-hier-ook-O]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fiets-vervangt-de-auto-nog-niet/@Martin-de-Vries,-quot;Bijzonder-is-dat-hier-ook-O]]> 2018-09-03T12:21:01.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: "de elektrische fiets reduceert vooral het aantal kilometers dat voordien met de gewone fiets wordt afgelegd" Niet zo vreemd, ook bij de hsl werd verwacht dat deze het aantal vlieg / auto km zou verminderen. De hsl trekt vooral gewone treinreizigers - vaak gedwongen door verslechterd dienstbetoon in die sektor - en nieuwe reizigers. Dus alleen maar meer milieulast.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fiets-vervangt-de-auto-nog-niet/@-quot;de-elektrische-fiets-reduceert-vooral-het-a]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fiets-vervangt-de-auto-nog-niet/@-quot;de-elektrische-fiets-reduceert-vooral-het-a]]> 2018-09-03T12:21:00.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Tja als je veel onderwijs - universiteit, hogeschool, ROC - naar dezelfde stadsrand verplaatst, kun je voorspellen dat bereikbaarheidsproblemen geeft. Doen deze instellingen alleen onderzoek naar problemen bij anderen? Met de Waalsprong kon ook zo'n onderwijsinstelling meespringen, dat verbetertde bereikbaarheid echt. De voorgestelde geringe verschuiving van de begintijden is een slecht lapmiddel.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Andere-schooltijden-kunnen-ochtendspits-afvlakken/Tja-als-je-veel-onderwijs-universiteit,-hogeschool]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Andere-schooltijden-kunnen-ochtendspits-afvlakken/Tja-als-je-veel-onderwijs-universiteit,-hogeschool]]> 2018-09-03T12:21:00.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: "Vraag in ons land is natuurlijkwaar de step zijn plek vindt: op het fietspad of op de stoep.Wettelijk wordt een elektrische scooterstep in ieder geval beschouwd als snorfiets"Een snorfiets mogelijk op de stoep, wat heeft het CROW toch tegenvoetgangers?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-elektrische-step-komt/@-quot;Vraag-in-ons-land-is-natuurlijk-nbsp;waar-d]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-elektrische-step-komt/@-quot;Vraag-in-ons-land-is-natuurlijk-nbsp;waar-d]]> 2018-09-03T12:20:59.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: "Met een gemiddelde ritafstand van 32 km/uur bedraagt de reistijd dan 42 minuten" De snelheid van deze e-fiets is max 45 km/uur niet gemiddeld 45 km/uur, die hier aangenomen is.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Uitproberen-e-fiets-maakt-enthousiast/@-quot;Met-een-gemiddelde-ritafstand-van-32-km-uur]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Uitproberen-e-fiets-maakt-enthousiast/@-quot;Met-een-gemiddelde-ritafstand-van-32-km-uur]]> 2018-09-03T12:20:58.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Waarom (minder) aandacht voor zwaar gewonden naast verkeersdoden?"De Verkeersveiligheidsvergelijker geeft daardoor nog geen compleet beeld van de verkeersveiligheid"" Betekent "geen compleet" , weinig betrouwbaar?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zo-verkeersveilig-is-jouw-gemeente/Waarom-(minder)-aandacht-voor-zwaar-gewonden-naast]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zo-verkeersveilig-is-jouw-gemeente/Waarom-(minder)-aandacht-voor-zwaar-gewonden-naast]]> 2018-09-03T12:20:58.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@Karin Broer,Een artikeluit 2013, is in de laatste 5 jaar iets veranderd? "‘Fietsers hebben meer last van snelheidsveranderingen van de wind", de norm geldt niet voor zo'n verandering doch alleen voor de windkracht. Niet alleen het gebouw zelf bepaalt de windhinder, maar ook de bebouwing in de direkte omgeving. Ookdat punt negeert de norm. Nederland mag dan "het enige land ter wereld met een norm voor windhinder]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijwind-is-serieus-verkeersveiligheidprobleem-voor/@Karin-Broer,Een-artikel-nbsp;uit-2013,-is-in-de]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijwind-is-serieus-verkeersveiligheidprobleem-voor/@Karin-Broer,Een-artikel-nbsp;uit-2013,-is-in-de]]> 2018-09-03T12:20:57.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[- ".. de windfactor zou moeten worden meegenomen bijrichtlijnen voor fietspaden" Waarom niet beginnen met de vorm van de bebouwing? Voor onverwachte rukwindenontbreken normen, dus is er ook geen toetsing, waarmee de overheden (en anderen!) duidelijk maken dit probleem onbelangrijk te vinden.- "Zo’n 5 procent van de fietsongevallen zou te maken hebben met zijwind" gelet op de huidige]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijwind-is-serieus-verkeersveiligheidprobleem-voor/nbsp;-quot;-de-windfactor-zou-moeten-worden-meegen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijwind-is-serieus-verkeersveiligheidprobleem-voor/nbsp;-quot;-de-windfactor-zou-moeten-worden-meegen]]> 2018-09-03T12:20:56.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Om meer mensen te verleiden om toch te kiezen voor een elektrische scooter, kom je al gauw uit bij het subsidiëren van de aanschaf, aldus het KiM-rapport."Waarom willen de KIM schrijvers de overstapnaar de fiets belemmeren? Ook e-fietsen rijden met hun hoge snelheid veel fietsers op het fietspad in de weg. Volgens het KIM magdit met subsidie bevorderd worden.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-elektrische-snorfiets-wordt-het-nog-even-niet/quot;Om-meer-mensen-te-verleiden-om-toch-te-kiezen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-elektrische-snorfiets-wordt-het-nog-even-niet/quot;Om-meer-mensen-te-verleiden-om-toch-te-kiezen]]> 2018-09-03T12:20:55.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Het gingvooral eenzijdige ongevallen, zoals een val van de fiets of tegen een obstakel aan rijden."... "dat hun onderzoek laat zien dat gescheiden infrastructuur voor fietsers noodzakelijk is" Dat vermindert niet het aantal eenzijdige ongevallen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wanneer-een-helm-zinloos-is-en-wanneer-het-je-leve/quot;Het-ging-nbsp;vooral-eenzijdige-ongevalle-(1)]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wanneer-een-helm-zinloos-is-en-wanneer-het-je-leve/quot;Het-ging-nbsp;vooral-eenzijdige-ongevalle-(1)]]> 2018-09-03T12:20:54.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Het gingvooral eenzijdige ongevallen, zoals een val van de fiets of tegen een obstakel aan rijden."... "dat hun onderzoek laat zien dat gescheiden infrastructuur voor fietsers noodzakelijk is" Dat vermindert niet het aantal eenzijdige ongevallen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wanneer-een-helm-zinloos-is-en-wanneer-het-je-leve/quot;Het-ging-nbsp;vooral-eenzijdige-ongevallen,-z]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wanneer-een-helm-zinloos-is-en-wanneer-het-je-leve/quot;Het-ging-nbsp;vooral-eenzijdige-ongevallen,-z]]> 2018-09-03T12:20:54.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: "Ook nam de lichtdoorlatendheid van de top-laag in de loop van de tijd af." EN "Zolang de lichtdoorlatenheid nog niet is afgenomen, valt de opbrengstwat hoger uit dan verwacht." Is dus de opbrengt wat(?) lager dan verwacht of mag dat niet bekend worden?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zonnefietspad-nog-niet-uit-het-experimentele-stadi/@-quot;Ook-nam-de-lichtdoorlatendheid-van-de-top-l]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zonnefietspad-nog-niet-uit-het-experimentele-stadi/@-quot;Ook-nam-de-lichtdoorlatendheid-van-de-top-l]]> 2018-09-03T12:20:53.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Alsnog subsidie voor een bestaand fietspad met sterk aangescherpte voorwaarden, nu 40% voorheen "het mooie is subsidies van 80 tot 90 procent" voor een ander fietspad in Zevenaar!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietspad-van-Olifantgras-laat-zien-wat-de-mogelijk/Alsnog-subsidie-voor-een-bestaand-fietspad-met-ste]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietspad-van-Olifantgras-laat-zien-wat-de-mogelijk/Alsnog-subsidie-voor-een-bestaand-fietspad-met-ste]]> 2018-09-03T12:20:53.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ooit is deprovincie de onzichtbare overheid genoemd. Blijkbaar zoeken ze nu krampachtig de media met ieder een eigen duur onderzoek over hetzelfde probleem.Uiteraard met ieder een eigen afwijkende oplossing.Toch eens kijkenkijkennaar de huidige fietsbewegwijzering. Dan valt op hetslechte onderhoud op,de onleesbaarheid in het donker, dat juist rodetekens slecht bestand zijn tegen (uv) zonlicht. Blijkbaarzijn hetvoorstellen vanachter het]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Utrecht-ontwikkelt-speciale-markering-en-bewegwijz/Ooit-is-de-nbsp;provincie-de-onzichtbare-overheid-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Utrecht-ontwikkelt-speciale-markering-en-bewegwijz/Ooit-is-de-nbsp;provincie-de-onzichtbare-overheid-]]> 2018-09-03T12:20:52.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Voor een volgend onderzoek "vliegen vegetariers en veganisten meer dan vleeseters?" https://www.demorgen.be/wetenschap/milieubewust-maar-een-beetje-hypocriet-liever-geen-vlees-dan-geen-vliegtuig-beb29cf1/ https://]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vliegen-fietsers-vaker/Voor-een-volgend-onderzoek-quot;vliegen-vegetarier]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vliegen-fietsers-vaker/Voor-een-volgend-onderzoek-quot;vliegen-vegetarier]]> 2018-09-03T12:20:51.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Is er ook gekeken naar het verband met de hoogte van het inkomen? Eerder is aangetoond dat mensen, die dichter bij een vliegveld wonen, meer vliegen.De gemiddelde afstand voor woon-werk verkeer met de trein is veel hoger dan met de auto, ov gebruik is niet altijd gelijk met minder milieulast. (Is vliegen ook niet een vorm van ov?). De neiging om bij Schiphol de kort vluchten te vervangen door snelle treinen en zo meer ruimte te maken voor lange afstandsvluchten, past hier ook in. Zo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vliegen-fietsers-vaker/Is-er-ook-gekeken-naar-het-verband-met-de-hoogte-v]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Vliegen-fietsers-vaker/Is-er-ook-gekeken-naar-het-verband-met-de-hoogte-v]]> 2018-09-03T12:20:51.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Stees weer hetzelfde verhaal, de zoeffietsers kennen de gevaren en kunnen alleen maar sneller rijden, dus zijn ze niet gevaarlijker. Draagt een helm ook niet bij tot het nemen van meer risico zoals onderzoek stelt?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zelfrijdende-fiets-is-meer-dan-een-1-april-grap/Stees-weer-hetzelfde-verhaal,-de-zoeffietsers-kenn]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zelfrijdende-fiets-is-meer-dan-een-1-april-grap/Stees-weer-hetzelfde-verhaal,-de-zoeffietsers-kenn]]> 2018-09-03T12:20:50.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["blijven klachten uit, dan wordt de autoparkeerplaats opgeheven" Dus elke klager kan die verandering blokkeren?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Winnaar-Tour-de-Force-Innovatieprijs-2018-Fietsvlo/quot;blijven-klachten-uit,-dan-wordt-de-autoparkee]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Winnaar-Tour-de-Force-Innovatieprijs-2018-Fietsvlo/quot;blijven-klachten-uit,-dan-wordt-de-autoparkee]]> 2018-09-03T12:20:50.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@Johan Overvest, "hoeverweg is verweg zodat tijdens wachtstand rood ook fietsers op tijd groen krijgen en ongehinderd door kunnen fietsen?"- De VRIomschakeltijd van rood naar fietsgroenmoet bekend zijn,met de gemiddelde fietssnelheid is de dan afgelegde fietsafstand= "verweg" te berekenen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wachtstand-groen-voor-fietsers/@Johan-Overvest,-nbsp;-nbsp;-nbsp;-quot;hoeverweg-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wachtstand-groen-voor-fietsers/@Johan-Overvest,-nbsp;-nbsp;-nbsp;-quot;hoeverweg-]]> 2018-09-03T12:20:49.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: "wachtstand groen voor fietsers" onduidelijk is of hier vier richtingen groen bedoeld wordt.@: "vrijwel meteen groen licht krijgt wanneer zij zich aanmelden bij een verkeerslicht. .. Nadeel is dat fietsers moeten afremmen en tot stilstand komen voordat zij groen licht krijgen" tenzij de aanmelding ruim voor de kruising geregeld is.Bij nieuwe verkeerslichten - die niet volgens een star patroon werken -krijgen voet]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wachtstand-groen-voor-fietsers/@-quot;wachtstand-groen-voor-fietsers-quot;-onduid]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wachtstand-groen-voor-fietsers/@-quot;wachtstand-groen-voor-fietsers-quot;-onduid]]> 2018-09-03T12:20:49.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In het buitenland voegen ze bord en onderbord samen,duidelijker dus veiliger enminder vandaal gevoelig. Waarom doen we dat hier niet?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tweerichtingsfietspaden-gevaar-uit-onverwachte-hoe/In-het-buitenland-voegen-ze-bord-en-onderbord-same]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tweerichtingsfietspaden-gevaar-uit-onverwachte-hoe/In-het-buitenland-voegen-ze-bord-en-onderbord-same]]> 2018-09-03T12:20:48.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Met de fietsonvriendelijk afgestelde verkeerslichten op het Schieplan en de opheffing van het fietspad Coolsingel aan een zijdeprobeert de stad toch al fietsers te weren. Is dit nog te weinig?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rotterdam-wil-fietsers-via-een-andere-fietsroute-s/Met-de-fietsonvriendelijk-afgestelde-verkeerslicht]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rotterdam-wil-fietsers-via-een-andere-fietsroute-s/Met-de-fietsonvriendelijk-afgestelde-verkeerslicht]]> 2018-09-03T12:20:47.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[26 miljoen voor fietsroutes naast miljarden voor auto en openbaar vervoer. Blijkbaar is de benadering van het pas verschenen (onvermeld op de site!) rapport "van B naar anders"aan het landelijk bestuur verbij gegaan. De bewering in deze kamerbrief:"Fiets en openbaar vervoer moeten aantrekkelijke alternatieven vormen voor autogebruik" blijft vrijblijvend als niet fors wordt gewerkt aan beter]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rijk-trekt-26-miljoen-uit-voor-fietsroutes/26-miljoen-voor-fietsroutes-naast-miljarden-voor-a]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rijk-trekt-26-miljoen-uit-voor-fietsroutes/26-miljoen-voor-fietsroutes-naast-miljarden-voor-a]]> 2018-09-03T12:20:47.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: "Het zal nog minimaal 20 jaar langer duren voordat ze het vervoer in de stad geheel zullen ‘overnemen" "GEHEEL" is dan de niet zelfrijdende autoniet meer toegestaan?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rijdt-de-zelfrijdend-auto-de-fietser-in-de-wielen/@-quot;Het-zal-nog-minimaal-20-jaar-langer-duren-v]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rijdt-de-zelfrijdend-auto-de-fietser-in-de-wielen/@-quot;Het-zal-nog-minimaal-20-jaar-langer-duren-v]]> 2018-09-03T12:20:46.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Wordt het fietspad het hele jaar verwarmd, vanwege enkele ijdagen?Strooit de provincie wel buiten die 1.7 km strook?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelfietsroute-ijsvrij-gehouden-met-restwarmte-pap/Wordt-het-fietspad-het-hele-jaar-verwarmd,-vanwege]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snelfietsroute-ijsvrij-gehouden-met-restwarmte-pap/Wordt-het-fietspad-het-hele-jaar-verwarmd,-vanwege]]> 2018-09-03T12:20:45.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Blijkbaar is de aanwezigheid van een tweerichting fietspad een gegeven en komt voorkomen niet in aanmerking. Ruimtebesparing door een tweerichtingen fietspad met meer ruimte voor de auto zie je vaker, een politieke keuze, die je met "een stopbord, opvallende voorrangsborden met fluorescerende kleur als achtergrond" niet ongedaan maakt. Waarom ontbreekt een oplichtende oversteek bij naderende fietsers?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Pilots-moeten-ongevalsrisicos-van-tweerichtingsfie/Blijkbaar-is-de-aanwezigheid-van-een-tweerichting-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Pilots-moeten-ongevalsrisicos-van-tweerichtingsfie/Blijkbaar-is-de-aanwezigheid-van-een-tweerichting-]]> 2018-09-03T12:20:45.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Binnen één cyclus krijgen de fietsers en voetgangers één keer groen en auto’s twee keer (één keer Boezemweg en één keer Gerdesiaweg)" met groen fietslicht van zo'n 11 seconden, is de wachttijd voor recht doorgaande fietsers duidelijk langer dan voorheen. terecht dus:. "over de wachttijd zijn de meningen verdeeld" Alleen voor fietsers die meestal linksaf gaan en schuin durve]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rotterdamse-proef-met-Alle-fietsers-gelijk-groen-g/quot;Binnen-eacute;-eacute;n-cyclus-krijgen-de-fie]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rotterdamse-proef-met-Alle-fietsers-gelijk-groen-g/quot;Binnen-eacute;-eacute;n-cyclus-krijgen-de-fie]]> 2018-09-03T12:20:44.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@Dick de Waard: "Voor "gelijk groen" moet er veel ruimte zijn op de kruising".- "gelijk groen" kan als auto vriendelijke maatregel worden gebruikt en betekent voor fietsers minder groen en lanegr rood, tenzijmet twee maal per cyclus "gelijk groen".- "gelijk groen" zie je juist op grote kruisingen met veel autoverkeervoor minder vertraging voor het autoverkeeren meer doorstroming]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rotterdam-probeert-het-nog-een-keer-alle-fietsers-/@Dick-de-Waard-quot;Voor-quot;gelijk-groen-quot;-m]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Rotterdam-probeert-het-nog-een-keer-alle-fietsers-/@Dick-de-Waard-quot;Voor-quot;gelijk-groen-quot;-m]]> 2018-09-03T12:20:44.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Treffend voorbeeld dat de overheid er vooral is voor snelle voertuigen. Eerst bij de auto, daarna bij het openbaar vervoer met snelle bussen en weinig haltes en dan nu bij de fiets om "de speedpedelec hen sneller en flexibeler laat reizen". Hinderlijk en onveilig voorde gewone en vooral kwetsbare fietser, dat telt minder.Als die "provinciale weg door de bebouwde kom" zo gevaarlijk is, telt dat ook voor overstekende voetgangers en fietsers. Waa]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Provincie-Gelderland-start-onderzoek-naar-speedped/Treffend-voorbeeld-dat-de-overheid-er-vooral-is-vo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Provincie-Gelderland-start-onderzoek-naar-speedped/Treffend-voorbeeld-dat-de-overheid-er-vooral-is-vo]]> 2018-09-03T12:20:43.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@Kees van Malssen, "ruime bochten, ongelijkvloerse kruisingen, breed genoeg en goed wegdek" dat vraagt veel geld voorweinige fietsers. Zolang in de stad het fietswegdek vaak matig is, de fietspaden krap en ongelijkvoerse kruisingen uitzonderlijk, zijn er andere prioriteiten.Welke delen van de F12 worden nu intensief gebruikt?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-vraag-waarom-snelfietsroutes-niet-l/@Kees-van-Malssen,-quot;ruime-bochten,-ongelijkvlo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-vraag-waarom-snelfietsroutes-niet-l/@Kees-van-Malssen,-quot;ruime-bochten,-ongelijkvlo]]> 2018-09-03T12:20:43.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Kees van Malssen, ´´kun je met een snelle fiets(er) in drie uur van Den Haag naar Arnhem´´Dat betekent zo´n 40 km per uur gemiddeld, nogal gevaarlijk en onwaarschijnlijk!! Zorgvoor prettige, doorgaande fietsroutes die vooral goed aansluiten op het stedelijke fietsnet. Snelle fietsroutes van stadsrand tot stadsrand en daar in het niets stoppen zijn geldverspilling.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-vraag-waarom-snelfietsroutes-niet-l/quot;Kees-van-Malssen,-acute;-acute;kun-je-met-een]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-vraag-waarom-snelfietsroutes-niet-l/quot;Kees-van-Malssen,-acute;-acute;kun-je-met-een]]> 2018-09-03T12:20:42.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Blijft dit onderzoek beperkt tot "gedragsverandering" of wordt ook gekeken naar de aansluiting op het stedelijk fietsnetwerk en de bruikbaarheid voor korte fietsritten?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-vraag-waarom-snelfietsroutes-niet-l/Blijft-dit-onderzoek-beperkt-tot-quot;gedragsveran]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoek-naar-vraag-waarom-snelfietsroutes-niet-l/Blijft-dit-onderzoek-beperkt-tot-quot;gedragsveran]]> 2018-09-03T12:20:42.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: "Het onderzoek richtte zich op 1712 inwoners uit de betrokken wijken en - ter controle - uit wijken daarbuiten" - - "Aan lopen besteden mensen 32 minuten meer tijd, aan fietsen 9 minuten meer" en de controlegroep? Lopen / fietsen mensen vaker en/of verder?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Mini-Holland-wijken-in-Londen-leiden-tot-meer-lope/@-quot;Het-onderzoek-richtte-zich-op-1712-inwoners]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Mini-Holland-wijken-in-Londen-leiden-tot-meer-lope/@-quot;Het-onderzoek-richtte-zich-op-1712-inwoners]]> 2018-09-03T12:20:41.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Neem Amsterdam, zichzelf de (wereld) fietstad noemend, hun deelfiets nota heet: meer fietsritten, minder fietsen veel zeggendover de gevolgen voor de huidige fietsers.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Mythes-rond-deelfietsen-genuanceerd/Neem-Amsterdam,-zichzelf-de-(wereld)-fietstad-noem]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Mythes-rond-deelfietsen-genuanceerd/Neem-Amsterdam,-zichzelf-de-(wereld)-fietstad-noem]]> 2018-09-03T12:20:40.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[In 2017 kwamen 206 fietsers om in het verkeer, 17 meer dan in 2016,het aantal e-bikedoden is 17 hoger dan in 2016 De kop had ook kunnen zijn: "bij gewone fietsers bleef het aantal doden gelijk"]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/In-2017-meer-verkeersdoden-op-de-fiets-dan-in-de-a/In-2017-kwamen-206-fietsers-om-in-het-verkeer,-17-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/In-2017-meer-verkeersdoden-op-de-fiets-dan-in-de-a/In-2017-kwamen-206-fietsers-om-in-het-verkeer,-17-]]> 2018-09-03T12:20:40.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Waarom zijn vorige reacties verdwenen?"met een suggestiestrook de weg moeten delen met autoverkeer dat 50 of harder rijdt." is voor elke fietser ongewenst, niet alleen voor een bakfiets met kinderen, maar nog meervoor fietsende schoolkinderen.Laat de wegbeheerder voor meer 30 km wegen zorgen, zeker waar meer dan 50 km gereden wordt. Een lagere snelheid zorgt echt voor meer verkeersveiligheid]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kinderen-in-een-bakfiets-op-een-rijbaan-met-snelve/Waarom-zijn-vorige-reacties-verdwenen--quot;met-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Kinderen-in-een-bakfiets-op-een-rijbaan-met-snelve/Waarom-zijn-vorige-reacties-verdwenen--quot;met-]]> 2018-09-03T12:20:39.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: "...meer gebruik gemaakt van alternatieven voor de auto zoals het openbaar vervoer "- met het huidige minimale aandeel van het openbaar vervoer in steden (uitgezonderd de grootste) is dezeverklaring onhoudbaar.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Jongeren-op-het-platteland-vaker-met-de-auto/@-quot;-nbsp;meer-gebruik-gemaakt-van-alternatieve]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Jongeren-op-het-platteland-vaker-met-de-auto/@-quot;-nbsp;meer-gebruik-gemaakt-van-alternatieve]]> 2018-09-03T12:20:39.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Hoe gaat het met die betonlaag op een asfaltfietspad met boomwortelproblemen? Natuurlijk is een fietspad met lichter materiaal beter zichbaar in het donker. Dit punt speelt bij wegbeheerders die bij wegen wel en bij fietspaden niet voor belijning zorgen. Of wordt betonmisbruikt om af te zien van belijning?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Innovatief-wegdek-goedkoper-en-sneller/Hoe-gaat-het-met-die-betonlaag-op-een-asfaltfietsp]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Innovatief-wegdek-goedkoper-en-sneller/Hoe-gaat-het-met-die-betonlaag-op-een-asfaltfietsp]]> 2018-09-03T12:20:38.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Amsterdam, Utrecht en Rotterdam nemen de beste maatregelen om een gezonde en klimaatvriendelijke stad te worden. Fietsers,krijgen daar de beste voorzieningen"Het aandeel fiets is in Rotterdam zo'n 22% en in steden als Groningen, Leiden, Delft boven de 40%. Blijkbaar telt het fietsgebruik in deze beoordeling niet mee. Welke "maatregelen"bedoeld zijn is duister.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Grote-steden-scoren-hoger-met-duurzame-verkeersvoo/quot;Amsterdam,-Utrecht-en-Rotterdam-nemen-de-best]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Grote-steden-scoren-hoger-met-duurzame-verkeersvoo/quot;Amsterdam,-Utrecht-en-Rotterdam-nemen-de-best]]> 2018-09-03T12:20:37.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@Martin,Nu al heb je signaleringslussen in het wegdek, vaak naast de kruising. Leg die verder van de kruising af, zodat de kans op groen op de kruising groter is, dat hoeft niet extra duur te zijn. Pas prioriteit geven bij meerdere fietsers is verwarrend en lokt roodlicht negatie uit.Bij gebruik van een knopje moet je altijd stoppen, dus fietsonvriendelijk.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Grootschalige-proef-met-connected-bike-in-Kopenhag/@Martin,Nu-al-heb-je-signaleringslussen-in-het-w]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Grootschalige-proef-met-connected-bike-in-Kopenhag/@Martin,Nu-al-heb-je-signaleringslussen-in-het-w]]> 2018-09-03T12:20:37.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: "Bijvoorbeeld door fietsers prioriteit te geven bij verkeerslichten" Dat kan nu al met fietssignalering, waarom gebeurt het nu niet en straks wel?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Grootschalige-proef-met-connected-bike-in-Kopenhag/@-quot;Bijvoorbeeld-door-fietsers-prioriteit-te-ge]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Grootschalige-proef-met-connected-bike-in-Kopenhag/@-quot;Bijvoorbeeld-door-fietsers-prioriteit-te-ge]]> 2018-09-03T12:20:36.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@Stefan, In de voorstellen "Optmalisatie veren" staat ook een verbeterd oostveer = Javaveer en een verbeterd Distelwegveer = Bundlaanveer. Deze voorstellen heeft de raad niet overgenomen, daar komen immers ooit bruggen.Het archief behoort te weten in welke jaren je aan de zijkant van de ponten kon in- en uitstappen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gratis-fietsbus-vervoert-fietsers-door-tunnel/@Stefan,-In-de-voorstellen-quot;Optmalisatie-veren]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gratis-fietsbus-vervoert-fietsers-door-tunnel/@Stefan,-In-de-voorstellen-quot;Optmalisatie-veren]]> 2018-09-03T12:20:35.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@Stefan, Inde nota over Buiksloterwgveer staat: "De totale overtocht kon 20 minuten kosten" onbegrijpelijkiedere 4 of 6 minuten is er een afvaart. Leeseens optimalisatie veren in Sprong over het IJ, dat is veel meerdan alleen verbeteringIJpleinveer! Terecht dat helpt te weinig tegen "overvol varen"Bekijk de geschiedenis, zo'n andere in- en uitstap van de pont werkt niet. Waarom die fout uit het verleden herh]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gratis-fietsbus-vervoert-fietsers-door-tunnel/@Stefan,-nbsp;-In-nbsp;de-nota-over-Buiksloterwgve]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gratis-fietsbus-vervoert-fietsers-door-tunnel/@Stefan,-nbsp;-In-nbsp;de-nota-over-Buiksloterwgve]]> 2018-09-03T12:20:35.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@Stefan Langeveld "Zo'n bus door de IJ-tunnel is beter dan de geplande Javabrug" Naar verwachting gebruiken 20.000 fietsers dagelijks die brug. Hoe prop je die in de bus?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gratis-fietsbus-vervoert-fietsers-door-tunnel/@Stefan-Langeveld-quot;Zo-39;n-bus-door-de-IJ-tunn]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gratis-fietsbus-vervoert-fietsers-door-tunnel/@Stefan-Langeveld-quot;Zo-39;n-bus-door-de-IJ-tunn]]> 2018-09-03T12:20:34.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Ook bij recreatieve fietsers is de bus populair, hoewel die niet voor hen bedoeld is. “Ze mogen mee, maar mensen die in de haven werken hebben voorrang” Hoe druk wordt hetin de daluren met de uurdienst en is een veerboot niet handiger? http://www.portofantwerp.com/nl/fietsbus]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gratis-fietsbus-vervoert-fietsers-door-tunnel/quot;Ook-bij-recreatieve-fietsers-is-de-bus-popula]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gratis-fietsbus-vervoert-fietsers-door-tunnel/quot;Ook-bij-recreatieve-fietsers-is-de-bus-popula]]> 2018-09-03T12:20:33.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["dankzij de alsmaar groeiende populariteit van e-bikes is de dalende lijn vorig jaar een halt toegeroepen." waarschijnlijker is; "dankzij de matiging van de alsmaar stijgende fietsprijs,is de dalende lijn vorig jaar een halt toegeroepen".]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsverkopen-na-jaren-weer-in-de-lift/quot;dankzij-de-alsmaar-groeiende-populariteit-van]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsverkopen-na-jaren-weer-in-de-lift/quot;dankzij-de-alsmaar-groeiende-populariteit-van]]> 2018-09-03T12:20:33.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Fietsers laten zich niet verleiden om in de regen te rijden" Waarom komt deze site met zo'n negatieve kop, terwijl bijna 90% op regenachtige dagen blijft fietsen?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-laten-zich-niet-verleiden-om-in-de-regen-/quot;Fietsers-laten-zich-niet-verleiden-om-in-de-r]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-laten-zich-niet-verleiden-om-in-de-regen-/quot;Fietsers-laten-zich-niet-verleiden-om-in-de-r]]> 2018-09-03T12:20:32.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het betrefteen wegvak van zo'n 100 m. Waarom is daar 30 km onmogelijk met brede fietsstroken?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-krijgen-omrij-advies-bij-naderende-tracto/Het-betreft-nbsp;een-wegvak-van-zo-39;n-100-m-Waar]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-krijgen-omrij-advies-bij-naderende-tracto/Het-betreft-nbsp;een-wegvak-van-zo-39;n-100-m-Waar]]> 2018-09-03T12:20:32.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Leeshet juryrapport:"geen locatiebezoeken ..dejury heeft geoordeeld op basis van data". "Qua fietskilometer per bewoner scoort Houtenhet hoogste van de genomineerden" Waarom fietskilometers en niet fietsaandeel?"meer fietsgebruik een belangrijk middel is" en "dat één gemeente er op basis van de cijfers nog verder bovenuit stijgt" C]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Houten-verkozen-tot-Fietsstad-2018/Lees-nbsp;het-juryrapport-nbsp;-quot;geen-locatieb]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Houten-verkozen-tot-Fietsstad-2018/Lees-nbsp;het-juryrapport-nbsp;-quot;geen-locatieb]]> 2018-09-03T12:20:31.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@: "De fietsrotonde isbovenop de kruising voor gemotoriseerd verkeer gelegd." Jammer dat ze niet uitleggen wat ze met deze ingreep beogen. Een tweerichting fiets en voetganger oversteek in de verhoogde bocht lijkt overzichtelijker.Het einde van het fietspad aan de onderzijde is verwarrend, blijkbaat heeft de auto voorrang? Fietsers die vanuit de rechterkant linksaf willen, zijn geneigd om in tegenrichting te fietsen. In de bocht ontbreekt een]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Groningen-neemt-opvallende-fietsrotonde-in-gebruik/@-quot;De-fietsrotonde-is-nbsp;bovenop-de-kruising]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Groningen-neemt-opvallende-fietsrotonde-in-gebruik/@-quot;De-fietsrotonde-is-nbsp;bovenop-de-kruising]]> 2018-09-03T12:20:30.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Hendriksen "Scholieren maken veruit de meeste ritten en kilometers" Het CBS kent andere getallen!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-fiets-goed-voor-2-procent-van-alle-rit/Hendriksen-quot;Scholieren-maken-veruit-de-meeste-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-fiets-goed-voor-2-procent-van-alle-rit/Hendriksen-quot;Scholieren-maken-veruit-de-meeste-]]> 2018-09-03T12:20:30.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Zo'n 30% van de verkochte fietsen zijn e-fietsen, terwijl 2% van de ritten blijkbaar met een e-fiets worden afgelegd, een heel opmerkelijk verschil. Wat kan dat verklaren?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-fiets-goed-voor-2-procent-van-alle-rit/Zo-39;n-30-van-de-verkochte-fietsen-zijn-e-fietsen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Elektrische-fiets-goed-voor-2-procent-van-alle-rit/Zo-39;n-30-van-de-verkochte-fietsen-zijn-e-fietsen]]> 2018-09-03T12:20:29.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA["Met een rol duct tape werd– tijdelijk – een rechtdoor en een rechtafvak gecreëerd" Inderdaad de film meld dat vanwege milieuvervuiling de tape weer is verwijderd. Is dat niet al te braaf?Als het verkeerslicht voor de fietspadverbreding verplaatst moet worden, is het wel een prijzige ingreep.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Duct-tape-leidt-fietser-in-goede-banen/quot;Met-een-rol-duct-tape-werd-nbsp;-ndash;-tijde]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Duct-tape-leidt-fietser-in-goede-banen/quot;Met-een-rol-duct-tape-werd-nbsp;-ndash;-tijde]]> 2018-09-03T12:20:28.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@Mathijs Ransijn, Briljant plan! ..Alleen jammer dat rondom de luchthaven bruikbare fietsroutes ontbreken daar vooral voor de auto (en snelle bussen) ontworpen is ook voor het groeiend aantal werkers!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Consortium-wil-vliegreizigers-op-de-speedbike-zett/@Mathijs-Ransijn,-Briljant-plan!-Alleen-jammer-d]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Consortium-wil-vliegreizigers-op-de-speedbike-zett/@Mathijs-Ransijn,-Briljant-plan!-Alleen-jammer-d]]> 2018-09-03T12:20:28.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Welke "nieuwe fietspaden" we lezen alleen "Op sommige plekken moet het bestaande fietspad worden verbreed tot 4,5 meter, hier en daar moeten bochten flauwer worden gelegd, de bewegwijzering verbeterd en de verlichting aangepast. Dat is allemaal nodig omdat de speed-pedelecs waarop het plan is gebaseerd met snelheden tot 45 kilometer over het fietspad razen." Dezerazende fietsers met bijna 50 km drukken gewone fietsers van het pad.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Consortium-wil-vliegreizigers-op-de-speedbike-zett/Welke-quot;nieuwe-fietspaden-quot;-we-lezen-alleen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Consortium-wil-vliegreizigers-op-de-speedbike-zett/Welke-quot;nieuwe-fietspaden-quot;-we-lezen-alleen]]> 2018-09-03T12:20:27.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De gewone fietser heeftrecht op een veilige route, daarbij is 50 km teveel ook van tweewielers.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietssnelweg-beter-voor-je-gezondheid/De-gewone-fietser-heeft-nbsp;recht-op-een-veilige-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietssnelweg-beter-voor-je-gezondheid/De-gewone-fietser-heeft-nbsp;recht-op-een-veilige-]]> 2018-09-03T12:20:27.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[https://www.ad.nl/utrecht/gele-brug-veel-populairder-bij-fietser-dan-gloednieuwe-dafne-schippersbrug~a7005dc2/Het fietsgebruik blijkt overschat, mede door een slechtere aansluitingOok bij onze buren blijkt het niet gemakkelijk om een goede fietsbrug te ontwerpen. Welk materiaal en vorm kies je? Voldoetalleen een trap en lift? <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-laten-zich-niet-verleiden-om-in-de-regen-/Voor-mij-is-een-heel-eenvoudig-capeje-meestal-geno]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-laten-zich-niet-verleiden-om-in-de-regen-/Voor-mij-is-een-heel-eenvoudig-capeje-meestal-geno]]> 2018-09-03T12:20:11.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het is niet duidelijk welke typen motoren betrokken zijn in het onderzoek. E-bikes met middenmotoren geven een stabiele wegligging, zijn middenmotoren ook in het onderzoek meegenomen? Zo ja, wat zijn de resultaten t.o.v. motoren in achterwiel en voorwiel?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Achterwielmotor-veiliger-voor-oudere-e-fietser/Het-is-niet-duidelijk-welke-typen-motoren-betrokke]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Achterwielmotor-veiliger-voor-oudere-e-fietser/Het-is-niet-duidelijk-welke-typen-motoren-betrokke]]> 2018-09-03T12:20:10.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Prima idee. Zou een aanrader zijn voor de gemeentes die hun stad/omgeving willen promoten.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Uitproberen-e-fiets-maakt-enthousiast/Prima-idee-Zou-een-aanrader-zijn-voor-de-gemeentes]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Uitproberen-e-fiets-maakt-enthousiast/Prima-idee-Zou-een-aanrader-zijn-voor-de-gemeentes]]> 2018-09-03T12:20:09.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik zou de term "Ontzenuwt " niet gebruiken of zeker afzwakken en wel in relatie tot het laatste artikel in dez uitgave van CROW. :Meer verkeersdoden onder 80 plus-fietsers.De fietser die de smartphone op de fiets gebruikt is relatief jong en zeker jonger dan de 80 plusser.Tijdens het telefoneren komt het regelmatig voor dat die fietser van zijn lijn afwijkt en op het laatste opgenblik voordat een botsing volgt corrigeert. Voor de jonge fietser geen enkel problee]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/VeiligheidNL-ontzenuwt-verkeersveiligheidsfabels/Ik-zou-de-term-quot;Ontzenuwt-quot;-niet-gebruiken]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/VeiligheidNL-ontzenuwt-verkeersveiligheidsfabels/Ik-zou-de-term-quot;Ontzenuwt-quot;-niet-gebruiken]]> 2018-09-03T12:20:09.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ook een prima middel om de fietsroutes in kaart te brengen van scholieren en daarop mogelijk veiligheidsbevorderende maatregelen te treffen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tellen-met-draadloze-infraroodsensoren/Ook-een-prima-middel-om-de-fietsroutes-in-kaart-te]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tellen-met-draadloze-infraroodsensoren/Ook-een-prima-middel-om-de-fietsroutes-in-kaart-te]]> 2018-09-03T12:20:08.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Zucht, zucht, eindelijk een terugkerende ergenis weg!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-entree-voor-stationsstallingen/Zucht,-zucht,-eindelijk-een-terugkerende-ergenis-w]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Nieuwe-entree-voor-stationsstallingen/Zucht,-zucht,-eindelijk-een-terugkerende-ergenis-w]]> 2018-09-03T12:20:07.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als aanvulling : het is soms bij koud weer een probleem om over een winterjas ook nog refecterende kleding te dragen. Dan zou een refecterende pet / hoed een goede oplossing zijn.Ik zie die weinig in winkels. Een idee?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Running-lights-of-opvallende-kleding-halveren-fiet/Als-aanvulling-het-is-soms-bij-koud-weer-een-probl]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Running-lights-of-opvallende-kleding-halveren-fiet/Als-aanvulling-het-is-soms-bij-koud-weer-een-probl]]> 2018-09-03T12:20:07.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Dag P. Lomito,Interessante ervaringen. Ik ben journalist en voor een fietsspecial bezig met een artikel met als werktitel 'Het is (te?) druk op het fietspad'. Zou ik u wat vragen mogen stellen? Ik ben bereikbaar via Lvmarrewijk@gmail.com.mvg Leo van Marrewijk]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wageningen-laat-speedpedelec-toe-op-fietspad/Dag-P-Lomito,Interessante-ervaringen-Ik-ben-jour]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wageningen-laat-speedpedelec-toe-op-fietspad/Dag-P-Lomito,Interessante-ervaringen-Ik-ben-jour]]> 2018-09-03T12:20:06.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Briljant plan! Op dit soort locaties de fiets als een service aanbieden is echt een kans.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Consortium-wil-vliegreizigers-op-de-speedbike-zett/Briljant-plan!-Op-dit-soort-locaties-de-fiets-als-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Consortium-wil-vliegreizigers-op-de-speedbike-zett/Briljant-plan!-Op-dit-soort-locaties-de-fiets-als-]]> 2018-09-03T12:20:05.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het onderzoek - onderdeel van een promotie-onderzoek - gaat over de rol van geluid en dus over bellen en naar muziek luisteren. Het gegeven dat er geen verband is vastgesteld betekent inderdaad niet dat er geen verband bestaat (zie artikel). De conlusies over compenserende maatregelen en de kwaliteit van de Nederlandse infrastructuur zijn geformuleerd met oog op de vrvolgstap in het project, praktijkonderzoek. Alerte andere verkeersdeelnemers kunnen als gezegd veel ellende schelen. Maar infor]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Jongeren-compenseren-voor-risicos-smartphonegebrui/Het-onderzoek-onderdeel-van-een-promotie-onderzoek]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Jongeren-compenseren-voor-risicos-smartphonegebrui/Het-onderzoek-onderdeel-van-een-promotie-onderzoek]]> 2018-09-03T12:20:05.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Inderdaad Laurant, wetgeving op zijn kop! Weer nieuwe (uitzonderings)regeltjes erbij. Mensen kunnen dit allemaal niet meer bijhouden en naleven. Bovendien is er gewoon het onverplicht-fietspadbordG13 waarmeewegbeheerders al jaren hetzelfde effect kunnen bereiken. Het eigenlijke probleem is dit: vrijwel alle blauwe kentekenscooters wordenaf fabriek met 45km/u geleverd. Dit is gewoon strikt verboden, maar gebeurt gewoon. Je moet zelfs moeite doen om de wettelijke en verzekerde]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snorfiets-mag-naar-de-rijbaan/Inderdaad-Laurant,-wetgeving-op-zijn-kop!-Weer-nie]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Snorfiets-mag-naar-de-rijbaan/Inderdaad-Laurant,-wetgeving-op-zijn-kop!-Weer-nie]]> 2018-09-03T12:20:04.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Mooie ontwikkeling. Eenvoud is aantrekkelijk: een forfaitere bijtelling in plaats van een kilometerregistratie voor de fiets van de zaak.Nog eenvoudiger en stimulerenderis 0% bijtelling voor de fiets van de zaak.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fiets-van-de-zaak-wordt-aantrekkelijker/Mooie-ontwikkeling-Eenvoud-is-aantrekkelijk-een-fo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fiets-van-de-zaak-wordt-aantrekkelijker/Mooie-ontwikkeling-Eenvoud-is-aantrekkelijk-een-fo]]> 2018-09-03T12:20:03.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De speedpedelec is een belangrijke sleutel tot het verduurzamen en vergroenen van de mobiliteit voor met name het woon-werk verkeer op 15-30 km afstand.Bij de Speedpedelec groep zien we een gestage groei van het aantal leden (inmiddels 1600, waarvan 2/3 NL-ers, wat ca. 6,2% van de Nederlandse speedpedelec rijders is). Die instroom bestaat bijna zonder uitzondering uit forensen die hun auto aan de wilgen hangen en kiezen voor minder stress (lees files), frisse lucht, gezond, duurzaam en]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fiets-vervangt-de-auto-nog-niet/De-speedpedelec-is-een-belangrijke-sleutel-tot-het]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fiets-vervangt-de-auto-nog-niet/De-speedpedelec-is-een-belangrijke-sleutel-tot-het]]> 2018-09-03T12:20:03.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[https://www.npo.nl/hallo-nederland/09-11-2017/POW_03563993]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Berijder-van-speed-pedelec-voelt-zich-niet-veilig-/https-www-npo-nl-hallo-nederland-09-11-2017-POW_03]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Berijder-van-speed-pedelec-voelt-zich-niet-veilig-/https-www-npo-nl-hallo-nederland-09-11-2017-POW_03]]> 2018-09-03T12:20:02.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het rode asfalt is inderdaad heel mooi, maar ook gevaarlijk. Het is gladder dan normaal asfalt. Je kan er zelfs op uitglijden bij droog weer (ik spreek helaas uit ervaring). Dat is interessant in het licht van de toegenomen ongevallen met e-bikes met ouderen.Juist ouderen rijden op (goedkope) e-bikes met voorwielaandrijving. Dit soort fiets op dit rode asfalt is een dodelijke combinatie.Ik raad het SWOV aan daar snel onderzoek naar te doen.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Innovatief-wegdek-goedkoper-en-sneller/Het-rode-asfalt-is-inderdaad-heel-mooi,-maar-ook-g]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Innovatief-wegdek-goedkoper-en-sneller/Het-rode-asfalt-is-inderdaad-heel-mooi,-maar-ook-g]]> 2018-09-03T12:20:01.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Er zijn meerdere onderzoeken geweest die aantoonden dat het (moreel of juridisch) verplicht maken van fietshelmen leidt tot een lager fietsgebruik. Dat leidt tot meer hart- en vaatziekten en minder "safety in numers". Als er veel gefietst wordt, dan zijn chauffeurs voorzichtiger met fietsers (ze fietsen dan zelf af en toe ook?) en hebben de fietsers meer oefening. Er zijn dan meer gewone fietsers en niet alleen mannen in lycra. Met helm nemen fietsers meer risico en chauffeurs halen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wanneer-een-helm-zinloos-is-en-wanneer-het-je-leve/Er-zijn-meerdere-onderzoeken-geweest-die-aantoonde]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wanneer-een-helm-zinloos-is-en-wanneer-het-je-leve/Er-zijn-meerdere-onderzoeken-geweest-die-aantoonde]]> 2018-09-03T12:20:01.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het rapport is hier te downloaden:https://www.ce.nl/publicaties/2079/benchmark-actieve-gezonde-duurzame-mobiliteit-gemeenten Met 22 pagina's onderzoeksverantwoording over de individuele indicatoren, dus of en hoe het fietsgebruik meetelt zou terug te vinden moeten zijn.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Grote-steden-scoren-hoger-met-duurzame-verkeersvoo/Het-rapport-is-hier-te-downloaden-nbsp;https-www-c]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Grote-steden-scoren-hoger-met-duurzame-verkeersvoo/Het-rapport-is-hier-te-downloaden-nbsp;https-www-c]]> 2018-09-03T12:20:00.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Om de regen te trotseren is een waterdichte jas en regenbroek nodig. Het zou interessant zijn om na te gaan of die 13% daarover beschikt. Helpt het als deze aan hen worden verstrekt?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-laten-zich-niet-verleiden-om-in-de-regen-/Om-de-regen-te-trotseren-is-een-waterdichte-jas-en]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-laten-zich-niet-verleiden-om-in-de-regen-/Om-de-regen-te-trotseren-is-een-waterdichte-jas-en]]> 2018-09-03T12:20:00.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[De Bruchterweg ligt binnen de bebouwde kom. Er is een provinciale weg (N343/Twentheweg) die nagenoeg parallel loopt, waar tractoren verboden zijn. De tractoren mogen daar kennelijk niet omdat ze dan het autoverkeer op zouden kunnen houden. Met 1 of 2 passeerplekken op de Twentheweg is dat op te lossen. Die weg heeft al een dubbele doorgetrokken middenstreep, inhalen is verboden. (en in tegenstelling tot fietsers houden automobilisten zich ááááltijd aan de wet, zeke]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-krijgen-omrij-advies-bij-naderende-tracto/De-Bruchterweg-ligt-binnen-de-bebouwde-kom-Er-is-e]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsers-krijgen-omrij-advies-bij-naderende-tracto/De-Bruchterweg-ligt-binnen-de-bebouwde-kom-Er-is-e]]> 2018-09-03T12:19:59.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Detectie met een lus op afstand kan idd ook prima werken. Met de app is er ongetwijfeld een instantie (google, de app-bouwer, de gemeente) die van elke telefoon weet welke routes die telefoon normaal gesproken rijdt. Daar gáát je privacy. Hoe goed zijn de gegevens beveiligd tegen hacken? Als je telefoon uitstaat, (of de wifi/GPS), of de batterij leeg is, dan kun je weer ouderwets wachten. Doe maar gewoon ouderwets lussen op afstand bij verkeerslichten in plaats van zo'n hipp]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Bij-alle-fietsverkeerslichten-sneller-door-groen-d/Detectie-met-een-lus-op-afstand-kan-idd-ook-prima-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Bij-alle-fietsverkeerslichten-sneller-door-groen-d/Detectie-met-een-lus-op-afstand-kan-idd-ook-prima-]]> 2018-09-03T12:19:58.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Een lastig probleem mogelijk veroorzaakt door tekort 2-richtingfietspaden. Dwz als een auto een kruising nadert, dan kunnen er ook auto's van rechts komen, dus waarom niet opletten op fietsers die van rechts komen? Dat zal komen omdat binnen de bebouwde kom vaak voor 1-richtingfietspaden aan beide kanten van de weg wordt gekozen en het daar drukker is met fietsers. Buiten de bebouwde kom is het doorgaans aan 1 zijde een 2-richting fietspad en dat maakt de aanleg van fietstunneltjes een st]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tweerichtingsfietspaden-gevaar-uit-onverwachte-hoe/Een-lastig-probleem-mogelijk-veroorzaakt-door-teko]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tweerichtingsfietspaden-gevaar-uit-onverwachte-hoe/Een-lastig-probleem-mogelijk-veroorzaakt-door-teko]]> 2018-09-03T12:19:58.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Ik heb ruim een jaar geleden iets vergelijkbaars (een railveer) voorgesteld bij Velsen. Daar is de concurrentiepostie van de fiets erg slecht. Een bus zou kunnen, maar die kan daar ook vast komen te staan in de file. Terwijl het aantal treinen door de spoortunnel daar in de laatste 20 jaar is afgenomen. Kwam op het idee in Duitsland waar de trein werd ingezet voor fietsers die de Lahnradweg volgden. Door verbeteringen daaraan mochten fietsen een stukje met de trein langs de werkzaamheden.
<![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gratis-fietsbus-vervoert-fietsers-door-tunnel/Ik-heb-ruim-een-jaar-geleden-iets-vergelijkbaars-(]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Gratis-fietsbus-vervoert-fietsers-door-tunnel/Ik-heb-ruim-een-jaar-geleden-iets-vergelijkbaars-(]]> 2018-09-03T12:19:57.000+02:00
<![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Op het plaatje een "kaarsrecht" fietspad. Wat is er mogelijk met bochten en hoogteverschillen?]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zwolle-krijgt-een-plastic-fietspad/Op-het-plaatje-een-quot;kaarsrecht-quot;-fietspad-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zwolle-krijgt-een-plastic-fietspad/Op-het-plaatje-een-quot;kaarsrecht-quot;-fietspad-]]> 2018-09-03T12:19:54.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Fietsersbond afd Utrecht verzet zich tegen het fietsverbod. En met succes; in het oorspronkelijke plan van de gemeente zou het fietsverbod 7 dagen van de week gelden, dat is teruggebracht tot alleen de weekenddagen. We willen dat de alternatieve route via Domplein, Korte en Lange Nieuwstraat veel aantrekkelijker wordt gemaakt en we willen op de Oudegracht een 'fiets te gast'-regime.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wandelen-is-het-nieuwe-fietsen/Fietsersbond-afd-Utrecht-verzet-zich-tegen-het-fie]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wandelen-is-het-nieuwe-fietsen/Fietsersbond-afd-Utrecht-verzet-zich-tegen-het-fie]]> 2018-09-03T12:19:54.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Steekproef is wel klein. Resultaat ziet er gunstig uit en dit kruispunt is vrij omvangrijk, groter dan tot nu toe geadviseerd voor een AFTG. De Fietsersbond krijgt nogal eens vragen uit het publiek wie er bij schuin oversteken onder AFTG voorrang heeft: de fietser van rechts of wie het eerst arriveert? Het onderzoek laat helaas niet zien hoeveel fietsers dat conflict met kruisende medefietsers op welke wijze oplossen in de praktijk. Uit het onderzoek blijkt wel dat ze het (na gewe]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Evaluatieonderzoek-AFTG-kruispunt-Boezemweg-Gerdes/Steekproef-is-wel-klein-Resultaat-ziet-er-gunstig-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Evaluatieonderzoek-AFTG-kruispunt-Boezemweg-Gerdes/Steekproef-is-wel-klein-Resultaat-ziet-er-gunstig-]]> 2018-09-03T12:19:53.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Stedelijke verdichting is om een aantal redenen goed voor de fietsbaarheid/ het fietsgebruik in de stad, maar windhinder - windturbulenties zijn een enorm groot nadeel van verdichting met hoogbouw. Ouderen kunnen de plotselinge versnellingen en vertragingen niet aan en moeten afstappen al bij achtergrond windsnelheden ver beneden de stormgrens - vanwege de windstoten. In Utrecht is het 5 Meiplein/ de Churchilllaan met de recente nieuwbouw een guur windgat geworden. Ook voor bewoners ove]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijwind-is-serieus-verkeersveiligheidprobleem-voor/Stedelijke-verdichting-is-om-een-aantal-redenen-go]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Zijwind-is-serieus-verkeersveiligheidprobleem-voor/Stedelijke-verdichting-is-om-een-aantal-redenen-go]]> 2018-09-03T12:19:52.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[En dan nu gezwind verder op weg naar de vergevingsgezinde erftoegangswegen: de doorgaande fietsroutes zonder (ruimte voor) een fietspad.Veel kandidaat ontvlochten routes gaan over etw-en en hebben eigen vergevings ongezinde kenmerken: beroerd wegdek, sluipverkeer op kritische ruimtes, parkeerhinder, uit het oog van de strooi- en ruimploegen, halsbrekende drempels, gevaarlijke paaltje-achterommetjes, steile bermen zonder markering, landbouwtrekkers.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-5-ontwerpprincipes-van-een-vergevingsgezind-fie/En-dan-nu-gezwind-verder-op-weg-naar-de-vergevings]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/De-5-ontwerpprincipes-van-een-vergevingsgezind-fie/En-dan-nu-gezwind-verder-op-weg-naar-de-vergevings]]> 2018-09-03T12:19:51.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Je moet je adviessnelheid dus in de gaten houden, dus dit gaat alleen werken als we mogen appen op/in ons voertuig. Dat mag straks niet van de wet. ]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/App-weet-wanneer-verkeerslicht-op-groen-gaat-en-ge/Je-moet-je-adviessnelheid-dus-in-de-gaten-houden,-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/App-weet-wanneer-verkeerslicht-op-groen-gaat-en-ge/Je-moet-je-adviessnelheid-dus-in-de-gaten-houden,-]]> 2018-09-03T12:19:50.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Dat zou betekenen dat buiten de kom vrijwel nergens meer fietsers langs GOW op een fietspad/bromfietspad of parallelweg voorrang hebben op kruisende erftoegangswegen. De realisatie van hoofd- of snelfietsroutes zou er in veel gevallen door gefrustreerd worden. CROW Basiskenmerken kruispunten en rotondes (uit 2015) neemt het door Carton vermelde CROW standpunt inzake fietsvoorrang (Handboek Wegontwerp, 2013) niet over. Paragraaf 6.2.1. van Basiskenmerken laat de mogelijkheid van voorr]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aanpak-veiligheid-kruispunten-met-tweerichtingsfie/Dat-zou-betekenen-dat-buiten-de-kom-vrijwel-nergen]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aanpak-veiligheid-kruispunten-met-tweerichtingsfie/Dat-zou-betekenen-dat-buiten-de-kom-vrijwel-nergen]]> 2018-09-03T12:19:50.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Een ander gevaar van 2-richtingsfietspaden is dat de helft van de fietsers tegen het verkeer op de naastgelegen weg in fietst. Overdag geen probleem, maar 's nachts wordt je snel verblind omdat koplampen ietwat naar de berm gericht zijn. Ik zit vrij laag op mijn fiets waardoor dit probleem nog erger wordt; kan regelmatig het fietspad niet meer zien omdat ik verblind wordt. Indien mogelijk vermijd ik 's nachts deze levensgevaarlijke fietspaden!]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tweerichtingsfietspaden-gevaar-uit-onverwachte-hoe/Een-ander-gevaar-van-2-richtingsfietspaden-is-dat-]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Tweerichtingsfietspaden-gevaar-uit-onverwachte-hoe/Een-ander-gevaar-van-2-richtingsfietspaden-is-dat-]]> 2018-09-03T12:19:49.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Als dagelijkse berijder van een speed pedelec maak ik sowieso gebruik van vrijwel alle fietspaden, met of zonder toestemming van gemeente of provincie. Uiteraard wel met de nodige voorzichtigheid bij het inhalen van andere fietsers... Op de rijbaan ben ik mijn leven niet zeker met automobilisten die 70@50 km/u WILLEN rijden terwijl ik daar met slechts 30-35 km/u KAN rijden. Na enkele pogingen om op de rijbaan te rijden heb ik besloten dat de verkeersregels vo]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wageningen-laat-speedpedelec-toe-op-fietspad/Als-dagelijkse-berijder-van-een-speed-pedelec-maak]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Wageningen-laat-speedpedelec-toe-op-fietspad/Als-dagelijkse-berijder-van-een-speed-pedelec-maak]]> 2018-09-03T12:19:49.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Het aantal verkeersdoden onder fietsers als gevolg van ongevallen zonder motorvoertuigen is de laatste tien jaar fors toegenomen terwijl het aantal doden van fietsongevallen met motorvoertuigen is afgenomen. Momenteel zijn bij grofweg 40 procent van de verkeersdoden onder fietsers geen andere motorvoertuigen betrokken.Belangrijker is dat het totaal aantal fietsdoden de afgelopen 10-15 jaar licht gedaald is terwijl in de zelfde periode het aantal afgelegde f]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsfeiten-op-een-rij/Het-aantal-verkeersdoden-onder-fietsers-als-gevolg]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsfeiten-op-een-rij/Het-aantal-verkeersdoden-onder-fietsers-als-gevolg]]> 2018-09-03T12:19:48.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Idem voor mij Robert, en ik weet zeker dat dit ook zo is. De auto is namelijk een geweldige melkkoe voor de overheid met een bijdrage van bijna 10% aan de jaarbegroting (25 miljard euro op 270). Inmiddels rij ik al ruim een jaar op mijn speed pedelec, 11K weggetrapt, auto verkocht toen ik ontdekte dat ik die niet meer gebruik en daardoor nu een jaarlijkse besparing op transportkosten van ca. 5K, voornamelijk door vermeden belastingen en accijnzen.Wanneer automobilisten massaal de aut]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsen-bevorderen-via-de-portemonnee/Idem-voor-mij-Robert,-en-ik-weet-zeker-dat-dit-ook]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsen-bevorderen-via-de-portemonnee/Idem-voor-mij-Robert,-en-ik-weet-zeker-dat-dit-ook]]> 2018-09-03T12:19:47.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[@Ivo Smit: Het is al bekend dat E-fietsers vaker de fiets pakken en gemiddeld langere ritten maken dan met de gewone fiets: gewone fiets gemiddeld 18 km per week, pedelec (25 km/u) 31 km per week en speed pedelec (45 km/u) geschat op ca. 90 km per week. Ik rij nog iets meer: moeiteloos 12K per jaar ofwel 230 km per week... om aan te geven wat er mogelijk is met een speed pedelec.]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fiets-vervangt-de-auto-nog-niet/@Ivo-Smit-Het-is-al-bekend-dat-E-fietsers-vaker-de]]> <![CDATA[http://fietsberaad.nl/Kennisbank/E-fiets-vervangt-de-auto-nog-niet/@Ivo-Smit-Het-is-al-bekend-dat-E-fietsers-vaker-de]]> 2018-09-03T12:19:47.000+02:00 <![CDATA[Fietspaden en fietsoversteekplaatsen]]> <![CDATA[Onder gebruikers van speed pedelecs daalt het autogebruik wel fors en regelmatig hoor ik dat men uiteindelij